Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi lever tydeligvis i en tid hvor det er ingen grenser for absurditeter politikere kan servere det norske folk. Snart 2 år med corona-restriksjoner med uoverskuelige helsemessige, sosiale og økonomiske omkostninger basert på hva regjeringen selv innrømmer er på nivå med influensa og mild forkjølelse har allerede sprengt alle parametere for sunn fornuft.

Så eksploderte strømprisene og det totalt ubegripelige i at et land med de laveste produksjonskostnadene for strøm nå har de høyeste strømprisene. Det er komplisert får vi vite. Russland er visst årsaken i nok et C-moment i logisk kortslutning fra våre ledende politikere og en energiminister som kun kan stotre seg gjennom noe meningsløse fraser konfrontert med miseren.

Med Taliban-ledernes Norgesbesøk til en prislapp på 7 millioner skattekroner hvor halvparten gikk til å leie et privatfly og resten til sikkerhetsvakter og luksus-suiter på Grand, står normalt tenkende måpende og spør hvordan noe slikt er mulig?

Det er merkelig at de i det hele tatt vil komme tatt i betraktning at Norge har bidratt til å bombe landet sønder og sammen i de siste 20 årene, men utsiktene til å få noen bistandsmilliarder med hjem i kofferten er nok verdt turen. Det kommer sikkert godt med til kjøp av mer våpen til å undertrykke befolkningen enda mer.

Eller skal Norge være en slags mellommann for CIA og få til en avtale om ikke å ødelegge verdens mest fruktbare opium-plantasjer slik Taliban pleier å gjøre når de kommer til makten? For det er jo hva krigene i Afghanistan alltid har dreiet som for de som kan litt historie.

I 1839 startet engelskmennene Opiumskrigen for å beskytte den gang som nå, en viktig handelsvare. Engelskmennene var ledende i narkotikabransjen innen de ga stafettpinnen videre til USA. Dette kan selvsagt ikke norske politikere innrømme, selv om engelskmenn på 1800-tallet ikke skammet seg over at narkotika var en lukrativ måte å tjene penger på.

Politikere er nå vant med at de trenger ikke stå til regnskap for noe som helst. De kan innføre så mange absurde tiltak og servere så mange groteske urimeligheter de bare vil. Det kan virke som Taliban besøket er en oppvisning for å ydmyke og håne det norske folk i enda et totalt uforståelig politisk stunt. Dersom det er maktpåliggende med avtaler på kammerset er det unødvendig med et slikt pengesløseri når det finnes effektive digitale løsninger til en langt billigere penge.

Det var merkelig at de ikke tok med egne hester. Det hadde gjort denne symbolske oppvisningen av det norske folks maktesløshet enda mer komplett. Politikere har forvandlet Storting og regjering til et galehus. Innføringen av stadig mere absurde politiske tiltak er en form psykisk terror for å skape kaos, forvirring og styre landet mot oppløsning og undergang. Ikke tilgi våre politikere, for de vet hva de gjør.

Verden våkner

Da WHO erklærte pandemi og landene verden over stengte ned i mars 2020, var de kritiske stemmene få. De fleste ble skyllet over ende da medie-tsunamien traff. Det tok tid å forstå hva som traff oss. Mange har nå forstått. Demonstrasjonene verden over, endelig også i Norge, taler sitt tydelige språk. Media er så vettskremte at de knapt tørr nevne det. De våkne forstår at faren er ikke et virus, men den totale destruksjon av samfunnet gjennom vaksinepass, overvåking og diktatur i en ny verdensorden.

Informasjon er fortsatt avgjørende. Media og journalister har for lengst avslørt seg som forrædere og totalt sviktet sitt samfunnsoppdrag. De står ikke på folkets side i forsvar og kritikk mot maktovergrep. Tvert i mot. Media er den største pådriver for det kommende tyranniet. Media har degenerert til ren propaganda kjøpt og betalt av pengemakten som eier dem. Media har mistet all troverdighet. Sann informasjon finnes utenfor etablerte mediekanaler og er hvor stadig flere orienterer seg.

Boken, Corona – Myter & fakta, er en Corona-kritisk bok på norsk. Den er nå i 4. utgave og kontinuerlig oppdatert i takt med strømmen av voksende informasjon. Her følges utviklingen fra pandemiens begynnelse og til 2022. Boken er for å imøtekomme det voksende behovet av å holde seg orientert og forstå det som skjer. Boken henvender seg til dem som trenger å våkne, dem som nylig har våknet og dem som har vært våkne hele tiden.

PS. Vil du hjelpe?
Enhver som har drevet med salg vet at et godt produkt er bare halve jobben. Den andre halvdelen er å formidle produktet til publikum. Ideelt sett bør et godt produkt selge selg selv, men i en tid hvor media overdøver det meste trenger jeg hjelp. Utenom å kjøpe boken, gi den videre til andre eller dele informasjonen finnes sikkert mange gode løsninger.

Den eneste anmeldelsen av boken foreslo bokbrenning. Et godt tegn på en bok som provoserer, er brennbar og brennende aktuell. Skriveføre som vil påta seg å anmelde boken får et gratis anmeldereksemplar tilsendt. Å spre kritisk informasjon i en tid hvor mange fortsatt sover og er hypnotisert av medias bedøvelse er en felles kamp. Hjelp meg å bidra. Alle bidrag mottas med takk.

264 sider
Pris 350 kr + porto ( I Norge, 100kr)
Sendes med faktura.
Bestill her: paaske@online.no

Disse ordene er fra en av de eldste holocaust overlevere Alice Hertz-Sommer. Hun døde i 2014, 110 år gammel. Hun var livsglad og strålte av kjærlighet til siste slutt. Men hvordan kunne hun mene noe slikt i lys av de grusomhetene hun hadde vært vitne til gjennom nazistenes bestialiteter?

Det tok en stund før disse ordene sank inn, og enda lenger å forstå dem. Det krever en viss selvrefleksjon og forståelse av at jeg er ikke tankene og følelsene i sinnet, men bevisstheten som opplever dem. Sinnet er som en dataskjerm og jeg som vitne er en observatør. Denne form for sammenblanding av jeg som subjekt og opplevelsene som objekter kalles for uvitenhet.

Livet er en sinnstilstand. Opplevelser kommer og går og er hva vi kaller livet. Noen av disse opplevelsene kan vi styre ut fra hva vi retter oppmerksomheten mot. Andre er utenfor vår kontroll i form av hendelser i den ytre verden. Det er fortsatt opplevelser i sinnet. Noen av disse opplevelsene oppfatter vi som gode, andre som dårlige. Men det finnes et høyere nivå hvor selve bevisstheten som opplever dette er ingen av delene, men fullstendig nøytral. Bevissthet, væren, eksistens er godhet og skjønnhet i seg selv, uavhengig av opplevelser.

Det er gleden som lyser ut av et barns øyne uten andre grunner enn at de er seg selv. Det er lykkefølelsen som oppstår uten et objekt i form av en opplevelse som utløser det. Dette er kjærlighet som er vår natur. Kjærlighet er ikke en opplevelse, men vår egen tilstand av å være, eksistere og være til. Det er nok skjønnheten Alice Herz-Sommer henviser til. Det er subjektet. Den jeg dypest sett er ut over kroppen, tankene, følelsene, egoet, personlighet og strømmen av opplevelser i sinnet.

For en stor del kan vi bestemme oss for hva vi retter oppmerksomheten mot. Dersom vi forer sinnet med alt det forferdelige som vi tror eller vet kommer til å skje skaper det hos de fleste bekymring, frykt og i verste fall håpløshet, apati og depresjon. Frykt er en fantasi om noe som kommer til å skje. Faktum er at når en virkelig farlig situasjon oppstår har du ikke tid til å være redd. Frykt er alltid i fremtiden. Ved å fokusere på øyeblikket, akkurat nå og spørre seg om det er noe å være redd for nå, kan en nullstille sinnet og oppdage at alt er godt, selv i en stormende og kaotisk verden. Ja, en dag skal vi dø, men ikke i dag. 

Undersøker vi bevisstheten og vår egen indre godhet og skjønnhet vil vi oppdage at den eksisterer ikke i tid.  Den er tidløs, har ingen begynnelse eller slutt, men bare ER. Den kan ikke dø. Livet er en strøm av opplevelser med en begynnelse og slutt, men ikke bevisstheten. Å knytte oss til godheten, til bevisstheten, væren og den jeg dypest sett er, er nøkkelen til frigjøring og indre fred, uansett hva som skjer i sinnets strøm av opplevelser. 

Frihet er å forstå skillet mellom subjekt og objekt og ikke blande dem sammen. Livet er som å være på kino. Når en vet at det er en film, en strøm av opplevelser, vet en samtidig at en er fri og upåvirket av det som skjer i filmen. Det er mulig å slappe av og nyte underholdningen. Akkurat nå er det litt vanskelig fordi det vises en veldig dårlig film. Det er fortsatt en film og jeg kan bli fri og upåvirket ved å forstå og realisere denne distinksjonen. 

Vi klarer det når vi ser en film, hvorfor ikke også i denne virkeligheten som er så utrolig mye bedre laget, men fortsatt en film i form av en strøm av opplevelser. Ved å se ut over skillet mellom gode og dårlige opplevelser, finnes en tilstand av væren som alltid er god, uansett hva som skjer. En godhet alltid til stede, det nærmeste av det nære, – min egen væren, – JEG ER.

All kritikk og diskusjon av den stadig økende begrensningen av demokratiske friheter under påskudd av en pandemi grunnstøter allerede i utgangspunktet på grunn av manglende samfunnsforståelse. De fleste kritikere på tross av tunge argumenter og solide faglige kunnskaper lever likevel i illusjonen av at det finnes demokrati, at politikere kan snakkes til fornuft og folket får det samfunnet de fortjener gjennom partisystemet og valg hvert fjerde år. Faktum er at det har aldri vært demokrati. Det har eksistert et skinndemokrati i velstandsperioden etter 2. verdenskrig, men nå er det slutt.

Den reelle samfunnsmodellen er at verden styres av en overnasjonal skjult makt velorganisert gjennom en hierarkisk pyramidestruktur. En makt som fungerer langt mer effektivt ved å være hemmelig enn å bli åpent eksponert i offentligheten. En makt som stater, regjeringer og politikere er underlagt. Det finnes et handlingsrom for tilsynelatende frihet for å opprette illusjonen av demokratisk styre, men de store beslutningene ligger utenfor det politiske og juridiske systemet. Tilsynelatende selvstendige nasjoners regjeringer handler i realiteten kun på ordre fra en ytre overnasjonal skjult makt. Verdensbegivenhetene er rett og slett for alvorlige til å bli overlagt til tilfeldighetene. Alt i politikk er planlagt, skal vi tro Franklin D. Roosevelt. «In politics nothings happens by accident. If it does, you can bet it was planned that way.»

Verden har gjennom det meste av historien vært mafiastyrt. Vi betaler ikke lenger beskyttelsespenger til den lokale mafiabossen. Nå kalles det skatt hvor staten gir beskyttelse og sender oss i fengsel om nødvendig dersom pengekravene uteblir. Det begynte med klansamfunnets behov for beskyttelse mot røvere, bøller og rivaliserende  stammer. Systemet avanserte senere til en todelt maktmodell av konger og presteskap for økonomisk og ideologisk kontroll. Da  religionene i nyere tid havnet på vikende front i forhold til vitenskapens seiersgang gjennom blendende teknologisk utvikling og industrialisering ble vitenskapen den nye religionen. Forskere, eksperter og vitenskapens apostler er dagens nye presteskap. De leverer tryggheten og svarene på livets opprinnelse, verdens fysiske natur og meningen med livet, – en oppgave religionene lenge ivaretok.  

Klansamfunnets sjaman, medisinmann og kloke koner har nå avansert til den farmaseutiske industrien og et høyteknologisk helsevesen. Metodene er fortsatt middelalderske med forgiftning, brenning og amputering som de viktigste, under andre mer avanserte navn selvfølgelig. I tillegg til en usunn sammenblanding av økonomiske og medisinske interesser. Samt at helsefarer kan brukes som skremsel og et effektivt politisk virkemiddel for manipulasjon, utnyttelse og samfunnskontroll. 

Omreisende fortellere, nyhetsformidlere og klansamfunnets sladrekjerringer har også gått gjennom en rivende utvikling. Først gjennom religiøse skrifter, så kom boktrykkerkunsten, skole og utdanning og siden aviser, TV og media. Den digitale revolusjonen med internett og data utvidet også den fjerde statsmakten, pressen, til vår tids dominerende ideologiske kontroll. 

Denne samfunnsforståelsen av makten bak makten er lenge blitt skjøvet ut over sidelinjen. Det er blitt betraktet som virkelighetsfjerne spekulasjoner ingen seriøse kan ta på alvor. Det har vært populært å klamre seg til merkelappen konspirasjonsteorier for å stanse denne form for samfunnskritikk. Demningen begynner imidlertid å slå alvorlige sprekker etterhvert som logikken og fornuften i myndighetenes og medias pandemihåndtering smuldrer opp og nærmer seg det totale sammenbrudd. Det blir etterhvert åpenbart selv for de mest konforme og systemtroende at noe alvorlig er galt. Politikere står avkledd tilbake med tap av all troverdighet. Når samfunnstilliten bryter sammen blir andre forklaringer ut over myndigheter og medias sammensurium av løgner stadig mer tydelige.

All kritikk av pandemien bør være grunnlagt i denne forståelsen og adressere det store bildet. Ved å diskutere detaljer har en allerede tapt i utgangspunktet fordi det er en aksept av at samfunnsmodellen fungerer og kan repareres gjennom politiske løsninger. Den skjulte makten må adresseres, eksponeres og avsløres fordi det er hovedfienden. Når denne makten faller, styrter maktpyramiden sammen som et korthus. Makteliten er i antall mikroskopisk i forhold til verdens befolkning av milliarder. De er likevel i stand til å kontrollere verden som en saueflokk gjennom et sinnrikt system av økonomisk, politisk, ideologisk og psykologisk kontroll. Tiden er kommet til å avsette den skjulte makten og føre makten tilbake til hvor den hører hjemme, i folket. Dette er lettere sagt enn gjort fordi en mafiavirksomhet med muligens tusenvis av års erfaring i organisering og avansert kontroll vippes ikke av pinnen uten reell folkelig motstand.

Grunnleggerne av den amerikanske konstitusjonen forstod at en bevæpnet befolkning er den største sikkerheten mot tyranniske regjeringer. Derfor har enhver amerikansk borger rett til å bære skytevåpen. Slaveri er når folket frykter myndighetene. Frihet er når myndighetene frykter folket, skrev Thomas Jefferson. I dag er folk flest ubevæpnet. Mulighetene for opprør er begrenset og ikke-voldelige metoder i tradisjonen fra Gandhi, Martin Luther King, Mandela og andre har fått fornyet aktualitet. Boikott, generalstreik og andre former for å nekte samarbeid vil kunne være effektive virkemidler. Særlig hvis det oppstår innad i systemet, fra leger, helsepersonell, journalister, jurister, politi, militær, men fra alle som innser at vi er i krig, og tiden er kommet til å velge side, for eller i mot tyranni. Om dette ikke stanses er vi uungåelig på vei mot den totale samfunnskontroll og befollkningsdesimering som er makthavernes framtidsmodell under slagord som The Great Reset, FN Agenda 2030 eller The New World Order. 

Dersom en ikke kan se det store bildet vil makthaverne gå seirende ut av denne kampen. Framtidens samfunn vil bli en verden de færreste ønsker å leve i. Dypest sett er dette en åndelig kamp om vår menneskelighet. Timeglasset er i ferd med å renne ut. Vi er i krig. Journalister og politikere er forrædere og står på feil side. Verden våkner. I enhver krig må alle velge side. Hvilke side velger du?

Det er helt utrolig, men det finnes fortsatt noen som mener at jorden er flat. Dette temaet fra konspirasjonsteorienes mørkeste avkroker har nådd nye høyder. Det har entret dagligspråket og blitt et stående uttrykk for yttergrensen av idioti hyppig brukt for å stemple andres meninger. Med dette nye våpenet i personhets er argumenter unødvendige. Da er det fritt fram for denne hersketeknikken av å ta mannen og ikke ballen, – for alle vet jo at jorden er en kule. 

Men vet vi det? Eller er det noe vi tror fordi vi lærte det på skolen? Eller fordi utallige jordkuler innleder de fleste filmer fra Hollywood? Eller fordi jorden angivelig er portrettert fra verdensrommet i utallige varianter? Eller er det noe vi tror fordi det er tabu å mene noe annet?

Det mener antakelig Geofysisk institutt ved Universitet i Bergen. Da de i 2019 ble invitert til et debattmøte for å forklare vitenskapelig hvorfor jorden er en kule nektet de å stille. De gikk heller til Bergens Tidende. De reagerte spontant med en harmdirrende lederartikkel om hvor uhørt og farlig det er å stille spørsmål ved en slik opplest og vedtatt sannhet. Uten argumenter selvsagt. Det trengs ikke overfor kjetteri. Reaksjonsmåten får en til å lure på om vitenskapen er blitt religiøs og ikke lenger drevet av kritisk tenkning og innovativ søken etter ny kunnskap?

Vitenskapens store gjennombrudd har nettopp skjedd når de oppleste og vedtatte sannhetene ble utfordret. Den konservative og reaksjonære responsen er alltid den samme av latterliggjørelse, undertrykkelse og aktiv bekjempelse. Inntil vitenskapens autoriteter til slutt tar til fornuft og aksepterer den nye kunnskapen med den største selvfølge. Det mente i hvert fall Schopenhauer i sin berømte beskrivelse av kunnskapsvekst eller vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn i sin oppfatning av vitenskapens revolusjoner og nye paradigmer.  

Det har hevet noen øyenbryn at FN og WHO som for tiden styrer våre liv har flat jord som sin logo. Kan det tenkes at det er mer til dette temaet enn at det er reservert for idioter? Til og med så langt ute på jordet at selv de mest hardkokte konspirasjonsteoretikere ikke henger med? Kan det tenkes at dette temaet ikke går vekk fordi vitenskapen kommer til kort med å avkrefte det? Med dagens teknologi vil det være den letteste sak i verden å bevise jordens kuleform og dette temaet ville vært stein dødt for lenge siden. Til dato finnes ingen slike empiriske og målbare beviser på at havoverflaten krummer seg. Tvert i mot finnes det lasermålinger og observasjoner over store avstander som bekrefter noe all vet, nemlig at vann er vannrett. Dersom havoverflaten ikke er en bue, kan det ikke være en kule. Så enkelt er det egentlig.

Problemet med flat jord er ikke logikken, men konsekvensene. De er enorme. 500 år med vitenskapelig prestisje står på spill. NASA vil bli avslørt som historiens største skattesvindel. For hvor blir det av pengene til romfart hvis alt publikum får er falske bilder, grumsete filmer fra månen, animerte marslandinger og andre løgner? Også norske skattebetalere bidrar med milliardbeløp til norsk romforskning og medlemskap i romfartsorganisasjoner som høyst sannsynlig er dekkoperasjoner for helt andre virksomheter. Spørsmålene står i kø og hvis verden kan bedras med noe så grunnleggende som jordens fasong, hva annet er det makthaverne lyver om? 

Så langt har media i likhet med Geofysisk institutt i Bergen ikke våget å ta i dette temaet med en ildtang. Det er et tabuemne i norsk presse. I all beskjedenhet som landets mest profilerte flat jord tilhenger ble jeg riktignok vist fram høsten 2019 i programmet Folkeopplysningen på NRK. Det var historisk i TV sammenheng og mitt personlige øyeblikk av berømmelse ved å være den første som i beste sendetid fikk lov å si at jorden er flat og et par minutter til å si hvorfor. Mange trodde det var underholdning. Det trodde de også i min gjesteopptreden hos Ylvisbrødrene med enda kortere taletid. Intelligensklubben Mensa tok seg imidlertid bedre tid i en tre timers presentasjon på deres landsmøte i 2020 til en fullsatt sal av lydhøre lyse hoder som ønsket å bli intellektuelt utfordret. På tross av deres høye intelligens lot de seg imidlertid ikke rokke i troen på den heliosentriske modellen og at vi flyr rundt i universet på en kule. 

Corona og pandemien er i dag et langt viktigere tema enn flat jord, men det er en nær sammenheng. Begge lever opp til Joseph Goebbels propagandaoppskrift om å gjøre løgnen stor nok, gjenta den mange nok ganger og folk vil til slutt tro det. Kan de lyve om noe så grovt som jordens fasong, månelandingene eller 911, – kan de da også lyve om et virus? 

Av taktiske grunner bør flat jord parkeres på sidelinjen da det forstyrrer en samlet kritikk av Corona-situasjonen. Vaksinekritikere og flat jord tilhengere har likevel det til felles at de nektes adgang i media og en saklig debatt. De angriper begge tabuområder, og ethvert tabu er skadelig for en sunn samfunnsdebatt uansett tema. Det er likevel mulig å holde to tanker i hodet samtidig, og all den tid det er blitt så populært å bruke flat jord som et skjellsord, bør dem med et slikt syn kanskje få lov å forsvare seg?

Flat jord har langt større ideologiske implikasjoner fordi det er kjernen i en syntetisk og flask virkelighetsoppfatning. Det bidrar til en grunnleggende fremmedgjøring hvor mennesket mister sin naturlige kontakt til den verden vi lever i. Selv de fleste religioner har annektert den heliosentriske modellen av solsystemet og troen på at jorden er en kule. I følge flat jord modellen er jorden et lukket system hvor solen og stjernehimmelen kun er noen tusen kilometer over oss og solen er ikke 149 millioner kilometer unna slik astronomien hevder. Det gjør det åpenbart at vi lever i intelligent designet verden noe naturens ufattelige orden bekrefter for enhver med øyne til å se. Noen vil kalle det Gud. Andre kaller det en skapende intelligens. Innen fysikken omtales det som ubegrenset potensialitet eller som Arthur Eddington uttrykte det; «Something unknown, is doing something we don’t know what.» 

Gud og ethvert metafysisk gudsbegrep uansett variant, fjernes effektivt med pseudovitenskapelige forklaringer som Big Bang og evolusjon hvor alt er tilfeldig, kaotisk og verden er uten mening. Å definere livets fravær av mening slik makthaverne gjør gjennom vitenskap, utdanning og media er den ultimate makten. Tradisjonelt ivaretatt av religion, men i moderne tid overtatt av vår tids religion, vitenskapen eller vitenskapisme. Prosjektet et alltid det samme av ideologisk kontroll og indoktrinering til aksept av makthavernes undertrykkende samfunnsmodell og den privilegerte overklassens ubegrensete makt og rikdom. 

Flat jord har videre eksistensielle implikasjoner fordi det reiser spørsmålet; hvor slutter verdensrommet? Spørsmålet er enkelt med et enkelt svar. Det har ingen slutt. Det kan ikke ha noen slutt fordi hva er utenfor der igjen? Ikke eksistens finnes ikke. Universet har ingen lokalitet i tid og rom. Tid og rom finnes innenfor universet, men ikke utenfor.  Universet er ikke et objekt med avgrensning. Verden er snarere et energifenomen og en konstant strøm av bevegelse. Opphører energien er det ingen verden lenger slik en datamaskin slokner dersom strømmen går. Verdens beskaffenhet er ikke så fysisk som vi tror, men snarere en virtuell virkelighet og et bevissthetsfenomen fra en skapende intelligens slik de fleste religioner og åndelige tradisjoner har hevdet til alle tider.

Flat jord er mer enn en skrullete idé fra rabiate konspirasjonsteoretikere. Det er en utfordring for enhver sannhetssøker som ikke er fornøyd med oppleste og vedtatte sannheter. Det er for dem som lar seg utfordre av tabuemner og ønsker å hanskes med livets dypere eksistensielle spørsmål og noe så grunnleggende som hvor vi bor og hvilken verden vi lever i.

PS. For de viktigste argumentene i dette temaet se foredraget på landsmøtet i Mensa på YouTube: «Det ultimate flat jord foredraget.»  

Vaksinemotstandere, samfunnskritikere og andre selvstendig tenkende er farlige. Ikke på grunn av smitte, men fordi de har gjennomskuet løgnene og bedraget. De er varslere når korrupte politikere og ledere er blitt fiender av sitt eget folk.    

Kritikerne er den eneste kraften som kan holde forbryterne ansvarlige, avsette dem og bringe tyranniet til opphør. Når rettssystemet svikter, Grunnloven settes ut av funksjon og media er de fremste pådriverne for å dekke over forbrytelsene, må folket ta makten tilbake.   

Ingen frykter og hater makthaverne mer enn frie, selvstendige mennesker som ikke lar seg kue og undertrykke. Dem med moralsk styrke til å ofre seg for sannhet og rettferdighet når vår frihet er under angrep, slik våre forfedre har kjempet kriger før denne. Når folket samler seg, organiserer seg og gjør opprør er de en reell fare for den korrupte makteliten som nå sender samfunnet utfor stupet.   

Kritikere og motstandere av denne vaksinen er ikke egoister, uansvarlige og vet bedre enn ekspertene. De lytter bare til andre eksperter sensurert og utestengt fra media på tross av å være blant verdens fremste vaksineforskere. Det er nå vitenskapelig dokumentert at denne vaksinen er helseskadelig. Det er den entydige konklusjonen i en studie gjengitt i det ledende medisinske tidsskriftet på hjerte- og karsykdommer, Circulation, 8. november 2021: «We conclude that the mRNA vaccine dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.» Det er kun å undre seg over at våre medisinske eksperter fortsatt kan ignorere sin egen vitenskap.  

Kritikere er en fare for den delen av befolkningen som lydig underkaster seg. Innbitt forsvarer de sine overgripere av frykten for å innrømme sin feighet. I fornektelse, fortregning og passive taushet ofrer de sin frihet og moralske integritet i bytte mot et falskt håp om trygghet. Ingen hater de konforme mer enn dem som går i utakt med flokken og krever sin naturgitte frihet. 

I dette tilfellet retten stadfestet i Nürnbergkoden, – friheten til å bestemme over sin egen kropp. Medisinske inngrep eller eksperimenter kan ikke foretas uten informert samtykke. Presset, utestengelsen og diskrimineringen de vaksinefrie nå utsettes for er en grov krenkelse av denne grunnleggende menneskerettigheten.

Stadig flere våkner opp og forstår. Det gjelder også leger og helsepersonell. De er ikke generelt i mot vaksiner, men denne vaksinen. Stadig flere blant de vaksinerte har fått nok og forstår at dette ikke lenger handler om helse, men om samfunnskontroll. Stadig flere blir klar over de omfattende og systematisk underrapporterte skadevirkningene som nå overgår alle andre vaksiner til sammen. Legemiddelverket har pr oktober 2021 rapportert over 4000 alvorlige skadevirkninger og størst i yngre aldersgrupper. All erfaring tilsier at mørketallene er langt større. Etter 548 alvorlige rapporterte skadevirkninger fra svineinfluensavaksinen i 2009 kalte overlege og smittevernekspert Preben Aavitsland i FHI dette for «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid.» Hva har han tenkt å kalle denne?

Derfor er vaksinemotstandere, samfunnskritikere og andre selvstendig tenkende nå under kraftig angrep fordi samfunnet er på vei mot tyranni i overgangen til en ny verdensorden. Folket er den reelle samfunnsmakten, men når folket sover, er hypnotisert av løgn, propaganda og vettskremte av en medieskapt helsetrussel på nivå med influensa er de slaver. Faren vi står overfor er ikke et virus, men diktaturet som følger om det ikke stanses før det er for sent. 

———————-

Kilde: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: A Warning, Steven R Gundry, 8 Nov. Circulation.

Jeg elsker deg, sier faren i det barnet får en kraftig ørefik. Double-bind kalles denne formen for dobbel-kommunikasjon i psykiatrien. Barnet blir forvirret, redd, utrygg, sårbar og traumatisert. Sinnet brytes gradvist ned og fører i verste fall til alvorlige sinnslidelser. Metoden brukes også i religion med en gud som skal elskes og fryktes. Eller i tortur og hjernevask for å fjerne et hvert personlig forsvar og gjøre offeret medgjørlig og samarbeidsvillig. Den samme for form psykisk terror utsettes vi nå for fra myndighetene og medias konstante strøm av doble signaler: 

 • Vaksinen gir beskyttelse, – den gir ikke beskyttelse likevel. 
 • Hold 1 meter avstand, nei 2 meter.
 • Viruset holder til langt opp i nesen, – men smitter på 2 meter.
 • Pandemien er over, – nei, den er ikke over likevel.
 • Vask hendene, – nei, nå er det skadelig. 
 • Nå åpner vi opp, – nei, nå stenger vi ned igjen.
 • Bruk munnbind, – det hjelper ikke likevel.
 • Ny livsfarlig mutasjon, – den er ikke så farlig likevel.
 • Er du frisk kan du likevel være syk.
 • Ekstreme dødstall i Italia, – tallene var visst feil likevel.
 • I morgen må alle gå med munnbind, men oss i regjeringen skal på fest i kveld.

Konsekvensene er de samme som i psykiatrien. Det fremkaller en kaotisk tilstand hvor offeret ikke lenger klarer å skille mellom løgner og virkelighet. Når det utføres på et helt folk systematisk over lang tid fremkaller det en masse-psykose hvor store deler av befolkningen blir hypnotisert inn i en boble av vrangforestillinger og mister stadig mer kontakt med realitetene og evnen til kritisk og selvstendig tenkning. 

Selv konfrontert med åpenbare motsigelser og klare fakta blir individet ute av stand til å forstå det. Eller rettere, det vil ikke forstå det. Ut fra det psykologiske faktum at ingen kan overbevises mot sin vilje. I psykiatrien kalles det fortregning eller kognitiv dissonans. Det er en psykologisk overlevelsesmekanisme når virkeligheten blir for overveldende. Det fører til fysisk og mentalt ubehag, hjernetåke, synsforstyrrelser, frykt, sinne og aggresjon. Neste stadie er mentalt sammenbrudd, psykose og til slutt besvimelse. Fortregning, rasjonalisering og redigering av virkeligheten er for å forhindre en slik trussel.  

Når barn utsettes for denne form for dysfunksjonell familiekommunikasjon er de fanget av situasjonen fordi de er emosjonelt og fysisk avhengig av foreldrene for deres trygghet. Etter familiens pulverisering og oppløsning har i dag stadige flere det samme avhengighetsforholdet til staten og myndighetene. De har overtatt foreldrerollen. I tillegg til vitenskapens eksperter, utdanningssystemet og media som har erstattet kirkens tidligere rolle av å forvalte de oppleste og vedtatte sannhetene i samfunnet. Ikke å stole på myndighetene fremkaller hos de fleste den samme frykt barn opplever hvis de ikke kan stole på foreldrene sine. Denne fryktmekanismen er kjernen i propagandaen vi nå utsettes for. Tillit og underkastelse til myndighetene gir trygghet. Kritikk, protest eller opprør kan føre til straff, utstøtelse og til slutt stå alene mot felleskapet. Myndighetene trenger knapt irettesette avvikerne. Det tar de konforme, lydige og håndheverne av Janteloven seg mer enn gjerne av.

Hjernen består av tre deler, frontal, midte og reptilhjernen. Fornuft og rasjonell tenkning befinner seg i den frontale delen. Frykt skalter denne delen ut umiddelbart og sender all hjerneaktiviteten rett inn i reptilhjernen med instinktive reaksjoner for overlevelse i det som oppfattes som en livsfarlig situasjon. Dette er nå reaksjonsmønsteret i den største delen av befolkningen og målet for politisk propaganda for å undertrykke, manipulere og kontrollere. Når hundrevis av friske personer, både dobbel- og trippelvaksinerte nylig stod i kø i flere timer i 10 kuldegrader i Oslo for å bli testet for om de er syke, – er hjernevasken fra et propagandasynspunkt temmelig vellykket. 

Når reptilhjernen styrer livet er en ikke lenger et menneske, men reagerer like instinktivt og forutsigbart som dyr. Det er målet for politisk propaganda hvor oppskriften er enkel. Send en kaotisk strøm av motsigende opplysninger. Fremkall intens frykt ved å formidle at vi står overfor en livstruende fare. Deretter pek ut syndebukker slik at hat og aggresjonen ikke rettes mot myndighetene, men mot de kritiske og vaksinefrie De som ikke går i takt med flokken og er skyldige i den alvorlige forbrytelsen av å tenke selv.

I den massepsykotiske tilstanden er det viktig å gjøre budskapet ekstremt enkelt, slik at selv reptilhjernen kan oppfatte det. 

 • 1. Det er et livsfarlig virus som dreper millioner. 
 • 2. Det finnes kun en eneste løsning og det er vaksiner. 
 • 3. Alle som ikke tror på dette er forrædere og en fare for samfunnet.
 • 4. Adlyd myndighetene, – de er de eneste som kan redde oss.

Dersom dette er slik du oppfatter den såkalte pandemien, og ikke evner å se mer nyansert på dette tilhører du den massepsykotiske delen av befolkningen. Den eneste muligheten til å våkne og gjenvinne mental sunnhet er å skru av TV’en, orientere deg utenfor main stream media og begynne å tenke selv. Da vil du oppdage at pandemien aldri har handlet om helse, men er en strategi for den totale samfunnskontroll. Normalt kalles det diktatur. Eller slik Leonard Cohen uttrykte det. «Du vil neppe like det som kommer etter Amerika.»

Testen består i om du foretrekker sannhet, selv om den er ubehagelig, eller om du heller vil bli lurt, manipulert, kontrollert og miste alle dine friheter.