Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Detail-from-Dollar-bill-e1379249468358

Frimurerordenen er en forening med en særlig interesse for symboler. Det er tankevekkende at en så liten gruppe setter sitt preg på samfunnets mest sentrale maktsymboler; penger, pass og riksvåpen. Tilfeldig, – eller et mangehodet troll av skjult makt?

Hemmelige ordener
Gutteklubben grei i Frimurerordenen og beslektede organisasjoner har utenom hyggelige flosshattmiddager og nettverksbygging blant samfunnets mest innflytelsesrike personer, en egen forkjærlighet for symboler. Mye av studievirksomheten, den moralske foredlingen og den religiøse praksisen bak deres tunge dører er ladet med symboler, forståelsen av dem og på høyere nivåer enda viktigere; anvendelsen av dem. Det siste kalles magi. Det er å påvirke og manipulere andre mennesker, samfunnet og kulturen gjennom vilje, følelser og konsentrasjon for å oppnå konkrete mål. Symboler er tankemessige former som intensiverer den psykiske energien i slike intensjoner. Symboler er i en magisk sammenheng redskaper for å oppnå makt og innflytelse.

Dette har vært kjent siden tidenes morgen. Slik kunnskap til å få makt over andres tankeliv til egen fordel kan misbrukes. Derfor har slik kunnskap alltid vært godt bevoktet og kun gitt til innvidde og kvalifiserte i lukkete grupper og hemmelige ordner. Medlemskap og opptak er blodig alvor. Utenom sjokkartede, bevissthetsutvidende og traumebaserte innvielser med et uslettelig psykisk inntrykk, forsegles det med livet som innsats. Straffen for brudd på hemmelighold og lojalitet er verre enn døden.

Et demokratisk problem?
Ser en på Frimurerordenen og beslektede organisasjoner som hemmelige klubber for godt voksne med behov for litt mystisk atmosfære, ritualer og studier i egyptisk okkultisme kan dette virke som en harmløs fritidsbeskjeftigelse, slik andre spiller golf, er fotballsupportere eller drar på fisketur. Det blir dog litt mer problematisk når de offisielle og uoffisielle medlemslistene inneholder stortingsrepresentanter, politikere, dommere, avisredaktører, politimestre, generaler, bankdirektører, ordførere, statsråder, bedriftsledere og personer i sentrale maktposisjoner på alle nivåer av samfunnet.

Det er bra at losjebrødre avlegger ed på å hjelpe og støtte hverandre, men det kan undergrave rettsikkerheten når dette også omfatter ikke å gå i mot en annen losjebror. Det kan også være problematisk hvis lojaliteten til ordenens lover står over lojaliteten til landets lover. Tatt i betraktning at Frimurerordenen også er internasjonalt tilknyttet med videre lojalitet langt ut over landets grenser reiser det spørsmålet om potensiell femtekollonevirksomhet og i verste fall landsforræderi.

Problemstillingen ble aktuelisert i tiden omkring unionsoppløsningen med Sverige. Det var fare for krig. Svenskekongen var øverste leder av både den svesnke og norske Frimurerordenen. Mange i den norske offiserstaben og embetsverket var frimurere og det reiste spørsmålet om deres lojalitet. Frimuererordenen var historisk av langt større betydning i Norge enn situasjonen er i dag. Nettverksbygningen blant makteliten inntar andre former, men har fortsatt dype røtter og forbindelser til Frimurerordenen og særlig i internasjonal sammenheng.

Frimurere flest er hyggelige, velmenende og positive opptatt av kristen moralsk livsførsel og høye idealer. De tilhører likevel en hierarkisk pyramideorden hvor de øvre lagene er hemmelige. Dørene av innsikt åpnes gjennom innvielser trinn for trinn i det den enkelte stiger i grader og status gjennom årevis med flittige studier, lojalitet og nettverksbygging. De fleste vet med andre ord ikke hva slags organisasjon de er med i, fordi de høyeste målene og intensjonene i organisasjonen er skjult for medlemmene lavere i hierarkiet.

Makten demonstreres
Bortsett fra at Frimurerordenen og beslektede organisasjoner utgjør en eksklusiv elite av vår tids aristokrati og overklasse som styrer verden gjennom sitt intrikate edderkoppnettverk av maktpersoner i nøkkelstillinger i alle nivåer av samfunnet, har de en egen sans for å sette sitt preg på omgivelsene gjennom sine symboler. Pyramiden med det altseende øyet på den amerikanske dollarseddelen er en slik maktdemonstrasjon. Norge er ikke noe unntak.

A_DragenHestedyret fra Urdal stavkirke med øglehode, dragehale og slangeform som preger hver eneste norske pengeseddel og hvert eneste norske pass kan se ut som en artig illustrasjon, men for de innvidde er dette et symbol ladet med okkult betydning. Likedan at løven i det norske riksvåpenet gradvist er endret fra en opprinnelig naturlig løve til en reptil- og slangelignende skapning ukjent i naturen, men et sentralt dyr i den okkulte verden.

Forside_dyrets_merke_riksvaapen

Sannheten vises i full åpenhet
Nå er nye pengesedler på vei og misbruket med å prege dem med okkulte symboler føres videre. Et skjult budskap med de nye sedlene signaliserer at kontanter er på vei ut. 100 kroner seddelen er illustrert med et vikingskip fordi kontanter hører til fortiden. Mer oppsiktsvekkende er likevel det omvendte korset på linjeføringen i skipet, akkurat passe diskret til å virke tilfeldig. For dem på innsiden er det en binders på jakkekraven.

A_100

200 kr seddelen er illustrert med et torskehode av en fisk som svømmer mot strømmen av andre mindre fisk. Kontanter er for tosker som svømmer i feil retning. Som kjent spiser store fisk de mindre, og bildet illustrerer en slik overmakt. Torskehodet inneholder også et øye. Har vi ikke sett det før på andre pengesedler? Nok en gang er dette sikkert bare artige illustrasjoner. Noe må det jo være bilde av på våre mest sentrale maktsymboler, penger, pass og riksvåpen.

A_200

For okkultistene i makteliten må det være en egen tilfredsstillelse å se sin makt demonstrert og holdt opp foran øynene på hver eneste samfunnsborger. Deres spesialitet er å vise sannheten i full åpenhet. For da nytter det ikke å kommer etterpå å si at du ikke ble advart.

Bilde_1

  • Er så godt som samtlige av Hollywoods- og musikkbransjens A-kjendiser transvesitter?
  • Er en ny trend av kjønnsløshet på vei inn i dagens manns- og kvinneidealer?
  • Skal et naturlig liv fases ut til fordel for framtidens robotsamfunn?

Alt er under kontroll
Stadig flere hoder av framtidens monstersamfunn kommer til syne i det agendaen for New World Order implementeres trinn for trinn. I kulissene arbeides det grundig, systematisk og langsiktig. Ingenting overlates til tilfeldighetene i et overnasjonalt nettverk med kontroll over alle sentrale samfunnsfunksjoner: økonomi, politikk, militærvesen, våpenindustri, vitenskap, teknologi, utdanning, religion, kultur, medisin, matproduksjon, forbruksmønstre, massemedia, moteindustrien og alle aspekter av underholdning sport, TV, dataspill, internett, sosiale medier, film og musikkbransjen.

Inkludert er også dominans over narkotika, trafficking, våpensalg, terrorisme og kriminalitet. Kun amatørene havner i fengsel. De sentrale spillerne har immunitet fordi de er innenfor og beskyttet av systemet. Selv været, klima, jordskjelv og naturkatastrofer er under kontroll. Ingenting skjer tilfeldig, og hvis det gjør var det planlagt slik.

Løgnene vises i full åpenhet
Selv kritikken er styrt og kontrollert. En kombinasjon av sann og falsk informasjon lekkes systematisk inn i feltet av konspirasjonsteorier. De mest sentrale talspersonene er ofte ‘insidere’ og styrer og definerer agendaen i kraft av sin dominerende posisjon i debatten. Alex Jones, David Icke, Steven Greer og David Wilcock er noen av de mest opplagte. De introduserer ny informasjon til riktig tid, styrer oppmerksomheten mot bestemte tema og vekk fra andre.

Andre amatører i konspirasjonsteorier er kun nyttige idioter for systemet. De hjelper bare til i distribusjonen av plantet informasjon. Det er de sorte fårene i saueflokken. Det er sannhetsapostlene og meningstyrannene som må forstyrre resten av saueflokken med sine siste nye nyoppdagete, sjokkerende avsløringer.

Konspirasjonsteorier er viktige fordi makthaverne kan dermed måle tilliten til systemet, nivået av bedøvelse, fortregning, passivitet og graden av programmering av befolkningen. Antakelig er Kennedy-mordet, månelandingene, 9/11 og en rekke andre hendelser iscenesatt slik at de skal gjennomskues. Løgnene vises i full åpenhet for å teste hvor mange som reagerer.

Trygghet trumfer sannhet
Med årene er løgnene, bedragene og myndighetenes groteske forbrytelser mot menneskeheten blitt stadig mer åpenbare og tydelige. Det har nådd et nivå hvor uansett hvor ille, stoler likevel den aller største delen av befolkningen på massemedia og myndighetenes offisielle forklaringer. Uansett. Det er keiserens nye klær opp av dage, fordi trygghet for de aller fleste er viktigere enn sannhet. Det er den mest vellykkete form for total samfunnskontroll. Ingen gjør opprør, fordi de tror de er frie.

Flat jord er et siste skudd på stammen av konspirasjonsteorier. Det dukket opp for et par år siden og har siden spredd seg i samfunnskritiske avkroker av internett og sosiale medier. Informasjonen kan ha blitt plantet for nok en gang å teste reaksjonen. Dette temaet skiller seg likevel fra andre konspirasjonsteorier fordi om jorden er rund eller flat er et spørsmål om fysikk. Det er objektivt, målbart og lar seg vitenskapelig bevise eller motbevise.

På tross av overveldende og ugjendrivelige bevis på at jorden er flat, åpenbart for et hvert menneske med evnen til å tenke logisk, trumfes dette likevel av behovet for tillitt til etablert vitenskap og myndighetene. Holdningen er at vitenskapen umulig kan ta feil om noe så grunnleggende. Flat jord er derfor nødt til å være feil, uansett hvor mye dokumentasjon, beviser eller fakta som legges på bordet. 99,9 prosent av befolkningen ser ut til å reagere på denne måten overfor argumentene at jorden er flat. Graden av høyere utdannelse og kjennskap til vitenskap gir oftest de kraftigste og mest irrasjonelle reaksjonene på denne påstanden.

Heliosentrisme er kanskje den aller største løgnen. Den inngår sammen med de tre andre vitenskapelige dogmene, evolusjon, Big Bang og gravitasjon. De utgjør grunnlaget i en syntetisk virkelighetsoppfatning som dominerer jordens befolkning i samtlige kulturer og religioner. Dette er en grov manipulering som forhindrer mennesket i å ha en naturlig kontakt med naturen og den verden vi lever i. Men løgnene slutter ikke her. Praktisk talt alt du holder for å være sant i denne verden er snudd på hodet, forvrengt og løgn.

Kvinnefrigjøringens narrespill
En viktig del av New World Order er det kjønnsløse samfunn. Forskjellen mellom mann og kvinne skal fases ut. Familien skal oppløses og staten skal overta formering, barneoppdragelse og styring av hvert enkelt individ fra sædbank til grav. Et naturlig liv skal opphøre og menneskelivet skal designes, kontrolleres og styres som roboter. Det er den ultimate tilfredstillelsen av makt, kontroll og undertrykkelse fra en psykopatisk elites dominans, utnyttelse og dehumanisering av menneskeheten.

Såkalt «kvinnefrigjøring» som skjøt fart på 1960 og -70 tallet var for en stor del plantet og styrt. Det havnet inn under massemedias, utdanningssystemets og kulturens redigerte agenda for politisk korrekthet. Det ble markedsført og promotert gjennom alle mediekanaler, skolebøkene ble skrevet om, holdningene ble endret og nye forbruksmønstre oppstod. Moter, trender, livsstil, musikk, kultur og politisk aktivisme førte til grunnleggende samfunnsmessige endringer.

Resultatet ser vi i dag. Kvinnene er nå like deltakende i arbeidslivet som menn. Det er skapt dobbelt så mange skattebetalere og forbrukere. Skilsmisser har eksplodert. Familien er pulverisert og over halvparten av befolkningen i den vestlige verden bor alene. Det politiske målet av full barnehagedekning er nådd. Staten overtar nå barneoppragelsen, indoktrineringen og ensrettingen allerede fra et halvt års alderen. Kvinnefrigjøring er orwellsk nytale for slavebinding. Endret forbruksmønster og endret livsstil har gjort de fleste til lønns- og låneslaver med langt mindre fritid og frihet enn både kvinner og menn hadde før.

Miss

Et moderne freakshow
Neste fase er voksende aksept for homoseksualitet og oppheving av monopolet av mann og kvinne som naturens to primære kjønnskategorier. Dette er nå innenfor den politisk korrekte agendaen diskriminerende. Gutt og jente, mann og kvinne skal bli forbudte ord og erstattes av kjønnsnøytrale ord som inkluderer alle varianter av kjønn: homofile, bifile, transvesitter og tvekjønnete.

Dette introduseres indirekte ved at så godt som samtlige A-kjendiser innenfor musikk, film og delvis politikk har skiftet kjønn. Dagens rollemodeller og skjønnhetsidealer for barn, unge og de fleste TV- og filmseere er ikke lenger naturlige mennesker. Dagens film- og mediestjerner blir genetisk utvalgt og preget allerede i barndommen. Gjennom traumebasert indoktrinering blir de programmert til talentfulle kunstnere, musikere, sexbomber, sportsstjerner, agenter eller andre funksjoner. Før pubertetsalder blir mange av dem kastrert, kirurgisk kjønnsskiftet, plastikkoperert, hormonbehandlet og designet for den rollen de er utvalgt til å spille.

Med få unntak er alle gallionsfigurene i underholdningsindustrien transvesitter. Oftest er det menn som spiller kvinner. Marilyn Monroe, Rachel Welch, Whitney Houston, Twiggy, Meg Ryan, Sandra Bullock, Meryl Streep, Barbara Streisand, Nicole Kidman, Celine Dion, Amy Winehouse, Cher, Jody Foster, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Boyance og utallige andre.

Blant kvinner som spiller menn finner vi Leonardo DiCaprio, Johnny Deep, George Cloony, Justin Bieber, Prince, Michael Jackson og hold deg fast, Albert Einstein, Charlie Chaplin og Donald Trump! Michelle Obama ser ut til å være i en særstilling hvor hun fortsatt ser ut til å ha mannlige genetalia og Obama selv utenom å være muslim antakelig også er homofil. Litt av en kombinasjon. Det er greit nok å være så vel homofil og transe, men det er bedraget med en falsk fasade som skurrer og vekker reaksjoner.

For usannsynlig til å være sant
Dette kan være vanskelig å tro. I likhet med de fleste konspirasjonsteorier er det ofte for usannsynlig og absurd til å være sant. Det er løgnens beste forsvar og individets største handikapp i møte med løgner så monsteraktige at det blir umulig å tro at det kan være sant.

Bilde_2

Ved å studere anatomiske detaljer som hofter, adamseple, hodestørrelse, kjeveben, nakke, hårformasjon, muskelmasse, skulderbredde, armlengde, hender, fingre, gangart og bevegelse er det mulig å se forbi sminke, hårfrisyrer, leppestift, plastikkoperasjoner, klær og annen kunstig kamuflasje og se den nakne sannhet.

MadonnaMotivene for dette går dypt inn i makthavernes okkulte verden. Effekten på befolkningen er at det forstyrrer på et ubevisst plan den enkeltes naturlige oppfatning av mann og kvinne og hva som er genuint maskulint og feminint.

Dette er det neste stadiet av å introdusere det kjønnsløse samfunn hvor kjønnsforskjellene oppheves. Den naturlige enheten av mann og kvinne og barn skal gradvist erstattes med nye bioteknologilover, nye ekteskapslover, kunstig befruktning, genteknologi og designing av menneskelige roboter, programmert og styrt livet gjennom.

De gjør bare en god jobb?
Nå er du advart. Signalene har vært der hele tiden og tiltar i styrte ettersom kontrollen over folks tankeliv gjennom massemedia blir stadig større. Men de færreste reagerer og enda færre tar til gatene, demontrerer og gjør opprør. Folk flest foretrekker som strutsen å stikke hodet i sanden. De vil ikke vite hva som skjer, mens makten over våre liv og våre barns fremtid fjernes bit for bit.

Antakelig er denne informasjonen også et resultat av plantet informasjon og kun nyttig idioti for en agenda hvor alt er under kontroll. New World Order er på vei, alt ser ut til å være i rute. Antakelig er makthaverne av den oppfatning at de gjør en god og nyttig jobb. Noen må tross alt ta ansvar for verden. For en sauebonde vil det være å drive ansvarlig sauedrift.

————————

PS. Sjekk ut: Elite Gender Inversion:

Books

Hvis du har tenkt å unne deg leseopplevelser utenom det vanlige kan to bøker anbefales: Mark Devlin: Musical Truth og Thomas E. Uharriet: The Memoares of Billy Shears.

Mark Devlins bok, Musical Truth, om musikkindustrien er grensesprengende og gir en dyp innsikt i musikkbransjen. Og enda viktigere at kultur er designet. Rock & roll som mange vokste opp med på 1960 og 70- tallet og senere, vokste ikke fram organisk og spontant, men inngår i en planlagt strategi for å skape generasjonsopprør, bryte ned familietradisjonene og pulverisere familien for å legge grunnen for et framtidig verdensomspennende diktatur eller New World Order. Andre ingredienser som hippiekultur, frislipp av LSD og rusmidler, indisk mystikk, New Age, kvinnefrigjøring, P-piller m.m. var flere elementer som ble introdusert med samme hensikt. Sentralt var også å passivisere 1960-tallets politiske opprør for borgerrettigheter for svarte i USA og protestene mot Vietnamkrigen og dirigere dette i en helt annen retning. Til dette spiller musikk en helt sentral rolle.

To fenomener Mark Devlin særlig fester seg ved og dokumenterer grundig er det store antallet av ledende personer i musikkbransjen med foreldre med militær bakgrunn og særlig knyttet til hemmelige tjenester. Det er andre er det store antall døde popstjerner og mange i den såkalte 27-klubben som dør i en alder av 27 år eller i 20 årene: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Paul McCartney for å nevne noen. Musikkbransjen ser ut til å være en risikosport hvor engasjementet for mange er med livet som innsats. Det finnes knapt det musikk band av format som ikke har måtte betale for sin suksess med en eller flere døde bandmedlemmer.

Ja, Paul McCartney havnet også på denne listen. Her er hvor dette virkelig begynner å sprenge grenser og åpner et rimelig bunnløst kaninhull. I 1969 ble det oppdaget utallige henvisninger til at Paul er død i Beatles sangtekster, plateomslag og bilder. De fleste regner dette som en spøk fra Beatles side i deres mest psykedeliske periode. Pipen får likevel en annen lyd når bilder viser at Paul etter 1966 har fått andre ører, hårskillen går andre veien, er blitt 10 cm høyere og tanneksperter hevder at tennene er forskjellige. Eller når Paul ble arrestert i Japan i 1980 og japansk politi hevdet han var en stedfortreder for den virkelige Paul McCartney fordi fingeravtrykkene stemte ikke med dem som ble tatt av Hamburgpolitiet i 1960.

Dette bringer oss til den neste boken, The Memoares of Billy Shears. I en høyst personlig angivelig fiktiv selvbiografi hevdes det at Paul McCartney døde i 1966 og at Billy Shears var hans erstatning, etterfølger og tok over ledelsen av Beatles. Fra å ha vært en anonym session musiker skiftet han rolle til å være en verdensberømt Beatle. Han måtte gi avkall på sitt tidligere liv, adoptere en helt ny rolle og et helt nytt liv. Det personlige dramaet i dette gjennomgås i stor detalj og med så mange personlige og konkrete henvisninger at dette vanskelig kan ha vært skrevet som en fiksjon. Vurder selv.

Ja, dette er selvsagt alt for usannsynlig til å være sant. Men det gjelder mye i denne verden. Boken på 66 kapitler og 666 sider er likevel grensesprengende lesning. Den utgir seg for å være en roman, men er antakelig mer virkelig enn den fremstiller seg for å være.

Boken er viktig fordi den gir en unik innsikt i de okkulte kreftene som styrer musikkbransjen og verden for øvrig, hvordan makteliten tenker og hvordan satanistiske ritualer iscenesettes og utspiller seg foran øyne av en hel verden for naive til å legge merke til alle tegnene som bevisst blir vist dem. Utskiftningen av en verdensberømt person med en annen uten at noen la merke til det inngår antakelig i et okkult ritual med omfattende implikasjoner som boken gir grensesprengende innsikt i. Etter 1966 finnes knapt den Beatles sang hvor det underliggende temaet forkledd som kjærlighetssanger handler om at Paul er død. The Beatles vil aldri bli det samme etter å ha lest denne boken. Eller som John Lennon uttrykte det. «Det er antakelig bare 100 personer som egentlig vet hva The Beatles handler om.»

Dette er lett å avvise på grunnlag av en kort anmeldelse som dette.
Les bøkene først og så gjør deg opp en mening.

Musical Truth
Mark Devlin – 2016
536 sider

The Memoares of Billy Shears
Thomas E. Uharriet – 2009
666 sider

Smartby

Stavanger skal bli en såkalt smartby. Det har våre lokale politikere bestemt. Når politikere sier noe, er ofte det omvendte resultatet. Er Smartby orwellsk nytale for at vi egentlig kommer til å bli dummere?

Ingen informasjon
Ingen jeg kjenner er blitt smartere av å få smart-telefon eller smarte-strømmåler, snarere tvert i mot gjør disse hypertekniske løsningene oss ofte dummere, mer sårbare og avhengig av komplisert teknologi ingen enkeltmennesker har oversikt eller kontroll over. Dersom internett ikke virker er vi tilbake til steinalderen.

Ja, data er flotte greier, men i dag kan ingen knapt skrive lenger eller utføre hoderegning, mens det meste er redusert til å trykke med en finger. Sosiale ferdigheter reduseres når stadig mer av livet flytter over på sosiale medier. Tankelivet ensrettes når massemedia, underholdningsindustrien, motebransjen og musikkverdenen stort sett kommer fra en kilde.

Fra de siste 50 årenes teknologiske utvikling fra TV-apparatets innførelse ser utviklingen ut til å være omvendt proporsjonal med vår menneskelighet. En utvikling som skal akselereres ved å gjøre byens innbyggere til prøvekaniner i framtidens robotsamfunn. Dette er besluttet over hodet på oss og det er gitt minimalt med informasjon om noe som dramatisk kan forandre våre liv og hvordan det blir å bo i denne byen.

Hva har vi i vente?
Smartby prosjekter dukker opp flere steder i Europa og inngår i en større sammenheng av å erstatte stadig flere menneskelige funksjoner med høyteknologi. Stavanger kan bli en by hvor det ikke går an å bruke kontanter. Ingen arbeider i butikker lenger annet enn å fylle opp hyllene, kassene er selvbetjente, mens det meste blir likevel bestilt på nettet og levert på døren. Ingen får kjøre bil lenger, de erstattes med selvgående og ulykkesfrie biler. Innbyggerne blir microchippet slik at GPS i bilene oppdager fotgjengere eller barn i trafikken lenge før de er synlige. Personer som går seg bort er lett å spore. Microchippen under huden erstatter PIN koder og kredittkort, all betaling og nøkler skjer bare ved å scanne hånden. Her finnes også alle medisinske opplysninger, slik at sykehuspersonalet kan reagere momentant i tilfellet det skjer noe. Kriminalitet vil bli eliminert fordi alt er overvåket. Turer til Prekestolen eller Kjerag erstattes av opplevelsessentre med tre D-animasjon med mye flottere naturopplevelser og alltid godt vær.

En feil retning
Ikke alle synes dette er en framtid å glede seg til. Verken byens politikere eller innbyggere er neppe klar over konsekvensene av et slikt valg. Ingen teknologisk oppfinnelse har antakelig endret samfunnet mer enn internett. Foreløpig har vi bare sett begynnelsen. Med transhumanisme erstattes stadig flere biologiske og psykologiske funksjoner med dataløsninger. Et naturlig liv skal fases ut, men tilrettelegges og designes.

Det er mange fantastiske sider ved data, men skadevirkningene er antakelig langt større. Kanskje har vi skapt et Frankensteinmonster? Istedenfor at vi styrer teknologien, styrer den oss. Dersom vi ikke tar makten over teknologien vil framtidens robotsamfunn gjøre også oss til roboter. Stavanger som smartby er et slikt steg i feil retning.

Meditasjon

Etter å ha undevist i meditasjon i 40 år har jeg en innrømmelse å komme med – meditasjon er stort sett bortkastet tid. Det er en trening i navlebeskuelse, eksklusivitet og innadvendthet. Det er import fra Østen, mens Vesten har sine egne teknikker for å finne ro, inspirasjon og indre styrke. Hvorfor hoppe over bekken etter vann, når tradisjonene av klassisk musikk i vår egen kultur har langt mer å gi enn å sitte i timevis passivt stirrende på innsiden av øyelokkene?

Navlebeskuelse satt i system
Meditasjon er egentlig spesialiserte teknikker utviklet i Østen beregnet på mystikere, yogier, munker og andre som ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnet for å søke mystiske opplevelser og utforske indre landskaper hinsides den alminnelige verden. I Østen og India spesielt er det en del av kulturen i langt større grad enn vår, med en slik tilbaketrekning for de få kvalifiserte for en slik eksklusiv livsstil.

På 1960-tallet ble deler av denne indiske kulturen eksportert til Vesten, gitt en ny innpakning, kommersialisert, tilpasset et vestlig publikum og indiske guruer lærte millioner å meditere. Det hjalp godt på markedsføringen når Beatles og andre av popkulturens kjendiser reiste til India og satte seg ved føttene til en av de fremste meditasjonsguruene den gangen. Det startet og forsterket en trend i tiden.

Mange har fått et mer harmonisk liv, mer energi, mer indre ro og mindre stress takket være disse teknikkene. Men det har også gjort dem mer innadvendte, selvopptatte og eksklusive med sterkt fokus på eget velvære og følsomhet. Å være tilstede i øyeblikket er blitt det nye slagordet. Nærvær, fokus og nyte hvert øyeblikk er nøkkelen til et meningsfullt liv fylt med opplevelser av høy kvalitet. Meditasjon og mindfulness er en form for navlebeskuelse satt i system.

Et forførende system
Meditasjon blir enda mer forførende for dem som virkelig tar dette seriøst, slik jeg gjorde. De starter fjellklatringen opp den bratte åndelige fjellveggen på vei opp mot toppen. Der hvor Jesus, Buddha, Yogananda og flere av de helt store åndelige kanonene befinner seg badet i lys, kjærlighet og evig lykksalighet. Ja, hvem vil ikke bli som dem?

Bare en gir avkall på verden, kutter ut familie og venner, flytter inn i en ashram, mediterer lenge nok, spiser vegetarmat, faster og følger strenge asketiske regler skal nok den kosmiske orgasmen komme til slutt. Enkelte får ekstatiske opplevelser av og til, men hverdagen kommer likevel alltid tilbake igjen. Slik skapes en avhengighet til å oppleve det en gang til. Etter det blir meditasjon stort sett en skuffelse for at det ikke skjedde denne gangen heller. På det jevne er meditasjon en trening i organisert kjedsomhet.

Så lenge målet og gullet i enden av regnbuen for den åndelige søkende oppfattes som en grensesprengende og transformerende opplevelse, er det i prinsippet lik all annen streben etter opplevelser. Det være seg, penger, sex, nytelse, makt, berømmelse eller anerkjennelse. En reise til Syden eller en tur til India til en guru er i prinsippet det samme. Det er begge deler en søken etter opplevelser. Åndelig materialisme kalles det.

Hele det åndelige sirkuset på jakt etter spesielle og mer subtile opplevelser enn hva forbrukersamfunnet kan tilby er underholdning. Fra et eksistensielt synspunkt av selvforståelse, personlig forvandling og frigjøring er det en blindvei. I det lange løp fører det kun til frustrasjon, desillusjonering og virkelighetsflukt. Guruene går i samme fellen. Med enkelte hederlige unntak finnes det knapt den guru uten lik i lasten av skandaler knyttet til misbruk av sex, makt, berømmelse eller penger.

Planlagt svermeri
Når Beatles reiste til India for å lære å meditere var dette en nøye planlagt mediebegivenhet. Det var en del av en strategi for å vende store deler av ungdomsgenerasjonen i Vesten vekk fra politisk aktivisme, samfunnskritikk, borgerrettigheter for svarte i USA, amerikansk imperialisme og særlig motstand mot Vietnamkrigen. Sammen med hippiebevegelsen, fri sex, kvinnefrigjøring, oppløsning av normer og frislippet av narkotika og rusmidler var dette virkemidler iscenesatt for å skape en slik effekt. Med kontroll over massemedia, musikkindustrien og motebransjen skapes trender for politisk korrekthet, moter og kulturen generelt.

Kulturens utvikling bestående av folks virkelighetsoppfatning, tro, tenkemåte, interesser, verdier, idealer, valg og hvilke varer de vil kjøpe, er alt for viktig til å overlates til tilfeldighetene. Vi tror dens slag utvikler seg spontant og organisk, men siden tidenes morgen skjer den slags ved design.

Religion var makthavernes første middel for kontroll over tankelivet for å holde kustus på en befolking av undersåtter og slaver og sørge for lydighet til konge og øvrighet. I takt med økt utdanning, vitenskapenes framvekst, boktrykkerkunsten og generelt høyere kunnskapsnivå mistet religion for mange sin effekt. Andre virkemidler måtte til og i vår tid fordekt som den vitenskapelige virkelighetsoppfatningen som den nye religionen. Denne form for kvasi-religion er ikke så lett å oppdage fordi den poserer ikke som tro, men som sannhet. Det er likevel et bedrag hvor makthavernes permanente behovet av kontroll over massene skinner igjennom. Den gang som nå.

New Age
New Age var ikke et spontant fenomen som sprang ut av unge menneskers søken etter en dypere mening i livet, men er plantet, økonomisk støttet og designet for å passivisere og sende deler av ungdomsgenerasjonen ut i en mystisk og virkelighetsfjern retning. Ungdommer har alltid vært søkende, men dette behovet ble styrt vekk fra Vestens egne tradisjoner i litteratur, teater, musikk og filosofi og inn i en østlig sump av indisk røkelse, karismatiske guruer, religiøse sekter og eksotisk atmosfære.

Rolls Royce guruen, Osho eller Bhagwan Shree Rajneesh var en av de mer populære. Tilbudet om fri sex og åndelig frigjøring i én og samme pakke var et fluepapir på vestlige ungdommer med sansen for denne kombinasjonen av Zorba og Buddha. Men det fantes noe for enhver smak i et marked som siden har vokst til yoga, tantrisk sex, sjamanisme, kanalisering, healing, astrologi, krystaller, engler, meditasjon, rebirthing osv. For all del, det finnes mye meningsfullt å hente her, men store deler av det er også en virkelighetsflukt og en form for svermeri vekk fra et mer realistisk grep på livet og det samfunnet vi befinner oss i.

Musikkens transformerende kraft
Ingenting påvirker oss, samfunnet og kulturen mer enn musikk. Musikk går forut for samfunnsutviklingen. Marx tok feil. Det er ikke de økonomiske kreftene som driver samfunnet, men idéene. Satt på spissen er moderne vestlig sivilisasjon drevet fram av Bach, Mozart og Beethoven. Sammen med flere andre komponister i deres samtid brakte de nye impulser inn i verden. De var levende gjødsel på en åker som gjennom det meste av den mørke Middelalderen hadde ligget brakk. Impulsene spredde seg videre i de andre kunstformene til litteratur, teater, malerkunst og videre til filosofi, psykologi, vitenskap og endelig til industri, økonomi, politikk og velferdsamfunn.

Fra et esoterisk synspunkt er antakelig den form musikk kanalisert fra høyere åndskrefter som virkemidler for å drive kulturen, bevissthetsnivået og vår menneskelighet framover. Barokkmusikken med sine faste og forutsigbare rytmer og struktur speiler et feudalsamfunn hvor alt var fastlagt fra vugge til grav. Ingen gjorde opprør, alle ble ved sin lest og innfant seg i en samfunnsordenen innstiftet av Gud. Kunstidealet var å vise denne guddommelige storheten, stabiliteten og harmonien i samfunnet. Det ga trygghet, men ingen frihet.

Dette endret seg med romantikken. Med Mozart ble det myket opp på formene, ting begynte å flyte, det individuelle uttrykket gjorde seg gjeldene i en lengsel etter større bevegelsesfrihet, mer luft og åpenhet. Med Beethoven er denne impulsen av individets framvekst vokst til en voldsom ustoppelig kraft. Det kulminerte med Napoleon, den lille mannen fra fattige kår som kronet seg selv til keiser. Framveksten av individet har vært vestlig sivilisasjons største prosjekt. Fra et individ med sin identitet i fellesskapet til det moderne mennesket med identitet i seg selv.

Forfattere som Ibsen og Dostojevski tok denne impulsen videre i litteraturen og synliggjorde menneskets følelsesliv og tabubelagte hemmeligheter på en så direkte måte at det sjokkerte de fleste. For så å kulminere med Freud som satte ord på forbudte tema som seksualitet, drifter og begjær og sjokkerte enda fler. Det sprengte grenser og åpnet opp nye landskaper, men musikken gikk først. Freud ville blitt brent på bålet om han hadde publisert sine verker på Beethovens tid, men musikkens innflytelse er mer uangripelig, trenger dypere og har derfor mye større påvirkningskraft.

Dehumanisering
Gjennom det meste av vår kultur var klassisk musikk selve definisjonen på musikk. Det var gullstandarden og all annen musikk var som fluer rundt en lysende lampe. I de siste 50 årene har dette endret seg. Populærmusikken har tatt over og klassisk musikk er blitt en musikksjanger for de spesielt interesserte.

Denne utfasingen av klassisk musikk har ikke skjedd tilfeldig. Kontrollen over musikkbransjen er blitt styrt i en slik retning. Ikke bare fordi Beatles, Rolling Stones, Abba, Madonna og hærskaren av kunstig skapt populærmusikk solgte bedre, men fordi det inngår i en kynisk agenda av å bedøve, fordumme, avpolitisere, passivisere og sløve menneskeheten til maktesløse lønns- og gjeldsslaver ute av stand til å gjøre opprør, men tilpasser seg et stadig mer ensrettet og usynlig autoritært samfunn. Prosjektet er økende dehumanisering med en voksende dose av sex, vold, meningsløshet og økt råskap gjennom film, musikk, underholdning og massemedia generelt. Filmer som viser menneskelig storhet, høye idealer, godhet, rettferdighet, integritet, livsglede vises knapt. Isteden fremstilles mennesket stadig mer mekanisk, feilbarlig, mislykket, voldelig, primitivt, sexfiksert og robotaktig. Selvsagt finnes unntak, men trenden er tydelig.

Klassisk musikk
For å motvirke dette er meditasjon en avsporing fordi det fører ingen steder hen. Det er ingen utvikling i å sitte med lukkede øyne og se på innsiden av øyenlokkene. Ja, en blir roligere til sinns, mer harmonisk og mer motstandsdyktig mot stress. Men det er ingen prosess slik et stykke klassisk musikk eller god litteratur er. God musikk går fra første note rett til sjelen. Det tar deg på en reise gjennom følelser, håp, smerte, savn, sorg, inspirasjon, begeistring, entusiasme, håpløshet, sinne, aggresjon, forelskelse, nytelse, lengsel og utvider hele registeret av følelser og stemninger, alt som gjør oss levende og til hele mennesker.

Klassisk musikk uttrykker dette med en helt annen rikdom, dybde, intensitet og kvalitet enn hva populærmusikk noen sinne er i nærheten av. Klassisk musikk er ikke i samme grad tilgjengelig som den siste hiten drønnende ut av radioen. Klassisk musikk, på samme måte som god litteratur, krever mye av lytteren eller leseren. Å fullt ut verdsette klassisk musikk må læres og er en av utdanningssystemets mange mangler. Det krever modenhet å lytte til klassisk musikk, men en modenhet som musikken selv i stor grad vil bidra til.

Meditasjon eller klassisk musikk?
Mye vitenskapelig forskning er gjort med meditasjon og mindfulness og vist en rekke gunstige virkninger. Noen av dem er reduksjon av blodtrykk, balanse mellom hjernehalvdelene, bedre læring, økt selvtillit, lavere hjernefrekvenser, økt endorfinproduksjon og til og med endring av gener til et varig lavere stressnivå. Utvilsomt har en daglig praksis av 30 minutter med slike mentale øvelser en positiv effekt på de fleste, men antakelig vil den samme tiden anvendt til å lytte til klassisk musikk være større.

Aktiv lytting til utfordrende musikk har en ekspanderende virkning på hjernen. Nye tankebaner aldri før utforsket åpnes opp i det synapsene i hjernecellene fyrer løs som et nyttårsfyrverkeri og bygger nye nevrologiske nettverk. Det ekspanderer hjernekapasiteten og åpner samtidig opp for en utvidet tenkemåte som ser stadig nye muligheter og er klar til å ta fatt på livet med begeistring, mot, styrke og inspirasjon. Effekten er enda større ved å selv spille et instrument. Det er dokumentert økt intelligens og bedre læring hos elever som også lærer å spille et instrument og får musikalsk trening. Som et apropos i tider hvor sang tas ut av læreplanen for norske skoler.

I liten grad har meditasjon denne kraften i seg. En kommer ut av meditasjon forfrisket og uthvilt, men ikke med lys i øynene, renset og full av energi slik finalen på et godt musikkverk kan avstedkomme i hendene på dyktige musikere. Når Hilary Kahn eller Anne Sophie Mutter spiller Mendelsohns fiolinkonsert eller Leif Ove Andsnes spiller en Rachmaninovs pianokonsert, har de kanskje trent hver eneste dag i et helt år bare på å kunne fremføre dette musikkstykket feilfritt og gi publikum en så høynet og enestående opplevelse.

Klassisk musikk er en gullgruve
Med dagens tilgang på musikk finnes knapt det musikkstykke fra de siste 500 år i vestlig musikkhistorie som ikke er tilgjengelig. Youtube er i tillegg overflommende av konsertopptak hvor en kan se virtuosene utfolde sine ekstraordinære musikalske ferdigheter, hvis en ikke akkurat har en symfoniorkester i nærheten.

Dersom meditasjon og mindfulness er meningsfulle praksiser, så for all del fortsett, men hva med å prøve et eksperiment i en periode og se om klassisk musikk gjør samme jobben, og kanskje enda bedre? Ikke bare på den umiddelbare effekten, men på humør, syn på livet, energinivået og tanker og følelser generelt.

Og for dem som sitter med hodet i heavy metal, rap og hva annet populært av siste mote det meste av dagen, prøv klassisk musikk også. Det kan være litt som å gå fra junkfood til helsekost og en brå overgang for de fleste. Se på det som en kur, fordi klassisk musikk er medisin.

Ingenting påvirker kulturen og samfunnet mer enn musikk. For en positiv utvikling av enkeltindividet, samfunnet og verden trenger vi klassisk musikk mer enn noen sinne for å bringe oss tilbake til vår menneskelighet.

PS. Det unnskyldes for alle bombastiske uttalelser, men større utdypning, nyanser og begrunnelser vil gjøre denne artikkelen alt for lang. Bombastiske uttalser er relative i forhold ulikt ståsted.

Jeg presenterer min siste nye bok: Hvem er jeg?

Sted: Helgåleiren – Ogna
Tid: Onsdag 11.oktober kl. 19.30
Entre: 100,- kr

Hvor slutter fortiden og nåtiden begynner? Og hvor slutter nåtiden og framtiden begynner? Faktum er at det finnes ingen tid. Tid er en mental konstruksjon for å måle avstanden mellom opplevelser. Hvis tid ikke finnes – har du i hvert fall god tid.