Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Religion og livssyn’ Category

Elefantguden Ganesh er en av de mer sentrale og populære gudene i det hinduistiske gudegalleriet. I all sin fargerikdom er det et spektukulært symbol på selvet og bevissthet. Som mange andre religiøse og spirituelle symboler gir det form til noe som er uten form.

Read Full Post »

flat-earth-1

Er den største bløffen i historien teorien om at jorden er rund? Er bildene av jorden sett fra verdensrommet  manipulert? Er jorden slik den ser ut – flat? Er verden blitt holdt for narr helt siden materialistisk vitenskap hevdet den fysiske verden er den virkelige og ikke den åndelige. Er livets matrix et dataspill og en drømmeverden? Er ikke en rund eller flat jordklode som svever rundt i et verdensrom uten begynnelse eller slutt er urealistisk uansett? Er ikke noe slikt kun mulig i en drøm? Det betyr ikke at naturlovene ikke gjelder. En rund jordklode er kanskje ikke korrekt i forhold til disse, men en flat er?

Noe som ikke stemmer
Flat-earth_2Dersom jorden er en kule som spinner rundt sin egen akse, betyr det at jeg i løpet av døgnets 24 timer beveger meg en gang rundt jordkloden. Jeg tilbakelegger da en distanse på 40 000 km litt avhengig av hvor jeg bor. Det vil si med en hastighet på omtrent 1500 kilometer i timen. Nå vil det sikkert innvendes at dette ikke merkes fordi atmosfæren og alle skyene følger med i dragsuget. Men hvordan er det mulig når det nesten ikke er friksjon mellom jordens overflate og luften over bakken? Hva skjer med sommerfuglene når jorden under dem beveger seg med en slik hastighet? Hvorfor får jeg ikke luft i håret når jeg sitter utendørs under en vindstille og skyfri himmel?

sun

Et annet fenomen er hvordan solstråler brytes gjennom et lag av skyer og former en vifte av stråler i omtrentlig 45 graders vinkel. Vil en slik spredning av solstrålene være mulig hvis solen er 150 millioner kilometer vekke, og ikke betrakelig mye nærmere.  Astronomene forestiller seg at jorden et støvkorn på 1,3 millimeter i bredde og solen er da 15 meter vekke og på størrelsen med en 14 cm bred kokosnøtt.

Videre at jorden befinner seg i et solsystem med planeter i bane, som igjen beveger seg gjennom en galakse med den svimlende hastighet av 160 kilometer per sekund og bruker 240 millioner år på en runde gjennom Melkeveien, og som igjen er del av millioner av andre galakser, – kan det virkelig stemme?

Skift av virkelighetsoppfatning
De største forbryterne i historien er ikke de store massemorderne, koloniherrene og andre kjeltringer, men Aristoteles, Galileo og Newton, i følge astrologen, fritenkeren og musikeren Santos Bonachi. De er ansvarlige for å skifte den opprinnelige idealistiske og åndelige virkelighetsoppfatningen som har vært med menneskeheten siden tidenes morgen. Det er en universell kunnskap i hjertet av hver eneste religion, mytologi og åndelig lære med bare det minste kontakt med virkeligheten.

Med Aristoteles, Galileo, Newton og moderne vitenskap ble det introdusert en ny virkelighetsoppfatning hvor det opprinnelige synet ble snudd på hodet. Den åndelige verden ble uvirkelig og en drømmeverden, og den fysiske synlige og sanseerfaringsverden den virkelige. Dette synet har holdt seg siden i det meste av Vestlig kultur og tas av de fleste fullstendig for gitt.

For å gjøre forvirringen komplett trykket kirken Aristoteles til sitt bryst. Ved hjelp av filosofen Descartes skilte det åndelige og fysiske lag og ble to adskilte verdener. Det ga vitenskapen arbeidsro til å utvikle teknologi, industrialisering og annet leketøy som selvsagt er puslete i forhold til naturen. Det åndelige ble et søndagsfenomen og langsomt faset ut til fordel for vitenskapisme som er dagens religion. Det folk flest tror på. Dette har også påvirket det enkelte menneske. Det er nå splittet i sin identitet og fullstendig ute av kontakt med virkeligheten. Mennesket har vel sjeldent vært mer uvitende og dummere enn nå. Vitenskapen kan alt, men forstår ingenting.

Uvitenhet eller manipulering
I beste fall er dette en stor feil hvor vitenskapen etter Aristoteles kom skeivt ut over hoppkaten, forlot Platon og sin åndelige opprinnelse og lot seg forføre av naturens tilsynelatende troverdighet av å være virkelig. Eller har ondsinnete krefter på denne måten bevisst manipulert menneskeheten vekk fra forståelsen og kontakt med vår sanne gudommelige og åndelige natur? For på den måten å kontrollere menneskeheten og styre dem som en saueflokk slik de fleste har oppført seg gjennom historien og fortsatt gjør?

Med til dette hører det med å skape en fullstendig feil modell av verden og innbille alle gjennom utdanningsystemet, vitenskap, massemedia at den fysiske verden er virkelig og blant annet at jorden er rund. Dette har nå nådd et nivå hvor denne modellen av verdesrommet er en selvfølge og nærmest umulig å betvile. Å hevde at jorden er flat i fullt alvor vekker ikke bare latter, men mistanke om noen virkelig har mistet grepet og gått fra sans og samling. Eller er bare indoktrineringen komplett?

Verden er et dataspill
For å forstå at jorden er flat må en innta perspektivet at verden et bevissthetsfenomen. Klarer du det? Bevissthet og eksistens er det eneste virkelige og den fysiske verden er en drømmeverden. Den fysiske verden eksisterer, men den er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig og som aldri forandrer seg. Dette er ikke lett å forstå, men selv vitenskapen forklarer at fast stoff ikke finnes. En skjorte består av bomull, tråder, molekyler, atomer, kvarker, preatomære partikler, energi og til slutt ingenting, eller ubegrenset potensialitet utenfor tid og rom, og uten lokalitet.

Dersom verden er virkelig skulle en tro at dagen i går skulle kunne hentes fram igjen og oppleves en gang til som en hvilken som helst DVD film. Livet mitt fram til nå er borte vekk. Det kunne like godt vært en drøm.

Verden er i konstant bevegelse. Øyeblikket kan ikke fastholdes, fordi alt beveger seg. Det vi opplever som verden er ikke mer virkelig enn en drøm om natten, eller en film på kino eller et dataspill. Forskjellen er kun kvaliteten. Den virtuelle virkeligheten vi kaller verden er så utrolig godt laget og så overbevisende at den oppleves som virkelig, men er egentlig en illusjon. Har Elon Musk rett? Er verden et dataspill?

Det er ingen fysisk verden
Virtual-realityDette betyr ikke at verden ikke finnes, men den er langt mer fleksibel, drømmeaktig og kan formes på svært mange måter enn vi kanskje tror. Naturlovene virker for det meste, med visse mirakuløse unntak fra tid til annen. Det er imidlertid ikke en fysisk verden der ute. Gjennom de fem sansene er det som vi går med databriller for å oppleve den virtuelle virkeligheten som dukker opp på en indre flatskjerm i sinnet. Her legges det på farger, tre dimensjoner og tid.

Selve programmering av dette spillet er intelligent designet av den gudommelige arkitekten og kosmiske byggmesteren. Den enkelte skapning deltar i spillet med en viss påvirkningkraft i sin del av spillet, men spillet som en helhet er det større krefter som tar seg av. Det er også et integrert spill hvor alle de ulike aktørene er koblet opp i et kollektivt felt og deler samme tilsynelatende virkelighet. Dataverdenen er i ferd med å bli et pedagogisk virkemiddel til å forstå hvordan verden virker.

Dersom du fanges av spillet og tror det er virkelig går du fem på. Oppgaven i dette spillet utenom å glede seg over alle de coole opplevelsene er å gjennomskue det, lære av det, forstå det, bli fri fra spillet og forstå hvem jeg er.

Jeg er alltid her
Er det ikke befriende å vite at verden kanskje ikke surrer rundt i en sinnsyk hastighet – men at jorden og grunnen under føttene faktisk står stille? Det må vel kunne gi en viss ro at jeg rent faktisk ikke skal noen steder, beveger meg ingen steder, men alltid er akkurat der jeg er.

Flat-earth_3

Noen må ha skjønt hvordan verden ser ut….

——————————–

Two-Theories

Er du i tvil om matematikken er korrekt – sjekk selv på kurve-kalkulatoren her:

Referanser:

Professor James Fetzer i samtale med David Weiss – presenterer begge sider.

Under the Dome – NB ! 2 timer dokumentar verdt å få med seg…

Santos Bonachi – Forklarer en del teknikaliteter…. og andre esoteriske perler

Read Full Post »

head-change1

En lærer hvor logikk og sunn fornuft ikke gjelder er ingen lærer, men en farlig forfører. Dem som gir sin hengivelse, tillit og underkastelse til en person som plasserer seg i en opphøyd posisjon, inntar rollen som en mester og ber sine tilbedere om å slutte å tenke, fortjener å bli lurt. Hvordan er det mulig å kontrollere et evangelium som predikerer at fornuft og logikk ikke gjelder? Denne metoden av forførelse kalles Crazy Wisdom. Her ses det litt nærmere på fenomenet og tilfellet Vasant Swaha.

Crazy Wisdom
I magasinet Visjon nr 1. 2017 bringer Line Nyborg en begeistret artikkel om hennes opplevelse på zen-retreat på Dharma Mountain i Hedalen i Valdres. Der oppholdt hun seg sammen med et hundretalls andre fordypet i snø, vakkert vinterlandskap og stillhet under veiledning av angivelig en ekte mester, den opprinnelige bergenseren, nå alias Vasant Swaha. Han har tidligere vært sikkerhetsvakt for den indiske guruen Osho. En såkalt Crazy Wisdom guru, en karakteristikk han deler med blant annet Chögyam Trungpa, Da Free John, Gurdieff, Aleister Crowley og en del andre.

Crazy Wisdom er en form for sjokk-pedagogikk hvor ekstreme opplevelser, irrasjonelle uttalelser, selvmotsigelser og paradokser er ment å kortslutte logikk og fornuft for å oppnå frigjøring ved å overkomme egoet og intellektets begrensninger. En guru eller lærer i en slik posisjon blir immun overfor kritikk. Uansett hva de foretar seg av absurde, perverse og kriminelle handlinger er alt sammen i tjeneste av det godes sak.

Skandalene i kjølvannet av denne type guruer er omfattende. Trungpa for eksempel kjent for høyt alkoholkonsum, fargerikt sexliv og ville fester, lykkes å smitte flere av sine tilhengere innen han selv døde av Aids. Osho endte opp som narkoman og gissel av sekretæren sin. Hun leverte hans daglige fiks og styrte ham som en marionettdukke hvor han ble et offer for maktapparatet han selv hadde bygd opp. Boken ‘Promise of Paradise’ av Satya Bharti Franklin anbefales for dokumentasjon og studie av Osho-bevegelsen sett fra innsiden. Aleister Crowley drev flere av sine nærmeste til sinnssykdom gjennom narkotikabruk, tantriske sexritualer og sort magi. Dog i noe mer beskjeden stil fører den norske Vasant Swaha denne guru-tradisjonen videre.

Mester eller ikke mester?
Line Nyborg nøler ikke med å kalle Vasant Swaha for en mester gjennomgående i intervjuet, men om denne karakteristikken sier han selv:

«Du kan kalle meg hva du vil. Men jeg ser ikke på meg selv som en zen-mester, ikke en gang i Norge. Jeg er bare en fri mann.»

BORTSETT FRA at denne uttalelsen viser at Vasant Swaha ikke vet hva det vil si å være fri, er dette underordnet i denne sammenhengen. Å være fri er den fulle forståelsen av at jeg er bevissthet. Bevissthet har ikke noe kjønn. Det er ikke personen, det være seg en mann eller kvinne som blir fri, men jeg i betydningen av bevissthet, oppmerksomhet, vitne, eksistens, blir fri fra den personen jeg tror jeg er. Allerede her diskvalifiserer Vasant Swaha seg som en mester. Det er jo derfor flott at han tar avstand fra en slik karakteristikk.

Det blir likevel forvirrende og en logisk kortslutning når han litt lenger ut i samtalen gjør det tydelig at han likevel oppfatter seg selv som en mester. På spørsmål om betydningen av å ha en mester svarer han slik:

«For hvordan skal du kunne lære noe uten en mester? Til og med for å spille gitar, trenger du en lærer. For ikke å snakke om dette !» Og i neste åndedrett. » Jesus sa: Kom og følg meg. Krishna sa, gi slipp på religionen din og kom til meg, jeg skal frigjøre deg. Slipp alt, stol på meg, har alle mestere sagt. Hengi deg til meg og jeg skal sette deg fri.»

BORTSETT FRA at dette er nettopp det Krishna ikke sier i Bhagavad Gita er dette også underordnet i denne sammenhengen. Men for ordens skyld sier Krishna at du nettopp ikke skal gi slipp på religionen din, fordi «Uansett hvordan folk tilber meg, velsigner jeg dem ut fra deres egen tilbedelse. Alle bønner kommer til meg. Alle veier fører til meg, Arjuna. Min vei kan følges på mange måter» (Bhagavad Gita kap 4, 11. ) Krishna leverer nettopp det frigjørende konseptet at du kan tilbe Gud i hvilken form du vil, bare det skjer med kjærlighet og hengivelse.

Krishna sier heller ikke at han skal frigjøre den som hengir seg til ham. Krishna sier at du er fri allerede, og det er ingenting du kan gjøre for å bli fri. Ingen andre kan frigjøre deg, heller ikke en mester. En lærer kan gjøre deg oppmerksom på din uvitenhet om din sanne natur som er frihet. Eleven må gjøre jobben selv. Mesteren er kun en lærer og gir kunnskap.

Krishna er ingen guru for Arjuna, men en venn. Arjuna som er hærfører har Krishna som sin veileder og kusk for stridsvognen på slagmarken hvor den berømte dialogen mellom Krishna og Arjuna finner sted. Krishna underviser i en tradisjon basert på vennskap og likeverdighet, og ikke en oven i fra og ned guru modell. I en ikke-dualistisk forståelse hvor alt er bevissthet blir hierarki, status og opphøyde posisjoner meningsløst. Men ikke i Vasant Swahas dualistiske verden hvor han melker gurumodellen av mester og underdanige elever for alt det er verdt.

Sannhet med modifikasjoner

«De henrettet Sokrates, de korsfestet Jesus og forgiftet Buddha», sier han videre for å poengtere at «Sannheten er alltid skremmende for dem som lever i løgn. Sannheten er en brann. Ingenting har forandret seg i så måte siden de korsfestet Jesus. De forsto han ikke, eller de forsto han bare med egoets måte å forstå på, og da ble han en trussel. For egoet virker de opplyste veldig arrogante.»

BORTSETT FRA at det var Sokrates som ble forgiftet og Buddha ikke ble henrettet er det underordnet, men det viktige her er at Vasant Swaha opererer med to former for logikk. Egoets sannhet for vanlige folk, og så en spesiell sannhet som vanlige folk ikke forstår, men en sannhet som kun er tilgjengelig for opplyste eller slike som ham. Slik uttrykker han det allerede i begynnelsen av samtalen:

«Jeg skal svare på spørsmålene dine, fordi du er her. Og vi kan ha det litt gøy med det. Men ikke tro at folk virkelig vil forstå. Du begynner kanskje å forstå, men du er én av ti tusen. Du kan skrive bøker om det, men det er bare hode. For å forstå zen må du komme tilbake til deg selv. Du må bli intim, komme nær sannheten. Ellers vil det bare kjennes som galskap, noe helt vilt.»

BORTSETT FRA at uttrykket, å komme tilbake til seg selv, viser null forståelse for hva bevissthet er, la det være underordnet også her. Du er alltid deg selv. Du har aldri vært noe annet enn deg selv. Du kan ikke komme hjem til deg selv når du alltid er hjemme. Å komme hjem til seg selv er en åndelig floskel basert på uvitenhet. Poenget her er introduksjonen til denne form for eksklusiv sannhet som kun den opplyste har tilgang på, og som ingen kan kontrollere fordi da er du bare i hodet. Det er Crazy Wisdom i et nøtteskall.

Mange kjøper denne form for kvasi-logikk i uttalelser som ikke lytt til hodet, men til hjertet. Det høres vakkert ut, men det er fortsatt et mentalt utsagn basert på intellektet. Det er en selvmotsigelse av typen;
– «Jeg skal si deg en ting; gjør som meg, ikke snakk med munnen.»
Følelser er bra for all del, men i siste instans er det alltid intellektet som danner grunnlag for våre valg. Intellektet overstyrer følelsene, pluss at alle følelser er et resultat av tanker. Følelser, ego og intellekt utgjør en helhet og funger alltid sammen, og bør følgelig også forstås samlet og ikke isolert. Det ene utelukker ikke det andre, men intellektet står hos et sunt menneske over følelsene.

Sinnet består av inntrykkene fra de fem sansene, følelser, ego og intellekt. Dette er våre instrumenter for alt vi opplever. Det går ikke an å oppleve noe ut over det, like lite som vi kan se infrarødt lys eller høre ultralyder. Det går ikke an å tenke, resonere eller forstå på noen andre måter ut over intellektet. Å påstå at det finnes andre områder for sannhet som kun opplyste har tilgang på, gjør disse såkalt opplyste totalt uangripelige for kritikk. De henviser bare til at de opererer innenfor et annet logisk univers hvor vanlige folks logikk dessverre ikke gjelder.

«Mesterne snakker ikke til hodet ditt. Det er ikke rasjonelt det det de sier.»

Slik ordlegger Vasant Swaha seg. Det en mester til enhver tid sier og gjør er den levende sannheten. Eller med hans egne ord:

«Det er derfor zen er så vakkert, fordi det mesteren sier, det er læren. Fordi de vet at nå er dette mesteren, det er han som er levende. Det er den direkte veien. Du blir bare varm ved å sitte ved bålet, ikke ved å se bildene av bålet. »

 Det krever ikke mye fantasi til å forstå ut fra denne sammenhengen at bålet det her er snakk om er ingen ringere enn, Vasant Swaha.

Verden vil bedras
Å selge stillhet er som å selge luft. Det deltakerne kjøper er disiplin og forholdene Vasant Swaha legger til rette for. Den spesielle atmosfæren skapt av troen på å være i nærværet av en mester, dager fulle av meditasjon, god mat og sosialt fellesskap med hengivne likesinnede i vakre omgivelser gir utvilsomt gode opplevelser. Det er nok et fint avbrekk til et ellers hektisk liv. For mange er det sikkert befriende å slippe å tenke og vite at andre gjør all tenkningen for deg. Alt du trenger er å nyte stillheten, vite at du er blant de utvalgte og heldige som får oppleve en ekte mester og de velsignelsene noe slik kan føre med seg i dragsuget. Er hengivelsen til ham sterk nok, har han til og med lovet at han vil frigjøre deg. Det er sikkert en flott opplevelse, men beklager, det har ingenting å gjøre med frigjøring.

Beklager videre for å være en slik lyseslukker og festbrems. Mitt problem er åpenbart, – jeg er jo bare i hodet. Men hvordan er det mulig å kontrollere noen som påstår de er en mester, på andre måter enn å undersøke sannhetsinnholdet i det de rent faktisk sier? Tror du at noen er en mester bare fordi de eller andre sier det, uten å undersøke det selv, uten å stille kritiske spørsmål, er du naiv.

I India hvor de har levd med guruer i tusenvis av år er det obligatorisk å teste guruer for deres troverdighet. I Bhagavad gita og flere andre steder beskrives kriteriene for frigjøring i detalj. «De som ser seg selv i alle, og alle i dem og er fri fra begjær. De lever i visdom. Upåvirket av sorg eller søken etter nytelse, lever de fri fra frykt og sinne med stødig visdom. En person med slik skjelneevne er uten tilknytning til utfallet av enhver situasjon. De triumferer ikke over gode resultater, og blir heller ikke nedtrykt over dårlige. De er like komfortable under behagelige og ubehagelige omstendigheter.» (Bhagavad gita 2. kap. 55.)

Dette kan høres tilforlatelig ut, men hvor mange er fri fra begjær, frykt, sinne, preferanser og like lykkelige om de er innenfor eller langt utenfor komfortsonen? Hvor går grensene for din komfortsone? Guruer skal testes. Vestlig kultur er lite forberedt på guruer. Her er det fritt fram for det meste. Guruer svelges med hud og hår og gurubransjen er sikrere enn begravelsesbransjen.

Blir du lurt?
Som Crazy Wisdom guru har Vasant Swaha gått i en god skole hos Osho som brukte samme framgangsmåte. Ingen av hans 250 000 tilhengere i sine velmaktsdager på 1980 tallet reagerte kritisk på en bilpark med 94 Rolls Royce, en større personlig garderobe enn Ludvig den 14. og en persondyrkelse som overgikk Hitler. Selv ikke nazistene gikk med bilde av sitt forbilde rundt halsen slik alle Osho-tilhengerne gjorde. Den indiske filosofiprofessoren tok først navnet, Bhagwan Shree Rajneesh, senere ble det til Osho, men for det meste kalte de ham Bhagwan som til orientering betyr Gud.

Dette kan virke som en festlig lek og dekke et behov for eksotiske opplevelser, hverdagsmystikk og kan fylle et ellers tomt liv med mening. Personer som stiller seg opp på pidestallen gjør seg til objekt for andres projeksjoner av lengsler, behov av å tilbe noe opphøyd og erstatning for en ellers manglende farsfigur. Graden av å idealisere andre er ofte omvendt proporsjonal med selvforakt. Derfor dyrker personer med lav selvfølelse kjendiser, kongelige og popstjerner og holder liv i den kulørte sladderpressen. Religionene har selvsagt alltid livnært seg på disse psykologiske mekanismene og den alternative verden er ikke noe unntak. Også her flokker hærskarer seg rundt ledere, guruer og andre med karisma ut over gjennomsnittet klar for sin personlige avgudsdyrkelse.

Dette er mer enn ansvarsfraskrivelse og gi fra seg makt over eget liv, – det er en form for ondskap. Fordi det i likhet med religion krever blind tro og underkastelse av en autoritet utenfor en selv. En lære eller tro som ikke står ansvarlig overfor logikk er ondskap fordi det legitimerer å handle irrasjonelt. Hva religioner får til av absurditeter og grusomheter med henvisning til Guds ord er omfattende. Heksebrenning, omskjæring, kvinneundertrykkelse, barneekteskap, diskriminering på grunn av kaster, dyremishandling og kriger er bare begynnelsen på en lang liste. Det er umenneskelighet fordi vår menneskelighet er basert på at vi handler rasjonelt overfor hverandre. Personer som hever seg ut over slike grunnleggende sosiale normer er i beste fall naive klovner og i verste fall farlige narsissistiske maktmennesker.

Sekten rundt Vasant Swaha er beskjeden og gjør ikke større skade enn å påføre ham selv og andre et massivt selvbedrag, selv om de psykologiske, sosiale og karmiske konsekvensene sikkert er ille nok. Dharma Mountain blir neppe noe nytt Jonestown hvor sektlederen Jim Jones hadde innflytelse nok til å få sektens 900 medlemmer til å ta cyanid og begå kollektivt selvmord. De massepsykologiske mekanismene bak slike hendelser er likevel de samme som får mennesker til å gi fra seg makt, stole på andre og godta oppfordringen om å slutte å tenke. Oppskriften holder karismatiske menigheter sammen, holder liv i religionene, sørger for jevn rekrutering av selvmordsbombere og holder hjulene i gang i gurubransjen.

Kritikken skal ikke bare rettes mot dem som spiller hovedrollen på denne scenen og setter seg i guru-stolen, men retter seg vel så mye mot publikum som overgir seg, tilber og underkaster seg. Å lete etter sannhet hører til menneskets grunnleggende nysgjerrighet og iboende lengsel etter frihet. Men det er umulig å finne sannhet uten å diskriminere og være kritisk. Slutter du å tenke og overlater til andre å tenke for deg, fortjener du å bli lurt.

PS. Artikkelen ble refusert i magsinet Visjon. Begrunnelsen er at innlegget er for langt, og at dette ikke vil føre til en konstruktiv debatt. Redaksjonen var villig til å gjengi innlegget i sterkt forkortet utgave.

Read Full Post »

God jul

virgin

Sliter du med logikken i at Jesus ble født av en jomfru, så slapp av.
–  Det er kun symbolsk.
Jesus eller Kristus i Det nye testamente, i likhet med Krishna i Bhagavad Gita er en symbolsk representasjon av Selvet eller bevissthet.

Slik verdensrommet eller eksistens ikke har noen begynnelse eller slutt har bevissthet det heller ikke. Bevissthet ble aldri født fordi det har ingen begynnelse. Derfor symbolet av jomfrufødsel…. Det som aldri ble født.

At tre ukjente menn dukker opp ved fødselen og hvor moren hevder at det er ingen far, er jo mistenkelig, men igjen er fortellingen symbolsk. De tre vise menn symboliserer tre krefter som skaper alt, sattva, rajas og tamas eller informasjon, energi og stoff. Men det er en annen historie.

God jul, forrresten… !

Read Full Post »

kunnskapens-yoga_webYoga har tatt verden med storm, men den viktigste grenen av yoga er enda ikke oppdaget av yogautøvere flest. Noen gjør yoga for å komme i form, for avspenning eller for å finne indre ro fra hverdagens stress og mas. Andre er åndelig søkere og for dem tilbyr yoga alle åndelige veiers ultimate mål, frigjøring. De fleste tror at dette kan oppnås gjennom hard trening, asketisk livsførsel, årevis med meditasjon for til slutt å ende med en fantastisk opplevelse. Dette er en feil oppfattelse fordi frigjøring er ikke en opplevelse, men en forståelse. Det er ingenting du kan gjøre for å bli fri, fordi du er fri allerede. Problemet er at de fleste er uvitende om dette. Uvitenhet fjernes ikke gjennom handlinger, men gjennom kunnskap.

Denne kunnskapen kalles vedanta og finnes detaljert beskrevet i det klassiske indiske skriftet Bhagavad Gita. Dette er en av verdenslitteraturens mest berømte dialoger hvor det forklares hvem jeg er, hvordan å handle i verden og hvordan bli fri. For mange er Bhagavad Gita et religiøst skrift og med lignende status for en hindu som Det nye testamente har for en kristen. Her finnes imidlertid en kunnskap ut over religion i en logisk basert vitenskap om virkelighetens ikke-dualistiske natur. Her ikke noe å tro på, kun noe å forstå. Få bøker er oversatt og kommentert mer enn Bhagavad Gita. Nå er den kommet i en ny norsk utgave oversatt og med kommentarer.

En bør ikke la seg skremme og tro at dette er bare teori. Dette er kunnskap om deg – og du er ingen teori. Din egentlige natur er bevissthet – den har ingen begynnelse eller slutt, den forandrer seg aldri, er alltid den samme og er det eneste faste punktet i en stadig foranderlig verden. Bevisstheten er virkelig, alt annet er en drømmeverden og en illusjon. De fleste er fanget i livets matrix med den forkrøplende troen på å være en begrenset liten person med en kropp, personlighet, alder, kjønn og et sted å bo, tyrannisert av lyster, frykt og begjær fanget i et døende dyr. Å forstå at jeg er grenseløs, uforanderlig, alminnelig, ubekymret, ikke-dualistisk bevissthet er frigjøring.

Les utdrag her

Kunnskapens YOGA, en introduksjon til Bhagavad Gita & vedanta
Christian Paaske
160 sider
Yogasenteret, Stavanger, 2016

Pris: 300 kr
Kan bestilles fra: paaske@online.no

Read Full Post »

Hva er åndelighet?

lotus

Under overskriften «Uklart av Paaske» i et nylig leserinnlegg i Stavanger Aftenblad har Håkon C. Pedersen sansen for mine betraktninger om religion og nyåndelighet. Jeg harseler imidlertid ikke, men konstaterer at begge er basert på opplevelser. Dette fører til en jakt på å oppleve noe spesielt, dypt, intenst, eksotisk, mystisk eller overnaturlig som om livet allerede ikke er fantastisk nok. I prinsippet er dette ikke forskjellig fra begjær etter penger, sex, status, makt, anerkjennelse og underholdning. I sin religiøse versjon blir det en form for åndelig materialisme med en søt-bitter glasur av kostymer, absurde trosforestillinger, irrasjonelle handlinger og et spektakulært oppbud med alt fra omskjæring til korsfestelse, og med løfter om evig frelse eller trusler om død og fordervelse fra en allmektig supermann som ser alt.

En sterk opplevelse
For et par hundre år siden var hverdagen fylt med arbeid fra morgen til kveld. På søndagen tok de på seg finklærne og gikk i kirken. Fra sine små stuer i trange smau møtte de Domkirkens svimlende takhøyde, orgelmusikken bruste, fra koret lød vakker salmesang, fargeglødene glassmalerier lyste mot dem og en karismatisk prest fra prekestolen iscenesatte en sterk opplevelse. I dag må andre virkemidler til for å gjøre inntrykk. Derfor nyåndelighet med en rik flora av eksotiske opplevelser for å erstatte de gamle ritualene for noe opphøyd, hellig og guddommelig for å løfte oss ut over hverdagen og gi livet tro, håp og mening.

Kunnskap og forståelse
Håkon C. Pedersen synes imidlertid jeg er uklar om hva åndelighet er. Kort fortalt er det å forstå hvem jeg er og bli fri. Dette oppnås ikke gjennom opplevelser, men gjennom forståelse. Det er ut over tro, filosofi og vitenskap, men en logisk undersøkelse av vår egen erfaring av virkeligheten. Dette finnes i gammel vedisk kunnskap, men også i Bibelen og andre tradisjoner, men ofte gjemt i symboler i en dypere esoterisk understrøm.

Dette perspektivet fører til forståelsen av at det er ikke noe adskilt subjekt som står utenfor virkeligheten og betrakter en objektiv verden. Det er kun én virkelighet og den er ikke-dualistisk, uten adskilthet. I kvantefysikk finnes det ingen adskilthet mellom atomer. Alt er en stor «kosmisk suppe», som vi mentalt organiserer og gir navn og form.

Virkelighetens natur er ikke materie, men bevissthet. Det er «lerretet» hvor alle livets opplevelser og fenomener «males» på. Det er «verdens lys», hvis uten det ikke ville finnes noen verden, like lite som en drøm ville eksistere hvis det ikke var noen bevissthet til å oppleve den.

Frigjøring
Imidlertid oppleves verden dualistisk. Det ser jo ut som jeg befinner meg i en verden av adskilte objekter med møbler, biler, trær, dyr, andre mennesker, planeter og solsystemer. Slik slavene i Platons hulelignelse er lenket til gulvet i livets kinosal tar også vi feil av virkeligheten. Det gjør oss til slaver og vi føler oss fanget, små, mangelfulle, begrensete og enda verre, går ut på dato og dør. Å bryte ut av denne illusjonen er frigjøring og essensielt menneskets grunnleggende lengsel. Dersom jeg forstår at jeg ikke er kroppen, tankene, følelsene og den personen jeg tror jeg er, men bevisstheten som opplever vil jeg innse at jeg er fri allerede.

Åndelighet er derfor ikke å sette seg i en spesiell stemning, tenne stearinlys, be eller å meditere og tro på en mytologi i ulike varianter, men å leve et helt vanlig liv med en forståelse av hvem jeg er. Med det følger en varig verdsettelse og tilfredshet over livets skjønnhet, godhet og grensesprengende storslåtthet. Fri fra frykt, preferanser og uavhengighet av opplevelser. Det er ikke personen som blir fri, men jeg blir fri fra den personen jeg tror jeg er. Åndelighet er ikke et søndagsfenomen, men hvordan jeg lever mitt liv.

To veier
De færreste forstår eller er kvalifisert for denne direkte veien til frigjøring gjennom kunnskap og forståelse. Derfor anvises det ofte en indirekte vei hvor læringskurven ikke er fullt så bratt. Dette er en overgivelse til forståelsen av at verden styres av en gudommelig intelligent orden. Min oppgave som menneske er å bringe mine handlinger i overensstemmelse og harmoni med denne ordenen. Det mest nærliggende er å kalle dette Guds vilje eller dharma. En åndelig praksis er da sammenfallende med etiske verdier som ofte finnes i de fleste religioner. Slik sett verdsettes også en religiøs innstilling til livet i form av takknemlighet, aksept og overgivelse til den kjærlighetsfulle kraften og intelligensen i alt liv.

Det er vel og bra å forstå at verden er ikke-dualistisk og at alt er bevissthet. Jeg må likevel leve i en kropp og forholde meg til en dualistisk verden. Det er den største utfordringen. Eller som en zen master Dogen, uttrykte det: Utenom gode manerer, er frigjøring det viktigste i livet.

Read Full Post »

jesus

Dialogprest Silje Trym Mathiassen skrev nylig i Aftenbladet, 15. september, om åndelig lengsel. På tross av frafall blant kirkens medlemmer peker hun på at det generelt er en voksende lengsel etter en dypere mening med livet og mye av dette kommer til utrykk innen nyåndelighet innenfor det alternative. Hun skriver: «Subjektive erfaringer og en indre trang til mening erobrer terreng i forhold til religion basert på ytre autoriteter. Noe av kjernen i nyåndelighet er menneskets mulighet til å erfare det hellige direkte og å gjøre seg egne erkjennelser knyttet til dette.»

Et åndelig sirkus
Å søke etter åndelige erfaringer og opplevelser er ikke løsningen, men selve problemet. Nyåndelighet utkonkurrerer tradisjonell religion fordi det tilbyr mer underholdning. Hva er salmesang, orgelmusikk, bibelvers og moralsk formaning fra en svartkledd prest på en prekestol i forhold til krystaller, engler, flagrende gevanter, buddhafigurer, ekstatisk dans, sjamantrommer, tantrisk sex, karismatiske guruer, opplysning, nirvana eller kosmisk orgasme, – bare for å nevne litt av hva nyåndelighet har å tilby. I prinsippet er det liten forskjell på tradisjonell religion og nyåndelighet, det siste er kun mer fargerikt, eksotisk og variert. Dersom målet er opplevelse er det fortsatt en søken etter objekter og ikke forskjellig fra et godt måltid, en iskrem, en ny bil, en sydentur eller en eksotisk tur til India til føttene av en guru. Det er fortsatt materialisme, eller snarere åndelig materialisme.

Frigjøring
Alternativet til opplevelse er å søke kunnskap og forståelse. Åndelig lengsel er ikke en søken etter å oppleve mer enn det livet allerede kan tilby, men det er en søken etter mening. Det er å forstå livets grunnleggende spørsmål, hvem jeg er, meningen med livet og hvordan å handle i verden. Et alternativ til tro, filosofi og vitenskap er en logisk undersøkelse av vår egen erfaring av virkeligheten. Den jeg er, er ikke noe mystisk, langt borte og kun tilgjengelig i dyp meditasjon, men det er den helt åpenbare, selvfølgelige viten jeg har av at jeg finnes, eksisterer og er til. Ingen trenger å bli fortalt at de eksisterer, det er det eneste jeg med absolutt med sikkerhet kan vite. Å påstå at jeg ikke eksisterer er umulig. Ikke-eksistens finnes ikke.

Likevel fanges vi i en illusjon om oss selv fordi vi tror vi er kroppen, tankene, følelsene og den personen vi tror vi er, men som egentlig alt sammen er objekter i vår egen subjektive bevissthet. Denne manglende forståelsen av forskjellen mellom subjekt og objekt medfører at verden oppleves dualistisk hvor vi opplever oss selv som adskilt fra verden. Å oppheve denne adskiltheten gjennom forståelse er frigjøring og er hva vi egentlig søker. Ingen opplevelse vil kun løse dette mentale fangenskapet i livets matrix, kun kunnskap. Både religion og det aller meste av nyåndelighet leter dessverre etter svarene på feil sted ved å søke opplevelser istedenfor kunnskap. Eller som det så tankevekkende står i Bibelen; «Sannheten skal sette deg fri.»

Jeg er verdens lys
Det er sant som det lenge lyste over Breiavannet, Jesus er verdens lys i betydningen av at han visste hvem han var, nemlig bevissthet. De to eneste kategoriene i eksistensen av objekter og subjektet er alt som oppleves og bevisstheten som opplever det. Alle opplever kun objektene fordi bevisstheten kan ikke oppleve seg selv, like lite som et øye kan se seg selv. Bevisstheten er som havet, opplevelsene og fenomenene bølgene. De er begge ett, slik Jesus sa, jeg og Faderen er ett. Å ta feil av dette fører til lidelse som å være på kino og ikke forstå at det er en film. Å søke seg selv gjennom andre typer opplevelser er meningsløst, fordi alt jeg opplever er meg selv. Jeg er allerede bevissthet. Det kan ikke oppleves, kun forstås. Bevisstheten er lyset som gjør opplevelser mulig. Verden er en prosjeksjon av bevissthet, slik en film på et lerret er en projeksjon fra filmfremviserens lyskilde.

For å forstå dette må en dø fra sin gamle kunnskap, en må dø på korset av fornuft, fjerne den store steinen av uvitenhet og gjenoppstå med ny kunnskap. Dette er frigjøring og er alle åndelige veiers mål. Det er hva inskripsjonen over antikkens akademier betyr, erkjennn deg selv. Dessverre tolker de fleste korsfestelsen bokstavelig til en bloddryppende barbarisk offerhistorie, mens det egentlig er symbolske bilder på den universelle læreprosessen av å forstå seg selv og bli fri.

Kirkens framtid ligger ikke i å skape bedre underholdning, mer stemning og konkurrere med nyåndelighetens blomstrende sirkus, men å forstå den dypere meningen i sin egen kunnskapskilde.

Publisert i Stavanger Aftenblad 22.sepember 2016 – Tittel: Nyåndelighet på villspor.

Read Full Post »

Older Posts »