Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Truman

Flat jord? De fleste vil avfeie det som bare tull. Det gjorde også jeg de første gangene jeg ble presentert for dette. Men jeg kunne ikke unngå å legge merke til at flere jeg anser langt over gjennomsnittet  intelligente og kunnskapsrike faktisk mener dette. Det ble et tema verdt å undersøke.

Makt er kunnskap
Bare fordi vi lærte det på skolen trenger ikke å bety at det sant. Lenge ble det undervist at jorden er flat. Så fant Kopernikus ut at den er rund. Det vakte voldsom motstand. Makt er kunnskap, så til slutt seiret dem med makt til å bestemme slikt. I en tid hvor hester og seilskip var de raskeste framkomstmidlene ble denne teorien aldri testet eller bevist. Den er likevel i dag en udiskutabel sannhet. Å tro noe annet er ensbetydende med å leve i fortiden, være komplett idiot eller å ha gått fra sans og samling. Med universitetsgrader i samfunnsfag og filosofi, inngående kjennskap til østlige åndelige tradisjoner, publisert hundrevis av artikler og forfattet et par bøker regner jeg meg ikke i en slik kategori. Noen vil nok tro det etter dette, men jeg tar sjansen.

Litt fysikk
Dersom jorden er rund og spinner på sin egen akse betyr det at et punkt på jordens overflate beveger seg 40 000 kilometer i løpet av et døgn, litt avhengig av hvor på kloden. Det tilsvarer en hastighet på 1500 kilometer i timen. På en vakker skyfri sommerdag er det likevel mulig å sitte på terrassen uten å få vind i håret. Sommerfuglene i luften ser også ut til å være upåvirket av at jorden under dem beveger seg i en slik rasende fart. Dette er visst fordi atmosfæren følger med jordrotasjonen, antakelig på grunn av friksjon mellom jordens overflate og luftrommet over og dermed holder alt på plass. På et fly ser dette ikke ut til å gjelde. Her blåser det friskt på vingene og det bare med 800 kilometer i timen. Vannet i verdenshavene holdes også på plass i en slik fart. Takket være gravitasjonskraften som motstår en sentrifugalkraft på en slik global karusell som spinner rundt i 1500 kilometer i timen.

Mer bekymringsfullt er det kanskje av hensyn til flysikkerhet at det ikke finnes tilgjengelig for publikum GPS oversikt over flytrafikk på den sydlige halvkule, men kun på den nordlige. Eller at i denne delen av verden knapt finnes direkteflygninger og ofte reisetidsavstander helt ute av proporsjoner i forhold til hvordan slike avstander ser ut på en globus. Det finnes langt flere anomalier enn dette verdt å se nærmere på i en geografi eller fysikktime.

Er et nytt paradigmeskifte på vei?
Å stille slike spørsmål er tabu. En hvilken som helst skoleelev ville bli kastet ut av klasserommet og få de fleste lærere rasende. Likedan får dette temaet mange til å reagere på samme måte. De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning og opplever det ubehagelig og ekstremt provoserende å få det forstyrret. Likevel er dette temaet et av de mest brukte søkeordene på internett i dag. Med dagens kunnskapsnivå og kommunikasjonshastighet er dette antakelig umulig å stanse. Kanskje står vi overfor et nytt paradigmeskifte like radikalt som den gang de skiftet verdensbildet til en rund jordklode. Nå skal det bare skiftes tilbake igjen til den opprinnelige geosentriske modellen beskrevet i Bibelen, Koranen, mange av oldtidens kunnskapstradisjoner og de opprinnelige vitenskapene.

Konsekvensene av dette er enorme og motstanden fra samfunnsmakten minst like innbitt som i middelalderen. En flat jord høres kanskje ekstremt ut, men ikke mer ekstremt enn at FN har det som sin logo.

Flat-earth_3

PS. Kommentarer som kun er en automatisk reaksjon på din egen programmering uten å være gjennom tenkt og uten å ha sett minst et par dokumenterer om dette temaet vil bli slettet. Dersom du reagerer som et svin og tror perler av visdom er mat og blir sint foreslås det at du forblir i grisebingen av utvitenhet inntil videre.

Referanser:

Professor James Fetzer og David Weiss – presentasjon av pro og kontra

Under the Dome – NB ! 2 timer dokumentar verdt å få med seg…

Santos Bonachi – Forklarer en del teknikaliteter…. og andre esoteriske perler

flat-earth-1

Er den største bløffen i historien teorien om at jorden er rund? Er bildene av jorden sett fra verdensrommet  manipulert? Er jorden slik den ser ut – flat? Er verden blitt holdt for narr helt siden materialistisk vitenskap hevdet den fysiske verden er den virkelige og ikke den åndelige. Er livets matrix et dataspill og en drømmeverden? Er ikke en rund eller flat jordklode som svever rundt i et verdensrom uten begynnelse eller slutt er urealistisk uansett? Er ikke noe slikt kun mulig i en drøm? Det betyr ikke at naturlovene ikke gjelder. En rund jordklode er kanskje ikke korrekt i forhold til disse, men en flat er?

Noe som ikke stemmer
Flat-earth_2Dersom jorden er en kule som spinner rundt sin egen akse, betyr det at jeg i løpet av døgnets 24 timer beveger meg en gang rundt jordkloden. Jeg tilbakelegger da en distanse på 40 000 km litt avhengig av hvor jeg bor. Det vil si med en hastighet på omtrent 1500 kilometer i timen. Nå vil det sikkert innvendes at dette ikke merkes fordi atmosfæren og alle skyene følger med i dragsuget. Men hvordan er det mulig når det nesten ikke er friksjon mellom jordens overflate og luften over bakken? Hva skjer med sommerfuglene når jorden under dem beveger seg med en slik hastighet? Hvorfor får jeg ikke luft i håret når jeg sitter utendørs under en vindstille og skyfri himmel?

sun

Et annet fenomen er hvordan solstråler brytes gjennom et lag av skyer og former en vifte av stråler i omtrentlig 45 graders vinkel. Vil en slik spredning av solstrålene være mulig hvis solen er 150 millioner kilometer vekke, og ikke betrakelig mye nærmere.  Astronomene forestiller seg at jorden et støvkorn på 1,3 millimeter i bredde og solen er da 15 meter vekke og på størrelsen med en 14 cm bred kokosnøtt.

Videre at jorden befinner seg i et solsystem med planeter i bane, som igjen beveger seg gjennom en galakse med den svimlende hastighet av 160 kilometer per sekund og bruker 240 millioner år på en runde gjennom Melkeveien, og som igjen er del av millioner av andre galakser, – kan det virkelig stemme?

Skift av virkelighetsoppfatning
De største forbryterne i historien er ikke de store massemorderne, koloniherrene og andre kjeltringer, men Aristoteles, Galileo og Newton, i følge astrologen, fritenkeren og musikeren Santos Bonachi. De er ansvarlige for å skifte den opprinnelige idealistiske og åndelige virkelighetsoppfatningen som har vært med menneskeheten siden tidenes morgen. Det er en universell kunnskap i hjertet av hver eneste religion, mytologi og åndelig lære med bare det minste kontakt med virkeligheten.

Med Aristoteles, Galileo, Newton og moderne vitenskap ble det introdusert en ny virkelighetsoppfatning hvor det opprinnelige synet ble snudd på hodet. Den åndelige verden ble uvirkelig og en drømmeverden, og den fysiske synlige og sanseerfaringsverden den virkelige. Dette synet har holdt seg siden i det meste av Vestlig kultur og tas av de fleste fullstendig for gitt.

For å gjøre forvirringen komplett trykket kirken Aristoteles til sitt bryst. Ved hjelp av filosofen Descartes skilte det åndelige og fysiske lag og ble to adskilte verdener. Det ga vitenskapen arbeidsro til å utvikle teknologi, industrialisering og annet leketøy som selvsagt er puslete i forhold til naturen. Det åndelige ble et søndagsfenomen og langsomt faset ut til fordel for vitenskapisme som er dagens religion. Det folk flest tror på. Dette har også påvirket det enkelte menneske. Det er nå splittet i sin identitet og fullstendig ute av kontakt med virkeligheten. Mennesket har vel sjeldent vært mer uvitende og dummere enn nå. Vitenskapen kan alt, men forstår ingenting.

Uvitenhet eller manipulering
I beste fall er dette en stor feil hvor vitenskapen etter Aristoteles kom skeivt ut over hoppkaten, forlot Platon og sin åndelige opprinnelse og lot seg forføre av naturens tilsynelatende troverdighet av å være virkelig. Eller har ondsinnete krefter på denne måten bevisst manipulert menneskeheten vekk fra forståelsen og kontakt med vår sanne gudommelige og åndelige natur? For på den måten å kontrollere menneskeheten og styre dem som en saueflokk slik de fleste har oppført seg gjennom historien og fortsatt gjør?

Med til dette hører det med å skape en fullstendig feil modell av verden og innbille alle gjennom utdanningsystemet, vitenskap, massemedia at den fysiske verden er virkelig og blant annet at jorden er rund. Dette har nå nådd et nivå hvor denne modellen av verdesrommet er en selvfølge og nærmest umulig å betvile. Å hevde at jorden er flat i fullt alvor vekker ikke bare latter, men mistanke om noen virkelig har mistet grepet og gått fra sans og samling. Eller er bare indoktrineringen komplett?

Verden er et dataspill
For å forstå at jorden er flat må en innta perspektivet at verden et bevissthetsfenomen. Klarer du det? Bevissthet og eksistens er det eneste virkelige og den fysiske verden er en drømmeverden. Den fysiske verden eksisterer, men den er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig og som aldri forandrer seg. Dette er ikke lett å forstå, men selv vitenskapen forklarer at fast stoff ikke finnes. En skjorte består av bomull, tråder, molekyler, atomer, kvarker, preatomære partikler, energi og til slutt ingenting, eller ubegrenset potensialitet utenfor tid og rom, og uten lokalitet.

Dersom verden er virkelig skulle en tro at dagen i går skulle kunne hentes fram igjen og oppleves en gang til som en hvilken som helst DVD film. Livet mitt fram til nå er borte vekk. Det kunne like godt vært en drøm.

Verden er i konstant bevegelse. Øyeblikket kan ikke fastholdes, fordi alt beveger seg. Det vi opplever som verden er ikke mer virkelig enn en drøm om natten, eller en film på kino eller et dataspill. Forskjellen er kun kvaliteten. Den virtuelle virkeligheten vi kaller verden er så utrolig godt laget og så overbevisende at den oppleves som virkelig, men er egentlig en illusjon. Har Elon Musk rett? Er verden et dataspill?

Det er ingen fysisk verden
Virtual-realityDette betyr ikke at verden ikke finnes, men den er langt mer fleksibel, drømmeaktig og kan formes på svært mange måter enn vi kanskje tror. Naturlovene virker for det meste, med visse mirakuløse unntak fra tid til annen. Det er imidlertid ikke en fysisk verden der ute. Gjennom de fem sansene er det som vi går med databriller for å oppleve den virtuelle virkeligheten som dukker opp på en indre flatskjerm i sinnet. Her legges det på farger, tre dimensjoner og tid.

Selve programmering av dette spillet er intelligent designet av den gudommelige arkitekten og kosmiske byggmesteren. Den enkelte skapning deltar i spillet med en viss påvirkningkraft i sin del av spillet, men spillet som en helhet er det større krefter som tar seg av. Det er også et integrert spill hvor alle de ulike aktørene er koblet opp i et kollektivt felt og deler samme tilsynelatende virkelighet. Dataverdenen er i ferd med å bli et pedagogisk virkemiddel til å forstå hvordan verden virker.

Dersom du fanges av spillet og tror det er virkelig går du fem på. Oppgaven i dette spillet utenom å glede seg over alle de coole opplevelsene er å gjennomskue det, lære av det, forstå det, bli fri fra spillet og forstå hvem jeg er.

Jeg er alltid her
Er det ikke befriende å vite at verden kanskje ikke surrer rundt i en sinnsyk hastighet – men at jorden og grunnen under føttene faktisk står stille? Det må vel kunne gi en viss ro at jeg rent faktisk ikke skal noen steder, beveger meg ingen steder, men alltid er akkurat der jeg er.

Flat-earth_3

Noen må ha skjønt hvordan verden ser ut….

Referanser:

Professor James Fetzer i samtale med David Weiss – presenterer begge sider.

Under the Dome – NB ! 2 timer dokumentar verdt å få med seg…

Santos Bonachi – Forklarer en del teknikaliteter…. og andre esoteriske perler

hqdefault

Det er flere måter å stjele på enn innbrudd, biltyverier eller bankran. Å stjele andres oppmerksomhet kan være noe å tenke på neste gang jeg legger ut trivialiteter på sosiale medier andre blir tvunget til å forholde seg til. Eller hva med endeløse sosiale begivenheter jeg fyller med meningsløst babbel for å flykte fra å være autentisk? TV, film og data kalles med rette en tidstyv, men den som administerer av- og på knappen er nok den ansvarlige.

Å gi gaver eller motta gaver er en stille måte å sette seg i takknemmelighetsgjeld. Firmagaver gis sjeldent for å være snille, men i håp om å stjele litt lojalitet og avhengighet hos mottakeren. Internett har åpnet opp nye muligheter for tyveri med varierende moralsk standard for bruk av andres bilder, musikk, filmer og dataprogrammer. Her stjeler jeg uhemmet.

Men fra et åndelig synspunkt, er det i det hele tatt noe jeg kan kalle mitt? Jeg har ikke skapt min egen kropp, den er blitt gitt til meg. Selvmord er ulovlig, så staten og felleskapet krever også et visst eierskap over kroppen min. Til syvende og sist kommer vel alt fra den store kosmiske arkitekten og byggmesteren. Alt jeg kaller mitt er egentlig tyveri. I beste fall noe jeg bare har til låns.

Plato

«Only from the standpoint of the physical bodies, there is plurality, and not from the standpoint of consciousness. There are no differences in consciousness (atman).»
Swami Dayananda – Bhagavad Gita Home Study Course Vol 2 – p. 60.

SEEING A FILM is a whole experience. I would normally just say; «Last night I saw a film.» People are generally bored with hearing about the details of a film – therefore I just say; I saw such and such film. About my life I could just as well say, also not to bore my listeners; «Yesterday, I had a waking experience.»

A FILM IS different from my life, because in the film I am a witness. But in my life it seems like I am participating, but I am still a witness. A film is not real, it is only a fantasy projected onto a screen. My life seems real, but not from the point of view of consciousness.

A FILM COMES from a source of light in the projector. A strip of film or a whole series of digital codes are passed between the light source and the lens. This energy of light in different detailed structures then becomes projected onto the screen, and all the action takes place. All the people, things and objects in the film may look separate, but in fact is all just light in different forms and shapes.

PLATO ILLUSTRATED this long ago in his famous Cave allegory. In an early historic version of a cinema, slaves are chained to the floor inside a cave and forced to face a screen in front of them. Behind them there is a source of light, and between the light and the screen different sticks and artifacts are used to make different forms on the screen. The slaves perceive the images projected onto the screen to be real. Only a rare slave is able to break the chains of ignorance, change perspective, turn his head around, realize the true nature of the experience, and walk out into the light and be FREE.

Children_duotone

AS A CHILD I was totally acceptable to myself.
My reference point for my identity was AWARENESS
I identified myself as WAKEFUL PRESENCE.
I was just myself those days….
Life was simple, happy, joyful and extremely fascinating.
I wanted to explore everything.

THEN THEY told me that there was something WRONG with me.
They asked me what I was going to be when I grew up.
I was constantly asked about my age.
I was ignored or punished if I did or said something wrong.
I was encouraged and loved if I did or said something right.
I had nice parents, by all means, but they had another idea of who they were, than I had.
Little, by little they taught me their view of who I am.

WHEN I ARRIVED on the planet I was a NO-BODY.
My parents had made their way in life, they were SOME-BODY.
After completing their SOME-BODY training, I have become a SOME-BODY too.
Now I have all these ideas of who I am.

NOW I BELIEVE I am my body first of all, with a charming personality, by the way. I am much liked. The personality is not perfect, but I get by. I am special. I have a history, education, age, nationality, friends, relations, an electric bicycle, credit card, a lot of nice possessions and a good place to live. I don’t like to be ignored, criticized or not valued – because I am SOME-BODY. I have made my way in life. I deserve respect.

I TAKE MYSELF very seriously – I love and respect myself.
Actually everything I do – I do for myself – that is how much I love myself.
Even to scratch a mosquito bite, I do because I want to feel good all the time.

BUT – is this who I am?
During my SOME-BODY training the point of identity shifted.
Because I now identity with this superficial person that I think I am, I am not acceptable to myself. I am simply not good enough. There is always something missing. I could be better, different or have higher value. I accept myself when I get what I want, and have contempt and self hatred when I don’t.

ALL I NEED to do to be ACCEPTABLE TO MYSELF is to shift my identity back to when I was a NO-BODY. I am not this body, personality, feelings, thoughts, ego, gender, relations, possessions etc. I am AWARENESS. I am the PRESENCE in which the world appears.

ALL THE BEAUTY I experience is me. All the ugliness, pain, sorrow is also me. In fact the world as I experience it, is me. I am everything. When I understand this I realize that I am a complete NO-BODY. By being NO-BODY, I become everything.

LITTLE BY LITTLE, through shifting my identity I become ACCEPTABLE to myself – I start to LOVE myself – and the world is really a cool place. I am taking back the way I experienced myself and the world as a child.

Try it – you might like it.

smiling-child1_2

Bread

ALL MY FRUSTRATIONS and problems have one simple cause:
I do not get what I want.

WHEN I INVESTIGATE what I really want it is FREEDOM.

  • I want money – because it gives me freedom from the sense of limitation.
  • I want a relationship – because it gives me freedom from the sense of loneliness.
  • I want to get out of a relationship – because I want freedom from bondage.
  • I want to be loved – because I want to be free from feeling isolated.
  • I want Likes on FB – because I want to be free from feeling insignificant.
  • I want recognition – because it gives freedom from the sense of feeling small and inadequate.
  • I want power – because it gives me freedom from the sense of feeling powerless.
  • I want to feel good – because it gives me freedom from feeling bad.
  • I want ……………. (Fill in the blank), because it gives me freedom from the sense of ……………. (Fill in the blank)

THE ABSOLUTE RIDICULOUS part is that the freedom I am looking for I already have!!!

I AM THE SUBJECT, in comparison to a loaf of bread, which is an OBJECT. The difference is that an object has limitations; it is bound by shape, weight, size and physical location in time and space. Me, the SUBJECT, have none of these attributes. I do not have a shape, weight, size or physical location in time and space. The subject is nowhere to be found in the brain. I just am consciousness, existence and being outside of time and space, – with no physical locality. The SUBJECT has no beginning, no end, it is limitless and totally FREE.

THIS DOES NOT mean that I am Superman and can leap tall buildings and can get whatever I want in the world. It simply means ANAFFECTED. It means that whatever happens I am always the same. There is no lack because I am always FULL. I cannot go anywhere because I am EVERYWHERE. Most will not recognize or appreciate this as freedom – but this is what freedom is. A never changing satisfaction and appreciation of my own BEING regardless of what happens.

WHEN I fully understand this it will neutralize my LIKES and DISLIKES because I realize that I am the same before or after an experience. I will stop chasing experiences for my freedom from limitations, because I am already free. A true free person is one who is not a slave if desires and likes and dislikes, but does what is RIGHT and avoids what is WRONG – and does not act out of personal needs, but for the need of the total.

THIS GOES WRONG in my failure to understand who I am. The subject and objects becomes mixed and confused. Instead of identifying myself with the SUBJECT, I believe I am the OBJECTS. For example the body, thoughts, feelings, history, personality, gender, age, social status, job and with a place to park the body at night. All this exists in time and space with a limited duration, and therefore I feel I am limited and lack something. I might die one day….

WHEN I GET what I want I become truly happy. BUT it is only for a short while. The sensation of that great pizza, the pleasurable sensations of sex, the enjoyment of a good film, the delight of a beautiful scenery or the pleasure of being with good friends comes and goes. In fact it causes PAIN, because when it leaves I want it back or more. George Bernhard Shaw was right; there two disappointments in life. One is not to get what you want. The other is to get it….. I want something all the time, either different, more or better. As long as I do not address the basic feeling of lack and limitation, I will keep on wanting, wanting, wanting, and never being satisfied. It is called The Wheel of Samsara.

ALL IT TAKES to be FREE is to understand the difference between the SUBJECT and an OBJECT, or between me and a loaf of bread. To be dumb as a loaf of bread is a very accurate description of the human predicament.
I am getting it little by little, I hope that goes for you too?

offering

REALITY IS the laws that operate the field of existence – or God. God is responsible for the whole of existence, and is not into serving me in particular. It is the other way around, I am here to serve God. When I only serve myself – I cannot be other that continually frustrated.

ADDED TO my frustration is the fact that the results of my actions are not up to me. If it were, I would have all that I wanted by now. God delivers the results of all actions. What I receive is therefore always just and according to the laws of the universe.

I AM FREE to act. But because the results of my actions are not up to me, how can I claim ownership of the results?

LIFE IS a gift given to me every day. I should receive it with an attitude of gratefulness and total acceptance. Otherwise I will continually be frustrated by being out of alignment with the universe. The law of the universe is to give and serve.

PS. This spiritual practise is called Karma yoga and can be practised 24/7.
Why not give it a try? It might serve you better than hours and hours of meditation.