Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Guru

Listen over falne guruer blir stadig lenger. Guruer, karismatiske lærere og andre åndelige ledere som ikke misbruker sin posisjon i form av sex, penger og makt er snarere blitt unntaket enn regelen. Råtne egg ser ut til å være overrepresentert i gurubransjen. Grunnen må snarere søkes i selve systemet som gjør det mulig fremfor å forarge seg over alle de delikate skandalene mange guruer drar etter seg.

Kortslutning nr 1
Den første kortslutningen i den åndelige verden er at opplysning, samadhi, nirvana eller selvrealisering er en personlig opplevelse. Følgelig gjør dette enkeltpersoner opplyste. Ingenting i den åndelige verden gir personer høyere status enn dette. Det kvalifiserer for privilegier, makt, dyrkelse og tilhengere flokker seg omkring dem slik fluer mot lyset. Her legges grunnlaget for sekter i ulike varianter med en karismatisk leder på toppen med uinnskrenket og diktatorisk makt. Under dem formes en maurtue av undersåtter og tilhengere i et gjensidig psykologisk avhengighetsforhold av makt og underkastelse.

Opplysning er ikke en opplevelse
Bortsett fra at dette er en fundamental feil forståelse av opplysning, brukes dette likevel for alt det er verdt. Både yoga, buddhisme og 95 prosent av den åndelige verden abonnerer på denne misforståelsen. Opplysning er ikke en opplevelse, men en innsikt og forståelse. Opplysning er egoets ultimate skuffelse, fordi det er ikke egoet som blir opplyst, men det oppstår en erkjennelse og forståelse av at ens egentlige natur er bevissthet, og at bevisstheten allerede er opplyst, og har alltid vært det. Dette kalles frigjøring eller moksha. Det er ikke personen som blir fri, men en blir fri fra personen.

Kortslutning nr 2
Den andre kortslutningen er selve den pedagogiske modellen av total underkastelse og tillit til læreren eller guruen. Denne foreldremodellen er vel og bra med en ukorrupt leder, men i praksis åpner dette for en autoritær struktur hvor guruen inntar en priviligert og opphøyet posisjon i forhold til elevene. Det er ikke en relasjon basert på likeverdighet, men på underkastelse og adlydelse. Dette kombinert med gurustatusen i kraft av å være en helt spesiell person er oppskriften på at mye kan gå galt.

En risikosport
Hekkeløpet de fleste guruer må gjennom har fire hekker: Sex, penger, makt og berømmelse. De færreste klarer dette løpet uten riv, noen bare på enkelte, andre på alle sammen i tur og orden. Mange guruer fortjener smekk på fingrene og fy i ansiktet, men ansvaret er vel så stort for alle dem som lar seg forføre av personer med litt karisma, blendende personlighet og løfter om å bli like spesielle som dem, bare det underkaster seg og gjør som guruen sier. En ting er guruer som misbruker sin makt, men det er kun mulig overfor personer som ukritisk gir fra seg makten over seg selv. Risikosporten i gurubransjen er gjensidig.

EssenceSpirituality is hopefully coming of age in the western world. James Swartz contribution in his previous books and now in his latest book: The Essence of Enlightenment, is a landmark and deserves to become a spiritual classic. But do we, our day generation of spiritual seekers, deserve it? Modern consumerism has increased the desire for instant solutions, quick fixes and immediate gratification. A growing tendency of superficiality has also affected the spiritual world turning it into a super marked of exotic experiences in search of the ultimate orgasmic liberation obtained in a weekend or at the feet at the next guru coming to town. For satsang junkies, bliss groupies and others trying to live in the now, James Swartz, no-nonsense, teaching of Vedanta is a cold and unpleasant bucket of water. Also for serious seekers who have been on the path for years, living in ashrams, hanging out with gurus and reading all the books, this is a radical and provocative teaching as well. A fundamental insight is that enlightenment is not an experience, but should be based on knowledge. Here 95 percent of the spiritual world falls by the wayside. Even yoga with its promise of samadhi, liberation and ecstatic bliss, which I have believed in ever since I started yoga and read my Patanjali over 30 years ago, needs to be seriously ajusted according to the traditional teaching of Vedanta. Many in the guru business and spiritual pop stars who have build their empires, reputation and status based on their specialness, their exclusive experiences and their own personal teaching will not like this book. Neither will all their devoted followers. They will risk to be looking for something else to do. The Essence of Enlightenment is an update and rewriting of the previous book: How to Attain Enlightenment. Although James Swartz is addressing and freely criticizing several misconceptions in the spiritual world, and particularly among the many modern non-duality and Neo-Adviata teachings, this is a small part of the book. Based on his years of teaching Vedanta he is able to articulate and compose the teaching in an even more clear and systematic fashion, making it a delightful read from cover to cover. The new version is a great improvement and making Vedanta even more accessible. This is not a book, it is a treasure. Unfortunately Vedanta and this uncompromising and direct approach seem to be reserved for the few. Hopefully this is going to change, as truth and real spirituality will always prevail. The old saying, when the disciple is ready, the guru appears, still holds up. Vedanta seems to be this kind of teaching that you do not find, but it finds you. After buying this book, a lot of your spiritual books can be thrown out. It can be nice with some more shelve space, leave a couple of the classics, and keep this book close at hand. I missed one sentence from the first book. «Do not read this book, immerse yourself in it.» The Essence of Enlightenment James Swartz 264 pages Ps. More info about James Swartz: www.shingworld.com


Compassion

Opphisselsen over Fifty Shades of Grey er patetisk. Vi må se hele den systematiske grenseflytting av vold og sex i media i de siste 50 årene, ikke bare på en enkelt film. Med Hollywood, musikkbransjen og resten av korporativt styrte media i førersetet som vår tids ideologiske propagandaapparat er vi vitne til en styrt strategi mot stadig mer dehumanisering.

Fortidens hardporno er dagens mykporno. Dagens hardporno er fremtidens mykporno. Vold på film og TV som tidligere ble sensurert, flommer nå inn i stuene hver dag. Det globale robotsamfunnet er neste stopp, befolket av avstumpede slaver som tror de er frie med sex og vold som fremste underholdning, for ufølsomme og uintelligente til la seg underholde av annet enn søppel.

Kunst skal oppløfte, inspirere og vise oss en større verden. Kunst som ikke gjør oss til bedre mennesker er destruktivt samfunnsmessig og individuelt. Varsellampene har slukket for lenge siden, denne forargelsen er 50 år for sent ute.

Publisert i Stavanger Aftenblad: 18.februar 2015

Livet er en gave

Gratitude

De færreste vil dø. Grunnen er enkel, det er godt å leve. Det er mer enn godt, livet er fantastisk. Hvert eneste øyeblikk er verdifullt, hvert eneste hjerteslag og hvert eneste åndedrett i livets puls er et mirakel. Å ta inn verden gjennom fem sanser av syn, hørsel, lukt, smak og følelse er når en tenker over det ganske grensesprengende. I tillegg kommer tanker, ideer, minner, drømmer og den observerende bevisstheten som gjør deg klar over at du finnes og opplever alt dette.

Ingenting av dette har vi skapt selv. Vi bare innfinner oss her en vakker dag og våkner opp i en kropp. Det skjedde da vi ble født og det skjer hver dag når vi på ny våkner fra nattens lykksalige søvn. Når vi åpner øynene er verden der igjen og står klar med en ny strøm av ufattelige opplevelser som bare kommer til oss. Livet er en gave.

Det mest naturlige når vi mottar en gave er å si takk. Isteden for å spørre hva livet kan gi til meg, kanskje vi heller bør spørre hva jeg kan gi til livet? Livet har gitt meg alt. Det lille jeg kan gi tilbake er min takknemmelighet.

sunday

Søndagsåpne butikker er en kulturendring skriver Paul F. Brekklund i et nylig leserinnlegg. Dette er et viktig poeng, og kanskje det aller viktigste i denne debatten. Å holde hviledagen hellig er en del av en over 1000 år gammel ubrutt tradisjon i Norge. Det betyr at en dag i uken er avsatt til at samfunnet tar fri. Det gjelder største delen av arbeidslivet, skoler og barnehager, med selvsagt unntak fra sykehus, politi, brannvesen, drosjenæringen, restauranter og andre yrker hvor folk fortsatt må jobbe også på søndager.

Stillhetens dag
Søndagen er solens dag. Det er en dag avsatt til å nyte livet og stanse opp i vårt hektiske jag og bli minnet om at det finnes andre og viktigere verdier enn penger. En skal ikke langt tilbake i tid da en egen stillhet hvilte over byen på denne dagen. Kirkeklokkene kimte over byen, folk tok på fine klær, ingen hang ut klesvask eller slo plenen av respekt for alle som holdt denne dagen hellig, eller av frykt for hva naboen måtte si. Mange søkte denne helligheten i kirken, andre fant ro i sjelen i naturen. Like obligatorisk som det var for mange å gå i kirken var det for andre å komme seg ut på tur.

Avskaffe helligdager?
I takt med verdsliggjøringen i samfunnet og voksende materialisme har søndagen mistet mye av sitt særpreg og atmosfæren som gjør den forskjellig fra de andre dagene i uken. Søndagsåpne butikker er et skritt videre til å utviske denne forskjellen enda mer. I takt med at vi blir stadig mer multikulturelle kan neste skritt bli å avskaffe hele søndagen og med helligdager som jul og påske med i dragsuget. Dette er jo kristne skikker hvis monopol på å prege fellesskapet kan komme til å opphøre.

Et verdivalg
Søndagsåpne butikker er et verdivalg. Å bevare og beskytte søndagen handler om ha større verdier i livet enn shopping og alltid fri tilgang på varer. Mens de en gang fulle kirkene i dag stort sett står tomme, er det kanskje kun naturlig at butikkene holder åpne? Søndagen er visst fortsatt en dag for det vi holder hellig. Forbrukersamfunnet er bare blitt den nye religionen og kjøpesentrene dens kirker. Ønsket om søndagsåpne butikker er snarere et symptom på hvor langt vi har fjernet oss fra en gang å ha vært en kultur tuftet på åndelige og etiske verdier til nå å danse om gullkalven i nærmeste butikk.

For voksende global kapitalisme, korporatisme og robotsamfunnet er søndagen en uproduktiv og lite ønskelig dag. Søndagsåpnebutikker er et skritt videre til også søndagsåpne bedrifter. Forsiden av denne medaljen er frihet til å shoppe mer. Baksiden er større ufrihet til å måtte jobbe mer.

Publisert i Aftenbladet 11.februar 2015

Fullmoon

Gjør klar til fulmånen onsdag 4.februar kl. 0.10. Effekten av en fulmåne varer minst i tre dager, en dag før og en dag etter, så både tirsdag og torsdag kommer inn under denne fullmånen.

En syklus av vekst
Månen har nå vært gjennom en 14 dagers vekstperiode fra forrige nymåne i Vannmannen. Energien er i en slik periode voksende og ekspansiv. Vi er mer utadvendte og på tilbudssiden stille opptatt med å virkeliggjøre planer og sette intensjonene satt ved nymånen ut i livet. Fullmånen er et høydepunkt i denne syklusen, en periode av hvile, refleksjon, tilbakeblikk og spesielt feiring av prosjekter godt i gang. Mens nymånen er et punkt av selvstendighet, selvsentrering og en god tid å være alene, er fullmånen det motsatte. Det er tid for å heise flagget, skru på de sosiale antennene, gjøre sansene åpne for nye impulser og kreative inspill fra dine medmennesker.

Er du et månemenneske?
Noen er mer sensitive for månens innflytelse enn andre. Er du blant dem som blir helt slått ut, tar til tårene for den minste ting og går ingen steder uten kleenexboksen innen rekkevidde når det er fullmåne? Det kan ses i horoskopet om det er en trøst. At det stormer i følelsens hav er en god trening i godt sjømannskap, ikke la seg drukne, men navigere gjennom storm og orkan. Kunsten er å være kaptein i eget liv, og vite at du er ikke følelsene, men den som opplever dem. :-)

Fullmåne i Løven
Denne fullmånen er på 18° Løven. Det betyr at impulsen som startet i Vannmannen med nymåne, nå vil slå ut som en vakker blomst preget av Løvens sans for stil, feiring, livsglede, selvopptatthet, stolhet, forfengelighet og dyre vaner. Slike impulser kan snike seg inn gjennom bakdøren og gi inspirasjon til å møte venner, invitere til fest og fyre skikkelig opp under fellesskapsfølelse og nyte fordelene av at mennesket tross alt er et sosialt dyr. For dem glad i shopping er dette en gyllen anledning til å sprenge budsjettet for denne måneden og de neste. Særlig at Jupiter er alliert med Månen sender kritisk sans, måtehold og andre pietistiske dyder langt ut i verdensrommet.

Kjærlighet i luften
Den vakre foreningen av kjærlighetsplaneten Venus og Neptun, planeten for det overjordisk sublime og guddommelig skjønne setter tonen for harmoniske følelser, idealisme og optimisme. Dog kan det sløre blikket, føre til overromantiske tanker og gi en mild rus av dufter fra et parfymeri drevet av engler. En god tid til å følge hjertet og ikke hodet med de konsekvensene det kan medføre.

Pass på hodet
Merkur er fortsatt retrograd fram til den 11. februar. Det er en særlig overtro blant astrologer at dette er en fareperiode for alt som har med kommunikajson, teknologi, reiser og penger å gjøre. Det oppfordres følgelig til legge seg lavt i terrenget på viktige beslutninger. Hvis noe ikke er brukket så ikke fiks det….. (If it’s not broken – don’t fix it.)

For deg personlig
Med litt astrologisk fingerferdighet sjekk ut om du har en planet på 13-15 grader Løven. I så tilfellet er dette en spesiell fullmåne for deg – som kan medføre viktige endringer. Sjekk ut hvilket hus denne fullmånen lander i, og du har en klar beskjed fra universet hvor ditt fokus bør være i disse dagene, og i perioden fram til neste nymåne.

God fullmåne !

Ps. Nymåne og fullmåne er gode tider til å meditere. En CD med to meditasjoner, en for nymåne og en for fullmåne kan bestilles her:

Humus
Kikkerter inneholder dobbelt så mye protein som kjøtt. Næringsrikt, billig og lett å lage.
Humus er en tradisjonell arabisk rett. Serveres til korn og grønnsaker. En mettende siderett for fett og protein. Ideelt som pålegg.

Man tager:

  • 1 kopp kikkerter bløtlegges 6-8 timer
  • Kokes i 3 timer
  • Når ferdig kokt tilsettes 1 -2 spiseskjeer tahin (sesamsmør)
  • Et par fedd knuste hvitløk
  • Et par spiseskjeer sitronsaft
  • Salt etter behov

Blandingen tas i en blender, eller moses med en mikserstav, inntil alle ertene er oppløst og moset.
(Tilsett litt vann underveis til ønsket konsistens.)

Kan oppbevares i kjøleskap i et glass en uke eller to.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 899 andre følgere