Feeds:
Innlegg
Kommentarer

il_570xN.545726571_emjn

  • Jorden roterer på sin egen akse i løpet av et døgn og omkring solen i løpet av et år.
  • Den siden av jorden som vender MOT solen om sommeren forårsaker dag.
  • Om vinteren vender denne siden VEKK fra solen og burde forårsake natt.
  • For hver av de fire årstidene, vår, sommer, høst og vinter skjer det en forskyvning på 6 timer, dersom det skal være lys om dagen og mørkt om natten.

    Hvorfor skjer det ingen justering i forhold til dette?

Sesonger

Mind-Control-1

JEG ER FOR VITENSKAP, men mot vitenskapisme. Jeg er for vitenskap som systemtatisk, kunnskapsbasert, empirisk og logisk undersøkelse av verden vi lever i. Vitenskapisme er når vitenskap blir en virkelighetsoppfatning basert i vår tid på tre fundamentale dogmer det er fullstendig tabu å stille spørsmålstegn ved.

DOGMER DET IKKE FINNES holdbare empiriske bevis for annet enn abstrakte matematiske og teoretiske modeller – er ren teologi:

1) Heliosentrisme
2) Darwinisme
3) Big Bang

ALLE DISSE TRE og kulejord-teorien speisielt, gjør at mennesket får et manipulert og forstyrret forhold til naturen og seg selv. Programmert inn i en synstetisk virkelighetsoppfatning uten mening, intensjon og hensikt. Alt er oppstått av kaos. Alt kommer fra tomhet. Alt er tilfeldigheter. Mennesket er bare et støvkorn i universet, et null og niks og et betydningsløst usselt vesen, best egnet til å være en slave. Derfor er vitenskapisme en forbrytelse mot menneskeheten ved å frarøve vår storhet, hensikt og utfoldelse av menneskets potensial av kunnskap, kærlighet og frihet.

MANGE SYNES RELIGION er ille av å kontrollere fri og selvstendig tenkning og erstatte tro med viten. Vitenskapisme er mye verre. Religion skjuler ikke at det er tro, – vitenskapisme poserer som udiskutabel sannhet. Selv verdens religioner har akseptert vitenskapismens synstetiske virkelighetsmodell basert på den heliosentrisme. Det er blitt den grunnleggende universelle programmeringen som har gjort menneskeheten til slaver og mentale krøplinger ute av kontakt med verden og naturen vi lever i.

flat-earth_1

An extraordinary speach about the the synthetic, chaotic and meaningless world view that programs everyone into bondage and slavery based on the deception of the Big Bang, evolution theory and particularly the heliocentric distortion of the natural world, by separating man from nature.

This is what FLAT EARTH is all about. It is giving you the knowledge hidden from you – which is your birthright to know. Where you live, and how you relate to the world in a natural way.

Test your bondage. Test yourself to what extent you are mind controlled, – or still believe in POWER TO THE PEOPLE?

If you do not understand this – educate yourself – and save your reactions and protests that just prove that you are a slave, intellectually disabled and have lost your ability to think rationally.

ODD TV – Flat Earth – Digging Deeper

Gravitasjon_1

1. Holder vannmassene i verdens-havene på plass.

2. Forhindrer båter, ting, løse gjenstander og mennesker fra å forlate jordoverflaten når jorden beveger seg som følge av jordrotasjonen i 1500 km/t. Overvinner sentrifugalkraften.

3. Gjelder ikke for luftballonger, mygg, sommerfugler og andre flygende objekter.

4. Gjelder ikke for vannrett bevegelse, men kun for loddrette bevegelser.

5. Holder atmosfæren på plass, slik at luft og skyer følger med jordrotasjonen i 1500 km/t slik at ingen merker hastigheten.

6. Sørger for at atmosfæren ved jordoverflaten ikke blander seg med vakuumet i verdensrommet.

7. Sørger for å holde alle planetene i bane rundt solen. Gjør at objekter som ikke blir trukket inn til et stort objekt, går i bane rundt objektet.

8. Gravitasjon på andre planeter kan også utnyttes til å sende romskip ut i verdensrommet. I steden for å havne i bane rundt planeten utnyttes gravitasjonkraften til å aksellere romskipet og sende det videre med forøket hastighet til neste planet for videre fartsøkning til endelig ønsket destinasjon, Mars for eksempel.

9. Når alle andre forklaringer svikter skyldes det gravitasjon….
10. Gravitasjon er magi.

PS. Gravitasjon kan ikke etterprøves i eksperimenter.

Reading-NewsDet er rart å tenke på hvordan nyhetsstrømmen i Aftenbladet og media generelt, både på nett og i papirutgaven er så totalt forskjellig fra nyhetsstrømmen jeg mottar fra mine 1572 venner på Facebook. Det kan godt være at jeg har en litt spesiell vennekrets på Facebook, men jeg tror ikke det. Jeg tror det speiler et noenlunde snitt av den norske befolkning, med stor aldersspredning og fra mange steder i landet. Det vil være mer enn nok tallmateriale i en hvilket som helst gallup eller statistisk undersøkelse.

Et tema som så godt som ingen av mine venner er opptatt er sport. Det er hva Aftenbladet stort sett fyller halvparten av sin førsteside på nett med. Det svært mange av mine venner er opptatt av utenom  bilder av katter, naturopplevelser, reiser og det siste nye profilbildet er kritisk søkelys på makt, økonomi og politikk. Igjen et tema som er totalt fraværende i Aftenbladet, i hvert fall med en kritisk vinkling.

Hvem skal vi stole på? Hvem gjengir nyhetsbildet mest korrekt? Aftenbladet som opprettholder et slags glansbilde av at alt i verden er normalt, i sin skjønneste orden og verden går sin stille og rolige gang. Eller Facebook som riktignok med en tidvis kaotisk og subjektiv vinkling tegner et bilde av en verden i oppløsning, innvandring gått amok, kriminelle og korrupte politikere, pedofile nettverk, meningsløse kriger og en verden styrt av psykopater. I en tid av universelt bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonær handling, sa George Orwell. Facebook er en slik stemme, mer enn etablerte media.

Takk Aftenbladet – du har vært en trofast venn gjennom mange år, men nå har du mistet all mening, substans og troverdighet. Du er kjøpt og betalt. Men har vel alltid vært middelmådighetens stemme, trofast og lojal overfor makten og politisk korrekthet. Tidene forandrer seg. Skal Aftenbladet få leserne tilbake må de begynne å skrive om hva som virkelig skjer i verden, og ikke bare servere propaganda.