Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Nytt kurs:

Flyer_-small Mer info her

Silje

Det er to typer religion i følge den franske filosofen Henri Bergson; statisk og dynamisk. Den første er for dem hvis religiøse motivasjon er trygghet, fellesskap og et fast trosgrunnlag. Tvil, andre former for tro eller ny kunnskap er ikke bare uinteressant, det er en alvorlig trussel mot ro og orden. I dynamisk religion er sannhet viktigere enn tro. Her slår en seg ikke til ro med det oppleste og vedtatte, men stiller kritiske spørsmål, er nysgjerrig, undrende og vil ha fornuftige svar på livets evige spørsmål.

Tidene forandrer seg
De fleste forlater nå religion til fordel for vitenskap for slike svar. Andre oppsøker supermarkedet av tro og livssyn. Her kan det velges fritt fra all verdens religioner og ofte med selvbetjente privatreligiøse varianter med et utall av kombinasjonsmuligheter. Kirken er en sovjetisk skobutikk i forhold til det nyreligiøse vareutvalget. Her finnes mirakler, engler, kontakt med avdøde, kanalisering, reinkarnasjon, guruer, mystiske opplevelser, guddommelig sex, clairvoyance, healing, meditasjon, religiøs ekstase, UFO kontakt, nær døden opplevelser, astrologi, yoga, delfinsvømming, sjamaner, krystallkuler, buddhafigurer og en jevn strøm av nyheter og sensasjoner, i tillegg til mirakelmenn og trollkvinner som har sett lyset i ulike varianter.

I en tid av overflod og velstand hvor underholdning blir en stadig større del av folks liv kan kirken umulig konkurrere med noe slikt. For noen hundre år siden arbeidet folk flest hardt fra morgen til kveld for å overleve. Å komme inn i kirken på søndagen nyvasket og oppkledd for anledningen, bli møtt av fargerike glassmalerier, oppløftet av den katedralaktige takhøyden, synge salmer med berusende orgeltoner og andektig lytte til prestens formanende tale fra den opphøyde prekestolen, var en trollbindende og sterk opplevelse. Med dagens massemedia, høyere kunnskapsnivå og mer fritid må det andre virkemidler til for å skape religiøs stemning. Gladkristne, karismatiske sekter og menigheter lykkes bedre i deres demagogiske orgier i følelser. I Den norske kirken er frafallet imidlertid dramatisk. I kristendommens velmaktsdager var kirkene stappfulle hver eneste søndag. Nå taler presten for glisne benkerader med en liten forsamling på de første benkene.

Fornyelse av kirken
Dette vil Dialogprest Silje Trym Mathiassen gjøre noe med. Ved å introdusere stadig flere elementer fra det nyreligiøse inn i kirkerommet tøyer hun grensene for den kirkelige underholdningen, fornyer liturgien og skaper gudstjenester som vekker interesse og debatt langt ut over kirkens egne medlemmer. I en institusjon med lang tradisjon for å ta hånd om vranglære skjer dette dessverre i et klima preget av frykt. Trospolitiet lurer bak hver eneste sving, Janteloven gjør ikke unntak for kristne og den statiske delen av kristenfolket er i harnisk overfor slike forsøk på å gjøre kirken stadig mer alternativ.

Kristendommen er ikke lenger et ideologisk redskap for å holde folk i et hypnotisk jerngrep av blind tro, adlydelse og underdanighet til makt og øvrighet. Denne hjernevaskingen, ensrettingen og kontroll av tankelivet tar nå massemedia seg av. Kirken er i dag til for ritualfunksjoner, sjelesorg og rom for noe vi fortsatt opplever som opphøyd, guddommelig og hellig. Om kirken skal ha en fremtid må den gi mer plass til refleksjon, sannhetssøking og dynamisk religion. Kirken bør prise seg lykkelige for å ha prester som Silje Trym Mathiassen. Hennes kreative innspill for å sette lys på aktuelle tema i folks åndsliv bør verdsettes og ønskes velkommen.

kain-og-abel

Historien om den første kjernefamilien, Adam og Eva og senere deres to sønner, Kain og Abel rommer kjerner av visdom vi også finner igjen i det indiske skriftet; Bhagavad Gita. Det er to veier til frigjøring begge er beskrevet i disse to fortellingene på hver sin måte. Fortellingen om Kain og Abel er en undervurdert historie i Bibelen få egentlig har forstått, det rommer visdom og praktiske anvisninger for et åndelig liv.

Artikkel publisert i Visjon nr 5 – 2015
Les artikklen her.

ConciounessBegrepet bevissthet brukes stadig oftere i den spirituelle verden. Det kan bety noe vi retter oppmerkomhet mot eller selve oppmerksomheten i seg selv. Bevissthet finnes i alt vi gjør, og ingenting kan eksistere uten bevissthet. Her er et forsøk på å bli mer bevisst på hva det vil si å være bevisst. Tatt i betraktning at bevissthet er det aller mest essensielle i tilværelsen blir det et ord det stilles større krav til en presis språkbruk enn andre. Få ord er mer relevant å ha et bevisst forhold til enn akkurat dette.

Artikkel publisert i Magasinet Harmoni nr 4 – 2015.
Les artikkelen her.

Devotion

Jeg er religiøs uten en religion. Jeg er neppe kristen, for jeg tror verken at Jesus døde for våre synder eller at vi blir frelst og får evig liv ved å tro på ham. Men jeg deler kristendommens syn på en verden som inkluderer Gud. Nå tror jeg heller ikke på en personlig gud som en stor person, men for meg er det åpenbart at verden inneholder en ufattelig intelligens, orden, lovmessighet og tilstedeværelse. For meg er det Gud. Det får hjertet mitt til å slå, det holder liv i solsystemet, det får blomstene til å springe ut om våren, regnet til å falle fra himmelen, barn til å fødes og den ene dagen etter den andre åpner og lukker seg som spennende scener i livets teater iscenesatt med en usynlig hånd, hver eneste dag et langt liv igjennom.

Etiske lover
Med Gud inne i bildet på den ene eller andre måten, setter det livet i perspektiv. Jeg blir ikke den viktigste personen i universet, men det finnes lover jeg gjør klokt i å innrette meg etter. Verden er ikke til for meg, men jeg er til for verden. De ti bud, inneholder fem universelle etiske lover. Ikke skade, ikke lyve, ikke stjele, ikke grådighet og ikke seksuelt misbruk. Det første, har kirken rotet til ved å si at «du skal ikke slå i hjel». Ikke skade, adresserer alle former for vold. Det gammeltestamentlige, autentiske og saftige budet, «du skal ikke drive hor», forandret Luther av trolig personlige grunner, til det tannløse, «du skal ikke bryte ekteskapet».

Det første budet, «Du skal ikke ha andre guder enn meg», er forresten et bra bud og mest misforstått. Det betyr ikke at det er bare én gud som er jøde, kristen eller muslim, men at det er kun én virkelighet. Verden er ikke-dualistisk. Det vi oppfatter som en dualistisk verden av adskilte objekter er en mental konstruksjon og en ren illusjon. Det var det opprinnelige syndefallet, men dette er for viderekommende.

Moralsk kompass
De etiske verdiene står fast. Et par generasjoner tilbake utgjorde de et moralsk grunnfjell i folks bevissthet og livsorientering. Å leve et enkelt liv basert på moralske verdier, tro på en gudommelig makt og i noenlunde likeverdighet med sine medmennesker var en gang viktigere enn å albue seg til stadig mer materiell velstand slik verdiene er blitt i dag. Dette åndelige kompasset som en gang var en selvfølge i de fleste familier selv om de ikke var spesielt religiøse, er i dag borte. Samfunnet er i oppløsning fordi vi har skiftet ut en virkelighetsoppfatning med en annen. Vi tror ikke lenger på mennesket som en del av en større skapelse i en guddommelig orden. I dag tror vi på individets hellige behov og dets suverene plass som enehersker i universet. Barn oppdras til å tro at de er verdenmestere og hodene deres fylles med meningsløs kunnskap uten annet perspektiv enn å få en jobb foran en dataskjerm eller ved et samlebånd i karrieresamfunnets løpehjul.

Et valg mellom dagens meningsløse materialisme og selvdyrkelse til fordel for kristendommen er enkelt. La gå med at kirken aldri har vært i mot en krig, homofobi og dogmer modne for justeringer. Det grunnleggende perspektivet av en kjærlighetsfull skapende kraft og dets etiske grunnregler som eksistensens grunnfjell er et essensielt kompass for et samfunn ute av kurs. Kristendommen og religioner flest drives av tro og frykt. Fremtidens religioner er styrt av kunnskap.

Ps.

Det kan nevnes at jeg i dag har meldt meg inn i Den norske kirke av to grunner:

  • Kirken er flinke på ritualene, særlig, vielse og død (man vet jo aldri) , – de har tross alt 2000 år med kompetanse. De kan ritualer !
  • Kirken er de beste ivaretakerne av rom vi fortsatt kan kalle hellige, kirkene og kapellene, og i den senere tid med mer åpne arrangementer for å skape hellige rom, med takhøyde, stillhet og åpning til noe guddommelig ut over det hverdagslige.

Trosgrunnlaget er det så som så med…..
Jeg tar kortversjonen, elsk din neste som deg selv, det skulle holde…

Ps. Liker man å sitte i det fantastiske kirkerommet i Domkirken i Stavanger kan det jo være greit å være medlem…

Domkirken

magritteYou do not AWAKEN to enlightenment. You are enligthened. Awakening implies that you have been asleep. You are awareness and awareness has never been asleep, it is never born and never dies. The self lives without breathing.

The idea of awakening is an experiential notion of enlightenment, implying that enlightenment is some kind of AMAZING EXPERIENCE that is going to make you special, more advanced, superhuman, all knowing, a guru. All problemes are going to go away, the bank account will fill up, and lovers will come flocking…. the ego just loves that. It is not the person who becomes free, but you become free of the person.

The self can not be experienced, except that you are the self, and everything you experience is you. Ignorance is the obstacle to enlightenment or freedom – moksha. You do not have an experience problem, you have a knowledge problem of not understanding who you are. Or if you do – you are free.

oil

På minilederplass i Stavanger Aftenblad 2.juli hevder debattredaktør Solveig Grødem Sandelson at kritikk av andres manglende moral er umoralsk fordi da «set vi både likeverd og respekt for andre på båten.» Saken er Hellas. Filip Rygg fra den kristne tankesmien Skaperkraft har i et nylig leserinnlegg tatt til orde for at grekerne er både økonomisk og moralsk konkurs og forholdene henger sammen. De fleste menn i viril alder kjøper sex, nesten alle snyter på skatten, de er på Europatoppen i rasisme overfor jøder og det er liten tillit til staten og landets lover og regler. Verken økonomiske redningspakker eller politiske løsninger kan redde grekerne skal vi tro Filip Rygg. Når moralen forfaller og de etiske verdiene av tillit, ærlighet, medmenneskelig respekt og samfunnsansvar smuldrer, da råtner selve samfunnet og økonomisk forfall følger uunngåelig med i dragsuget.

For Solveig Grødem Sandelson skaper de økonomiske forholdene moral, ikke mentalitet, tenkemåte, livssyn, tro eller religion. Riktignok kaller hun innlegget sitt for «Høna og egget» og tyder på at en viss marxistisk dialektikk mellom basis og overbygning nok surrer et sted i bakhodet hennes. Likevel liker hun ikke Filip Ryggs regnestykke hvor han regner ut grekerens moralske kapital, og aller minst at vi skal fortelle andre at vårt trygge og økonomisk vellykkede samfunn skyldes at vi er moralsk overlegne.

Grunnleggende moralske verdier er ikke relative hvor min moral er like god som din. Ikke skade andre, ikke lyve og ikke stjele er universelle av den innlysende grunn at jeg ikke vil at noen skal skade meg, lyve overfor meg eller stjele fra meg. Dette trenger ikke å læres, dette er noe ethvert menneske vet og forstår. Personer som ikke følger disse grunnleggende sosiale spillerreglene og minimumskrav til å leve i samfunn sammen, har ikke krav på verken respekt eller å bli behandlet som likeverdige. Eller som en god kristen vil si. Jeg respekterer mennesket, men fordømmer handlingene.

I alle livets forhold går tankene forut for handling. Da New Orleans ble oversvømmet at stormen Katrina plyndret folk butikkene. Da Japan ble rammet av en tsunami og led en lignende skjebne stod butikkene urørte. En slik forskjell skyldes kultur og noen folk og samfunn har høyere moral enn andre. Det er ingen automatikk i at bedre økonomiske kår høyner et folks moralske nivå. Vår egen oljerikdom har neppe gjort oss til bedre mennesker, snarere tvert imot er vi blitt mer selvopptatte, materialistiske, grådige og stadig på jakt etter mer underholdning. Religioner har prøvd seg på å styrke moralen med enn viss suksess, men gjennom historien er det tydelig at etikk og moral dyrkes fram av en lang rekke faktorer.

Det er ingen enkel oppskrift, men å måle særlig våre egne etiske verdier og moralske adferd fra tid til annen er ingen dum idé. Personlig og samfunnsmessig er det av stor betydning. Vi lever fortsatt på etterdønningene av en kristen kulturarv, men moralsk relativisme vinner stadig mer innpass i takt med økende materialisme og et samfunn stadig fattigere på åndelige idealer og verdier. Det er når krybben er tom at hestene bites og moralen settes på prøve. Det er først når krisen rammer oss, når fernissen av oljerikdom og velstand fjernes, at vi kan måle vår moralske kapital. Da finner vi ut om det fortsatt er verdier i behold, eller om vi også er moralsk konkurs?

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 918 andre følgere