Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

Moon

I en opprørstid hvor slagordet «Power to the People» dominerte tidsånden trengte vår tids religion et mirakel for å demonstrere sin makt. Månelandingen på TV var teknokratiets og det vitenskapelige evangeliets triumf over folkelig makt. Det var en demonstrasjon og test av moderne massemedias påvirkningskraft og nok en gang oppvisning av demagogiens første lov: En løgn gjentatt mange nok ganger blir en sannhet.

Månelandingene fant aldri sted andre steder enn i et filmstudio. Bare illustrasjonsbildet «Earthrise» viser dette med all tydelighet. Om dette bildet skule vært tatt fra månen burde jorden være mye større da jorden angivelig er fire ganger større enn månen. Og hvor er stjernene? Og skulle en lete etter flere bevis står de i kø. Denne forbrytelsen mot menneskeheten er ikke noe å feire, – vi burde skamme oss i vår godtroenhet og naivitet.

people

Read Full Post »

Pride

Selv om Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen går i Pride-tog for å samle stemmer og slå et slag for et åpnere og mer kjærlighetsfullt samfunn kan jeg likevel styre min begeistring. Denne årlige oppvisningen av seksuell frigjorthet er blitt en fargesprakende kavalkade som i utrykk og variasjoner overgår selv regnbueflaggets fargeskala. Med alt fra paroler av kjønnspolitiske fanesaker til et dansende freak-show av perversiteter. Pride-arrangøren FRI sine mål som innføring av et tredjekjønn, surrogatmødre og polygami kan jeg også styre min begeistring for.

Pride omfavnes likevel av media, statsministeren, politiske ledere og politisk korrekthet generelt fordi det er det rene glidemiddelet for en større plan av kjønnsnøytralisering av samfunnet. Kjønnene skal avskaffes. Forskjellene mellom mann og kvinne skal viskes ut i det vi gjør klar til det trans-humane samfunn hvor datateknologien styrer mennesket og ikke omvendt.

Dit er vi allerede på god vei. Allerede er over halvparten av alle ekteskap oppløst. Barn begynner i barnehagen før de er fylt ett år. De fleste bor i dag alene. Denne trenden vil fortsette til et samfunn av enkeltindivider hvor deres viktigste kontakt med omverdenen går gjennom en datamaskin i et liv kontrollert og overvåket fra vugge til grav. Sædbanker, prøverør og laboratorier vil overta formering og reproduksjon i et høyteknologisk samfunn hvor det vil bli vanskelig å se forskjellen på mennesker og roboter. De tenker likt, oppfører seg likt og er like forutsigbare som det de programmert til.

Både kvinnefrigjøring og Pride har en fasade av positive verdier som likeverd, åpenhet og frihet det er vanskelig å være i mot. Det er likevel trinn på vei mot en over lang tid planlagt dehumanisering, gjennom underholdningsindustrien, film, musikk, dataspill, TV, media, utdanning, politikk og en sentralisert styrt kulturutvikling av samfunnet. Pride er en dans mot alt annet enn frihet, men steg mot oppløsning av normer og verdier som en gang var en beskyttelse av et normalt og naturlig samfunn, for de som ennå er gamle nok til å huske det.

 

Read Full Post »

På tide å bli veganer?

pig

Brennpunktprogrammet på NRK: Griseindustriens hemmeligheter er rystende. Det avslører sjokkerende tilstander i norsk husdyrhold. Et bakgrunnsmateriale samlet over 5 år med skjult kamera fra 13 ulike grisefjøs og 5 slakterier avdekker en bransje hvor alvorlige brudd på dyrevern er regelen snarere enn unntaket. Her fremkommer holdninger overfor dyr så blottet for følelser og innlevelse at en nærmest skammer seg over å være menneske. De nakne fakta er nok dessverre representativt for store deler av griseoppdrett i Norge. I alt ble 23 grisefjøs oppsøkt og det ble funnet regelbrudd ved samtlige. Norun Haugens innsats for dyrene står det virkelig respekt av. Hennes engasjement, mot og vilje til å bringe dyrenes virkelighet fram i lyset er enestående.

Det ligger i systemet
Bondelaget, slakteriene og kjøttbransjen forsøker i sitt forsvar å skyve disse bøndene foran seg som brodne kar i en ellers sunn og ansvarlig kjøttproduksjon. De vil gjerne opprettholde glansbildene av gressende kurer og lykkelige griser i deres naturlige omgivelser på tross av at selv Mattilsynets rapporter viser at dette er svært langt fra virkeligheten. På ett år fant Mattilsynet avvik i 166 av 228 svinebesetninger i Rogaland, altså over 70 prosent. De fleste skyldtes syke og skadde dyr, akkurat slik NRK Brennpunkts viste oss.

Årsaken er ikke bare enkeltstående bønder som bryter reglene, men det systematiske presset i hele kjøttindustrien på lavest mulig pris og effektivitet. Det gjør både dyrene og bøndene til offer i en bransje hvor profitt betyr mer enn dyrevelferd.

Forsvarlig dyrehold koster mer
Dersom kjøttindustrien kan garantere for forsvarlig dyrehold som lever opp til bransjens egne reklamebilder vil nok de fleste forbrukere være villig til å betale mer for kjøtt de kan spise med bedre samvittighet. Dette vil kreve et langt strengere kontrollsystem og egne godkjenningsordninger for etisk dyrevern. Det vil kreve husdyrproduksjon som vil tillate besøk fra kontrollmyndigheter og forbrukere til enhver tid. Og slutt på forhold hvor den eneste muligheten til å få innsyn i norsk kjøttproduksjon er med skjult kamera. Kjøttbransjen har videre en jobb å gjøre med å skape en holdningsendring av at forsvarlig dyrehold koster og derfor med påslag i prisen for etisk forsvarlig kjøtt.

Redd dyrene – slutt å spise dem
Antakelig er dette såpass ut i det blå at det eneste alternativet for å redde dyrene fra deres skjebne som råstoff i en profittdrevet industri er å slutte å spise dem. Få TV-programmer har antakelig gjort flere til veganere enn dette. Dette er nok den eneste realistiske løsningen hvor hver enkelt tar ansvar og gir sitt bidrag til å stanse denne grusomme mishandlingen av dyr som skjer i lukkede driftsbygninger, i dyretransport på veiene og i slaktehus uten vinduer.

Det kan godt være at det er sunt for kroppen å spise kjøtt, men det er sunnere for sjelen å la vær. Så lenge det finnes mat som ikke medfører å drepe er det et bedre valg, for dyrene og for vår menneskelighet.

Read Full Post »

Gaia_tv

There is a lot of really great stuff on Gaia TV! BUT the whole project, I suspect is controlled opposition. In spite of juicy and good information, it still contains a lot of dis-information. Greg Braden being one, probably Nassim Haramein another, and David Wilcock for sure, just to mention a few, with a lot of definite exceptions, making the channel on the whole absolutely worthwhile.

Today, science is our modern religion. Not science in itself, but the pseudo-science world view based on assumptions as Big Bang, Evolution, Gravity and The Heliocentric Theory. The whole idea of space, moon landings, Mars trips, space station, galaxies, Hubble teloscope and other science-fiction, –  completely without shreds of empirical evidence, except for being gigantic deceptions and lies the whole world buys into these days, because we have been spoon fed ever since we walked into a class room or turned on a TV.

Watching Greg Braden and the like, all these assumptions are taken for granted. On the surface he comes up with interesting ideas like the existence of ether, free energy, other civilisations etc, but underneath the viewer is at the same time indoctrinated into the modern pseudo-religious world view. To promote this modern religion is the purpose of Gaia TV, and probably why there is so much money behind it, and so many suspiciously professional presentations.

It is still mind control, a sugar coated pill for the spiritual, seekers and intellectually curious feeding them 80% truth and 20% lies. Ultimately sending them in the wrong direction, which is the basic purpose of controlled opposition. Control the critiques, before they control you. You will not find any flat earth videos on Gaia TV, a theme which very often smoke out conspiracy shills like David Icke, Alex Jones and other dubious foxes out of their nests. For the critical minded, who knows how to choose – Gaia TV is still good stuff, with 80% truth and 20% pure bullshit !

Read Full Post »

abort

Abortloven gir kvinner rett til å avbryte et svangerskap dersom dette av ulike grunner ikke skulle passe. Abortmotstanderne har alltid hatt det sterkeste moralske kortet fordi det er ikke til å komme utenom at abort er å ta liv. For de fleste trumfer de pragmatiske grunnene i dette tilfellet de moralske. Kvinner vil ta abort likevel og det gjøres bedre av leger enn av kvakksalvere. Derfor fikk vi fri abort. Ikke fordi det er moralsk riktig, men fordi det er mest praktisk.

Det blir en ny situasjon når kvinner ikke ønsker å abortere svangerskapet, men kun abortere enkelte barn i tilfeller av tvillinger eller flere. Grunnlaget for fri abort som mulighet til å avbryte et uønsket svangerskap synes å være glemt i det abort nå av mange oppfattes som en absolutt rettighet. For dem spiller slike detaljer derfor ingen rolle. Det ropes isteden så høyt opp om begrensning av kvinners frihet at det overdøver enhver debatt om verdier og moral.

I dette tilfellet har Stortinget latt de moralske grunnene veie tyngre enn de pragmatiske. Noen ganger kan det være det riktige. Det viktige er likevel ikke å glemme at abort i utgangspunktet er å ta liv og uønsket i en ideell verden. Å definere det ufødte barnet som en utvekst i kvinnekroppen som kan fjernes når en vil, er mangel på ærefrykt for livet og tap av vår menneskelighet.

PS. De sterkeste tilhengerne av fri abort tilhører ofte de deler av kvinnebevegelsen som har lykkes å kriminalisere horekunden og helst ser pornografi sensurert og forbudt. Det virker unektelig motsetningsfullt når begrunnelsen overfor disse temaene er utelukkende moralske. Dersom en er pragmatisk i abortspørsmålet, bør en ikke også være pragmatisk når det kommer til prostitusjon og pornografi? Dette settet av doble verdier, – er det hva som kalles dobbeltmoral?

Read Full Post »

greed

Viking stadion heter visst nå SR-bank arena. Bare man har penger nok kan man tydeligvis bane seg vei inn i språket og kulturen som en bulldoser, og tvinge byens befolkning til å bli annonsører for deres bedrift.

Skal ikke også Viking bytte navn til SR-bank-laget i samme slengen? Kan en kostbar renovering av Domkirken for eksempel finansieres med et navnebytte til McDonald’s-kirken? Budsjettsprekken i Kulturhuset må vel kunne repareres med et navnesalg? Det er sikkert nok av rike personer interessert i å få et bygg oppkalt etter seg? Skulle kommuneøkonomien svikte hva med å selge bynavnet? Betyr det noe om vi bor i Stavanger eller for eksempel i Google-City?

I en by hvor man knapt kan male huset sitt i den fargen man vil uten at myndighetene griper inn for å beskytte kulturen i det offentlige rom, er det virkelig ingen grenser for denne form for offentlig forsøpling? I en by hvor gatenavn velges gjennom folkevalgte prosesser, er det for signalbygg tydeligvis fritt fram for navn som ellers oppnås gjennom heder, respekt og anerkjennelse og ikke selges til høystbydende.

Denne måten å prege det offentlige rom, språket og kulturen med reklame for en bedrift går over en grense. Det er et overgrep innbyggerne burde beskyttes mot, slik vi ellers har rett til å reservere oss mot reklame i postkassen eller telefonsalg. Det er et overgrep å bli tvunget til å gjøre reklame for SR-bank bare fordi en skal på en fotballkamp eller konsert. Både DNB arena, og nå SR-bank arena er en alvorlig feil. Det er brudd på anstendig markedsføring og burde vært ulovlig. Det bør rettes opp med andre navn, dess mindre vi er en by som for lengst har solgt sjelen for penger?

Read Full Post »

Kierkegaard

Det finnes fortsatt minoriteter flertallet har rett til å hakke på, utstøte og mobbe. Aftenbladet benyttet seg nylig av denne retten i lederartikkelen 25.mai overfor tre minoritetsgrupper hvis forbrytelse det er å mene noe annet enn flertallet. Det er klimaskeptikere, vaksinemotstandere og dem som fortsatt tror jorden er flat. De er i følge lederartikkelen «enten irrelevante eller til og med direkte farlige».

En stor forskjell
Alle tre emnene faller utenfor fordi Aftenbladet mener de ikke er del av en seriøs vitenskapelig debatt. Her taler hersketeknikkene sitt tydelige maktspråk ved ta seg retten til å definere hva som er seriøst. Både klimaskeptikere og vaksinemotstandere utgjør store kunnskapsbaserte grupper også innenfor akademia med både professor- og legetitlene i orden og med nok faglig tyngde til å forsvare seg i hønsegården. De er nok lite komfortable med å bli sammenlignet med den mest marginaliserte gruppen, den aller minste hakkekyllingen knapt kommet ut av skallet. Dette er ikke en gruppe som fortsatt tror jorden er flat og nekter å skifte mening. Det er omvendt. De har trodd jorden er en roterende kule like siden de trådte sine barnsben inn i et klasserom, men har i møte med kunnskap skiftet mening. Det er en stor forskjell.

Et ensomt standpunkt
Et slikt standpunkt hvor fallhøyden knapt kan bli større, er ikke noe en kommer til uten grundige undersøkelser. Det er heller ikke et standpunkt som velges for moroskyld. Det kommer nemlig med en høy pris i form av latterliggjøring, utstøtelse, stigmatisering og mobbing. Det er et synspunkt få i ansvarlige stillinger kan uttrykke offentlig uten å miste jobben. Det er en billett til bunnen av meningstyranniets hakkeorden og et ensomt sted å være. Selv om det kan være en trøst at stadig flere av disse kyllingene klekkes ut hver eneste dag og antas å utgjøre per dato flere millioner på verdensbasis. Tilsvarende øker motstanden og aktive mottiltak. Foreløpig kalles det for farlig, neste trinn kan bli sensur og at det blir ulovlig. Å karakterisere meningsmotstandere som farlige er maktmisbruk. Det er en begrensning av ytringsfrihet og hindrer en åpen debatt. Det er vel og bra at kunnskap er makt, men makten til å definere kunnskap er større.

Ingen ny debatt
Hva Aftenbladet og de fleste ikke har fått med seg, er at dette er ingen ny debatt. Gjennom hele 1800-tallet var den heliosentriske modellen ingen selvfølge i vitenskapelige kretser. Det var en aktiv debatt hvor det ble utført eksperimenter, publisert artikler og bøker. Særlig kjent er Michelson-Morley eksperimentet i 1881 som skulle bevise at jorden roterer ved målinger av lys. Da dette eksperimentet viste det motsatte ble løsningen Einsteins relativitetsteori for å forklare seg ut av problemet med en abstrakt matematisk formel uten empirisk grunnlag. Det var først da tyske rakettforskere med Wernher von Braun i spissen som med sin kjente nazi fortid i 1958 gunnla NASA og siden brakte bildene av jorden sett fra verdensrommet at denne debatten stilnet. Disse portrettene av jorden og som i forkant var åpningen i omtrent samtlige amerikanske kinofilmer siden 1930, hadde en slik overbevisningskraft at den heliosentriske modellen er blitt en vitenskapelig opplest og vedtatt sannhet det i dag er tabu å stille spørsmåltegn ved.

Enorme konsekvenser
Til nå har ingen norske medier presentert kritikken av den heliosentriske modellen etter den journalistiske gullstandarden av fremstille en sak likeverdig fra begge sider. Argumentene og begrunnelsene for at noen kan komme til et slikt standpunkt slipper ikke til i samfunnsdebatten. Det skal ignoreres, latterliggjøres og aktivt bekjempes. Det er forståelig fordi problemet er ikke logikken, men konsekvensene. De er enorme og mer enn hva folk flest og samfunnet kan tåle.

Ibsen behandlet sannhetens to sider mesterlig i teaterstykkene Vildanden og En folkefiende. Det første viste sannhets destruktive side for; «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra ham med det samme.» I en Folkefiende tar Ibsen et oppgjør med middelmådighet, folkemeningen og «den forbannende kompakte majoritet» og beskriver varsler-rollen med mesterlig presisjon. Begge sannhetsapostlene i Ibsens skuespill var leger. De ordinerte hver deres medisin. Spørsmålet blir hvilken pille en vil velge, den rød eller blå. Den ene for å sovne, – den andre for å våkne opp.

matrix

Read Full Post »

Older Posts »