Feeds:
Innlegg
Kommentarer

BrainwashDet er nesten ikke til å tro, men siste nytt i konspirasjonsteorier er at jorden ikke er rund, men flat. En voksende menighet av faktafornektere på Youtube og i kommentarfeltene i sosiale media hevder i fullt alvor at jorden er flat.

En debatt vitenskapen gjorde seg ferdig med på 1500-tallet har altså blusset opp igjen. Vel, det er ikke helt riktig, fordi på 1800-tallet var det faktisk en aktiv debatt i vitenskapelige kretser. Jorden som en roterende kule var langt fra den selvfølge det er i dag. Det ble utført en rekke eksperimenter, publikasjoner og bøker. Men så kom verdenskrigene og folk fikk viktigere ting å tenke på. Debatten sloknet ikke før månelandingene på TV og bildene av jorden fra verdensrommet.

Knusende bilder
Det er blant annet disse bildene fra verdensrommet faktafornekterne stiller spørsmål ved. De mener de er forfalsket. Robert Simmon designer i NASA innrømmer riktignok at mange av bildene av jorden må tas på kortere avstand for å få fram nok detaljer og blir deretter satt sammen som komposittbilder i Photoshop og andre dataprogrammer. Derfor blir mange av bildene av jorden så forskjellige fra år til år. Her er to eksempler på to offisielle NASA bilder fra henholdsvis 2012 og 2013 hvor Amerika er halvert i størrelse fra et år til et annet. Dette betyr nok bare at rådatene er forskjellige og ikke at bildene er forfalsket.

Jorden_2012_2013

   Et annet bilde flat jord tilhengerne trekker fram er nattfoto av stjernehimmelen med 6-8 timers eksponering som kan tas flere steder på jorden. De hevder at med unntak av Nordstjernen som står stille, er det alle stjernene og planetene som beveger seg, og jorden står stille.

Polaris

Igjen ser vi eksempel på faktafornektelse hvor noen stoler mer på slike amatørfoto enn de vitenskapelige fakta at jorden spinner på sin egen akse i 1500 km/t og rundt solen i 10 700 km/t. Solsystemet beveger seg i 800 000 km/t rundt galaksen og en slik runde tar 240 millioner år. Videre beveger galaksen seg i over en million km/t gjennom verdensrommet.

Kritikerne hevder at med slike hastigheter bør stjernebildene på himmelen endre seg, for de har vært uendret i de siste 2000 år. De forstår selvsagt ikke hvor uendelig langt vekke disse stjernene er, så slike hastigheter kan neppe spille noen rolle.

Er vann vannrett?
Et av de første flat jord eksperimentene går tilbake til 1883 hvor engelskmannen Samuel Rowbotham utførte det såkalte Bedfordeksperimentet. På en 9,7 km lang kanal stod han med en kikkert ved vannflaten i den ene enden, og en assistent stod med et flagg i den andre. I følge jordens krumning er dette flagget 7,31 meter under horisonten, men var fortsatt synlig.

Lignende observasjoner er gjort av Frihetsgudinnen i USA. Den er synlig på 96 km avstand. Monumentets høyde er 93 m er 632 m under horisonten. Det samme gjelder Chicago skyline som ses over lignende avstander over Michigan sjøen, eller Isle of Man som kan ses fra England på en avstand av 109 km.

Frihetsgudinnen_1

Slike observasjoner er selvsagt forførende, men når en ikke har hørt om lysbrytning, luftspeilinger og at lys kan løfte seg over store avstander, får det noen til å tro at vann er vannrett og at verdenshavene dermed ikke kan forme seg til en kule.

Normalt går lys i rett linje, som for eksempel når båter forsvinner i horisonten og som kritikerne hevder fortsatt er synlig i kikkert. Uansett er det situasjoner hvor det ikke er lysbrytning eller luftspeiling. Flat jord tilhengerne velger systematisk slike unntakstilfeller hvor temperaturforholdene i atmosfæren gjør slike fenomener mulig og kaller det bevis.

Hvem skal vi stole på?
Flat jord tilhengerne stoler altså mer på observasjoner enn vitenskapelige forklaringer. De går fra den ene villfarelsen til den andre og til slutt får noe til å ligne på en teori. Faktafornektelse er i dag et voksende problem. Det er en farlig tendens av ikke å stole på ekspertene. Det har alltid vært elever som tror de vet bedre enn læreren. Det har alltid vært kverulanter som tror de vet best. Ikke hør på dem. Stol på fagfolk, vitenskap og for all del, ikke tenk selv.

Reading-News

Relaxations

Instruksjoner i avspenning og meditasjon med Christian Paaske er nå tilgjengelig på Youtube:

Avspenning:
Energibalansering – 15 minutter
Selv-healing – 20 minutter
Yoga Nidra – 30 minutter

Meditasjon:
Meditasjon med pust og mantra – 30 minutter
Indre stillhet – 30 minutter

Besøk kanalen her:

Remains-of-Buddha-Found

Slik jeg ser det er det få forskjeller mellom buddhisme og advaita vedanta. Det er bare ulik språkbruk for å beskrive det samme. For meg har vedanta hjulpet meg til å forstå buddhisme bedre, i den forstand at før vedanta sa buddhisme meg ikke så mye, men nå gir det langt mer mening. Blant annet fordi jeg ser den samme kunnskapen uttrykt på en annen måte. For meg er vedanta mer pedagogisk, og forklarer ikke-dualisme og bevissthet bedre, enn forklaringene jeg finner i buddhisme.

– Buddhismens forestilling om sunjata eller tomhet, kan virke forskjellig fra vedantas beskrivelse av bevisstheten som hel, full og komplett. Det går ut på det samme, og er bare ulike uttrykksmåter.

– Buddhisme har ikke noen forestillinger om Gud, hvor i vedanta er Gud eller Ishvara sterkt tilstede. Det er likevel det samme, hvor gudsbegrepet er et uttrykk for Maya og ikke en personlig gud.

– Buddhismens utelatelse av en sjel virker merkelig, når de samtidig legger stor vekt på reinkarnasjon eller gjenfødsel og følger mestere fra det ene livet til det neste. Denne «informasjonspakken av karma» som gjenfødes vil vedanta kalle en jiva og ikke sjel. Så igjen blir det kun tilsynelatende forskjeller.

– Hvor jeg finner den aller største forskjellen er i den buddhistiske praksis. Vektleggingen av sosial ansvarlighet for alle medskapninger vil en også finne i vedanta, men på ingen må så fremtredende. Medfølelse eller compassion som noe av det mest sentrale er tilsvarende inspirerende. Samt vektleggingen av praksis og meditasjon, og viktigst av alt at buddhisme først og fremst er hvordan du lever ditt liv. Buddhisme fremstår langt mer praktisk, og plasserer den abstrakte kunnskapen mer i bakgrunnen, og tilgjengelig for dem som er tilstrekkelig interessert.

– Tibetansk buddhisme er imponerende ved at en hel kultur og samfunn i et par tusen år har vært basert på denne kunnskapen. Det er helt unikt.

– Dog er buddhisme rimelig mannsdominert, hierarikisk og en voldsom bukking og skraping for mestere av høyere eller lavere rang. Men også dette kan en overse på høyere nivåer, og er et uttrykk for hvordan for mange gjør buddhisme til en religion hvilket det ikke er.

Buddhisme kommer fra vedanta, og er en avledning av den samme kunnskapen utviklet og praktisert i en annen retning. Ved å studere begge bidrar det til gjensidig økt forståelse og inspirasjon.

Lama-ole«Buddha would have been proud to teach you,
– also I am proud to teach you».

These words are from Lama Ole to a western audience. He is a Tibetan buddhist also known as Ole Nydahl. He is the leader of The Diamond Way Buddhism in the Karmapa linage. He has opened up more than 650 buddhist centers around the world, written books and is a dynamic teacher and spiritual master.

This and other buddhist movements have long been a steadily growing powerful spiritual force with the ability to transform, not only the many who practice, but also the whole world. It may take humanity to a new level of kindness, compassion and spiritual integration.

Yoga has made its way into the western world, but most of its spiritual essence have been lost in its adaption into main stream culture. Most who practise yoga do it to feel good, exercise their body and handle their daily stress. It has not been the spiritual side of yoga that have gained popularity in the West, but the physical. Buddhism on the other hand has nothing physical to offer, and is clear from the start that the practise and goal is purely spiritual. This is an advantage, and one of the reasons so many in the West now are responding and taking Buddhism to heart.

I do not think Lama Ole is trying to flatter his audience. He says western people are ready for Buddhism because of our high standard of living, high education and relative freedom. I thought that was our disadvantage, being totally spoiled growing up in the baby boomers generation with everything served on a silver platter. I like that statement. It gives hope, encouragement and a little more self-confidence on the spiritual path. We can all need that.

SAAM-1998.84.7_1

Etter at Adam og Eva spiste av Kunnskapens tre sa Gud: «Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av Livets tre, og eter og lever evig.» Deretter satte han en kjerubene eller engel med et sverd foran porten til Eden hage «for å vokte veien til livets tre.»

Det var to forbudte trær i Eden hage. Livets tre eller Kabalah er kunnskapen om verdens indre lovmessigheter. Når det første spaltingen av atomet ble brukt til var en bombe er det tydelig at Guds bekymring var ikke uten grunn. Når moral ikke holder følge med den teknologiske utviklingen er konsekvensene destruktive. Vår sivilisasjon har en vitenskap uten ansvar, politikere uten vilje og en befolkning uten evne til å tenke ut over egne private behov. Konsekvensene på naturen, dyrearter og miljøet er åpenbar.

cowsfindfood

Det er som jorden er angrept av kreft, og vi er kreftcellene. Kreft er en sykdom hvor kreftceller nekter å kommunikere og innordne seg den organismen de er en del av. De vil vokse, hemningsløst og egoistisk slik det passer dem. Det er som å sage av greienen en sitter på. Fordi når vertsorganismen dør av kreft, dør også kreftcellene. Kreft er både en ufattelig lidelse som rammer stadig flere, men også et bilde på vår tid og vår totale desorientering og ute av kontakt med våre naturlige omgivelser. Diagnosen er åpenbar. Likevel fortsetter vi i tro på en lysende framtid. Hvor naive går det an å være?

To planeter møttes en gang ute i verdensrommet.
– Hvordan går det med deg?, spør den ene.
– Nei ikke så bra, svarer den andre, jeg har fått homo sapiens.
– Ta det med ro, det går raskt over……

BoysHoldingHeart

Det sies at når vi forlater kroppen og livet på jorden våkner vi opp i en lysere, lettere verden fylt av ubeskrivelig kjærlighet og godhet. Livet slik vi levde det står krystallklart for oss ned til hver minste detalj. Det er som hele livet er der på en gang. Samtidig vevd sammen med rekken av alle tidligere liv. Vi ser tydelig hva vi skulle lære, hva vi forstod og hva vi fortsatt må arbeide videre med. Slektninger og lysende åndsvesener kommer oss i møte. Et av de første spørsmålene vi blir stilt er dette: Hva elsket du virkelig i livet?

Elske er slikt et stort ord. Mer forenklet betyr det hva jeg retter min oppmerksomhet mot. Det inneholder likevel noe mer. Det må også være et emosjonelt engasjement av virkelig å bry seg, ta livet på alvor og føle dypt i sitt hjerte ønsket om forening og nærvær.

Livet er en konstant strøm av forandring. Ingenting er varig i denne verden. Forandring, tap og død er uunngåelig del av livet. Tilknytning og avhengighet gir smerte, fordi før eller senere vil det vi er glad i bli tatt fra oss.

Vi kan unngå denne smerten ved å avstå fra å engasjere oss, distansere oss fra livet og ikke la andre komme oss for nær. Det vil frata oss vår menneskelighet. Det vil kun etterlate oss følelsesløse, kyniske og kalde. Det var som mannen som ikke ville ha hund fordi det er så smertefullt når den dør. Han hadde hatt hund før. Sorgen han opplevde da den døde ville han ikke oppleve en gang til.

Dette er et av livets paradokser. Vi må elske og engasjere oss, selv om livet er forgjengelig og blir tatt fra oss. Det er nå vi lever. Vi må våge å elske, selv om det fører til smerte. En hver fødsel innebærer en død. Når et barn fødes, vil det også en dag dø. Når et kjærlighetsforhold begynner, vil også dagen komme for adskillelse og slutt.

Kjærlighet blir ofte blandet og forvekslet med tilknytning, avhengighet og eiertrang. Vi må se dypere. Kjærlighet er det jeg retter engasjert oppmerksomhet mot. Det jeg verdsetter, setter pris på, vil være sammen med, nyter og vil være ett med. Jeg er oppmerksomhet. Jeg elsker hele tiden. Dypest sett elsker jeg oppmerksomheten i seg selv. Mitt eget nærvær av bare å være til.

Å elske og være i denne verden er fortsatt et paradoks. Hva jeg virkelig elsker fortjener å bli reflektert over. Da kan jeg kanskje gi et godt svar når det skal holdes sjelelig regnskap om livet jeg fikk i gave ble levd godt?

Slik uttrykker den vietnamesiske buddhistmunken Titch Nat Hahn det i slutten av det kjente diktet, Please call me by my true names.

My joy is like Spring, so warm
it makes flowers bloom all over the Earth.
My pain is like a river of tears,
so vast it fills the four oceans.

Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and laughter at once,
so I can see that my joy and pain are one.

Please call me by my true names,
so I can wake up
and so the door of my heart can be left open,
the door of compassion.

Bumisparsa-Mudra-

Meditasjon på grunn av røtter i hinduisme og buddhisme har lenge vakt frykt i kristne kretser. I tradisjoner hvor de er vant med å skremme folk med å brenne i helvete kan de selvsagt også skremme med at meditasjon kan føre til demonbesettelse. Resonnementet er at gjennom meditasjon åpnes det eteriske energifeltet og den mediterende er ubeskyttet mot negative krefter fra astralplanet som kan henge seg på, suge energi og føre til store mentale forstyrrelser.

Det er et snev av sannhet i dette fordi demonbesettelse forekommer. Det er blant annet en grunn til at meditasjon bør starte med en intensjon eller bønn. Begge gir en slik beskyttelse.

Likt tiltrekker seg likt. For å slippe demoner og negative astrale krefter inn i auraen må personen komme på samme negative frekvens og fremkalle ekstremt negative, destruktive og hatefulle sinnstilstander. Mulighetene for at det kan skje i meditasjon er minimale. Farene er langt større i visse former for utagerende psykoterapi, heavy-metal konserter, rave parties, sexorgier rusmisbruk, spiritistiske seanser eller bare ved å se film som i dag har eskalert til en infam og grenseløs eksponering av vold, bestialiteter og menneskelig fornedring.

I film- og musikkbransjen har demonene for lengst tatt kontrollen og sender ut en stadig mer demonisk og satanisk strøm av negativitet. Demonbesettelse blant enkeltmennesker er sjeldent. Nå er hele kultur besatt og det påvirker alle.

slave