Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Flat Earth’ Category

Kan du svare på dette?

il_570xN.545726571_emjn

  • Jorden roterer på sin egen akse i løpet av et døgn og omkring solen i løpet av et år.
  • Den siden av jorden som vender MOT solen om sommeren forårsaker dag.
  • Om vinteren vender denne siden VEKK fra solen og burde forårsake natt.
  • For hver av de fire årstidene, vår, sommer, høst og vinter skjer det en forskyvning på 6 timer, dersom det skal være lys om dagen og mørkt om natten.

    Hvorfor skjer det ingen justering i forhold til dette?

Sesonger

Read Full Post »

Read Full Post »

flat-earth_1

An extraordinary speach about the the synthetic, chaotic and meaningless world view that programs everyone into bondage and slavery based on the deception of the Big Bang, evolution theory and particularly the heliocentric distortion of the natural world, by separating man from nature.

This is what FLAT EARTH is all about. It is giving you the knowledge hidden from you – which is your birthright to know. Where you live, and how you relate to the world in a natural way.

Test your bondage. Test yourself to what extent you are mind controlled, – or still believe in POWER TO THE PEOPLE?

If you do not understand this – educate yourself – and save your reactions and protests that just prove that you are a slave, intellectually disabled and have lost your ability to think rationally.

ODD TV – Flat Earth – Digging Deeper

Read Full Post »

Gravitasjon_1

1. Holder vannmassene i verdens-havene på plass.

2. Forhindrer båter, ting, løse gjenstander og mennesker fra å forlate jordoverflaten når jorden beveger seg som følge av jordrotasjonen i 1500 km/t. Overvinner sentrifugalkraften.

3. Gjelder ikke for luftballonger, mygg, sommerfugler og andre flygende objekter.

4. Gjelder ikke for vannrett bevegelse, men kun for loddrette bevegelser.

5. Holder atmosfæren på plass, slik at luft og skyer følger med jordrotasjonen i 1500 km/t slik at ingen merker hastigheten.

6. Sørger for at atmosfæren ved jordoverflaten ikke blander seg med vakuumet i verdensrommet.

7. Sørger for å holde alle planetene i bane rundt solen. Gjør at objekter som ikke blir trukket inn til et stort objekt, går i bane rundt objektet.

8. Gravitasjon på andre planeter kan også utnyttes til å sende romskip ut i verdensrommet. I steden for å havne i bane rundt planeten utnyttes gravitasjonkraften til å aksellere romskipet og sende det videre med forøket hastighet til neste planet for videre fartsøkning til endelig ønsket destinasjon, Mars for eksempel.

9. Når alle andre forklaringer svikter skyldes det gravitasjon….
10. Gravitasjon er magi.

PS. Gravitasjon kan ikke etterprøves i eksperimenter.

Read Full Post »

Flat-Earth_1

Spørsmålet om jorden er rund eller flat er ingen ny diskusjon. Den har versert i vitenskapelige kretser siden midten av 1800 tallet. I dag har denne diskusjonen blusset opp igjen. Enkelte mener i fullt alvor at jorden er flat. Her er de 10 viktigste grunnene.

1. HAVOVERFLATEN har ingen kurve. Utallige observasjoner demonstrerer at det er mulig å se på langt større avstander enn jordens angivelige krumning skulle tilsi. Frihetsgudinnen i USA kan ses fra 96 km avstand. Det tilsvarer en kurvehøyde på 632 m og burde ikke vært synlig dersom jorden er en kule. Chicago skyline kan ses over Michigansjøen på en lignende avstand og burde være usynlig. Av denne type observasjoner er det såkalte Bedfordeksperimentet i 1838 blant de mest berømte. Bortforklaringer om at lyset bøyer seg sammen med krumningen eller luftspeilinger virker usannsynlige.

Frihetsgudinnen_1

2. GRAVITASJON skal følgelig forhindre de kolossale vannmassene i verdenshavene fra å bli slynget utover i det jorden roterer med en hastighet på overflaten i 1500 km/t. Likevel overkommer fugler eller luftballonger gravitasjonskraften. Kun et titalls kilo avgjør om en luftballong blir på bakken eller stiger til værs. Gravitasjon kan ikke bevises og er aldri blitt målt. Objekter faller, synker eller stiger i kraft av masse, tetthet og volum. Å forme 10 liter vann til en kule og spinne den rundt er ikke mulig. Heller ikke for vannmassene på jorden.

Tennis-ball

3. BILDENE AV JORDEN sett fra verdensrommet er malerier eller datagenererte. (CGI) Nærstudier av disse bildene viser store avvik i proporsjoner og geografiske forhold, samt tekniske avsløringer som viser redigerte og manipulerte bilder. Det hevdes at jorden er flatere på polene på grunn av sentrifugalkraften. Alle bildene av jorden viser en perfekt sirkel.

Nasa_earth

Hvordan kan Amerika halveres i størrelse på et år?

4. DEN ANGIVELIGE JORDROTASJONEN medfører at jordoverflaten beveger seg i 1500 km/t, litt avhengig av hvor på jorden. Dette burde gi store tidsforskjeller på flyreiser med eller mot jordrotasjonen. Det finnes knapt, og om de gjør skyldes det værforhold. Det burde også få store konsekvenser ved landing. Fly ser ut til å kunne lande i alle retninger og tar aldri hensyn til at bakken beveger seg i 1500 km/t.

5. PÅ TROSS AV at jordens overflate beveger seg langt over lydmuren er det likevel mulig å sitte utendørs under en skyfri blå himmel uten å få vind i håret. Det vil her og i punktet over, innvendes at det er fordi atmosfæren følger med jordrotasjonen. Hvordan er det mulig når det ikke er noen friksjon mellom jorden og luften over? Hva holder i så tilfellet atmosfæren på plass?

6. HVORDAN ATOMOSFÆREN kan bli stadig tynnere for å gå over i vakuum i verdensrommet virkelig uforståelig. All luft og atmosfære burde blitt sugd ut i verdensrommet. Muligens er jorden omgitt av en beskyttende kuppel, himmelhvelving eller «firmament» som ingen har lykkes å trenge gjennom. Dette er beskrevet i Bibelens skapelsesberetning, norrøn mytologi, de vediske skriftene og flere andre åndelige tradisjoner verden over.

7. ALLE JORDOMSEILINGER skjer fra øst mot vest eller omvendt, men aldri vertikalt fra nord mot syd eller omvendt. På en flat jord er det ingen sydpol. Antarktis er yttergrensene av høye isvegger som omgir hele jorden og holder verdenshavene på plass. Det forhindrer folk og skip å falle utfor kanten, for dem som måtte lure på det. Antarktis er militært og forbudt område hvor over 40 nasjoner har inngått avtaler og tatt kontroll. Det er påfallende at FN, verdens meteorologer og flere militære organisasjoner bruker en flat jord som sin logo.

FN_Earth

8. SOLEN  er mye nærmere jorden enn antatt. Tidvis med såkalt bibelsk belysning gjennom skylaget kan solstrålene spre seg i nærmest 45 graders vinkel, hvilket ville være umulig dersom solen er 149 millioner km vekke. Videre kan det tidvis observeres skyer bak både solen og månen. Flere måneformørkelser har vært synlige med både solen og månen over horisonten. Det kan tyde på at månefasene har andre forklaringer enn at jorden skygger for månen. Dersom jorden i forhold til solen forårsaker månefasene, burde de være omvendt i sommer- og vinterhalvåret, men er alltid like. Sollys og månelys er forskjellig. Skyggen i sollys er kaldere, mens skyggen i månelys er varmere. Månen lyser antakelig av seg selv og reflekterer ikke solen.

sun

9. UANSETT I HVILKET HØYDE fra bakken, sett fra et fjell eller fly er horisonten alltid i øyenhøyde. Det er kun mulig dersom en ser ut over et flatt plan, hvorav ordet planet. Dersom en så på en kule ville horisonten være lavere.

10. SKIP SOM FORSVINNER i horisonten på havoverflaten skyldes at de går ut av synsfeltets forsvinningspunkt. I en kikkert vil skipet fortsatt være synlig.

Sailing_Boat_Horizon

En ubehagelig sannhet
Det vanskelige med dette er ikke å akseptere logikken, men konsekvensene. Behovet for trygghet trumfer oftest sannhet. At jorden er flat er skremmende og farlig fordi det truer alt vi har lært, blitt fortalt og aldri har undersøkt selv. De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning og finner det svært ubehagelig å få det utfordret eller forstyrret. En sannhet går derfor gjennom tre stadier i følge Schopenhauer. Først blir det latterliggjort, deretter voldsomt bekjempet for til slutt å bli akseptert som den største selvfølge. Akkurat nå er de fleste i latterfasen, for å gå over i aggresjonsfasen.

Livet er et bevissthetsfenomen

escher2

Både flat eller rund jord etterlater fortsatt spørsmålet hvor verden eller verdensrommet slutter. Antakelig er jorden et eksistensplan ut av flere, med mer til felles med en drøm, et dataspill eller film enn en fast og varig fysisk virkelighet. Religioner, åndelige tradisjoner og tenkere som Platon eller Shakespeare mente at den åndelige verden er den virkelige og den fysiske en drømmeverden. Vitenskapen snudde dette på hodet og innbilte alle at den fysiske verden er den virkelige og den åndelige kun innbilning, fantasi og en drøm. I dag har vitenskapen flyttet seg til stadig mer abstrakte og teoretiske modeller av virkeligheten, fremfor konkrete observasjoner og erfaringer. Slik sett har vitenskapen fått til felles med religion troen på noe imaginært og usynlig. Livet er fortsatt et mysterium. Det er nok å undre seg over, og det er nok best slik.

———————

PS. ADVARSEL: Flat jord er en enveiskjørt gate. For en logisk tenkende person er konklusjonen at jorden er flat og ikke en spinnende kule, uunngåelig. Det er ingen vei tilbake. Heliosentrikere som desperat veiver rundt på jakt etter argumenter, har rett og slett ikke satt seg godt nok inn fakta. Eller benekter, fortrenger og undertrykker alminnelig sunn fornuft og logikk. De gjør seg langt dummere enn de er. Frykt skal ikke undervurderes. Å tenke selv er en utfordring og i disse overfladiske tider ikke alle forunt. Men DU er ikke en av dem?!?

Referanser:

Intervju på TV vest 24.mai 2017.

Professor James Fetzer og David Weiss – presentasjon av pro og kontra

Eric Dubay: The Histroy of Flat Earth – 2 timer dokumentar .

Jeg-sa_2

Read Full Post »

Tv_vest

Verden vil bedras – de fleste foretrekker å bli lurt….. De fleste foretrekker en behagelig løgn fremfor en ubehagelig sannhet – hva med deg?

Rund eller flat jord? Går det virkelig an å stille et så dumt spørsmål? Men hva er bevisene for at jorden er rund, bortsett fra manipulerte bilder? Tenk hvis jorden egentlig er flat og menneskeheten er blitt holdt for narr i 500 år? Er det en så usannsynlig tanke og den umulig kan være sann? Er du klar til å tenke selv, eller reagerer du bare på autopilot ut fra hva du har blitt fortalt og dermed tror?

I det store bildet spiller det mindre rolle om jorden er rund eller flat. Det viktigste er å gjennomskue illusjonen av livet i sin helhet, forstå hvem du er og bli fri.

Intervju på TV vest om:

  • Flat jord eller rund jord?
  • Hvor slutter verdensrommet?
  • Livet som bevissthetsfenomen
  • Forskjellen på illusjon og virkelighet m.m.

Se intervjuet på TV vest 24.mai 2017.

Read Full Post »

Amundsen

Roald Amundsen, Erling Kagge, Cato Zahl Pedersen, Liv Arnesen og Børge Ousland har aldri vært på Sydpolen. Grunnen er uhyre enkel. Det finnes ingen sydpol. Ved å ta et raskt blikk på FNs logo som viser en flat jord vil en oppdage at Antarktis ikke er med på kartet. På en flat jord, og et korrekt verdenskart er Antarktis et belte av høye isvegger og et gigantisk isøde som omgir hele jorden. Derfor er alle jordomseilinger fra vest mot øst eller omvendt, men aldri har noen foretatt en jordomseiling fra nord mot sør eller omvendt.

En bevisst manipulering
Slik de heller aldri har vært på månen, har spesielt Roald Amundsen ekspedisjonen også vært et propaganda-oppdrag for å bekrefte det 500 år gamle bedraget av at vi lever på en rund jordklode og ikke en flat jord.

Disse norske gallionsfigurene for norsk friluftsliv og pionerånd har sikkert vært på skitur på Antarktis, men har aldri nådd noe polpunkt. I beste fall har de hatt  veldig dårlige kart og feil navigasjonsutstyr. Antakelig er de forbundet til Frimurerordenen og andre hemmelige samfunn med sin onde hensikt å slavebinde menneskeheten i en falsk oppfatning av virkelighetens natur. Gjennom kontroll av utdanningssystemet, vitenskap, religion og massemedia har de lykkes å gjøre menneskeheten til en saueflokk uten evne til selvstendig og kritisk tenkning. Ved bevisst å skape et falsk verdensbilde av menneskets betydningsløshet som oppstått som en tilfeldighet, nedstammet fra apene og et støvkorn i universet fratar det mennesket muligheten til å knytte seg til den naturlige åndelige og fysiske verden.

Tenk selv!
Å bevise at jorden er rund er en nærmest umulighet. Å vise malte eller manipulerte bilder angivelig fra verdensrommet av en rund jordklode holder ikke i disse Photoshoptider. Derimot å bevise at jorden i hvert fall ikke er rund, er svært enkelt. Youtube og internett byr for tiden, enn så lenge, på omfattende presentasjoner av slike bevis.

Dette trodde også jeg var totalt tull og tøys første gang dette ble presentert for meg. Etter å undersøkt dette grundigere er det rett og slett ingen vei tilbake. Jorden er i hvert fall ikke en kule, men høyst sannlig flat, står stille og er sentrum i solsystemet. For all del ikke ta mitt ord for det – undersøk det selv.

En skremmende sannhet
Dette er ingen morosak eller festlig kuriositet. Det åpner et skrekkscenarie av hvilke krefter som styrer denne verden og med hvilket nivå av løgn og bedrag som benyttes for å holde menneskeheten i uvitenhet. Derfor er flat jord en svært ubehagelig og skremmende sannhet. Dersom du ikke vil gå ned den veien – så la vær. Uvitenhet er lykksalighet som de sa i Matrixfilmen. Noen ganger kan det være å foretrekke.

PS. Dersom du bare vil se én Flat Earth video anbefales denne av en av de fremste Flat Earth eksponentene: Eric Dubay – The History of Flat Earth

FN_Earth

Read Full Post »

Older Posts »