Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Av de 7,5 milliarder menneskene på jorden, opplever alle at vi er spesielle. Jeg forestiller meg at jeg er forskjellig fra alle andre og helt unik. Ulike behov, ønsker og preferanser skiller oss. I tillegg til utseende, kjønn, alder, nasjonalitet, økonomi og posisjon i status-hierarkiet. Noen er vi mer glad i og tilknyttet enn andre, men ingen så mye som den personen jeg tror jeg er. Den det er mitt livsprosjekt å holde så tilfredsstilt og lykkelig som mulig fra morgen til kveld 24/7.

I kampen for tilværelsen vil jeg som alle andre ha en plass i solen, innordne meg best mulig, få mest mulig gode opplevelser og minst mulig av de dårlige. Jeg kan imidlertid ikke alltid få det jeg vil ha. Det er den ene av livets to skuffelser. Den andre er å få det…. Tilfredsstillelse går nemlig alltid over og etterlater savnet etter å oppleve det en gang til. Motivert av denne lidelsen går nå dagene i livets hamsterhjul, vekslende mellom behov og tilfredstillelse på jakten etter gullkrukken av lykke for enden av regnbuen. De fleste opplever ikke dette som et fangenskap, men dem som gjør begynner å lete etter frihet.

En begynnelse er å forstå at jeg er ikke spesiell. Vi er alle like. Bevisstheten eller oppmerksomheten som jeg observerer og erfarer alt gjennom er den samme i alle. Det er kun én bevissthet som får alle mennesker og liv til å skinne. Lignende slik kun én strømkilde får alle lyspærer til å lyse. Lyspærer er forskjellige, men strømmen er konstant. Lyspærer ryker etter endt levetid, kastes og skiftes ut med en ny, mens strømmen forblir upåvirket. Hva med deg, – er du lyspæren eller strømmen?

Frigjøring er å skifte identitet fra å være denne unike og helt spesielle lyspæren med en kropp, følelser, tanker, historie, relasjoner, utdannelse, kjønn, alder, nasjonalitet, eiendeler og et sted å bo til strømmen eller oppmerksomheten som er den samme i alle. Derfor opplever alle seg selv helt likt. I neste liv vil jeg oppleve meg selv helt likt, riktignok med en annen kropp og andre omstendigheter, men jeg-følelsen, vitnet, oppmerksomheten er identisk. Kroppen dør, men oppmerksomheten forblir uendret, upåvirket og alltid fri. Så for den jeg egentlig er, finnes ingen død.

Oppmerksomheten er det næreste av det nære. Oppmerksomheten kan ikke oppleves eller observeres slik et øye ikke kan se seg selv, eller en lampe kan lyse på seg selv. Oppmerksomheten er selvlysende og selvbevisst. Vi legger ikke merke til oppmerksomheten, men kun objektene og opplevelsene oppmerksomheten rettes mot. Frigjøring er å skifte perspektiv og innse at den personen jeg tror jeg er kun er tanker. Jeg tenker kun på denne personen når det oppstår problemer. Kroppen eksisterer for meg kun så lenge jeg tenker på den, ellers er oppmerksomheten opptatt med opplevelser, med unntak av dyp søvn som er fravær av opplevelser.

Å skifte dette perspektivet er langt fra lett. Programmeringen og min forestillingsverden av å tro at jeg er denne kroppen og unike personen adskilt fra alle andre er et mentalt fengsel det krever ganske mye å bryte ut av. Veien ut er å huske hvem jeg er og slutte å forestille meg at jeg er denne dødelige skapningen, men at jeg er den evige, udødelige oppmerksomheten i alle.

Med andre ord. Se deg selv i alle. Det du gjør mot andre, gjør du mot deg selv. Elsk din neste som deg selv, fordi din neste er deg selv. Vi er alle ett.

Det er bare å bore et hull og se hvor langt en kommer. Sist de prøvde nådde boret 12,2 km. Av uforklarlige grunner stanset det og kom ikke videre. Illustrasjonene i skolebøker og andre steder av jordkulens geologiske forfatning av ulike lag og indre glødende lava er rent eventyr. Nok en av de mange løgnene og mytologiske forestillingene i den hellige vitenskapen, vår tids kvasi-religion som de fleste panegyrisk tror på og tilber.

En kan like godt spørre hva er utenfor universet, eller hvor slutter verdensrommet? Spørsmålet er enkelt og har et enkelt svar: Det finnes ingen slutt.

Verden mangler et vesentlig håndfast kriterium på å være et fysisk objekt: Avgrensning og lokalitet. Avgrensning er form med høyde, lengde og bredde. Lokalitet er plassering innenfor tid og rom. Tid er imidlertid en mental konstruksjon som kun gir mening i forhold til noe som er tidløst. Øyeblikket og evigheten for eksempel, – som i øvrig er identisk. Det samme gjelder rom. Det forutsetter at det finnes en bevisst observatør eller vitne utenfor det avgrensede området. Uten bevissthet gir verden ingen mening. Det kan finnes en verden, men hvis ingen kan oppleve den blir det jo absurd.

Verden er et felt i tid og rom, innenfor noe som er utenfor tid og rom. Dette er eksistensens to sider, hvor vi stort sett kun legger merke til den synlige og fysiske delen, og neglisjerer det usynlige som gjør det mulig å oppleve noe som helst. Det er som kun å se bølgene på havet, men ikke havet. Bølgene er en effekt, havet dets årsak. Bølgene er havet i en annen form.

Verden er en konstant strøm av bevegelse, akkurat som bølgene på havet. Dersom det blir vindstille forsvinner bølgene, men havet består. Dersom energien opphører forsvinner verden. Akkurat som et musikkstykke. Det kan kun kan oppleves så lenge musikken spiller. Eller som alt som oppleves på en dataskjerm som kun finnes så lenge det er strøm.

Alt som skjer i den digitale verden består av de matematiske kombinasjonene av to signaler, 1 og 0. Verden er i prinsippet skapt på samme måte ut fra en polaritet mellom pluss og minus, elektrisitet og magnetisme, yin og yang eller himmel og jord, slik det står i den første setningen i Bibelen. Forskjellen er kun at grafikken er så bra at de fleste tror verden er virkelig, blir slaver av den og fanget av illusjonen. Verden eksisterer for all del, men det gjør også en drøm om natten, livet ditt fram til nå eller snøen som falt i fjor.

Hva som er under jorden er irrelevant fordi verden er en strøm av bevegelse og har ingen avgrensning og eksisterer kun så lenge det er energi i systemet. I datamaskiner er det kombinasjonene av to tall. Dataspråket i vår virtuelle verden er de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter. Derfor er astrologi viktig, den mest opprinnelige vitenskapen og en kunnskap makthaverne ikke vil folk flest skal vite noe om. Derfor har religioner demonisert astrologien og vitenskapen ignorert og latterliggjort den. Astrologien har alltid tatt utgangspunkt i at jorden er flat og gjør det fortsatt, selv om de fleste astrologer er schizofrene, heliosentriske i teorien, men geosentriske i praksis.

Håper dette besvarte spørsmålet og inspirerte til å se nærmere på den usynlige delen av tilværelsen som er det nærmeste av det nære, nemlig bevissthet og oppmerksomhet, – altså deg SELV.

Takk Facebook !

Facebook er min viktigste kilde for informasjon. I strømmen av fragmentert og pulverisert informasjon på min facebookvegg prøver jeg jevnlig å danne meg et bilde av hva som skjer i verden. Det er som å legge et puslespill hvor ingen av brikkene passer sammen, men kaotisk og forvirrende informasjon er bedre enn ingen informasjon?

Mellom kattebildene, offerhistoriene, reklamene, oppmuntrende kommentarer og hva personer jeg ikke kjenner spiser til frokost finnes gullkorn av informasjon jeg ellers ikke finner i media. Etter utbruddet av løgnpandemien har all troverdighet fra det holdet gått tapt for alltid. Journalistikk har degenerert til indoktrinering, propaganda og fryktporno for det store flertallet av strutsehoder med hjernen så full av sand at de tror ingenting dess mindre det har vært på TV.

Både Facebook, Youtube og Google sensurerer, styrer, manipulerer og utestenger aktivt kritiske røster. Ytringsfriheten er vingeklippet, men ikke helt borte. Det kunne vært verre. Det er ikke Sovjet eller Nord Korea helt enda. Det er sensur gjennom overeksponering. Ved å drukne reell informasjon i et hav av uvesentligheter, overfladisk underholdning og distraksjoner skaper det en illusjon av ytringsfrihet. Videre splittes og fragmenteres det som en gang holdt familier, lokalsamfunn og nasjoner sammen gjennom felles verdier, kultur, religion, historie, identitet og virkelighetsoppfatning med tilgang på en felles plattform av informasjon.

Individualismen er i ferd med å nå en yttergrense hvor alle lever i hver deres private isolerte verden. Stadig flere sosiale og samfunnsmessige funksjoner flytter over på internett med mer kontakt med digitale venner enn sine egne naboer. Samhold og fellesskap gjør oss sterke, men spredd for alle vinder kontrolleres menneskeheten fra dem som kontrollerer informasjonen.

Diktaturet er en realitet og har vært det lenge. Diktaturer under illusjonen av demokrati og frihet er mer uangripelige enn åpne diktaturer hvor ingen er i tvil om frihetsberøvelsen, fangenskapet og undertrykkelsen. Det er fortsatt et fengsel med usynlige murer. Selv om håndjernene er laget av gull, er det fortsatt håndjern. Vi kontrolleres ikke av soldater, politi, spioner, angivere og fangevoktere, men gjennom datastyrte maktsystemer hvor den digitale revolusjonen bare er i sin begynnelse.

Sosiale medier og begrenset ytringsfrihet er bare en overgang. Til nå har indoktrineringen og kontroll over tankelivet vært tungvint gjennom religion, utdannelse, vitenskap, underholdningsindustrien, media, reklame og propaganda. Snart kommer teknologi som gjør det mulig å styre hjernen direkte som en hvilket som helst annen datamaskin. Da blir det endelig fred i verden, fordi alle kritiske tanker og misnøye elimineres med effektive virusprogrammer eller personen rapporteres som defekt og sendes til egne sentraler for omprogrammering. Det må bli herlig å bli programmert til alltid å være lykkelig i vår forestående fagre nye verden.

Så la oss kose oss med Facebook enn så lenge og dyrke de siste rester av frie og selvstendige tanker, hvis du ennå har dem i behold? Eller kanskje vi skal finne ut om det er noe mer viktig i livet enn å følge med på noe vi likevel ikke kan kontrollere?

Alternative forklaringsmodeller av verden er kikkhull inn en annen virkelighetsoppfatning radikalt forskjellig fra den etablerte. Den Christof i The Truman Show sier at folk aksepterer fordi den blir presentert for dem. «We accept the reality of the world with which we are presented. It’s as simple as that.»

Når en av de mange løgnene som holder den etablerte virkelighetsoppfatningen sammen gjennomskues raser resten som et korthus. Hvis du sliter med at jorden er flat, vent til du oppdager Tartaria. En verdensomspennende høyteknologisk sivilisasjon som ble demontert og utslettet for ikke mindre enn for 200 år siden. Kun restene av monumentale bygninger og spektakulære kunstskatter er tilbake. Synlige beviser på teknologi og byggekunst umulig å reprodusere i dag.

Vi lever i en dramatisk tid hvor løgnene kommer for en dag fordi forbryterne gir blaffen i å bli avslørt fra deres plass i livbåtene, mens skipet går ned. Selv de mest bevisstløse innser at demokrati og folkestyre er en farse. Politikerne er i ferd med å demontere vår sivilisasjon for framtidens verden med en annen teknologi, ny samfunnsorden, langt færre mennesker og en oppgradering av operativsystemet. Før det nye programmet installeres må det foretas en omstart som vår tids Darth Vader og resten av forbrytersyndikatet kaller det.

Overfor denne mafiaen er vi like maktesløse som en saueflokk. Vår tids sauebønner, eierne og herskerne over menneskeheten har så lang trening i kontroll, alt for mange lydige vakthunder og er så godt organisert i alle deres nettverk og hemmelige organisasjoner at det er lite å stille opp mot en slik overmakt. Vår makt består i hvordan vi lever våre liv og hvordan vi deltar i livets drama. Verden har alltid har vært et galehus og et drama mellom gode og onde krefter. Vi spiller ulike roller i et sjelelig psykodrama. Det er meningen at ikke alle skal være snille for å gi oss mest mulig spennende utfordringer. Det er gjennom konflikt og kriser vi vokser som sjeler.

En del av løgnene er å unnlate å forklare oss at livet er en drømmeverden. Det er en mental illusjon skapt av den virkelighetsoppfatning vi blir presentert for og som vi blir fanger av når vi tror den er virkelig. Verden eksisterer for all del, men når en runde i spillet er ferdig forstår vi at det var bare var et spill, slik vi kan se tilbake på gårsdagen som forsvant og alle dagene i livet fram til nå.

Meningen med spillet er som med de fleste spill for underholdningen skyld, men spillet er også sjelelig utviklende og pedagogisk. Den ultimate løsningen er å kunne gjennomskue spillet, mestre det og til slutt bli fri. Frykt er vår største fiende, – kjærlighet vårt største våpen.

– Det spiller ingen rolle for meg om jorden er rund, hul, firkantet eller flat, er en kommentar som dukker opp ved jevne mellomrom. Virkelig?! Er det det helt uinteressant hvor vi bor? Har ikke vitenskapens prosjekt gjennom de siste par tusen årene nettopp vært å undersøke, beskrive og forstå den verden vi lever i? Er det uinteressant om solen, kilden for alt liv på jorden, er 149 millioner kilometer ute i verdensrommet eller rent faktisk bare noen tusen kilometer over oss, hvilket er en av de mange absurde konsekvensene av den heliosentriske modellen og dagens astronomi? Er det uinteressant å bli løyet til og at vitenskapen trolig har bedratt verden i de siste 500 år? Eller er det slik at dersom noen lyver til deg, vil du helst ikke vite om det?

– Det er tydeligvis lettere å lure folk, enn å forklare dem at de er blitt lurt som Mark Twain så treffende formulerte det. Det er også lettere å angripe varsleren enn å gjøre noe med problemet. Derfor er jeg ikke misjonær for flat jord. For det første fordi ingen kan overbevises mot sin vilje. For det andre fordi de fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning. De finner det ubehagelig, provoserende og truende å få det utfordret. Derfor reagerer de med latterliggjøring, hån og sinne for aktivt å bekjempe enhver som presser dem ut av komfortsonen. Logikk og fornuft gjelder ikke når trygghet og andre livsløgner står på spill. Eller med Ibsens ord, – tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra ham med det samme.

– Derfor er dette ikke et forsøk på overbevise noen om at jorden er flat, men kun en refleksjon over at enkelte ikke liker å bli lurt og hvorfor dette temaet er viktig.

– Det største problemet med flat jord er at temaet ikke går vekk. Grunnen er enkel. Hadde jorden virkelig vært en kule ville det med dagens teknologi vært det letteste i verden å bevise og denne ballen ville vært lagt stein død for lenge siden. En laserkanon over en havoverflate ville kunne demonstrert at havet buer seg og følgelig er jorden en kule. Imidlertid er vann vannrett. En vannrett linje kan ikke bli en kule. Hvis du sliter med logikken her, kan du rett og slett ikke tenke og kan neppe heller se forskjellen på en pizza og en fotball. Problemet med flat jord er imidlertid ikke logikken, men konsekvensene.

– Flat jord er viktig av flere grunner. Her er to. For det første dersom vi blir løyet til om noe så grunnleggende, hva annet blir det løyet om? For det andre handler dette om vår virkelighetsoppfatning. Det er svært stor forskjell på om vi lever i en lukket og ordnet verden med en åpenbar guddommelig og skapende intelligens og hvor mennesket er sentrum og kronverket av skapelsen hvilket er konsekvensen av en flat jord. Eller om vi lever i et uendelig univers oppstått av kaos uten mening, med milliarder av galakser og hvor mennesket er et ubetydelig støvkorn. Dette såkalte vitenskapelige verdensbildet er kun kristendommens syndsforestilling med omvendt fortegn. Det formidler at mennesket er en hjelpeløs skapning og i det store og hele, et null og niks. Denne formen for moderne mytologi som infiserer vitenskap, utdanning, hele kulturen og de flestes selvoppfatning er ekstremt destruktivt og en form for ondskap.

– Derfor er dette et tema mange ikke ønsker å forholde seg likegyldig til. Men for all del, å tenke er et fritt valg. Det kan gjøre vondt til tider, men gjør godt til slutt.

Mange har fått med seg utdrag fra den nye læreboken i norsk for ungdomskoleelever. Her får såkalte korona – og vaksinefornektere så ørene flagrer. De tilhører en spesielt ytterliggående, destruktiv og samfunnsnedbrytende gruppe av såkalte konspirasjonsteoretikere denne læreboken finner det maktpåliggende å advare kraftig mot.

Aschehoug forlag, forfatterne hvis man overhodet kan kalle dem det, og dem som godkjenner lærebøker her til lands har tydeligvis latt dette passere. Journalister, redaktører, rikssynsere og folk flest synes sikkert også dette er i sin skjønneste orden og lite å skrike opp om slik mange av dem som føler seg trått på tærne nå gjør på vår tids klagemur på sosiale medier.

Det åpenbart forstyrrende i denne teksten er demonstrasjonen av denne form for manipulerende hersketeknikk ved å karakterisere kritikere som fornektere. Definisjonsmakten misbrukes med en ordbruk hvor den offisielle forklaringen for korona og vaksiner blir en underliggende premiss og udiskutabel sannhet. De som måtte ha en annen mening sykeliggjøres dermed ved at fornektelse er en mental forstyrrelse fra dem ute av stand til å innse sannheten som definisjonen forutsetter.

Det burde være unødvendig å måtte påpeke en slik mangel på alminnelig folkeskikk og enda verre måtte konstatere et så lavt og vulgært nivå diskvalifisert i enhver faglig sammenheng, og aller minst i en lærebok for ungdommer. Dette er ikke læring, men manipulasjon og alt annet enn å fremme kritisk tenkning. Dette er ikke bare et etisk mageplask, men et direkte overgrep.

Det er nok et skremmende symptom på den generelle intellektuelle degenereringen i samfunnet, i media, underholdningsindustrien og nå også i skolen. Når samfunnskritikk blir definert som en sykdom speiler det et pill råttent og sykt samfunn.

Lykke er utvilsomt hva vi alle streber etter. Faktisk alt vi foretar oss fra morgen til kveld har dette ene målet for øye. Til enhver tid maksimere følelsen av lykke. Å være lykkelig er attraktivt. Vi lykkes bare sporadisk og lykke er fortsatt en gulrot foran nesen som holder livet gående. Filosofer, forfattere og tenkere ned gjennom historien har derfor også viet temaet oppmerksomhet. Det mangler ikke på råd, anbefalinger og oppskrifter fra de fleste hold.

Med mer ambisiøse nyttårsforsetter enn de fleste tilsluttet den amerikanske forfatteren Gretchen Rubin seg jakten på lykken ved å lage sitt eget lykkeprosjekt. I løpet av ett år fra januar til desember eksperimentere hun systematisk med ulike forbedringstiltak i sin egen hverdag fra å være lykkelig til å bli enda mer lykkelig. Det var allerede fra starten et bokprosjekt og fikk en lykkelig slutt med en førsteplassering på New York Times bestselgerliste. The Happiness Project slo an. Utenom suksessen i USA for både for bok og blogg er den oversatt til flere språk, – også norsk.

Gretchen Rubin forlot en vellykket advokatkarriere til fordel for å bli forfatter. Hun har lite å klage på i livet. Hun bor komfortabelt i en leilighet i New York, er lykkelig gift, har to små døtre, familie i nærheten, venner, ordnet økonomi, god helse og har allerede gjort suksess som forfatter. Likevel er hun ikke helt tilfreds og lurer på om hennes personlige lykke har forbedringspotensial. Hun har ingen planer om delfinsvømming på Hawaii, gå på glødende kull, dra på meditasjonsretreat, eksperimentere med psykedeliske stoffer eller tilslutte seg en religiøst sekt eller på andre måter bevege seg utenfor komfortsonen av hverdagens rutiner og de forpliktelsene livet som småbarnsmor, ekteskapspartner og et moderne storbymenneske innebærer. Prosjektet går i korthet ut på å gjøre forbedringer innenfor grensene av den helt alminnelige hverdagen for mer lykke.

Med en viss interesse for astrologi er det alltid interessant å se hvordan forfatteres personlighet speiler seg i teksten. Gretchen Rubin er født i Skytten og med Månen i Jomfruen. Fra Skytten henter hun oppdagelsestrangen, behovet av å utvide horisonten, lengselen etter en større frihet og jakten på lykken. Biblioteker og bøkenes verden er for henne som flyplasser og eksotiske reiser er for globetrottere. Hun elsker å skrive, enda mer å lese. Fra hennes solide litterære ballast danderes derfor teksten sjenerøst med kloke ord og sitater fra mange av litteraturens kjente og mindre kjente tenkere. Skytter er ofte i visdomsbransjen og har alltid noen slående replikker på lager for en hver anledning. Her er det luft under vingende og forfatteren gir leseren en flytur med et spennende fugleperspektiv på lykke.

Månen i Jomfruen har for hennes del minst mye slagkraft som Solen i Skytten. Den trekker dette prosjektet ned på jorden, gjør det hverdagslig, systematisk, grundig, praktisk og tjenende det overordnete målet av å være nyttig for henne selv og forhåpentligvis også andre.

For hver måned gir hun seg selv oppgaver, utfordringer og setter seg konkrete mål. Interessant nok begynner det med Jomfruens mest karakteristiske tema av å skille det vesentlige fra det uvesentlige. I dette tilfellet helt konkret å rydde opp. Hive og kaste alt unyttig i hyller, skap og skuffer. Hun oppdager også Jomfruens svakeste punkt som er deres kritiskhet som hennes mann og barn hyppig erfarer på nært hold. Dette har hun nok selvinnsikt til å observere og havner på listen av de øvrige forbedringstiltakene.

Boken er underholdende. Hun skriver godt. Det er kreativt og selvreflekterende hvor forfatteren ærlig byr på seg selv. Forfatteren har ingen ambisjoner om å finne opp hjulet på nytt, starte en religion, etablere en ny retning i psykologien eller lansere seg som en lykkeprofet for vår tid. Det sjarmerende er denne personlige reisen hvor hun utfordrer sitt eget liv og endevender hver minste detalj i livsstil og levemåte på jakt etter et enda mer ryddig liv. Det er praktisk anvendbart, nyttig og en hjelp til å gjøre livet rikere og lykkeligere.

En kan selvsagt fnyse av denne form for luksusproblem hos en vellykket, privilegert, økonomisk godt stilt storbykvinne på solsiden av det amerikanske samfunnet. Heldigvis er det mulig å være forfatter uten å ha hatt en vanskelig barndom, personlige kriser, havarerte ekteskap, alvorlig sykdom, alkoholisme eller bodd i slummen i et U-land. Noen ganger er det inspirerende å dele tanker med andres luksusproblemer, særlig når de minner ganske mye om ens egne.

The Happiness Project
Gretchen Rubin, 2009
301 sider

Det er sjeldent jeg leser en bok to ganger rett etter hverandre. Det skjedde med den internasjonalt bestselgende boken Breath av James Nestor. En bok om kanskje det mest neglisjerte innen sunnhet og helse, – pusten. Her var aha-opplevelsene så mange at den knapt kunne leses raskt nok. Den andre gjennomlesningen var for detaljene og grundigere tygging av så mye komprimert og relevant kunnskap.

I helserevolusjonen har mat og trening fått en så dominerende plass at vi har glemt å legge merke til pusten. Slik både kosthold og fysisk aktivitet lenge ble tatt som en selvfølge, har den samme holdningen fått leve videre når det gjelder å puste. Det åpenbare i pustens livgivende rolle har gått folk flest, leger og ikke minst vitenskapen hus forbi. Pusten er langt mer enn en automatisk blåsebelg som sørger for oksygen til lungene og slipper ut kulldioksid, og så lenge det siver luft inn og ut er alt i orden.

Den generelle helsetilstanden gjør det tydelig at alt er svært langt fra i orden. Det er godt mulig at de aller fleste sykdommer og lidelser har sine årsaker i at vi puster feil. 90 prosent av oss i følge forfatteren. Det fører ikke bare til luftveis- og lungesykdommer som astma, emfysem, kols og andre, men også søvnløshet, snorking, søvnapné, forstyrret tannstilling, benskjørhet, fedme, angst, kronisk tretthet, impotens og flere andre kroniske tilstander.

Pusten påvirker både det sympatiske og parasympatiske nervesystemet med en lang rekke reaksjoner på stressmekanismer og kroppens evne til å hvile, regenerere og selvhelbrede. Pusten påvirker syre-base-balansen og dermed mineralopptaket. Pusten inngår i samspillet med alle kroppens funksjoner og når en av dem svikter, forplanter virkningene seg videre til andre områder.

Feilaktig pust har også sine årsaker hvor særlig moderne livsstil og industrialisert mat har bidratt negativt. Det siste mye på grunn av innhold, men enda mer på grunn av konsistens. Fraværet av grundig tygging med mat som stort sett serveres som mos og ferdig tygd, har hatt katastrofale følger for folkehelsen. Tygging stimulerer produksjonen av stamceller og bygger skjellet og bein. Men mindre tygging endres munnhulen, kjever og kraniet og gjør at den moderne hodeskallen er blitt mindre enn hos våre forfedre for bare 300 år siden. Blant annet går dette ut over pusten fordi det er blitt trangere og det er vanskeligere for mange å puste naturlig.

Å puste riktig er langt mer enn å unngå sykdom, men er også en nøkkel til optimalisere yteevne langt ut over hva vitenskapen anser mulig. Enkelte trenere har gjennom historien skapt idrettsprestasjoner og verdensrekorder som har sprengt alle grenser gjennom en dypere forståelse av pusten. Tibetanske munker holder kroppsvarmen i ekstreme kuldegrader og smelter snøen rundt seg ved hjelp av egen kroppsvarme. Den hollandske ismannen, Wim Hof, har lært av dem og gjort isbading og pust populært. Selv er han et lysende eksempel med 26 verdensrekorder basert på oppdagelsen av pustens mange hemmeligheter.

Det viktigste helserådet fra denne boken er å puste gjennom nesen. Lukk munnen med plaster eller gaffateip om nødvendig. Nesen er en dynamo med innbygde turbiner, filtre og spiralformede kammer for rensing, oppvarming og for å trekke den finere energien prana eller chi, ut av luften. Kroppen får 16 ganger mer energi fra pusten, enn fra mat. En energi vi langt fra utnytter godt nok hvis vi puster feil.

Om potensen eller seksuell lyst er et problem sjekk om du tilhører de mange munnpusterne blant oss. Da risikerer du nemlig å gå glipp av bihulenes produksjon av nitrogenoksid som bidrar til å øke oksygentilførselen til cellene. Sildenafil heter stoffet som stimulerer denne produksjonen og øker blodtilførselen til blant annet kjønnsorganene. Utenom kroppens egen produksjon finnes dette stoffet også i tablettform og markedsføres under produktnavnet Viagra. Å puste gjennom nesen øker nitrogenoksid produksjonen seks ganger. Kroppen opptar 18 prosent mer oksygen ved å puste gjennom nesen, og kan være et friskt pust til sexlivet.

Utenom å bli mer bevisst om pusten og oppdage viktige justeringer alle kan gjøre for bedre pust byr boken også på en rekke pusteteknikker og øvelser for å utvide mulighetene. Her vil dem med kjennskap til pusteøvelser i yoga kunne nikke anerkjennende, i tillegg få en langt dypere forståelse av hvorfor de er så virkningsfulle og sentrale i yoga. I tillegg til flere terapeutiske metoder anvendt av moderne pionerer i behandling av en rekke kroniske sykdommer utenfor den medisinske allfarvei. Ofte ignorert og utelatt fra den medisinske kunnskapen slik det ofte går når naturlige behandlingsformer blir for effektive og vellykkede.

For alle opptatt av helse fortjener pusten langt mer oppmerksomhet. Denne boken er en døråpner for mer energi og bedre helse. Begynn i dag og pust gjennom nesen, – alltid.

Breath – The science of a lost art
James Nestor 2020
280 sider

La oss først få en definisjon på plass for å snakke samme språk. For at noe skal være virkelig ut fra denne definisjonen, må det være noe som ikke forandrer seg. Noe som kommer, varer en stund og så forsvinner oppfyller ikke dette kriteriet.

En drøm om natten for eksempel. Den eksisterte og ble opplevd som virkelig der og da, men neste morgen er den borte vekk. Et fjell er heller ikke virkelig. Det kan sprenges vekk, forvitres av vær og vind eller isbreer sliper det bort. Fast stoff er heller ikke virkelig fordi all materie kan dekomponeres til energi i bevegelse.

Alt som har en begynnelse og dermed en slutt er ikke virkelig. Det eksisterer i kort eller lang tid, men lever ikke opp til definisjonen av å være uforanderlig. Dette inkluderer det meste. Det gjør verden til en drøm. Men en verden så overbevisende og realistisk at de fleste tror den er virkelig.

Det finnes en virkelighet av uforanderlighet så åpenbar og tett på at vi ikke legger merke til det. Forandring både i tid og rom er kun mulig i forhold til noe som ikke forandrer seg. Bevissthet er denne konstante faktoren, hvis uten det ikke ville finnes noen verden. Ingen kan nekte for at de er bevisst. Bevissthet er den jeg er. Jeg er det som aldri forandrer seg i en alltid forandrende verden.

For noen kan dette være greit å vite og litt artig tankegymnastikk, men har for de fleste liten praktisk nytte. Skatt og begravelser er fortsatt like uunngåelige. Hver dag møter vi livets utfordringer og står kontinuerlig overfor valg. Det nytter lite å unnskylde seg med at livet er en drøm. Dersom vi fortsatt tror at verden er virkelig gjør vi klokest i å følge dens spilleregler.

Derfor viser Krishna til to veier til frigjøring i Bhagavad Gita. Den ene er kunnskapens yoga og den direkte realiseringen gjennom å forstå virkelighetens natur. Den andre er handlingens yoga eller karma yoga som tar konsekvensene av at alle må handle i denne verden.

Å forstå den ultimate kunnskapen krever kvalifikasjoner. Det er ikke nok å lese det i en bok, lytte til et par foredrag eller sitte ved en gurus føtter, slik mange av dagens lærere kan gi inntrykk av. Karma yoga er en forberedelse ved å rense sinnet tilstrekkelig gjennom uselviske handlinger til å bli i stand til å forstå, eller realisere denne kunnskapen av at jeg ér denne virkeligheten.

Å forstå dette intellektuelt er kun en dør som kan gi et perspektiv for de interesserte. Men veien gjennom denne døren er å forholde seg til denne verden og ta den på alvor og handle. Eller som buddhisten Saraha uttrykte det: «Den som tror at ting er virkelige er dum som en ku. Den som tror at ting ikke er virkelige er ennå dummere.»

Vi lever tilsynelatende i en verden omgitt av ting. For å holde tingene adskilt gir vi dem navn: Blomster, busker, trær, dyr, fjell, vann, hav, stjerner, stoler, bord, hus, biler og mennesker. De fremstår alle som adskilte, selvstendige og isolerte objekter med en bestemt form.

Alle slike ting er objekter. De eksisterer i tid og rom og har lokalitet. De har form og avgrensing. Det vil si at et bord slutter utenfor bordkanten. Kroppen slutter hvor hudoverflaten vender ut mot omgivelsene. Norge slutter ved svenskegrensen. Jorden slutter hvor overflaten vender ut mot universet. Men hvor slutter universet, og hva er utenfor der igjen? Dette er såpass problematisk at hele denne tingenes verden i grunnen er en feilslått modell.

Fysikken gjør de rimelig krystallklart. Den materielle verden går i oppløsning når den består av atomer og som igjen består energi. Fast stoff finnes ikke, men er energi i bevegelse. Verden er snarere en stor suppe av energi uten avgrensning, men ett stort sammenhengende hele. Der hvor kroppens hudceller slutter begynner finere energier bestående av luft. Der hvor luften slutter oppstår enda finere energier som radiobølger og ytterligere subtile energier som tanker og følelser. Verden er et gigantisk felt av energi-fenomener med ulik tetthet og frekvenser og i konstant bevegelse. Det er som et musikkstykke som kun kan oppleves så lenge musikken spiller, eller det er strøm i musikkanlegget. Eller som den digitale verden i en datamaskin som kun eksisterer så lenge det er strøm.

For å dekke vårt primære trygghetsbehov må vi ha kontroll. Ved å gi de ulike formene navn og tillegge dem mening er et slikt forsøk på kontroll og skape orden ut av kaos. Slik skaper vi en tilsynelatende ordnet verden, men som egentlig er vår egen selvskapte mentale illusjon. Vi kan følgelig oppfatte verden på mange måter, men generelt lærer vi gjennom oppdragelse, sosialisering, skolesystemet og kulturen en felles virkelighetsoppfatning.

Platons hulelignelse er klassisk hvor livet er som å være på kino og tro at filmen på lerretet er virkelig. Det blir raskt et mareritt om vi ikke forstår hvordan film virker og at bildene vi ser kun er en projeksjon av lys, eller energi som organiserer seg i former og som vi gir navn og mening. Hvis en film blir for nifs og skremmende kan vi alltid gå ut av kinoen, eller skru av TV’en. I livets kino er det ingen av-knapp. Vi er som slavene i Platons hule, lenket til gulvet og må se filmen, uansett hva som vises.

Å gjennomskue livets illusjon og oppdage at den egentlige virkelighet er ut over navn og form er veien til frigjøring fra sinnets mentale fengselscelle. En slik flukt krever planlegging og følge kart fra dem som har lykkes har etterlatt seg.

Meditasjon er en begynnelse hvor en kan la navn og form gå i oppløsning og komme tettere på lyset av bevissthet i livets filmfremviser. Videre ved å gjøre tanke-strømmene i sinnet stadig finere og med økende indre ro. En ro bestående av fraværet av lengsler, ønsker og begjær og opphøret av følelsen av adskilthet og mangel. Det er den største glede.