Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Flat Earth’ Category

Mathematics

Et av våre grunnleggende trygghetsbehov er å vite og forstå. Derfor må vi ha en virkelighetsoppfatning for å kunne fungere. Livet må ha mening. Om forklaringen stemmer med virkeligheten er underordnet, det viktigste er å ha en forklaring. Slik oppstod mytologier og religioner. Det har vi levd med alltid. Vår tid er ikke noe unntak. I løpet av de siste par hundre år har vi med vitenskapen og teknologisk utvikling gjennomgått en revolusjon hvor en virkelighetsoppfatning er skiftet ut med en annen. Vitenskap er ikke noe vi tror på, det er sannhet og fakta. Men er det?

Strengt definert er naturvitenskap å bekrefte eller avkrefte teorier gjennom observasjoner og eksperimenter. Når en forlater denne definisjonen er det ikke lenger vitenskap, men teorier og spekulasjoner uten empirisk grunnlag. Ingen har for eksempel sett et atom. Det vi ser er en modell av slik vi tror et atom kan se ut basert på matematiske beregninger. Ingen har heller sett jordens indre. Det lengste det har vært mulig å borre i jordskorpen er 12,2 km. Likevel presenteres vi for bilder av jorden som en kule med ulike geologiske lag og til slutt en magnetisk kjerne av glødene lava, selv om alle beviser tyder på at jern mister magnetisk kraft i høye temperaturer. Dette er bare begynnelsen på vitenskapelige spekulasjoner som i dag presenteres som udiskutable fakta og inngår i vår tids virkelighetsoppfatning.

Når vitenskapen går ut over sitt opprinnelig grunnlag og blir en virkelighetsoppfatning er det ikke lenger vitenskap. Moderne forklaringer på verdens opprinnelse, menneskets utvikling og kosmologisk forståelse skiller seg i prinsippet ikke fra andre former for mytologi, religion og trossystemer. Vi har fått et nytt trossystem med like sterke forsvarsverker mot kjetteri og vranglære som det alltid har vært. Kjettere blir ikke lenger brent på bålet eller sendt til nærmeste torturkammer, men blir stigmatisert, latterliggjort, utstøtt eller mister jobben om de utfordrer de oppleste og vedtatte sannhetene.

Nå tror vi ikke lenger at verden ble skapt av en stor allmektig person på syv dager. Vi tror ikke på engler, djevler og demoner. Eller at en jomfru fødte en sønn som gjorde vann til vin, vekket opp de døde eller fløy opp til himmelen etter sin død. Det ble for fantastisk og utrolig. Nå har vi fått en ny forklaring på hvordan alt henger sammen. Verden er skapt gjennom en gigantisk eksplosjon for 13,8 milliarder år siden. Ut av kaos har naturen gjennom prøving og feiling i milliarder av år blitt til en verden med en ufattelig harmoni, matematisk orden og fysiske lover. Jorden er en kule som spinner med en overflatehastighet på 1500 km/t, beveger seg rundt solen i 10 600 km/t, solsystemet beveger seg rundt galaksen i 800 000 km/t og med en omløpstid på 240 millioner år. Melkeveigalaksen er ikke den eneste, det er millioner eller kanskje milliarder av dem der ute. Videre finnes det gravitasjon. En kraft som holder verdenshavene på plass og får vann til å forme seg som en kule rundt jorden. Gravitasjon gjør også at enorme objekter som månen og planeter går i baner rundt jorden og solen. Den internasjonale romstasjonen som veier et halvt tonn kan dermed skytes opp i en høyde på 408 km og gå i bane rundt jorden i en hastighet på 27.400 km/t hvilket den har gjort med kun bagatellmessige tekniske problemer siden 1998. Til sammenligning med Bibelen må en lure på hvilken forklaringsmodell som er mest fantastisk?

Å reise slike spørsmål er moderne religionskritikk. En kritikk vi trenger fordi den moderne virkelighetsoppfatningen som mytologi og kvasi-religion er destruktiv. Den fjerner effektivt forestillingen om Gud eller en intelligent skapelse. Livet fratas all mening. Mennesket reduseres til et betydningsløst støvkorn i universet. Livet er bare tilfeldigheter og kaos. Mening er opp til hver enkelt. Denne form for verdi-relativisme gjør mennesket selvsentrert, egoistisk og frarøvet å oppdage naturens åpenbare orden og dypere mening. Å kunne definere virkeligheten og livets mening er den ypperste og høyeste makt. Denne form for ideologisk kontroll har vært religionenes fremste oppgave fra fordums tider til dags dato.

Ingen av vitenskapens grunnforutsetninger er empirisk bevist. Det er kun spekulasjoner og tro, men fremstår som udiskutable sannheter. Disse er Big Bang, evolusjon, gravitasjon og heliosentrisme. Ingen stiller spørsmål ved disse ustraffet. Vi er like religiøse som vi alltid har vært. Men vi har fått en langt farligere og mer forførende religion fordi den utgir seg ikke for å være en tro, men sannhet. Men for all del, – undersøk det selv. Det er den vitenskapelige holdningen. Det er å være kritisk.

Read Full Post »

Flat-jord_FN

I 2014 dukket et nytt fenomen opp på internett. Enkelte You-tube videoer påstod at jorden er flat! De flestes reagerte med vanntro, hoderysting og blank avvisning av en slik utrolig påstand. Jeg var blant dem.

Et eksplosivt tema
Dette er fire år siden. I mellomtiden har temaet eksplodert. Nye videoer publiseres hver eneste dag. De fleste for, en god del i mot. Det utføres eksperimenter. Det dannes grupper. To internasjonale konferanser er blitt holdt. Flere berømte personer har gitt sin støtte til saken. Det publiseres artikler. Det lille som finnes av bifall og applaus i kommentarfeltene drukner i latterliggjøring, forargelse, raseri og sjikane.

Media holder seg foreløpig på behørig avstand. I det lille som er blitt publisert er vinklingen overbærende, ensidig og plassert i kategorien av fantasifulle konspirasjonsteorier. Enkelte utenlandske større mediekanaler har begynt å ta fenomenet på alvor med presentasjoner som lever opp til den journalistiske gullstandarden av å presentere en sak fra begge sider, hvor argumentene for hvorfor noen mener at jorden er flat rent faktisk kommer til uttrykk. Her er et eksempel fra The Guardian. Dette stadiet i behandling av fenomenet har vi enda til gode å oppleve i norske medier.

Bygdetullingen
Selv ble jeg ufrivillig sugd inn i denne malstrømmen. Da denne nyheten nådde meg for to år siden vekket det min nysgjerrighet. Hvordan noen i fullt alvor kunne mene noe så hinsides absurd fortjente å bli undersøkt. Jeg ville vite hvilke argumenter som kunne få ellers oppegående personer til å trekke en slik konklusjon.

Det ble et møte med enkle, opplagte og ugjendrivelige bevis på at jorden er flat. I sterk kontrast til den heliosentriske modellens manglende konsistens og på flere punkter logiske sammenbrudd. Jeg trodde jorden var rund fordi jeg var blitt det fortalt og utallige ganger blitt eksponert for bilder av jorden som en kule. Det hadde aldri vært nødvendig å begrunne et slikt syn. Når jeg nå prøvde kom jeg til kort. Vi har også sett bilder av julenissen utallige ganger, – men det betyr ikke at han finnes annet enn en fantasi.

Min nye oppdagelse resulterte i et blogg-innlegg med over natten 2000 treff. Et av dem var TV-Vest. Dagen etter var jeg på TV. Senere havnet jeg blant på nyhetene på NRK og ble også nevnt i Aftenbladet som mannen som mener jorden er flat. En kjent lokalpolitiker skammet seg over å bo i en by med en slik «vitenskapsfornekter» som meg. Denne nye statusen som nasjonal og lokal bygdetulling kan jeg godt vært foruten. Dersom jorden er en kule ville vært en fordel. Da kan jeg få en del venner tilbake, unngå splid i familien og ta mindre hensyn i min næringsvirksomhet.

Et ekstremt ubehagelig emne
Det som gjør flat jord vanskelig er ikke logikken, men konsekvensene. Det er lettere å lure en hel verden, enn å overbevise dem at de er blitt lurt. Ingen kan overbevises mot sin vilje. Uansett hvor mye bevis som legges for dagen hjelper det ingenting hvis viljen til å skifte mening mangler. Fortregningsmekanismene og forsvarsverkene mot ubehagelige kjennsgjerninger er så sterke at de fleste vil nekte å tro sine egne øyne.

For de fleste er flat jord et ekstremt ubehagelig emne fordi det fullstendig pulveriserer den rådende virkelighetsoppfatningen til den største delen av menneskeheten. De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning. Å få det truet representerer en stor utrygghet og de fleste vil aktivt kjempe i mot en slik forandring. Personer som truer denne trygghet blir raskt en folkefiende.

Tenk selv
Vi vil nok aldri få vite sannheten fordi makt er kunnskap. Det er makten som bestemmer hva som til enhver tid er den vedtatte sannhet. Dersom media, vitenskap, utdanningsinstusjoner og politikere fortsetter å oppretteholde idéen om at jorden er en kule vil denne virkelighetsoppfatningen bestå. Den eneste muligheten er at hver enkelt må gjøre seg opp sin egen mening. Sannhet avgjøres ikke ved folkeavsteming, kan ikke kjøpes eller dikteres. Det eneste en kan gjøre er å undersøke det selv. Dersom jorden virkelig er flat burde det ha en viss nyhetsverdi, – også for media?

PS. For begynnere: Flat Earth in 5 minutes.

Read Full Post »

FLAT JORD DIKT

Flat-earth-and-tree

Jeg trodde jeg hadde hørt det meste
at jorden er flat er likevel det beste.

At jorden er rund er jo aldeles banalt
men det viser seg å være fullstendig galt.

Bevis det, roper de fleste hysterisk
og blir både sinte og reagerer ganske kolerisk.

Bevisene er mange og står faktisk i kø
og derfor blir mange så sprø.

Vann er vannrett for eksempel
det er jo ganske enkelt.

Solen er ikke 149 millioner kilometer vekke
det får jo den heliosentriske modellen til å sprekke

En planet betyr at det er på et flatt plan vi bor
det krever vel ikke så mye logikk for å tro.

Men uansett hvilke beviser som legges på bordet
må det vilje til å ta det på ordet.

Uten er det som å helle vann på en gås
og da blir det jo selvsagt bare vås.

Logikken og argumentene er både enkle og banale
det er konsekvensene som er så aldeles fatale.

Da er bildene av jorden fra verdensrommet bedrag
hvilket volder mange ganske stort ubehag.

Månelanding, satellitter og verdensrom har heller ingen eksistens
for det blir nemlig den naturlige konsekvens.

Å lure folk er veldig lett
særlig hvis de det på TV har sett

Da sitter massesuggesjonen og hypnosen så dypt
at alt annet blir oppfattet som ganske sykt.

Livsløgner vil verden ha
derfor er det så lett folk flest å bedra.

For som Ibsen sa, fjernes livsløgnens illusjon
fører det til lykkens kollisjon.

Som sagt, ingen mot sin egen vilje overbevises kan
derfor går dette diktet for skeptikere ikke an.

Den eneste muligheten er å ha et åpent sinn
slik at nye tanker kan slippe inn.

Det eneste som likevel kan løse problemet om jordens fasong skikkelig
er at du undersøker selv hva som er virkelig.

Read Full Post »

BrainwashDet er nesten ikke til å tro, men siste nytt i konspirasjonsteorier er at jorden ikke er rund, men flat. En voksende menighet av faktafornektere på Youtube og i kommentarfeltene i sosiale media hevder i fullt alvor at jorden er flat.

En debatt vitenskapen gjorde seg ferdig med på 1500-tallet har altså blusset opp igjen. Vel, det er ikke helt riktig, fordi på 1800-tallet var det faktisk en aktiv debatt i vitenskapelige kretser. Jorden som en roterende kule var langt fra den selvfølge det er i dag. Det ble utført en rekke eksperimenter, publikasjoner og bøker. Men så kom verdenskrigene og folk fikk viktigere ting å tenke på. Debatten sloknet ikke før månelandingene på TV og bildene av jorden fra verdensrommet.

Knusende bilder
Det er blant annet disse bildene fra verdensrommet faktafornekterne stiller spørsmål ved. De mener de er forfalsket. Robert Simmon designer i NASA innrømmer riktignok at mange av bildene av jorden må tas på kortere avstand for å få fram nok detaljer og blir deretter satt sammen som komposittbilder i Photoshop og andre dataprogrammer. Derfor blir mange av bildene av jorden så forskjellige fra år til år. Her er to eksempler på to offisielle NASA bilder fra henholdsvis 2012 og 2013 hvor Amerika er halvert i størrelse fra et år til et annet. Dette betyr nok bare at rådatene er forskjellige og ikke at bildene er forfalsket.

Jorden_2012_2013

   Et annet bilde flat jord tilhengerne trekker fram er nattfoto av stjernehimmelen med 6-8 timers eksponering som kan tas flere steder på jorden. De hevder at med unntak av Nordstjernen som står stille, er det alle stjernene og planetene som beveger seg, og jorden står stille.

Polaris

Igjen ser vi eksempel på faktafornektelse hvor noen stoler mer på slike amatørfoto enn de vitenskapelige fakta at jorden spinner på sin egen akse i 1500 km/t og rundt solen i 10 700 km/t. Solsystemet beveger seg i 800 000 km/t rundt galaksen og en slik runde tar 240 millioner år. Videre beveger galaksen seg i over en million km/t gjennom verdensrommet.

Kritikerne hevder at med slike hastigheter bør stjernebildene på himmelen endre seg, for de har vært uendret i de siste 2000 år. De forstår selvsagt ikke hvor uendelig langt vekke disse stjernene er, så slike hastigheter kan neppe spille noen rolle.

Er vann vannrett?
Et av de første flat jord eksperimentene går tilbake til 1883 hvor engelskmannen Samuel Rowbotham utførte det såkalte Bedfordeksperimentet. På en 9,7 km lang kanal stod han med en kikkert ved vannflaten i den ene enden, og en assistent stod med et flagg i den andre. I følge jordens krumning er dette flagget 7,31 meter under horisonten, men var fortsatt synlig.

Lignende observasjoner er gjort av Frihetsgudinnen i USA. Den er synlig på 96 km avstand. Monumentets høyde er 93 m er 632 m under horisonten. Det samme gjelder Chicago skyline som ses over lignende avstander over Michigan sjøen, eller Isle of Man som kan ses fra England på en avstand av 109 km.

Frihetsgudinnen_1

Slike observasjoner er selvsagt forførende, men når en ikke har hørt om lysbrytning, luftspeilinger og at lys kan løfte seg over store avstander, får det noen til å tro at vann er vannrett og at verdenshavene dermed ikke kan forme seg til en kule.

Normalt går lys i rett linje, som for eksempel når båter forsvinner i horisonten og som kritikerne hevder fortsatt er synlig i kikkert. Uansett er det situasjoner hvor det ikke er lysbrytning eller luftspeiling. Flat jord tilhengerne velger systematisk slike unntakstilfeller hvor temperaturforholdene i atmosfæren gjør slike fenomener mulig og kaller det bevis.

Hvem skal vi stole på?
Flat jord tilhengerne stoler altså mer på observasjoner enn vitenskapelige forklaringer. De går fra den ene villfarelsen til den andre og til slutt får noe til å ligne på en teori. Faktafornektelse er i dag et voksende problem. Det er en farlig tendens av ikke å stole på ekspertene. Det har alltid vært elever som tror de vet bedre enn læreren. Det har alltid vært kverulanter som tror de vet best. Ikke hør på dem. Stol på fagfolk, vitenskap og for all del, ikke tenk selv.

Reading-News

Read Full Post »

Other-worlds_2

«Menneskene aksepterer den virkeligheten som presenteres for dem.» Christof i The Truman Show.

Hva hvis vi ikke lever på en begrenset kule, men på et flatt ubegrenset eksistensplan uten ende? Hva hvis det finnes enorme landområder utenfor jordens grenser, men som vi med forestillingen om jorden som en kule effektivt holdes i uvitenhet om? Hva hvis denne manipuleringen av verdenskartet kanskje er den viktigste grunnen for å presentere menneskeheten for en virkelighet hvor vi bor på en kule som spinner rundt i verdensrommet og ikke på et flatt, ubevegelig og stabilt eksistensplan?

Kunsten å kontrollere en saueflokk
Hva hvis jorden og menneskeheten fra de tidligste tider er kontrollert av en menneskelignende herskerrase og de styrer og kontrollerer menneskeheten som en saueflokk med samme selvfølgelighet som vi behandler dyr? Lenge var religion det dominerende kontrollmiddelet for å legitimere herskerrasens liv i ekstrem luksus, makt og rikdom, mens alle andre var slaver. En samfunnsmodell opprettholdt til dags dato, men i andre former. Med økt utdannelse, kunnskap, teknologi, ekspansjonstrang, oppdagelsesreiser og et mer avansert samfunn mistet religionen mye av sin ideologiske og hjernevaskende rengjøringseffekt. Det ble behov for nye dogmer og en ny virkelighetsoppfatning. Den heliosentriske modellen fungerte perfekt til et slikt formål. Det var kanskje derfor verdenskartet ble endret, globusene kom i produksjon, skolebøkene skrevet om og NASA presenterte falske bilder av jordkloden sett fra verdensrommet og som de fleste gikk fem på. 99,9 prosent av menneskeheten har i dag akseptert denne virkelighetsoppfatningen og oppfatter det som det rene vanvidd å tro noen annet, selv om de aldri har undersøkt selv hvorfor de tror de bor på en spinnende kule med en overflatehastighet på 1.500 kilometer i timen (!?!#%!??) og ingen får vind i håret.

Smoke

Earth_NASA_2012_2013

Med UFO’er med på laget
Kanskje UFO’er ikke kommer fra andre solsystemer eller fjerne galakser fordi det finnes ikke noe verdensrom? UFO’er finnes sikkert, – men de eksisterer muligens i samme dimensjon og på samme jordiske eksistensplan som oss, men behersker langt høyere teknologi enn hva vi har tilgang til. Men hva hvis herskerrasen er i allianse med utenomjordiske høyerestående vesener og dermed får tilgang på deres overlegne teknologi i bytte mot å kunne gjøre med saueflokken av mennesker som de vil? De bestemmer muligens når ulike typer teknologi skal frigis for bruk, og hvilke teknologi som skal tilbakeholdes, undertrykkes eller kontrolleres. Teknologien for datamaskiner, transistorer, fiberoptikk, mobiltelefoner har antakelig vært kjent lenge, men blir først frigjort nå fordi det er økonomisk gunstig og inngår i den øvrige samfunnsutviklingen i den retningen makthaverne styrer den. Hva hvis UFO’er er del av militæret i de fleste land og del av det generelle kontrollapparatet av menneskeheten?

Ingen midnattssol i Antarktis
Antarktis er forbudt område. Ingen reiser dit ustraffet uten tillatelse. Flyene som går dit har ingen vinduer. Over 50 nasjoner har inngått avtaler om å holde Antarktis vekke fra snushaner og andre anarkistiske oppdagelsesreisende som for eksempel Jarle Andhøy og mannskapet på båten Berserk. For en halv million kroner er det mulig å reise til Antarktis på gruppeturer og ligge i telt et par dager sammen med pingviner og ekstreme kuldegrader. Den slags begrenser polarturismen en god del og gjør Gran Canaria langt mer populært. Hadde en reist til Antarktis ville en oppdage at det er ingen midnattssol. En vil oppdage at den heliosentriske modellen er feil.

«The truth is hidden i plain sight.»
Makthaverne har en egen forkjærlighet til å lyve i media, men i fiksjon og særlig i film vise sannheten. Filmen, The Truman Show er en av mange slike åpenbaringer. Menneskeheten er The True Man. I filmen er Truman kontrollert og overvåket av et omkringliggende teknologisk avansert samfunn hvor alle unntatt han er med på løgnen og bedraget. Byen heter Seahaven, og er konstruert slik Bibelen beskriver jorden som et flatt plan omgitt av hav både under og over. Byen har videre en kuppel slik Bibelen også beskriver en himmelhvelving eller «The firmament.» Leder for TV stasjonen, Christof sier blant annet: Menneskene aksepterer den virkeligheten som presenteres for dem. Så sant, så sant. Truman finner til slutt yttergrensen til den verden han er fanget av. Han finner utgangsdøren og går ut for å bli forent med drømmekvinnen i form av Uma Thurman. Og sender oss en hilsen: 

raw

PS. Legg merke til kors-symbolikken.
Kanskje må man spikre seg fast i korset av fornuft og dø fra sin uvitenhet for å bli fri?
Er det den egentlige betydningen av korsfestelsen?

Det er bare en drøm
Verken jordens eksistens eller verdensrommet kan ha noen ende. Det er umulig. For hva er utenfor der igjen? En annen del av bedraget er også å presentere oss for at verden er virkelig og fysisk. Den eneste realistiske løsningen er at livet er en drøm, en film eller et dataspill. Verden er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig og aldri forandrer seg. Verden eksisterer for all del, men det gjør også en drøm om natten, en film eller et dataspill. Livet er en konstant strøm av bevegelse umulig å fastholde. Øyeblikket og evigheten er det samme. Livet er det vi opplever akkurat nå. Livet er et bevissthetsfenomen. Platon hadde rett. Men dersom vi tror verden er virkelig er vi fanget av den og må forholde oss til verden som om den er virkelig. Derfor blir det ikke likegyldig om jorden er rund eller flat. Livet er en drøm og når vi dør, skal vi tro pålitelige kilder fra den andre siden, våkner vi opp til en annen eksisens og slapper av, som å ha våknet fra et mareritt. Vi må likevel ta livet på alvor for denne drømmen, filmen eller dataspillet virker jo så realistisk og troverdig. Alle tror på den – alle er med på illusjonen. Men slapp av, – det er bare en drøm. Slik utrykte Strindberg det i skuespillet Et Drömspel:

«Alt kan skje, alt er mulig og sannsynlig.
Tid og rom eksisterer ikke.
På et ubetydelig virkelighetsgrunnlag spinner
fantasien nye former og vever nye mønstre»

 

Read Full Post »

redblue_pill

I DET STORE OG HELE spiller det ingen rolle om jorden er rund eller flat. Heller ikke hvem som skjøt Kennedy, var 9/11 en inside job eller er Obama homo? Var de noensinne på månen, er verdensrommet bare en bløff og satellitter bare tull? Sprøyter de luften full av kjemikalier for å sløve oss ned, påføres vi sykdommer gjennom vaksinering og blir vi til slutt microchippet i en ny verdensorden av slaver og roboter?

VERDEN SLIK JEG OPPLEVER DEN er uansett en illusjon. Det er The Matrix. Det er et drama og et skuespill hvor vi alle spiller ulike roller. Den virkelige utfordringen er å gjennomskue spillet, forstå hvem jeg er og bli fri. Løsningen på dette finnes ikke i å studere livets drama, det er som drama flest underholdning og selvalgt psykodrama for sjelens vekst og utvikling.

PlatoPLATON HADDE RETT. Livet er en illusjon. Vi er som slaver lenket til gulvet i en kino og tror at det som vises på lerretet er virkelig. Det er kun en sjelden slave som kan bryte lenkene av uvitenhet, forstå hvordan kinoen virker og forene seg med lyskilden som gir verden liv. Denne kunnskapen har vært med oss siden tidenes morgen, men ble etter Aristoteles erstattet med troen på at den fysiske verden er den virkelige. Den fysiske verden finnes, for all del, men den er bare ikke virkelig.

PÅ LIVETS SCENE foregår en kamp mellom det gode og det onde. Det er umulig ikke å la seg involvere. Det er en krig Krishna i Bhagavad Gita sier vi må kjempe. Vi må delta i livets drama, men vi trenger kunnskapen til å forstå at det bare er et spill. Denne kunnskapen vil kunne sette oss fri og realisere livets ultimate mål.

 

Sannheten vises i full åpenhet. Her er friumerersymbolikk så det holder. Legg merke til sjakkbrett gulvet i gangen, og den lille detaljen med en globus i bakgrunnen.
Uansett – scenen er genial – the truth is hidden in plain sight.

 

Read Full Post »

Tintin

Flat jord er plantet. Det gir myndighetene et effektivt middel til å måle bevissthetsnivået i befolkningen og graden av vellykket programmering og kontroll. Flat jord debatten har utviklet seg til et sirkus med mange artister og en god del klovner. Selv er jeg en nyttig idiot for å gi myndighetene en håndsrekning i informasjon de selv har plantet. Det er meningen at du skal bli presentert for flat jord – for å se hvordan du reagerer. Er du en del av saueflokken eller blant de få sorte fårene enda med evnen til å tenke selv?

DET ER BLITT KLART FOR MEG at flat jord er tema som er blitt plantet. Indoktrineringen, programmeringen og den totale aksepten av den heliosentriske modellen har vært så vellykket at ingen i moderne tider har fattet mistanke. Etter Appolloferdene til månen og bildene fra verdensrommet er det hevet over enhver tvil at vi lever på en rund jordklode. Det er blitt det mest selvfølgelige av alt. I kontrast representerer flat jord fortidens paradigme, den ultimate uvitenhet og vi ser med overbærende medlidenhet på tider hvor de ikke visste bedre.

PÅ TROSS AV antakelig bevisst publiserte bilder fra NASA av jorden med synlige tegn på feil og manipulering var det ikke nok til å vekke mistanke. I alt materialet fra månelandingene var det også mye som ikke stemte, men likevel gikk det rett hjem hos de aller fleste. Det virker som myndighetene ikke bryr seg med å skjule sine løgner og forbrytelser, men tvert i mot etterlater spor fordi det er meningen at de skal gjennomskues. Sannheten gjemmes i full åpenhet.

9/11 OG DET ANGIVELIGE FLYET som styrtet inn i Pentagon var en terroraksjon så dårlig gjennomført at det var meningen at kritisk tenkende ville forstå at dette var myndighetenes eget verk. Mange har skjønt det, men hva flat jord angår måtte myndighetene antakelig selv hjelpe til og plante denne informasjonen. Det skjedde omkring 2014. Da begynte de første flat jord videoene å poppe opp på Youtube. Siden har det spredd seg og stadig flere har engasjert seg i temaet.

I DAG HAR FLAT JORD DEBATTEN utviklet seg til et sirkus med enkelte artister og en god del klovner. Blant konspirasjonsteorier viser flere av de mest sentrale og ledende aktørene seg å være shills. Det vil si profesjonelle agenter som på oppdrag fra makthaverne etablerer seg som autoriteter, samler et publikum og bygger opp tillit og troverdighet. Det gjør de ved å spre genuin informasjon blandet med en tilstrekkelig mengde desinformasjon. De kommer i posisjon til å styre debatten, sette dagsorden og på denne måten velger tema som er viktige og tema som skal ignoreres eller bekjempes. Kjente slike shills er Alex Jones en beviselig CIA agent, Steven Greer, David Icke, David Wilcock, Flat Earth Society, Mark Sargent, Patricia Steere med flere. Selv første mann ut med flat jord Eric Dubay kommer under tvil. Hans stunt med å gi Hitler oppreisning skader utvilsomt flat jord saken og blir av mange brukt for alt det er verdt. Flat jord er blitt et felt kraftig infisert av slike parasitter,  virus og troll for å sabotere debatten, avspore, latterliggjøre og etterlate et inntrykk av at flat jord stort sett er en gjeng med tullinger.

FLAT JORD HAR FOR MAKTHAVERNE en viktig funksjon. Ved å plante flat jord og andre konspirasjoner kan myndighetene måle bevissthetsnivået i befolkningen. Vietnamkrigen, for hva vi vet, var mest noe som skjedde på TV. Stort sett var media den eneste informasjonskilden. I krig er som kjent det første offeret sannheten. Vietnamkrigen var utvilsomt et faktum, men om krigen utspilte seg slik den er blitt gjengitt i media og går inn i  historien er et annet spørsmål. Bildene som ble vist var nok til å vekke en voldsom motstand og makthaverne kunne måle den politiske motstandskraften i befolkningen.

SÅ HVA SKJER når verden blir presentert for informasjon om at jorden er flat?
Hvor mange reagerer?
Hvor mange forsvarer hva de er blitt fortalt og programert til?
Hvor mange er i stand til å tenke kritisk og selvstendig?
Og hvem er det som tenker slik og ikke stoler på myndighetene?

SLIK KAN FLAT JORD og lignende tema fungere som et effektivt måleinstrument for å se hvor store deler av befolkningen er indoktrinert og lojale til den offisielle virkelighetsoppfatningen. Samtidig har de et middel til å sile ut de svarte fårene i saueflokken som nekter å gå i takt.

MIN ROLLE i forbindelse med flat jord er å være varsleren i saueflokken til å fortelle alle de andre om min nyoppdagete sannhet. Det er meningen at slike sannhetsapostler og meningstyranner skal være nyttige idioter og gi makthaverne en håndsrekning med å spre informasjon de selv har plantet for å teste reaksjonen i befolkningen.

RESULTATET ER fra makthavernes side utrolig vellykket. Den aller største delen av befolkningen er nå totalt programmert. De har utviklet en avhengighet til sin virkelighetsoppfatning til en slik grad at de aktivt bekjemper flat jord, uansett hvor sant det måtte være og uansett hvor mye bevis som legges på bordet. Selv å presentere sannheten i full åpenhet som for eksempel med en flat jord i FNs logo, hjelper det ikke. Indoktrineringen er komplett. Befolkningen kan nå presenteres for nærmest hva som helst uansett hvor absurd. Bare det har vært på TV –  så er det sant.

Forhenværende FBI sjef J. Edgar Hoover skal ha sagt det treffende: «The indivdual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monterous he cannot believe it exists.»

nation

Read Full Post »

Older Posts »