Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Krishna

Bhagavad Gita er kremen av all åndelig litteratur. I dette klassiske verket fra de eldste indiske visdomstradisjonene finnes essensen av all åndelig søken og utvikling. Få krystallklar og transformerende innsikt i livets mest grunnleggende spørsmål:

Hvem er jeg?
Hva er meningen med livet?
Hvordan handle i verden?
Hva er lykke?
Hvordan bli fri?

Christian Paaske
Oversetter av Bhagavad Gita til norsk. Han har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Onsdag kl. 20 – 22.30
Start: 12. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Kunnskapens yoga, – en introduksjon til Bhagavad Gita og vedanta.
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Flat-earth-and-tree

Astrologi er et språk. Det er gudenes språk hvor alt står skrevet i stjernene. Det er dataspråket i livets virtuelle virkelighet. Universets hemmelige koder er de matematiske kombinasjonene mellom stjernehimmelens kontinuerlige konstellasjoner av stjerner og planeter. Astrologi er livets algebra.

For å få tilgang på denne fascinerende verden for selvinnsikt, dyp psykologisk kunnskap og hvordan alt i livet henger sammen må du lære språket. Det krever en innsats, villighet til å lære og et åpent og fleksibelt sinn.

Hovedmål for kurset er å lære å tolke ditt og andres horoskoper.

1. gang: Universets skapelse – polaritet, elementer og kvaliteter
2.
gang: Planetene – gudenes verden og den grunnleggende energien
3.
gang: Stjernetegnene – livets utrykk
4. gang:
Husene – livet på jorden
5. gang:
Aspektene – energien i horoskopet
6.
gang: Horoskopet – tolkning
7.
gang: Astrologi og parforhold
8.
gang: Horoskopet i fortid, nåtid og framtid

Christian Paaske
Begynte med fag-astrologi i 2001. Astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007. Han er praktiserende astrolog, forfatter av boken Praktisk Astrologi og en stort antall astrologiske artikler.

8 kvelder
Tirsdag kl. 20 – 22.30
Start: 11. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Praktisk Astrologi
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Vedanta-Chart__2_norsk

Kreative, suksessfulle og lykkelige personer har ofte en ting til felles – de mediterer. Gjennom en dynamisk foredragsserie lærer du teknikker og kunnskap med kraft til å gi overskudd, klarhet og inspirasjon. Meditasjon riktig praktisert vil transformere ditt liv.

1. gang: Tilbake til kildene
Vedaskriftene og vedanta
Livet – et bevissthetsfenomen
Livets matrix – verden som illusjon
Dualisme – livets fangenskap
Jeg er kilden til lykke

Praksis: Meditasjon med pust og mantra

2. gang: Universet – hvor kommer vi fra?
Den åndelige verden – det kausale plan
Den sjelelige verden – det subtile plan
Den fysiske verden – det grove plan

Praksis: Mantra-meditasjon

3. gang: Mennesket – hvem er jeg?
Reinkarnasjon
Underbevisstheten – det kausale plan
Sinnets natur – det subtile plan
Kroppen – det grove plan
Våken, drøm og søvn

Praksis: Gayatri-meditasjon

4. gang: Fire veier til frigjøring
Kunnskap – Jnana yoga
Handling – Karma yoga
Kjærlighet – Bhakti yoga
Teknikkene – Raja yoga

Praksis: Mindfulness-meditasjon

5. gang: Meditasjons 8 stadier
Universelle etiske verdier
Etiske leveregler
Stillinger
Pusteøvelser
Avspenning
Konsentrasjon
Meditasjon
Frigjøring

Praksis: Chakra-meditasjon

6. gang: Kvalifikasjoner for frigjøring

Praksis: Meditasjon for selv-healing

7. gang: 12 grunner til å meditere
Renser sinnet
Etablerer vitnet – nøkkelen til selvkontroll
Øker konsentrasjonsevnen
Bedre fysisk og mental helse
Skaper et inspirert og våkent sinn
Utvidelse av sansene
Verdsettelse av å være alene
Gir uendelig god tid
Harmoniserer omgivelsene
Åpner for større dimensjoner
Øker eterisk energi
Oppdager Selvet

Praksis: Vennlighets-meditasjon

8. gang: Den integrerte praksis

Praksis: Meditasjon for grupper

Christian Paaske
Yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Mandag kl. 20 – 22.30
Start: 10. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Meditasjon – Selvrefleksjon, transformasjon og frigjøring
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

BrainwashDet er nesten ikke til å tro, men siste nytt i konspirasjonsteorier er at jorden ikke er rund, men flat. En voksende menighet av faktafornektere på Youtube og i kommentarfeltene i sosiale media hevder i fullt alvor at jorden er flat.

En debatt vitenskapen gjorde seg ferdig med på 1500-tallet har altså blusset opp igjen. Vel, det er ikke helt riktig, fordi på 1800-tallet var det faktisk en aktiv debatt i vitenskapelige kretser. Jorden som en roterende kule var langt fra den selvfølge det er i dag. Det ble utført en rekke eksperimenter, publikasjoner og bøker. Men så kom verdenskrigene og folk fikk viktigere ting å tenke på. Debatten sloknet ikke før månelandingene på TV og bildene av jorden fra verdensrommet.

Knusende bilder
Det er blant annet disse bildene fra verdensrommet faktafornekterne stiller spørsmål ved. De mener de er forfalsket. Robert Simmon designer i NASA innrømmer riktignok at mange av bildene av jorden må tas på kortere avstand for å få fram nok detaljer og blir deretter satt sammen som komposittbilder i Photoshop og andre dataprogrammer. Derfor blir mange av bildene av jorden så forskjellige fra år til år. Her er to eksempler på to offisielle NASA bilder fra henholdsvis 2012 og 2013 hvor Amerika er halvert i størrelse fra et år til et annet. Dette betyr nok bare at rådatene er forskjellige og ikke at bildene er forfalsket.

Jorden_2012_2013

   Et annet bilde flat jord tilhengerne trekker fram er nattfoto av stjernehimmelen med 6-8 timers eksponering som kan tas flere steder på jorden. De hevder at med unntak av Nordstjernen som står stille, er det alle stjernene og planetene som beveger seg, og jorden står stille.

Polaris

Igjen ser vi eksempel på faktafornektelse hvor noen stoler mer på slike amatørfoto enn de vitenskapelige fakta at jorden spinner på sin egen akse i 1500 km/t og rundt solen i 10 700 km/t. Solsystemet beveger seg i 800 000 km/t rundt galaksen og en slik runde tar 240 millioner år. Videre beveger galaksen seg i over en million km/t gjennom verdensrommet.

Kritikerne hevder at med slike hastigheter bør stjernebildene på himmelen endre seg, for de har vært uendret i de siste 2000 år. De forstår selvsagt ikke hvor uendelig langt vekke disse stjernene er, så slike hastigheter kan neppe spille noen rolle.

Er vann vannrett?
Et av de første flat jord eksperimentene går tilbake til 1883 hvor engelskmannen Samuel Rowbotham utførte det såkalte Bedfordeksperimentet. På en 9,7 km lang kanal stod han med en kikkert ved vannflaten i den ene enden, og en assistent stod med et flagg i den andre. I følge jordens krumning er dette flagget 7,31 meter under horisonten, men var fortsatt synlig.

Lignende observasjoner er gjort av Frihetsgudinnen i USA. Den er synlig på 96 km avstand. Monumentets høyde er 93 m er 632 m under horisonten. Det samme gjelder Chicago skyline som ses over lignende avstander over Michigan sjøen, eller Isle of Man som kan ses fra England på en avstand av 109 km.

Frihetsgudinnen_1

Slike observasjoner er selvsagt forførende, men når en ikke har hørt om lysbrytning, luftspeilinger og at lys kan løfte seg over store avstander, får det noen til å tro at vann er vannrett og at verdenshavene dermed ikke kan forme seg til en kule.

Normalt går lys i rett linje, som for eksempel når båter forsvinner i horisonten og som kritikerne hevder fortsatt er synlig i kikkert. Uansett er det situasjoner hvor det ikke er lysbrytning eller luftspeiling. Flat jord tilhengerne velger systematisk slike unntakstilfeller hvor temperaturforholdene i atmosfæren gjør slike fenomener mulig og kaller det bevis.

Hvem skal vi stole på?
Flat jord tilhengerne stoler altså mer på observasjoner enn vitenskapelige forklaringer. De går fra den ene villfarelsen til den andre og til slutt får noe til å ligne på en teori. Faktafornektelse er i dag et voksende problem. Det er en farlig tendens av ikke å stole på ekspertene. Det har alltid vært elever som tror de vet bedre enn læreren. Det har alltid vært kverulanter som tror de vet best. Ikke hør på dem. Stol på fagfolk, vitenskap og for all del, ikke tenk selv.

Reading-News

Relaxations

Instruksjoner i avspenning og meditasjon med Christian Paaske er nå tilgjengelig på Youtube:

Avspenning:
Energibalansering – 15 minutter
Selv-healing – 20 minutter
Yoga Nidra – 30 minutter

Meditasjon:
Meditasjon med pust og mantra – 30 minutter
Indre stillhet – 30 minutter

Besøk kanalen her:

Remains-of-Buddha-Found

Slik jeg ser det er det få forskjeller mellom buddhisme og advaita vedanta. Det er bare ulik språkbruk for å beskrive det samme. For meg har vedanta hjulpet meg til å forstå buddhisme bedre, i den forstand at før vedanta sa buddhisme meg ikke så mye, men nå gir det langt mer mening. Blant annet fordi jeg ser den samme kunnskapen uttrykt på en annen måte. For meg er vedanta mer pedagogisk, og forklarer ikke-dualisme og bevissthet bedre, enn forklaringene jeg finner i buddhisme.

– Buddhismens forestilling om sunjata eller tomhet, kan virke forskjellig fra vedantas beskrivelse av bevisstheten som hel, full og komplett. Det går ut på det samme, og er bare ulike uttrykksmåter.

– Buddhisme har ikke noen forestillinger om Gud, hvor i vedanta er Gud eller Ishvara sterkt tilstede. Det er likevel det samme, hvor gudsbegrepet er et uttrykk for Maya og ikke en personlig gud.

– Buddhismens utelatelse av en sjel virker merkelig, når de samtidig legger stor vekt på reinkarnasjon eller gjenfødsel og følger mestere fra det ene livet til det neste. Denne «informasjonspakken av karma» som gjenfødes vil vedanta kalle en jiva og ikke sjel. Så igjen blir det kun tilsynelatende forskjeller.

– Hvor jeg finner den aller største forskjellen er i den buddhistiske praksis. Vektleggingen av sosial ansvarlighet for alle medskapninger vil en også finne i vedanta, men på ingen må så fremtredende. Medfølelse eller compassion som noe av det mest sentrale er tilsvarende inspirerende. Samt vektleggingen av praksis og meditasjon, og viktigst av alt at buddhisme først og fremst er hvordan du lever ditt liv. Buddhisme fremstår langt mer praktisk, og plasserer den abstrakte kunnskapen mer i bakgrunnen, og tilgjengelig for dem som er tilstrekkelig interessert.

– Tibetansk buddhisme er imponerende ved at en hel kultur og samfunn i et par tusen år har vært basert på denne kunnskapen. Det er helt unikt.

– Dog er buddhisme rimelig mannsdominert, hierarikisk og en voldsom bukking og skraping for mestere av høyere eller lavere rang. Men også dette kan en overse på høyere nivåer, og er et uttrykk for hvordan for mange gjør buddhisme til en religion hvilket det ikke er.

Buddhisme kommer fra vedanta, og er en avledning av den samme kunnskapen utviklet og praktisert i en annen retning. Ved å studere begge bidrar det til gjensidig økt forståelse og inspirasjon.

Lama-ole«Buddha would have been proud to teach you,
– also I am proud to teach you».

These words are from Lama Ole to a western audience. He is a Tibetan buddhist also known as Ole Nydahl. He is the leader of The Diamond Way Buddhism in the Karmapa linage. He has opened up more than 650 buddhist centers around the world, written books and is a dynamic teacher and spiritual master.

This and other buddhist movements have long been a steadily growing powerful spiritual force with the ability to transform, not only the many who practice, but also the whole world. It may take humanity to a new level of kindness, compassion and spiritual integration.

Yoga has made its way into the western world, but most of its spiritual essence have been lost in its adaption into main stream culture. Most who practise yoga do it to feel good, exercise their body and handle their daily stress. It has not been the spiritual side of yoga that have gained popularity in the West, but the physical. Buddhism on the other hand has nothing physical to offer, and is clear from the start that the practise and goal is purely spiritual. This is an advantage, and one of the reasons so many in the West now are responding and taking Buddhism to heart.

I do not think Lama Ole is trying to flatter his audience. He says western people are ready for Buddhism because of our high standard of living, high education and relative freedom. I thought that was our disadvantage, being totally spoiled growing up in the baby boomers generation with everything served on a silver platter. I like that statement. It gives hope, encouragement and a little more self-confidence on the spiritual path. We can all need that.