Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Devotion

Jeg er religiøs uten en religion. Jeg er neppe kristen, for jeg tror verken at Jesus døde for våre synder eller at vi blir frelst og får evig liv ved å tro på ham. Men jeg deler kristendommens syn på en verden som inkluderer Gud. Nå tror jeg heller ikke på en personlig gud som en stor person, men for meg er det åpenbart at verden inneholder en ufattelig intelligens, orden, lovmessighet og tilstedeværelse. For meg er det Gud. Det får hjertet mitt til å slå, det holder liv i solsystemet, det får blomstene til å springe ut om våren, regnet til å falle fra himmelen, barn til å fødes og den ene dagen etter den andre åpner og lukker seg som spennende scener i livets teater iscenesatt med en usynlig hånd, hver eneste dag et langt liv igjennom.

Etiske lover
Med Gud inne i bildet på den ene eller andre måten, setter det livet i perspektiv. Jeg blir ikke den viktigste personen i universet, men det finnes lover jeg gjør klokt i å innrette meg etter. Verden er ikke til for meg, men jeg er til for verden. De ti bud, inneholder fem universelle etiske lover. Ikke skade, ikke lyve, ikke stjele, ikke grådighet og ikke seksuelt misbruk. Det første, har kirken rotet til ved å si at «du skal ikke slå i hjel». Ikke skade, adresserer alle former for vold. Det gammeltestamentlige, autentiske og saftige budet, «du skal ikke drive hor», forandret Luther av trolig personlige grunner, til det tannløse, «du skal ikke bryte ekteskapet».

Det første budet, «Du skal ikke ha andre guder enn meg», er forresten et bra bud og mest misforstått. Det betyr ikke at det er bare én gud som er jøde, kristen eller muslim, men at det er kun én virkelighet. Verden er ikke-dualistisk. Det vi oppfatter som en dualistisk verden av adskilte objekter er en mental konstruksjon og en ren illusjon. Det var det opprinnelige syndefallet, men dette er for viderekommende.

Moralsk kompass
De etiske verdiene står fast. Et par generasjoner tilbake utgjorde de et moralsk grunnfjell i folks bevissthet og livsorientering. Å leve et enkelt liv basert på moralske verdier, tro på en gudommelig makt og i noenlunde likeverdighet med sine medmennesker var en gang viktigere enn å albue seg til stadig mer materiell velstand slik verdiene er blitt i dag. Dette åndelige kompasset som en gang var en selvfølge i de fleste familier selv om de ikke var spesielt religiøse, er i dag borte. Samfunnet er i oppløsning fordi vi har skiftet ut en virkelighetsoppfatning med en annen. Vi tror ikke lenger på mennesket som en del av en større skapelse i en guddommelig orden. I dag tror vi på individets hellige behov og dets suverene plass som enehersker i universet. Barn oppdras til å tro at de er verdenmestere og hodene deres fylles med meningsløs kunnskap uten annet perspektiv enn å få en jobb foran en dataskjerm eller ved et samlebånd i karrieresamfunnets løpehjul.

Et valg mellom dagens meningsløse materialisme og selvdyrkelse til fordel for kristendommen er enkelt. La gå med at kirken aldri har vært i mot en krig, homofobi og dogmer modne for justeringer. Det grunnleggende perspektivet av en kjærlighetsfull skapende kraft og dets etiske grunnregler som eksistensens grunnfjell er et essensielt kompass for et samfunn ute av kurs. Kristendommen og religioner flest drives av tro og frykt. Fremtidens religioner er styrt av kunnskap.

magritteYou do not AWAKEN to enlightenment. You are enligthened. Awakening implies that you have been asleep. You are awareness and awareness has never been asleep, it is never born and never dies. The self lives without breathing.

The idea of awakening is an experiential notion of enlightenment, implying that enlightenment is some kind of AMAZING EXPERIENCE that is going to make you special, more advanced, superhuman, all knowing, a guru. All problemes are going to go away, the bank account will fill up, and lovers will come flocking…. the ego just loves that. It is not the person who becomes free, but you become free of the person.

The self can not be experienced, except that you are the self, and everything you experience is you. Ignorance is the obstacle to enlightenment or freedom – moksha. You do not have an experience problem, you have a knowledge problem of not understanding who you are. Or if you do – you are free.

oil

På minilederplass i Stavanger Aftenblad 2.juli hevder debattredaktør Solveig Grødem Sandelson at kritikk av andres manglende moral er umoralsk fordi da «set vi både likeverd og respekt for andre på båten.» Saken er Hellas. Filip Rygg fra den kristne tankesmien Skaperkraft har i et nylig leserinnlegg tatt til orde for at grekerne er både økonomisk og moralsk konkurs og forholdene henger sammen. De fleste menn i viril alder kjøper sex, nesten alle snyter på skatten, de er på Europatoppen i rasisme overfor jøder og det er liten tillit til staten og landets lover og regler. Verken økonomiske redningspakker eller politiske løsninger kan redde grekerne skal vi tro Filip Rygg. Når moralen forfaller og de etiske verdiene av tillit, ærlighet, medmenneskelig respekt og samfunnsansvar smuldrer, da råtner selve samfunnet og økonomisk forfall følger uunngåelig med i dragsuget.

For Solveig Grødem Sandelson skaper de økonomiske forholdene moral, ikke mentalitet, tenkemåte, livssyn, tro eller religion. Riktignok kaller hun innlegget sitt for «Høna og egget» og tyder på at en viss marxistisk dialektikk mellom basis og overbygning nok surrer et sted i bakhodet hennes. Likevel liker hun ikke Filip Ryggs regnestykke hvor han regner ut grekerens moralske kapital, og aller minst at vi skal fortelle andre at vårt trygge og økonomisk vellykkede samfunn skyldes at vi er moralsk overlegne.

Grunnleggende moralske verdier er ikke relative hvor min moral er like god som din. Ikke skade andre, ikke lyve og ikke stjele er universelle av den innlysende grunn at jeg ikke vil at noen skal skade meg, lyve overfor meg eller stjele fra meg. Dette trenger ikke å læres, dette er noe ethvert menneske vet og forstår. Personer som ikke følger disse grunnleggende sosiale spillerreglene og minimumskrav til å leve i samfunn sammen, har ikke krav på verken respekt eller å bli behandlet som likeverdige. Eller som en god kristen vil si. Jeg respekterer mennesket, men fordømmer handlingene.

I alle livets forhold går tankene forut for handling. Da New Orleans ble oversvømmet at stormen Katrina plyndret folk butikkene. Da Japan ble rammet av en tsunami og led en lignende skjebne stod butikkene urørte. En slik forskjell skyldes kultur og noen folk og samfunn har høyere moral enn andre. Det er ingen automatikk i at bedre økonomiske kår høyner et folks moralske nivå. Vår egen oljerikdom har neppe gjort oss til bedre mennesker, snarere tvert imot er vi blitt mer selvopptatte, materialistiske, grådige og stadig på jakt etter mer underholdning. Religioner har prøvd seg på å styrke moralen med enn viss suksess, men gjennom historien er det tydelig at etikk og moral dyrkes fram av en lang rekke faktorer.

Det er ingen enkel oppskrift, men å måle særlig våre egne etiske verdier og moralske adferd fra tid til annen er ingen dum idé. Personlig og samfunnsmessig er det av stor betydning. Vi lever fortsatt på etterdønningene av en kristen kulturarv, men moralsk relativisme vinner stadig mer innpass i takt med økende materialisme og et samfunn stadig fattigere på åndelige idealer og verdier. Det er når krybben er tom at hestene bites og moralen settes på prøve. Det er først når krisen rammer oss, når fernissen av oljerikdom og velstand fjernes, at vi kan måle vår moralske kapital. Da finner vi ut om det fortsatt er verdier i behold, eller om vi også er moralsk konkurs?

boredom

Årsaken til kjedsomhet skyldes for mye rajas i sinnet.
– Ikke hørt om rajas?

De tre gunaene – sattva, tamas og rajas
Alt i livet består av tre stadier av energi eller ulike bevissthetstilstander.

Sattva – inspirert, opplyst, kreativ, lykkelige og tilfreds.
Rajas – aktiv, aggressiv, energisk, projiserende og forandrende.
Tamas, – tregt, sløvt, stagnert, fordekt, beruset, dum og lat.

En kunstner har for eksempel en inspirert idé av en vakker skulptur unnfanget i en lys og inspirert tilstand når sattva dominerer i sinnet. Marmorblokken som skulpturen er gjemt inne i veier flere tonn og dominert av tamas. Arbeidet med å fjerne overflødig marmor for å hente fram skulpturen er rajas.

Når du våkner om morgenen er de fleste tamasiske, sløve, trøtte og vil helst sove videre. Etter at en kopp kaffe som med sin stimulerende effekt er rajas kommer energien i gang. Og etterhvert dukker tilstander av glede, inspirasjon og livslyst opp i sinnet og sattva skinner omsider igjennom.

Hva skal jeg gjøre nå?
Dette er spørsmålet de fleste stiller seg mest fordi mennesket liker å holde på med noe helst hele tiden. Kjedsomhet oppstår i en tilstand mellom rajas og tamas. Er du for tamasisk går du og legger deg. Er du våken vil du at det skal skje noe. En kan jo gå inn på Facebook og se om det har skjedd noe. Bla i en avis eller et tidsskrift, eller ringe til noen. Kjedsomhet er dominans av rajas i sinnet og hvor den rene væren, stillheten, gleden bare ved å være til ikke er godt nok. Er sinnet sattvisk er det ingen kjedsomhet kun den rene gleden ved å være til.

Å kultivere sattva
For mest mulig tilfredshet er hemmeligheten å kultivere sattva. Litt rajas må en ha for å komme seg ut av sengen om morgenen og få ting gjort, og tamas er også gunstig for å få en god natts søvn. Men bortsett fra det kultiveres sattva ved å redusere tamas og rajas. Sattva øker ved å spise sattvisk mat, i hovedsak vegetarmat, lett og sunt tilberedt. Sunn livsstil, trening, nærhet til naturen og ikke minst holde sinnet rent for forstyrrende opplevelser og inntrykk, les TV, film, dataspill, destruktiv musikk og annen heslig kunst. Enda viktigere er å leve etter etiske verdier som ikke å skade andre, holde ord og på andre måter ikke lage kvalm for seg selv og andre. Meditasjon bringer også sinnet i en sattvisk tilstand dess mindre en har gjort de forutgående forberedelsene. Lykke til !

Håper ikke dette kjedet deg?

Beatles

The Beatles har skrevet seg inn i musikkhistorien med store bokstaver. Selv om bandet for lengst er oppløst og to av medlemmene er døde, lever musikken fortsatt videre. Om 100 år vil berømte Beatles sanger kanskje fortsatt bli spilt, og være de eneste levningene fra en inspirert tid i popmusikkens historie. The Beatles hadde utover det musikalske også en historisk betydning som en viktig del av generasjonsopprøret i 1960 årene. De var en del av energien som pulserte gjennom tidsånden og fikk verden til å gå av hengslene.

Transformasjon og frigjøring
Astrologisk var Pluto og Uranus i konjunksjon i denne tiden. Det dannet det energimessige bakteppet eller den kosmiske speilingen av en dramatisk periode

preget av forvandling, transformasjon, frigjøring, opprør, originalitet, eksentrisitet, politisk radikalisering og protest mot det bestående. Det var en sjeldent kreativ tid, men en lang strøm av originale bidrag innen musikklivet, men alle samfunnsområder ble berørt; moteindustrien, arkitektur, design, religion, kosthold, medisin og teknologi.

Plastikk var 1960 årenes teknologiske vidunderprodukt som revolusjonerte industrien og våre forbruksvaner. Plastikk er styrt av Pluto. Det er laget av olje og kommer dypt nede fra jorden, fra det dypeste mørke. Olje er et transformerende produkt som kan brukes til alt fra knappenålshoder til stablestoler som det i dag finnes mange millioner av på jorden. Olje driver biler, båter, fly og de fleste transportmidler. Det er den dominerende energikilden på jorden og styrer i tillegg store deler av verdensøkonomien. Pluto er kongen av underverdenen, olje er denne kongens sorte gull. All oppfinnsomheten i kjølvannet av bruken av plastikk og masseproduksjonen av billige forbruksvarer er et Uranus fenomen. Plastikkrevolusjonen var Pluto og Uranus i tett samarbeid. John Lennon som ellers grep tidsånden i det meste, grep også dette når han kalt bandet sitt for Plastic Ono Band.

Astrologi bør heller ikke glemmes i denne sammenhengen, og fikk en kraftig oppblomstring sammen med importen av Østens mystikk, yoga, meditasjon og indiske guruer. Neptun i Skorpionen i denne tiden er også verdt å nevne, fordi denne planeten preger spesielt kunst og kulturlivet. Musikken ble transformerende, kompromissløs, intens, emosjonell, mørk, truende og farlig. Da Neptun på 1970 tallet gikk inn i Skytten roet dette seg betraktelig, musikken ble snillere og feel-good bandet ABBA tok over Beatles rolle som verdens ledende supergruppe.

Back in the USSR
En lite kjent side ved The Beatles er at deres største samfunnsmessige innflytelse skjedde ikke i Vesten, men bak Jernteppet. Sovjetunionen var da en kommunistisk monsterstat med utreiseforbud, sensur og hvor all kunst, kultur og politiske meninger var statskontrollert ned til hver minste detalj. Beatles-musikken snek seg likevel inn under støysenderne takket være radiostasjoner som Radio Luxenburg og tente en eksplosiv opprørstrang særlig blant den sovjetiske ungdommen. Hjemmelagde Beatles plater på kasserte røntgenbildefilmer ble solgt på svartebørs og med overhengende fare for å havne i fengsel. Beatles fans med for langt hår ble skamklippet av politiet. Men Beatles musikken var mer enn opprør og fengende melodier. Det var også glede, livskraft, håp og tro på kjærligheten. Ingredienser som får Beatles-elskere verden over til å ta denne musikken inn i sitt hjerte.

Forbindelsen mellom The Beatles og Sovjetunionen er interessant av flere grunner enn at de skrev sangen, «Back in the USSR», men mest fordi The Beatles er så sterkt under innflytelsen av Saturn. Denne planeten holdt utvilsomt sitt jerngrep over Sovjetunionen hvor alle de verst tenkelige egenskapene til denne planeten levde seg ut i all sine ytterligheter av kontroll, undertrykkelse, diktatur, sensur, propaganda og ufrihet. Kommunismen var kun et kortvarig fenomen i russisk historie, i et land hvor det alltid har vært hardt å leve. Utenom vinterkulden har diktatorer, despoter og korrupte ledere alltid holdt dette landet i et jerngrep.

Denne dokumentaren om The Bealtes inflytelse i Sovjet er fantastisk:
Se den her:

Beatles og Saturn
The Beatles er saturnsk av flere grunner enn at biller, i den grad The Beatles betyr det, er under herskerskap av Saturn. Spesielt oppstarthoroskopet slår an tonen. Blant kjennere er «fødelstidspunktet» til The Beatles når John og Paul møtte hverandre for første gang. Det skjedde lørdag 6.juli 1957 kl. 18.48, like utenfor en kirkegård i utkanten av Liverpool. Den samme kirkegården hvor Elinor Rigby er gravlagt og senere ga inspirasjon til sangen ved samme navn.

Lørdag er jo Saturns dag, likeså er kirkegårder under Saturns domene. Men mindre synlig på dette tidspunktet var at Saturn steg opp over horisonten og blir dermed Ascendanten i dette horoskopet. Saturn fikk dermed en sentral plass i dette horoskopet og kom til å sette sitt tydelige preg på dette samarbeidet og legendariske bandets videre utvikling. Dette ga seg en lang rekke utslag som hårfrisyrer som lignet militærhjelmer, sorte lærjakker og oppstart i en kjeller. Men mest kom det til uttrykk i sangtitlene og temaene i tekstene som i stor grad hadde en ofte sort undertone og et saturnsk preg:

I’m down – Depresjon
When I’m Sixty four – Alderdom
Misery – Lidelse
You Can’t Do That – Begrensning
I’m a Looser – Håpløshet
A Hard Days Night – Livet er hardt
If I fell – Nederlag
No Reply – Avvisning
Taxman – Begrensning
Wait – Begrensning
Get Back – Begrensning
Yesterday – Fortiden
The Night Before – Fortiden
I should have known better – Anger
Nowhere Man – En taper
Sgt. Peppers Loneley Hearts Club Band – Ensomhet
Back in the USSR – Diktatur
Cry Baby Cry – Sorg
She’s Leaving Home – Adskillelse
The Fool on the Hill – Ensomhet
I’m So Tired – Trøtthet
Let It Be – Stillstand

George Harrison

George-HarrisonPå denne bakgrunn er George interessant fordi han bryter med dette mønsteret. Av de få av Georges sanger som ble utgitt i denne perioden laget han kanskje en av de vakreste Beatlesmelodiene av dem alle; «Here Comes the Sun». Tittelen er oppløftende og inspirerende, og atmosfæren i sangen er helt i takt med teksten.

George kalles ofte «The quiet Beatle» fordi han havnet i skyggen John og Paul. Sett fra utsiden preget nok det kreative oppkommet av Lennon/McCartney bandet mer enn George og Ringo. Dette skyltes mer hvert av bandmedlemmenes egne personligheter, mer enn musikalske ferdigheter. En trenger ikke se lenge på Georges horoskop for å forstå hvorfor.

Med Solen i Fiskene og Månen i Skorpionen er dette en følsom og innadvendt sjel, og man kan undres over hvordan han fant veien inn i et rock band i det hele tatt. Født i Fiskenes tegn faller det naturlig å flyte med, gli inn og være del av en gruppe fremfor å fremheve seg selv, på tross av popkulturens sterke personfiksering og heltedyrkelse. Da bandet senere ble oppløst var George den som i større grad enn de andre samlet et stort nettverk av andre musikere i en lang rekke sammenhenger, hvorav den mest berømte var Bangladesh konserten i 1971. Dette var en den første veldedighetskonserten i rock-miljøet og var helt i dette stjernetegnets ånd, å redde verden, gi uselvisk og åpne hjerte og lommebok for de svake, fattige, sultne og hjelpeløse.

Fiskenes ånd er videre å danne syntese, bringe mange impulser sammen og skape en ny helhet. Med en sterk Jupiter i 9.hus er han spesielt knyttet til utlandet og gjør ham internasjonalt orientert. George var pådriveren for å utforske India hvor han knyttet et varig vennskap og læreforhold til sitarmesteren Ravi Shankar og fikk resten av Beatles gutta med på meditasjonskurs hos Maharishi. I sangen «Norwegian Wood» dukker sitaren opp for første gang i en av Beatles-sangene, og enda mer fremtredende på Sgt. Pepper albumet, og førte til at verden fikk ørene opp for dette instrumentet.

Å finne seg selv og reflektere over livets dypere meningen er en annen ryggmargsrefleks i dette stjernetegnet. Det sendte George inn i hinduismen og Hari Krishna bevegelsen hvor hans gjesteopptreden blant glattbarberte mantrasyngende munker vakte til live et sterkt religiøst og åndelig engasjement. Med en rekke inspirerte sanger til følge som; «My Sweet Lord», «All Things Must Pass», «Inner Light», med flere.

En annen myk side ved George ser vi i Venus i Fiskene. Den er plassert i 5.hus som er området for kunst, kreativitet og skapende virksomhet og viser noe av hans behov av å skape noe vakkert, vennlig og oppløftende som går som en rød tråd gjennom hans musikalske bidrag. Venus i opposisjon til Neptun viser dragningen mot skjønnheten, og tyder ofte på en spirituell lengsel.

Georges innadvendte personlighet preges også av Månen i Skorpionen. Her er det behov for å holde kortene tett til brystet, verne om egne følelser og ikke vise for mye av seg selv. Den første sangen han bidro med på «With The Beatles» albumet i 1963, het karakteristisk nok; «Don’t Bother Me». Den neste sangen på «Help» albumet to år senere het «I Need You». Da har han skiftet mening, og viser noe av Skorpionens natur av å være privat, men også med et sterkt behov for nærhet og intimitet. Men Skorpionen har også en mer brutal, hardtslående og kompromissløs side og sammen med en medfødt opprørstrang fra Saturn-Uranus-konjunksjonen følte han seg hjemme i dette bandet sammen andre rebeller, spesielt John som var et par år eldre.

Solens spenning til Uranus viser en selvstendig person som ikke er redd for å gå sine egne veier, litt på den eksentriske siden og foretrekker å være en original fremfor en dårlig kopi. Dette kom særlig til uttrykk etter at Beatles medlemmene gikk hver til sitt, og hvor George satte preg på sin egen musikk-karriere med originalitet, særpreg og popularitet et Beatles medlem verdig. Det ble tydelig at George var en musiker av stort format, og ikke bare en bakgrunnsfigur til John og Paul som mange kunne ha fått et feilaktig inntrykk av.

Mars i Steinbukken er verdt å nevne, fordi her tilføres en hardt tiltrengt stabiliserende faktor i et svært følsomt horoskop. Mye av kreativiteten, ideene og rikdommen av inspirasjon kunne lett tatt veien ut i rus, virkelighetsflukt og depresjon om ikke nettopp evnen til å arbeide hardt, disiplin, realisme og ansvar som følger med Mars i en slik posisjon kom ham reddende til unnsetning. Det skaper en helt nødvendig balanse og faste rammer til å kunne romme så mye følelser, uten at «demningen» brister. Martin Scorsese har nylig laget en høyst severdig dokumentarfilm om George Harrisons liv; Living in the Material World. Illustrerende nok viser filmplakaten hodet hans stikkende opp i et badebasseng omgitt av vann på alle kanter. Vann er i astrologien som kjent følelsenes element.

All Things Must Pass
La oss vende tilbake til Beatles første møte horoskop og følge Saturns videre vandring i dette horoskopet fram i tid. En vil da oppdage at 8. desember 1980 da John Lennon ble skutt stod Saturn på MC eller senit i dette horoskopet. Dette var så høyt håpet om The Beatles gjenforening kunne stige, fordi etter dette fatale øyeblikket fantes ikke lenger den muligheten. George døde senere etter en lang kamp mot kreft, 1. desember 2001. Da hadde Saturn vandret fram til Descendanten i Beatleshoroskopet. Ascendanten og Descendanten markerer henholdsvis soloppgangen og solnedgangen i et hvert horoskop. Så da George lukket sine øyne og ga slipp på å leve i den materielle verden, symboliserte det også solnedgangen for dette legendariske bandet som forandret verden. Ganske passende fra mannen som hadde, «All Things must Pass» som tittelen på sitt berømte trippelalbum. Igjen fikk Saturn komme til orde. Planeten som fulgte dette bandet fra begynnelse til slutt. Fra soloppgang til solnedgang.

John og Pauls første møte; 6.juli 1957 kl. 18.48, Liverpool
George Harrison 24. februar 1943 kl. 23.42, Liverpool

Tildigere publisert i Medium april 2012

guru

Troen på at opplysning eller frigjøring er en opplevelse har produsert en hærskare av åndelige fjellklatrere på vei mot lyset, hvor noen har blitt mer opplyste enn andre. Hieraki, guruer og åndssnobberi er uunngåelig.

I den alternative verden finnes den samme konkurransen om status, makt og resurser som ellers i samfunnet. Den harde valutaen er ikke penger, men opplevelser. Vi kaller oss alternative og åndelige, men samler på ting som alle andre. Vi er åndelige materialister. Noen har samlet en større kapital av erfaring og opplevelser enn andre. De blir mer spesielle, får høyere status og ender som selvutnevnte moralske ledere. Jeg var en av dem. Kanskje er det på tide å ta et oppgjør med arrogansen og det moralske hovmotet innen det alternative?

Artikkel publisert i Visjon juli 2015
Les hele artikkelen her

nynorsk_2NynorskLeserinnlegg i Stavanger Aftenblad 24.juni 2015

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 919 andre følgere