Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Alle er født idioter. Uvitenhet har ingen begynnelse. Det var ikke et tidspunkt i livet hvor du visste at du var uvitende, for eksempel at det er forskjell på høyre og venstre. Det er først når du får kunnskap eller erfaring at du oppdager at du tidligere var uviten. Det samme gjelder for idioter. Det er først når du lærer noe nytt at du oppdager at du før var en idiot. En oppdagelse noe de fleste hva sentrale ting i livet angår ikke ser ut til å være i stand til. De forblir idioter livet ut. 

De blir født idioter og dør idioter. De har gått på autopilot gjennom hele livet. Gjort hva de har blitt fortalt, blitt styrt av andre, gått på en idiotisk jobb, aldri protester og aldri tenkt en eneste selvstendig tanke. Å helbredes for idioti skjer gjennom oppdragelse, læring, kunnskap og frihet og muligheter til å følge sine drømmer. I motsetning til dyrene må mennesker lære å bli voksen. Ikke alle lærer dette, dessverre. Mye kommer an på medfødte evner, omgivelsene og samfunnet, men til syvende sist på deg selv.

Vi er i en ekstrem krisetid med det totale sammenbrudd av rasjonalitet og sunn fornuft. Samfunnet er forvandlet til en barnehage. Det er ingen offentlig debatt om den største krisen siden 2. verdenskrig. Aviser og media er dominert av overskrifter og bilder i en konstant strøm av gjentakelser som for barn med svært store lærevansker. I tillegg til massive doser frykt som skremmer de fleste vekk fra den delen av hjernen som kan tenke. Livredde flykter de helt bakerst til reptilhjernen, – den mest primitive og instinktive delen av hjernen. Alarmsentralen beregnet på ekstrem fare og livstruende situasjoner for overlevelse.

I en slik tilstand hjelper fornuft og argumenter ingenting. CDC, den amerikanske versjonen av Folkehelseinstituttet, og dem som utviklet PCR-testen kan skrive i offentlige dokumenter rett ut at det er ikke noe virus. Dr. Fauci kan si at sykluser over 35 er falske positive. De sier med andre ord at det er ingen pandemi. Dette er umulig å oppfatte for folk flest fordi de utsettes for en form for dobbel kommunikasjon når media roper hundre ganger høyere og sier det stikk motsatte. Det er jo nødt å være en pandemi, siden det er så strenge tiltak og media bruker krigsoverskrifter hver eneste dag, tenker mange. Eller som propaganda-ministeren Joseph Goebells sa det så treffende: «Dersom du forteller en løgn stor nok og fortsetter å gjenta den, vil folk omsider komme til å tro på den.»  

I psykiatrisk sammenheng er det oppskriften på å gjøre barn schizofrene. I politisk og propaganda sammenheng er det oppskriften på å gjøre et folk underdanige og lydige, eller som en annen førende nazist Hermann Göring sa i Nürnbergdomstolen: «Naturligvis vil folk ikke ha krig, verken i Russland,  England, Amerika eller Tyskland. Det er forstått. Men folk kan alltid bli brakt under kontroll av sine ledere. Alt du trenger å fortelle dem er at de blir angrepet, og anklage pasifistene for mangel på patriotisme og at de utsetter landet for fare. Det funger på samme måte i alle land.»

Når idioter ikke kan tenke må de tro. Samfunnet er blitt mer religiøst enn i middelalderen. Den nye religionen heter Covid-19 og består som religioner flest av å tro på noe usynlig. I dette tilfellet et virus som ingen har sett verken i et mikroskop eller i andre vitenskapelige sammenhenger. Det oppfyller ikke Kochs kriterier for  å være isolert og observert. Bildet av et virus er et kunstig fremstilt religiøst symbol med død og lidelse som har brent seg fast på netthinnen hos de fleste. Dem folk tror på og legger sin liv i hendene på er det nye presteskapet av leger, eksperter, forskere og andre ufeilbarlige geistlige. I Norge; Nakstad, Høie, Guldvåg, Stoltenberg, Solberg og mer internasjonalt Bill Gates som en nylig kanonisert moderne pave.

Frelsen i dette evangeliet er et spesielt ritual og innvielse i en form for kollektiv massedåp. Det skjer med en uniformert kirkemedarbeider lenger ned i hierarkiet ordinert til denne form for ritualer. De har kompetanse på å injisere et syntetisk stoff ingen riktig vet hva er. Dette er for idioter svært attraktivt fordi det gir trygghet, frir dem fra frykt og de tror de får frihetene tilbake som i fryktkampanjen ble tatt fra dem.

I dette religiøse klimaet våger de færreste å tale makten midt i mot. Leger vil miste legelisensen. Journalister vil miste jobben. TV-kjendiser som Charter-Svein blir lyst i bann og vil neppe bli å se på TV-ruten lenger. Straffene for å gå i utakt, for vranglære og kjetteri er strenge. Heksebålene er avskaffet, men sanksjonsmidlene er bare skiftet ut. De er fortsatt like undertrykkende og kontrollerende på ytringsfrihet og evnen til kritisk og selvstendig tenkning. Men hva hjelper det for idioter. De kommer ikke en gang til å savne det, og har ikke en gang oppdaget at det er tatt fra dem. Gi dem et vaksinepass, så har de i hvert fall et sertifikat på at de er en idiot.

  1. DET ER IKKE NOE VIRUS

Dette er ingen konspirasjonsteori, men direkte sitat fra CDC, det amerikanske folkehelseinstituttet. I en rapport fra 13. juli 2020:

«Ingen kvalifiserte prøver av 2019 coronavirus er på det nåværende tidspunkt tilgjengelig.» 

Også dem som utviklet PCR-testen for Corona innrømmer at de hadde ikke noe virus å ta utgangspunkt i. I det vitenskapelige tidsskriftet European Surveilliance skriver Christian Drosten m.fl: 

«Det pågående utbruddet av den nylig oppståtte coronaviruset utgjør en utfordring for offentlige helse-laboratorier fordi ingen isolerte virus er tilgjengelig.» 

Nylig undersøkte Dr. Derek Knauss, immunolog og virolog fra California og kollegaer fra syv amerikanske universiteter, 1500 positive døde Corona-testede. Det ble ikke funnet ett eneste tilfelle av covid-19 ved å følge de vitenskapelige metodene for å oppdage virus som er Kochs postulater av isolering og observasjoner. Alt de fant var influensa A og i mindre grad influensa B, hvilket er konsistent med flere lignende undersøkelser. Forskerteamet saksøker nå CDC og det amerikanske helsedepartementet for svindel.

Det finnes rett og slett ingen vitenskapelig dokumentasjon på at dette viruset eksisterer. Dette kan ha juridiske implikasjoner overfor brudd på smittevernregler fordi dersom det ikke kan dokumenteres noe virus er grunnlaget for anvendelse av Smittevernloven og tilsidesettelse av Grunnloven ulovlig. Det kan bli vanskelig å bli dømt på et slikt grunnlag. 

Noen vil hevde at viruset nå er isolert og observert, bare se på denne forskningsrapporten fra Sør Korea eller andre perifere steder. Det hjelper imidlertid ingen ting, fordi på det tidspunktet pandemien ble erklært og når PCR-testen ble utviklet var det ikke noe virus. Det er mulig at det var et virus i begynnelsen, men ingen finner det lenger, verken i levende eller døde.

2. PCR-TESTEN KAN IKKE DIAGNOSTISERE SYKDOM.

Det sa Kary B. Mullis som fikk Nobelprisen for å utviklet testen. Det sier Dr. Fauci. Alt over 35 sykluser er i følge ham falske positive. I Norge og i de fleste andre steder på oppfordring fra WHO brukes 45 sykluser. En domstol i Portugal erklærte PCR-testen ulovlig og skrev i dommen: «Hvis noen tester positivt med PCR-test med en terskelverdi på minst 35 sykluser er sannsynligheten mindre enn 3 % for at personen er smittet, og mer enn 97% for at prøven er falsk positiv.»

PCR-testen er like tilfeldig som å trille terninger. Og hva skal en langt opp i nesen etter hvis dette angivelige viruset ellers smitter på to meters avstand?

3. FOR Å VÆRE SMITTET MÅ DU VÆRE SYK.

Testingen som nå foregår av friske personer er meningsløs. For å være smittebærer må du ha symptomer og nok virusmateriale i kroppen til at dette kan smitte andre. Dersom en person ikke har symptomer er vedkommende verken syk eller smittebærer. Det medisinske kriteriet på å være smittebærer er identisk med å være syk. Når dette kriteriet ikke oppfylles er såkalt smittede ut fra en feilaktig PCR-test ingen fare for sine omgivelser. Den konstante skremselen om økning av smitte er grunnløs og et bedrag.

4. PANDEMIEN ER EN SKREMME-KAMPANJE FOR INJISERING. 

Foreløpig for å motivere flest mulig til å la seg injisere frivillig. Vaksinepasset som snart følger er for å gjøre livet så surt for de som fortsatt vegrer seg for å gi etter for presset. Etter det åpner Smittevernloven for vaksineplikt, straff og internering for de som fortsatt nekter. 

Dette er ikke en vaksine i tradisjonell forstand, men et eksperiment i endring av kroppens DNA/mRNA. Allerede er alvorlige bivirkninger og dødsfall alarmerende og langt høyere enn de offisielle tallene. Dette er biologisk krigføring mot menneskeheten med det mål å drastisk redusere befolkningsantallet på jorden.

5. DET STORE BILDET ER EN NY VERDENSORDEN

Dette er en lenge planlagt strategi av den totale destruksjon av det samfunnet vi kjenner for innførelse av en ny verdensorden, også kalt New World Order, The Great Reset, The Fourth Industrial Revolution eller Det grønne skiftet. Dette er allerede beskrevet i detalj i dokumenter fra The Rockefeller Foundation så langt tilbake som 2010. Videre i FN dokumenter som Agenda 2030, eller i Klaus Schwabs bok; The Great Reset.

Denne utviklingen kan fortsatt stanses om nok våkner opp til realitetene. 

Det er vårt eneste håp. 

Visste du at flat jord ble introdusert av CIA i 2014 som en undersøkelse for å måle folks tillit til myndighetene? Det var en test på om hjernevasken hadde vært effektiv nok. Den viste i dette tilfellet at konfrontert med sannheten og ugjendrivelige bevis tror 99,9 prosent av befolkningen mer på NASA, autoriteter, vitenskap og myndighetene enn sine egne øyne og sunne fornuft. Flat jord var en prøveballong på Corona-løgnen. Den viste at den aller største delen av befolkningen er ute av stand til å tenke selv og tror blindt på media, vitenskap og myndigheter, uansett om ugjendrivelige beviser og fakta sier det stikk motsatte. 

Tydelig demonstrert overfor medlemmene i intelligensklubben MENSA. I en tre timers lang flat jord presentasjon med alle fakta på bordet lykkes det ikke å tilføre det minste smuss av sannhet til slike blankpolerte hjerner som deres. Det hjelper ikke å være intelligent, hvis man ikke er riktig klok…. Det ultimate flat jord foredraget, er tilgjengelig på YouTube for de som vil vite hvilke konkrete argumenter og fakta som bringes til torgs når en tar dette temaet på alvor. Da kan en ta heisen fra kjelleren av fordommer og tro, til de øvre etasjene med utsikt, viten og forståelse. 

Mark Sargent og Patricia Stears var blant de første flat jord pionerene. Begge CIA agenter, med militære undertoner i dekknavnene. For Patricias del med et hint om hvem som styrer. Mark Sargent registrerte en hjemmeside og domenenavn knyttet til flat jord allerede i 2012, to år før undersøkelsen startet. Firmaet dette ble opprettet gjennom og dem som betalte regningen har gravearbeidere sporet tilbake til CIA-kontrollerte organisasjoner. Om Eric Dubay som den mest profilerte flat jord guruen også er kontrollert opposisjon vites ikke. Uansett presenterer de fakta slik kontrollert opposisjon gjør for å ha troverdighet og få tilslutning. Deretter kan de bruke sin autoritet til å styre oppmerksomheten og gjerne vekk fra retninger vi helst ikke skal se. 

For eksempel er det påfallende at flat jord modellen oftest i bruk slutter ved Antarktis som verdens yttergrense med en 30 m høy isvegg, som kanten på et badekar. Antakelig er det utenfor Antarktis enorme landområder, hele kontinenter, større enn USA i følge admiral Byrd, og gjerne utenomjordiske sivilisasjoner hvor blant annet UFO’ene kommer fra. Gjennom Antarktis-traktaten i 1959 er det forbudt å reise forbi 60° syd uten tillatelse. Er det denne hemmeligheten vi ikke skal vite noe om? For at vi som en saueflokk skal vi holdes innenfor «gjerdet» og derfor indoktrineres med illusjonen av at vi bor på en kule og ikke et flatt eksistensplan? Det var med oppdagelsesreisene på 1500-tallet at det ble nødvendig å endre verdenskartet. Ved å gjøre jorden om til en kule og Antarktis til et begrenset islagt kontinent stanser det effektivt alle muligheter for at det skal kunne finnes noe utenfor Antarktis. Det er forresten ingen midnattssol på Antarktis for de som måtte lure på det.

I forhold til Corona er flat jord ikke viktig. Det virker snarere mot sin hensikt fordi Corona-kritikere som også mener jorden er flat mister i manges øyne troverdighet. Når en først stikker hull på Corona-løgnen tyter svært mye annet råttent, giftig og bedervet ut. For dem opptatt av å se hele bildet følger før eller senere også flat jord med i dragsuget. En langt større prosentdel og en kraftig voksende del av verdens befolkning har gjennomskuet Corona-løgnen. Flat jord er likevel relevant fordi det er også test på din egen hjernevask. Dersom flat jord i ditt hode er en totalt absurd og umulig tanke, forstår du kanskje hvorfor mange tenker det samme når du forteller dem at Corona er en løgn? Det er nivåer av bedrag. Corona-løgnen er toppen av et isfjell, med stadig nye grensesprengende oppdagelser jo dypere en dykker i materien.

I den heliosentriske modellen av solsystemet surrer planetene i baner rundt solen ved hjelp av den magiske gravitasjonskraften. Den trekker ikke bare små objekter til seg og holder alt på plass på jorden med en rotasjonshastighet på 1500 km/t, men får også satellitter og planeter til å gå i baner i supersoniske hastigheter når de kommer langt nok vekk. Inklusivt den internasjonale romstasjonen eller International Fake Station, med en hastighet på 27 400 km/t, ti ganger raskere enn en pistolkule. 

Problemet med denne form for science-fiction er at det en syntetisk virkelighetsoppfatning. Det er en ny form for religion hvor menneskets usle og syndige fortid i kristendommen, erstattes med den totale betydningsløshet av å være et støvkorn i universet blant milliarder av galakser. Effektivt er forestillingen om Gud og en intelligent skapelse fjernet. Nei, alt er bare tilfeldig. Gjennom tilstrekkelig med prøving og feiling gjennom milliarder av år har det oppstått naturlover, naturen og en ufattelig orden, alt sammen selvsagt bare tilfeldig og helt uten mening. 

Det er den totale fremmedgjøring av å fjerne oss fra vår kontakt med vår opprinnelse og enhet med en gudommelig orden med mening, sjel og bevissthet. Det er dypest sett den største forbrytelsen mot menneskeheten fordi det fratar livet mening og det fratar oss vår guddommelige væren og enhet med naturen, livet og Gud.

Takker helhjertet for den uventede og overveldende responsen til mitt nylige hjertesukk på grunn av litt muskeltretthet i kampen om å vekke opp flest mulig til realitetene. 776 likes er ikke hverdagskost når en ikke er rosablogger eller berømt fotballspiller. Det tok et par timer å lese gjennom alle kommentarene. Takk til alle, – også de få negative som føler grunnen svikte under dem. 

Mange kjenner på den samme avmaktsfølelsen overfor medie-apparatet, myndigheter og mest av alt den massive, kritikkløse, bedøvelsen folk flest er lammet av. Lett gjenkjennelig med en hyppig trang til å vaske hender og skremte øyne bak en ansiktsmaske.

Mye tyder på at vi går inn i en ny fase. Den våkne del av befolkningen forstår at dette er en krig. Det store bildet er befolkningsreduksjon for å bane vei for framtidens nye verdensorden. Målet er ikke å redde liv. Tvert i mot, det er stikk motsatt. I følge prognosene til den militære statistikksentralen Deagel.com forventes folketallet i Norge i 2025 å være 3.8 millioner. 

Mange vil fortsatt være i fornektelse og totalt avvise opplysninger som dette. Den voksende rapporteringen av bivirkninger og dødsfall av injeksjonene ser heller ikke ut til å gjøre inntrykk, og heller ikke når realitetene med stor sannsynlighet er det tidobbelte av det som rapporteres og registreres.

Facebook og sosiale medier kommer til å stramme grepet. Viktige stemmer og informasjon vil forsvinne og fordrives til mindre tilgjengelige områder av internettjungelen. Det vil kreve en større innsats for å hente korrekt informasjon og overdøve propagandastøyen.

Et økende åndelig perspektiv kommer til syne blant mange. Kristne og den religionen de tilhører som alltid har vært apokalyptisk ser endetidens komme. Dyret i Åpenbaringen har entret verdensscenen og den ultimate krigen mellom ondskap og godhet er klar til å begynne. Andre uten hjelp av slike dramatiske effekter finner det guddommelige andre steder og mest i sitt indre. I naturen, stillheten, meditasjon og bønn til en gud som ikke tilhører noen menighet eller religion.

Frihetsbevegelsen vokser. Vaksinemotstanden er antakelig mye større i befolkningen enn hva media rapporterer. Denne kampen er langt fra over. Den blir mer konsentrert fordi den første fasen av å samle informasjon og forstå hva som skjer er over. Den våkne delen av befolkningen forstår. Vi er ikke lenger alene. Verden har våknet, og vi har fått nok…..

Det sier også et av mine forbilder på barrikadene, Ditte Maria Jørgensen. Hun trekker seg tilbake etter innstendig prøvd å vekke opp folk. Hun har fått nok sier hun i sin siste video. Jeg er også lei av å snakke til potetsekker rundt omkring i de tusen hjem. I over et år har jeg fyrt løs med all min ildkraft på nivå med en nyslipt sirkelsag, men har stort sett snakket for døve ører. Jeg har publisert innlegg, artikler og video på daglig basis. I tillegg til Norges eneste Corona-kritiske bok, og som knapt noen gidder å kjøpe. Den eneste anmeldelsen foreslo bokbrenning.

Facebook har utestengt meg to ganger. Jeg kan nå feire å være ferskt ute etter tre dagers isolat etter å ha blitt anonymt angitt for mobbing. Jeg var så uheldig å gjøre et poeng ut av at en prest som mener at konspirasjonsteoretikere mangler respekt for vitenskap og logikk er en selvmotsigelse, når kristendommen ikke akkurat er verken vitenskapelig eller logisk. Nei, dette er mobbing i våre dager. 

Det fyller meg med en avmaktsfølelse, når det ropes hurra for denne kvelingen av ytringsfrihet og videre at jeg har ingen mulighet til å ta til motmæle når presten i dette tilfellet, får lufte sine synsinger om de forferdelige konspirasjonsteoretikerne i vårt lokale menighetsblad, eller avis som de også kaller seg. Det fyller meg videre med avmaktsfølelse at så få stemmer sier fra. Svein Østvik alias Charter-Svein prøvde seg og må nå omtrent bo på hemmelig adresse. Her befinner vi oss i 3. verdenskrig og så oppfører folk seg som om sommerværet bare slo litt feil i år, og snart vender alt tilbake til det gode gamle igjen. Det er kort sagt, ubegripelig. 

Det er mange positive krefter og mange forstår. En frihetsbevegelse er på gang under ledelse av World Freedom Alliance og andre. Leger, forskere og fagfolk står fram. Geert Vanden Bossche har imidlertid kastet inn håndkledet og takket for seg, desillusjonert over at ingen gadd høre etter eller reagere når en av verdens fremste vaksineforskere trakk i nødbremsen og karakteriserte injiseringene for en global katastrofe uten sidestykke.

Jeg begynner å innse at dette slaget antakelig er tapt. Vi danser på dekk av Titanic, og det mer meningsfulle blir hva vi skal bruke tiden til før skuten går ned? Selv synes jeg dyr fransk rødvin var løsningen en god stund, men begynner å se på andre muligheter. Den åndelige veien har alltid vært der og er aldri for sent å vende seg til. For som det står skrevet, – den siste skal være den første. Søk Guds rike først og alt vil bli gitt til deg, er forøvrig mitt favoritt Bibelsitat, og det står fortsatt ved makt.

Den sataniske mørkenatten som nå senker seg må motvirkes med lys, kjærlighet og gjenopprettelse av vår menneskelighet. I hundrevis av år har demonene som har infisert samfunnsmakten stadig mer vært fast bestemt på å ødelegge denne verden, frata oss vår sjel, fjerne vår menneskelighet og gjøre fremtidens mennesker til zombier, roboter og datastyrte slaver. Lite ser ut til å kunne stanse dem, og de færreste fatter ikke bæret av hva som foregår. Det er liten motstand å hente i den menneskelige saueflokken, og det er kanskje best slik. Hvorfor fortelle sauer om deres skjebne. De svarte sauene vet, men vi er også bare sauer.

PS. Innlegget høstet , 843 likes, 346 kommentarer, 110 delinger. Mange kjente seg igjen i denne beskrivelsen og innstendig oppfordret til ikke å gi opp kampen….

Et bilde som dette fyller meg med tristhet. Det er fra frigjøringsdagen 8.mai 1945 og burde fylle meg og andre med glede. Tristheten skyldes at en slik naturlighet finnes ikke lenger, i hvert fall ikke i vår kultur. Slik så vi ut en gang. Lysende av naturlig skjønnhet. Så kom coca cola, pizza, boller og brus og det gode liv og som har forandret utseende, helsetilstand og ført til en generell biologisk degenerering fysisk, mentalt og åndelig. 

De gode nyhetene er at livet kan ikke ødelegges. Naturens hukommelse vil aldri gå tapt. Selv om vi forgår av forurensning, stråling, syntetisk mat, vaksiner og hva annet makteliten forsøker å ødelegge skaperverket med og erstatte det med sin syntetiske kopi vil det aldri erstatte Guds kreative intelligens. Aldri glem hvordan virkelig naturlig skjønnhet ser ut fordi du har det dypt inne i din egen sjel. Det er et speilbilde på deg selv.

Manipulering kalles det når Dagbladet 6. mai presenterer ut over hele førstesiden at slik blir «Corona passet», mens forslaget fortsatt er ute til høring. Høringsfristen er 12. mai. Etter det skal forslaget fremlegges Stortinget og er ennå ikke vedtatt. Redaksjonen i Akersgata har tydeligvis ingen respekt for demokratiske prosesser og presenterer like godt forslaget som om det er vedtatt. De har tydeligvis heller ingen respekt for et forslag med svært inngripende konsekvenser for demokratiets aller mest sentrale verdi, – likhetsprinsippet. 

Vaksinepass deler samfunnet inn i to kategorier de «beskyttede» og de «ubeskyttede», med privilegier og særfordeler til den ene gruppen og utestengelse til den andre. I barndommen har mange opplevd å bli utestengt fra vennegjengen, foraktet, isolert og utsatt for denne mest nedrige formen for mobbing. Når voksne gjør det samme overfor særgrupper i samfunnet kalles det diskriminering, segregering eller apartheid med dyptgripende menneskelige konsekvenser. De historiske eksemplene er mange. De mest nærliggende er jødene under 2. verdenskrig og rasediskriminering særlig i USA og Sør-Afrika. De fleste minoriteter går sjeldent fri flertallets moralske rett til å undertrykke, kue og forakte mindretallet med utallige samfunnskonflikter til følge. En må være rimelig tunghørt om en ikke hører ekkoet fra denne form for overgrep og nedbrytning av det som en gang var et demokratisk samfunn. At Dagbladet som historisk var en liberal avis ikke kan få dette innført tidsnok er en skam reservert kun for de verste landsforrædere. 

Det fremheves også at Ernas begrensninger kan innebære ikke å kunne gå i butikker. Dette virker mer som et taktisk og manipulerende utspill for å skremme. Ved å diskutere hvor strenge skal begrensningene være flyttes oppmerksomheten vekk fra det egentlige spørsmålet om vaksinepass. Manipulerende behandles det på samme hersketekniske måte som om det allerede er enighet om vaksinepass og undergraver at det enda ikke er vedtatt. Ved å foreslå noe helt ekstremt skaper det et kunstig forhandlingsgrunnlag, for så og gi inntrykk av raushet, toleranse og nesten menneskelighet ved å gå tilbake på dette forslaget og gi de uvaksinerte lov til å gå på butikken og kjøpe mat likevel. De skal bare holde seg vekke fra alle unødvendige butikker, kjøpesentre, kulturarrangementer, konserter, kafeer, biblioteker, svømmehaller, treningssentre og trenger ikke å tenke på å reise noen steder. De kan gå på kafe, men da må de sitte ute. Den samme taktikken ble anvendt i forslaget om portforbud, hvor regjeringen kunne utvise først skremsel og så sjenerøsitet ved at det ble ikke portforbud likevel. 

Vaksinepass undergraver den grunnleggende menneskerettigheten nedfelt i blant annet rettsoppgjøret i Nürnberg at ingen kan utsettes for medisinske eksperimenter eller inngrep i mot sin vilje. Bent Høie trodde kanskje han sa noe beroligende når han presiserte til det norske folk at vaksinering kom til å bli frivillig. Snarere avslørte han sin arroganse. Alt annet er brudd på menneskerettigheter og et maktovergrep han muligens mener regjeringen utviser en form for sjenerøsitet og velvilje ikke å benytte seg av. Uttalelsen var langt fra beroligende og avslører en mentalitet i en regjering som allerede har innført unntakstilstand, avskaffet alle demokratiske retter og har brukt Smittevernloven urettmessig til å foreta et statskupp. 

Når konsekvensene av å nekte å bli injisert med en eksperimentell vaksine medfører å miste jobben og bli utestengt fra å delta i samfunnet er dette en svært begrenset frivillighet. De færreste kan melde seg ut av samfunnet, isolere seg på en hytte i skogen og få det mest nødvendige levert på døren i en kasse. Kun de færreste kan som Erna få en narrevaksisne og et falsk vaksinepass som andre i hennes indre sirkler. For de fleste med familier, barn og en jobb og gå til er dette i praksis tvangsvaksinering. Det er en krenkelse og brudd på vår mest grunnleggende menneskerett til å kunne bestemme over egen kropp som verken Dagbladet eller regjeringen ser ut til å ha nevneverdige problemer med. 

Pandemien er en skremmekampanje for å få alle vaksinert. Både pandemien og PCR-testen er basert på et virus som det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for. Hvor enn utrolig dette kan virke, innrømmer både det amerikanske helsedepartementet CDC og forskerteamet som utviklet PCR-testen dette åpenlyst i offentlig tilgjengelige dokumenter og det er ingen hemmelighet. Viruset finnes kun i media i en informasjonskrig hvor sannheten for lengst er død og begravet. Skremselspropagandaen uavbrutt gjennom et helt år har fått de fleste til å nærmest sloss for å komme først i vaksinekøen. Vaksinepasset er for å presse de ikke fullt så motiverte. Mange vaksinemotstandere vil gi opp kampen fordi de klarer ikke å motstå presset fra jobben, arbeidskollegaer, familien og det å leve et normalt liv.

Til slutt er det bare den harde kjernen igjen som vet hva dette er. Hvilke virkemidler som skal brukes overfor dem vil tiden vise. Skal vi lære av historien ser det ikke bra ut.

Er du blant de 1,7 millioner nordmenn som nå har fått første eller andre skudd av vaksinen? Da er dette en litt gøy øvelse du kan prøve. Tuller ikke. 

Legg en liten magnet på vaksinestedet og se om den fester seg. 

Prøv på den andre armen og se hva som skjer der.

Gi gjerne en tilbakemelding. Send også gjerne en forespørsel til Helsedepartementet og spør hvorfor vaksinestedet blir magnetisk. Det skjer ikke hos alle, men en god del……Mange er nemlig blitt litt nysgjerrige på akkurat dette.

For mer info om temaet sjekk ut denne:

Den opprinnelige betydningen av idiot kommer fra antikkens Hellas og var en som ikke har interesse eller forstand på politikk. Idretts-Norge er ikke bare fylt av idioter, men er underlagt en lov at sport og politikk skal holdes adskilt. Med den nylige Black-Lives-Matter kampanjen ble det imidlertid gjort et unntak. Da så vi fotballspillere gå ned på kne for å sende et politisk signal til verden. En åpenbar ordre og instruksjon fra øvre lag av idrettsorganisasjonenes maktpyramide fra menn i dress og usportslig utseende. Sport er bare upolitisk når idrettslederne vil ha det slik, – en politikk med store konsekvenser.

Det gjør at Petter Northug kan levere overmenneskelige prestasjoner i skisporet, men intellektuelt er han på nivå med en ungdom på vei hjem fra fest. Det gjør at største delen av toppidrettsutøvere knapt er mennesker, men treningsmaskiner, levende reklameplakater og investeringsobjekter. Det gjør at aviser og media fyller en tredjedel av stoffet sitt med sport og presenterer det som veldig viktig. Selv om det har absolutt ingen betydning for våre liv hvilken idiot som kommer først i mål, eller hvilket skiløper som er så uheldig å brekke en skistav. 

Det gjør at samfunnet oppdeles i adskilte områder hvor alle blir fagidioter i sitt felt. Derfor spiller Magnus Carlsen bare sjakk, Sissel Kyrkjebø kan bare synge og Lars Monsen går bare tur i skogen. Ideal-mennesket blir ekstremt ensidig hvor hodet, hjertet og kroppen har lite med hverandre å gjøre. Stephen Hawking for eksempel. Han ble lenge trillet fram på scenen som verdens smarteste mann. Selv om kroppen var et vrak og utseende ikke akkurat trakk damer, levde intellektet hans i beste velgående. I og med at sykdommen han led av tar livet av de fleste innen et par år ble han kontinuerlig skiftet ut med stadig nye skuespillere for å stå løpet ut i de 76 årene han angivelig levde. Å skape slike ytterliggående rollemodeller i media er en styrt og planlagt utvikling får å forme kulturen, påvirke selvoppfatning og identitet og inngår blant en rekke virkemidler for å forstyrre og demoralisere et naturlig menneskeideal.

Yoga er i dag blitt en treningsform som har tatt verden med storm. Etter at duften av røkelse, indiske guruer i flagrende gevanter er borte og ingen lenger advarer mot snikhinduisme er yoga blitt like norsk som brunosten. Det gjøres yoga på stuegulvet rundt omkring i de tusen hjem, næringslivledere har en yogamatte på kontoret og på treningssentrene verden over er yoga blant de mest populære innslagene. Men yoga-eksplosjonen kom med en pris. Yoga måtte tilpasse seg den vestlige forestillingen om de adskilte skott mellom menneskets tre deler, og det er kun mulig å dyrke og praktisere en av dem. For de fleste er derfor yoga blitt en utelukkende kroppslig praksis.

Det er synd fordi yoga er nettopp et integrert system av å utvikle hele mennesket, fysisk, mentalt og åndelig. Denne form for yoga trenger vi mer enn noe sinne for å overkomme vår fagidioti og gjenvinne vår menneskelighet. Det er nedslående å oppleve personer med en fantastisk kropp, veltrente og sunne, men intellektuelt og i evne til kritisk tenkning sitter de nærmest i rullestol. Det er en ubalanse som kommer særlig til syne overfor den dramatiske samfunnssituasjonen vi befinner oss i. Kritisk tenkning er en sportsgren hvor folk flest er helt ute av trening. Det bør bli den nye folkesporten i en tid hvor vi takket være internett kan alt, – men forstår ingenting.

I en av verdenslitteraturens mest berømte dialoger behandles mange av livets eksistensielle spørsmål; – hvem er jeg, hvordan handle i verden og hvordan bli fri?

Bhagavad Gita er del av vedanta, – den grenen av de vediske skriftene som omhandler riktig livsførsel og frigjøring. Det er en metodisk kunnskap av forståelse, refleksjon og selvrealisering. En komplett kunnskap som bringer den åndelige søken til opphør.  

Frigjøring er alle åndelige veiers ultimate mål. Det er ikke personen som blir frigjort, men jeg blir fri fra den personen jeg tror jeg er.