Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

Smartby

Stavanger skal bli en såkalt smartby. Det har våre lokale politikere bestemt. Når politikere sier noe, er ofte det omvendte resultatet. Er Smartby orwellsk nytale for at vi egentlig kommer til å bli dummere?

Ingen informasjon
Ingen jeg kjenner er blitt smartere av å få smart-telefon eller smarte-strømmåler, snarere tvert i mot gjør disse hypertekniske løsningene oss ofte dummere, mer sårbare og avhengig av komplisert teknologi ingen enkeltmennesker har oversikt eller kontroll over. Dersom internett ikke virker er vi tilbake til steinalderen.

Ja, data er flotte greier, men i dag kan ingen knapt skrive lenger eller utføre hoderegning, mens det meste er redusert til å trykke med en finger. Sosiale ferdigheter reduseres når stadig mer av livet flytter over på sosiale medier. Tankelivet ensrettes når massemedia, underholdningsindustrien, motebransjen og musikkverdenen stort sett kommer fra en kilde.

Fra de siste 50 årenes teknologiske utvikling fra TV-apparatets innførelse ser utviklingen ut til å være omvendt proporsjonal med vår menneskelighet. En utvikling som skal akselereres ved å gjøre byens innbyggere til prøvekaniner i framtidens robotsamfunn. Dette er besluttet over hodet på oss og det er gitt minimalt med informasjon om noe som dramatisk kan forandre våre liv og hvordan det blir å bo i denne byen.

Hva har vi i vente?
Smartby prosjekter dukker opp flere steder i Europa og inngår i en større sammenheng av å erstatte stadig flere menneskelige funksjoner med høyteknologi. Stavanger kan bli en by hvor det ikke går an å bruke kontanter. Ingen arbeider i butikker lenger annet enn å fylle opp hyllene, kassene er selvbetjente, mens det meste blir likevel bestilt på nettet og levert på døren. Ingen får kjøre bil lenger, de erstattes med selvgående og ulykkesfrie biler. Innbyggerne blir microchippet slik at GPS i bilene oppdager fotgjengere eller barn i trafikken lenge før de er synlige. Personer som går seg bort er lett å spore. Microchippen under huden erstatter PIN koder og kredittkort, all betaling og nøkler skjer bare ved å scanne hånden. Her finnes også alle medisinske opplysninger, slik at sykehuspersonalet kan reagere momentant i tilfellet det skjer noe. Kriminalitet vil bli eliminert fordi alt er overvåket. Turer til Prekestolen eller Kjerag erstattes av opplevelsessentre med tre D-animasjon med mye flottere naturopplevelser og alltid godt vær.

En feil retning
Ikke alle synes dette er en framtid å glede seg til. Verken byens politikere eller innbyggere er neppe klar over konsekvensene av et slikt valg. Ingen teknologisk oppfinnelse har antakelig endret samfunnet mer enn internett. Foreløpig har vi bare sett begynnelsen. Med transhumanisme erstattes stadig flere biologiske og psykologiske funksjoner med dataløsninger. Et naturlig liv skal fases ut, men tilrettelegges og designes.

Det er mange fantastiske sider ved data, men skadevirkningene er antakelig langt større. Kanskje har vi skapt et Frankensteinmonster? Istedenfor at vi styrer teknologien, styrer den oss. Dersom vi ikke tar makten over teknologien vil framtidens robotsamfunn gjøre også oss til roboter. Stavanger som smartby er et slikt steg i feil retning.

Read Full Post »

En sann tragedie…..

iphone_1940Rogaland Teater har satt opp Ibsens udødelige teaterstykke, En folkefiende på høstens program. Få av Ibsens skuespill er mer aktuelt enn dette. Få har beskrevet varslertematikken mer mesterlig enn ham. Her alle ingrediensene. Varsleren mer lojal overfor sannhet enn trygghet, mer lojal overfor rettferdighet enn løgn og mer lojal overfor å si fra enn å bevare ro og orden. Mot seg får han hva Ibsen kaller den forbannede kompakte majoritet. Det er folkemeningen og den instinktive flokkmentaliteten med sitt velorganiserte borgervern og vakthunder til håndhevelse av Janteloven for å ta seg av sauer som går ute av takt med flokken. Medias opportunistiske rolle av å snu kappen etter vinden, tute med ulvene og være mikrofonstativ for makthaverne treffer Ibsen like godt den gang som nå.

Dagens varslere
I dag lever Edward Snowden på hemmelig adresse i Moskva. Han har varslet om amerikanske myndigheters ulovlige overvåking i store deler av verden. Dersom han blir utlevert til USA risikerer han dødsstraff. Det samme gjelder Julian Assange, grunnleggeren av Wikileaks. Prisen han betaler for å ha fortalt sannheten om myndighetenes kriminelle handlinger er et liv innenfor en ambassadebygnings fire vegger i London.

Med internett og datasamfunnets eksplosive vekst i tilgang på informasjon har graden av avsløringer og konspirasjonsrealisme økt tilsvarende. Stadig flere våkner opp til en virkelighet hvor offisielle forklaringer ofte er sannheter med store modifikasjoner. I en slik tid velger Rogaland Teater å sette opp en Folkefiende som en komedie!

Feil varedeklarasjon
At teaterinstruktører synes de må finne opp Ibsen på nytt har teaterpublikum måtte venne seg til. Isteden for å få fram brodden, nerven, intensiteten og sjelen i Ibsens skuespill lojal og ydmyk overfor både teksten og dramatikeren er resultatet ofte en spikersuppe helt uten kraft, næring eller smak. Nå skal det lages fruktsuppe. Oftest er det å pryde seg med lånte fjær og forsøke å gå i sko så store at de fleste instruktører går seg vill. Å kalle slike omskrivninger inspirert av Ibsen, ville vært en riktigere varedeklarasjon. I en tid hvor kunstbegrepet er like innholdsløst, relativt og meningsløst som en telefonkatalog i steinalderen er det selvsagt fritt fram for det meste i alle kunstformer.

Et bedøvet samfunn
Problemet med varsling i dag er at ingen bryr seg. Nyheter om skandaløse og groteske avsløringer av maktmisbruk, økonomisk svindel og alvorlige forbrytelser møtes med et skuldertrekk, fra folk flest, media og maktapparatet. Eller enda verre, når keiseren paraderer uten klær, er frykten for å se sannheten så lammende at de fleste bevisst eller ubevisst velger fortrengning og nekter å tro sine egne øyne. Informasjonsstrømmen er videre så overveldende at de fleste synker ned i en rus av digital bedøvelse. Det eneste som overlever er behovet for å bli underholdt, føle seg bra og være i en god stemning. Varslere er derfor upopulære, den gang som nå. De blir folkefiender. De blir ikke klovner man skal le av. Slik sett er Rogaland teaters forvandling av et tragisk, alvorlig og aktuelt teaterstykke til en komedie en speiling av denne generelle bedøvelsen. Det er en sann tragedie.

Read Full Post »

obey

Hvis du våkner en morgen og internett ikke virker har du følgende problemer:

  • Ingen tilgang på informasjon fra om verden fra andre enn naboer som heller ikke har tilgang på informasjon.
  • Telefoner vil neppe virke da de også er avhengig av internett
  • Kanskje vil radio virke, men tvilsomt da radio-stasjoner neppe kan sende eller fungere uten internett.
  • Ingen tilgang på penger eller bank-tjenester
  • Ingen butikker vil være åpne da ingen betalingsterminaler vil virke
  • Bensinstasjoner vil være stengt
  • Strøm og vanntilførsel vil antakelig opphøre
  • Ingen offentlige transportmidler ville fungere, buss, tog eller fly.
  • Sykehus og helsetjenester vil fungere med sterkt begrenset kapasitet.

Ingen back-up
Noe av det første man lærer når man entrer dataverdenen er hvor viktig det er med back-up eller sikkerhetskopiering. Dersom filer blir ødelagt eller datamaskinenen blir stjålet er det ikke synd på den som ikke har gjort denne grunnleggende og elementære sikkerhetsforanstaltningen.

Men når det gjelder dataverdenen selv kjøres det konstant uten back-up.
Det er ingen plan B om internett ryker.

Tilbake til steinalderen
Ingen av samfunnets grunnleggende og vitale informasjonssystemer vil virke. Vi vil være tilbake til steinalderen. Det vil være som samfunnet får et mega hjerteinfarkt. Snakk om å ha alle eggene i én kurv?

Maskinene har tatt over
Datamaskiner og TV er maskiner. De er blitt som Frankensteinmonstre. De har fått sitt eget liv og styrer oss mer enn vi styrer dem.

Hvor dum og uansvarlig går det som samfunn egentlig an å bli?

Read Full Post »

Mind-Control-1

JEG ER FOR VITENSKAP, men mot vitenskapisme. Jeg er for vitenskap som systemtatisk, kunnskapsbasert, empirisk og logisk undersøkelse av verden vi lever i. Vitenskapisme er når vitenskap blir en virkelighetsoppfatning basert i vår tid på tre fundamentale dogmer det er fullstendig tabu å stille spørsmålstegn ved.

DOGMER DET IKKE FINNES holdbare empiriske bevis for annet enn abstrakte matematiske og teoretiske modeller – er ren teologi:

1) Heliosentrisme
2) Darwinisme
3) Big Bang

ALLE DISSE TRE og kulejord-teorien speisielt, gjør at mennesket får et manipulert og forstyrret forhold til naturen og seg selv. Programmert inn i en synstetisk virkelighetsoppfatning uten mening, intensjon og hensikt. Alt er oppstått av kaos. Alt kommer fra tomhet. Alt er tilfeldigheter. Mennesket er bare et støvkorn i universet, et null og niks og et betydningsløst usselt vesen, best egnet til å være en slave. Derfor er vitenskapisme en forbrytelse mot menneskeheten ved å frarøve vår storhet, hensikt og utfoldelse av menneskets potensial av kunnskap, kærlighet og frihet.

MANGE SYNES RELIGION er ille av å kontrollere fri og selvstendig tenkning og erstatte tro med viten. Vitenskapisme er mye verre. Religion skjuler ikke at det er tro, – vitenskapisme poserer som udiskutabel sannhet. Selv verdens religioner har akseptert vitenskapismens synstetiske virkelighetsmodell basert på den heliosentrisme. Det er blitt den grunnleggende universelle programmeringen som har gjort menneskeheten til slaver og mentale krøplinger ute av kontakt med verden og naturen vi lever i.

Read Full Post »

Kjære Aftenbladet

Reading-NewsDet er rart å tenke på hvordan nyhetsstrømmen i Aftenbladet og media generelt, både på nett og i papirutgaven er så totalt forskjellig fra nyhetsstrømmen jeg mottar fra mine 1572 venner på Facebook. Det kan godt være at jeg har en litt spesiell vennekrets på Facebook, men jeg tror ikke det. Jeg tror det speiler et noenlunde snitt av den norske befolkning, med stor aldersspredning og fra mange steder i landet. Det vil være mer enn nok tallmateriale i en hvilket som helst gallup eller statistisk undersøkelse.

Et tema som så godt som ingen av mine venner er opptatt er sport. Det er hva Aftenbladet stort sett fyller halvparten av sin førsteside på nett med. Det svært mange av mine venner er opptatt av utenom  bilder av katter, naturopplevelser, reiser og det siste nye profilbildet er kritisk søkelys på makt, økonomi og politikk. Igjen et tema som er totalt fraværende i Aftenbladet, i hvert fall med en kritisk vinkling.

Hvem skal vi stole på? Hvem gjengir nyhetsbildet mest korrekt? Aftenbladet som opprettholder et slags glansbilde av at alt i verden er normalt, i sin skjønneste orden og verden går sin stille og rolige gang. Eller Facebook som riktignok med en tidvis kaotisk og subjektiv vinkling tegner et bilde av en verden i oppløsning, innvandring gått amok, kriminelle og korrupte politikere, pedofile nettverk, meningsløse kriger og en verden styrt av psykopater. I en tid av universelt bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonær handling, sa George Orwell. Facebook er en slik stemme, mer enn etablerte media.

Takk Aftenbladet – du har vært en trofast venn gjennom mange år, men nå har du mistet all mening, substans og troverdighet. Du er kjøpt og betalt. Men har vel alltid vært middelmådighetens stemme, trofast og lojal overfor makten og politisk korrekthet. Tidene forandrer seg. Skal Aftenbladet få leserne tilbake må de begynne å skrive om hva som virkelig skjer i verden, og ikke bare servere propaganda.

Read Full Post »

Tatoo

Stadig flere synes kroppen må forskjønnes med tatoveringer. Det er blitt mote og en konkurranse i selvhevdelse. Ikke alle er like begeistret. Tatoveringer særlig med destruktive motiver kan ha langt større skadevirkninger enn ødelagt hud, men gi fysiske og mentale skader tatoveringsbransjen ikke vet om. Tatoveringer kan være en lek med krefter en ikke bør spøke med.

Engangsmaleri for livstid
Mange betaler i dyre dommer og går gjennom et smertehelvete for å ødelegge ellers vakker hud. Ropet om oppmerksomhet er tydeligvis høyere enn verdsettelse av kroppens naturlige skjønnhet, men ofres til fordel for en skjult forakt for kroppen. I en slags misforstått selvforherligelse og egotripp reduseres kroppens mest følsomme og delikate organ til et lerret og engangsmaleri for livstid.

Før var tatoveringer mest forbundet med fulle sjømenn. Slike tatoveringer hadde sin egen sjarm. Motivene var ofte enkle som hjerter og navnet på kjæresten. Ofte møtt med beundring på badestranden og var et statusmerke for at de hadde vært til sjøs. Nå har tatoveringer tatt helt av. Noen nøyer seg med en diskret utsmykning for å markere litt individualitet og personlig stil. Andre knuser sparegrisen og investerer i mer heldekkende tatoveringer på store deler av kroppen.

Det gjør også vondt å bli tatovert, litt som å få huden skrapt opp av ru asfalt. Så graden av tatoveringer har også en betydelig macho-faktor omvendt proporsjonal med forekomsten av naturlig hud.

Ikke alle er begeistret
Selv om slike dekoreringer er noe de fleste mødre, bestemødre og svigermødre kan styre sin begeistring for, er konsekvensene nok større overfor fremtidige arbeidsgivere. Med en svær edderkopp tatovert på halsen, eller en slange eller øgle over skjortekraven vil nok en del jobber bli uaktuelle for all framtid.

Det mer alarmerende er dog valg av motiver. Svært mange ser ut til å ha en egen tiltrekning til reptiler, krypdyr, slanger, djevler og demoner. Hodeskaller og andre dødssymboler er også populært. Død, fordervelse og destruksjon er enda et uttrykk for tøffhet og den allerede omtalte macho-faktoren. En dominerende del av tatoveringer ser rett og slett helt jævlige ut.

En farlig lek
Demoner og djevler finnes imidlertid også ut over fantasiens verden. Vi er ikke alene og det vrimler av skapninger på andre eksistensplan enn vårt. Ikke alle disse skapningene er snille. Slik naturen inneholder rovdyr gjør lavere eksistensplan det også. De er ikke synlige på samme måte som vi ikke kan se radiobølger, eller se elektromagnetiske bølger utenfor lysspekteret, men det betyr ikke at de ikke finnes.

Ved å dekorere kroppen med bilder av djevler og demoner og gjøre dem til personlige idealer stiller en inn på deres frekvens og kroppens finere energisystem kan fange opp slike negative demoniske krefter. Slik vi trenger mat, er demoner også sultne og trenger energi for å leve. Deres foretrukne mat er menneskelig energi i form av negative følelser. Når de finner seg en vert fester de seg, suger livskraft og langsomt infiserer tankelivet i stadig mer negativ retning for å bli en god «matprodusent». Om en ender tappet for energi, mentalt forstyrret, deprimert, aggresiv, utsatt for vold eller selv blir en voldsutøver kan det være tegn på at demonene overtar styringen av sinnet. Dette er mulige skadevirkninger tatoveringsbransjen sjelden informerer om. Kanskje det er på tide at de gjør?

Read Full Post »

Bok_hvem-er-jeg_annonse_FB

Bestill boken her: paaske@online.no

Read Full Post »

Older Posts »