Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Flat Earth’ Category

Nye oppdagelser skjer ofte i møte med fenomener som ikke lar seg forklare innenfor eksisterende modell. Det har skjedd med den heliosentriske modellen og introduserer stadig flere til at jorden er flat. Det er utvilsomt en mer korrekt virkelighetsbeskrivelse, men er likevel en forenkling. Også her finnes fenomener som ikke kan forklares ut fra nåværende forståelse:

– Solens størrelse og avstand. Den er for liten til å kunne lyse opp halve jorden.
– Stjernehimmelen roterer motsatt vei nord og sør for ekvator.
– Vannvirvler beveger seg motsatt nord og sør for ekvator i identiske eksperimenter.

Disse fenomenene kan forklares ut fra elektro-magnetisme hvor verden er et torusfelt med en magnetisk nordpol og sydpol. Jorden befinner seg i ‘planet av stillstand’ som finnes i ethvert magnetisk felt i overgangen mellom positiv og negativ ladning.

Sett fra siden er jorden i begge sirklene fordi torusplanet er en sirkel på 360 grader som en smultring. En må se dette for seg i tre dimensjoner. Nordpolen er i midten i feltets kjerne og Antarktis er ytterkanten av feltet mot sør.

‘Livets tre’ er feltets indre kjerne av en konstant energetisk strøm av solen, månen, planetene og stjernenes bevegelser. Dette er ikke synlig for oss, men hva vi ser er en speiling eller en form for holografisk projeksjon inn i vår verden.

Til sammenligning med en datamaskin er vår verden det vi kan oppleve på skjermen, mens dataspråket og de matematiske kombinasjonene i de digitale prosessene i elektronikken kan vi ikke se. Tilsvarende er feltets kjerne de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter og muligens dataspråket i vår virtuelle verden. Illustrert med det klassiske bildet av astrologen og mystikeren som stikker hodet ut gjennom yttergrensen og skuer inn i livets skjulte astronomiske og matematiske koder.

Denne projeksjons-modellen er i stor grad i overensstemmelse med slik tidligere kulturer har fremstilt verden i sine myter. Særlig i egyptiske, norrøne, jødiske og indiske.

Vitenskapen er vår tids mytologiske språk. Datateknologien spesielt er et glimrende pedagogisk hjelpemiddel til å forstå dette perspektivet. Så langt er dette kun en begynnelse av å trekke opp et annet perspektiv og neste stadie av flat jord forståelse.

Jorden er flat – Våkn opp fra livets matrix
Ny revidert utgave.

Read Full Post »

Stadig flere våkner opp til erkjennelsen av at den heliosentriske modellen vi lærte på skolen er grunnleggende feil. Flat jord modellen til erstatning er foreløpig det beste alternativet, men også den er bare en modell og langt fra fullkommen. Den er en forenkling med flere feil og fenomener hvor kartet ikke stemmer med terrenget, oversett blant de fleste flat jord tilhengere, men påpekt av enkelte kritikere. Flat jord er derfor ikke det endelige svaret på hvordan verden ser ut og fungerer, men bare begynnelsen på et nytt verdensbilde med en minst like stor overgang som fra en rund til en flat jord.  

Vi må innta et helt annet perspektiv. Enda flere inngrodde forestillinger må forlates. Nye kvantesprang venter i det døren åpnes til et nytt paradigme. Verden er snarere et elektro-magnetisk fenomen. Går vi enda lenger ned i kaninhullet er verden et bevissthetsfenomen og livet en sinnstilstand. 

Forestillingen om at vi bor på en spinnende kule svevende i et uendelig verdensrom er vår tids moderne myte. Det har programmert menneskeheten inn i en falsk virkelighetsoppfatning med en grunnleggende fremmedgjøring overfor naturen.  

Det har ført til en desorientering som dypest sett gjør at vi mister kontakt med oss selv, hvem vi er, hvor vi hører hjemme og fjerner enhver mening med livet.  

Ved å bli holdt i uvitenhet, villedet og tilbakeholde kunnskap blir vi lette å manipulere, kontrollere og styre. Det er essensen av flat jord og hvorfor dette temaet er viktig.

Denne boken gir en enkel innføring i temaet. Den henvender seg til de nysgjerrige som innser at det er mer til dette temaet enn at det er forbeholdt idioter.  Boken tar for seg hva dem som hevder at jorden er flat egentlig mener. Den gir et kvalifisert grunnlag for å vurdere og tenke selv.

Flat jord går ikke vekk. Hadde jorden virkelig vært en kule ville det vært den letteste sak i verden å bevist.  Vi har blitt løyet til alt for lenge. Det er på tide å våkne opp. Katten er ute av sekken.

158 sider
Pris: 400 kr – Gratis frakt

PS. Ny revidert utgave betraktelig utvidet med 46 nye sider, 147 illustrasjoner og 42 QR koder for rask henvisning til referanser og mer informasjon.

Se innhold og introduksjon

Bestilling

Read Full Post »

Flat jord modellen er langt fra fullkommen. Den er en forenkling med flere feil og fenomener hvor kartet ikke stemmer med terrenget, oversett blant de fleste flat jord tilhengere, men påpekt av enkelte kritikere. Flat jord er derfor ikke det endelige svaret på hvordan verden ser ut og fungerer, men bare begynnelsen på et nytt verdensbilde med en minst like stor overgang som fra en rund til en flat jord.  

Vi må innta et helt annet perspektiv. Enda flere inngrodde forestillinger må forlates. Nye kvantesprang venter i det døren åpnes til et nytt paradigme. Verden er snarere et elektro-magnetisk fenomen. Går vi enda lenger ned i kaninhullet er verden et bevissthetsfenomen og livet en sinnstilstand. 

Read Full Post »

– Hvordan kan det ha seg at det er 24 tidssoner nord for ekvator, mens i sør er det 32? Det er altså 8 tidssoner flere sør for ekvator enn i nord. Burde ikke dette være det samme over hele jorden dersom jorden er en kule?

Problemet er at på et flat jord kart er landområdene nord for ekvator svært mye mindre enn i sør. Se selv. Når kartmakerne skulle overføre denne fysiske realiteten til en kule fikk de et problem, fordi på en kule bør disse geografiske områdene være like store. Det ble løst ved å gjøre områdene i nord visuelt større og områdene i sør mindre. Denne manipulerte forstørrelsen og komprimeringen av verdenskartet er gjort over øde og lite befolkete områder og dermed ikke så lett å oppdage. Tidssonene er imidlertid langt mer avslørende.

Flere steder på jorden slår dette systemet sprekker. Et av dem er ved å sammenligne USA og Australia. På en globus har disse landene noenlunde samme bredde, og samme avstand nord og sør for ekvator. USA har 4 tidssoner, mens Australia har bare 3. En av disse er bare på 1/2 time og i praksis bruker Australia bare 2 tidssoner.

Det mest betente området hvor disse uoverensstemmelsene er vanskeligst å skjule er Beringstredet mellom Russland og Alaska. Klokken 3 om morgen i Alaska er nemlig klokken 12 midnatt 83 km over fjorden i Russland. Det er 3 timers tidsforskjell i et område som ligger på samme lengdegrad.

Dette er et problem og nok en spiker i kisten på at jorden er en kule, og at flat jord kartet er i langt større grad i overensstemmelse med realitetene.

—————-

Dette og 25 andre bevis i boken: Jorden er flat – Våkn opp fra livets matrix

PS. Ny revidert utgave betraktelig utvidet med 46 nye sider, 147 illustrasjoner og 42 QR koder for rask henvisning til referanser og mer informasjon. Tidligere kjøpere som vil oppdatere: 200 kr – gratis frakt.

Read Full Post »

Ingen trodde på Gud, djevel, engler og demoner i middelalderen. Det var en realitet. Når myter ikke lenger er en tro, men oppfattes som virkeligheten har religionen oppnådd sitt ultimate mål. Indoktrineringen i datidens myte og samfunnsideologi er komplett.

I ettertid er det lett å se tilbake på slike tider med overbærenhet og tro at vi vet bedre. Ser vi etter, – er vi ikke akkurat like blinde overfor våre egne myter i dag? Vi kaller det bare ikke myter. Fordi våre myter er også blitt en realitet.

Vår moderne myte er det vitenskapelige verdensbildet. Det erstattet det bibelske. Verden er ikke lenger skapt på syv dager, men oppstod gjennom The Big Bang. Deretter lærte Darwin oss om evolusjon og milliarder av år av biologisk utvikling. Astronomene oppdaget vår plass i solsystemet hvor planetene holdes sammen av gravitasjonskraften og jorden er en planet sammen med de øvrige planetene. Dette er ikke noe vi tror på – det er en realitet vi aksepterer med den aller største selvfølge. Myten er blitt til virkelighet.

Big Bang, evolusjon, gravitasjon og at jorden er rund er de fire søylene vitenskapens virkelighetsoppfatning står på. Ingen av dem lar seg vitenskapelige bevise gjennom observasjon eller lar seg reprodusere i eksperimenter. Følgelig er det ikke vitenskap, men spekulasjon, en tro, myte og vår tids moderne religion.

En religion som definerer meningen med livet, og i dette tilfellet at det er ingen. Det er ingen gud eller skaper, men alt er tilfeldig og oppstått av kaos. I et univers med milliarder av galakser er mennesket redusert til et betydningssløst støvkorn. Det er ingen verdier, ingen moral og ingen retning. Religionene i historien var ille, men det vitenskapelige verdensbildet er mye verre i sin totale destruksjon av vår menneskelighet.

Disse fire udiskutable sannhetene er helt på høyde med dogmene i en hvilken som helst annen religion. Kritikk av dem behandles slik religioner gjør overfor vranglære, kjetteri og blasfemi med utstøtelse, bannlysning og om nødvendig undertrykkelse og sensur.

Å stille spørsmål ved alle disse fire dogmene, og om jorden er rund spesielt, undergraver det vitenskapelige verdensbildet. Reaksjonene er derfor ikke rasjonelle, men moralske. Flat jord er derfor ingen fornuftig debatt, men er slik religioner flest reagerer på kritikk.

Flat jord er derfor vår tid religionskritikk. Målet er som religionskritikk alltid har vært, å forlate myter, tro og dogmer og ta tilbake friheten til å tenke selv, stole på vår egen fornuft og fjerne undertrykkelsen som skjer ved å fastholde menneskeheten inn i en falsk forestilling om verden som ikke stemmer med naturen og realitetene.

Det er en viktig kritikk fordi det handler om å ta tilbake vår menneskelighet og forestå vår plass i en ordnet, harmonisk verden med mening, tilstedeværelse, delaktighet og medfølelse overfor alt liv.

PS. Flat jord – hva hvis det er sant? Boken er i salg nå.

300 kr – fri frakt. Send mail eller Vipps 452 14 757

Read Full Post »

Spørsmålet har plaget historikere tilstrekkelig til at graven til Tycho Brahe er blitt åpnet to ganger på jakt etter kvikksølvrester for å finne ut om han ble forgiftet og tatt livet av. Ved siste åpning i 2010 fant forskerne kvikksølv, men konkluderte at det ikke var tilstrekkelig dødsårsak og at ryktene og mistanken mot Johannes Kepler derfor er en myte.

Kepler sammen med to andre frimurerbrødre Kopernikus og Galileo var alle på 1500-tallet pådrivere for den heliosentriske modellen. I motsetning til at jorden er flat og står stille slik vi opplever den, trodde de at jorden er en kule som spinner rundt seg selv og samtidig går i bane rundt solen. Samtidig er jorden en planet sammen med de planetene i solsystemet. I motsetning til Merkur, Venus, Mars og andre finnes det yrende biologisk liv på jorden. Det er store vannmasser, klimatiske forskjeller, årstider og et tett luftlag og et elektromagnetisk spenningsfelt – fenomener ellers svært forskjellige fra andre planeter. I det hele tatt å oppfatte jorden som en planet må ha vært en svært radikal tanke, og enda mer at jorden ikke er flat, men en kule.

Kirken synes også dette var uhyrlige tanker, men skal vi tro historien var det eneste de reagerte på var plasseringen av jorden i denne modellen. De mente jorden burde være i sentrum og ikke solen. At jorden er flat eller en kule var tydeligvis ikke et problem i det hele tatt, fordi begge modellene forutsetter at jorden er en planet og en kule. Dette kunne de gjerne lure skolebarn og folk flest med, men ikke andre vitenskapsmenn og datidens astronomer.

En av dem sterkt kritiske var Keplers læremester den danske astronomen, alkymisten og astrologen Tycho Brahe (1546 – 1601). Igjen gjøres den samme manipuleringen i hans ettermæle at konflikten dreide seg om jordens plassering i solsystemet og ikke om den er flat eller rund. Selvsagt var det siste langt mer kontroversielt og Tycho Brahe avviste alt det heliosentriske prosjektet stod for.

Kepler var Tycho Brahes assistent og historien gjengir at Keplers mulige drapsmotiv var for å sikre seg hans astronomiske observasjoner og overta hans posisjon i det astronomiske miljøet. Hvorfor Tycho Brahe skulle holde sine forskningsresultater hemmelige for en betrodd medarbeider virker usannsynlig. Det er langt mer sannsynlig at en av datids største astronomiske autoriteters avviste den heliosentriske modellen dermed utgjorde en langt større trussel enn motstanden fra kirken.

Om denne versjonen er mer i overensstemmelse med de faktiske forholdene ble Tycho Brahe den heliosentriske modellens første offer. Etterfulgt av resten av menneskeheten som er blitt forledet inn i en grunnleggende falsk virkelighetsoppfatning helt ute av kontakt med den naturlige verden vi lever i.

Fra boken: Jorden er flat – Hva hvis det er sant?

Read Full Post »

Stadig flere våkner opp til erkjennelsen av at den heliosentriske modellen vi lærte på skolen er grunnleggende feil. Flat jord modellen til erstatning er foreløpig det beste alternativet, men også den er bare en modell og langt fra fullkommen. Den er en forenkling med flere feil og fenomener hvor kartet ikke stemmer med terrenget, oversett blant de fleste flat jord tilhengere, men påpekt av enkelte kritikere. Flat jord er derfor ikke det endelige svaret på hvordan verden ser ut og fungerer, men bare begynnelsen på et nytt verdensbilde med en minst like stor overgang som fra en rund til en flat jord.  

Vi må innta et helt annet perspektiv. Enda flere inngrodde forestillinger må forlates. Nye kvantesprang venter i det døren åpnes til et nytt paradigme. Verden er snarere et elektro-magnetisk fenomen. Går vi enda lenger ned i kaninhullet er verden et bevissthetsfenomen og livet en sinnstilstand. 

Forestillingen om at vi bor på en spinnende kule svevende i et uendelig verdensrom er vår tids moderne myte. Det har programmert menneskeheten inn i en falsk virkelighetsoppfatning med en grunnleggende fremmedgjøring overfor naturen.  

Det har ført til en desorientering som dypest sett gjør at vi mister kontakt med oss selv, hvem vi er, hvor vi hører hjemme og fjerner enhver mening med livet.  

Ved å bli holdt i uvitenhet, villedet og tilbakeholde kunnskap blir vi lette å manipulere, kontrollere og styre. Det er essensen av flat jord og hvorfor dette temaet er viktig.

Denne boken gir en enkel innføring i temaet. Den henvender seg til de nysgjerrige som innser at det er mer til dette temaet enn at det er forbeholdt idioter.  Boken tar for seg hva dem som hevder at jorden er flat egentlig mener. Den gir et kvalifisert grunnlag for å vurdere og tenke selv.

Flat jord går ikke vekk. Hadde jorden virkelig vært en kule ville det vært den letteste sak i verden å bevist.  Vi har blitt løyet til alt for lenge. Det er på tide å våkne opp. Katten er ute av sekken.

158 sider
Pris: 400 kr – Gratis frakt

PS. Ny revidert utgave betraktelig utvidet med 46 nye sider, 147 illustrasjoner og 42 QR koder for rask henvisning til referanser og mer informasjon.

Se innhold og introduksjon


Bestilling

Read Full Post »

Et spennende tilskudd til flat jord er appen: Flat Earth, Sun, Moon & Zodiac Clock. Søk på «Flat Earth Clock» i App Store og etter noen få tastetrykk er den ferdig installert og klar til bruk. Kun 35 kr.

Det første en møter er jorden sett fra oven og en ser tydelig hvordan solsystemet rent faktisk er en klokke. En kan se hvor solen er i verden til en enhver tid, hvor det er dag og natt og selvsagt hvor mye klokken er.

Månen vises også på sin nøyaktige posisjon og hvor den er i syklusen i forhold til solen. En kan se om det er nymåne eller fullmåne. Også med en egen funksjon til spole tiden framover for å kunne blant annet se når neste fullmåne kommer. De 12 stjernetegnene vises etter ønske om en skulle lure på hvilket stjernetegn solen er i for tiden. Månen er kun er to og en halv dag i hvert stjernetegn. For dem som følger med på månens daglige bevegelser er dette en høyst nyttig funksjon. En slipper egne kalendere for dette, men informasjonen er like lett tilgjengelig som å se på klokken.

Ellers har appen et kompass, informasjon om været og vindstrømmene på jorden.

Appen er også et omfattende bibliotek med samling av hundrevis av flat jord videoer sortert etter ulike tema, samt mest publiserte bøker. Det er et arkiv for mest stilte spørsmål og med henvisninger til et stort antall videoer for å besvarer dem. En seksjon finnes også for hva som finnes av flat jord presentasjoner internasjonalt sortert etter ulike land. Et omfattende billedarkiv er tilgjengelig som kan være nyttig i diskusjoner hvor en trenger billedmateriale for å underbygge sine påstander.

Appen er også ment å knytte andre flat jord tilhengere sammen. Ved å registrere seg kan en delta i nettverket i det voksende antallet flat jord tilhengere verden over. En kan se hvor det er flat jord tilhengere i verden og i nærheten. En kan ta kontakt med andre om det skulle være ønskelig å kanskje få en ny venn.

Appen er fleksibel og brukervennlig. Lett å tilpasse etter eget behov og velge de funksjonene en trenger. Den blir kontinuerlig oppdatert, sender daglig den siste nye flat jord videoen om en skulle ønske. Flat jord appen er en helt sentral informasjons-bank ingen flat jord tilhengere har lyst å være foruten.

Read Full Post »

Foredrag i Arendal 2. november 2022. Det gikk livlig for seg i diskusjonen med en sterk oppvisning i kognitiv dissonans.

Read Full Post »

MENSA – hadde behov for å bli intellektuelt utfordret. De inviterte meg til å holde foredrag om flat jord. Det varte i 3 timer. Forsamlingen av et hundretalls deltakere ble spurt om de trodde på kulejord eller flat jord før og etter. Før trodde samtlige på kulejordteorien, med unntak av én tviler. Etter foredraget trodde samtlige på kulejord, og ingen tvilere i rekkene lenger.

Avholdt på MENSAs landsmøte i Stavanger oktober 2020

Read Full Post »

Older Posts »