Feeds:
Innlegg
Kommentarer

sicilian-mafia-godfather

Den nye bompakken for Nord-Jæren og bompenger generelt beviser at demokrati er avskaffet i Norge, – hvis det noen sinne har vært innført? Hvert annet år sendes befolkningen til urnene for å velge sine representanter til å ta beslutninger på fellesskapets vegne med total kontroll over innbyggernes liv fra vugge til grav. Slike valg er en omstendelig prosess med mye byråkrati, frivillig arbeid og mange søvnløse netter. Bare unntaksvis foretas det direkte folkeavstemning i spesielle saker som kongevalg eller medlemskap i EU. Til det siste meldte politikerne oss inn likevel gjennom EØS-avtalen som i praksis er medlemskap uten stemmerett. Noen saker er rett og slett for viktige til å bli overlatt til folket å bestemme.

Takket være internett, datamaskiner og mobiltelefoner er valg på politiske saker nå ikke mer enn et par tastetrykk unna. Nå kan politikerne endelig omsette sine festtaler til handling og la folket bestemme i saker som angår dem, deres liv, økonomi og framtid. Bompenger er et eksempel. Ble det lagt ut til folkeavstemning ville landet blitt fritt for bomstasjoner over natten.

Med et system hvor politikerne bestemmer om det skal avholdes valg over enkeltsaker passer bukken den berømte havresekken, eller mer korrekt, fellesskapets pengesekk. Politikere er blitt en egen klasse av maktpersoner hvis mål er å få til mest mulig. Ikke å tjene folket de er satt til å representere, men først og fremst styrke sin egen makt og innflytelse. Skatteskruen er deres fremste redskap og strammes derfor maksimalt i form av skatter, avgifter og gebyrer hvor straffen er utpantning, konfiskering eller fengsel om en unnlater å betale beskyttelsespenger til skattefuten. Bompenger er kun en annen form for beskatning for dem som ikke har oppdaget det.

Guleroten om rushtidsavgift er kun et spill for galleriet med total forakt for demokratiske likhetsidealer. En dobling av bompengeavgiften i rushtiden er en ren gave til dem med god råd. Nå får de veien for seg selv i denne tiden, mens de svakere økonomisk stilte tvinges til å gå, sykle eller ta bussen, mens Teslaene, BMWene og Mercedesene frakter matpakkekjørerne til og fra kontorene sine.

Faktum er at overfor politikerne er folket maktesløse. Den nye bompakken for Nord-Jæren er kun en bekreftelse, et monument over politikerforakt og et hån mot det folket de er satt til å tjene.

Problemet er ikke hvilke politikere vi har, men selve idéen at folket må gi sin makt til representanter og autoriteter satt til å styre dem. Teknologien som politikerne alltid har kalt framskritt, innovasjon og utvikling gjør det nå mulig å overlate beslutningene der de hører hjemme, – hos folket. La folket få si sin mening. Bompengepakken for Nord-Jæren er en opplagt sak for digital folkeavstemning.

hammer_head_thumb[2]Pottemakere bruker ofte en liten hammer for å oppdage skjulte sprekker i krukker og kar.
En åndelig lærer kom en gang til en liten by og hadde med seg en slik hammer. Istedenfor å slå på byens krukker gikk han rundt og slo alle i hodet.
Av respekt for læreren godtok alle dette hammerslaget inntil det nådde borgermesteren. I det han ble truffet av hammerslaget utløste det et voldsomt raseri:
– Hvordan kan du tillate deg å slå meg i hodet,
vet du ikke hvem jeg er?
Ropte han forarget og ildrød av sinne.
Rolig svarte læreren:
– Det høres ut som det er en sprekk i denne potten……

Punsh

Vi har folkestyre og demokrati i Norge. Det praktiseres annet hvert år i henholdsvis Kommune- og Stortingsvalg. Etter det tar politikerne resten av beslutningene for oss i såkalt representativt folkestyre. Å sende hele befolkningen til stemmeurnene var lenge en omstendelig byråkratisk prosess med masse papirarbeid, tellekorps og søvnløse netter. Med internett er valg ikke lenger enn et par tastetrykk unna. Det er nå fullt mulig å innføre ekte folkestyre, hvor det kan stemmes over alle viktige saker.

Dette vil selvsagt skremme vettet av våre politikere. Ingenting frykter de mer enn nettopp demokrati. Internett kan gi makten tilbake folket, hvor den alltid har hørt hjemme. Vi kan nå virkeliggjøre sant demokrati.

Dette kommer ikke til å skje og beviser at demokrati er en farse. Demokrati hører hjemme i festtaler og propaganda for å opprettholde illusjonen av frihet og folkestyre, mens folket for lengst er fratatt all makt og har gitt den til vår nye makt-elite; politikerne.

Ikke det at jeg tilslutter meg denne form for demokrati om det var mulig. Jeg er enig med Platon, filosofene bør styre samfunnet. Intelligens i samfunnet er alt for ulikt fordelt, – viktige beslutninger bør tas på grunnlag av intelligens og ikke popularitet.

Forside_small

Hva er meditasjon?
Hvorfor meditere?
Hvordan meditere

40 års erfaring med undervisning i meditasjon danner grunnlag for denne boken.
Gjennom tre deler gis en praktisk og teoretisk innføring. Her trekkes trådene tilbake til de opprinnelige kildene i de indiske visdomstradisjonene, de vediske skriftene, upanishadene og vedanta.

Vedanta er vitenskapen om bevissthet. Det er en systematisk prosess av selvrefleksjon basert på din egen erfaring av virkeligheten. Livets dypeste eksistensielle spørsmål finner her svar ved å løse det aller viktigste: Hvem er jeg?

Meditasjon er enkelt. Det er en metode til å komme mentalt i god form. Med et sinn preget av overskudd, optimisme, kreativitet, glede, konsentrasjon, disiplin, klarhet og ro. Her lærer du hvordan.

NB ! For innholdsfortegnelse og Innledning

MEDITASJON – Fra de opprinnellige kildene
Christian Paaske
240 sider
Pris: 380 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

wave

I gamle dager, før telefon, internett og sosiale medier var det vanlig å sende hilsener gjennom andre. Hils til onkel i Amerika, hils til presten i nabodalen, hils til familiemedlemmer, hils din kone osv. Det var ikke bare en talemåte, men en form for muntlig brevpost den reisende eller vandrende ble forpliktet å oppfylle, uten portoutgifter

Selv er jeg nøye med at dersom jeg blir bedt om å hilse til noen og jeg samtykker, så utfører jeg oppdraget. Eller jeg sier rett ut at jeg hilser ikke, fordi det er en tullete skikk som for lengst har overlevd seg selv. Særlig er jeg allergisk overfor å hilse til andres koner eller partner, som om det ikke er mulig å oppfatte dem som selvstendige personer selv om de er gift eller i partnerskap, men det må understrekes også i partneres fravær deres tilhørighet og i mange tilfeller sammenklistring og mangelfullhet uten.

Har du lyst å hilse til noen, – ja så ring til dem, send en e-post, vink til dem på sosiale medier, send et bilde, lik dem på Facebook, eller sett i deg i bilen eller på flyet og besøk dem.

Å hilse til andre er for late folk som ikke gidder å gjøre det selv, eller er for dumme til å forstå at tidene har forandret seg. Hils dem fra meg og si det.

Krishna

Bhagavad Gita er kremen av all åndelig litteratur. I dette klassiske verket fra de eldste indiske visdomstradisjonene finnes essensen av all åndelig søken og utvikling. Få krystallklar og transformerende innsikt i livets mest grunnleggende spørsmål:

Hvem er jeg?
Hva er meningen med livet?
Hvordan handle i verden?
Hva er lykke?
Hvordan bli fri?

Christian Paaske
Oversetter av Bhagavad Gita til norsk. Han har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Onsdag kl. 20 – 22.30
Start: 12. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Kunnskapens yoga, – en introduksjon til Bhagavad Gita og vedanta.
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Flat-earth-and-tree

Astrologi er et språk. Det er gudenes språk hvor alt står skrevet i stjernene. Det er dataspråket i livets virtuelle virkelighet. Universets hemmelige koder er de matematiske kombinasjonene mellom stjernehimmelens kontinuerlige konstellasjoner av stjerner og planeter. Astrologi er livets algebra.

For å få tilgang på denne fascinerende verden for selvinnsikt, dyp psykologisk kunnskap og hvordan alt i livet henger sammen må du lære språket. Det krever en innsats, villighet til å lære og et åpent og fleksibelt sinn.

Hovedmål for kurset er å lære å tolke ditt og andres horoskoper.

1. gang: Universets skapelse – polaritet, elementer og kvaliteter
2.
gang: Planetene – gudenes verden og den grunnleggende energien
3.
gang: Stjernetegnene – livets utrykk
4. gang:
Husene – livet på jorden
5. gang:
Aspektene – energien i horoskopet
6.
gang: Horoskopet – tolkning
7.
gang: Astrologi og parforhold
8.
gang: Horoskopet i fortid, nåtid og framtid

Christian Paaske
Begynte med fag-astrologi i 2001. Astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007. Han er praktiserende astrolog, forfatter av boken Praktisk Astrologi og en stort antall astrologiske artikler.

8 kvelder
Tirsdag kl. 20 – 22.30
Start: 11. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Praktisk Astrologi
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757