Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Livsfilosofi’ Category

Meditasjon

Etter å ha undevist i meditasjon i 40 år har jeg en innrømmelse å komme med – meditasjon er stort sett bortkastet tid. Det er en trening i navlebeskuelse, eksklusivitet og innadvendthet. Det er import fra Østen, mens Vesten har sine egne teknikker for å finne ro, inspirasjon og indre styrke. Hvorfor hoppe over bekken etter vann, når tradisjonene av klassisk musikk i vår egen kultur har langt mer å gi enn å sitte i timevis passivt stirrende på innsiden av øyelokkene?

Navlebeskuelse satt i system
Meditasjon er egentlig spesialiserte teknikker utviklet i Østen beregnet på mystikere, yogier, munker og andre som ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnet for å søke mystiske opplevelser og utforske indre landskaper hinsides den alminnelige verden. I Østen og India spesielt er det en del av kulturen i langt større grad enn vår, med en slik tilbaketrekning for de få kvalifiserte for en slik eksklusiv livsstil.

På 1960-tallet ble deler av denne indiske kulturen eksportert til Vesten, gitt en ny innpakning, kommersialisert, tilpasset et vestlig publikum og indiske guruer lærte millioner å meditere. Det hjalp godt på markedsføringen når Beatles og andre av popkulturens kjendiser reiste til India og satte seg ved føttene til en av de fremste meditasjonsguruene den gangen. Det startet og forsterket en trend i tiden.

Mange har fått et mer harmonisk liv, mer energi, mer indre ro og mindre stress takket være disse teknikkene. Men det har også gjort dem mer innadvendte, selvopptatte og eksklusive med sterkt fokus på eget velvære og følsomhet. Å være tilstede i øyeblikket er blitt det nye slagordet. Nærvær, fokus og nyte hvert øyeblikk er nøkkelen til et meningsfullt liv fylt med opplevelser av høy kvalitet. Meditasjon og mindfulness er en form for navlebeskuelse satt i system.

Et forførende system
Meditasjon blir enda mer forførende for dem som virkelig tar dette seriøst, slik jeg gjorde. De starter fjellklatringen opp den bratte åndelige fjellveggen på vei opp mot toppen. Der hvor Jesus, Buddha, Yogananda og flere av de helt store åndelige kanonene befinner seg badet i lys, kjærlighet og evig lykksalighet. Ja, hvem vil ikke bli som dem?

Bare en gir avkall på verden, kutter ut familie og venner, flytter inn i en ashram, mediterer lenge nok, spiser vegetarmat, faster og følger strenge asketiske regler skal nok den kosmiske orgasmen komme til slutt. Enkelte får ekstatiske opplevelser av og til, men hverdagen kommer likevel alltid tilbake igjen. Slik skapes en avhengighet til å oppleve det en gang til. Etter det blir meditasjon stort sett en skuffelse for at det ikke skjedde denne gangen heller. På det jevne er meditasjon en trening i organisert kjedsomhet.

Så lenge målet og gullet i enden av regnbuen for den åndelige søkende oppfattes som en grensesprengende og transformerende opplevelse, er det i prinsippet lik all annen streben etter opplevelser. Det være seg, penger, sex, nytelse, makt, berømmelse eller anerkjennelse. En reise til Syden eller en tur til India til en guru er i prinsippet det samme. Det er begge deler en søken etter opplevelser. Åndelig materialisme kalles det.

Hele det åndelige sirkuset på jakt etter spesielle og mer subtile opplevelser enn hva forbrukersamfunnet kan tilby er underholdning. Fra et eksistensielt synspunkt av selvforståelse, personlig forvandling og frigjøring er det en blindvei. I det lange løp fører det kun til frustrasjon, desillusjonering og virkelighetsflukt. Guruene går i samme fellen. Med enkelte hederlige unntak finnes det knapt den guru uten lik i lasten av skandaler knyttet til misbruk av sex, makt, berømmelse eller penger.

Planlagt svermeri
Når Beatles reiste til India for å lære å meditere var dette en nøye planlagt mediebegivenhet. Det var en del av en strategi for å vende store deler av ungdomsgenerasjonen i Vesten vekk fra politisk aktivisme, samfunnskritikk, borgerrettigheter for svarte i USA, amerikansk imperialisme og særlig motstand mot Vietnamkrigen. Sammen med hippiebevegelsen, fri sex, kvinnefrigjøring, oppløsning av normer og frislippet av narkotika og rusmidler var dette virkemidler iscenesatt for å skape en slik effekt. Med kontroll over massemedia, musikkindustrien og motebransjen skapes trender for politisk korrekthet, moter og kulturen generelt.

Kulturens utvikling bestående av folks virkelighetsoppfatning, tro, tenkemåte, interesser, verdier, idealer, valg og hvilke varer de vil kjøpe, er alt for viktig til å overlates til tilfeldighetene. Vi tror dens slag utvikler seg spontant og organisk, men siden tidenes morgen skjer den slags ved design.

Religion var makthavernes første middel for kontroll over tankelivet for å holde kustus på en befolking av undersåtter og slaver og sørge for lydighet til konge og øvrighet. I takt med økt utdanning, vitenskapenes framvekst, boktrykkerkunsten og generelt høyere kunnskapsnivå mistet religion for mange sin effekt. Andre virkemidler måtte til og i vår tid fordekt som den vitenskapelige virkelighetsoppfatningen som den nye religionen. Denne form for kvasi-religion er ikke så lett å oppdage fordi den poserer ikke som tro, men som sannhet. Det er likevel et bedrag hvor makthavernes permanente behovet av kontroll over massene skinner igjennom. Den gang som nå.

New Age
New Age var ikke et spontant fenomen som sprang ut av unge menneskers søken etter en dypere mening i livet, men er plantet, økonomisk støttet og designet for å passivisere og sende deler av ungdomsgenerasjonen ut i en mystisk og virkelighetsfjern retning. Ungdommer har alltid vært søkende, men dette behovet ble styrt vekk fra Vestens egne tradisjoner i litteratur, teater, musikk og filosofi og inn i en østlig sump av indisk røkelse, karismatiske guruer, religiøse sekter og eksotisk atmosfære.

Rolls Royce guruen, Osho eller Bhagwan Shree Rajneesh var en av de mer populære. Tilbudet om fri sex og åndelig frigjøring i én og samme pakke var et fluepapir på vestlige ungdommer med sansen for denne kombinasjonen av Zorba og Buddha. Men det fantes noe for enhver smak i et marked som siden har vokst til yoga, tantrisk sex, sjamanisme, kanalisering, healing, astrologi, krystaller, engler, meditasjon, rebirthing osv. For all del, det finnes mye meningsfullt å hente her, men store deler av det er også en virkelighetsflukt og en form for svermeri vekk fra et mer realistisk grep på livet og det samfunnet vi befinner oss i.

Musikkens transformerende kraft
Ingenting påvirker oss, samfunnet og kulturen mer enn musikk. Musikk går forut for samfunnsutviklingen. Marx tok feil. Det er ikke de økonomiske kreftene som driver samfunnet, men idéene. Satt på spissen er moderne vestlig sivilisasjon drevet fram av Bach, Mozart og Beethoven. Sammen med flere andre komponister i deres samtid brakte de nye impulser inn i verden. De var levende gjødsel på en åker som gjennom det meste av den mørke Middelalderen hadde ligget brakk. Impulsene spredde seg videre i de andre kunstformene til litteratur, teater, malerkunst og videre til filosofi, psykologi, vitenskap og endelig til industri, økonomi, politikk og velferdsamfunn.

Fra et esoterisk synspunkt er antakelig den form musikk kanalisert fra høyere åndskrefter som virkemidler for å drive kulturen, bevissthetsnivået og vår menneskelighet framover. Barokkmusikken med sine faste og forutsigbare rytmer og struktur speiler et feudalsamfunn hvor alt var fastlagt fra vugge til grav. Ingen gjorde opprør, alle ble ved sin lest og innfant seg i en samfunnsordenen innstiftet av Gud. Kunstidealet var å vise denne guddommelige storheten, stabiliteten og harmonien i samfunnet. Det ga trygghet, men ingen frihet.

Dette endret seg med romantikken. Med Mozart ble det myket opp på formene, ting begynte å flyte, det individuelle uttrykket gjorde seg gjeldene i en lengsel etter større bevegelsesfrihet, mer luft og åpenhet. Med Beethoven er denne impulsen av individets framvekst vokst til en voldsom ustoppelig kraft. Det kulminerte med Napoleon, den lille mannen fra fattige kår som kronet seg selv til keiser. Framveksten av individet har vært vestlig sivilisasjons største prosjekt. Fra et individ med sin identitet i fellesskapet til det moderne mennesket med identitet i seg selv.

Forfattere som Ibsen og Dostojevski tok denne impulsen videre i litteraturen og synliggjorde menneskets følelsesliv og tabubelagte hemmeligheter på en så direkte måte at det sjokkerte de fleste. For så å kulminere med Freud som satte ord på forbudte tema som seksualitet, drifter og begjær og sjokkerte enda fler. Det sprengte grenser og åpnet opp nye landskaper, men musikken gikk først. Freud ville blitt brent på bålet om han hadde publisert sine verker på Beethovens tid, men musikkens innflytelse er mer uangripelig, trenger dypere og har derfor mye større påvirkningskraft.

Dehumanisering
Gjennom det meste av vår kultur var klassisk musikk selve definisjonen på musikk. Det var gullstandarden og all annen musikk var som fluer rundt en lysende lampe. I de siste 50 årene har dette endret seg. Populærmusikken har tatt over og klassisk musikk er blitt en musikksjanger for de spesielt interesserte.

Denne utfasingen av klassisk musikk har ikke skjedd tilfeldig. Kontrollen over musikkbransjen er blitt styrt i en slik retning. Ikke bare fordi Beatles, Rolling Stones, Abba, Madonna og hærskaren av kunstig skapt populærmusikk solgte bedre, men fordi det inngår i en kynisk agenda av å bedøve, fordumme, avpolitisere, passivisere og sløve menneskeheten til maktesløse lønns- og gjeldsslaver ute av stand til å gjøre opprør, men tilpasser seg et stadig mer ensrettet og usynlig autoritært samfunn. Prosjektet er økende dehumanisering med en voksende dose av sex, vold, meningsløshet og økt råskap gjennom film, musikk, underholdning og massemedia generelt. Filmer som viser menneskelig storhet, høye idealer, godhet, rettferdighet, integritet, livsglede vises knapt. Isteden fremstilles mennesket stadig mer mekanisk, feilbarlig, mislykket, voldelig, primitivt, sexfiksert og robotaktig. Selvsagt finnes unntak, men trenden er tydelig.

Klassisk musikk
For å motvirke dette er meditasjon en avsporing fordi det fører ingen steder hen. Det er ingen utvikling i å sitte med lukkede øyne og se på innsiden av øyenlokkene. Ja, en blir roligere til sinns, mer harmonisk og mer motstandsdyktig mot stress. Men det er ingen prosess slik et stykke klassisk musikk eller god litteratur er. God musikk går fra første note rett til sjelen. Det tar deg på en reise gjennom følelser, håp, smerte, savn, sorg, inspirasjon, begeistring, entusiasme, håpløshet, sinne, aggresjon, forelskelse, nytelse, lengsel og utvider hele registeret av følelser og stemninger, alt som gjør oss levende og til hele mennesker.

Klassisk musikk uttrykker dette med en helt annen rikdom, dybde, intensitet og kvalitet enn hva populærmusikk noen sinne er i nærheten av. Klassisk musikk er ikke i samme grad tilgjengelig som den siste hiten drønnende ut av radioen. Klassisk musikk, på samme måte som god litteratur, krever mye av lytteren eller leseren. Å fullt ut verdsette klassisk musikk må læres og er en av utdanningssystemets mange mangler. Det krever modenhet å lytte til klassisk musikk, men en modenhet som musikken selv i stor grad vil bidra til.

Meditasjon eller klassisk musikk?
Mye vitenskapelig forskning er gjort med meditasjon og mindfulness og vist en rekke gunstige virkninger. Noen av dem er reduksjon av blodtrykk, balanse mellom hjernehalvdelene, bedre læring, økt selvtillit, lavere hjernefrekvenser, økt endorfinproduksjon og til og med endring av gener til et varig lavere stressnivå. Utvilsomt har en daglig praksis av 30 minutter med slike mentale øvelser en positiv effekt på de fleste, men antakelig vil den samme tiden anvendt til å lytte til klassisk musikk være større.

Aktiv lytting til utfordrende musikk har en ekspanderende virkning på hjernen. Nye tankebaner aldri før utforsket åpnes opp i det synapsene i hjernecellene fyrer løs som et nyttårsfyrverkeri og bygger nye nevrologiske nettverk. Det ekspanderer hjernekapasiteten og åpner samtidig opp for en utvidet tenkemåte som ser stadig nye muligheter og er klar til å ta fatt på livet med begeistring, mot, styrke og inspirasjon. Effekten er enda større ved å selv spille et instrument. Det er dokumentert økt intelligens og bedre læring hos elever som også lærer å spille et instrument og får musikalsk trening. Som et apropos i tider hvor sang tas ut av læreplanen for norske skoler.

I liten grad har meditasjon denne kraften i seg. En kommer ut av meditasjon forfrisket og uthvilt, men ikke med lys i øynene, renset og full av energi slik finalen på et godt musikkverk kan avstedkomme i hendene på dyktige musikere. Når Hilary Kahn eller Anne Sophie Mutter spiller Mendelsohns fiolinkonsert eller Leif Ove Andsnes spiller en Rachmaninovs pianokonsert, har de kanskje trent hver eneste dag i et helt år bare på å kunne fremføre dette musikkstykket feilfritt og gi publikum en så høynet og enestående opplevelse.

Klassisk musikk er en gullgruve
Med dagens tilgang på musikk finnes knapt det musikkstykke fra de siste 500 år i vestlig musikkhistorie som ikke er tilgjengelig. Youtube er i tillegg overflommende av konsertopptak hvor en kan se virtuosene utfolde sine ekstraordinære musikalske ferdigheter, hvis en ikke akkurat har en symfoniorkester i nærheten.

Dersom meditasjon og mindfulness er meningsfulle praksiser, så for all del fortsett, men hva med å prøve et eksperiment i en periode og se om klassisk musikk gjør samme jobben, og kanskje enda bedre? Ikke bare på den umiddelbare effekten, men på humør, syn på livet, energinivået og tanker og følelser generelt.

Og for dem som sitter med hodet i heavy metal, rap og hva annet populært av siste mote det meste av dagen, prøv klassisk musikk også. Det kan være litt som å gå fra junkfood til helsekost og en brå overgang for de fleste. Se på det som en kur, fordi klassisk musikk er medisin.

Ingenting påvirker kulturen og samfunnet mer enn musikk. For en positiv utvikling av enkeltindividet, samfunnet og verden trenger vi klassisk musikk mer enn noen sinne for å bringe oss tilbake til vår menneskelighet.

PS. Det unnskyldes for alle bombastiske uttalelser, men større utdypning, nyanser og begrunnelser vil gjøre denne artikkelen alt for lang. Bombastiske uttalser er relative i forhold ulikt ståsted.

Read Full Post »

Jeg kan ikke benekte at jeg finnes og er bevisst. Det er det eneste jeg med sikkerhet kan vite. Bevissthet er det eneste som er virkelig, mens verden er en projeksjon av bevissthet. Forstå forskjellen på subjekt og objekt, og forstå hvem du er.

Read Full Post »

Read Full Post »

Joy

Følelser er det som gjør oss til mennesker. Følelsene driver sinnet, styrer tankene og livet. Det engelske ordet e-motion beskriver nettopp det. Å leve er først og fremst en følelsesmessig opplevelse med varierende grad av emosjonell intensitet innenfor et stort register av ulike typer følelser.

Sex er kanskje det som kan fremkaller de mest intense positive følelsene, gjør det så attraktivt og utnyttes til sin ytterlighet i underholdningsindustrien. Vold bidrar med de mest intense negative følelsene og utnyttes tilsvarende fordi få ting fanger vår oppmerksomhet mer enn frykt, fare og trussel mot overlevelse. Mellom disse ytterlighetene finnes en svært stort spekter av følelser mulig å oppleve for et sinn enda ikke ødelagt, forstyrret eller sløvet av underholdningsindustriens overdøvende og aggresive virkemidler.

Duften av en rose, synet av et smilende barn, en soloppgang, vind mot ansiktet, varmen fra et brennende bål, en stjerneklar natt, en fugl som flyr over himmelen, en katt som maler, duften av kanel, å drikke et glass vann, varmen fra hender som gnir mot hverandre, en stille berøring, å klappe en hund, lyden av havet, stillhet osv. osv. Det er alt sammen sterke opplevelser for dem som legger merke til den følelsesmessige stimulansen som rent faktisk finnes og gjør livet så rikt å leve.

Å tenke er også følelser. Å forstå et regnestykke, oppdage noe nytt eller å erkjenne en sannhet er en sterk følelse. Kunnskap er også opplevelser med en egen følelsesmessig tilfredsstillelse.

Dessverre skiller vi ofte sinnets tre funksjoner av følelser, intellekt og ego fra hverandre og ser dem som adskilte områder og ofte motsetninger. Det er ikke tilfellet, de opptrer alltid uadskillelig sammen. En følelse oppstår aldri uavhengig av tanker, og heller ikke uavhengig av personen som identifiserer seg med dem.

Vi er imidlertid forskjellige hvor noen er mer dominert av følelser, intellekt og ego enn andre. I et harmonisk sinn bør det være en balanse, men personligheter varierer. Forstå likevel følelser og våre opplevelser som kombinasjonen av disse tre kreftene i sinnet. Å føle og tenke, hjertet og hodet er ingen motsetning. Det er to sider av det som gjør oss til mennesker og livet så rikt og levende.

Read Full Post »

Animal

Materialistic science is the most destructive and evil ideology and religion on Earth. It kills everything it touches. It kills the living spirit of life, turning human beings into machines. We live in a world full of life, soul and conscious beings – not a dead universe of dead objects. Never have man been so lonely looking into a dead universe, – deprived of contact and knowledge if own true spirit and soul. Materialistic science is the biggest crime done to humanity ever.

Of course some good have come out of science, but science today is an evil enterprise, because if its materialistic world view, believing the physical world to be real. Original science knew that life is a consciousness phenomenon.

Consciousness is real, and the world is an illusion, apparently real. Science has turned this up side down. The physical world is real – and consciousness, spirit and God is an illusion. At best it is just ignorant – at worst it is truly demonic and evil.

What cruelty is not being done to animals in the holy name of science and industry? The atomic bomb was dropped over Japan just to see how it worked. (Japan’s request for negotiation was ignored.) Thousand of jews where experimented on in concentrations camps. The medical system kills more people than it cures. Polution of earth, water and air thanks to science and technology is killing us – etc. etc.

God said man would die if he ate of The Tree of Knowledge.
Maybe he was right?

True science needs to be restored!

PS. If you are a materialist this is VERY difficult to understand. Because you are totally programmed to believe the physical world and your sense experience of objects is the only reality. Thoughts and feelings are also objects known to you, so is your body. But ask yourself, are you an object or a subject? If you believe you are a subject and exist (which you cannot deny by the way)  – where is it? In the brain? Existence is not an object. Existence just is – it is life and consciousness and can never become an object. Not to understand this is ignorance – and the fundamental cause of all suffering. The human challenge is to solve this and be free.

Read Full Post »

flat-earth-1

Er den største bløffen i historien teorien om at jorden er rund? Er bildene av jorden sett fra verdensrommet  manipulert? Er jorden slik den ser ut – flat? Er verden blitt holdt for narr helt siden materialistisk vitenskap hevdet den fysiske verden er den virkelige og ikke den åndelige. Er livets matrix et dataspill og en drømmeverden? Er ikke en rund eller flat jordklode som svever rundt i et verdensrom uten begynnelse eller slutt er urealistisk uansett? Er ikke noe slikt kun mulig i en drøm? Det betyr ikke at naturlovene ikke gjelder. En rund jordklode er kanskje ikke korrekt i forhold til disse, men en flat er?

Noe som ikke stemmer
Flat-earth_2Dersom jorden er en kule som spinner rundt sin egen akse, betyr det at jeg i løpet av døgnets 24 timer beveger meg en gang rundt jordkloden. Jeg tilbakelegger da en distanse på 40 000 km litt avhengig av hvor jeg bor. Det vil si med en hastighet på omtrent 1500 kilometer i timen. Nå vil det sikkert innvendes at dette ikke merkes fordi atmosfæren og alle skyene følger med i dragsuget. Men hvordan er det mulig når det nesten ikke er friksjon mellom jordens overflate og luften over bakken? Hva skjer med sommerfuglene når jorden under dem beveger seg med en slik hastighet? Hvorfor får jeg ikke luft i håret når jeg sitter utendørs under en vindstille og skyfri himmel?

sun

Et annet fenomen er hvordan solstråler brytes gjennom et lag av skyer og former en vifte av stråler i omtrentlig 45 graders vinkel. Vil en slik spredning av solstrålene være mulig hvis solen er 150 millioner kilometer vekke, og ikke betrakelig mye nærmere.  Astronomene forestiller seg at jorden et støvkorn på 1,3 millimeter i bredde og solen er da 15 meter vekke og på størrelsen med en 14 cm bred kokosnøtt.

Videre at jorden befinner seg i et solsystem med planeter i bane, som igjen beveger seg gjennom en galakse med den svimlende hastighet av 160 kilometer per sekund og bruker 240 millioner år på en runde gjennom Melkeveien, og som igjen er del av millioner av andre galakser, – kan det virkelig stemme?

Skift av virkelighetsoppfatning
De største forbryterne i historien er ikke de store massemorderne, koloniherrene og andre kjeltringer, men Aristoteles, Galileo og Newton, i følge astrologen, fritenkeren og musikeren Santos Bonachi. De er ansvarlige for å skifte den opprinnelige idealistiske og åndelige virkelighetsoppfatningen som har vært med menneskeheten siden tidenes morgen. Det er en universell kunnskap i hjertet av hver eneste religion, mytologi og åndelig lære med bare det minste kontakt med virkeligheten.

Med Aristoteles, Galileo, Newton og moderne vitenskap ble det introdusert en ny virkelighetsoppfatning hvor det opprinnelige synet ble snudd på hodet. Den åndelige verden ble uvirkelig og en drømmeverden, og den fysiske synlige og sanseerfaringsverden den virkelige. Dette synet har holdt seg siden i det meste av Vestlig kultur og tas av de fleste fullstendig for gitt.

For å gjøre forvirringen komplett trykket kirken Aristoteles til sitt bryst. Ved hjelp av filosofen Descartes skilte det åndelige og fysiske lag og ble to adskilte verdener. Det ga vitenskapen arbeidsro til å utvikle teknologi, industrialisering og annet leketøy som selvsagt er puslete i forhold til naturen. Det åndelige ble et søndagsfenomen og langsomt faset ut til fordel for vitenskapisme som er dagens religion. Det folk flest tror på. Dette har også påvirket det enkelte menneske. Det er nå splittet i sin identitet og fullstendig ute av kontakt med virkeligheten. Mennesket har vel sjeldent vært mer uvitende og dummere enn nå. Vitenskapen kan alt, men forstår ingenting.

Uvitenhet eller manipulering
I beste fall er dette en stor feil hvor vitenskapen etter Aristoteles kom skeivt ut over hoppkaten, forlot Platon og sin åndelige opprinnelse og lot seg forføre av naturens tilsynelatende troverdighet av å være virkelig. Eller har ondsinnete krefter på denne måten bevisst manipulert menneskeheten vekk fra forståelsen og kontakt med vår sanne gudommelige og åndelige natur? For på den måten å kontrollere menneskeheten og styre dem som en saueflokk slik de fleste har oppført seg gjennom historien og fortsatt gjør?

Med til dette hører det med å skape en fullstendig feil modell av verden og innbille alle gjennom utdanningsystemet, vitenskap, massemedia at den fysiske verden er virkelig og blant annet at jorden er rund. Dette har nå nådd et nivå hvor denne modellen av verdesrommet er en selvfølge og nærmest umulig å betvile. Å hevde at jorden er flat i fullt alvor vekker ikke bare latter, men mistanke om noen virkelig har mistet grepet og gått fra sans og samling. Eller er bare indoktrineringen komplett?

Verden er et dataspill
For å forstå at jorden er flat må en innta perspektivet at verden et bevissthetsfenomen. Klarer du det? Bevissthet og eksistens er det eneste virkelige og den fysiske verden er en drømmeverden. Den fysiske verden eksisterer, men den er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig og som aldri forandrer seg. Dette er ikke lett å forstå, men selv vitenskapen forklarer at fast stoff ikke finnes. En skjorte består av bomull, tråder, molekyler, atomer, kvarker, preatomære partikler, energi og til slutt ingenting, eller ubegrenset potensialitet utenfor tid og rom, og uten lokalitet.

Dersom verden er virkelig skulle en tro at dagen i går skulle kunne hentes fram igjen og oppleves en gang til som en hvilken som helst DVD film. Livet mitt fram til nå er borte vekk. Det kunne like godt vært en drøm.

Verden er i konstant bevegelse. Øyeblikket kan ikke fastholdes, fordi alt beveger seg. Det vi opplever som verden er ikke mer virkelig enn en drøm om natten, eller en film på kino eller et dataspill. Forskjellen er kun kvaliteten. Den virtuelle virkeligheten vi kaller verden er så utrolig godt laget og så overbevisende at den oppleves som virkelig, men er egentlig en illusjon. Har Elon Musk rett? Er verden et dataspill?

Det er ingen fysisk verden
Virtual-realityDette betyr ikke at verden ikke finnes, men den er langt mer fleksibel, drømmeaktig og kan formes på svært mange måter enn vi kanskje tror. Naturlovene virker for det meste, med visse mirakuløse unntak fra tid til annen. Det er imidlertid ikke en fysisk verden der ute. Gjennom de fem sansene er det som vi går med databriller for å oppleve den virtuelle virkeligheten som dukker opp på en indre flatskjerm i sinnet. Her legges det på farger, tre dimensjoner og tid.

Selve programmering av dette spillet er intelligent designet av den gudommelige arkitekten og kosmiske byggmesteren. Den enkelte skapning deltar i spillet med en viss påvirkningkraft i sin del av spillet, men spillet som en helhet er det større krefter som tar seg av. Det er også et integrert spill hvor alle de ulike aktørene er koblet opp i et kollektivt felt og deler samme tilsynelatende virkelighet. Dataverdenen er i ferd med å bli et pedagogisk virkemiddel til å forstå hvordan verden virker.

Dersom du fanges av spillet og tror det er virkelig går du fem på. Oppgaven i dette spillet utenom å glede seg over alle de coole opplevelsene er å gjennomskue det, lære av det, forstå det, bli fri fra spillet og forstå hvem jeg er.

Jeg er alltid her
Er det ikke befriende å vite at verden kanskje ikke surrer rundt i en sinnsyk hastighet – men at jorden og grunnen under føttene faktisk står stille? Det må vel kunne gi en viss ro at jeg rent faktisk ikke skal noen steder, beveger meg ingen steder, men alltid er akkurat der jeg er.

Flat-earth_3

Noen må ha skjønt hvordan verden ser ut….

——————————–

Two-Theories

Er du i tvil om matematikken er korrekt – sjekk selv på kurve-kalkulatoren her:

Referanser:

Professor James Fetzer i samtale med David Weiss – presenterer begge sider.

Under the Dome – NB ! 2 timer dokumentar verdt å få med seg…

Santos Bonachi – Forklarer en del teknikaliteter…. og andre esoteriske perler

Read Full Post »

Jeg er en tyv

hqdefault

Det er flere måter å stjele på enn innbrudd, biltyverier eller bankran. Å stjele andres oppmerksomhet kan være noe å tenke på neste gang jeg legger ut trivialiteter på sosiale medier andre blir tvunget til å forholde seg til. Eller hva med endeløse sosiale begivenheter jeg fyller med meningsløst babbel for å flykte fra å være autentisk? TV, film og data kalles med rette en tidstyv, men den som administerer av- og på knappen er nok den ansvarlige.

Å gi gaver eller motta gaver er en stille måte å sette seg i takknemmelighetsgjeld. Firmagaver gis sjeldent for å være snille, men i håp om å stjele litt lojalitet og avhengighet hos mottakeren. Internett har åpnet opp nye muligheter for tyveri med varierende moralsk standard for bruk av andres bilder, musikk, filmer og dataprogrammer. Her stjeler jeg uhemmet.

Men fra et åndelig synspunkt, er det i det hele tatt noe jeg kan kalle mitt? Jeg har ikke skapt min egen kropp, den er blitt gitt til meg. Selvmord er ulovlig, så staten og felleskapet krever også et visst eierskap over kroppen min. Til syvende og sist kommer vel alt fra den store kosmiske arkitekten og byggmesteren. Alt jeg kaller mitt er egentlig tyveri. I beste fall noe jeg bare har til låns.

Read Full Post »

Older Posts »