Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Oneness

special effects

Instead of separation see oneness
All is one – there is no otherness
Instead of otherness – see awareness shining everywhere.

Change is dependent on stillness,
stillness is not dependent on change.
Instead of movement, see the stillness in the movement.

Instead of going anywhere – stay where you are.
Instead of becoming somebody, be nobody.

Stillness is not empty, it is full and contains everything.
Instead of emptiness – see fullness.
Instead of being alone – be one with everything.

The light of awareness was never turned on,
and can never be turned off.
Space has no beginning or end,
awareness is never born and never dies.

Nothing exists without awareness.
Awareness is every thing, but every thing is not awareness.
The ring is made of gold, but the ring is not the gold.

Awareness is the stillness within movement and change.
As dream images appear out of me,
so does the world appear out of awareness.

Pleasure and pain, happiness and sorrow,
harmony and chaos, peace and war, good and evil
is the dance of life and the world of change
– and all good.

All experience appear in me
All experience is me, as waves are not separate from the ocean
It is all one – I am one with it all.
I am awareness – it is all in me.

Om Tat Sat

 

 

James-Swartz_annonse_web

Mobbing

 

Uten det minste snev av begrunnelse erklærer nestleder i Nye SOS Rasisme i Stavanger Kjæran Dahle i et leserinnlegg i Aftenbladet 30. januar at Hege Storhaug sprer rasisme. «Hege Storhaug skriver rasistiske innlegg og bøker som sprer hat og hets mot muslimer», skriver han. I et forsøk på å unngå direkte å kalle henne rasist, er det likevel den indirekte effekten for den som kan kunsten å lese mellom linjene. Videre oppfordrer han til å nekte Hege Storhaug å få delta i offentlig debatt med denne organisasjonens særegne apartheid og knebling av ytringsfrihet overfor personers ytringer de har satt sitt rasismestempel på. Så langt for anti-rasisme og diskriminering.

Det er alvorlig at debattredaktøren tillater et så til de grader usaklig leserinnlegg og en slik oppfordring, og enda mer alvorlig fordi det ikke er sant. Hege Storhaug anstrenger seg tvert i mot for å føre en saklig debatt. Aftenbladet har tilsynelatende ingen motforestilling med å formidle en slik faktafeil at Hege Storhaugs synspunkter er rasistiske som en opplest og vedtatt sannhet.

Hege Storhaug er tilsynelatende fritt vilt i det asyl- og innvandringsvennlige journalistmiljøet hvor graden av politisk korrekthet måles i hvor mange flyktninger og innvandrere man er villig til å dele samfunn med. Samtidig som det meldes om masseslagsmål på asylmottaket på Forus kan vi lese Aftenbladets kommentator velte seg i de samme flosklene om medmenneskelighet, toleranse og integrering overfor en kultur hvor over en tredjedel er analfabeter, de fleste snakker kun ett språk, har minimal utdannelse, de færreste har lest en bok og i stor grad er preget av religiøse og politiske forestillinger tilhørende klansamfunn vi i Europa må tilbake til middelalderen for å finne tilsvarende og knapt det.

Dersom disse antakelsene ikke er riktige ville det være interessant om Aftenbladet fremfor å skrive humanistiske festtaler tok turen ut til Forus og informerte byens innbyggere og særlig dem som bor i området hvem de har fått som nye naboer. Det ville være interessant å vite slike elementære faktaopplysninger som alder, kjønn, utdannelse, yrkesbakgrunn, språk, nasjonalitet, religion og livssyn og gjerne holdninger til enkle politiske parametere som likestilling, demokrati og norsk lov? Vil dette være en oppgave for Aftenbladet, eller er også sannheten blitt rasistisk?

Vi skal merke oss at grensene i innvandringsdebatten flytter seg. I dag fører selv KrF en innvandringspolitikk mer restriktiv enn hva Frp stod for bare få år tilbake. Etterhvert som den arabiske og muslimske innflytelsen i samfunnet påvirker stadig flere områder og vil merkes på kroppen hos stadig flere, vil denne grensen flyttes ytterligere. Det vil snart bli tydelig hvilken kulturell frontkollisjon vi står overfor, hvilket Europa vi en gang hadde og minnes en debatt som totalt latterlig i sin naivitet. Det blir ikke nødvendig å skrive bekjennelsesartikler fra politikere, journalister og andre bjellesauer om hvor feil de tok. Alle vil forstå.

Hedda

Henrik Ibsens skuespill er skrevet både for å leses og selvsagt for å oppføres på en teaterscene. Hedda Gabler er en av verdenslitteraturens mest enigmatiske og utfordrende kvinneskikkelse enhver leser og ikke minst skuespillerinne kan gi seg i kast med.

I Ibsens skuespill foregår det meste av handlingen under linjene og i dette tilfellet også under beltestedet. Her er tre menn som konkurrerer om en og samme kvinne om hvem som kan bli den eneste hanen i kurven. Samtidig som hun konkurrerer med en annen kvinne hun både er seksuelt tiltrukket av, misunnelig på og vil ødelegge. Hennes behov for lidenskap, sex, dominans, underkastelse, sadisme og selvdestruksjon inngår i en sydende heksegryte hvor Ibsen introduserer oss til menneskepsykens undertrykte seksualitet og konflikten dette skaper med den formelle og rigide besteborgerlige idyll.

Freud hentet mange av ideene sine fra litteraturen og særlig Ibsen. Hedda Gabler er rimelig psykonalytisk og tar opp tabuemner så det holder. Hedda Gabler vil fortsatt stå som en kvinne det er vanskelig å bli klok på, og antakelig forstod nok ikke Ibsen henne heller.

Uansett er dette fortsatt et spennende teaterstykke å lese og ikke minst glede seg over de mange skuespillerprestasjone for kreative kunstnere som stadig lar seg utfordre av Ibsen. Se for eksempel i NRK arkivet hvor det meste av Fjernsynsteaterets oppsettinger er fritt tilgjengelig og kun et par tastetrykk unna.

Se stykket her:

gravstein

Akkurat nå har vi en debatt om innvandring med to synspunkter strømlinjeformet etter høyre-venstre aksen i norsk politikk. Selvsagt er det feil, men det spiller ingen rolle.

Synspunkt A: Dette er ille.
Synspunkt B: Dette er ille, men ikke fullt så ille som synspunkt A vil ha det til.

Synspunkt B flytter stadig nærmere synspunkt A etterhvert som nyhetene om konskevensene av masseinnvandringen fra arabisk kultur når media. Om kort tid vil vi ikke ha denne diskusjonen lenger. Det vil kun være ett synspunkt tilbake.

Er du naiv?

Konvoi

IS er gode kunder hos  Toyota

Dersom Sverige var rammet av krigens katastrofe og vi måtte ta i mot våre naboer på flukt ville jeg også vært positiv til flyktninger og innvandrere. Jeg skulle lånt ut huset mitt og bodd på hytten om så skulle være. Var det noe de manglet skulle jeg dratt på IKEA og kjøpt det til dem.

Sammenbruddet av Syria må ses på en større bakgrunn. Flyktningestrømmen som nå dirigeres mot Europa og Vesten, og hvor største delen er mannlige innvandrere fra andre arabiske land som følger med i dragsuget, er en styrt utvikling. Målet er å destabilisere Europa og øke den arabiske befolkningen som i sammenfallet med et forestående sammenbrudd av vestlig økonomi vil uunngåelig danne grobunn for en verdensomspennende katastrofal konflikt mellom den vestlige og arabiske verden.

Denne oppskriften er blitt brukt før, hvor de samme kreftene som den gang finansierte nazistene til å bygge opp verdens største krigsmaskin i et ellers land i økonomisk ruin, nå finansierer IS og andre islamistiske grupperinger og deres topp moderne krigsutstyr og lange kolonner av Toyotaer.

Det er naivt å se dette som en isolert humanitær katastrofe. Om så var er det til å undres over av Saudia-Arabias teltleir med plass til tre millioner flyktninger står tom og de ellers søkkrike gulfstatene ikke tar i mot en eneste flyktning. Det eneste fornuftige er å organisere massiv humanitær hjelp i nærområdene og gå tungt inn og stabilisere hele denne regionen militært. Dette er dessverre ikke en del av planen. Flyktningene skal sendes til Europa og Vesten vel vitende at folk der har ikke hjerte til annet enn å ønske dem velkommen.

Telt-leir

Teltleiren i Mekka med plass til 3 millioner mennesker – de fleste teltene har toalett, bad og aircondition.

yinyang

En fabel
I dypet av det indre Kina fantes en gang to stammer. Den ene stammen het yin, den andre yang. En misjonærer drog ut for å omvende dem. Først besøkte han yin-stammen. Der ble han tatt i mot med åpne armer som en gjest, fikk bygge sitt eget gudshus, ble opptatt i stammen og fikk varig opphold. Imidlertid hadde misjonæren med seg bakterier som denne stammen ikke hadde immunitet overfor. Etter kort tid døde hele stammen, men misjonæren overlevde. Derfor reiste han videre til yang-stammen. Ryktene om det inntrufne i yin-stammen reiste imidlertid raskere. Da han kom fram til yang-stammen ble han drept allerede ved ankomst. Misjonæren døde, men yang-stammen levde videre.

Yin og yang for begynnere
Gjennom historien har befolkningsgrupper fra nord vanligvis beseiret dem i sør. I et kaldere klima er livsvilkårene for å overleve hardere og følgelig blir dem boende i nord sterkere enn dem bosatt i sør. Mat og levevaner gjør folk i nord mer yang og i sør mer yin.

Yin og yang er to fundamentale livskrefter i en innbyrdes dynamikk i alle fenomener, mellom dag og natt, sommer og vinter, ung og gammel, mann og kvinne, maskulint og feminint, lys og mørke, styrke og svakhet, aktivitet og passivitet, mot og feighet, utholdenhet og ettergivenhet, våkenhet og søvn, hardt og mykt, langsomt og raskt, tørt og fuktig, loddrett og vannrett og så videre. For eksempel er en banan mer yin i forhold til en hasselnøtt. En idrettsutøver er mer yang i forhold til en som bare sitter foran datamaskinen. Det er mer yang å brenne ved enn avispapir, det er mer yang å spise korn og grønnsaker enn sukker.

Fra yang til yin
Kost og levevaner gjør folks tilstand og medfødte biologiske styrke enten yin eller yang. For Europa og den vestlige verden har dette endret seg dramatisk i løpet av de siste hundre årene. Fra å ha vært de fleste land i verden overlegne, har endringene i kosthold og livsstil som følge av teknologiutvikling, økonomisk velstand og ulike former for forurensing ført til at mennesker i Vesten generelt fra å ha vært yang er blitt ekstremt yin.

Dette speiler seg individuelt og i samfunnet økonomisk, politisk og kulturelt i en generell tendens til utvidelse, ekspansjon, pulverisering og at ting faller fra hverandre. Individualisme gjør at alle vil leve sine egne liv på bekostning av at generasjoner av familiemønstre og tradisjoner går i oppløsning. Eksplosiv vekst av sivilisasjons sykdommer har enorme samfunnsmessige og økonomiske omkostninger. Med negativ befolkningsvekst er det vestlige menneske ikke biologisk overlevelsesdyktig og vil i løpet av få generasjoner dø ut. Vestlig sivilisasjon var kjekt så lenge det varte.

Mer yang enn oss
I møte men andre kulturer som vil ta del i samfunnet er reaksjonen også ekstremt yin. Vi har store problemer med å beskytte landets fysiske grenser, folk velter inn som en ungdomsfest ute av kontroll. Vi mangler evne til å definere og beskytte våre egne kulturelle verdier, er ute av stand til å stille krav og setter få grenser for vilkårene for å delta i vårt samfunn. For det meste er debatten til innvandring preget av sterkt yin, dominert av følelser, sentimentalitet, toleranse og en konfliktsky holdning av å ville gjøre alle til lags av frykt for ikke å bli godt likt eller såre andres følelser.

Den arabiske kulturen og islamister spesielt er langt mer yang enn oss. De oppfatter oss som feige, svake, degenerte, umoralske og ser en dekadent kultur de for det meste forakter og regner med kun er et tidsspørsmål til de kan overta. Ved å reagere på de nye folkevandringene fortsatt på en ekstremt yin måte er toget for vestlig sivilisasjon slik vi kjenner det snart kjørt. For å møte denne påvirkningen er det eneste virkemiddelet å mobilisere sterkt yang og vise styrke. Foreløpig glimrer dette med sitt fravær.

Pat Condell beskriver yin-yang dynamikken slagkraftig og tydelig:

 

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 931 andre følgere