Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Spørsmålet har plaget historikere tilstrekkelig til at graven til Tycho Brahe er blitt åpnet to ganger på jakt etter kvikksølvrester for å finne ut om han ble forgiftet og tatt livet av. Ved siste åpning i 2010 fant forskerne kvikksølv, men konkluderte at det ikke var tilstrekkelig dødsårsak og at ryktene og mistanken mot Johannes Kepler derfor er en myte.

Kepler sammen med to andre frimurerbrødre Kopernikus og Galileo var alle på 1500-tallet pådrivere for den heliosentriske modellen. I motsetning til at jorden er flat og står stille slik vi opplever den, trodde de at jorden er en kule som spinner rundt seg selv og samtidig går i bane rundt solen. Samtidig er jorden en planet sammen med de planetene i solsystemet. I motsetning til Merkur, Venus, Mars og andre finnes det yrende biologisk liv på jorden. Det er store vannmasser, klimatiske forskjeller, årstider og et tett luftlag og et elektromagnetisk spenningsfelt – fenomener ellers svært forskjellige fra andre planeter. I det hele tatt å oppfatte jorden som en planet må ha vært en svært radikal tanke, og enda mer at jorden ikke er flat, men en kule.

Kirken synes også dette var uhyrlige tanker, men skal vi tro historien var det eneste de reagerte på var plasseringen av jorden i denne modellen. De mente jorden burde være i sentrum og ikke solen. At jorden er flat eller en kule var tydeligvis ikke et problem i det hele tatt, fordi begge modellene forutsetter at jorden er en planet og en kule. Dette kunne de gjerne lure skolebarn og folk flest med, men ikke andre vitenskapsmenn og datidens astronomer.

En av dem sterkt kritiske var Keplers læremester den danske astronomen, alkymisten og astrologen Tycho Brahe (1546 – 1601). Igjen gjøres den samme manipuleringen i hans ettermæle at konflikten dreide seg om jordens plassering i solsystemet og ikke om den er flat eller rund. Selvsagt var det siste langt mer kontroversielt og Tycho Brahe avviste alt det heliosentriske prosjektet stod for.

Kepler var Tycho Brahes assistent og historien gjengir at Keplers mulige drapsmotiv var for å sikre seg hans astronomiske observasjoner og overta hans posisjon i det astronomiske miljøet. Hvorfor Tycho Brahe skulle holde sine forskningsresultater hemmelige for en betrodd medarbeider virker usannsynlig. Det er langt mer sannsynlig at en av datids største astronomiske autoriteters avviste den heliosentriske modellen dermed utgjorde en langt større trussel enn motstanden fra kirken.

Om denne versjonen er mer i overensstemmelse med de faktiske forholdene ble Tycho Brahe den heliosentriske modellens første offer. Etterfulgt av resten av menneskeheten som er blitt forledet inn i en grunnleggende falsk virkelighetsoppfatning helt ute av kontakt med den naturlige verden vi lever i.

Fra boken: Jorden er flat – Hva hvis det er sant?

Disse bøkene er nå utsolgt, men kan lastes ned gratis som E-bok.

Stadig flere våkner opp til erkjennelsen av at den heliosentriske modellen vi lærte på skolen er grunnleggende feil. Flat jord modellen til erstatning er foreløpig det beste alternativet, men også den er bare en modell og langt fra fullkommen. Den er en forenkling med flere feil og fenomener hvor kartet ikke stemmer med terrenget, oversett blant de fleste flat jord tilhengere, men påpekt av enkelte kritikere. Flat jord er derfor ikke det endelige svaret på hvordan verden ser ut og fungerer, men bare begynnelsen på et nytt verdensbilde med en minst like stor overgang som fra en rund til en flat jord.  

Vi må innta et helt annet perspektiv. Enda flere inngrodde forestillinger må forlates. Nye kvantesprang venter i det døren åpnes til et nytt paradigme. Verden er snarere et elektro-magnetisk fenomen. Går vi enda lenger ned i kaninhullet er verden et bevissthetsfenomen og livet en sinnstilstand. 

Forestillingen om at vi bor på en spinnende kule svevende i et uendelig verdensrom er vår tids moderne myte. Det har programmert menneskeheten inn i en falsk virkelighetsoppfatning med en grunnleggende fremmedgjøring overfor naturen.  

Det har ført til en desorientering som dypest sett gjør at vi mister kontakt med oss selv, hvem vi er, hvor vi hører hjemme og fjerner enhver mening med livet.  

Ved å bli holdt i uvitenhet, villedet og tilbakeholde kunnskap blir vi lette å manipulere, kontrollere og styre. Det er essensen av flat jord og hvorfor dette temaet er viktig.

Denne boken gir en enkel innføring i temaet. Den henvender seg til de nysgjerrige som innser at det er mer til dette temaet enn at det er forbeholdt idioter.  Boken tar for seg hva dem som hevder at jorden er flat egentlig mener. Den gir et kvalifisert grunnlag for å vurdere og tenke selv.

Flat jord går ikke vekk. Hadde jorden virkelig vært en kule ville det vært den letteste sak i verden å bevist.  Vi har blitt løyet til alt for lenge. Det er på tide å våkne opp. Katten er ute av sekken.

158 sider
Pris: 400 kr – Gratis frakt

PS. Ny revidert utgave betraktelig utvidet med 46 nye sider, 147 illustrasjoner og 42 QR koder for rask henvisning til referanser og mer informasjon.

Se innhold og introduksjon


Bestilling

Et spennende tilskudd til flat jord er appen: Flat Earth, Sun, Moon & Zodiac Clock. Søk på «Flat Earth Clock» i App Store og etter noen få tastetrykk er den ferdig installert og klar til bruk. Kun 35 kr.

Det første en møter er jorden sett fra oven og en ser tydelig hvordan solsystemet rent faktisk er en klokke. En kan se hvor solen er i verden til en enhver tid, hvor det er dag og natt og selvsagt hvor mye klokken er.

Månen vises også på sin nøyaktige posisjon og hvor den er i syklusen i forhold til solen. En kan se om det er nymåne eller fullmåne. Også med en egen funksjon til spole tiden framover for å kunne blant annet se når neste fullmåne kommer. De 12 stjernetegnene vises etter ønske om en skulle lure på hvilket stjernetegn solen er i for tiden. Månen er kun er to og en halv dag i hvert stjernetegn. For dem som følger med på månens daglige bevegelser er dette en høyst nyttig funksjon. En slipper egne kalendere for dette, men informasjonen er like lett tilgjengelig som å se på klokken.

Ellers har appen et kompass, informasjon om været og vindstrømmene på jorden.

Appen er også et omfattende bibliotek med samling av hundrevis av flat jord videoer sortert etter ulike tema, samt mest publiserte bøker. Det er et arkiv for mest stilte spørsmål og med henvisninger til et stort antall videoer for å besvarer dem. En seksjon finnes også for hva som finnes av flat jord presentasjoner internasjonalt sortert etter ulike land. Et omfattende billedarkiv er tilgjengelig som kan være nyttig i diskusjoner hvor en trenger billedmateriale for å underbygge sine påstander.

Appen er også ment å knytte andre flat jord tilhengere sammen. Ved å registrere seg kan en delta i nettverket i det voksende antallet flat jord tilhengere verden over. En kan se hvor det er flat jord tilhengere i verden og i nærheten. En kan ta kontakt med andre om det skulle være ønskelig å kanskje få en ny venn.

Appen er fleksibel og brukervennlig. Lett å tilpasse etter eget behov og velge de funksjonene en trenger. Den blir kontinuerlig oppdatert, sender daglig den siste nye flat jord videoen om en skulle ønske. Flat jord appen er en helt sentral informasjons-bank ingen flat jord tilhengere har lyst å være foruten.

Krigslysten våre ledende folkevalgte legger for dagen i deres så godt som unisone støtte til å sende stadig mer norske våpen til Ukraina er skremmende. Nylig vist til skue i Debatten på NRK hvor aggresjonen nærmest lyste ut av øynene. Selv venstresidens bjellesau Audun Lysbakken snakket seg varm om hvor enig han er med de øvrige partipampene langt ute på høyresiden, i en debatt hvor talegavene oftest overgår forstanden. Fredsaktivisten Marielle Leerand holdt imidlertid hodet kaldt. Hun siterte den ukrainske forsvarsministeren at dette i realiteten er NATOs krig mot Russland, og videre en rådgiver til tre amerikanske presidenter som kaller dette opptakten til tredje verdenskrig.

Fra et slikt perspektiv er det uhyre nærsynt å tro at å gjøre seg til fiende med den russiske bjørnen ikke kommer til å få konsekvenser for Norge. Det militære materiellet vi nå sender østover kan snart komme tidobbelt tilbake. Videre debattprogrammer kan komme til å bli sendt fra en underjordisk bunker og hvor de samme politikerne bedyrer sin uskyld – de ville jo bare ha krig for å skape fred.

Sitasjonen sender et ekko fra 1939 da Tyskland invaderte Polen og trakk verden med i annen verdenskrig. Slik Hitler var den store syndebukken den gangen, er Putin i dag tildelt den samme rollen for å piske opp krigsstemningen og skremme folk fra sans og samling. Igjen fyres det opp under propagandaens forenklede løgner at historien drives av enkeltpersoner, og når de går amok må verden ta grep for å redde fred og demokrati.

Den gang ble verdens satt i brann og hvor USAs avsluttende brannslokking gjorde USA til verdens ledende supermakt. Ser en dypere og følger pengene vil en oppdage at krigsmaskinene fra Tyskland, Russland og Europa ble finansiert fra samme kilde og som gjennom det meste av historiens har spesialisert seg på å finansiere begge sidene i en krig. Dem rådende over disse nå ubegrensete økonomiske midlene er den egentlige makten i verden.

Verdens maktsentrum har historisk alltid flyttet vestover, fra Asia til Midt-Østen, til Europa og til Amerika. Den videre veien vestover går til Kina. Etter at den vestlige verden har bekjempet hverandre kan Kina bli den nye stormakten i framtidens nye verdensorden. Det er det langsiktige målet og konflikten i Ukraina kan være begynnelsen slik skuddene i Sarajevo var det i 1914 og invasjonen i Polen i 1939.

Bevisst eller ubevisst er våre politikere brikker i denne prosessen av aldri å ta lærdom av historien. De fortsetter å gjøre de samme feilene fordi den skjulte makten som trekker i trådene i det politiske dukketeateret og som de mottar sine ordrer fra, er det fortsatt tabu å avsløre. Nok en gang fører media og propaganda folket bak lyset og styrer verden som en saueflokk på vei utfor stupet fordi de følger bjellesauene som igjen roper at krig er veien til fred.

Hva er humor?

I Vesten førte behovet av å utforske og forstå verden til vitenskap. Oppmerksomheten ble rettet utover. Det ble tatt for gitt at det finnes en ytre virkelighet og vitenskapens oppgave er å forstå hvordan den virker og kontrollere den gjennom teknologi. 

I Østen tenkte de annerledes. De godtok ikke at det finnes en ytre virkeligheten. Det ser slik ut, men verden foregår jo egentlig inne i vårt eget sinn av slik vi opplever den. Det er snarere en virtuell verden vi erfarer gjennom brillene av de fem sansene, syn, hørsel, lukt, smak og følelse? I tillegg til at kroppens fysiske funksjoner gjør oss interaktive og kan påvirke omgivelsene i et bevisshetsspill eller livets matrix, med så fenomenal høy oppløsning, rask nedlastning og god grafikk at vi tror det er virkelig. 

Det er heller ingen selvfølge at observatøren kan være en flue på veggen i virkelighetens laboratorium og dermed være adskilt og stille seg utenfor det som blir observert. Spørsmålet er snarere hvordan jeg kan vite noe om verden, hvis jeg ikke vet hvem jeg er som observerer den? Oppmerksomheten ble dermed rettet innover for å besvare dette først. Hvis denne formen for selvoppdagelse kan kalles for yoga, så er yoga Østens vitenskap, og vitenskapen Vestens yoga. 

I prinsippet går begge perspektivene ut på det samme av å utforske virkelighetens natur fra motsatte synsvinkler. Vestens vitenskap studerer objekter. Østens vitenskap studerer subjektet som erfarer objektene. Interessant nok nærmer perspektivene seg hverandre og flere moderne fysikere har for lengst oppgitt en materialistisk modell med en verden av mekaniske objekter, men innser at vi befinner oss i en ikke-dualistisk virkelighet. Det finnes ingen adskilthet i en tilsynelatende materiell verden, men er dypest sett et bevissthetsfenomen. 

I drømme er det ingen adskilthet mellom drømmene og drømmeren. Drømmene veves ut av drømmerens bevissthet. På lignende vis er bevissthet kanskje den store drømmemakeren, og vi er som Shakespeare uttrykte det, skuespillere på en scene og laget av det som skaper drømmer. Eller med hans egne ord «All the world’s a stage, and all the men and women merely players.» «We are such stuff as dreams are made on.» 

August Strindberg hadde lignende tanker i skuespillet Ett drömspel:

«Alt kan skje, alt er mulig og sannsynlig. 
Tid og rom eksisterer ikke. 
På et ubetydelig virkelighetsgrunnlag spinner
fantasien nye former og vever nye mønstre»