Feeds:
Innlegg
Kommentarer

rain

På flyplassen er det ikke lenger mulig å kjøre til inngangen for å hente eller sette av reisende. For å nyte dette privilegiet må reisende ankomme i buss eller drosje. Det arealet som kunne vært brukt til et slikt formål er heller oppstillingsplass for et halvt hundretalls ventende drosjer. Privatbilister er henvist til en korttids-parkeringsplass og med et par hundre meter å gå til inngangen. Sikkert greit for unge og spreke, men ikke fullt så greit for eldre og personer med nedsatt bevegelighet og diverse bagasje. For heller ikke å glemme dem som har glemt å medbringe paraply når regnet høljer ned og kulingen vrenger paraplyen for dem som husket den. Publikumsvennlig kan man vel neppe kalle det.

Å parkere på en flyplass er som regel dyrere enn selve flybilletten. Men ingenting slår prisen på korttidsparkering. På grunn av fly-forsinkelser ble parkeringen her noe lenger enn forventet. Etter litt over to timer beløp dette seg 230 kr. Det er som man lurer på hvor grensen går fra anstendighet og rimelighet til regelrett tyveri?

teater

Stavanger kommunes kultursjef Rolf Norås er ute og lufter sine tanker om hvor han synes det nye teateret skal ligge. Dette er en så stor nyhet at Aftenbladet like godt rydder forsiden. Både kultursjefen og avisen har tydeligvis frekkhetens nådegaver. De misbruker sin definisjonsmakt ved å presentere nytt teater som om det allerede er vedtatt, nå skal vi diskutere beliggenhet. Dette er manipulasjon.

Stavanger kommune sliter fortsatt med betalingen av konserthuset og det er ingen verken diskusjon eller vedtak om noe nytt teater. Dramatisk nedgang i oljeindustrien, oppsigelser og store endringer i skatteinngangen i kommunen er en realitet. Antakelig er oljealderen over og vi går vanskelige tider i møte.

Likevel går kultursjefen høyt ut på banen og skal diskutere beliggenhet på et prosjekt som kun er ønsketenkning fra kultureliten som aldri kan få nok underholdning i denne byen.

Først må bystyret og folkevalgte politikere fatte et vedtak om at det er behov for et nytt teater, dernest om det er midler til det og så kan det diskuteres hvor det kan ligge.

Å begynne denne diskusjonen i feil ende er manipulering og politisk undergraving av bystyret. At dette kommer fra en kommunalt ansatt er alvorlig. Hans jobb må være i tråd med fattete vedtak og ikke drive sin egen private kampanje for et teater hvis aller beste beliggenhet er på hyllen.

PS. Les også Det er teater nok i denne byen

trump

knut-arild

Det er foruroligende når KrF leder Knut Arild Hareide sier han er først og fremst kristen, og så norsk. Han spissformulerer det ved å si at han er glad i kongen, men han er mer glad i Jesus. At en sentral person i landets styre setter en imaginær person over et levende menneske er bekymringsfullt i seg selv, men vi har religionsfrihet i Norge og folk må få tro hva de vil. I et sivilisert samfunn er religion imidlertid en privatsak. I det offentlige rom og i politikk spesielt, må det være et udiskutabelt vilkår at landets lover står over religiøse lover. Prinsippet Knut Arild Hareide åpner for kan lett forstås slik at lojalitet til religion står høyere enn til samfunnsfellesskapet. Å ha lojalitet til en fremmed makt fra en politiker vil i andre sammenhenger være svært alvorlig.

Religionsfrihet forutsetter gjensidig respekt for andres religion, men er kun mulig dersom religion er en privatsak. Politisk frihet forutsetter respekt for alle politiske syn, men ikke syn som vil oppheve politisk frihet. I møte med islam som er en ikke-sekularisert lovregulert religion med mål av statsdannelse er dette et problem. Der skilles det ikke mellom religion og politikk. Hos Knut Arild Hareide er dette skillet utydelig. Kanskje han bør gå i tenkeboks og reflektere over forskjellen mellom politikk og religion og hvilke konsekvenser det har i et multikulturelt samfunn å blande dem sammen?

De fleste religioner forbyr å tenke rasjonelt. Det er en urgammel oppskrift på ideologisk kontroll å innføre forbud mot selvstendig og kritisk tenkning. Å sette tro over fornuft legitimerer å handle irrasjonelt. Å handle rasjonelt er grunnlag for vår menneskelighet. Det er rom for tro i det private, men i det offentlige rom i et multikulturelt samfunnsfelleskap må våre handlinger overfor hverandre være rasjonelt begrunnet. Alt annet fører til konflikt og i siste ende religionskrig.

bread

Dette er veldig enkelt, alt du trenger vite er forskjellen på deg selv og et brød.

Et brød er et objekt. Det har fysisk form. Det kan veies, måles, telles og eksisterer i tid og rom. Det har hva fysikere kaller lokalitet. Et brød kan også skjæres i to. Det gir to halve brød. Skjæres det i skiver, blir det til mange brødskiver. Det er forsatt brød.

Et menneske er et subjekt. Det kan ikke deles i to og dermed gi to halve mennesker.
Både armer, ben og det meste av kroppen kan fjernes og det vil fortsatt være et helt menneske.
Hva er denne subjektive kvaliteten som gjør oss til mennesker?
Hvor er dette subjektet, den jeg er, –  JEG?

Dette subjektet er ensbetydende med bevissthet, oppmerksomhet, væren og eksistens.
Det går ikke an å være et subjekt uten å være bevisst, og vite at jeg finnes.
Det går heller ikke an å si at jeg ikke eksisterer.
Det eneste jeg vet med sikkerhet er at jeg eksisterer og er bevisst.
Det kan ikke benektes. Det vil være absurd.

Hvor begynner eller slutter bevissthet og eksistens?
Det kan jo ikke ha noen begynnelse, fordi da blir det som å spørre hvor verdensrommet begynte eller slutter, og hva er så før eller etter det?

Subjektet eksisterer ikke i tid og rom.
Det kan ikke veies, måles eller telles.
Det finnes ikke inne i hjernen et sted.
Det har ingen lokalitet.
Det bare er.

De fleste tror de er kroppen, tankene og følelsene. Men dette er objekter, akkurat som brød. Tanker og følelser er også fysiske «ting». De har finere frekvenser og vibrasjoner, kan måles og eksisterer i tid og rom.
Dersom du tror dette om deg selv, er det helt brød!

Dersom du forstår at du er subjektet, har alltid eksistert, vil aldri dø og er fri, alminnelig, ubekymret, ubegrenset bevissthet og alt som er, – har du passert testen.

Ha en fortsatt fin dag !

Hva er åndelighet?

lotus

Under overskriften «Uklart av Paaske» i et nylig leserinnlegg i Stavanger Aftenblad har Håkon C. Pedersen sansen for mine betraktninger om religion og nyåndelighet. Jeg harseler imidlertid ikke, men konstaterer at begge er basert på opplevelser. Dette fører til en jakt på å oppleve noe spesielt, dypt, intenst, eksotisk, mystisk eller overnaturlig som om livet allerede ikke er fantastisk nok. I prinsippet er dette ikke forskjellig fra begjær etter penger, sex, status, makt, anerkjennelse og underholdning. I sin religiøse versjon blir det en form for åndelig materialisme med en søt-bitter glasur av kostymer, absurde trosforestillinger, irrasjonelle handlinger og et spektakulært oppbud med alt fra omskjæring til korsfestelse, og med løfter om evig frelse eller trusler om død og fordervelse fra en allmektig supermann som ser alt.

En sterk opplevelse
For et par hundre år siden var hverdagen fylt med arbeid fra morgen til kveld. På søndagen tok de på seg finklærne og gikk i kirken. Fra sine små stuer i trange smau møtte de Domkirkens svimlende takhøyde, orgelmusikken bruste, fra koret lød vakker salmesang, fargeglødene glassmalerier lyste mot dem og en karismatisk prest fra prekestolen iscenesatte en sterk opplevelse. I dag må andre virkemidler til for å gjøre inntrykk. Derfor nyåndelighet med en rik flora av eksotiske opplevelser for å erstatte de gamle ritualene for noe opphøyd, hellig og guddommelig for å løfte oss ut over hverdagen og gi livet tro, håp og mening.

Kunnskap og forståelse
Håkon C. Pedersen synes imidlertid jeg er uklar om hva åndelighet er. Kort fortalt er det å forstå hvem jeg er og bli fri. Dette oppnås ikke gjennom opplevelser, men gjennom forståelse. Det er ut over tro, filosofi og vitenskap, men en logisk undersøkelse av vår egen erfaring av virkeligheten. Dette finnes i gammel vedisk kunnskap, men også i Bibelen og andre tradisjoner, men ofte gjemt i symboler i en dypere esoterisk understrøm.

Dette perspektivet fører til forståelsen av at det er ikke noe adskilt subjekt som står utenfor virkeligheten og betrakter en objektiv verden. Det er kun én virkelighet og den er ikke-dualistisk, uten adskilthet. I kvantefysikk finnes det ingen adskilthet mellom atomer. Alt er en stor «kosmisk suppe», som vi mentalt organiserer og gir navn og form.

Virkelighetens natur er ikke materie, men bevissthet. Det er «lerretet» hvor alle livets opplevelser og fenomener «males» på. Det er «verdens lys», hvis uten det ikke ville finnes noen verden, like lite som en drøm ville eksistere hvis det ikke var noen bevissthet til å oppleve den.

Frigjøring
Imidlertid oppleves verden dualistisk. Det ser jo ut som jeg befinner meg i en verden av adskilte objekter med møbler, biler, trær, dyr, andre mennesker, planeter og solsystemer. Slik slavene i Platons hulelignelse er lenket til gulvet i livets kinosal tar også vi feil av virkeligheten. Det gjør oss til slaver og vi føler oss fanget, små, mangelfulle, begrensete og enda verre, går ut på dato og dør. Å bryte ut av denne illusjonen er frigjøring og essensielt menneskets grunnleggende lengsel. Dersom jeg forstår at jeg ikke er kroppen, tankene, følelsene og den personen jeg tror jeg er, men bevisstheten som opplever vil jeg innse at jeg er fri allerede.

Åndelighet er derfor ikke å sette seg i en spesiell stemning, tenne stearinlys, be eller å meditere og tro på en mytologi i ulike varianter, men å leve et helt vanlig liv med en forståelse av hvem jeg er. Med det følger en varig verdsettelse og tilfredshet over livets skjønnhet, godhet og grensesprengende storslåtthet. Fri fra frykt, preferanser og uavhengighet av opplevelser. Det er ikke personen som blir fri, men jeg blir fri fra den personen jeg tror jeg er. Åndelighet er ikke et søndagsfenomen, men hvordan jeg lever mitt liv.

To veier
De færreste forstår eller er kvalifisert for denne direkte veien til frigjøring gjennom kunnskap og forståelse. Derfor anvises det ofte en indirekte vei hvor læringskurven ikke er fullt så bratt. Dette er en overgivelse til forståelsen av at verden styres av en gudommelig intelligent orden. Min oppgave som menneske er å bringe mine handlinger i overensstemmelse og harmoni med denne ordenen. Det mest nærliggende er å kalle dette Guds vilje eller dharma. En åndelig praksis er da sammenfallende med etiske verdier som ofte finnes i de fleste religioner. Slik sett verdsettes også en religiøs innstilling til livet i form av takknemlighet, aksept og overgivelse til den kjærlighetsfulle kraften og intelligensen i alt liv.

Det er vel og bra å forstå at verden er ikke-dualistisk og at alt er bevissthet. Jeg må likevel leve i en kropp og forholde meg til en dualistisk verden. Det er den største utfordringen. Eller som en zen master Dogen, uttrykte det: Utenom gode manerer, er frigjøring det viktigste i livet.

Layout 1