Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

Polaris og stjernehimmlen

Virkelighetsoppfatninger kommer og går. I middelalderen var ikke Gud, djevel, engler og demoner noe de trodde på, – det var en realitet. Virkeligheten har siden forandret seg og nå har vi Big Bang, evolusjon, gravitasjon og heliosentrisme med en lignende status. Virkelighetsoppfatninger er kanskje mer porøse i sine mentale konstruksjoner enn vi liker å innrømme. Våger vi å undersøke grunnmuren i vår egen?

DA GALILEI SLAPP KULER fra det skjeve tårn i Pisa for å vise at en tung og lett kule falt til jorden samtidig, nektet datidens vitenskapsmenn å tro sine egne øyne. Kognitiv dissonans kalles det når inntrykk blir så overveldende at sinnet bryter sammen og kortslutter. Reaksjonene begynner gjerne med latter, går deretter over i sinne og videre til fornektelse, fortregning og som i Pisa, til ikke lenger å stole på egne sanser. Vi er utstyrt med slike sikringsmekanismer for å håndtere sjokk og traumer. Blir opplevelser for ubehagelige kan de redigeres, sensureres eller helt fjernes fra hukommelsen for å bevare mental sunnhet. På et individuelt plan er dette forståelig, men at det skjedde for vitenskapsmennene på Galileis tid skolert i kritisk og rasjonell tenkning er mer tankevekkende. Er vi kommet lenger i dag, eller vil fagfolk og eksperter reagere på samme måte i møte med kunnskap som sprenger den vitenskapelige komfortsonen og utfordrer makten og kontrollmekanismene i den etablerte virkelighetsoppfatningen?

EN TEST på akkurat dette er påstandene i senere tid om at jorden er flat. Dette er så ekstremt at de fleste nekter å ta det på alvor. Det vekker latter, raseri og resten av syndromet av kognitiv dissonans går raskt i aksjon. En kveld jeg ante fred og ingen fare rammet det også meg. En ellers intellektuelt oppegående person påstod nemlig i ramme alvor at jorden er flat. Etter at hoderystingen og blank avvisning hadde lagt seg vekket det likevel nysgjerrighet. Hvordan er et slikt synspunkt hvor fallhøyden knapt kan bli større mulig? Den eneste måten å finne det ut er å undersøke argumentene.

DET VAR OVERRASKENDE å oppdage at dette er ingen ny debatt. Gjennom hele 1800-tallet var den heliosentriske modellen på langt nær den selvfølge det er i dag. Det var en aktiv debatt i vitenskapelig kretser. Det ble skrevet bøker, publisert artikler og utført eksperimenter. Et av de mest berømte er Michelson-Morley eksperimentet i 1887. Et av aspektene ved dette eksperimentet var å måle tidsforskjeller i lys sendt mot eller på tvers av jordrotasjonen for å bevise jordens bevegelse. Det utløste en krise i vitenskapen når dette ikke lykkes. Problemet ble siden løst eller bortforklart, med Einsteins relativitetsteori. Med romfart og bildene av jorden forsvant debatten og visket den ut av historien som om den aldri fant sted. At jorden er rund har siden etablert seg som en udiskutabel sannhet og utgjør en av grunnpilarene i vår tids virkelighetsoppfatning.

DEN ENGELSKE LEGEN og oppfinneren Samuel Rowbotham var blant dem som ville finne ut om vann krummer seg over store avstander eller om vann er vannrett. I 1838 plasserte han seg i vannkanten i den ene enden av Bedfordkanalen i England med en kikkert, mens en assistent hadde rodd 9,6 km ned til den andre enden og plassert et flagg. I forhold til jordkrumningen bør dette flagget være 7,3 m under horisonten og ikke synlig. Rowbotham så fortsatt flagget.

DETTE ER BLITT FORKLART med lysbrytning eller at lys i slike eksperimenter bøyer seg. En slik forklaring blir enda mer problematisk når Frihetsgudinnen i USA er synlig på 96 km avstand og bør da være 632 m under horisonten og ikke synlig. Eller at Chicago-skyline er synlig på tvers av Michigan sjøen på en lignende avstand. Flere slike observasjoner over store avstander i forhold til kjente landemerker viser entydig at horisonten er som navnet tilsier, – horisontal.

Frihetsgudinnen_1

ET FOTOGRAFI av en stjerneklar natt med 6-8 timers eksponering viser at Nordstjernen står stille, mens stjernene og planetene beveger seg i en sirkel i et ordnet mønster. Dersom jorden beveger seg 1500 km/t rundt sin egen akse, og 10 600 km/t rundt solen slik astronomibøkene foreslår, ville ikke et slikt bilde snarere se ut som en porsjon spagetti? Dette viser ikke at jorden er flat, men gjør det rimelig å anta at stjernehimmelen beveger seg og jorden står stille, vel og merke dersom en vil tro sine egne øyne.

DETTE ER KUN ET PAR VARSELSKUDD for å vise at angrepene på den heliosentriske modellen er ikke løskrutt og det finnes adskillig mer ammunisjon på lager for dem interessert i å undersøke dette selv. Alt kan selvsagt argumenteres for og i kommentarfeltene og videoer på nettet mangler det ikke på motstand. Mange kaller det en konspirasjonsteori, men det skiller seg likevel ut ved å være et rent fysisk spørsmål. Det er målbart. Dersom jorden er en kule burde det med dagens teknologi være svært lett å bevise. Fysikere ville for lengst vært på banen og lagt denne ballen stein død. De er fraværende og kommer til nøds med kommentarer om at temaet er under deres verdighet i sin opplagthet å uttale seg om. Og skulle de komme til motsatt konklusjon og ytre det offentlig ville de raskt måtte se seg om etter en annen jobb.

PROBLEMET ER IKKE LOGIKKEN, men konsekvensene. De er enorme. 500 år med vitenskapelig prestisje står på spill. Romfart risikerer å bli science-fiction og tilliten til myndighetene kan gå på en uhelbredelig omdømmesmell. Kognitiv dissonans og hele arsenalet av fortregningsmekanismer er derfor godt å ha. Selv om kunnskap er makt, er makten til å definere den større. I dette temaet lytter de færreste til argumenter for ingen kan overbevises mot sin vilje. De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning. I valget mellom sannhet og trygghet, er valget for de fleste nokså enkelt. Men er det ikke likevel best at grunnmuren i vår virkelighetsoppfatning er mest mulig solid og at ingen har blandet sukker i sementen?

PS. I serien refuserte innlegg i dagspressen, i dette tilfellet Dagbladet.

Read Full Post »

Transhumanism

Må vi alle stille opp og levere reservedeler til medisindustrien?
Hva er konskevensene av et internasjonalt marked med organer til salgs?

VENSTRESIDEN ER OFTE  de mest autoritære med den raskeste ryggmargsrefleksen av å bruke tvang for å nå sine mål. Leder i Sosialistisk Ungdom Andreas Skjalg Unneland reagerer med denne mentaliteten når han i leserinnlegg i Dagbladet 16.oktober tar til orde for nye regler for organdonasjon.

I DAG ER DET IKKE fritt fram for å forsyne seg av organene til avdøde, men det krever samtykke fra pårørende. Slik kan vi ikke ha det i følge Unneland, for en død kropp kan ikke være mer verdt enn en levende. I dag er det ikke nok organer til å dekke behovet. De 39 avslagene fra pårørende til nyretransplantasjon i fjor mener Unneland kunne reddet 78 liv, med en tydelig adresse til hvem som bør ha disse livene på samvittigheten.

NeverUNNELAND VIL HA EN ORDNING hvor organdonasjon er standardprosedyre dess mindre avdøde eller pårørende har reservert seg. Helst bør reservasjonsretten oppheves, for det må vel være konsekvensen når han kaller det umoralsk å nekte organtransplantasjon. Det virker som de mange etiske og prinsipielle sidene ved denne form livsforlengende medisinsk behandling ikke er helt gjennomtenkt. Kanskje har han ikke lest boken, Ikke gå fra meg, av Kazuo Ishiguro og senere filmen ved samme navn om framtidssamfunnet hvor mennesker avles opp til å bli organdonorer og hvor staten tar eiendomsrett i en underklasse født og oppvokst til å bli råstoff i medisinindustrien?

FOR NOEN ER DØDEN litt mer enn en lyspære som ryker. I visse religioner deriblant den buddhistiske er det tradisjon for at den døde skal være i fred i noen dager fordi sjelen trenger tid til å forlate kroppen. Også hinduisme og islam har regler for hvordan avdøde behandles og stedes til hvile. Å bli hastet til nærmeste operasjonssal for å bli partert vil i mange tilfeller forstyrre gamle tradisjoner for hvordan mange tar avskjed med de døde. Kall det gjerne overtro, men dette handler om å respektere at andre har et annet syn på liv og død enn de har i Sosialistisk Ungdom.

ORGANTRANSPLANTASJON har en annen alvorlig skyggeside fordi det har skapt et omfattende marked. Fattige selger sine organer for å overleve og barn og andre blir i verste fall kidnappet og brukt som råstoff i en voksende organindustri i utenlandske sykehus og klinikker med et mindre finmasket etisk regelverk enn norske. Behovet for indre organer er økende i takt større medisinsk ekspertise og fordi den generelle folkehelsen i den rike del verden er dramatisk fallende. Folk flest lever stadig mer usunt og tar mindre vare på egen helse og trenger derfor nye organer. Av slike grunner bør kanskje all organtransplantasjon være ulovlig, for i det store bildet er kanskje ofrene for denne industrien flere enn livene som blir reddet?

TRANSHUMANISME er på vei inn hvor stadig flere deler av menneskekroppen skal kunne erstattes. Før vi ender opp som maskiner og sykehusene blir som bilverksteder reiser organtransplantasjon viktige etiske spørsmål hvor regelverket bør være adskillig mer gjennomtenkt enn hva Unneland gir uttrykk for. Organtransplantasjon er en gråsone hvor medisinsk teknologi har gått over en grense vi tidligere har sluppet å forholde oss til. Fremtiden vil by på flere slike utfordringer. Allerede gir kunstig befruktning, adopsjon, surrogatmødre, abort, aktiv dødshjelp og kanskje til og med kloning, mer enn nok etiske utfordringer. Ingen av dem har verken enkle svar eller raske løsninger.

PS. I serien refuserte innlegg fra norske aviser, i dette tilfellet Dagbladet.

Read Full Post »

Kvinner

De siste 100 års kamp for kvinners likestilling, rettigheter og selvstendighet vil mange slå seg på brystene og hylle som en suksess. Fasaden av sterke kvinner som nå styrer landet og menn som arbeider i barnehager har en skyggeside som er alt annet enn frigjøring. Kjønnsrollene er ikke opphevet, de er bare reversert.

Kvinner skal nå vise muskler og overta mannens tidligere plass i samfunnet til et nivå av selvstendighet hvor menn er blitt overflødige. Følgelig oppdras nå de fleste barn av alenemødre. Familien som en gang var fundamentet i samfunnet er i oppløsning og stadig flere av familiens funksjoner overtas av staten.

Derfor begynner barn nå i barnehager i et halvt års alderen. Førskolelærere og fritidspedagoger har overtatt barneoppdragelsen for at mødrene kan vie seg til jobb og karriere og mennene kan gå i pride tog. Den ellers neste skansen av å nedbryte de siste rester av kjønnsmessig normalitet og naturlighet. Under slagord av å hylle mangfold og frihet er det neste stadiet den totale kjønnsmessige forvirring hvor kjønn til slutt mister mening, kan avskaffes og forbys.

Allerede ses det tilløp i språklige påfunn hvor ‘han’ og ‘hun’ skal fases ut og i verste fall anses kjønnsdiskriminerende og kriminelt. Lovverket følger også etter hvor ny bioteknologilov omdefinerer barn og familie for å åpne for surrogati, sædbanker, prøverør, kloning og menneskeavl i laboratorier. Avskaffelse av familien og kjønn er viktige trinn i en styrt utvikling mot en ny verdensorden befolket av kjønnsløse slaver kontrollert, programmert og styrt av staten fra kuvøse til massegrav.

Ta kjønnsrollen tilbake
For å motvirke denne utviklingen må vi ta kjønnsrollene tilbake. Menns rolle er å vise styrke. Kvinnes styrke er hennes følelser. Kvinner har behov for å hengi seg til en mann, men utvikler kun forakt dersom mannen ikke kan innfri slike forventninger. Isteden ender det med at kvinnen kontrollerer mannen, gjør begge ulykkelige, går fra hverandre og foretrekker å leve alene. I kraft av økende individualisering er den enkeltes personlighet, interresser og preferanser blitt så spesielle at parforhold er blitt så komplisert at mange gir opp før de har begynt.

Menn og kvinner er skapt sammen. De utfyller hverandre. Menn blir svake uten en kvinne til å gi dem den mykheten, omsorgen, varmen og hengivelsen som menn mangler. Kvinner blir harde, kalde og frustrerte dersom de selv må beskytte sine følelser og mangler tryggheten og vernet av familie, hjem og barn mannen skal gi dem.

Både menn og kvinner har ansvar og forpliktelser overfor livet. Kjønnsmessig identitet kan ikke velges etter eget forgodtbefinnende. Naturen har en plan og fjerner vi oss for langt vekk fra naturens orden er det ikke naturen som lider, men vi.

Et kjønnsmessig eksperiment
Kvinnefrigjøring kom skeivt ut over hoppkanten fordi det verken forstod eller styrket kvinnens feminine kraft. Tvert i mot svekket det kvinnens identitet ved å fjerne henne stadig lenger vekk fra sin natur. Forsøket på å bekjempe mannen, konkurrere med dem, overta deres domener ble en kamp om rettigheter og territorier på mannssamfunnets premisser. Resultatet er et land nå styrt av menn av begge kjønn.

Menn manglet styrke til å stå i mot presset, forstod ikke hva som foregikk og ble akterutseilt i det kvinnen stormet fram og mangel på evne til å definere sin egen maskulinitet annet enn i tradisjonelle rollemønstre. Verken kvinner eller menn forstår hverandre fordi de ikke forstår seg selv og den eneste identiteten tilbake er kjønnsnøytralitet og et felles intetkjønn.

Dette er ikke frigjøring, men et sørgelig kapittel av individuell og samfunnsmessig degenerering. Konkret gir dette seg utslag i negativ befolkningsvekst som er realitetene i de samfunnene hvor kvinnefrigjøringen har vært mest vellykket. Dette kjønnsmessige eksperimentet var kjekt så lenge det varte, men er et samfunn uten framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s , av kjønnsrollene hvor kvinner skal vise muskler og menn vise følelser Medaljen har også en bakside og resultatet er alt annet enn frigjøring. Kvinner har ikke bare mistet sin frihet, men også seg selv.

 

og såkalt frigjøring har vært en katastrofe.

Read Full Post »

Moon

I en opprørstid hvor slagordet «Power to the People» dominerte tidsånden trengte vår tids religion et mirakel for å demonstrere sin makt. Månelandingen på TV var teknokratiets og det vitenskapelige evangeliets triumf over folkelig makt. Det var en demonstrasjon og test av moderne massemedias påvirkningskraft og nok en gang oppvisning av demagogiens første lov: En løgn gjentatt mange nok ganger blir en sannhet.

Månelandingene fant aldri sted andre steder enn i et filmstudio. Bare illustrasjonsbildet «Earthrise» viser dette med all tydelighet. Om dette bildet skule vært tatt fra månen burde jorden være mye større da jorden angivelig er fire ganger større enn månen. Og hvor er stjernene? Og skulle en lete etter flere bevis står de i kø. Denne forbrytelsen mot menneskeheten er ikke noe å feire, – vi burde skamme oss i vår godtroenhet og naivitet.

people

Read Full Post »

Pride

Selv om Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen går i Pride-tog for å samle stemmer og slå et slag for et åpnere og mer kjærlighetsfullt samfunn kan jeg likevel styre min begeistring. Denne årlige oppvisningen av seksuell frigjorthet er blitt en fargesprakende kavalkade som i utrykk og variasjoner overgår selv regnbueflaggets fargeskala. Med alt fra paroler av kjønnspolitiske fanesaker til et dansende freak-show av perversiteter. Pride-arrangøren FRI sine mål som innføring av et tredjekjønn, surrogatmødre og polygami kan jeg også styre min begeistring for.

Pride omfavnes likevel av media, statsministeren, politiske ledere og politisk korrekthet generelt fordi det er det rene glidemiddelet for en større plan av kjønnsnøytralisering av samfunnet. Kjønnene skal avskaffes. Forskjellene mellom mann og kvinne skal viskes ut i det vi gjør klar til det trans-humane samfunn hvor datateknologien styrer mennesket og ikke omvendt.

Dit er vi allerede på god vei. Allerede er over halvparten av alle ekteskap oppløst. Barn begynner i barnehagen før de er fylt ett år. De fleste bor i dag alene. Denne trenden vil fortsette til et samfunn av enkeltindivider hvor deres viktigste kontakt med omverdenen går gjennom en datamaskin i et liv kontrollert og overvåket fra vugge til grav. Sædbanker, prøverør og laboratorier vil overta formering og reproduksjon i et høyteknologisk samfunn hvor det vil bli vanskelig å se forskjellen på mennesker og roboter. De tenker likt, oppfører seg likt og er like forutsigbare som det de programmert til.

Både kvinnefrigjøring og Pride har en fasade av positive verdier som likeverd, åpenhet og frihet det er vanskelig å være i mot. Det er likevel trinn på vei mot en over lang tid planlagt dehumanisering, gjennom underholdningsindustrien, film, musikk, dataspill, TV, media, utdanning, politikk og en sentralisert styrt kulturutvikling av samfunnet. Pride er en dans mot alt annet enn frihet, men steg mot oppløsning av normer og verdier som en gang var en beskyttelse av et normalt og naturlig samfunn, for de som ennå er gamle nok til å huske det.

 

Read Full Post »

På tide å bli veganer?

pig

Brennpunktprogrammet på NRK: Griseindustriens hemmeligheter er rystende. Det avslører sjokkerende tilstander i norsk husdyrhold. Et bakgrunnsmateriale samlet over 5 år med skjult kamera fra 13 ulike grisefjøs og 5 slakterier avdekker en bransje hvor alvorlige brudd på dyrevern er regelen snarere enn unntaket. Her fremkommer holdninger overfor dyr så blottet for følelser og innlevelse at en nærmest skammer seg over å være menneske. De nakne fakta er nok dessverre representativt for store deler av griseoppdrett i Norge. I alt ble 23 grisefjøs oppsøkt og det ble funnet regelbrudd ved samtlige. Norun Haugens innsats for dyrene står det virkelig respekt av. Hennes engasjement, mot og vilje til å bringe dyrenes virkelighet fram i lyset er enestående.

Det ligger i systemet
Bondelaget, slakteriene og kjøttbransjen forsøker i sitt forsvar å skyve disse bøndene foran seg som brodne kar i en ellers sunn og ansvarlig kjøttproduksjon. De vil gjerne opprettholde glansbildene av gressende kurer og lykkelige griser i deres naturlige omgivelser på tross av at selv Mattilsynets rapporter viser at dette er svært langt fra virkeligheten. På ett år fant Mattilsynet avvik i 166 av 228 svinebesetninger i Rogaland, altså over 70 prosent. De fleste skyldtes syke og skadde dyr, akkurat slik NRK Brennpunkts viste oss.

Årsaken er ikke bare enkeltstående bønder som bryter reglene, men det systematiske presset i hele kjøttindustrien på lavest mulig pris og effektivitet. Det gjør både dyrene og bøndene til offer i en bransje hvor profitt betyr mer enn dyrevelferd.

Forsvarlig dyrehold koster mer
Dersom kjøttindustrien kan garantere for forsvarlig dyrehold som lever opp til bransjens egne reklamebilder vil nok de fleste forbrukere være villig til å betale mer for kjøtt de kan spise med bedre samvittighet. Dette vil kreve et langt strengere kontrollsystem og egne godkjenningsordninger for etisk dyrevern. Det vil kreve husdyrproduksjon som vil tillate besøk fra kontrollmyndigheter og forbrukere til enhver tid. Og slutt på forhold hvor den eneste muligheten til å få innsyn i norsk kjøttproduksjon er med skjult kamera. Kjøttbransjen har videre en jobb å gjøre med å skape en holdningsendring av at forsvarlig dyrehold koster og derfor med påslag i prisen for etisk forsvarlig kjøtt.

Redd dyrene – slutt å spise dem
Antakelig er dette såpass ut i det blå at det eneste alternativet for å redde dyrene fra deres skjebne som råstoff i en profittdrevet industri er å slutte å spise dem. Få TV-programmer har antakelig gjort flere til veganere enn dette. Dette er nok den eneste realistiske løsningen hvor hver enkelt tar ansvar og gir sitt bidrag til å stanse denne grusomme mishandlingen av dyr som skjer i lukkede driftsbygninger, i dyretransport på veiene og i slaktehus uten vinduer.

Det kan godt være at det er sunt for kroppen å spise kjøtt, men det er sunnere for sjelen å la vær. Så lenge det finnes mat som ikke medfører å drepe er det et bedre valg, for dyrene og for vår menneskelighet.

Read Full Post »

Gaia_tv

There is a lot of really great stuff on Gaia TV! BUT the whole project, I suspect is controlled opposition. In spite of juicy and good information, it still contains a lot of dis-information. Greg Braden being one, probably Nassim Haramein another, and David Wilcock for sure, just to mention a few, with a lot of definite exceptions, making the channel on the whole absolutely worthwhile.

Today, science is our modern religion. Not science in itself, but the pseudo-science world view based on assumptions as Big Bang, Evolution, Gravity and The Heliocentric Theory. The whole idea of space, moon landings, Mars trips, space station, galaxies, Hubble teloscope and other science-fiction, –  completely without shreds of empirical evidence, except for being gigantic deceptions and lies the whole world buys into these days, because we have been spoon fed ever since we walked into a class room or turned on a TV.

Watching Greg Braden and the like, all these assumptions are taken for granted. On the surface he comes up with interesting ideas like the existence of ether, free energy, other civilisations etc, but underneath the viewer is at the same time indoctrinated into the modern pseudo-religious world view. To promote this modern religion is the purpose of Gaia TV, and probably why there is so much money behind it, and so many suspiciously professional presentations.

It is still mind control, a sugar coated pill for the spiritual, seekers and intellectually curious feeding them 80% truth and 20% lies. Ultimately sending them in the wrong direction, which is the basic purpose of controlled opposition. Control the critiques, before they control you. You will not find any flat earth videos on Gaia TV, a theme which very often smoke out conspiracy shills like David Icke, Alex Jones and other dubious foxes out of their nests. For the critical minded, who knows how to choose – Gaia TV is still good stuff, with 80% truth and 20% pure bullshit !

Read Full Post »

Older Posts »