Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Min mor gikk på husmorskole. Der lærte hun å ta hånd om vår lille kjernefamilie. Siden min far knapt kunne steke et egg, kom det godt med at hun svingte grytene. Når han satt på kontoret gikk hun på torvet for dagfersk mat rett fra bøndene og fiskerne. Timer etter forvandlet til tradisjonsrike retter og familien samlet hver eneste dag rundt middagsbordet.

Det var en opplevelse som barn å være med til kolonialbutikken. Butikksjefen i hvitkledd lagerfrakk kom henne alltid smilende i møte sammen med en bisverm av unge ekspeditriser klar til å hente fra hyllene alt min mor hadde på handlelisten. Ellers spilte hun golf med venninnene. Om vinteren bridge eller litteratursirkler. Om kvelden gikk de i teateret eller til konsert, hvor min far vanligvis sovnet.

Hun var frigjort fordi hun aksepterte sin begrensning. Og hva maktforholdene angikk var det far som trodde han bestemte. Det siste ordet var hennes. Han elsket og respekterte henne. Et blikk med en svak antydning til misbilligelse satte som regel ham på plass for resten av kvelden. Det var aldri et vondt ord mellom dem. Han døde noen år før henne. På sin egen dødsdag så hun min far stå ved siden av sengen hennes. Han kom for å hente henne.

I dag betraktes den type ekteskap og samliv som gammeldags, konservativt og en form for fengsel mange kvinner trekker et lettelsens sukk over å være sluppet fri fra. De er ikke lenger avhengig av en ektemann til å forsørge dem. Det ansvaret er nå overtatt av sjefen på jobben eller staten gjennom ulike bidragsordninger særlig til alenemødre som det er blitt nokså mange av i de siste årene. Menn er blitt nokså upopulære i ekteskapelige sammenhenger. Barn leker ikke ute det meste av dagen som i min barndom med mødre alltid trygt innen rekkevidde. Dette ansvaret er nå overlatt til profesjonelle og ofte kvinner utdannet til formålet. I egne pedagogisk innrettede institusjoner passer de andres barn fordi samfunnet og arbeidslivet trenger mødrene mer. De fleste kvinner er nå dobbeltarbeidende, men heldigvis har husholdningen så mange tekniske hjelpemidler og hurtigmat har gjennomgått en rivende utvikling slik at pizza nå er Norges mest spiste middag.

Nå finnes ikke husmorskoler mer, men utdannelsesmulighetene har blitt så mye større på andre områder. Nå kan kvinner også få tradisjonelle mannsjobber som statsministere, direktører og leger, men også i yrker med høy machofaktor som fengselsvesenet, politiet og militæret. I sport har mange kvinner mistet interessen for kurvball, badminton og turn med en voksende begeistring for fotball, risikosport, ishockey, boksing og karate. Samtidig har kvinners fantasier om myke menn blitt en realitet. Menn skammer seg ikke lenger over å velge omsorgsyrker som barnehage, sykepleie eller flyvertinne.

Baksiden av medaljen er det kjønnsløse samfunn. Juridisk hvor kjønn skal avskaffes. Mann og kvinne skal fjernes fra språket og bli en ulovlig karakteristikk å kalle hverandre. Dette skjer også biologisk hvor både kvinner og menn har mistet henholdsvis maskulin og feminin kraft til et nivå hvor det blir vanskelig å se forskjell. Dette skyldes spesielt dramatiske endringer i kost og levevaner i tillegg til hormonendrende tilsettingsstoffer i dyrehold, matvarer, kosmetikk, rengjøringsmidler og medisiner.

Såkalt kvinnefrigjøring var et kupp og planlagt manipulering. Det var et angrep på den tradisjonelle familien for å oppløse den. Få flere kvinner ut i arbeidslivet for økonomisk vekst, og for fordobling av skattebetalere og forbrukere. Videre at staten kunne overta barneoppdragelse og indoktrineringen på et langt tidligere tidspunkt enn den vanlige skolestarten i syv års alderen.

Kvinnesak kom skeivt ut over hoppkanten ved å definere sine verdier i forhold til menn og det mannsdominerte samfunnet fremfor å finne kraften i seg selv og i det feminine. Det lærte de blant annet på husmorskoler, men siden de er avskaffet blir det litt vanskelig å forklare. Hadde kvinnene i min mors generasjon fortsatt vært i live kunne vi også spurt dem. De var langt mer fri enn dagens kvinner. Frigjøringen er ikke å kunne gjøre hva du vil, men å akseptere sine begrensinger og fritt utnytte mulighetene enhver rolle naturen og samfunnet gir den enkelte. Kvinnefrigjøring høres ut som en god idé. Gratulerer med 8. mars – det er fortsatt et stykke igjen.

Det sies at det bare er begynnelsen og slutten av en krig som er dramatisk. Det meste av tiden består i å vente. Det er den fasen vi er inne i nå. Etter et år med lock-down er samfunnet delt i to. De som forstår hva som skjer, og dem som fortsatt har hodet så langt inne i TV-boksen at det er nesten umulig å vri det ut.

Media er blitt langt mer avdempet og siden ingen knapt dør lenger av Corona, og dem som dør av vaksinen er det ikke er lov å skrive om, er alt de kan komme opp med for å holde dramatikken oppe, er at stadig flere blir smittet. Det skjer i takt med hvor mange friske personer som blir testet, og at kun et fåtall blir syke spiller selvsagt ingen rolle. Det er jo en pandemi må jo alle forstå. Selv de begravelsesbyråene som går konkurs forstår jo det.

Denne fasen av passivitet og mental kortslutning er i ferd med å bli en slags tilpassing til «den nye normalen». Folk oppfordres til å glemme hvordan det en gang var, og vil heller neppe få noen barnebarn å fortelle det til.

De to gruppene kapsler seg inne i hver sin forestillingsverden. Den ene som klamrer seg til håpet om at alt blir bra. Bare alle blir vaksinerte åpner Erna og vennene hennes snart samfunnet opp igjen. Toget kommer tilbake på skinnene etter en kort, men dramatisk avsporing. Sommeren vil bli tilbrakt i Syden igjen og grillsesongen sammen med gode venner blir sikkert som vanlig.

Den andre gruppen jamrer videre på Facebook, faller hverandre om halsen i enighet og deler en felles klagemur hvor det kun sporadisk skrikes så høyt at det blir lagt merke til på den andre siden. Den er en tid for apati på begge sider.

Min optimistiske natur kommer ikke så godt til syne i disse tider, men det er lyspunkter. For eksempel at stadig flere leger, fagfolk, jurister og folk med samfunnsmessig tyngde og autoritet mobiliserer og kommer på banen. World Doctors Alliance med en tilslutning på 80 000 leger og helsearbeidere burde kunne få dem som har enkelte hjerneceller som fortsatt fungerer på andre tanker og våkne opp til å se realitetene i øynene.

Det er de eneste som nytter dersom denne krigen skal vinnes.
Dette stadiet er en informasjonskrig.
Oppvåkingen skjer en person av gangen.
Det mest effektive mot mørke er å skru på lyset !

Gjennom historien har krigene rykket stadig nærmere sivilbefolkningen. Lenge ble kriger utkjempet på en slagmark langt utenfor byene. Alt sivilbefolkningen opplevde var kvinners gråt og harde kår alt etter hvor mange som ikke kom hjem. De fleste var leiesoldater den gangen. Risikoen for å bli spiddet av en høygaffel, få hodeskallen knust av en øks eller trampet ihjel av en hest fulgte med jobb-beskrivelsen.

Under første verdenskrig var soldatene også langt hjemmefra. I det meste meste av den fire år lange krigen lå de nedgravd i sølete skyttergraver kun avvekslet av kortvarige våpenhviler hvor soldatene på begge sider feiret jul sammen. Handelsblokader og matmangel gjorde at sivilbefolkningen ikke fikk smør på maten og krigen var noe de leste om i avisen.

I Danmark beordret den driftige landbruksministeren Mikkel Hindhede slakt av alt små- og storfe og satte hele den danske befolkning på en diet av korn og grønnsaker. Den dramatiske nedgangen i hjerte- og karsykdommer og kreft rystet all etablert medisinsk forskning i sine innvoller. Det var verdenshistoriens største ernæringseksperiment utført på en hel befolkning. Det er for lengst fortrengt fra etablert vitenskap fordi det reddet for mange liv. Har du ikke hørt om dette, – er det nettopp derfor.

2. verdenskrig rammet sivilbefolkningen hardere en noen tidligere kriger. Den kontante bombingen av London og de alliertes gjengjeldelse med teppebombing av Dresden, Berlin og og store deler av Tyskland tilbake til før The Big Bang rammet sivile hardt. Men ingen betalte en høyere pris enn innbyggerne av Hiroshima og Nagasaki hvor atombombene satte verdensrekord i antall drap, ubeskrivelige lemlestelser og menneskelige lidelser på kortest mulig tid. Med okkupasjon, soldater i gatene, Gestapos torturkjellere, konsentrasjonsleirer og et terrorregime under den nazistiske jernhæl var krigen ingen unngikk å bli merket av.

Det tar som regel en stund før en oppdager at det er en verdenskrig. Når Tyskerne invaderte Norge i 1940 måtte flere brikker legges sammen før nyhetsbildet gjorde det klart at store deler av verden var involvert. Det var først etter 2. verdenskrig at perioden mellom 1918 og 1940 ble kalt for mellomkrigstiden. Det vil også først etter 3. verdenskrig at perioden mellom 1945 og 2020 vil bli kalt for den andre mellomkrigstiden. Det er først når en legger brikkene sammen at det blir tydelig at 11.mars 2020 med pandemini-erklæringen fra WHO markerte begynnelsen på 3. verdenskrig.

Verdenskrigene har alltid vært en om-møblering av verdenskartet. Med 1.verdenskrig ble stafettpinnen fra det østerisk-preusiske maktsenteret gitt videre til det engelske. Med 2. verdenskrig ble stormaktens sentrum fraktet over Altanteren til USA. Denne sentraliseringen av makt har gjennom historien alltid flyttet vestover. Nå står det amerikanske imperiet for fall og vestover fra USA er Kina. Det er framtidens stormakt.

Disse overgangene og fødselsriene av nye imperier har rammet sivilbefolkningen stadig mer omfattende. 3. verdenskrig vil overgå den forrige i angrep mot sivilbefolkningen. Det er en total krig hvor målet er å utslette vår menneskelighet til fordel for en teknokratisk framtidsvisjon av et datastyrt diktatur under slagord som New World Order eller The Global Reset.

På tross av ytringsfrihet vil ingen avis eller nyhetsredaksjon tillate noen å hevde at verken pandemien eller viruset ikke finnes. Det hjelper ikke å være lege, professor eller blant verdens fremste spesialist på virus, infeksjoner og smitte. Det hjelper ikke om det kommer fra World Doctors Alliance med 80 000 leger og helsepersonell med et slikt syn.

Det blir refusert uansett. Det er tabu. Det fremkaller en mental sperre og et betongarmert jernteppe tykkere enn Berlinmuren. Ikke fordi det ikke er sant, – men en uskreven lov i enhver redaksjon gjør et slikt syn strengt forbudt. Paradoksalt blir ikke et sterkt nok ord, når de eneste som tillates å hevde et slikt syn er myndighetene selv.

Det amerikanske helsedepartementet CDC og WHO sier rett ut at dødeligheten til viruset er 0,24%. Det betyr at dødeligheten er på nivå med vanlig sesonginfluensa og ikke en pandemi. Videre har helsedepartementene i både USA og Canada og i de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene heller ingen problemer med å innrømme at viruset ikke er isolert. Hvilket i vitenskapelig klartekst betyr at viruset ikke finnes.

CDC i en rapport i juli 2020: «No qualified samples of the 2019 coronavirus are currently available.» European Surveilliance, Christian Drosden et.al: «The ongoing outbreak of the recently emerged coronavirus, poses a challenge for public health laboratories as virus isolates are unavailable.» Dette forskerteamet fikk i oppdrag å videreutvikle PCR-testen for diagnostisering uten å ha et isolert virus å ta utgangspunkt i. De skriver derfor videre: «We aim to develop a robust diagnostic methodology for use in public health laboratories settings without having virus material available». Så PCR-testen og senere vaksinene er laget på grunnlag av et virus som ikke eksisterer eller til dato ikke er oppdaget verken i levende eller døde.

Media eller folk flest klarer ikke å forholde seg til denne form for dobbel-kommunikasjon. Forvirringen og usikkerheten kobler ut evnen til å tenke. Det mentale jerngitteret går ned, muren reiser seg og en befinner seg på feil side i Øst-Berlin. Der gjelder kun partilinjen, den offisielle forklaringen og alle overvåker alle i et diktatur hvor sannheten er tabu.

Det er grotesk å oppleve at dette diktaturet er dagens situasjon. Og enda mer grotesk at det er journalister som til de grader svikter sitt kritiske samfunnsoppdrag, men er de fremste pådriverne for å innføre det. De leder informasjonskrigen og slår hardt ned på enhver fiende som bryter tabuet av å si sannheten.

Som i diktaturer flest er det pressens oppgave å skjønnmale, forherlige og spre en sukkerglasur av håp, trygghet og varme for å opprettholde normalitetsfølelsen og forsterke tilliten til myndighetene. Mediebildet preges nå av denne form for falsk optimisme med en gulerot om at snart er pandemien over og alt blir normalt igjen. Mediebildet har vel aldri vært lenger fra sannheten.

Vår menneskelighet består i å kunne forholde oss rasjonelt til hverandre. Barn er et unntak fordi å bli voksen må læres. Dyr modnes av seg selv styrt av sine instinkter og kan følgelig ikke holdes ansvarlig for sine handlinger. Et menneske er moralsk ansvarlig fordi det har fornuft og samvittighet til å vite forskjell på rett og galt. Vold, løgn og tyveri er galt fordi ingen liker å bli skadet, løyet til eller bestjålet. Dette er universelle, selvinnlysende verdier uavhengig av lover eller religion.

Et fellesskap uten denne form for fornuft er ikke menneskelig. Det er en form for ondskap for å legitimere urettferdighet, undertrykkelse og maktmisbruk. Når vi ikke kan forholde oss rasjonelt til hverandre bryter et menneskelig samfunnet sammen og degenerer til diktatur. Det har vært modellen gjennom det meste av historien hvor en maktelite har skapt et hierarki av makt og undertrykkelse, mens resten av menneskeheten er til deres disposisjon som slaver og arbeidere.

Religion er ondskap fordi det legitimerer å handle irrasjonelt. Med en lang rekke unaturlige ofte fysisk og mentalt skadelige skikker, tradisjoner og handlinger til følge uten annen forklaring enn at en imaginær guddom vil ha det slik. Utenom omskjæring, burka, hijab, kastesystem, steining og en rekke groteske handlinger kommer også konfliktene troende seg i mellom. I verste fall med religionskriger til følge. I tillegg til alle de andre krigene hvor guddommen alltid trør støttende til med sin velsignelse. Religionenes viktigste oppgave utenom splitt og hersk er å legitimere den grunnleggende samfunnsmodellen av en overmakt som kontrollerer massene.

Med opplysningstid, teknologi og høyere kunnskapsnivå er religions ideologiske rolle blitt erstattet med vitenskap, skolesystemet og massemedia. Under en fasade av å være fornuftens høyborg er dette i praksis svært langt fra virkeligheten. Vitenskapen som virkelighetsoppfatning er identisk med religion, og kun religion i en annen form. Presteskapet er eksperter, forskere og andre geistlige i templene av pseudovitenskap, tankepoliti og kunnskapstyranni.

Med pandemien utsettes vi for den totale sammenbrudd av rasjonalitet. I følge det amerikanske helsedepartementet CDC og WHO er dødeligheten til Corona 0,24 prosent. Det vil si på nivå med vanlig sesonginfluensa. Myndighetene innrømmer rett ut at viruset ikke er isolert, som betyr rent vitenskapelig at det ikke finnes. Disse krystallklare fakta overdøves av media som skriker tusen ganger høyere. Kun dem som kan tenke forstår dette like opplagt som at 2+2=4 eller at keiseren går uten klær. Alle andre forholder seg som religiøse og tror på myndighetene og media uansett hvor ulogisk, motsigende og himmelropende feil det enn er. Fornuft gjelder ikke. Når fornuft bryter sammen er det kun makt tilbake. Det er ikke menneskelig, – det er ondskap.

På et personlig plan er dette de-humaniserende, smertefullt og ytterligere isolerende i tillegg til oppvisningen av de sosialt, helsemessige og samfunnsmessige totalt nedbrytende såkalte smitteverntiltakene. Det splitter samfunnet mellom de troende og dem som kan tenke selv. Det fører til kontaktløshet hvor en ikke bare mister venner, men de dør moralsk fordi de oppgir sin menneskelighet ved av frykt og fortrengning nekter å tenke. Det ødelegger fellesskap, solidaritet og samholdet i samfunnet ved å knuse det moralske kompasset som er å vite forskjell på rett og galt, skille løgn fra sannhet og forholde oss til hverandre rasjonelt.

Corona er en styrt utvikling med en klar plan og målsetting. Til nå er det en informasjonskrig. Det første offeret i en krig er sannheten.

Etter et år med begrensninger, frihetsberøvelse og en verden lammet av frykt skjer en oppvåkning verden over. Utenfor den generelle mediestrømmen finnes en voksende motkultur med en tydelig stemme og forståelse av dagens situasjon. 

En må se dypere og bak fasaden for å forstå de politiske- og økonomiske kreftene bak de reelle beslutningsprosessene.                           

I en tid når det ikke finnes noen offentlig debatt om Corona, og massemedia har degenerert til propaganda er dette bidrag til reell informasjon.  

Pris: 300 kr – porto kommer i tillegg
148 sider
Bestilling: paaske@online.no

Mordgåte 1
Du er kriminaletterforsker. Det har nettopp dukket opp et nytt lik. Vitner hevder at en mann er blitt skutt. Det er ikke noe mordvåpen, de tekniske undersøkelsene finner ingen kulehuller i veggene og obduksjonsrapporten har ikke funnet verken kulehull eller prosjektiler i den avdødes kropp. Kan det fra et kriminalteknisk synspunkt konkluderes at dødsårsaken var skudd fra et våpen? Svaret er selvsagt nei, for i det minste må den fysiske kulen eller prosjektilet være funnet for å kunne bevise at det var dødsårsaken.


Mordgåte 2
Du er forsker og vil undersøke om kaffe forårsaker dødelighet i mus? Du gir en gruppe forsøksdyr oppmalte kaffebønner i kapselform. Alle musene dør, men alle overlever i kontrollgruppen som fikk en placebo. Har du bevist at kaffe forårsaker dødelighet i mus? Svaret er nei, fordi kaffebønner inneholder en stor sammensetning av ulike stoffer som fiber, mineraler, proteiner, aromatiske stoffer utenom koffein. Det er derfor ikke mulig i vite hvilken av disse ulike komponentene som er årsaksfaktoren.


Du går deretter grundigere til verks og isolerer bare koffein. Forsøksdyrene får den molekylære sammensetningen av rent koffein og ingenting annet. Igjen dør alle i eksperimentgruppen og ikke i placebogruppen. Er det et vitenskapelig bevis på at koffein fører til dødelighet hos mus? Svaret er ja, fordi stoffet er isolert ned til sin minste komponent og alle andre påvirkende faktorer er fjernet.


Mordgåte 3
Du er igjen forsker og vil undersøke om en ny type virus kalt covid-19 forårsaker sykdom og død. Et virus er et fysisk objekt i prinsippet likt en pistolkule eller det molekylære virkestoffet koffein.
Det har imidlertid ikke lykkes verken å isolere eller observere dette viruset i et elektronmikroskop. Det har derfor heller ikke vært mulig å utføre eksperimenter på forsøksgrupper som mottar dette viruset siden det ikke er funnet.
Dette reiser to spørsmål:
Er det vitenskapelig bevist at covid-19 forårsaker sykdom og død?
Er det vitenskapelig bevist at covid-19 overhodet finnes?

Det åpenbare svaret er nei, på begge to.

For utrolig til å være sant?
Hvor enn utrolig dette kan virke er pandemien en mordscene uten verken mordvåpen eller oppdagete kuler i de avdøde. Det er trukket konklusjoner uten å følge standard vitenskapelig metodikk som i eksperimentet med kaffe som består i å isolere det minste mulige stoffet. Fakta er at Covid-19 er ikke isolert og observert som er det vitenskapelige kriteriet på at det finnes.

Dokumentasjon
Det amerikanske helsedepartementet CDC utrykker det slik i en rapport fra 13. juli 2020: «No qualified samples of the 2019 coronavirus are currently available.»


I det vitenskapelige tidsskriftet European Surveilliance skriver Christian Drosden m.fl: «The ongoing outbreak of the recently emerged coronavirus, poses a challenge for public health laboratories as virus isolates are unavailable.»
Dette forskerteamet fikk i oppdrag å videreutvikle PCR-testen for å kunne diagnostisere covid-19, uten å ha et isolert virus å ta utgangspunkt i. De skriver derfor videre: «We aim to develop a robust diagnostic methodology for use in public health laboratories settings without having virus material available».
Denne rapporten er spesielt betydningsfull fordi den danner grunnlaget for pandemien og for bruken av PCR-testen for å diagnostisere et virus som vitenskapelig sett ikke eksisterer.

Medisinalfirmaet Pfeizer som har utviklet en mRNA vaksine skriver: «To build a nRNA vaccine scientist do not need the actual virus.»


Nature var det første vitenskapelige tidsskriftet til å beskrive det nye corona-viruset. Forfatteren ble spurt om de hadde isolert viruset: «We did not obtain an electronmicrograph showing the degree of purification.»

Flere rapporter har dukket opp som i tittel og overskrift kan gi inntrykk av at viruset er isolert. Ved finlesning av disse rapportene viser det seg ikke å være tilfellet. For eksempel fra helsedepartementet i Korea kommer en slik rapport: «Identification of a Coronavirus isolated from a Pasient in Korea with covid-19». Forskerne ble spurt om de hadde isolert viruset; «We could not estimate the degree of purification because with did not purify and concentrate the virus.»


I en annen rapport: Isolation of the New Virus: «We show image of seven virus particles, not purified ones.»

En henvendelse til helsedepartement i Canada om de kunne gi informasjon om viruset var isolert fikk dette svaret: «Having completed a thorough search we regret to inform you that we are unable to locate any records responsive to your request.»

Konklusjon
Pandemien som nå holder verden i et jerngrep mangler et hvert vitenskapelig grunnlag og kan ikke fremstilles som annet enn en ren svindel. Det er en grov løgn pakket inn i pseudo-vitenskap og totalt ukritisk promotert unisont av massemedia som ren demagogisk propaganda. Det er en kriminell handling alle ansvarlige parter er delaktig i. Det gjelder journalister, politikere, leger, helsearbeidere og andre ansvarlige myndigheter. Pandemien er den største forbrytelsen mot menneskeheten i historisk tid. Dette er en krig. Det første offeret i en krig er sannheten.

Kilde: Dr. Thomas Cowan

Bruken av ansiktsmasker har langt flere skadevirkninger enn faren de er ment å beskytte mot. Redusert oksygentilførsel og oppsamling av bakterier er bare begynnelsen. Den mentale effekten er mye mer dyptgående og destruktiv. Maskebruk har ingenting med helse å gjøre. Det er bare ett av mange virkemidler i psykologisk undertrykkelse.


Maskebruk blant helsepersonell i medisinsk sammenheng er kortvarig. Permanent bruk av ansiktstildekning er et maktmiddel for kontroll. Slaveeiere har brukt det og religion bruker det til undertrykking og frihetsberøvelse av kvinner. Ansiktstildekning er et symbol på underkastelse. Følelsen av ikke å kunne puste er som mentale håndjern og lenker, og en konstant klaustrofobisk påminnelse om ufrihet og begrensning i hvert eneste åndedrett.


Spesielt er ansiktstildekning overfor barn ekstremt skadelig for deres utvikling. Fra nazistenes eksperimentering på mennesker var noe av det mest fryktinngytende et barn kunne utsettes for var en mors ansikt med det totale fravær av ansiktsuttrykk. Denne form for kontaktløshet, følelseskulde og isolasjon har en destruktiv effekt på et hvert barnesinn. Videre å frata barn fysisk kontakt, holde avstand til venner, hemme naturlig lek og samvær og plassere dem foran en TV eller dataskjerm store deler av dagen kan sammenlignes med dyr i bur, med intelligensnedbrytende, passiv, underkastende, selvdestruktiv, aggressiv og apatisk adferd til følge.


Videre å stenge fritidsklubber, forby barneselskaper, fester og begrense sport og idrett er ytterligere forsterkende på isolasjon og stigmatisering. En viktig del av fysisk, psykologisk, sosial og moralsk utvikling for barn er lek og samvær med andre barn. Å frata eller sterkt begrense denne livsutfoldelsen er ikke bare et overgrep, det er barnemishandling helsemyndighetene og politikere bør stilles til ansvar for.


Voksne går på ingen måte fri. Ingenting forsterker isolasjonsfølelsen mer enn både karantene, sosial distansering, håndvask, hjemmekontor, pleksiglassvegger, stengte butikker eller arbeidsledighet mer enn maskebruk. I et selvbedrag av å være solidarisk, beskytte andre og vise samfunnsansvar ligger det under en dyp frykt for ikke å stole på myndighetene og aller mest ikke å skille seg ut fra andre.


En frykt myndighetene vet å utnytte og manipulere i en konstant strøm av motstridene restriksjoner, regler, råd og advarsler i en kaotisk og uoversiktelig informasjonsstrøm. Det er en klassisk ingrediens av dobbel-kommunikasjon i all psykisk terror fra barnemishandling til tortur designet for medgjørlighet, underkastelse og mentalt sammenbrudd.


Under påskudd av et helsefremmende tiltak for å skape trygghet, er effekten det stikk motsatte av ekstrem utrygghet. Maskebruk er et våpen i psykologisk krigføring for å tvinge folk til taushet, lydighet og slaveri og frivillig gi fra seg all frihet av frykt for et virus med en dødelighet på 0,24 prosent. Enhver med den minste rest av logisk tenkeevne burde innse hvilket overgrep og forbrytelse vi utsettes for. Munnbind er et symbol på opphør av demokratiets forutsetning, ytringsfrihet og muligheten for protest og kunne si sin mening.


Illusjonenes tid overfor nedstegningen som har holdt verden i et jerngrep i snart et helt år er over. Dette er en krigssituasjon. Myndigheter, politikere og massemedia er fienden. Dette er en kamp mot vår menneskelighet overfor en overmakt som historien viser til alt overmål skyr ingen midler av destruksjon, bestialitet og ødeleggelse. Dette stanser når nok ikke lenger underkaster seg, river av seg masken og står opp mot bedraget, løgnene og nekter å være slaver. Masker er for slaver, ikke for frie mennesker.

 1. Nå har media ropt ulv med krigstyper hver eneste dag i snart et år. Er dere ikke redd for at ingen tror på dere lenger?
  Våre leser- og seertall viser at vi har monopol på å redigere nyhetsbildet. Vi vurderer nå situasjonen så alvorlig at vi stiller oss solidariske med myndighetene. Vi er til disposisjon for det offisielle synet fra regjeringen, helsedepartementet og folkehelseinstituttet. Når alle andre mediekanaler holder trykket oppe, gjør vår redaksjon det også.
 2. Så det finnes ingen selvstendig og fri presse, men alle formidler bare det samme fra et fåtall sentrale nyhetsbyråer?
  Ja, du kan si det slik. Mediebransjen er nå så sentralisert at kun lokale nyheter har egne redaksjoner. Mediebransjen har gått gjennom en rasjonalisering som alt annet. Nyhetsbildet blir stadig mer sentralstyrt.
 3. Betyr det at andre syn enn det offisielle ikke slipper til i media?
  Vi har en aktiv diskusjon om smitteverntiltakene er effektive nok, hva som kan gjøres for å redusere smitte, hvilke munnbind er best eller hvem skal få vaksinen først.
 4. Det er flott, men det forutsetter det grunnleggende premisset at det finnes en pandemi. Hva med dem som mener at det er ingen pandemi, men tallenes tydelige tale sier at dette er bare sesonginfluensa som har fått et annet navn i år? Dødeligheten flatet jo ut allerede i mai?
  Det er en ikke-eksisterende problemstilling for oss. Et slikt syn har ingen plass i media. Alvorlig talt, følger du ikke med på dødstallene verden over og eksplosjonen av smittede etterhvert som stadig flere blir testet?
 5. Det er vel nettopp det kritikerne gjør. De hevder at dødeligheten er normal i Norge, Sverige og i verden over, men det skjer en systematisk overrapportering som er en grunn til at det er så store variasjoner i dødstallene i ulike land. Videre at PCR-testen er et totalt ugyldig diagnoseverktøy hvor resultatene er tilfeldige og fullstendig uvitenskapelige. Er ikke det noe å sette et kritisk søkelys på?
  Vi forholder oss til myndighetene og de offisielle forklaringene. Og en slik diskusjon som denne er vi overhodet ikke interessert i.
 6. Så det du sier er at overfor Corona finnes det ingen fri presse og ingen ytringsfrihet for dem som vil bidra med et annet syn, selv om det kommer fra leger og fagfolk? De kan hevde sine kritiske meninger på nettet, inntil Facebook, Youtube og Twitter sensurerer og fjerner dem. Er ikke det bekymringsfullt med en slik begrensning av fri meningsytring?
  Aviser og media har alltid redigert meninger fra publikum, og i en krise som denne er fakta-sjekking og sensur helt på sin plass. Vi er opptatt å drive saklig informasjon og ikke spre falske nyheter. Derfor er det viktig å holde fokus på myndighetenes anbefalinger og ikke skape tvil og spesielt viktig å få alle fullvaksinert slik at vi kan komme oss gjennom dette.
 7. Alle våre demokratiske rettigheter er nå fjernet. Det er ingen møte- og forsamlingsfrihet, begrenset reisefrihet, mange har ikke frihet til å drive næringsvirksomhet og nå den siste skansen av ytringsfrihet er også borte. Dette er vel teknisk sett et diktatur? Hvordan er det å være journalist under slike vilkår? Det er vel ikke journalistikk lenger, men propaganda?
  Vel, dette er bare midlertidig. Snart vender alt tilbake til normalen igjen.
 8. Så midlertidig diktatur er greit?
  Ja, i en krisetid ja.
 9. Men hva hvis det ikke er en pandemi, men snarere en krig mot menneskeheten for innførelse av diktatur på permanent basis også omtalt som The Great Reset eller en ny verdensorden? Hvordan er det å være de fremste pådriverne og ansvarlige for innførelse av diktatur og frihetsberøvelse?
  Skulle jeg gi deg rett i dette, må jeg se meg om etter en annen jobb. Jeg følger bare ordre. Slike spørsmål har ikke plass i mitt hode. De fortrenger jeg og velger å betrakte som farlige konspirasjonsteorier og har ingen legitimitet i den offentlige debatten.
 10. Så hvis dette er en krig, som alle kriger, drevet av ukritiske ordrefølgere i media, helsevesenet og i alle ledd av maktapparatet, hvordan er det å være på diktaturets side i en krig mot ditt eget folk? Kalles ikke det å gå fiendens ærend og være en landsforræder? Kan du fortsatt se deg selv i speilet?
  Jeg tenker vi slutter her. Ingen kommentar.

PS. Intervjuet er innenfor kategorien harmløse løgner. Det er fiktivt, for dem som måtte tro det finnes så ærlige journalister. Det må også presiseres at bildet er manipulert ! Bent Høie har aldri vært avisbud for Aftenposten.

Harde ord, – men dessverre den brutale sannhet. Fakta er at det er ingen pandemi. Hva vi opplever verden over er sesonginfluensa gitt et annet navn, og som myndigheter og media har ukritisk og hemningsløst blåst totalt ut av proporsjoner med uoverskuelige økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige konsekvenser.


Dette er bare begynnelsen på å skyve hele samfunnet utfor stupet, med et snart forestående uunngåelig økonomisk sammenbrudd. Dette er en styrt utvikling og har aldri handlet om verken virus, helse eller om å redde liv, men er den totale dekonstruksjon av det samfunnet vi kjenner for innførelse av en ny verdensorden. Dette er åpent beskrevet i rapporter fra World Economic Forum, FN og andre og omtales som The Great Reset eller New World Order. Det er ingen konspirasjonsteori. Det er fakta hvem som helst kan undersøke.


Dette er en total krig mot alle våre demokratiske verdier og som ble avskaffet 11.mars i fjor. Det er en krig for dramatisk reduksjon av store deler av verdens befolkning. I tillegg til biologisk krigføring gjennom vaksinasjon og andre former for modifisering for overta hjernen, kontrollere biologiske funksjoner, gjøre oss stadig mer maskinlignende og fjerne vår menneskelighet til fordel for en syntetisk, patenterbar og programmerbar utgave i fremtidens «smart-samfunn».


Dette er det store bildet og det kan gjerne gås i detaljer om hvordan Covid-19 eller SARS-CoV-2 til dato aldri er blitt isolert og observert som er det medisinske kriteriet på at dette viruset overhodet finnes. I et over hundretalls obduksjoner av personer angivelig døde av Covid-19 er det ikke funnet noe virus av denne typen, men andre influensa-virus som er observerbare og klinisk forekommende. Videre kan ikke PCR-testen påvise virus og like lite såkalte muterte virus. De faller i samme kategori av uobserverbare virus og følgelig som Covid-19 er rene fantasifostre og løgner i skremselspropagandaen drevet fram av journalister og som fotsoldater i kriger flest bare følger ordre fra redaktører høyere oppe i maktpyramiden.


Journalister og media kaller seg Den fjerde statsmakt hvor en fri presse er ment å være demokratiets fremste forsvarer og beskytter. Aldri har vi sett et større forræderi mot dette samfunnsoppdraget i en presse hvor all ytringsfrihet når det gjelder pandemikritikk eller presentasjon av scenariet over, er ikke-eksisterende. Mediedekning av pandemien 24/7 er ikke journalistikk, men propaganda vi må tilbake til nazitiden for å finne tilsvarende.


Det må være ubehagelig å være journalist, vel vitende at å marsjere i utakt med den redaksjonelle hovedlinjen er ensbetydende med å være uten jobb og inntekt. Prestisjetapet fra myndigheter og media av å måtte innrømme at pandemien mangler et hvert grunnlag og er en ren løgn er uoverkommelig. Det er kanskje av sikkerhetsmessige hensyn at grunnlaget for regjeringens beslutning om lock-down er hemmelig i de neste 60 årene. Det norske folk bør få vite at landet for lengst blir styrt utenfra og har siden 2. verdenskrig vært en satellitt-stat av det amerikanske imperiet. Konsekvensene av i en slik sammenheng ikke å følge ordre er kanskje hva myndighetene vil beskytte oss mot?


I denne krigen mot det norske folk og mot verdens befolkning er journalister fotsoldatene og media denne krigsmaskinens fremste våpen. Dette er foreløpig en mediekrig og dem som kontrollerer media dikterer hva journalister skal skrive og formidle. En oppvåking skjer nå verden over. Leger, fagfolk, jurister og brede folkemasser mobiliserer fordi de forstår at vi er i krig. For øyeblikket står journalister på feil side. Det er ikke for sent å snu, skifte mening, stå på folkets side og kjempe for en ny og bedre verden og forhindre framtidens slavesamfunn hvis eneste mål er å bevare maurtuemodellen hvor en maktelite disponerer menneskeheten som en saueflokk. Dersom journalister ikke skifter kurs er de kontrollerte bjellesauer som fører resten av flokken utfor stupet. Avslør løgn og bedrag. Vær lojale overfor sannhet og frihet. Er ikke det journalisters oppgave?


PS. Send i mail til så mange journalister som mulig.