Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Det var to trær i Edens hage. Kunnskapens tre og Livets tre. Da Adam og Eva hadde spist av Kunnskapens tre uttrykte Gud sin bekymring: «Bare de nå ikke rekker ut sin hånd og eter av Livets tre….» Så kastet ham dem ut av Paradis. Ved utgangsporten satte han en engel med et lysende sverd for å beskytte Livets tre mot menneskene. Gud hadde advart dem og sagt at de ville dø om de spiste av Kunnskapens tre. Men de døde jo ikke. Løy Gud allerede i 1. Mosebok, eller er trusselen i et litt mer langsiktig perspektiv? Eller er det først når vi også har forsynt oss av Livets tre?

Syndefall eller kvantesprang
Denne fruktspisingen fra Kunnskapens tre kan symbolisere et evolusjonsmessig kvantesprang for dem som tror på evolusjon. Da forlot mennesket en tilværelse som dyrene styrt av instinkter til fordel for selvstendig tenkning, sunn fornuft og fri vilje. Pluss en ekstra bonus med humor og selvironi for at livet ikke skulle bli for alvorlig. Vi har fortsatt instinkter, men fornuften kan overstyre dem. Vi spiser ikke ut av kjøleskapet som et sultent dyr, men tilbereder maten, planlegger, har bordskikk og takker for maten. Det kalles kultur og gode manerer og ukultur i sitt fravær.

Med valg følger risikoen for å velge feil. Det gjør mennesket til dyret som bekymrer seg. Det er blitt sin egen slavedriver av frykt og begjær og en konstant frustrerende følelse av mangel over den paradisiske lykken og enheten med Gud som en gang forsvant. Det ble hardt å leve etter dette og finne ut alt på egenhånd. Derfor kaller noen det for Syndefallet. Andre ser på det som en et stort fremskritt. Så stort at slangen som lokket Eva ble deres nye gud. Utenfor Paradiset finnes to veier, enten å følge slangen til venstre eller Gud til høyre. Adam og Eva fikk senere to sønner Kain og Abel. De valgte hver sin vei, men det er en annen historie.

Livets tre, – livets byggeklosser
Takket være fornuften fra Kunnskapens tre er det mulig å spekulere på hva symbolikken til Livets tre betyr. Kan det tenkes at Livets tre er den dypereliggende kunnskapen av hvordan livet er skapt, konstruert, designet og satt sammen? Kan det tenkes at Livets tre er et bilde på livets byggeklosser? Tro gjerne som vitenskapen at livet er oppstått ut av kaos og er et sammensurium av tilfeldigheter. Men ser det virkelig slik ut i synet av en rose, et smilende barn, fugler på himmelen, en soloppgang eller en stjernefylt nattehimmel?

Naturlover og en matematisk og fysisk orden er grunnlaget for verden. Vitenskapens prosjekt er å dekonstruere skaperverket, først gjennom forståelse, men siden gjennom utnyttelse og teknologi for å ta kontroll over naturen for bedre levevilkår, større trygghet og forutsigbarhet. Det begynte med enkle redskaper, bedre våpen, industrialisering, masseproduksjon, forbrukersamfunn og til dagens høyteknologiske syntetiske paradis hvor science fiction og realiteter for lengst smelter sammen. Gjennom vitenskapen har mennesket falt for fristelsen til selv bli guder.

Det nærmeste vitenskapen har kommet til å dekonstruere verden og forsyne seg av Livets tre skjedde med spaltingen av atomet. Tatt i betraktning at det første denne oppdagelsen resulterte i var en bombe, kan Guds bekymring være forståelig. Med atomlageret verden over og med statsledere langt inn i moden senilitetsalder, eller enkelte steder hvor atomknappen er utstyrt med barnesikring, står dommedagskanonene skuddklare om noen stormannsgale despoter skulle ha behov for å uttrykke litt innestengt aggresjon eller har stått opp med feil fot den dagen.

Den fagre nye verden
I tillegg til fysikken er også biologien blitt et område hvor vitenskapen kan leke Gud. Med oppdagelsen av DNA-molekylet, genene og genteknologi har biologien gjort som atomfysikken og dekonstruert livets minste byggeklosser i organisk liv. Naturens komplekse urverk er plukket fra hverandre i alle sine små deler. Genteknologiens prosjekt er å sette bitene sammen igjen, men på en ny og forbedret måte. Det gir løfter om å kunne utrydde alle sykdommer, utvikle spesialiserte kroppslige funksjoner, oppgradere hjernen med kunstig intelligens og muligheten til å skape idrettsstjerner, genier og andre supermennesker. Det er også penger å tjene fordi genetiske konstruksjoner er oppfinnelser. De kan patenteres, selges og eies, i motsetning til naturen som inntil nå har vært gratis og Gud har hatt patentrettighetene.

Mulighetene stanser ikke her. Kunstig befruktning kan gi hjelp til det voksende antallet av infertile og likekjønnete som gjerne vil ha barn. Befolkningsveksten kan kontrolleres i tillegg til at det kan velges hva slags barn en ønsker å ha. Kjønn, hudfarge, utseende, talenter og egenskaper kan velges på forhånd alt etter betalingsevne. Ekstra vellykkete resultater kan kopieres og klones. De kan også brukes i organproduksjon og kan eies som slaver i og med at de er kunstig fremstilt. Fremtidens mennesker må snarere betraktes som biologiske maskiner som eies av multinasjonale selskaper som enten selger dem eller leier dem ut til dem som er interessert i å ha en kropp og delta i fremtidens samfunn. En fremtid Aldous Huxley kalte, Den fagre nye verden.

Biologisk krigføring
Utenom genmanipulering av planter og dyr som har gitt multinasjonale selskaper stadig større kontroll over jordbruk og matproduksjon er turen kommet til mennesket. Som med tomater og dyr skjer genmanipulering hovedsakelig gjennom injeksjoner, for menneskets del direkte i blodstrømmen med en nål og en sprøyte. Vaksineteknologi blir nå tatt til et helt nytt stadium og er ikke vaksinering i tradisjonell forstand hvor kroppen utvikler antistoffer og naturlig motstandsdyktighet mot sykdom.

Det som nå kalles for en vaksine er en varig omprogrammering av genene. Slik fysikerne spaltet atomet og fremstilte atombomben, kan denne form for irreversibel forandring av genene ha minst like stor sprengkraft og kan føre til menneskelige ødeleggelser i like stort omfang, kanskje større. Med atombomben hadde de tross alt prøvesprengninger, før bombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Med den nye eksperimentelle vaksinen omgås dyreforsøk og observasjoner av langtidsvirkninger, men her kjøres det reservasjonsløst på for fullt med en totalvaksinering av hele verdens befolkning.

Konsekvensene er uoverskuelige. Vaksinen kan like godt være et biologisk våpen for å frata oss vår menneskelighet og gjøre oss til programmerbare maskiner. Det kan videre inngå i et større angrep på planter, dyr og naturlig liv i sin helhet og erstatte naturen med en syntetisk, patenterbar og gjennomkontrollert utgave.

Stormannsgalskap av et slik kaliber ville virket usannsynlig selv i en James Bond film. Men for makthaverne virker ingen planer for store i destruksjonen av det gamle for innførelse av en ny verdensorden. Dessverre er individet handikappet i møte med en konspirasjon så monsteraktig og gigantisk at det ikke tror det er mulig. Var det grunnen til at Gud sa mennesket ville dø om det spiste av Kunnskapens tre?

Spørsmålet ble nylig stilt av en venn bekymret for mitt kritiske engasjement overfor pandemien og dagens samfunnssituasjon. Det kan virke uforståelig, plagsomt og direkte samfunnsfientlig å sette seg opp i mot regjeringen, myndighetene, leger, eksperter og massemedia, tatt i betraktning at de antakelig gjør så godt de kan for å redde oss fra en helsemessig katastrofe som truer med å drepe de svakeste blant oss og gjøre mange alvorlig syke.

Fra en andre får jeg høre at jeg er fanatisk på nivå med Jehovas vitner og oppfører meg som en elefant i porselensbutikk. Uten at symbolikken i tyngden av mine argumenter truer med å knuse skrøpeligheten i deres, fører til noen aha-opplevelse.

Jeg pleier å stille et motspørsmål som ofte er avklarende:
– Dersom myndighetene og massemedia lyver, er du interessert i å vite om det?

De fleste nekter å svare på dette spørsmålet fordi det avslører deres feighet og innrømmelse av at for trygghetens skyld er løgn viktigere enn sannhet. Det er videre vanskelig å innrømme på grunn av konsekvensene. Det medfører det totale sammenbrudd av deres virkelighetsoppfatning og den uunngåelige konklusjon at myndighetene er kriminelle og vi utsettes for en konspirasjon av uoverskuelige proporsjoner.

En vrimmel av fareskilt, advarselstegn og dødningehoder flimrer på netthinnene deres sammen med en dør med lysende bokstaver: KONSPIRASJONSTEORIER. En dør de fleste foretrekker å holde stengt, kaste vekk nøkkelen og ikke gå gjennom av fare for rykte, jobb og hva andre vil si.

Her bryter som regel kommunikasjonen sammen. Fakta og fornuft betyr ingenting, fordi ingen kan overbevises mot sin vilje. Det eneste vi kan bli enige om, er å være uenige. Men det er ikke en saklig uenighet, men et etisk valg mellom løgn og sannhet. Det er ingen uenighet mellom elefanten og eieren av porselensbutikken. Det er en konflikt med motstridende interesser. Den ene parten må ha løgner for å opprettholde fasaden og salget og liker ikke elefanter som ikke bryr seg om porselen, men har andre verdier.

Spørsmålet om hvorfor gidde å bry seg er et verdivalg, – er sannhet viktigere enn løgn? Sannhet frigjør, løgn er fangenskap, undertrykkelse, manipulering og maktmisbruk. Dette er en kamp om vår menneskelighet og en siste mulighet til å bevare den.

Verden har ikke vært i en større krise siden andre verdenskrig. Hvor er heltene? Hvor er dem som har en stemme i samfunnet? Magnus Karlsen, Jo Nesbø, Ole Gunnar Solskjær, Petter Solberg, Therese Johaug, Petter Northug, Kristofer Hijvu, Tore Renberg, Lars Saabye Christensen, Ingvar Ambjørnsen, Ylvis-brødrene, Petter Stordalen, Kristian Valen, Sissel Kyrkjebø eller Sophie Elise?

Hva mener norske forfattere om corona, lock-down og fjerning av alle våre demokratiske rettigheter? Deres mening og uttalelse vil ha en enorm betydning. Henriette Lien gjorde et tappert forsøk på å ymte seg kritisk til corona og ble raskt høvlet ned og satt på plass. John Lennon prøvde også, – det gikk dårlig.

Den samme etterlysningen kan gjøres internasjonalt. Isteden skal Tom Hanks være konferansier til Bidens presidentinnsetting og Lady Gaga skal underholde. Kan det bli mer patetisk? Kan det bli mer tydelig hvordan kjendiser og offentlige personer er slaver av maktapparatet og prostituerer seg for litt berømmelse og tid i rampelyset?

Tausheten fra dem med en stemme i samfunnet er skremmende!

Med 29 dødsfall bare etter 21 dager er dette utvilsomt en eksperimentell hastevaksine. Selv om vaksiner flest tar flere årtider å utvikle og godkjenne ble dette komprimert til 9 måneder og satte trolig ny verdensrekord i vitenskapelig sprintløp.

De vanligvis obligatoriske dyreforsøkene ble droppet og ingen registrering av langtidsvirkninger, – i og med at det tar alt for lang tid. Når denne eksperimentelle vaksinen var i mål gikk det ikke mange dagene før myndighetenes godkjennelse, – ikke spesielt overraskende. En eksperimentell vaksinene er nå klar for å bli gitt til hele verdens befolkning. Her skrives verdenshistorie. Her sprenges alle rekorder i forhold til andre vaksineprosjekter både i rask utvikling, men mest oppsiktsvekkende den nye rekorden i rask dødelighet.

I Norge startet vaksineringen 27. desember og fram til 17.januar har 25 000 personer fått sitt første skudd. Injeksjonene skal gjentas minst en gang og muligens to ganger i følge siste nytt fra FHI. Allerede er det oppnådd en dødsrate på 1,3 personer pr. dag. Alle de 29 døde var over 75 år og hadde underliggende sykdommer. På tross av munnbind, sosial isolering og god håndhygiene stod livet likevel ikke til å redde.

Det er nødvendigvis ikke en direkte sammenheng mellom vaksinen og dødelighet. Dødsfallene må derfor regnes som vaksinerelaterte. Det samme gjelder for korona. Der blir ofte underliggende sykdommer ved dødsfall underspilt og i mange tilfeller helt utelatt. Med vaksinerelaterte dødsfall spinner media det omvendt. Da fremheves underliggende sykdommer for ikke å ødelegge feststemningen og seiersrusen knyttet til den nye vaksinen. Med korona er det krisemaksimering. Med vaksinen er det brannslukking og kriseminimering. Krigsoverskriftene om dette hadde vært korona-dødsfall uteblir.

Siden det første koronarelaterte dødsfallet i Norge 12.mars har antallet fram til 17.januar økt til 517. Det er 305 dager siden og gir en dødsrate på 1,7 personer pr. dag, til sammenligning med 1,3 personer pr. dag blant de vaksinerte. Denne dødeligheten gjelder for hele befolkningen på 5,3 millioner. I motsetning til bare 25 000 personer som er vaksinert gir det en betraktelig høyere dødelighet blant de vaksinerte. Utvilsomt utgjør de vaksinerte som stort sett er eldre en langt mer sårbar og utsatt gruppe enn den generelle befolkningen. Trenden er likevel klar. Vaksinen har til nå i Norge langt høyere dødelighets-risiko enn korona. Det vekker oppsikt langt ut over landets grenser.

Slike fakta kommer neppe til å stanse det store flertallet til å stille opp i kø og la seg injisere med en eksperimentell modifisering av kroppens DNA/RNA. Tilliten til myndighetene og frykten for å gå i utakt med flokken overgår evnen til selvstendig tenkning, sunn fornuft og egne valg. Dugnaden går nå inn i neste fase med et par spennende runder med russisk rulett, – er du klar for ditt første skudd?

Følgende nymåne onsdag 13. januar er et av de mest dramatiske horoskopene du vil se på en stund. Her samler Sol, Måne og Pluto seg i Steinbukken som representerer samfunnsstruktur, makt og grunnmuren av ansvar, orden og kontroll. Saturn, Jupiter og Merkur har vandret videre til Vannmannen, hvor tegnet for datateknologi, internett, stråling, radiobølger og massemedia trør til med en voldsom kraft. Det mest dramatiske er krigsplaneten Mars som kommer stadig tettere på en konjunksjon med revolusjonsplaneten Uranus og danner et tett spenningsaspekt til Jupiter og Saturn.

Så langt astro-babbel med liten mening for de astrologisk uinnvidde.
Så hva betyr det på godt norsk?

Timeglasset er i ferd med å renne ut for Trump. Hvis han skal fortsette som president haster det med å iscenesette noe dramatisk for å legitimere at han kan benytte seg av terrorlovene etter 11. september og innsette seg selv som diktator. Det gjorde Mussolini og Hitler før ham. Han heter ikke Trump for ingenting og tiden er kommet til å spille det kortet og ta kontroll over spillet slik en gjør med et trumf-kort. Det er jo synd å lage slike lover uten å kunne ta dem i bruk.

Kanskje er det enda større ting på gang. Israel kaster omsider en atombombe i ansiktet på Iran og så er 3. verdenskrig i gang, fordi både Russland og Kina støtter Iran og resten av den såkalt frie verden er på Israels side. Eller er de litt lenger ut i løypen?

Det snakkes om at internett og media stenges ned og verdens befolkning sendes inn i en mørkenatt hvor det kan gå som strømstansen i New York og babyboomen 9 måneder senere.

Utvilsomt er det dramatiske tider, men det mest dramatiske er nok knyttet til Det hvite hus og hvem som kommer til å innta Det orale rommet i de neste fire årene som avgjøres innen 20. januar. Trump er nødt å skape tilstrekkelig krise i de neste dagene for at det fortsatt kan bli ham, – og verden kan rope Heil Trump!

Matrix-filmene er slagkraftig mytologi for vår tid. Det er en moderne Jesu-historie om den ene utvalgte som bekjemper overmakten. Scenen er ikke lenger ørkenlandskap med esler, palmetrær og sandalvandrende fotfolk under tyranniet av presteskap og den romerske kolonimakten. Kulissene er skiftet ut til vår nære framtids totalkontrollerte data-samfunn. Her leveres en oppdatert fremstilling av alle idealisters verdensanskuelse fra Platon til Shakespeare og hva mystikere har sagt til alle tider: Livet er en drøm, en illusjon, en film og en virtuell virkelighet hvor vi deltar i det meste spennende dataspillet noensinne laget. Så godt laget at du tror det er virkelig.

I følge en Twitter-post fra Keanu Reeves som spilte hovedrollen, var Martix en dokumentar-film. Nå tar han steget videre og sier at dagens situasjon er menneskehetens mulighet til å bryte ut av Matrix-fangenskapet.

«The human race has been enslaved for thousands of years. We have been kept in a mental prison by dark elites and secret societies who have done everything possible to repress us and avoid that we reach our potential. »

Han har studert de gamle skriftene Upanishadene og vedanta fra India og mener at nok mennesker er nå i ferd med å våkne opp. Dette er et historisk vendepunkt med en mulighet for å styrte maktens tyranni som har styrt menneskeheten som en saueflokk siden tidenes morgen.

«It is time to recover our infinite power and open the doors of the mental prison that have motivated us to build ourselves. It’s not easy to do, but it’s time to walk into the light of freedom.»

En av de mest sentrale mytologiske fortellingene i indisk kultur er Ramayana og beslektet. I en verden av kaos, undertrykkelse og ondskap under den barbariske Ravana kommer Gud ned i menneskelig form som den edle prinsen Ram. Ravana bærer på et skjult ønske om å bli drept av Ram, fordi det vil frigjøre ham fra hans ondskap og lidelsen av å være konge i den materielle verden hvor nytelsen alltid går over og det er ingen varig tilfredshet. Derfor bortfører han Sita, Rams vakre kone, vel vitende at dette kommer til å ende dårlig, for ingen begår et slikt tyveri uten fatale konsekvenser. Etter en lang og omfattende krig blir Ravana drept av Ram og med hans velsignelse brenner opp i flammene av sjelens frigjøring.

Despoter, tyranner og psykopater er selv fanger og offer for sin egen besettelse av makt og ondskap. De er alt for arrogante til å søke hjelp eller innrømme feil, men ubevisst saboterer de seg selv drevet av et skjult ønske om å bli avslørt, avsatt og fratatt all makt, for å bli renset for skyld og satt fri i rollespillet på livet scene. Det tar på i det lange løp å spille ond, på tross av frynsegodene av sex, penger, berømmelse og makt.

Er det disse mekanismene vi ser tre i kraft i dag? Hvor makteliten til de grader gjør tyranniet og deres despoti så åpenlyst at de forventer og provoserer til opprør? Legger de kortene på bordet for at vi skal forstå hva som foregår, mobilisere til kamp, ta makten tilbake og gjenopprette fredens tusenårsrike på jorden?

Istedenfor å innføre total samfunnskontroll etter den sovjetiske eller nordkoreanske modellen og stenge ned all informasjon gjør makthaverne det motsatte. De gjemmer sine hemmeligheter i full åpenhet og drukner dem i en flodbølge av digital informasjon. Samtidig sendes det ut doble signaler, etter den klassiske oppskriften av ‘double-bind’ i tortur, hjernevask, politiavhør eller barnemishandling og dysfunksjonell familiekommunikasjon.

Kan det tolkes på andre måter når WHO ikke legger skjul på at sjansen for å dø av dette skrekkinngytende viruset som nå lammer hele verden regnes i promiller, samtidig med den totale selvmotsigelse og kalle det en pandemi? Det gjøres heller ikke forsøk på å skjule eller manipulere offentlig statistikk som krystallklart viser at det er ingen økning i generell dødelighet i 2020 i Norge, Sverige, USA eller i de fleste andre land verden over. Likevel ropes det med krigstyper gjennom hver eneste nyhetskanal at vi er midt i en trussel på nivå med svartedauen, dommedag eller det som verre er. Ypperstepresten Dr. Fauci sier rett ut at PCR-testen er uegnet til å diagnostisere virus og at munnbind har ingen effekt.

Det går likevel ikke hjem hos folk flest fordi sannhet og løgn blandes sammen i en stor giftig grøt. Det fører til apati, handlingslammelse og underkastelse. En laboratorie-rotte som får elektrisk støt hver gang den nærmer seg lokkematen kryper til slutt sjokkskadet sammen i et hjørne av buret. Det spiller ingen rolle om lokkematen er massemedia og buret din egen stue, det er fortsatt en sjokk-tilstand.

Keanu Reeves har et budskap til oss. Både gjennom Matrix-filmene og hans nylige klartekst at det er på tide å ta ‘den rød pillen’ og våkne. Makthaverne presser oss fordi de vil sloss og ønsker en verdig motstander. Uten er det ingen kamp. Det demoraliserer og fratar den sterke all ære ved å bli en barbarisk morder og undertrykker.

Vi er blitt gitt internett, kunnskaper og tilstrekkelig informasjon til å gjennomskue spillet, ta makten tilbake og bli fri. Men vil vi? Eller vil menneskeheten fortsette som en saueflokk og tygge videre på massemedia og underholdning inntil dyretransporten, (les: vaksinebilen), kommer og kjører dem, til det de blir fortalt, er en grønnere og tryggere mark?

Det er opp til oss. Det er på tide å våkne og ta utfordringen fra makthaverne som nå gjennom Keanu Reeves rekker ut en hjelpende hånd og utfordrer oss til kamp.

Det var en gang en helseminister som var så sjenert over tennene sine at han begynte å gå med munnbind. I tillegg hadde han så dårlig ånde at han holdt minst 1 meters avstand til alle rundt seg. Videre var han redd for bakterier så han vasket seg ofte på hendene.

Han likte ikke å stikke seg ut og gjorde mye for å innføre et mer homogent samfunn, så han innførte like godt en lov om at alle måtte gå med munnbind, holde avstand og vaske seg på hendene hver gang de så en automat utsatt til formålet.

Ingen forstod riktig denne loven, men de adlød lydig og så på det som en dugnad. De stolte på helseministeren og regnet med at han ikke ville innføre en lov om det ikke var til deres eget beste, – han var jo tross alt helseminister.

Slik fortsatte det i mange år. Selv etter at helseministeren for lengst var skiftet ut og glemt, bestod loven og folket fortsatte å følge den, – for en lov er en lov. Sivilkledde vakter patruljerte gatene, fortok razzia og husundersøkelser uten varsel. Alle ble oppfordret til å holde øye med naboen og varsle til myndighetene om de oppdaget noe mistenkelig. Gikk noen uten maske, kom for tett på andre eller sluntret unna med håndvasken ble de raskt tilsnakket eller fikk et slag av en paraply fra sinte gamle damer. Myndighetenes vakthold ble etterhvert unødvendig for alle passet på alle.

Enkelte begynte etterhvert å stille spørsmål ved denne loven. De mente at et slikt munnbind som helseministeren brukte var beregnet på et sterilt miljø og ikke noe en skulle bruke på gaten og gå med hele dagen. Mange brukte det til og med når de kjørte bil, eller sov med det om natten for å være ekstra lojale. Folk begynte å kalle det ansiktsbleier for det samlet spytt, ble fuktig og utviklet seg til rene bakteriebombene og særlig for dem som hadde skjegg. Eksperter kom også på banen og mente munnbindene hadde ingen effekt. Hvis det skulle beskytte mot virus som svirret omkring i luften var munnbind som å sette opp hønsenetting mot mygg. Dessuten kunne munnbindene være direkte helseskadelige. Det ble rapportert om alt fra tretthet, besvimelser og til hjerneskade. Noen begynte å lure på om det siste hadde skjedde med helseministeren og var grunnen til at han plutselig forsvant.

De mest kritiske oppdaget at det gikk an å gå uten maske. Det var ikke farlig å gi noen en klem, håndhilse, danse eller samles til fester og besøke hverandre. De fikk også finere hud og mindre tørre og såre hender når de sluttet å vaske seg så ofte.

I smug oppstod det hemmelige grupper som møttes uten masker og oppførte seg slik de gjorde før helseministerens tid. Gruppene vokste. Det folkelige presset økte og til slutt ble loven avskaffet og opphevet. Munnbindene havnet på museum.

Så kom det en ny helseminister. Han var så uheldig å brekke foten på en skitur og måtte gå med stokk for resten av livet. Han ville heller ikke stikke seg ut, så det kom en ny lov om at alle måtte gå med stokk.

Så det gjør de nå….

«Venner advarer meg nå mot å bli oppfattet som en idiot.
Hvordan kan jeg vite bedre enn regjeringen, leger og eksperter?»

Dette la jeg ut på FB og fikk en god del respons. Blant annet Dialogprest Silje Trym Mathiassen som skrev: «Hva svarer du på det da? Hvorfor vet du bedre enn leger og eksperter?»

Det er et godt spørsmål, ærlig og sier nødvendigvis ikke noe om hva hun mener, hun kan være enig eller uenig, – selv om spørsmålet provoserer fordi det lukter litt av Janteloven: Tro ikke at du kan ha en annen mening enn oss!

Mitt svar:

Nürnbergprosessene etter 2. verdenskrig slo fast at også ordrefølgerne var ansvarlige for sine handlinger. Det er en farlig ansvarsfraskrivelse å overlate makten til autoriteter og stole på at de vet best og at det er arrogant å være uenig eller ha en annen mening. Makt korrumperer og kan misbrukes og særlig overfor folk som anser styresmakter som ufeilbarlige, hevet over kritikk og er villig til å underkaste seg hva som helst, uansett hvor absurd.

Dette er best beskrevet i eventyret om keiserens nye klær og som vi har en levende oppvisning av i dag. Hvem tørr gå mot den offisielle forklaringen og si den totalt åpenbare sannhet? Du for eksempel ville miste jobben din om du hevdet offentlig mine synspunkter, selv om ytringsfriheten hylles i de fleste festtaler. De alle fleste i ansvarlige stillinger likeså, – derfor er det svært få leger som våger å uttale seg, – noen gjør og på verdensbasis heldigvis tusenvis. Kontrollmekanismene for å få alle til å gå i takt er sterke, og for de som måtte lure på hvorfor Hitler kunne få det tyske folk med seg, trenger vi ikke se lenger enn til dagens situasjon av massepsykose.

Under påskudd av pandemi og virusfare er nå alle våre demokratiske rettigheter fjernet, også ytringsfrihet, fordi det er ingen offentlig debatt, jeg kan bare glemme å få en kronikk i noen norsk avis om mine synspunkter, dog finnes fortsatt internett selv om både FB, Youtube og Google aktivt sensurer. Synes du dette er noe verdt å kjempe for? Eller skal vi bare stole på at myndighetene vet best? Dette handler om noe helt annet, og er den totale destruksjon av det samfunnet vi kjenner og innførelse av en ny verdensorden. Dette er ingen konspirasjonsteori, men åpne dokumenter fritt tilgjengelig fra Rockefeller Foundation, World Economic Forum, FN for dem som kan lese og er interessert i hvilke planer som er lagt for de neste 10 årene.

Det er ingen pandemi. Den generelle dødeligheten er uendret i år i forhold til tidligere år i Norge, Sverige og USA. Det hyles opp om smitte, men det underslås fullstendig at kun et fåtall av disse blir syke. Og hvorfor skal vi ta en vaksine som ikke beskytter mot smitte, og alle vil fortsatt være potensielle smittebærere selv om de er vaksinert? Og så en helt ny type vaksine som aldri er blitt prøvd før, og så skal plutselig hele verden vaksineres? Svineinfluensa for de som husker det, tok livet av 150 og det ble betalt ut 350 millioner kr i erstatning. Da var det også mange som mente at myndighetene visste best. Da skrev Aftenbladet også om de illojale, uansvarlige og forræderiske vaksinemotstanderne.

Hva med deg selv, – skal du ta vaksinen? I tilfellet ikke, tørr du gå ut å si det offentlig? Eller gjør du som Erna og Nakstad som vil vente å se først? Eller venter du til det blir tvunget og de som fortsatt nekter havner i leirer? Det har skjedd før, og det vil skje igjen når nok folk ikke mener at de har rett til sin egen mening fordi myndighetene vet best.

Jeg er ikke interessert i dialog. Jeg har ingen respekt for uvitenhet. Respekt er fortjent i kraft av å ha velbegrunnede argumenter basert på kunnskap, alt annet er dumhet, ondskap, umenneskelig og gjør at menneskeheten har vært styrt som en saueflokk i uminnelige tider. Nå er kunnskapsnivået såpass høyt at det finnes en mulighet for å ta makten tilbake, en historisk mulighet og derfor er dette viktig. Dette er tiden når bukkene skal skilles fra sauene. En mentalitet av at myndighetene vet best, da er man definitivt en sau og bør også forvente å bli behandlet som en sau. (Sau på latin: Ovid.)

Sannheten skal sette deg fri gjelder også i denne sammenhengen, – og derfor må løgner og bedrag bekjempes. Men for de fleste er trygghet viktigere enn sannhet, derfor er det tryggest å overlate makten over våre liv til andre, – er du en av dem? Religion har selvsagt alltid vært basert på denne patriakalske modellen av underkastelse og lydighet. Nå er det vitenskapen og ekspertene folk tror på. Modellen er den samme, kun retorikken er forandret. Å tenke selv er fortsatt en forbrytelse, den gang som nå. Derfor ville Jesus bli korsfestet om igjen om han kom i dag og talte yppersteprestene midt i mot. Hele kristendommen er jo basert på en mann som ikke stolte på myndighetene, og visste best selv. Er ikke han et eksempel til etterfølgelse også i dag?

Oppdag deg selv gjennom de 12 mest sentrale temaene i livets skole: Identitet, verdier, tenkemåte, familie, kreativitet, helse, parforhold, sex, livssyn, karriere, fellesskap og frigjøring. Gjennom en dypere forståelse, få perspektiv på ditt eget liv og hvordan du ligger an i løypen.

I motsetning til dagens dominerende virkelighetsoppfatning basert på vitenskapens materialistiske syn hvor alt er tilfeldig og livet er uten mening presenteres et åndelig og idealistisk perspektiv.

Du er på en sjelelig reise for å oppleve og erfare livet i den fysiske verden. Det byr på gleder og sorger, tilfredstillelse og smerte, kjærlighet og frykt, sunnhet og sykdom, fred og konflikt i en alltid forandrende verden mellom godt og ondt, lys og mørke, begrensning og frihet.

Livet er et bevissthetsfenomen, en virtuell virkelighet, en drømmeverden eller et dataspill med så god grafikk og oppløsning at vi tror det er virkelig. De fleste blir som slavene i Platons hule fanget av illusjonen på livets dataskjerm. Kun en sjelden slave er i stand til å bryte opp uvitenhetens lenker, vandre ut av hulen og bli fri.

Utenom å nyte underholdningen i livets fascinerende matrix er det også utfordringen til den enkelte ikke å bli slave av spillet, men forstå det, mestre det og bli fri. Det er essensen i alle genuine åndelige tradisjoner verden over til alle tider og det tetteste vi kommer en bruksanvisning over livet. 

126 sider
Pris: 300 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

Det mest alvorlige med korona er ikke at så få er syke og færre dør enn vanlig sesonginfluensa. Det er alarmerende at alle våre demokratiske rettigheter og friheter er fjernet på ubestemt tid. Det er også ille at store deler av næringslivet, restaurantbransjen, turistnæringen, hotellbransjen og kulturlivet er lagt i ruiner med uoverskuelige økonomiske, sosiale og samfunnsmessige konsekvenser. Det mest alvorlige er likevel at største delen av befolkningen ledet av journalister, politikere og myndigheter har mistet evnen til å tenke og blitt psykotiske. Hele samfunnet har havnet på lukket avdeling. Utenom stadige nye forbud og restriksjoner består behandlingen av kontinuerlig og intensiv hypnose, hjernevask og elektrosjokk fra massemedia mens vi venter på medisineringen!

Fornuft gjelder ikke på lukket avdeling. Krystallklare fakta har ingen relevans. Det myndighetene sier er sant uansett hvor absurd. Det er den totale maktesløshet, ondskap, despoti og fascisme. Korona er primært en sinnslidelse hvor største delen av befolkningen er angrepet. De fleste har varierende symptomer fra mildt, moderat til ekstremt. De lider av frykt for medmennesker, holder opp til flere meters avstand, konstant vasking av hender, isolering og tilbaketrekning i tillegg til sterk flokkimmunitet og panikkangst mot sunn fornuft og selvstendig tenkning.

Denne mentale lammelsen er forårsaket av frykten for ikke å gå i takt med flertallet, samt frykten for ikke å stole på myndigheter og autoriteter. Det gjør det umulig å se det som for et hvert fornuftig menneske er totalt åpenbart. Like åpenbart som keiserens nye klær.

Det er ingen vei ut av lukket avdeling fordi dem som protesterer og erklærer seg friske får umiddelbart diagnosen konspirasjonsteoretiker eller vaksinemotstander, begge alvorlige sinnslidelser på grensen til det kriminelle. De er en alvorlig fare for samfunnet og krever de strengeste tiltak. Alle de andre forstår ikke hva som foregår og tror de er med i en slags dugnad med masker og alltid rene hender under slagordet, alt blir bra.

Å ønske godt nyttår blir litt rart i år.
Hva med heller, – Ha et fint opphold på lukket avdeling.