Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Ibsen

Ibsen behandlet sannhet i to skuespill: Villanden og En folkefiende. I begge stykkene er det en lege: Dr. Relling i Villanden og Dr. Stockmann i En folkefiende. De har hver deres behandling for sannhet. Dr. Relling: «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra ham med det samme.» I Villanden viser Ibsen det destruktive i å fortelle sannheten. Sannhetsapostelen, konspirasjonsteoretikeren og fanatikeren Gregers Verle må på død og liv fortelle lille Hedvig at hun er et uekte barn og Hjalmar hun elsker over alt på jord, egentlig ikke er hennes far. Det knuste familien, Hedvig skjøt ikke Villanden, men seg selv. En sann tragedie.

Det fører også til ulykke i turistbyen når Dr. Stockmann oppdager at badevannet er forgiftet. Han trodde han kom med en god nyhet og at problemet kunne løses. Behandlingen Dr. Stockmann foreskriver er sannhet, – en sannhet ingen vil ha. Så han blir problemet, og ikke problemet han gjør oppmerksom på. Få har beskrevet varsler-rollen bedre. Dr. Stockmann: » Minoriteten har alltid rett. Den sterkeste er den som står alene.»

Corona: Hvilken doktor har den rette medisinen: Relling eller Stockmann ???

Vi kan ikke kontrollere den ytre verden, men du kan kontrollere din indre verden. Et enkelt råd om hvordan bevare roen i disse dramatiske tider.

Alle ønsker å oppleve den store kjærligheten, men ikke alle finner den. Mange faller for feil partner og det er vanskelig ved første øyekast å avgjøre hvilken type en person er, hva han eller hun liker, trenger eller ønsker. Astrologiens forførelseskunst er ditt hemmelige våpen i jakten på det optimale kjærlighetsforholdet. Med utgangspunkt i stjernetegnene, deres personligheter, lyster, behov, styrker og svakheter innvies du i kjærlighetens mysterier.

Foredrag på Alternativmessen – Sunn Livsstil Bergen 6.mars 2020

Lever vi en virtuell virkelighet, et dataspill eller en drømmeverden? Platon var tidlig ute med en slik idé i den kjente hulelignelsen. Shakespeare tok det videre: « We are such stuff. As dreams are made on; and our little life. Is rounded with a sleep.» Få grepet på virkeligheten. Hvem er du egentlig? Og hva gjør du her? Går vi alle i søvne og går det an å våkne?

Foredrag på Alternativmessen – Sunn Livsstil Bergen 6.mars 2020

Bibelen inneholder perler av visdom oversett i bokstavelige tolkninger i motsetning til symbolske. Jesu korsfestelse for eksempel. Døde han virkelig på korset, eller er det en symbolsk historie om å dø fra sin gamle identitet og få ny kunnskap i transformasjon av Jesus til Kristus? Er dette snarere et universelt budskap i alle religioner og åndelige tradisjoner av selverkjennelse og frigjøring?

Foredrag på Alternativmessen – sunn Livsstil, Bergen 8.mars 2020

Donald-Trump_horoscope

Få trodde Donald Trump ville finne veien til Det hvite hus. Nå er han her. Blir det en presidentperiode med happy ending, eller har USA fått en ny kaptein klar til å seile Titanic inn i vinternatten? Vi forsøker med astrologien å finne svar.

En degenerert kultur
For mange var valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton som å velge mellom tannverk på høyere eller venstre siden av munnen. Trumps suksess kan nok skyldes det amerikanske folkets misnøye med det politiske systemet. Med Hillary Clinton ville det bli enda en av haukene fra den politiske eliten, mens Donald Trump er et friskt pust, et nytt ansikt og en handlingens mann klar for å knuse egg for å lage omelett.

I en nasjon hvor kunnskapsnivået er i fritt fall, utdanningssystemet er i krise og det korporative mediemonopolet gjør folk stadig dummere, er Donald Trump et symptom på samfunnsmessig degenerering og økonomisk, politisk og kulturelt forfall. Det er et langt sprang fra Georg Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og andre av grunnleggerne av den amerikanske konstitusjonen til Donald Trump.

Den amerikanske drømmen er over
Etter 2. verdenskrig ble stafettpinnen som verdens ledende stormakt brakt videre fra Storbritannia til USA. Gjennom historien har verden alltid hatt et sentrum for politisk herredømme og lederrollen innen kunst, kultur, utdannelse, vitenskap, teknologi og levestandard. Det begynte i sivilisasjonens vugge i Asia og flyttet stadig lenger mot vest til Midt-Østen, Romerriket, Europa og etter 2.verdenskrig til USA. Denne storhetstiden for USA har passert middagshøyden. Den amerikanske drømmen er over, og med Donald Trump våkner vi til en amerikansk virkelighet som blir alt annet enn en drøm. Få sa det bedre enn Leonard Cohen: Du kommer neppe til å like det som kommer etter Amerika.

Et moderne kongehus
I USA blir ikke presidenter valgt, de blir utvalgt. Josef Stalin sa det ganske greit, det viktigste er ikke hvem folket stemmer på, men hvem som teller stemmene. I USA foregår valget ved hjelp av elektroniske stemmemaskiner. De er levert av et privat firma hvor myndighetene av patentmessige hensyn ikke har tilgang på programvaren eller mulighet til å kontrollere at maskinene leverer riktige resultater. Dette er en grei ordning hvis valgresultatet ikke går i ønsket retning, og skulle det likevel skje står alltid høyesterett klar til å omgjøre et valgresultat slik det for eksempel skjedde med Al Gore til fordel for George Bush Den Andre. Når presidentvervet kan gå i arv fra far til sønn slik det skjedde i Bush familien og fra mann til kone, slik det nesten skjedde hos familien Clinton, ligner det mer på et monarki enn en republikk. Uansett er presidenten kun en gallionsfigur på et skip hvor helt andre krefter enn presidenten styrer kursen.

Når demokratier dør
Valget av Donald Trump sender et dystert ekko fra Mussolini og Hitler. Det en gang kapitalistiske systemet av fri konkurranse og frie markedskrefter har gått over i sin neste fase av monopolisme og videre til korporatisme. Det er en form for kommunisme hvor korporasjonene i form av multinasjonale selskaper eier og kontrollerer det meste av samfunnet og ikke minst staten og det politiske systemet. De styrer lovene og tilrettelegger for en politikk som først og fremst tjener eierne av korporasjonene og ikke folket. Resultatet er makt og rikdom konsentrert på stadig færre hender. En liten overklasse kontrollerer og har tilgang på det meste av landets ressurser, middelklassen går i oppløsning og de fleste i samfunnet blir eiendomsløse, underbetalte, fattige og bør betrakte seg som heldige hvis de har en jobb.

Gjennom de nye terrorlovene etter 9/11 har USA fulgt den samme framgangsmåten som Mussolini og Hitler. De ble begge valgt gjennom demokratiske valg, men gjennom lovendringer ble det gjort juridisk mulig for den sittende statslederen etter for eget forgodtbefinnende å innsette seg selv som diktator. Denne muligheten har nå også Donald Trump. Antakeligvis er det kun et tidsspørsmål til en krisesituasjon oppstår og han finner det maktpåliggende og mye enklere å være diktator slik han er vant med. Donald Trump er kun ett av flere trinn i en systematisk prosess av å avvikle et demokrati. Med Donald Trump som president ligger alt til rette for å gjøre USA til en politistat og et korporativt styrt diktatur.

En eksplosiv blanding
Når et horoskop faller på en astrologs øyne er det tre ting en ser på først, – Solen, Månen og Ascendanten. Det er de tre mest dominerende kreftene som preger personligheten. Følgelig forsøker en å danne seg et bilde av hvordan disse tre kreftene funger sammen. Så hvordan er en person med Solen i Tvillingene, Månen i Skytten og med Løve-Ascendant?

Utvilsomt er dette en eksplosiv blanding, når Tvillingene er lufttegn og Skytten og Løven er ildtegn. Både Månen og Ascendanten er hvordan en person projiserer seg utad og Solen står for det egentlige innholdet. Ordtaket, tomme tønner romler mest, har sjeldent passet bedre.

Både Månen i Skytten og Løveascendanten gir grunnlaget for en voldsom framtoning, stort engasjement og hvor det snakkes med store bokstaver. Skytten tenker stort, elsker frihet og hater begrensninger, har en tendens til å føle seg overlegen og overvurderer ofte seg selv. Dette blir ikke bedre i Løven hvor selvoptatthet og forfengelighet erstatter de siste rester av klokskap og refleksjon som Skytten tross alt leverer i gode stunder.

Med Solen i Tvillingene er det livlig med ideer, ofte impulsiv tenkning og en tendens til å ri flere hester samtidig. Det kan bli til mange baller i luften og Tvillingens største svakhet er overfladiskhet, løgnaktighet og en tendens til å velge de raskeste og enkleste løsningene. Han har tross alt klart å snakke seg til å bli president og ikke uten grunn. Det harmoniske aspektet til Jupiter kan vekke mange av Tvillingenes positive egenskaper av organisasjonstalent, lagspiller og en god formidler. Det er mye positivt å si om dette horoskopet, og når sjokket har lagt seg skal en kanskje være forsiktig med alt for sterk forhåndsdømming. Kanskje er han bare en intelligent person som forsøker å spille dum. Det er tross alt lettere enn omvendt.

Bekymringer
En av flere bekymringer er dog at han mangler jord i horoskopet. Det vil si at ingen av planetene er i jordtegn, men horoskopet er dominert av luft og ild og vann. Et fraværende jordtegn viser ofte mangel på bakkekontakt, manglende tålmodighet, utholdenhet og liten evne til å ta det med ro. Franklin D. Roosevelt anbefalte en leder å være som en gammel sko. Det vil si en som har gått mye, er godt slitt, er rund i kantene og med et avslappet og flegmatisk temperament. Donald Trump har ingen av delene.

Blant bekymringene er også Solens tette kontakt med Uranus. Det gjør ham til en opprører, rebell, eksentrisk, en som liker å bryte grenser og provosere. Han har lite i mot å få folk mot seg, tvert i mot trives han med det. Han kan handle impulsivt, være uforutsigbar, har sansen for å overraske og slår til som lyn fra en klar himmel. Som forretningsmann kan dette være et talent for å se muligheter og gripe sjanser andre ikke våger, men som president i et stormaktpolitisk klima enda under sterk innflytelse av den hissige spenningen mellom Pluto og Uranus, er dette langt fra gode nyheter.

Merkur uten aspekter i Krepsen er en løs kanon. Tenkningen er dominert av følelser i et sinn lett påvirket av impulser, stemninger, innfall og humørsvingninger. At Merkur er uten aspekter forsterker tendensen fra Sol-Uranus konjunksjonen med å være alene, av oppleve å ha verden i mot seg og ofte med egenrådighet og hensynsløshet til følge.

Konfliktsky, vil man neppe kunne kalle Donald Trump. Med både krigsplaneten Mars og katastrofeplaneten Pluto tett på Ascendanten og Solen som horoskophersker i konjunksjon med revolusjonsplaneten Uranus er dette signaturen på en person en ikke har lyst å bli uvenner med.

Følelseslivet
Her er sterke følelser godt kamuflert av en machio-fasade, store ord og handlekraft. Det er ofte dype og såre følelser begravd når Saturn er i Krepsen. Her stikker de uforløste temaene omkring omsorg, nærhet og intimitet dypt. Med Saturns tette kontakt med Venus er han særlig sårbar overfor avvisning fra kvinner. Av frykt for å bli avvist og vise egen sårbarhet foretrekker han å dominere kvinner. Hans avslørte degraderende og vulgære omtale av kvinner er utvilsomt ekte nok. Ekteskapet med en 24 år yngre fotomodell er neppe uttrykk for et modent kjærlighetsforhold. Ingen afrodiasia er bedre enn makt og penger. Mange kvinner faller for det på tross av utseende, alder eller rar frisyre.

Denne følelsesmessige umodenheten viser seg i det meste denne mannen gjør og sier i en nærmest karikatur av den vestlige verdens dekadente verdier av selvopptatthet, grådighet og hensynsløshet.

Trump-og-Mussolini

Trump og Mussolini
Flere har bemerket ansiktsuttrykk, gester og portrettlikhet med den italienske diktatoren Benito Mussolini (1883-1945). Likhetene slutter ikke her, også horoskopene viser sammenfall i temperament og med mange av de samme drivkreftene. Begge horoskopene har en dominans av de samme tre tegnene, Tvillingene, Løven og Krepsen. Det gir den samme eksplosive blandingen av ild og luft, og med en sterk følelsesmessig komponent fra vanntegnet Krepsen i tillegg. Saturn spiller også en lignende rolle overfor Mussolini ved å være i tett sammenfall med Månen slik den er det for Trumps del i forhold til Venus. Det gir dem et felles tema omkring avvisning fra kvinner og et sterkt behov for selvhevdelse og dominans overfor kvinner som en kompensasjon.

Mussolini mangler også planeter med jord i horoskopet, med unntak og Uranus og Neptun som i en slik sammenheng er av mindre betydning. Den samme manglende graden av virkelighetsnærhet ser ut til å mangle, og med tilsvarende tro på selvkonstruerte luftslott.

Mussolini ble lynsjet og drept i 1945 og Trump ble født året etter. Det utelukker ikke en lynrask inkarnasjonsmessig resirkulering, selv om det astrologisk ikke er tydelige tegn på at det har vært tilfellet.

Mussolini_horoskop_1

USAs horoskop

USA-og-Trumps_horoskoper

Donald Trump har mange sammenfallende planeter med USAs horoskop. Månen viser hvordan offentlige og berømte personer blir oppfattet av publikum. Når hans Måne er på USAs Ascendant er han nærmest en personifisering av folkementaliteten og viser USAs sanne ansikt slik det fremstår i verden for tiden. Et folk får tydeligvis de politikerne de fortjener.

Hans lykkeplanet Jupiter på USAs Saturn viser at han er i stand til å tenne håp og optimisme der hvor de fleste føler skoen trykke. Hvor det er vanskeligheter og begrensninger tilbyr han løsninger.

Hans planeter i Krepsen harmonerer godt med USAs horoskop med både Solen, Venus og Jupiter i dette tegnet. Det er en signatur på at han er på bølgelengde med folkesjelen og det beste USA for tiden kan fremskaffe som deres leder. Mange, særlig hvite, vil se i ham en ekte amerikaner, hva nå det enn er.

Hans Sol og Uranus knytter seg til USAs Mars og Uranus. Det er et illevarslende tegn fordi han gir energi til USAs allerede aggressive krigslyst. Den minste provokasjon vil lett kunne komme ut av proporsjoner hvor han finner fram storsleggen istedenfor fluesmekkeren. Denne mannen ved spakene i verdens mest krigshissende nasjon er foruroligende.

Donald Trumps Sol havner nøyaktig på Descendanten i USAs horoskop. Mens Ascendanten er soloppgangspunktet i horoskopet er Descendanten det motsatte, der hvor solen og de øvrige planetene går ned under horisonten. Mens Ascendanten er hvor en nasjon fødes og oppstår, er Descendanten hvor den opphører og går under. Når Donald Trumps Sol plasserer seg på dette punktet er dette kanskje en dypere symbolikk og viser at med Donald Trump er USAs storhetstid over. USA har nådd sin solnedgang og seiler nå inn i formørket framtid. Stormakter har gått under før – USA er neppe noe unntak.

Logo_poesi

Benito Mussolini 29. juli 1883, kl. 14.00, Dovia Il Predappio, Italia
Donald Trump, 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

Food

Lavkarbo-kosthold er i vinden. Med god grunn, fordi mange blir friske av å gå over på denne type kosthold. Ved å skjære drastisk ned på inntaket av karbohydrater opplever mange at helseplager forsvinner og generelt bedre helse og velvære.

Problemet er imidlertid ikke karbohydratene, men forekomsten av sopp og parasitter i tarmsystemet. Dette gjelder for de aller fleste takket være endringer i jordbruk, matkvalitet, industrialisering, medikamentbruk og andre forstyrrende faktorer for en sunn tarmflora. Parasitter og sopp som Candida og andre ernærer seg primært av sukker i ulike varianter. Ved å redusere tilgangen avlaster det immunforsvaret med en positiv helse-effekt til følge.

Det er likevel kun en halvveis løsning. Det er å gå fra en ytterlighet til en annen. Det er flere negative sider ved et lav-karbo kosthold som gjør det langt fra et optimalt og varig kosthold.

Det er noe grunnleggende feil med et kosthold som reduserer og nærmest eliminer det største næringskilden i all mat. Av proteiner, fett og karbohydrater er sistnevnte den mest forekommende. Alle sivilisasjoner er basert på korn. Ja, mange har problemer med korn, men problemet er ikke kornet, men kroppens evne til å fordøye det. Målet må være å gjenopprette god nok tarmhelse til å kunne følge Fader vår, og gi oss vårt daglige brød.

Vi lever ikke i steinalderen lenger. Lavkarbo er et ekslusivt kosthold som ikke tar hensyn til omkostningene kjøttindustrien har for miljøet, verdens befolkning og viktig for svært mange, dyrene.

Videre har inntak av høyt innhold av animalske produkter en formørkede effekt på sinnet. Ved bokstavelig talt å spise døde dyr opptar man også de subtile minnene av frykt og lidelse dyrene har vært utsatt for. Ubevisst påvirker det psyken og fører til økt materialisme, lavere åndelige aspirasjoner og jevnt over et grovt, ufølsomt, lite inspirerende, rastløst og aggressivt tankeliv. Dem som har vært veganere i en periode vil forstå dette bedre i form av større mental klarhet, mer lykke og et lysere og optimistisk sinn.

Vi trenger kunnskaper om god tarmhelse, kosthold og hvordan gjenopprette sunnhet. Lavkarbo er et viktig bidrag, men det er en reaksjon på et usunn tilstand og ikke en varig løsning.

image

De svenske storfilmene Utvandararne og Nybyggarna fra 1971 og 1972 av Jan Troell vises nå på Netflix. Liv Ullmann og Max von Sydow leverer skuespillerprestasjoner med så mye innlevelse og nærvær at det tar pusten fra en. Estetisk vakker, rå realisme og et helt annet filmatisk tempo enn vi er vant med i dag. Mange husker disse filmene fra tidlig 1970-tallet og er et kjært gjensyn. En stor filmopplevelse uansett. Film blir ikke bedre enn dette !

emigrants-the-1971-002-max-von-sydow-liv-ullmann-and-child

Skillshare_end
Thousands of interesting classes where you can learn all kinds of…. skills.
NB ! Free for the first two month !!
I have just presented my first class:

Watch thousands of classes for learning or teach yourself.
Free for the first two months.

Here is my first class:

Frontpage_who-am-I