Kilder:
Innlegg
Kommentarer

60 år

Stewardess

Fra og med 1.april blir det slutt på behandle flypassasjerene som sauer stuet i kø gjennom sikkershetskontrollen. Det er Avinors pressetalsmann Bjarne Gyllensvev som uttaler dette.

- Vi vil bringe stilen tilbake i lufttrafikken. Å fly skal være en fornøyelse, ikke sauetransport. Folk finner det ydmykende og det vil vi ta hensyn til. Vi lever jo ikke i en politistat.

Hva med sikkerheten da?

- Vi har vurdert det slik at det er flere som dør av langtidsvirkningene av stråleskadene ved å passere gjennom sikkerhetskontrollene enn en flykapring i ny og ne. Vi vil heller satse på forebyggende arbeid og holdningkampanjer. Vi tror flykapring var et motefenomen, slik kidnapping var det tidligere. Skulle man være konsekkvent skulle det jo være sikkerhetssjekk alle offentlige steder, kino, tog, buss, fotballstadioner. Slik kan vi jo ikke ha det.

Det blir mange arbeidsledige sikkerhetsvakter, hva skal skje med dem?

- De blir omskolert til å ta seg av bagasjen. Slik at det blir helt slutt med å vente både ved innsjekking og utlevering av bagasjen. Å fly skal være som å ta toget, bare passasjerene innfinner seg innen gaten lukker så kommer de med. Billettene blir kjøpt ombord.

- Det går alltid et fly.

 

 

Water

Faste er kroppens egen måte for selvrenselse. Det er mange former for faste og man kan faste av ulike grunner. Her er en innføring i en terapeutisk faste over 7 dager.

Fasten er utført på hovedsakelig desdillert vann med et væskeinntak på 3-4 liter pr. dag. De to første og siste dagene er mildere med tilskudd av grønnsak- eller fruktjuice.  Tre dager er kun på desdillert vann.

Følg prosessen gjennom alle syv dagene.

For en mer utførlig artikkel om faste:

Faste – en naturlig vei til bedre helse

Se vidoen her:

alice-herz-sommer

Når Stavanger Aftenblad vier forsiden til Per Inge Torkelsens eksibisjonistiske sjikane av eldre reduserer det avisen til russeavisnivå. Torkelsen oppnådde å få flombelyst seg selv og bragt sitt respektløse syn til torgs, men all PR er ikke god PR. Denne revyen bør boikottes for å vise hvor langt ute på jordet dette er. Å kreve dobbel betaling av pensjonister sikret ham en førsteside, men er ikke morsomt. Vi har et skattesystem her i landet til å utjevne økonomiske ulikheter. De gjør en mer enn god nok jobb.

Eldre fortjener respekt. Punktum finale. Det foreldrene våre har gitt oss, kan vi aldri gi tilbake. De har bygd landet, de har lagt stein på stein til det velferdssamfunnet vi har i dag. Vi kan gå på revy, dyrke kultur, reise til Syden, bygge hyttepalasser og hva vi ellers gjør for å få tiden til å gå i vårt overflodssamfunn. Eldre blir neglisjert i vår ungdomsdyrkende kultur hvor vi hyller de effektive og vellykkede. Eldre faller utenfor, de minner for mye om døden og de bør helst gjøres usynlige. Vi har nok av klovner, det er artister vi trenger.

Ps.  Alice Hertz-Sommer (1903 – 2014) – Hun ble 111 år gammel: «Look for the Beauty in Life!»

fasting

I skrivende stund er jeg på tredje dags faste ut av syv. Å kommentere professor Tomas Sundnes Drønens nylige tanker i Aftenbladet omkring fastetiden blir derfor ikke bare teoretisk. Fra hans kristne ståsted er dem som faster utenfor en religiøs kontekst narsissister. Det inngår i den kroppsfikserte sunnhetsbølgen for å få den fineste rumpen i byen eller på andre måter søke personlig tilfredsstillelse. Slike selvdyrkere frekventerer helsestudioene, jogger eller trener yoga. De spiser sunt og mange av dem har kastet seg over den nye 5-2-dietten.

Ja, vi lever i narsissismenes tid, men det er mye bedre enn det som var før. Det var masochismens tid. Da skulle individet underkaste seg øvrighet og kirke. Det skulle se på seg selv som en fortapt synder og krype til korset for unngå å brenne i helvete til evig tid. At det moderne mennesket frigjør seg fra denne undertrykkende fortiden er en sunn reaksjon for større selvstendighet og selvrealisering. I en slik sammenheng kan faste være en enestående metode til å finne sin egen sannhet.

Min første erfaring med faste var da jeg var 23 år. Jeg var nettopp blitt diagnostisert med begynnende leddgikt. Flere ledd i kroppen stivnet til. For eksempel kunne ikke den ene albuen strekkes ut, men havnet i en vinkel. Istedenfor medisiner valgte jeg å faste. Etter ti dager var jeg kvitt alle symptomer. Senere fastet jeg i 23 dager. Det ble en helt annen prosess og snarere en form for åndelig innvielse. Jeg opplevde en indre frihet, trygghet og erkjente min dypere åndelige natur.

Det er mange former for faste. Det kan være alt fra å avstå fra sjokolade til kun å drikke vann i kortere eller lenger perioder. Det er også mildere faster bestående av grønnsaksaft eller fruktjuice i et utall varianter. I prinsippet betyr faste å avstå fra noe man er vant med og dermed bryte et mønster i kortere eller lenger perioder.

Det er tre grunner til å faste, kroppslige, mentale eller åndelige. Et stort antall både fysiske og mentale sykdommer kan forbedres eller kureres med terapeutisk faste og har vært brukt til alle tider. Faste fører til klar tenkning, letthet til sinns og er en trening i karakter og viljestyrke. Faste kan også være et politisk virkemiddel som Gandhis berømte sultestreiker. Selv om enkelte religioner har innført faste ved tvang er faste noe man gjør for sin egen skyld. Belønningen er en fordypning i sitt eget åndelige liv. Det bringer en i kontakt med det guddommelige ved at sanseapparatet åpnes opp for langt mer subtile opplevelser enn ellers. Å faste er selvutvikling.

Dette poenget ser ut til å ha gått professoren hus forbi, fordi selvutvikling har liten plass i kristendommen. Frelse kommer nemlig ikke i form av egeninnsats, men i form av nåde. Slik fratok kirken den enkeltes ansvar for sitt eget åndelige liv. Faste kom på den måten ut av sin opprinnelige kontekst og ble en praksis for underkastelse og lydighet.

Å faste krever kunnskap. Det er ikke for anorektikere og heller ikke for dem som følger jo-jo dietter eller andre skippertak i matveien. Faste er ikke bare for narsissister. Det er en kraftfull metode med effekter på mange plan, kroppslig, mentalt og åndelig. Selv faster jeg etter behov av alle tre grunner.

Hundedietten

dogEn gang ble jeg ringt opp av en fortvilet hundeeier. Hun lurte på om jeg hadde noen råd å gi til hunden deres som hadde vært gjennom et utall pencelinkurer, hadde mistet all energi og nå stod med potene i graven.

Slik oppstod hundedietten, hvor jeg anbefalte:

Første uke: Kun vann
Andre uke: Kokte brune ris
Tredje uke: Kokte brune ris og en fjerdedel kokte adukibønner.

Etter et par måneder ringte hundeeieren tilbake og rapporterte at de nå nærmest hadde fått en ny hund.  Den var fullstendig frisk, energien hadde vendt tilbake og ingen tegn på sykdom.

Ved en senere anledning ringte en ny hundeier med samme spørsmål og noenlunde samme tilstand på hunden. Samme anbefaling fulgte. Etter en stund så kom samme tilbakemelding fra en lykkelig hundeier som hadde fått en frisk hund.

Det skal innrømmes at jeg ikke har prøvd hundedietten selv. Ingen liker å bli behandlet som en hund, bortsett fra hunder da. For meg selv og andre tobeinte vil jeg anbefale en litt annen tilnærming.

Ahimsa_400

Ahimsa: Kaja Wibe Fiksdal, Easwaran Thambiayah  & Christian Paaske

Once upon a time there lived a man named Christian in a far away land called Norway. He was fond of chanting mantras, and one day a friend gave him a beautiful mantra CD made by the american Henry Marshall and his Playshop Family in Amsterdam. Christian loved the music, and as he leads a chanting group, Ahimsa, many of the songs were adopted into the repetoir. So much did the group like the songs that Henry,  in absense, was made the mantra guru and protector for the group. Corresponce through e-mails took place, and Henry kindly sendt musical notes and guidance for the magical art of mantra.

henry_rickieRickie Moore, Henry’s lovely wife, had for many years been inspired by Dorothy Maclean. She is known for communicating with devas and nature spirits, and she cofounded in the sixties the famous Findhorn community in Scotland. She has written several books, which Rickie has read and given to many of her friends as presents. Rickie have for a long time wanted to meet Dorothy, and expressed a wish to do so.

One day after a long period of work they were both tired and Rickie says to Henry:

- Lets do as Dorothy says. Lets recharge and get  into nature, lets go to Norway.

Living in Amsterdam, and as the Netherlands does not have any untouched nature to offer that seemed like a good choice. They had never been to Norway, but following their instintcs they bought plane tickets, but no other arrangements were made.

On the evening before their travel, Rickie says to Henry:

- You remember that guy in Norway you corresponded with, why don’t you drop him an e-mail and ask for some ideas?

Now, in Christian’s chanting group the interest had started to drop. Still fewer chanters showed up on their regular sunday meetings, so Christian decided to stop the group. This evening he had just broken the sad news. Afterwards he went to check his e-mail, and there was the mail from Henry.

As Christian has a cabin in the mountains he offered Henry and Rickie to borrow it. So the very next day they showed up at Christians doorstep. They became good friends and Rickie and Henry had a wonderful time at the cabin and spent some days traveling around in Norway.

Christian could not avoid seeing the writing on the wall. Here he had closed down the mantra group, and the very next day the guru of the group shows up for the first time in person, asking;

- How is the mantra group doing?

So the friends got together and Henry led a mantra evening. The interst for mantra singing was given a new boost, and the group have been meeting regularly since. Starting in 1997. Ahimsa is still going strong !

maclean_fThere is an epilogue to this tale. As Christian ran a yoga center with many activities, that particular weekend a special lady was there giving a weekend workshop on communicating with angels and nature spirits. This was Dorothy Maclean, who Rickie had always wanted to meet. Now she did. Normally guest teacher leave on the sunday after their  workshops, but Dorothy due to her travel plans stayed on an extra day. Ricke and Henry arrived on the monday, and Dorothy was still here.  Ricke told her that she loved her books and often read them. As Rickie is a psychologist and author of several books herself, Dorothy replied.

- I am for the time being reading your book, «A Goddess in My Shoes». I have also wanted to meet you!

—————–

«No one can fully explain the mystery of mantras. Their magical sounds help heal physical imbalances, relax the mind, quiet the emotions, and open the heart. They stimulate, activate, motivate, and rejuvenate. They help you dance or sleep, laugh or cry, make love or meditate, turn tedious housework or heavy exercise to light hearted fun. They can help you forget someone or find someone. »  Henry Marshall

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 869 andre følgere