Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Punsh

Vi har folkestyre og demokrati i Norge. Det praktiseres annet hvert år i henholdsvis Kommune- og Stortingsvalg. Etter det tar politikerne resten av beslutningene for oss i såkalt representativt folkestyre. Å sende hele befolkningen til stemmeurnene var lenge en omstendelig byråkratisk prosess med masse papirarbeid, tellekorps og søvnløse netter. Med internett er valg ikke lenger enn et par tastetrykk unna. Det er nå fullt mulig å innføre ekte folkestyre, hvor det kan stemmes over alle viktige saker.

Dette vil selvsagt skremme vettet av våre politikere. Ingenting frykter de mer enn nettopp demokrati. Internett kan gi makten tilbake folket, hvor den alltid har hørt hjemme. Vi kan nå virkeliggjøre sant demokrati.

Dette kommer ikke til å skje og beviser at demokrati er en farse. Demokrati hører hjemme i festtaler og propaganda for å opprettholde illusjonen av frihet og folkestyre, mens folket for lengst er fratatt all makt og har gitt den til vår nye makt-elite; politikerne.

Ikke det at jeg tilslutter meg denne form for demokrati om det var mulig. Jeg er enig med Platon, filosofene bør styre samfunnet. Intelligens i samfunnet er alt for ulikt fordelt, – viktige beslutninger bør tas på grunnlag av intelligens og ikke popularitet.

Forside_small

Hva er meditasjon?
Hvorfor meditere?
Hvordan meditere

40 års erfaring med undervisning i meditasjon danner grunnlag for denne boken.
Gjennom tre deler gis en praktisk og teoretisk innføring. Her trekkes trådene tilbake til de opprinnelige kildene i de indiske visdomstradisjonene, de vediske skriftene, upanishadene og vedanta.

Vedanta er vitenskapen om bevissthet. Det er en systematisk prosess av selvrefleksjon basert på din egen erfaring av virkeligheten. Livets dypeste eksistensielle spørsmål finner her svar ved å løse det aller viktigste: Hvem er jeg?

Meditasjon er enkelt. Det er en metode til å komme mentalt i god form. Med et sinn preget av overskudd, optimisme, kreativitet, glede, konsentrasjon, disiplin, klarhet og ro. Her lærer du hvordan.

NB ! For innholdsfortegnelse og Innledning

MEDITASJON – Fra de opprinnellige kildene
Christian Paaske
240 sider
Pris: 380 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

wave

I gamle dager, før telefon, internett og sosiale medier var det vanlig å sende hilsener gjennom andre. Hils til onkel i Amerika, hils til presten i nabodalen, hils til familiemedlemmer, hils din kone osv. Det var ikke bare en talemåte, men en form for muntlig brevpost den reisende eller vandrende ble forpliktet å oppfylle, uten portoutgifter

Selv er jeg nøye med at dersom jeg blir bedt om å hilse til noen og jeg samtykker, så utfører jeg oppdraget. Eller jeg sier rett ut at jeg hilser ikke, fordi det er en tullete skikk som for lengst har overlevd seg selv. Særlig er jeg allergisk overfor å hilse til andres koner eller partner, som om det ikke er mulig å oppfatte dem som selvstendige personer selv om de er gift eller i partnerskap, men det må understrekes også i partneres fravær deres tilhørighet og i mange tilfeller sammenklistring og mangelfullhet uten.

Har du lyst å hilse til noen, – ja så ring til dem, send en e-post, vink til dem på sosiale medier, send et bilde, lik dem på Facebook, eller sett i deg i bilen eller på flyet og besøk dem.

Å hilse til andre er for late folk som ikke gidder å gjøre det selv, eller er for dumme til å forstå at tidene har forandret seg. Hils dem fra meg og si det.

Krishna

Bhagavad Gita er kremen av all åndelig litteratur. I dette klassiske verket fra de eldste indiske visdomstradisjonene finnes essensen av all åndelig søken og utvikling. Få krystallklar og transformerende innsikt i livets mest grunnleggende spørsmål:

Hvem er jeg?
Hva er meningen med livet?
Hvordan handle i verden?
Hva er lykke?
Hvordan bli fri?

Christian Paaske
Oversetter av Bhagavad Gita til norsk. Han har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Onsdag kl. 20 – 22.30
Start: 12. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Kunnskapens yoga, – en introduksjon til Bhagavad Gita og vedanta.
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Flat-earth-and-tree

Astrologi er et språk. Det er gudenes språk hvor alt står skrevet i stjernene. Det er dataspråket i livets virtuelle virkelighet. Universets hemmelige koder er de matematiske kombinasjonene mellom stjernehimmelens kontinuerlige konstellasjoner av stjerner og planeter. Astrologi er livets algebra.

For å få tilgang på denne fascinerende verden for selvinnsikt, dyp psykologisk kunnskap og hvordan alt i livet henger sammen må du lære språket. Det krever en innsats, villighet til å lære og et åpent og fleksibelt sinn.

Hovedmål for kurset er å lære å tolke ditt og andres horoskoper.

1. gang: Universets skapelse – polaritet, elementer og kvaliteter
2.
gang: Planetene – gudenes verden og den grunnleggende energien
3.
gang: Stjernetegnene – livets utrykk
4. gang:
Husene – livet på jorden
5. gang:
Aspektene – energien i horoskopet
6.
gang: Horoskopet – tolkning
7.
gang: Astrologi og parforhold
8.
gang: Horoskopet i fortid, nåtid og framtid

Christian Paaske
Begynte med fag-astrologi i 2001. Astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007. Han er praktiserende astrolog, forfatter av boken Praktisk Astrologi og en stort antall astrologiske artikler.

8 kvelder
Tirsdag kl. 20 – 22.30
Start: 11. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Praktisk Astrologi
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Spirituality-and-Healing

Kreative, suksessfulle og lykkelige personer har ofte en ting til felles – de mediterer. Gjennom en dynamisk foredragsserie lærer du teknikker og kunnskap med kraft til å gi overskudd, klarhet og inspirasjon. Meditasjon riktig praktisert vil transformere ditt liv.

1. gang: Tilbake til kildene
Vedaskriftene og vedanta
Livet – et bevissthetsfenomen
Livets matrix – verden som illusjon
Dualisme – livets fangenskap
Jeg er kilden til lykke

Praksis: Meditasjon med pust og mantra

2. gang: Universet – hvor kommer vi fra?
Den åndelige verden – det kausale plan
Den sjelelige verden – det subtile plan
Den fysiske verden – det grove plan

Praksis: Mantra-meditasjon

3. gang: Mennesket – hvem er jeg?
Reinkarnasjon
Underbevisstheten – det kausale plan
Sinnets natur – det subtile plan
Kroppen – det grove plan
Våken, drøm og søvn

Praksis: Gayatri-meditasjon

4. gang: Fire veier til frigjøring
Kunnskap – Jnana yoga
Handling – Karma yoga
Kjærlighet – Bhakti yoga
Teknikkene – Raja yoga

Praksis: Mindfulness-meditasjon

5. gang: Meditasjons 8 stadier
Universelle etiske verdier
Etiske leveregler
Stillinger
Pusteøvelser
Avspenning
Konsentrasjon
Meditasjon
Frigjøring

Praksis: Chakra-meditasjon

6. gang: Kvalifikasjoner for frigjøring

Praksis: Meditasjon for selv-healing

7. gang: 12 grunner til å meditere
Renser sinnet
Etablerer vitnet – nøkkelen til selvkontroll
Øker konsentrasjonsevnen
Bedre fysisk og mental helse
Skaper et inspirert og våkent sinn
Utvidelse av sansene
Verdsettelse av å være alene
Gir uendelig god tid
Harmoniserer omgivelsene
Åpner for større dimensjoner
Øker eterisk energi
Oppdager Selvet

Praksis: Vennlighets-meditasjon

8. gang: Den integrerte praksis

Praksis: Meditasjon for grupper

Christian Paaske
Yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Mandag kl. 20 – 22.30
Start: 10. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Meditasjon – Selvrefleksjon, transformasjon og frigjøring
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

BrainwashDet er nesten ikke til å tro, men siste nytt i konspirasjonsteorier er at jorden ikke er rund, men flat. En voksende menighet av faktafornektere på Youtube og i kommentarfeltene i sosiale media hevder i fullt alvor at jorden er flat.

En debatt vitenskapen gjorde seg ferdig med på 1500-tallet har altså blusset opp igjen. Vel, det er ikke helt riktig, fordi på 1800-tallet var det faktisk en aktiv debatt i vitenskapelige kretser. Jorden som en roterende kule var langt fra den selvfølge det er i dag. Det ble utført en rekke eksperimenter, publikasjoner og bøker. Men så kom verdenskrigene og folk fikk viktigere ting å tenke på. Debatten sloknet ikke før månelandingene på TV og bildene av jorden fra verdensrommet.

Knusende bilder
Det er blant annet disse bildene fra verdensrommet faktafornekterne stiller spørsmål ved. De mener de er forfalsket. Robert Simmon designer i NASA innrømmer riktignok at mange av bildene av jorden må tas på kortere avstand for å få fram nok detaljer og blir deretter satt sammen som komposittbilder i Photoshop og andre dataprogrammer. Derfor blir mange av bildene av jorden så forskjellige fra år til år. Her er to eksempler på to offisielle NASA bilder fra henholdsvis 2012 og 2013 hvor Amerika er halvert i størrelse fra et år til et annet. Dette betyr nok bare at rådatene er forskjellige og ikke at bildene er forfalsket.

Jorden_2012_2013

   Et annet bilde flat jord tilhengerne trekker fram er nattfoto av stjernehimmelen med 6-8 timers eksponering som kan tas flere steder på jorden. De hevder at med unntak av Nordstjernen som står stille, er det alle stjernene og planetene som beveger seg, og jorden står stille.

Polaris

Igjen ser vi eksempel på faktafornektelse hvor noen stoler mer på slike amatørfoto enn de vitenskapelige fakta at jorden spinner på sin egen akse i 1500 km/t og rundt solen i 10 700 km/t. Solsystemet beveger seg i 800 000 km/t rundt galaksen og en slik runde tar 240 millioner år. Videre beveger galaksen seg i over en million km/t gjennom verdensrommet.

Kritikerne hevder at med slike hastigheter bør stjernebildene på himmelen endre seg, for de har vært uendret i de siste 2000 år. De forstår selvsagt ikke hvor uendelig langt vekke disse stjernene er, så slike hastigheter kan neppe spille noen rolle.

Er vann vannrett?
Et av de første flat jord eksperimentene går tilbake til 1883 hvor engelskmannen Samuel Rowbotham utførte det såkalte Bedfordeksperimentet. På en 9,7 km lang kanal stod han med en kikkert ved vannflaten i den ene enden, og en assistent stod med et flagg i den andre. I følge jordens krumning er dette flagget 7,31 meter under horisonten, men var fortsatt synlig.

Lignende observasjoner er gjort av Frihetsgudinnen i USA. Den er synlig på 96 km avstand. Monumentets høyde er 93 m er 632 m under horisonten. Det samme gjelder Chicago skyline som ses over lignende avstander over Michigan sjøen, eller Isle of Man som kan ses fra England på en avstand av 109 km.

Frihetsgudinnen_1

Slike observasjoner er selvsagt forførende, men når en ikke har hørt om lysbrytning, luftspeilinger og at lys kan løfte seg over store avstander, får det noen til å tro at vann er vannrett og at verdenshavene dermed ikke kan forme seg til en kule.

Normalt går lys i rett linje, som for eksempel når båter forsvinner i horisonten og som kritikerne hevder fortsatt er synlig i kikkert. Uansett er det situasjoner hvor det ikke er lysbrytning eller luftspeiling. Flat jord tilhengerne velger systematisk slike unntakstilfeller hvor temperaturforholdene i atmosfæren gjør slike fenomener mulig og kaller det bevis.

Hvem skal vi stole på?
Flat jord tilhengerne stoler altså mer på observasjoner enn vitenskapelige forklaringer. De går fra den ene villfarelsen til den andre og til slutt får noe til å ligne på en teori. Faktafornektelse er i dag et voksende problem. Det er en farlig tendens av ikke å stole på ekspertene. Det har alltid vært elever som tror de vet bedre enn læreren. Det har alltid vært kverulanter som tror de vet best. Ikke hør på dem. Stol på fagfolk, vitenskap og for all del, ikke tenk selv.

Reading-News