Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Religion og livssyn’ Category

Guru

Listen over falne guruer blir stadig lenger. Guruer, karismatiske lærere og andre åndelige ledere som ikke misbruker sin posisjon i form av sex, penger og makt er snarere blitt unntaket enn regelen. Råtne egg ser ut til å være overrepresentert i gurubransjen. Grunnen må snarere søkes i selve systemet som gjør det mulig fremfor å forarge seg over alle de delikate skandalene mange guruer drar etter seg.

Kortslutning nr 1
Den første kortslutningen i den åndelige verden er at opplysning, samadhi, nirvana eller selvrealisering er en personlig opplevelse. Følgelig gjør dette enkeltpersoner opplyste. Ingenting i den åndelige verden gir personer høyere status enn dette. Det kvalifiserer for privilegier, makt, dyrkelse og tilhengere flokker seg omkring dem slik fluer mot lyset. Her legges grunnlaget for sekter i ulike varianter med en karismatisk leder på toppen med uinnskrenket og diktatorisk makt. Under dem formes en maurtue av undersåtter og tilhengere i et gjensidig psykologisk avhengighetsforhold av makt og underkastelse.

Opplysning er ikke en opplevelse
Bortsett fra at dette er en fundamental feil forståelse av opplysning, brukes dette likevel for alt det er verdt. Både yoga, buddhisme og 95 prosent av den åndelige verden abonnerer på denne misforståelsen. Opplysning er ikke en opplevelse, men en innsikt og forståelse. Opplysning er egoets ultimate skuffelse, fordi det er ikke egoet som blir opplyst, men det oppstår en erkjennelse og forståelse av at ens egentlige natur er bevissthet, og at bevisstheten allerede er opplyst, og har alltid vært det. Dette kalles frigjøring eller moksha. Det er ikke personen som blir fri, men en blir fri fra personen.

Kortslutning nr 2
Den andre kortslutningen er selve den pedagogiske modellen av total underkastelse og tillit til læreren eller guruen. Denne foreldremodellen er vel og bra med en ukorrupt leder, men i praksis åpner dette for en autoritær struktur hvor guruen inntar en priviligert og opphøyet posisjon i forhold til elevene. Det er ikke en relasjon basert på likeverdighet, men på underkastelse og adlydelse. Dette kombinert med gurustatusen i kraft av å være en helt spesiell person er oppskriften på at mye kan gå galt.

En risikosport
Hekkeløpet de fleste guruer må gjennom har fire hekker: Sex, penger, makt og berømmelse. De færreste klarer dette løpet uten riv, noen bare på enkelte, andre på alle sammen i tur og orden. Mange guruer fortjener smekk på fingrene og fy i ansiktet, men ansvaret er vel så stort for alle dem som lar seg forføre av personer med litt karisma, blendende personlighet og løfter om å bli like spesielle som dem, bare det underkaster seg og gjør som guruen sier. En ting er guruer som misbruker sin makt, men det er kun mulig overfor personer som ukritisk gir fra seg makten over seg selv. Risikosporten i gurubransjen er gjensidig.

Read Full Post »

God
Det er lett å tilslutte seg Benjamin Waldejers nylige debattinnlegg hvor han tar til orde for at man må kunne ytre seg fritt om religioner uten fare for sosial isolasjon eller i verste fall fysisk vold. Det er på den annen side vanskeligere å tilslutte seg hans utsagn om at alle religioner er eventyr og står for verdier og ideer uforenelig med et opplyst liv og samfunn. Eventyr er noe man normalt forteller til barn. Å plassere største delen av verdens befolkning på et slikt nivå er lite ydmykt overfor andre former for virkelighetsoppfatning enn sin egen. Det er kanskje et lite gjennomtenkt utsagn og sekundært i forhold til tematikken, men uttrykker en form for intellektuell arroganse typisk for vår tids kvasi-religiøse samfunnsmyte basert på den hellige treenigheten av fornuft, vitenskap og teknologi. I og med at han kritiserer religion, er det kanskje naturlig også å reflektere over sin egen tro?

Livet er et mysterium
Det er umulig å komme utenom det faktum at livet til syvende og sist er et mysterium. De evige spørsmålene om hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og meningen med livet står fortsatt ubesvart. Selv om verden skulle ha oppstått med et stort smell, gjenstår fortsatt spørsmålet om hvor materialene til denne eksplosjonen kom fra, og hva som var før det? For å kunne leve i denne verden omgitt av det ukjente i alle retninger trenger alle å tro i større eller mindre grad. På en akse med religion, filosofi og vitenskap finnes tro i den ene enden og fornuft i den andre. Den rene fornuft finnes ikke, det vil alltid være et element av tro også i vitenskap. Det er bedre å vite enn å tro, men problemet er skissert i Pascals sirkel. Kunnskap er radius i en kule hvor overflaten vender ut mot det ukjente.

Dagens verdier
Religionenes bidrag er ikke så entydig at det kun er en oppdiktet ideologi for å holde folk i uvitenhet, underdanighet, lydighet, fattigdom og akseptere overklasse, presteskap og kongeliges privilegier, makt og rikdom. Religionene har også lysere sider og spesielt hva gjelder verdier. Benjamin Waldejer nevner buddhisme som en av verdens store eventyr. Det kunne være interessant å høre hvilke verdier i buddhismen han finner spesielt frastøtende? Også i kristendommen for den del, hva er galt med å elske sin neste som seg selv?

Er det noe vårt post-moderne samfunn mangler er det nettopp verdier. Fordi etiske verdier ikke har noen rasjonell og vitenskapelig begrunnelse behandles de som ikke-eksisterende og overlates til den enkelte som en privatsak. Vår samfunns høyeste verdi er i dag penger, så fattige er vi blitt. Vitenskapen ser på naturen som ubesjelet og redusert til materie. Denne form for positivisme som eliminerer eksistensen av et subjekt og gjør verden og våre medmennesker til objekter og i prinsippet til en maskin har gått verdimessig konkurs.

Hvis Benjamin Waldejer gjorde et dypere studie av verdens religioner og spesielt hinduisme og buddhisme vil han nok finne en langt dypere forståelse av både verdier og opplysning, enn hva post-moderne intellektualisme noen sinne vil komme i nærheten av.

Read Full Post »

Ganesh

I DET HINDUISTISKE GUDEGALLERIET vrimler det fargerike og spektakulære guder. Her er noe for enhver smak. Hvorfor ikke begynne med elefantguden Ganesh? Ser vi etter er Ganesh ikke en elefant, men et menneske med et elefanthode. Ganesh er derfor et bilde på deg selv.

HISTORIEN OM GENESH går langt tilbake til Shiva, selve universets skaper og konen hans Parvati. Shiva var glad i meditere, så han la ut på en utflukt til en fjelltopp hvor han satt i et par tusen år og mediterte. Etter en stund meldte behovet seg for litt kvinnelig selskap, nærhet, intimitet og en godstund med Parvati under sengehalmen. Etter alle disse årene ankom han slotsporten skitten, sliten og med langt og uflidd hår. Parvatis sønn åpnet døren og ville ikke slippe ham inn fordi han trodde han var en fremmed og moren tok et bad. Shiva var ikke klar over at det var hans egen sønn som var blitt født mens han var borte. I raseri hugget han hodet av gutten sin. Parvati kom styrtende til og kommanderte Shiva til å finne et nytt hodet. Det første Shiva fant var en elefant. Han hugget hodet av elefanten og plasserte det på sønnen. Han kom til live igjen. Problemet ble løst og slik oppstod Ganesh.

ET ELEFANTHODE ER ET SYMBOL på kunnskap og visdom. For å tilegne deg åndelig kunnskap trenger du å fjerne ditt gamle hode, alle gamle ideer og meninger, og erstatte det med et nytt. Gullkronenen på toppen av hodet er enda et symbol på kunnskap og opplysning.

Ganesh er et symbol på selvet. Derfor har han en stor mage for å symbolisere at selvet har alt, det er fulkomment og helt. Det mangler ingenting -. det har alt i seg selv. Fire armer er symbol på de fire elementene, fire himmelretninger og verdens koordinatsystem hvor alt liv utspiller seg.

Ved en anledning tilbyr Shiva å fortelle Ganesh alle univerets hemmeligheter, og ber ham om å gjøre flittige notater. Ganesh skriver i vei, men etter en stund går han tom for blekk. Han brekker da av den ene støttannen og skriver videre med den. På de fleste Ganeshfigurer vil en derfor se at han mangler en tann. Dette er et symbol på ikke-dualisme. At det finnes kun en bevissthet, og alt er en projeksjon eller speiling av bevissthet, av selvet. Likedan at Ganesh også sitter på en fot, er tilsvarende et symbol på ikke-dualisme og at det kun finnes ett prinsipp bak all skapelse og det er ikke noe skille mellom gud og det skapte slik som for eksempel i kristendommen.

Ved foten til Ganesh befinner det seg også en liten mus. En gnager er symbol på grådighet, begjær og drifter. Ganesh har dermed disse kreftene i sinnet under full kontroll.

Videre er Genesh et symbol på styrke og overkommelse av motstand og problemer. Det er ikke mye som kan komme i veien for en elefant. Da er det bare å vifte med snabelen eller flagre litt med ørene og de fleste forhindringer blir ryddet av veien. En elefant som åndelig symbol rommer også kvaliteter som tålmodighet, jordnærhet, klokskap, kraft, langt liv, godhet, fasthet og stabilitet. Men først og fremst er Gensh et symbol på selvet, bevisstheten, – med andre ord, deg selv.

SYMBOLER ER BILDER for å gi form til det som ikke har form. Det er hjelpemidler for å bringe oss i kontakt med det gudommelige, det vi ikke kan uttrykke eller nå fordi bevisstheten kan ikke gjøres til et objekt – det bare er. Genesh er et symbol til å åpne dører inn til din egen væren.

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

Read Full Post »

soul journey Prinsesse Märtha Louise er yndet mobbeoffer for tiden. I tidligere Aftenblad redaktør Thor Bjarne Bores faste lørdagsspalte ble hennes nye firmanavn, Soulspring, kommentert med, «Same shit, just different wrapping.» Uten engelsk språkfølelse høres dette kanskje ikke så ille ut, men oversatt til norsk er det vulgært. Muligens var denne billedteksten et påfunn fra en av avisens medarbeidere på overtid, eller kan en tidligere redaktør av Aftenbladet virkelig synke så dypt?

Neste mann ut er professor Tomas Sundnes Drønen. I en gjestekommentar på selveste avisalteret på side 2 får han lov å boltre seg i sin nestekjærlige kristne selvgodhet om prinsessen i tåkeland. Essens er hvor ille det er å snakke med de døde, men først tas leseren gjennom en hoderystende gjennomgang av absurde religioner og hva primitive mennesker kan finne på å tro på.

Det er alltid lurt å telle vinduene sine når man skal kaste med stein. Religiøse flest bør vel neppe snakke for høyt om andres absurditeter. Rasjonelt kan man vel neppe kalle det kristne trosgrunnlaget. Uansett er det unektelig et paradoks at våre dagers kristne ypperste har en slik aversjon mot å ha kontakt med de døde. Er det ikke nettopp dem som forteller oss at Jesus fortsatt lever, og ber og snakker til ham på daglig basis?

Denne voldsomme forargelsen over prinsesse Märtha Louise omgang med engler og andre åndsvesener fra geistlig hold handler om noe helt annet. Kirken vil ha monopol på åndslivet. Konkurrenter skal stenges ute, latterliggjøres, motarbeides og hånes. Prinsesse Märthas synd er ikke at hun tror på engler eller at det er mulig å kommunisere med de døde, – men at hun gir blaffen i kirkelige autoriteter og forholder seg til sine egne personlige opplevelser. For slike synder brant heksebålene liflig i fordums tider, – nå er aviser og media vår tids heksejakt.

Publisert i Stavanger Aftenblad 30.september 2014

Read Full Post »

 

James-Swartz-India_image_320_wJeg har funnet utrolig stor inspirasjon ved å lytte og lese inngående til James Swartz. Han presenterer Vedanta. Det er ingen filosofi, det er snarere en vitenskap om sinnet, tilværelsen og hvordan det meste er skrudd sammen. Jeg har stor sans for dette – og kanskje du også. Take it or leave it…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8UHESkSCFU

 

Read Full Post »

Lite ydmyk kritikk

Hildegard-von-Bingen«Dagens ord» er den siste rest av Aftenbladets lange religiøse fortid og en daglig oppmuntring til avisens kristne lesere. Helga Laake leser denne spalten som fanden leser Bibelen. Ved flere anledninger har hun hatt hoderystende kommentarer til hvilke unntak fra logikk og sunn fornuft som i denne spalten ofres på religionens alter, i sterk kontrast til avisens øvrige rasjonalitet og bakkekontakt. 

Nylig falt det henne tungt for brystet at Arne Monsen i denne spalten fremstilte den kristne mystikeren og helgenen Hildegard von Bingen (1098 – 1179) som en ydmyk kvinne. Fra et feministisk synspunkt har ydmyke kvinner gått ut på dato skal vi tro Helga Laake. Arne Monsen må derfor slutte å skrive tull fordi historien viser at Hildegard von Bingen var en svært så selvstendig, slagkraftig og på alle måter sterk kvinne. Hun ble tidlig leder av et klostersamfunn. Flere av skriftene hennes er bevart og omfatter utenom religion, medisin, musikk, etikk og kosmologi. Det virker som Helga Laake ikke helt forstår dybden i en slik religiøs mystiker som har etterlatt et slikt sterkt avtrykk i historien. Det er ingen motsetning mellom å være en sterk kvinne overfor mennesker og samtidig ydmyk overfor Gud.

Det er og forblir et mysterium hvordan vi kom inn i verden og hvordan verden i det hele tatt ble til. De evige spørsmålene kan verken religion eller vitenskap gi fullgode svar på. Hva annet kan vi være enn ydmyke overfor dette mirakelet mange i fravær av et bedre ord kaller for Gud? I vår egodyrkende kultur hvor penger, personlig nytelse og selvforherligelse er kulturens høyeste verdier er ydmykhet en svakhet. Fra et åndelig perspektiv er det en styrke.

Ps. I serien refuserte innlegg i Stavanger Aftenblad

Read Full Post »

crystal-ball

Prinsesse Märtha Louises ser ut til å ta seg en pause fra englene og interesser seg nå mer for smykker. Nylig viste hun sin kolleksjon i Stavanger. Dette er ikke hvilken som helst smykker, men dekorert med krystaller med spesielle frekvenser. Akkurat den siste setningen sender hele smykkekolleksjonen over i det alternative og utrolig nok, med neste stoppested teologien. Dialogprest Silje Trym Mathiassen med spesialfelt å gjøre kristendommen mer spiselig for de alternative, og det alternative mer spiselig for kirken, rykker ut i Aftenbladet i en kronikk for en begrepsavklaring.

Ingen med kjennskap til fysikk vil benekte at krystaller har spesielle frekvenser. Krystaller brukes i en lang rekke tekniske apparater de fleste bruker hver dag. En radio ble i gamle dager kalt et krystallapparat, hvor krystall ble brukt til å lokalisere ulike elektromagnetiske frekvenser eller radiobølger. De fleste klokker, dess mindre man fortsatt sverger til mekaniske urverk, drives av kvartskrystaller, fordi denne type krystall avgir elektromagnetiske frekvenser med så stor presisjon at det brukes til å måle tid.

Når Silje Trym Mathiassen reiser spørsmålet om kristne kan ta akupunktur eller oppsøke naturmedisin, kan hun like godt spørre om kristne kan gå med klokker. Det såkalt alternative er et bredt felt hvor bare en liten del omhandler tro og livssyn. Det skurrer derfor når det blir en teologisk diskusjon straks noe lukter det minste alternativt. Akupunktur, ulike former for naturmedisin, healing, massasje, helsekost, økologisk mat, astrologi eller yoga i den form det drives i Vesten har ingenting med religion å gjøre, selv om det kan være basert på andre virkelighetsoppfatninger enn materialistisk vitenskap eller en gang har hatt røtter i religion.  Krystaller og deres energimessige og terapeutiske effekter er erfaringsbasert kunnskap og faller i samme kategori.

Dette er snarere et uttrykk for vår tids firkantete kunnskapshorisont med kun et par bokser til rådighet for å plassere ulike typer menneskelig erfaring. Når noe ikke passer inn i etablert vitenskap er det kun to bokser igjen, religion og ulike former for bedrag. Det alternative faller oftest mellom de to siste kategoriene, men slik har det alltid vært med ny kunnskap. Det er likevel betryggende at kirken ikke lenger brenner alternativt tenkende på bålet, men går nå inn for dialog. Verden går tross alt fremover.

Read Full Post »

Older Posts »

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 901 andre følgere