Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Etter restaurantbransjens kollektive politianmeldelse av Bent Høie fulgte politiet reglementet og innkalte helseministeren til avhør. Med helt nye avhørsmetoder, blant annet med bruk av vaksiner, viste helseministeren seg svært samarbeidsvillig og sprakk allerede tidlig i avhøret. De erfarne etterforskerne betraktet det som et gjennombrudd for framtidig etterforskning.

Avhørsvaksinen avventer endelig EU-godkjennelse. Avhøret var derfor eksperimentelt. Helseministeren hadde imidlertid så stor tillit til vaksiner at Smittevernlovens mulighet for tvang ble unødvendig. Han vil være under nøye overvåking for bivirkninger og senskader og bli testet regelmessig. Eksperter frykter for at vaksinen kan føre til redusert abstraksjonsevne og hukommelse. Det kan føre til tap av for eksempel humor, men også evnen til å lyve, hvilket kan gjøre det vanskelig å fortsette som politiker.

Under avhøret kom det fram oppsiktsvekkende opplysninger. Selv om store deler av avhøret er unndratt offentligheten sier Politimesteren at hun av moralske grunner mener at enkelte innrømmelser fra helseministeren er innenfor offentlighetsloven mulighet for dispensasjon og kan frigis.

– Bent Høie innrømmer i likhet med både det amerikanske og kanadiske helsedepartementet, dem som har utviklet PCR testen og medisinalfirmaene som har utviklet vaksinene at viruset ikke er isolert og funnet, som vitenskapelig sett betyr at det ikke finnes.

– Bent Høie innrømmer at han er helt enig med den medisinske definisjonen at det eneste korrekte kriteriet for å vurdere faregraden av en pandemi er antallet syke og spesielt døde. Han innrømmer at å flytte all oppmerksomhet på smitte var noe han og Nakstad fant på.

– Bent Høie sa også at PCR testen er en ren svindel. Han innrømmet at testen ikke kan oppdage virus og heller ikke muterte virus.

– Han innrømmet også at det er ingen pandemi, men kun en sesonginfluensa som er blitt utnyttet for å stenge ned samfunnet, av grunner helseministeren ikke våger å røpe av fare for sin egen sikkerhet.

Bent Høie mente han var uten straffeskyld fordi han handlet i nødverge og under tvang. Han innrømmet at han mottar orde og instruksjoner fra høyere hold, men ba innstendig om at av sikkerhetsmessige grunner videre opplysninger om dette forblir i den hemmelige delen av avhøret. Ved navngiving av sine overordene viste avhørsvaksinen seg ineffektiv selv etter å ha blitt fullvaksinert. Mer klassiske avhørsmetoder ble derfor tatt i bruk med vellykket resultat, men forsinket avhøret betraktelig.

Bent Høie er nå frigitt fra varetekt. Han er imidlertid kraftig forslått etter et stygt fall i trappen på politistasjonen. Han vil komme til å bruke munnbind i lang tid framover og er sykemeldt på ubestemt tid. Sola Strandhotell opplyser at han kan få jobben sin tilbake som pikkolo og de ser fram til at han igjen kan bære kofferter for hotellets gjester. På spørsmålet om han ble behandlet forskriftsmessig og korrekt av politiet under avhøret, svarte helseministeren: Hvilket avhør?

Etter Trump forvant ut bakveien trodde mange at Q-bevegelsen ville følge etter. Men den gang ei. Q-bevegelsen gir seg ikke og lever i beste velgående. De har bare tatt en «Jehovas vitner». Når profetiene om Trumps tilbakekomst i mars måned slo feil er drømmen om tusenårsriket og den nye verdensfrelser bare skjøvet litt lenger fram i kalenderen til en foreløpig ukjent dato.

Jehovas vitner er ille i sin snevre og dogmatiske forestillingsverden, men Q-bevegelsen er verre. Selv om Jehovas vitner går og går og aldri kommer lenger enn til døren, er de tross alt klar over at de tilhører en religion og er troende. Q-bevegelsen er også dypt religiøse, like dogmatiske, men med et enda dypere nivå av fornektelse ved å innbille seg at de har forstand på politikk og kritisk samfunnsforståelse.

Den fundamentale kortslutningen i Q-bevegelsen er en totalt manglende forståelse av det politiske maktapparatet og dets beslutningsprosesser. I USA blir ikke presidenter valgt. De blir utvalgt. Presidenter har heller ingen politisk innflytelse. De følger ordrer fra styrerommene bak kulissene hvor det trekkes i trådene på den politiske dukkescenen. Dersom presidenter tror de kan operere på egenhånd blir de som Kennedy-brødrene enten drept eller fjernet. Det er ufattelig naivt å tro at enkeltpersoner kan utfordre denne makten. Likedan at det skal finnes en hemmelig motstandsbevegelse innad i maktapparatet hvor usynlige og mystiske krefter arbeider for å avvikle korrupsjon, maktmisbruk og «The Deep State» for et fritt Amerika og gjenetablere idealene landet en gang ble grunnlagt på. Ufattelig naivt!

I hovedsak finnes det en overnasjonal maktelite som president Eisenhower kalte The Industrial Military Complex. I dag er det sammensetningen av multinasjonale selskaper, legemiddelindustrien, militæret, bankvesenet, vitenskapen, statsapparatet og media og underholdningsbransjen. Med andre ord, den totale kontroll over alle samfunnsområder. Det finnes lover og regler selv makteliten må forholde seg til, selv om flere brytes og politi-staten og diktaturet kommer stadig mer til syne. Den grunnleggende maurtuemodellen har likevel vært uendret gjennom det meste av historien hvor en elite lever i ekstrem rikdom og makt og holder resten av befolkningen som slaver. Nokså likt slik en bonde holder styr på en saueflokk. Ovid er ellers avledes av det latinske ordet for sau. Do you C?

I takt med høyere kunnskapsnivå har den ideologiske og politiske kontrollen blitt tilsvarende avansert. Konger og presteskapet brukte religion for kontroll over tankelivet. Nå tar vitenskap, utdanningssystemet og media seg av indoktrineringen og holder folks hjerner rene og fri fra smusset av selvstendig og kritisk tenkning. Demokratiske friheter har kun vært midlertidige og kan fjernes like lett som å blåse ut et lys, hvilket skjedde for vår del 12.mars i fjor.

Det nytter ikke å komme trekkende med en lang smørbrødliste over alle de tilsynelatende gode gjerningene Trump utførte, – fordi det er del av planen. Q-bevegelsen er iscenesatt fra makthaverne selv for å skape splittelse blant dem kritiske til pandemien. Derfor er Q-bevegelsen også blitt utstyrt med en god del politisk sprengstoff. Det viktigste og nok til å vekke emosjonelt engasjement er avsløringene av barnebortføringer, pedofiliringer og lettelse av sløret bak maktelitens ekstreme bestialiteter. Dette er viktig å få fram i lyset fordi dette er realiteter, men Q-bevegelsen feiler grunnleggende fordi de ikke setter dette i riktig kontekst. Det slår tilbake på dem selv fordi for folk flest er dette for overveldende. Det faller på sin egen urimelighet. Hele problematikken avvises og bekrefter bare hvor forskrudde og sinnssyke alle såkalt konspirasjonsteoretikere er. Derfor gjør Q-bevegelsen stor skade.

Q-bevegelsen gjør ytterligere skade fordi det splitter frihetsbevegelsen som nå reiser seg verden over mot diktaturet som nå innføres. Fjerningen av alle våre friheter og makthavernes planer om en ny verdensorden er åpenbare og er hvor denne kampen må holde fokus. Q-folket er mer naive enn de maskebærende fjolsene som stoler blindt på myndighetene, fordi de lever i en drømmeverden enda lenger vekk fra de politiske realitetene. Det kan ikke uttrykkes sterkt nok at Q-bevegelsen må legges død og gjennomskues for den planlagte sabotasje av frihetsbevegelsen den er. Det er ikke bare folk flest som må våkne, men Q-bevegelsen trenger en snarlig realitetsorientering, innse at de er blitt lurt, forført og det er på tide å våkne opp.

Corona-thrilleren tas til stadig nøye høyder. I dette tilfellet bredder, i form av container-skipet Ever Given hyret av container-giganten Evergreen som 23. mars kilte seg fast på tvers av Suez-kanalen. Den blokkerer nå skipstrafikken i følge nyhetene i begge retninger! Kapteinen mistet plutselig kontroll over skipet på grunn av kraftig vind. Båten sitter nå dønn fast. Dette kan ta flere dager, – ja, kanskje måneder i følge ekspertene å få den løs.

Utvilsomt dårlige nyheter for de hundrevis av båtene på vei til Europa med mat. Butikkhyllene vil snart kunne bli skrinne og med betjeningens beklagelse av forstoppelsen i vareleveransene fra Kina. Det meste blir i dag produsert i Kina. Selv norsk fisk sendes dit for å bli tilsatt vann for å øke vekten og er ombord i disse båtene som ikke kommer videre.
Barn under fem år ville gått på en slik historie, men å servere den til voksne fra nyhetsreportere som nesten ikke klarer å holde hånfliret tilbake, er nok en latterliggjøring av folks godtroenhet, lydighet, men mest av alt, – maktesløshet. Hvor dumt kan dette bli?

Hendelsen er ladet med symbolikk. Evergreen kan være en henvisning til at «det grønne skiftet» er kommet for alltid. Et annet navn på The Great Reset eller New World Order. Videre skal Evergreen være et kodenavn på Hilary Clinton. Og når de kraftige taubåtene Barak og Mosaed måtte gi opp kampen for å løsne båten, tykner plottet til.

Q-bevegelsen har gått helt i fistel over dette og mener båten er fylt av barn siden denne forbindelsen til Hillary Clinton. De mener det antakelig er Putin som har stanset båten for å utløse en verdensomspennende skandale når verden får se innholdet av containerne. En teori ytterligere styrket ved at båten da den var i rom sjø laget en navigeringsrute som lignet en penis for å sende et signal til verden.

Hendelsen sender symbolske signaler både til dem på innsiden som kjenner kodene og til oss uinnvidde på utsiden. Utenom å ydmyke verdens befolkning er hensikten muligens et påskudd til prisøkning og mangel på en rekke varer, blant annet mat. Slike prisøkninger følger vanligvis ikke naturlovene. Når prisene blir skyhøye på grunn av en krise, har de en tendens til å forbli høye, og faller ikke ned igjen selv om krisen går over.

Saken vil kunne ta oppmerksomheten vekk fra Corona i en tid. Temaet i media blir ikke hva vi gleder oss til etter pandemien, men hvor kjekt det skal bli når de får løs denne forbanna båten.

Hva hvis livet er en film, historien følger bare et manus og alt er forutbestemt og planlagt? Hva hvis livet er som en DVD-film eller datafil? De fleste ser filmen i kronologisk rekkefølge, men det er også mulig å hoppe litt fram og tilbake og se noen kapitler framover. Det finnes profetier og forutsigelser som har slått til med stor nøyaktighet som kan gi støtte til et slikt perspektiv, for hvordan er det ellers mulig å se inn i fremtiden? Nostradamus er kjent, men også det siste kapittelet i Bibelen, Johannes Åpenbaring. En rimelig obskur tekst med fornyet aktualitet.

Herfra stammer for eksempel Dyrets merke:
«Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.»

Kanskje ikke helt tilfeldig at Corona består av 6 bokstaver, og den alfabetiske gematriakoden er 66. (C-3, O-15, R-18… regn det ut selv.)

Dyret er videre beskrevet slik:
«Det ble gitt dem makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.» Og «Alle som bor på jorden skal tilbe det….»

«Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.»


«Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.» «De tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt.»


Drage er ellers maktelitens fremste symbol. Det finnes i byvåpen, kommunevåpen, på flagg, i statuer, på bilmerker og firmalogoer verden over. For noen år siden ble det norske flagget på landslagstrøyen til fotballspillerne skiftet ut med en drage og flagget ble plassert i nakken. Landslagstrøyene måtte imidlertid kastes da makteliten tapte den kampen. Mer hell har de hatt med det norske riksvåpenet. Det var opprinnelig en løve, men har gradvist skiftet form og ligner stadig mer på en drage.

På hver eneste norske pengeseddel fra forrige serie, er det bilde av en drage og i hvert eneste norske pass. Dragen i passet er på side to, og utgjør ellers vannmerket i hver eneste side. Dragen kommer fra Urnes stavkirke og er et dyr med djevelhale, dragemunn og drageman og ellers ukjent i norsk fauna.

I 1986 etter Tjernobyl-katastrofen ble denne passasjen lagt merke til fordi Tjernobyl betyr Malurt.
«Den tredje engelen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn var Malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet.»

Spesielt denne passasjen vekker assosiasjoner til kontantløshet, micro-chipping og vaksinepass:
«Det utvirker at det ble gitt til alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.» (13:16)

En som setter dette dramaet i kontekst er det rimelig oppsiktsvekkende sitatet fra grunnleggeren av teosofien, H.P. Blavatsky:
«En av de mest skjulte hemmeligheter involverer de såkalte falne engler. Satan og hans opprørskhet vil på denne måten bevise å ha blitt den direkte frelser og skaper av det hellige mennesket. Når den overtroiske oppfattelsen fra kirken opphører vokser Satan inn i et storslagent bilde. Det er Satan som er guden for vår planet og den eneste guden. Satan eller Lucifer representerer den sentrifugale energien i universet, dette evig levende symbolet for selvoppofrelse for menneskehetens intellektuelle uavhengighet.»

Så hvis livet er en film må det jo være litt drama for at vi ikke skal kjede oss. Det må være noen helter og skurker, for hva er vel en kriminalroman uten noen saftige mord eller to? Satan er visst den store filmregissøren og akkurat nå kommer det en skrekkfilm kun makteliten og alle hans tilbedere og håndlangere kommer til å like.

Går det fortsatt an å se på det som underholdning, og at fra bevisstheten og sjelens synspunkt er vi like upåvirket og fri fra opplevelsene som av en hvilken som annen film? Forskjellen er at denne «filmen» er så utrolig godt laget at vi tror det er virkelig. Den ultimate løsningen er kanskje å akseptere filmen, ikke å sloss mot den, men delta i dramaet og spille våre tildelte roller. Vel vitende at det alt sammen er en drømmeverden og illusjon ment for vår underholdning, sjelelige modning og åndelige vekst?

Det største problemet er ikke krigsmaskinen og dens propaganda-apparat som har gjort samfunnet til en konsentrasjonsleir. En fangeleir hvor de fleste sitter med fotlenker til TV-apparatet i sine egne stuer og venter på bølgen av masseutryddelse av store deler av menneskeheten.

Det virkelige problemet er at den største delen av befolkningen ikke forstår hva som skjer, – selv om diktaturet utspiller seg åpenlyst foran deres egne øyne. Selv om FN og World Economic Forum åpent eksponerer planen om framtidens høyteknologiske verdenskommunisme fortsetter de fleste som om ingenting har skjedd. De er som beboere ved foten av en vulkan. Kun et fåtall flytter når vulkanen begynner å røre på seg. De fleste blir boende inntil det er for sent, begravd og utslettet av glødende lava.

Folk flest tenker ikke lenger enn nesetippen. De vil ikke forstå fordi sannheten er for ubehagelig, skremmende og grusom. Frykten paralyserer. Reptilhjernen blokkerer sunn fornuft og evnen til å tenke. Tilbake er kun en instinktiv reaksjon for overlevelse. Når instinktene overtar blir mennesket like forutsigbart og kontrollerbart som dyr. Menneskeheten er blitt en maktesløs saueflokk gjennom indoktrinering av religion, skole, vitenskap og media. Det største problemet er å overbevise dem at de er blitt lurt, manipulert og tar feil. De må vekkes til å tenke og våge å se realitetene i øynene.

Fra skolen husker vi de få stakkars evneveike og mentalt tilbakestående med så store læringsvansker at de fikk spesialundervisning. De havnet i hjelpeklasser hvor spesiallærere forsøkte å nå inn til dem. Ofte var det barn fra ødelagte familier hvor vold, alkoholisme, fattigdom og religiøs fanatisme hadde kapslet dem inne i så mye frykt at alt de tenkte på var å overleve. I dag under Corona-krisen har største delen av samfunnet havnet i en lignende rolle og trenger intensiv spesialundervisning fra flinke pedagoger.

Metodene fra skolesystemets voldelige og autoritære fortid fungerer ikke. Det nytter ikke å skrike, ryste eller slå barn for å få dem til å lære. Det første disse barnene trenger er trygghet, medfølelse og medmenneskelighet. På samme måte nytter det ikke å skjelle ut, forakte og skrike til de redde øynene bak masken at han eller henne må ta seg sammen, våkne opp, kaste munnbleien og komme seg ut av sitt mentale fengsel. Det skaper bare en reaksjon. Veien fra frustrasjon og frykt til sinne, aggresjon og vold er kort. Isteden for å bekjempe overmakten og tyranniet ender folk med å sloss mot hverandre. Grupper settes opp mot hverandre i makthavernes klassiske taktikk av splitt og hersk. Kritikere og vaksinemotstandere og maske-nektere er allerede stigmatiserte hatobjekter, samfunnsfiender og de nye jødene.

Vårt største våpen er vår menneskelighet. Derfor angriper og knebler makthaverne alle aspekter av sosial kontakt. Munnbind, distansering, pleksiglassvegger, begrenset besøk, karantene, isolering, forsamlingsforbud og begrenset bevegelse-, reise- og ytringsfrihet. Det ypperste maktmiddelet er virus- og smittespøkelset hvor vi skal frykte friske medmennesker. Etter den sosiale kontrollen trer TV- og massemedia hetter over hodene som på dødsdømte fanger på vei til nærmeste vaksinestasjon hvor sprøyten venter.

«Menneskets største handikapp er å komme ansikt til ansikt med en konspirasjon så monster-aktig at det kan ikke tro at det er sant.» Ordene fra FBI sjef J. Edgar Hoover er gyldige den gang som nå. Folk flest er handikappet av frykt, autoritetstro og manglende evne til selvstendig tenkning. Det er et kommunikasjon-problem om å overbevise mentale krøplinger at de faktisk kan gå selv. Det sies at mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves. Det lover ikke godt. Men vi må vekke våre medmennesker ut av søvnen, hypnosen og frykten gjennom vår medfølelse og medmenneskelighet. Vi må komme nærmere hverandre. Rekke ut våre hjerter, stå sammen fordi vi er ikke fienden. Fienden er en overmakt med planer så monsteraktig at de færreste tror det er sant.

Har vi intet lært av historien? Hitlers skrekkvelde, Stalins terrorregime, Maos masseutryddelser, Pol Pots dødsleire? Under fernissen av frihet og demokrati ulmer et blodtørstig monster av død, destruksjon og voldsorgier som utsletter millioner på millioner hver eneste gang fascisme, kommunisme og diktatur tar over. Det har skjedd før. Det kommer til å skje igjen, fordi kraften bak dette monsteret er dem som bare følger ordre, marsjerer i takt og ikke våger å tenke, men reagerer instinktivt og forutsigbart og angriper og slakter hverandre for fote i blind lydighet. Aldri igjen sa, de etter 2. verdenskrig. Men det skjer igjen. Det skjer akkurat nå, – dersom ikke folk våkner og mobiliserer vår menneskelighet i kampen mot monsteret som nå igjen vil ha blod, destruksjon og ufattelig lidelse. Det kan stanses, men det er opp til oss.

Din uvitenhet kan koste deg ditt liv.

Hva vi så langt har lært av pandemien er at diktatur kan innføres i alle land. Alt som skal til er kontroll over staten og massemedia, så går resten av seg selv. Den kollektive skyldfølelsen det tyske folk har båret på siden 2. verdenskrig er ubegrunnet. Unnskyld Tyskland! Unnskyld det tyske folk !

For nå innføres det samme nazi-regimet Tyskland gjennomlevde i løpet av 1930 årene verden over. Det var ikke det tyske folk det var noe galt med, men despotene som tok kontrollen, tyranniserte med vold og terror og satte verden i brann. De brukte bare den samme oppskriften som diktatorer alltid har brukt for å knuse et demokrati og overta makten.

Oppskriften er enkel og består av tre trinn: Problem, reaksjon og løsning. I praksis består det i å lage en krise. Reaksjonen er kaos, uro, frykt og panikk. Deretter tilby en løsning folk under normale omstendigheter aldri ville akseptert. For eksempel lag en terroraksjon. I panikkstemningen tilby mer politi, overvåking, kontroll eller start en krig. Eller som David Rockefeller uttrykte det: «Vi står på terskelen av en global transformasjon. Alt vi trenger er en tilstrekkelig krise og nasjonene vil oppgi sine suverenitet og akseptere den nye verdensorden.»

Denne krisen ser vi begynnelsen av nå. Denne gangen er det ikke tanks, bombefly og marsjerende soldater. De kommer senere. Nå er det et virus som har skapt unntakstilstander, truer økonomien, skremmer folk fra sans og samling og så kommer løsningen: Alle skal vaksineres, med en vaksine noen mener er et biologisk våpen kun dem som har laget det vet de langsiktige virkningene av.

Tyskland var like mye offer for monsteret og voldsorgiene som bryter gjennom fernissen av demokrati og frihet, hver gang fascisme, kommunisme, diktatur og despoti tar over. Går en lenger bak fasaden og følger pengene vil en oppdage at den tyske krigsmaskinen ble bygget opp med amerikansk kapital fra Rockefeller, Rothschild og andre som gjennom historien har skapt gigantiske formuer ved å finansiere begge sider av en krig. Derfor ble den russiske revolusjonen og Stalins krigsmaskin finansiert fra samme kilde. Slik ble 2. verdenskrig en tre fronts krig med fascisme og kommunisme mot den såkalte frie verden. Det var problemet. Reaksjonen var fem år med terror, uendelige lidelser, enorme ødeleggelser og tap av millioner av liv, inntil løsningen kom i form av den amerikanske hæren som kom reddende til unnsetning for å løse et problem de selv hadde skapt i første omgang. Problem, reaksjon, løsning.

Det var verdenshistoriens største bankran hvor USA etter krigen forsynte seg med enorme europeiske formuer, kunstskatter og gullbeholdninger, nedla det engelske imperiet og opprettet det amerikanske og ble verdens ledende stormakt. Slik har begge verdenskrigene vært ommøbleringer av verdenskartet for å flytte maktens sentrum stadig vestover. Vi står nå overfor en ny ommøblering hvor det meste av vestlig sivilisasjon skal avvikles for å flytte stormakten enda lenger vest, som en ikke trenger være spåmann for å se er Kina.

Så unnskyld Tyskland. Dere var bare brikker i et større spill slik vi alle er. Et spill vi blir offer for når vi ikke forstår det, og det ikke finnes nok folkelig kraft til å velte det. Den største faren er ikke aktørene på toppen, men alle dem som bare følger ordre. Alle dem som marsjerer i takt og ikke våger å tenke selv. Det er forståelig fordi når frykt og terror rammer, hvem kan holde hodet kaldt? Det er likevel en mulighet til å forstå nå. Bruk denne muligheten og lær av historien, fordi den gjentar seg om vi ikke omsider lærer.

Ydmykelsen, forlegenheten og pinligheten Erna Solberg nylig ble utsatt for ville ingen norsk avis eller mediekanal gjøre mot landets statsminister i en krisetid, – uten at det er planlagt. Enhver redaktør eller journalist ville feid episoden langt inn under teppet for ikke å frata folk håp, trygghet og tillit i en tid hvor behovet for en sterk leder sjeldent har vært større. Lignende var det blant amerikanske journalister under 2.verdenskrig en uskreven regel aldri å vise bilder av Franklin D. Roosevelt i rullestol. Den demoraliserende symboleffekten av en invalid president når en krig skulle vinnes var åpenbar og ble tilsvarende feid under teppet.


Når episoden på Geilo brukte en hel måned på å nå nyhetsredaksjonene i Oslo bekrefter det ytterligere at dette var koordinert. Den psykologiske effekten ble større ved å slippe denne nyheten rundt ett-års merket for nedstegningen og gjorde det politiske skuespillet enda mer tydelig. Nå går teppet opp for annen akt. Erna skal spille en helt ny rolle. I første akt fremsto hun handlekraftig, selvsikker og oste av all den autoritet politikerskolen makter å oppdrive. Hun var «Jern-Erna» og ble lansert med slagord som «Erna ser deg!», med uunngåelige assosiasjoner til George Orwells diktaturstat 1984 hvor «Storebor ser deg.» Et slagord nå helt uten troverdighet.


Nå skal hun spille svak, kritikkverdig og foraktelig. Godt illustrert med en bollespisende statsminister i en tid hvor det oppfordres til disiplin og forsakelser med en tydelig oppvisning av det motsatte fra landets leder, mange synes har spist boller nok. Svakheten kom også fram i TV- talen 7. mars hvor det norske folk paralysert i TV-stolen ikke opplevde en statsminister, men en barnehagetante som snakket til små barn.


Så fulgte episoden med litt for mange til bords og Erna ble innkalt til «rektors kontor» på NRK hvor hun var blitt fryktelig lei seg, sint på seg selv og følte seg veldig dum. Her stod en angrende statsminister til rette foran «skolegutten» Fredrik Solvang i rollen som rektor. Heldigvis kom en av «de sterkeste guttene i skolegården», Bent Høie reddende til unnsetning med de forsonende ordene, «Hun er jo bare et menneske.» Hvis Bent Høie mener at det er å være svak, ynkelig og patetisk, bør han snakke for seg selv.


Et lignende skuespill på den politiske scenen skjer i USA med innsettelsen av Biden i den nye hovedrollen til erstatning for Trump som har havnet lenger bak i kulissene. Trump hadde omtrent like mye selvtillit som samtlige presidenter før ham tilsammen. Han fremsto sterk og handlekraftig. Håp og tillit vokste i den uintelligente delen av den amerikanske befolkningen som er de fleste, og vekket håpløshet og frustrasjon blant de få med fortsatt fornuften i behold. Med Biden lurer verden på om USA overhodet har noen president. Den symbolske og psykologiske effekten av lederen i verdens stormakt med tydelige tegn å senilitet og knapt kan forme sammenhengende setninger er langt verre enn en president i rullestol. Det er en ydmykelse og demonstrasjon av vår maktesløshet og gir verden en følelse av å være på et spøkelsestog i en rasende fart på vei mot undergang. En lignende utrygghet utsettes vi nå for i denne psykologiske krigføringen hvor Erna skal være svak, stakkarslig og dum, – for hun visste jo ikke bedre.


Hun er sikkert også blitt frarådet av sine PR-rådgivere om ikke å slanke seg. Det vil medføre tap av stemmer fra overvektige som det blir stadig flere av med all denne innesittingen, stengte helsestudioer og eksplosiv vekst i salg av øl, vin og brennevin. Det kan blir velgerflukt til Venstre og Senterpartiet hvor barmfagre Trine Skei Grande og Olaug Bollestad står klar til å omfavne dem. Med Ernas nye bimbo-rolle som dum og deilig vil hun bli en velgermagnet på alle dem som ikke lenger kan tenke selv og er psykologisk manipulert til blindt å stole på myndigheter og media. De heier fortsatt på Erna uansett hvor dumt hun oppfører seg. Hun har bare økt sin popularitet i rollen som menneske.

Stadig flere forstår at pandemien handler ikke om et virus. Det er kun et av flere virkemiddler for den totale dekonstruksjon av samfunnet for innførelse av en ny verdensorden. Åpnet beskrevet av FN, World Economic Forum, Rockefeller Foundation og andre. Det omtales som The Great Reset, The Fourth Industrial Revolution eller New World Order. Flere av våre politikere bærer logoen for dette prosjektet på jakkekraven. Planen er et diktaorisk «smartsamfunn» hvor stadig flere funksjoner overtas av datamaskiner og roboter. Mennesker i det befolkningsantallet vi har i dag blir overflødig og må elimineres på en skånsom måte, – i den grad folkemord noen sinne har vært det. For de som forstår , i motsetning til største delen av befolkningen som tror pandemien snart går over, var 11.mars 2020 starten på 3. verdenkrig.


Alle kriger er forskjellige. Hver ny krig gjennom historien er et resultat av den teknologiske utviklingen. Den industrielle revolusjonen omfatter også krigsindustrien med en akslerende utvikling i stadig mer avanserte og ødeleggende våpen. Kvantesprangene i teknologisk utvikling fra den ene krigen gjennom historien til den neste er enorme. Spranget fra Napoleonskrigene til 1.verdenkrig var stort. Likedan spranget fra 1.verdenskrig til 2. verdenskrig. Med den teknologiske utviklingen fra 1945 til i dag er spranget til 3.verdenkrig så stort at det er vanskelig å forestille seg, – mange vil sikkert foretrekke å la være.


I takt med at krigene ble mer omfattende førte det også til at sivilbefolkningen ble stadig kraftigere rammet. Gjennom det meste av historien ble krigene utkjempet på slagmarken, langt utenfor byer og tettsteder, og de som hadde flest overlevende vant. Under 1.verdenskrig gravde de seg ned i gjørmete skyttergraver og skjøt på hverandre. Sivilbefolkningens nød begrenset seg til handelsblokkader og matmangel. Under 2. verdenskrig var ingen trygge og den tyske krigsmaskinen okkuperte like mye byene som resten av landet.


I 3.verdenskrig er det foreløpig ikke bombefly, krigsskip eller marsjerende soldater vi skal frykte, men et usynlig virus. Så usynlig at ikke en gang vitenskapsmenn har funnet det. Denne krigens nærvær rammer hele verdens befolkning på måter ingen tidligere kriger. Bokstavelig talt kommer krigen inn under huden i form av jevnlig vaksinering, – et biologisk våpen som går konsentrasjonsleirenes gassovner en høy gang. Vaksinering gir anledning til individuelt tilpassede vaksiner avhengig av den enkeltes kvalifikasjoner for deltakelse i framtidens «smartsamfunn».


Det første offeret i en krig er sannheten. Informasjon og propaganda er avgjørende i enhver krig og har økt i takt med graden krigene har involvert sivilbefolkningen. Nazistene utviklet et avansert propaganda-apparat. Siden den gang har metodene og mulighetene for påvirkning, massesuggesjon og indoktrinering økt eksplosivt i takt med den teknologiske utviklingen og er lysår foran hva nazistene kunne oppdrive. Nå er propagadaen og den psykologiske forberedelsen så effektiv at 3. verdenskrig kunne startes uten at den aller største delen av befolkningen oppfatter noe som helst.


Demoraliseringen av samfunnet gjennom systematisk forrråing av vold og sex i underholdningsindustrien har flyttet grenser og rasert grunnleggende verdier. Nedbygging av utdannelsesystemet og en generell tabloidisering og overfladiskhet i massemedia har bidratt til en dramtisk nedgang i evnen til kritisk og selvstendig tenkning. Sexrevolusjonen, kvinnerfrigjøring og fri abort var virkemidler til å oppløse familien i tillegg til normoppløsende aggressiv populærmusikk og en hel generasjon forført inn i opprør mot tradisjoner, selvopptatthet og individualisme. I tillegg til den kjemiske påvirkningen gjennom ødeleggelse av jordbruk og matvarekvalitet med stadig mer giftige tilsettingstoffer og forrrusernings av jordsmonnet, vann og luft og systematisk stadig mer usunnt kosthold.


Alt sammen en langsiktig styrt utvikling for å forberede grunnen til en totalkrig hvor mennesket er så bedøvet, indoktrinert, motstandsløs, ukritisk og medgjørlig at de vandrer frivillig til nærmeste vaksinestasjon og stiller seg i kø for å få sitt første skudd.

Norske forfatteres selvpålagte taushetsplikt, selvsensur eller bind for både munn, ører og øyne i forbindelse med Corona er sjokkerende. Hvor er dere henne???? Hva gjør dere på under den største krisen siden annen verdenskrig? Sitter dere og drømmer om hva dere skal gjøre etter pandemien? Dag Solstad, Ingvar Ambjørnsen, Unni Lindell, Lars Saabye Christensen, Erlend Loe, Hans Olav Lalum, Jo Nesbø, Vigdis Hjort, Tore Renberg, Anne B. Ragde, Roy Jacobsen, Tom Egeland, Jan Kjærstad, Edvard Hoem, Helga Flatland, Karl Ove Knausgård og hva dere nå heter alle sammen. Dere pleier å ha en mening om det meste, – hvor faen blir det av dere nå, – når det virkelig gjelder?


I mellomkrigstiden og gjennom hele annen verdenskrig var intellektuelle, kunstnere, studenter og forfattere blant de fremste kritikere av fascismen. Norske forfattere som tok pennen fatt og brukte ordets makt overfor mørket som senket seg over verden kan nevnes i fleng; Nordahl Grieg, Arnulf Øverland, Inger Hagerup, Johan Borgen, Sigrid Undset, Torborg Nedreaas, Rudolf Nilsen, Sigurd Hoel, Ronald Fangen og mange andre.


Det er tradisjon i Norge for å gjøre motstand når alle våre demokratiske friheter blir revet vekk. Det skjedde under nazismen, og det skjer i dag. Forfattere pleide å være de første på barrikadene til forsvar for ytringsfriheten. Men hva nå? Har dere gått i dvale, fått jernteppe eller gått inn i massepsykosen sammen med resten av samfunnet? Hypnotisert av tabloidpressen og klar for neste elektrosjokk fra TV-boksen eller spenntrøyen av frykten for å gå i utakt med resten av den intellektuelle saueflokken????


Må det virkelig skjæres ut i papp for dere? Dette handler ikke om et virus, men om en ny fascistisk verdensorden, eller omtalt som The Great Reset, The Fourth Industrial Revolution eller New World Order. Nei, ingen konspirasjonsteori. Det er offentlig tilgjengelige dokumenter fra FN, World Economic Forum og andre forbrytersyndikater.


En verdensomspennende oppvåkning og frihetsbevegelse er i gang, hvor dere som pleide å være spydspissen av samfunnskritikk glimrer med deres skammelige fravær. Kom dere ut av sofaen, få strustehodet opp av kvikksanden og meld dere under fanene på den største frihetskampen i verdenshistorien. Den skjer nå. Det er forløpig en informasjonskrig hvor kunnskap, fakta og ordets makt har aldri vært viktigere.

For et bilde av framtiden og hva vi har i vente, se på Israel. Her er utstillingsvinduet for resten av verden for neste trinn av pandemien. Etter et år med maksimal iverksettelse av alle lock-down virkemidlene er nå største delen av befolkningen fullvaksinert. Til sommeren begynner også vaksineringen av barn og ungdom.

Det er fortsatt påbudt å gå med munnbind utendørs og på alle offentlige steder. Bøtene for brudd på reglene er høye. Politi og sikkerhetsvakter slår hardt ned på ulydighet eller om bindene ikke sikkert korrekt på. I tillegg til skjellsord og sjikane fra frivillige med moralske fullmakter til å gi ordensmakten en hjelpende hånd.

Israel er et foregangsland i pandemien og det første til å innføre vaksinepass. Dette markeres som et stort framskritt og tegn på at myndighetene har fått pandemien og smitten under kontroll. Nå kan samfunnet gradvist åpnes igjen, – vel og merke kun for de vaksinerte og dem med vaksinepasset i orden. De vil kunne gå på restauranter, treningssentre, sportsarrangementer, konserter, festivaler og til og med reise på ferie. De andre må som jødene under krigen holde seg hjemme.

Det er paradoksalt at vaksinepass som vår tids versjon av den gule jødestjernen under krigen kommer fra Israel og jødene er de første til å utsettes for denne form for stigmatisering, segregering og befolkningskontroll som vaksinepass gir tilgang til.

Vaksinepasset lagrer den enkeltes medisinske historie. Det må jevnlig fornyes og oppdateres ettersom myndighetene jevnlig stiller krav om nye vaksiner. Ugyldig vaksinepass kan medføre utestegning fra en rekke samfunnsfunksjoner, gjøre det ulovlig å sosialisere eller sperring av lønnsutbetalinger, pensjon eller bankkonto. Spesielt brysomme personer kan bli innkalt til spesialvaksinering for aldri å bli brysomme lenger. Pluss en mulighet for befolkningskontroll som går gassovnene i effektivitet en høy gang.

Men kanskje du synes vaksinepass er en bra ting? Så vil vi kunne vite hvem som er vaksinert og hvem som ikke er. Ingen kan lure seg unna. For vi kan jo ikke ha slike potensielle smittebomber av uvaksinerte gående fritt rundt? Største delen av befolkningen i tillegg til våre frihetselskende journalister i media vil sikkert ønske vaksinepass varmt velkommen, – for da kan vi få gå på fotballkamp igjen og reise til Syden i sommer.