Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

Snakket med naboen min over gangen i dag om hva hun synes om Corona.
– Nei, det er jeg slett ikke interessert i å snakke om, svarte hun kontant.
– Jeg jobber på pleiehjem. Der følger vi myndighetenes anbefalinger til punkt og prikke.
– Jeg tror ikke på konspirasjoner. Alle andre oppfatninger er totalt galskap.

Etter en slik kraftsalve og storm av følelser var det ikke lett å få et ord inn på høykant, men jeg prøvde med litt flere spørsmål.
– Dette er den største krisen vi har opplevd siden 2.verdenskrig, er det ikke viktig at vi i det minste snakker sammen?
– Som sagt, jeg stoler på myndighetenes anbefalinger og jeg kjenner ingen som ikke gjør det.
– Vel, nå kjenner du en, svarte jeg.

Samtalen kom ikke videre, og styrket ikke akkurat naboforholdet.

I familien har jeg også loddet stemningen. Et hysterisk anfall i den andre enden av telefonen ved antydning om tvil til den offisielle forklaringen gjorde Corona i vår familie til et ikke-tema, ofret på alteret av familiefreden. Siden har vi ikke snakket sammen.

Ibsens ord om å ta livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar lykken fra ham med det samme, gjelder fortsatt. ‘Normalistene’ er alt fra utrygge til i full panikk. Hypnotisert av skremselspropogandaen 24/7. Ute av stand til å reagere på andre måter enn med bedøvelse, likegyldighet, fornektelse, depresjon og frykt, som raskt går over i sinne, aggresjon og i verste fall vold.

De kan ikke forholde seg rasjonelt, men reagerer utelukkende følelsesmessig. Fakta er irrelevant. Det eneste som betyr noe er om en tror på myndighetene eller ikke. Det blir et trosspørsmål. Å diskutere Corona med ‘normalistene’ er like umulig som å diskutere religion med religiøse fanatikere. De tror på det de har behov for å tro på. Trygghet er for de fleste viktigere enn sannhet.

Corona har ført til en ekstrem polarisering av samfunnet, hvor kritikere er i ‘normalistenes’ øyne usolidariske, uansvarlige, forrædere, farlige, fanatiske, sinnsforvirrede konspirasjonsteoretikere og fiender av samfunnets grunnleggende verdier av ro og orden.

‘Normalistene’ fra dem kritiske til Corona er hjernevaskede, ute av stand til å tenke, ukritiske, ordrefølgere og lydige slaver på nivå med sauer. Tenker, føler og oppfører en seg som en sau, må en også forvente å bli behandlet som en sau. Partene står svært langt fra hverandre.

Å snakke sammen er grunnleggende menneskelig. Det er viktig i kampen mot de-humaniseringen av samfunnet som Corona har ført til. Masketvang er et symbol på å bringe alle stemmer til taushet og redusere menneskelig kontakt til et minimum. Derfor er det viktig å snakke sammen.

————————————-

PS. Det finnes også en voksende del av tvilere. De skjønner at noe er riv ruskende galt, men tørr ikke stille spørsmål av fare for å bli latterliggjort, miste venner, bli sosialt utstøtt og i mange tilfeller miste jobben. Det siste gjelder spesielt journalister, politikere, leger og helsepersonell i et samfunn hvor det straffer seg ikke å gå i takt.

Read Full Post »

Farvel til en venn

Til minne om Ingerid Frogner (1925-2012)

Min venn var døende. Hun hadde fått diagnosen og kort tid igjen å leve. Det skjer noe med oss når de siste sandkornene i timeglasset hos noen som står en nær, kan telles i måneder og dager.

Vår dødelighet åpner ofte hjertet til vår sårbarhet og menneskelighet. Det ble så tydelig i henne. Et sterkt sjelelig nærvær og en nesten barnlig åpenhet skinte gjennom henne og gjorde de siste stundene vi hadde sammen så givende, levende og berikende. 

Hun var på vei til en annen del av landet for å være sammen med sine barn og barnebarn i den siste tiden hun hadde igjen. Hun skulle ta nattoget den kvelden. Vi hadde tatt avskjed med hverandre tidligere på dagen. Men om kvelden var det som hun kalte på meg.
– Kom og si farvel til meg på stasjonen !

Jeg hastet avgårde. Ankom et kvarter før toget skulle gå. Toget var langt med flere sovevogner. Jeg visste verken hvilken vogn eller kupé hun var i. Ingen passasjerer satt i gangene. Alle dørene inn til kupéene var lukket.  Bak en av dem satt hun. Hun visste ikke jeg skulle komme. Mobilen hennes var skrudd av. Det så ut til en bomtur.

Jeg går opp langs vognene og ser inn gjennom et av alle vinduene. I et øyeblikk får jeg et glimt av en jeg synes ligner på hennes barnebarn som ledsager henne på reisen. Hun lukker døren bak seg og går inn i en kupé. Jeg tar sjansen, følger etter, banker på, – der møter jeg øynene til min venn på sengekanten som smiler mot meg.

Vi fikk noen verdifulle minutter sammen. Så hørte vi togfløyten. Tilbake på perrongen ble jeg stående og se toget langsomt gli inn i høstnatten og borte i mørket.  

For de astrologi-interesserte
Horoskopet for dette øyeblikket viser Krepsen på Ascendanten. Det handler om omsorg, nære følelser og intuitive signaler. Effekten blir ytterligere forsterket ved at Månen som hersker over Krepsen også er på Ascendaten. Månen er i opposisjon til Pluto og åpner for magien, det plutselige, uventede og transformerende. 

Fra mitt perspektiv er jeg representert ved Ascendanten og Månen spesielt. Jeg er på plass i meg selv ved at Månen er i sitt eget tegn, og ytterliggere kraftig ved å være i 1. hus, stedet for handling og initiativ. Min venn er representert med herskeren over 3.hus fordi dette huset står for venner. Hus-spissen er i Løven, så hun er representert ved Solen. Den er i Vekten hvor den er svekket ved å være i fall og viser hennes helsetilstand. Dog er Solen sterk ved å være i 5.hus, og viser at hun befinner seg i gode omgivelser og blir tatt vare på nettopp av sine barn. 

PS. Nekrolog over Ingerid Frogner i Stavanger Aftenblad.

Read Full Post »

Erna-Solberg

Det stormer rundt oss. Økonomien knaker i sine grunnvoller. Frykten sniker seg rundt hushjørnene, 1-meters regelen isolerer oss, demokratiske friheter er satt på vent og samfunnet går gjennom store endringer. Kapteinen på skuten i henholdsvis USA og Norge er Donald Trump og Erna Solberg. Blir seilasen kraftig nok vil mange foretrekke sterkt lederskap. Våre friheter vil villig byttes ut med håp, arbeidsplasser, helse og trygghet. Norges suverenitet kan gå samme vei, i bytte med en taburett i en verdensregjering. Slik har demokratier avgått ved døden før. Vil det skje igjen, – også i Norge?

Valgår i USA
3. november går den valgdeltakende delen av det amerikanske folk til de elektroniske urnene for å gi Donald Trump fornyet tillitt eller mistillit. Foreløpig ser få kandidater ut til å kunne utfordre ham, dess mindre Hillary Clinton utsetter pensjonisttilværelsen, finjusterer medisineringen og kaster seg inn på oppløpssiden i kappløpet om plassen i førersetet på verdens, enn så lenge, ledende supermakt. Trump har klart seg gjennom den første presidentperioden uten de alt for store ripene i lakken. Han har ikke startet noen kriger. Han har unnlatt løfter om å stanse tortur, slik hans forgjenger ikke maktet å innfri. Verden har måtte venne seg til enda en ny cowboy i presidentstolen. Kravene til folkeskikk og anstendighet i det politiske toppsjiktet er blitt vesentlig senket med en bajas i verdens viktigste yrke. Mange kjenner på avmaktsfølelsen når verdens supermakt ledes av en president så fjernt fra den politiske kulturen, dannelsen og idealene Amerika en gang var grunnlagt på. Etter Vietnam, Irak, Afghanistan og endeløse kriger og statskupp verden over har drømmen om Amerika falmet. Mange hyller likevel Trump i fravær av alternativer, men ikke de samme som en gang elsket Amerika.

Ropet etter den sterke mann
Det politiske klimaet fram mot valget kan by på kraftige høststormer etter måneder med Corona-frykt, ‘lock-down’, ‘social distancing’, munnbind, økonomisk sammenbrudd, massearbeidsledighet, økende misnøye og protester blant store deler av det amerikanske folk. Bortsett fra at presidenter i USA ikke blir valgt, men utvalgt, er sannsynligheten stor for at verden må leve med sirkus Trump i fire år til. De fleste presidenter i USA blir gjenvalgt dess mindre de blir skutt. Trumps kandidatur ligger godt an i løypen.

Krisetilstandene sender et kraftig ekko fra 1930-årenes Europa. Ropet etter den sterke mann vil vende tilbake. Folk vil samle seg om den første og beste farsfigur som kan levere det minste halmstrå av håp i bytte mot demokratiske friheter. Det har skjedd i historien igjen og igjen. Vil det også skje med Trump?

Da Hitlers nazistiske håndlangere satte fyr på Riksdagen i Berlin i 1933 og la skylden på kommunistiske terrorister fikk Tyskland nye terrorlover. Det juridiske og konstitusjonelle grunnlaget ble lagt til rette for at Hitler kort tid etter kunne innsette seg selv som diktator. Det samme har skjedd i USA. Etter terrorangrepene på Tvillingtårnene 11.september 2001, også omtalt som det amerikanske nødnummeret 911, fikk USA lignende terrorlovgivning, The Patriotic Act. Den sittende presidenten har nå fullmakter til å bli enerådende etter sitt eget forgodtbefinnende, uten å spørre verken Senatet eller Kongressen. Er det kun et tidsspørsmål til Trump bruker dette trumfkortet og skifter yrkestittel fra president til diktator? Hvor USA samtidig skifter konstitusjon fra skinndemokrati til politistat og åpent diktatur? Vil EU og mange andre land gjøre det samme?

Den skjulte makten
Historiebøkene vil gjerne ha oss til å tro av verdensbegivenhetene er tilfeldige og styres av enkeltpersoner. Uten Adolf Hitler, hadde det ikke blitt noen 2. verdenskrig. Hadde det ikke vært for Lee Harvey Oswald ville John F. Kennedy kunne nyte sitt otium på et gamlehjem på Floridas solkyst. Fortsatt med vakre Jaqueline ved sin side, og hun hadde sluppet å gifte seg med den ekle greske milliardæren Onassis, – et ekteskap ingen riktig forstod.

Slik fungerer ikke historien. Det er en sterk undervurdering av den skjulte makten som tekker i trådene på den politiske scenen, fremskaffer aktørene, legger forholdene til rette og plasserer dem der. Eller slik Franklin D. Roosevelt uttrykte det: «I politikk skjer ingenting tilfeldig. Hvis det gjør kan du vedde på at det var planlagt slik.»

Den skjulte makten er usynlig, uangripelig og vanskelig å forstå nettopp fordi den er skjult, hemmelig og forbeholdt de innvidde og innsiderne i systemet. Godt organisert i en pyramidestruktur hvor alle følger ordre etter prinsippet, ‘need to know’, slik at kun den øverste eliten har full oversikt og kontrollerer systemet. Selvsagt er dette en grov forenkling, men i prinsippet er verden en gigantisk maurtue hvor alle har sin plass, og ingenting overlatt til tilfeldighetene. Kun effektene er synlige av en makt bak kulissene som kontroller alle nivåer av samfunnet: Religion, vitenskap, utdannelse, økonomi, politikk, militærvesen, politi, rettsapparat, massemedia, kultur, filmindustrien, musikkbransjen og selvsagt internett gjennom giganter som Facebook, Youtube og Google.

En ny verdensorden
På en slik bakgrunn må vi forstå endringene som skjer i verden i dag. Det er for nærsynt å studere enkeltpersoner og enkeltbegivenheter. De må ses på bakgrunn av det sentrale politiske temaet i de neste 10 årene; innføringen av en ny verdensorden, New World Order. Dette har politiske ledere verden over snakket om i de siste 30 årene. Dette er hva norske politikere bærer en FN-pinn på jakkekraven for å signalisere sin tilslutning til. Det er prosessen av voksende globalisering mot en stadig mer sentralstyrt verden. Men først må økonomien knuses, samfunnet slik vi kjenner det opphøre, alle demokratiske friheter fjernes og en stor del av verdens befolking reduseres, før er ny verdensregjering blir en realitet. Kina blir antakeligvis verdens fremtidige supermakt etter modell av Aldous Huxley og George Orwells framtidsvisjoner, slik Kina mer eller mindre har implementert det allerede i dag.

Virkemidlene for å oppnå dette er satt i aksjon. Nedstegning av verden som følge av Corona har fjernet de fleste demokratiske rettigheter og vil ha katastrofale økonomiske konsekvenser. Det nytter lite å påpeke at dødstallene for vanlig sesonginfluensa er de tredobbelte av Corona. Likevel innfører styresmaktene verden over ekstremt drastiske tiltak. Det er bare begynnelsen på omfattende samfunnsendringer i årene som kommer. Donald Trump vil fortsatt stå på broen som kaptein på vår tids Titanic en god stund framover.

En Krepse-nasjon
Fra et astrologisk synspunkt styrker det Trumps kandidatur at hans personlige planetenergier er på bølgelengde med USAs horoskop. Med 4.juli som nasjonaldag er USA en Krepse-nasjon. Hjemmefølelsen står såpass sterkt at de færreste amerikanere bryr seg om å lære et annet språk enn sitt eget. TV, Coca Cola, hamburgere og junk-food gjorde tidlig den amerikanske befolkning til stuegriser og med like tidlig verdensrekord i fedme. Få nasjoner har flere TV-seere per kvadratkilometer enn dem. Ingen kriger kan være for langt unna for å true nasjonens sikkerhet. Utenom Nord Korea er ingen land mer pansret og beskyttet enn USA. Med Trumps ambisjoner om å overgå Den kinesiske muren er veggen mot Mexico fortsatt under bygging. Landets utstrakte krepseklør i form av verdens største krigsmaskin holder kontinuerlig terrorister, gorillastater, bananrepublikker og fiender på behørig avstand, uansett hvor de måtte befinne seg i verden. Heller ikke innad på hjemlige fronter tar ordensmakten med silkehansker på urokråker. Amerikanske fengsler har over 2 millioner fanger. 20 prosent av alle fanger i verden sitter bak lås og slå i et amerikansk fengsel.

Trump og astrologien

Donald-Trump

Trump har tre planeter i Krepsen, Merkur, Saturn og Venus. De legger seg på samlingen av Venus, Jupiter, Solen og Merkur i samme tegn i USAs horoskop. Det tyder på at han oppfattes som en mann av folket og gir stemme til nasjonens sjel. Siden Elvis har få bidratt til å personifisere den stereotype oppfatningen av amerikanere mer enn Donald Trump. Alt er stort og ‘larger than life’ i USA. Eller som en venn uttrykte det. «Det som er bra i USA, er sykt bra. Det som er dårlig i USA, er sykt dårlig.» Utvilsomt er USA et land av ekstreme kontraster og ytterligheter, karakteristisk for en slik konsentrasjon av planetenergier både i personlige horoskoper og for nasjoner.

Trumps Sol og Uranus på USAs Mars i Tvillingene er ikke et godt tegn på en nasjon som har spesialisert seg på krig. Han er ikke den rette til å ha atomkofferten ved siden av sengen. Tvillingene er impulsive, mentalt hyperaktive, skiftende, ustabile og rastløse. Med opprørsplaneten Uranus like i nærheten kan denne effekten ganges med ti. Tvillingene har en dobbelthet også et Janusansikt. For det meste er de sosiale, hyggelige og omgjengelige, men brått kan humøret skifte og de blir avvisende, irrasjonelle, kyniske, kalkulerende og brutalt hensynsløse. Det er noe kaldt over Tvillingene og speiler noe av Merkurs opportunistiske, uansvarlige, barnslige og luftige natur. Utvilsomt har Trump en mørkere side på lager og har liten medfølelse når det må knuses egg for å lage omelett.

Stormannsgalskapens vekst og fall
29° Løven er et gradtall verdt å holde øye med hos maktpersoner fordi det sammenfaller med fiksstjernen Regulus. Når en planet i horoskopet innenfor en grads nøyaktighet treffer dette punktet i Zodiaken gir det ofte karakteristiske uttrykk knyttet til den aktuelle planeten. I følge tradisjonelle tolkninger fører det til, «mot, nobelhet, ambisjoner, maktutøvelse, misbruk, despoti og stormannsgalskap. Et aristokratisk og kongelig sus kan følge med i dragsuget med høy sigarføring og majestetisk stil. Men suksess har en betingelse av å overkomme fristelsen til å ta hevn. Den som feiler vil møte sitt nemesis med ydmykelse, tap av status, posisjon, bli dratt gjennom gatene og kastet for ulvene.»

Trumps Mars er under innflytelse av Regulus med en mulig nedtur i vente slik det ofte går med diktatorer når de blir styrtet.

Bill Gates er også verdt å nevne i denne sammenhengen med sin Pluto-Jupiter konjunksjon sammenfallende med Regulus. Hans rolle som verdens datakonge og nå selvutnevnt vaksinegeneral kan komme til å dele en lignende skjebne.

Hva med Erna?
Uten alt for store personlige sammenligninger, har Erna Solberg en lignende rolle som Trump i kraft av å være landets statsleder. Stortingvalget er først i 2021 og mye kan skje innen den tid. Under Corona-krisen er hun i manges øyne, nærmest en nasjonens Winston Churchill og i ferd med å heve sin status til den nye Landsmoderen. En rolle hun i så tilfellet overtar etter Gro Harlem Brundtland fra hennes tre regjeringsperioder fra 1981-1996. Sjansene for at statsministeren også etter 2021 fortsatt heter Erna er store. Også på bakgrunn av astrologien, med flere sammenfallende trekk med hennes amerikanske kollega.

Horoskopet
Fiskenes tegn er ikke hva en mest forbinder med statsledere og slagkraftige politikere, men med forgjengere som Jens Stoltenberg og Mikhail Gorbatsjov er det utvilsomt håp også for Erna. Horoskopet hennes er enkelt, men med få konsentrerte og sterke konstellasjoner som gir stor gjennomslagskraft. Særlig opposisjonen mellom Solen og Pluto er en storslegge og karakteristisk for en person som søker makt, vet å bruke den og ofrer gjerne eget velvære til fordel for å ha rett og nå sine mål.

Fiskenes emosjonelle innflytelse er indirekte og gjør at hun som sin forgjenger Jens, ofte holder seg i bakgrunnen og trør først til når det er nødvendig. Hun styrer med en rolig autoritet og slik Gorbatsjov fikk Sovjetstaten til å gå i oppløsning, klarer kanskje Erna noe lignende med Grunnloven. Hun gjorde allerede et forsøk på statskupp under Corona-krisen ved å foreslå at regjeringen måtte få diktatoriske fullmakter til å kunne sette Stortinget til side. Det lykkes ikke i første omgang, men kanskje i neste?

Erna og Norges horoskop
I Norges horoskop vibrerer hennes energier i Fiskene i takt med nasjonens Neptun, med en mulig bedøvende effekt til følge. Hun kan bli betraktet som en reddende engel, få gudinnestatus og en aura av blendende makt. Antakelig vil hun få hele befolkingen vaksinert enten de vil eller ei. Likevel kommer det nok ikke til redde store deler av befolkningen. Corona-viruset kan mutere til en mer aggressiv og uovervinnelig variant og myndigheter, helsevesen og begravelsesbyråer blir maktesløse i det dødstallene stiger i uoverskuelige antall. 5 G vil også bli lagt ut over landet under hennes styre med ytterligere subtil påvirkning på folkehelsen med mulige mystiske sykdommer og symptomer til følge. Neptun har en tendens til å tilsløre. Myndighetene ville ikke bare kreve munnbind, men også bind for øynene i det voksende sensur tar strupetak på ytringsfriheten. Den avgår en stille død i det statskontrollen og overvåkingssamfunnet spinner sitt edderkoppnett ut over bygder, byer og alle de tusen hjem.

Månen i Krepsen er en litt for hjemmekjær plassering for en statsminister, men alliert med Mars sender det henne på krigsstien klar for å følge ordre i det den nye verdensorden sakte men sikkert marsjerer fram og Norge går på billigsalg til den internasjonale storkapitalen bit for bit. Videre er hennes Sol og Merkur på landets Saturn. Det utfordrer henne til å ta ansvar for nasjonen og på bølgelengde med måten makt håndteres på her i formyndermenneskenes hjemland. Nordmenn trenger ingen vakthunder til å passe på dem, de passer på hverandre.

Norges første diktator?
Jupiter-Saturn konjunksjon var gjennom historien karakteristisk for konger. I Steinbukken er dette en sterk plassering og bidrar til at hun kan håndtere makt. Med Jupiter med på laget kan både visjoner, toleranse og de kompromissvillige egenskapene et liv i politikken krever følge med på kjøpet. Hun har nettopp vært gjennom sin andre Saturn return, hvor Saturn vender tilbake for annen gang til der den var da hun ble født. Et viktig vendepunkt. For henne sammenfalt det med Corona-krisen og ble en innvielse i lederskap i en kritisk tid.

Dersom Corona-krisen går inn i sin andre fase og tilstandene forverrer seg, skal en ikke se bort fra at Erna Solberg vil innføre enevelde, gjøre som hun tidligere har bedt om å sette Stortinget til side, og si som mange kvinner, – dette er så alvorlig at her må jeg bestemme. I så tilfellet vil Erna Solberg få mer til felles med Donald Trump enn mange vil kunne styre sin begeistring for, og bli Norges første diktator.

Erna Solberg 24.februar 1961, kl. 19.50, Bergen
Fødselstidspunkt usikkert. Det kom til forfatteren i en drøm hvor han møtte Erna Solberg og spurte henne. Hvis hun er født tidligere på dagen vil hun ha Månen i Tvillingene.

Erna-Solberg_horoskopNB. I følge en kilde som skal ha kontaktet datteren er Ernas Solbergs fødselstidspunkt kl. 17. Det gir henne Løve-Ascendant. Det er spesielt interessant fordi den er på 29 grader Løven sammenfallende med fikstjernen Regelus omtalt for både Donald Trump og Bill Gates. Det er en signatur ofte er til stede i horoksoper til personer som søker makt og har stor makt og hvor Erna Solberg altså også tar del.

 

Norge, 7. juni 1905 kl. 11, Oslo.

Donald Trump 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

USA, 4. juli 1776, kl. 17.10, Philadelphia, USA.

PS. Artikkel tidligere publisert i Medium nr 4 – 2020.

 

Read Full Post »

Yogasenteretet

I forbindelse med flytting fra en server til en annen forsvant Yogasenterets hjemmeside. Den så ut til å være tapt for alltid. Web.archive.org samler imidlertid på milliarder av hjemmesider og det meste som skjer på nettet. Hele hjemmesiden finnes der fortsatt intakt og fungerende.

Yogasenterets første hjemmeside ble opprett i 1996, ble oppdatert i 1998 og eksisterte fram til 2018. Her finnes 120 artikler, noe gått ut på data, og annet ikke. Siden kan besøkes her for gamle og nye lesere.

Siden finnes her:

Read Full Post »

Astrologi og Corona

Hva sier stjernene om den dramatiske tiden vi befinner oss i? Går det snart over, eller har vi større ting i vente? Med utgangspunkt i forutsigelser gjort i oktober 2019 i artikklen: 2020 – året det ble så bratt,  i Mediums Årshoroskop for 2020, foretas en gjennomgang av de store linjene i de største planetariske syklusene med stor innvirkning på historien og verdenssamfunnet. Gjennomgangen forutsetter et visst kjennskap til astrologi, men er forsøkt å imøtekomme lavest mulig terskel inn i astrologiens verden.

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Astrologiske betraktninger skrevet i oktober 2019 og publisert i Mediums Årshoroskop for 2020. Artikkelen er kommentert i april 2020 i videoen: Astrologi og Corona.

Den gang Charlie Chaplin fikk verden til å le, Sigurd Hoel skrev Syndere i sommersol, champagnen fløt og sparkepikene sprellet livlig på scenene i London, Paris og Berlin ble det snakket om «De glade 20 årene». Det spørs om ettertiden kommer til å si det samme om de 20 årene vi nå innleder. Kanskje er det kun pessimisten som vil bli lykkelig over planetkonstellasjonene for året som kommer, mens vi andre må se lyst på framtiden med fantasiens hjelp?

Artikkel: 2020 – året det ble så bratt

Read Full Post »

Flock-of-sheep

Den hvite
Corona er en helt tilfeldig virus oppstått fra flaggermus i Kina. Det går snart over bare vi deltar i dugnaden. Vasker vi hender, holder 2 meter avstand, sitter hjemme, laster ned appen og følger myndighetenes anbefalinger vender samfunnet snart tilbake til normalen. Alt vil bli som før. Erna Solberg er en dyktig statsleder. Alle begrensninger av demokratiske friheter er et nødvendig onde og bare midlertidig. Konspirasjonsteorier er ondsinnete, forvirrete, skadelige og alltid feil. Media leverer nyheter til å stole på. Dette går bra. Vi sitter i livbåten nå og hjelpen er på vei. Snart kommer vaksinen og da er vi reddet. Liker ikke svarte sauer. De er alt for negative og dessuten er deres skrekkscenarier så usannsynlige at de faller på sin egen urimelighet.

Den grå
Det er noe som ikke stemmer. Dette virker helt ute av proporsjoner. Det er en overreaksjon å stenge ned hele verden på grunn av en virus som knapt tar menneskeliv i forhold til vanlig influensa. Mange sier også virus ikke smitter gjennom luft eller overflater, men kun gjennom væsker som blod, spytt, og vaksiner. Kanskje er det et forsøk på å selge vaksiner? Det er uansett alvorlig bekymringsfullt, men best ikke å tenke for mye på det. Det er så mange rare konspirasjonsteorier der ute. Det er farlig å tro på dem. Dette går nok over hvis vi holder oss i ro.

Den nyklipte
Dette er en opprydning og utrensning av all korrupsjonen og maktmisbruket i verden. Trump og kretsen rundt ham er i ferd med å ordne opp. «Deep State» skal fjernes og Q-bevegelsen vil skape en ny, fri og fantastisk verden med Trump som verdensfrelser. Dr. Shiva Ayyadurai og andre gode krefter arbeider innenfor det politiske systemet. Bill Gates, Dr. Fauci og andre vil bli avsatt. Folk vil gjøre opprør og den diktatoriske maktovertakelsen av verden vil mislykkes.

Den svarte
Corona er biologisk krigføring mot menneskeheten. Det er første trinn i implementering av en ny verdensorden, New World Order. Dette inkluderer en dramatisk reduksjon av verdens befolkning. Første stadie er å skape nok frykt i befolkningen til frivillig la seg vaksinere når vaksinen snart kommer. Samt legitimere tvungen vaksinering for dem som ikke vil. Samtidig opprettes 5 G. Befolkningen tvinges vekk fra hytter og utkantstrøk og inn i byer og tettsteder. En vaksinert befolkning i kombinasjon med 5 G er et biologisk våpen hvor folk vil dø i millioner, – antakelig milliarder. Dødeligheten vil bli forklart med at Corona-viruset har mutert til en mer aggressiv form. Det vil ikke være noen «vitenskapelig påvist sammenheng» mellom vaksine, 5 G og dødelighet. Et perfekt våpen. På tide å våkne opp, helst før sauetransporten når slaktehuset.

NB ! Mer info:

Se intervju med Dr. Rashid Buttar. Det ble fjernet fra Youtube etter 9 millioner visninger. Finnes fortsatt på Bitchute:

https://www.bitchute.com/video/hEJo0N8693RL/

 

 

Read Full Post »

Ibsen

Ibsen behandlet sannhet i to skuespill: Villanden og En folkefiende. I begge stykkene er det en lege: Dr. Relling i Villanden og Dr. Stockmann i En folkefiende. De har hver deres behandling for sannhet. Dr. Relling: «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra ham med det samme.» I Villanden viser Ibsen det destruktive i å fortelle sannheten. Sannhetsapostelen, konspirasjonsteoretikeren og fanatikeren Gregers Verle må på død og liv fortelle lille Hedvig at hun er et uekte barn og Hjalmar hun elsker over alt på jord, egentlig ikke er hennes far. Det knuste familien, Hedvig skjøt ikke Villanden, men seg selv. En sann tragedie.

Det fører også til ulykke i turistbyen når Dr. Stockmann oppdager at badevannet er forgiftet. Han trodde han kom med en god nyhet og at problemet kunne løses. Behandlingen Dr. Stockmann foreskriver er sannhet, – en sannhet ingen vil ha. Så han blir problemet, og ikke problemet han gjør oppmerksom på. Få har beskrevet varsler-rollen bedre. Dr. Stockmann: » Minoriteten har alltid rett. Den sterkeste er den som står alene.»

Corona: Hvilken doktor har den rette medisinen: Relling eller Stockmann ???

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Få trodde Donald Trump ville finne veien til Det hvite hus. Nå er han her. Blir det en presidentperiode med happy ending, eller har USA fått en ny kaptein klar til å seile Titanic inn i vinternatten? Vi forsøker med astrologien å finne svar.

En degenerert kultur
For mange var valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton som å velge mellom tannverk på høyere eller venstre siden av munnen. Trumps suksess kan nok skyldes det amerikanske folkets misnøye med det politiske systemet. Med Hillary Clinton ville det bli enda en av haukene fra den politiske eliten, mens Donald Trump er et friskt pust, et nytt ansikt og en handlingens mann klar for å knuse egg for å lage omelett.

I en nasjon hvor kunnskapsnivået er i fritt fall, utdanningssystemet er i krise og det korporative mediemonopolet gjør folk stadig dummere, er Donald Trump et symptom på samfunnsmessig degenerering og økonomisk, politisk og kulturelt forfall. Det er et langt sprang fra Georg Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og andre av grunnleggerne av den amerikanske konstitusjonen til Donald Trump.

Den amerikanske drømmen er over
Etter 2. verdenskrig ble stafettpinnen som verdens ledende stormakt brakt videre fra Storbritannia til USA. Gjennom historien har verden alltid hatt et sentrum for politisk herredømme og lederrollen innen kunst, kultur, utdannelse, vitenskap, teknologi og levestandard. Det begynte i sivilisasjonens vugge i Asia og flyttet stadig lenger mot vest til Midt-Østen, Romerriket, Europa og etter 2.verdenskrig til USA. Denne storhetstiden for USA har passert middagshøyden. Den amerikanske drømmen er over, og med Donald Trump våkner vi til en amerikansk virkelighet som blir alt annet enn en drøm. Få sa det bedre enn Leonard Cohen: Du kommer neppe til å like det som kommer etter Amerika.

Et moderne kongehus
I USA blir ikke presidenter valgt, de blir utvalgt. Josef Stalin sa det ganske greit, det viktigste er ikke hvem folket stemmer på, men hvem som teller stemmene. I USA foregår valget ved hjelp av elektroniske stemmemaskiner. De er levert av et privat firma hvor myndighetene av patentmessige hensyn ikke har tilgang på programvaren eller mulighet til å kontrollere at maskinene leverer riktige resultater. Dette er en grei ordning hvis valgresultatet ikke går i ønsket retning, og skulle det likevel skje står alltid høyesterett klar til å omgjøre et valgresultat slik det for eksempel skjedde med Al Gore til fordel for George Bush Den Andre. Når presidentvervet kan gå i arv fra far til sønn slik det skjedde i Bush familien og fra mann til kone, slik det nesten skjedde hos familien Clinton, ligner det mer på et monarki enn en republikk. Uansett er presidenten kun en gallionsfigur på et skip hvor helt andre krefter enn presidenten styrer kursen.

Når demokratier dør
Valget av Donald Trump sender et dystert ekko fra Mussolini og Hitler. Det en gang kapitalistiske systemet av fri konkurranse og frie markedskrefter har gått over i sin neste fase av monopolisme og videre til korporatisme. Det er en form for kommunisme hvor korporasjonene i form av multinasjonale selskaper eier og kontrollerer det meste av samfunnet og ikke minst staten og det politiske systemet. De styrer lovene og tilrettelegger for en politikk som først og fremst tjener eierne av korporasjonene og ikke folket. Resultatet er makt og rikdom konsentrert på stadig færre hender. En liten overklasse kontrollerer og har tilgang på det meste av landets ressurser, middelklassen går i oppløsning og de fleste i samfunnet blir eiendomsløse, underbetalte, fattige og bør betrakte seg som heldige hvis de har en jobb.

Gjennom de nye terrorlovene etter 9/11 har USA fulgt den samme framgangsmåten som Mussolini og Hitler. De ble begge valgt gjennom demokratiske valg, men gjennom lovendringer ble det gjort juridisk mulig for den sittende statslederen etter for eget forgodtbefinnende å innsette seg selv som diktator. Denne muligheten har nå også Donald Trump. Antakeligvis er det kun et tidsspørsmål til en krisesituasjon oppstår og han finner det maktpåliggende og mye enklere å være diktator slik han er vant med. Donald Trump er kun ett av flere trinn i en systematisk prosess av å avvikle et demokrati. Med Donald Trump som president ligger alt til rette for å gjøre USA til en politistat og et korporativt styrt diktatur.

En eksplosiv blanding
Når et horoskop faller på en astrologs øyne er det tre ting en ser på først, – Solen, Månen og Ascendanten. Det er de tre mest dominerende kreftene som preger personligheten. Følgelig forsøker en å danne seg et bilde av hvordan disse tre kreftene funger sammen. Så hvordan er en person med Solen i Tvillingene, Månen i Skytten og med Løve-Ascendant?

Utvilsomt er dette en eksplosiv blanding, når Tvillingene er lufttegn og Skytten og Løven er ildtegn. Både Månen og Ascendanten er hvordan en person projiserer seg utad og Solen står for det egentlige innholdet. Ordtaket, tomme tønner romler mest, har sjeldent passet bedre.

Både Månen i Skytten og Løveascendanten gir grunnlaget for en voldsom framtoning, stort engasjement og hvor det snakkes med store bokstaver. Skytten tenker stort, elsker frihet og hater begrensninger, har en tendens til å føle seg overlegen og overvurderer ofte seg selv. Dette blir ikke bedre i Løven hvor selvoptatthet og forfengelighet erstatter de siste rester av klokskap og refleksjon som Skytten tross alt leverer i gode stunder.

Med Solen i Tvillingene er det livlig med ideer, ofte impulsiv tenkning og en tendens til å ri flere hester samtidig. Det kan bli til mange baller i luften og Tvillingens største svakhet er overfladiskhet, løgnaktighet og en tendens til å velge de raskeste og enkleste løsningene. Han har tross alt klart å snakke seg til å bli president og ikke uten grunn. Det harmoniske aspektet til Jupiter kan vekke mange av Tvillingenes positive egenskaper av organisasjonstalent, lagspiller og en god formidler. Det er mye positivt å si om dette horoskopet, og når sjokket har lagt seg skal en kanskje være forsiktig med alt for sterk forhåndsdømming. Kanskje er han bare en intelligent person som forsøker å spille dum. Det er tross alt lettere enn omvendt.

Bekymringer
En av flere bekymringer er dog at han mangler jord i horoskopet. Det vil si at ingen av planetene er i jordtegn, men horoskopet er dominert av luft og ild og vann. Et fraværende jordtegn viser ofte mangel på bakkekontakt, manglende tålmodighet, utholdenhet og liten evne til å ta det med ro. Franklin D. Roosevelt anbefalte en leder å være som en gammel sko. Det vil si en som har gått mye, er godt slitt, er rund i kantene og med et avslappet og flegmatisk temperament. Donald Trump har ingen av delene.

Blant bekymringene er også Solens tette kontakt med Uranus. Det gjør ham til en opprører, rebell, eksentrisk, en som liker å bryte grenser og provosere. Han har lite i mot å få folk mot seg, tvert i mot trives han med det. Han kan handle impulsivt, være uforutsigbar, har sansen for å overraske og slår til som lyn fra en klar himmel. Som forretningsmann kan dette være et talent for å se muligheter og gripe sjanser andre ikke våger, men som president i et stormaktpolitisk klima enda under sterk innflytelse av den hissige spenningen mellom Pluto og Uranus, er dette langt fra gode nyheter.

Merkur uten aspekter i Krepsen er en løs kanon. Tenkningen er dominert av følelser i et sinn lett påvirket av impulser, stemninger, innfall og humørsvingninger. At Merkur er uten aspekter forsterker tendensen fra Sol-Uranus konjunksjonen med å være alene, av oppleve å ha verden i mot seg og ofte med egenrådighet og hensynsløshet til følge.

Konfliktsky, vil man neppe kunne kalle Donald Trump. Med både krigsplaneten Mars og katastrofeplaneten Pluto tett på Ascendanten og Solen som horoskophersker i konjunksjon med revolusjonsplaneten Uranus er dette signaturen på en person en ikke har lyst å bli uvenner med.

Følelseslivet
Her er sterke følelser godt kamuflert av en machio-fasade, store ord og handlekraft. Det er ofte dype og såre følelser begravd når Saturn er i Krepsen. Her stikker de uforløste temaene omkring omsorg, nærhet og intimitet dypt. Med Saturns tette kontakt med Venus er han særlig sårbar overfor avvisning fra kvinner. Av frykt for å bli avvist og vise egen sårbarhet foretrekker han å dominere kvinner. Hans avslørte degraderende og vulgære omtale av kvinner er utvilsomt ekte nok. Ekteskapet med en 24 år yngre fotomodell er neppe uttrykk for et modent kjærlighetsforhold. Ingen afrodiasia er bedre enn makt og penger. Mange kvinner faller for det på tross av utseende, alder eller rar frisyre.

Denne følelsesmessige umodenheten viser seg i det meste denne mannen gjør og sier i en nærmest karikatur av den vestlige verdens dekadente verdier av selvopptatthet, grådighet og hensynsløshet.

Trump-og-Mussolini

Trump og Mussolini
Flere har bemerket ansiktsuttrykk, gester og portrettlikhet med den italienske diktatoren Benito Mussolini (1883-1945). Likhetene slutter ikke her, også horoskopene viser sammenfall i temperament og med mange av de samme drivkreftene. Begge horoskopene har en dominans av de samme tre tegnene, Tvillingene, Løven og Krepsen. Det gir den samme eksplosive blandingen av ild og luft, og med en sterk følelsesmessig komponent fra vanntegnet Krepsen i tillegg. Saturn spiller også en lignende rolle overfor Mussolini ved å være i tett sammenfall med Månen slik den er det for Trumps del i forhold til Venus. Det gir dem et felles tema omkring avvisning fra kvinner og et sterkt behov for selvhevdelse og dominans overfor kvinner som en kompensasjon.

Mussolini mangler også planeter med jord i horoskopet, med unntak og Uranus og Neptun som i en slik sammenheng er av mindre betydning. Den samme manglende graden av virkelighetsnærhet ser ut til å mangle, og med tilsvarende tro på selvkonstruerte luftslott.

Mussolini ble lynsjet og drept i 1945 og Trump ble født året etter. Det utelukker ikke en lynrask inkarnasjonsmessig resirkulering, selv om det astrologisk ikke er tydelige tegn på at det har vært tilfellet.

Mussolini_horoskop_1

USAs horoskop

USA-og-Trumps_horoskoper

Donald Trump har mange sammenfallende planeter med USAs horoskop. Månen viser hvordan offentlige og berømte personer blir oppfattet av publikum. Når hans Måne er på USAs Ascendant er han nærmest en personifisering av folkementaliteten og viser USAs sanne ansikt slik det fremstår i verden for tiden. Et folk får tydeligvis de politikerne de fortjener.

Hans lykkeplanet Jupiter på USAs Saturn viser at han er i stand til å tenne håp og optimisme der hvor de fleste føler skoen trykke. Hvor det er vanskeligheter og begrensninger tilbyr han løsninger.

Hans planeter i Krepsen harmonerer godt med USAs horoskop med både Solen, Venus og Jupiter i dette tegnet. Det er en signatur på at han er på bølgelengde med folkesjelen og det beste USA for tiden kan fremskaffe som deres leder. Mange, særlig hvite, vil se i ham en ekte amerikaner, hva nå det enn er.

Hans Sol og Uranus knytter seg til USAs Mars og Uranus. Det er et illevarslende tegn fordi han gir energi til USAs allerede aggressive krigslyst. Den minste provokasjon vil lett kunne komme ut av proporsjoner hvor han finner fram storsleggen istedenfor fluesmekkeren. Denne mannen ved spakene i verdens mest krigshissende nasjon er foruroligende.

Donald Trumps Sol havner nøyaktig på Descendanten i USAs horoskop. Mens Ascendanten er soloppgangspunktet i horoskopet er Descendanten det motsatte, der hvor solen og de øvrige planetene går ned under horisonten. Mens Ascendanten er hvor en nasjon fødes og oppstår, er Descendanten hvor den opphører og går under. Når Donald Trumps Sol plasserer seg på dette punktet er dette kanskje en dypere symbolikk og viser at med Donald Trump er USAs storhetstid over. USA har nådd sin solnedgang og seiler nå inn i formørket framtid. Stormakter har gått under før – USA er neppe noe unntak.

Logo_poesi

Benito Mussolini 29. juli 1883, kl. 14.00, Dovia Il Predappio, Italia
Donald Trump, 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

Read Full Post »

The-Goop

Hva galt har Gwyneth Paltrow gjort for å bli så brutalt slaktet med den aller groveste kjøttøksen av Dagbladet anmelder? Å lage en grensesprengende Netflix serie om alternative former for terapi og selvutvikling var alt som skulle til. Serien provoserte journalisten til de grader at han knapt kunne finne sterke nok ord. Han endte med å brøle mot fjernsynsskjermen: «Dra til hælvete, Gwyneth.»(Les anmeldelsen her.)

Det ble overskriften. Utenom å trille en på terningen ble det demonstrert et skremmende lavmål for grov og vulgær omtale. Sterkere kan forakt og vemmelse knapt uttrykkes på norsk, verken på tomannshånd eller offentlig. Det er ikke bare motbydelig og respektløst å ønske Gwyneth Paltrow å dra til helvete, men Christopher Pahle ser ut til å være der allerede.

Hans innledende bedyrelse av forkjærlighet til vitenskapelig og journalistisk etterrettelighet mister all troverdighet i en anmeldelse så nedrig, fordømmende, hånlig og grotesk usaklig at grensene for all anstendighet for lengst er overskredet og ingen avis verdig.

Dagbladet ser ut til å spesialisere seg på å ha sterke meninger på tema de ikke har greie på. Slik boken til sjaman Durek ble slaktet, partert og offentlig sjikanert på feil premisser er det nå Gwyneth Paltrows tur. Problemet denne gangen er en journalist så menneskelig avstumpet at han kun ser gråstein når denne serien faktisk er gull.

Serien er grensesprengende fordi den åpner dører og utforsker nye muligheter for vekst, utvikling og bedre helse, på alle plan fysisk, mentalt og åndelig. Serien handler om å vekke sin personlige kraft, og i dette tilfellet særlig henvendt til kvinner. Innenfor den alternative verden er dette ikke nyheter, men det er nytt å løfte disse temaene fram til et så stort publikum som en Netflix dokumentar representerer.

Hver eneste episode utvider genser. Allerede første episode introduserer lovlig terapeutisk bruk av hallusinogene stoffer. Dette er i psykiatrisk grenseland og personer som ble kurert for alvorlig depresjon og Irak-veteranen som overkom post traumatisk stress og to selvmordsforsøk gjennom denne form for terapi fortjener å bli tatt på alvor.

Neste episode med «Ismannen» eller Wim Hof med et tyve-talls verdensrekorder og spesialist i å mestre kulde og ekstreme temperaturer burde fortjene mer enn en på terningen og et gjesp fra TV-stolen. Hans program med isbading har transformert livene til tusener, der i blant deltakerne i serien. Han er grundig vitenskapelig testet og en levende demonstrasjon på at det umulige likevel er mulig.

Episoden om kvinners seksualitet er åpen, ærlig og respektfull i sin behandling av fortsatt tabubelagte emner som kjønnsorganer, orgasme og naturlig nytelse i en kultur hvor seksualitet har vært definert på mannens og huleboerens premisser siden steinalderen. 90 år gamle orgasme-guru Betty Dodson er uansett standard imponerende og et levende eksempel på at orgasmer er sunt og noe vi kanskje bør ha mer av.

Hver eneste episode er representert med vitenskapelige fakta, referanser til seriøse undersøkelser og ofte med leger, forskere og psykiatere som har spesialisert seg i behandlingsformer utenfor vitenskapelig allfarvei. Det kan være ubehagelig når grensene for den vitenskapelige realitetsorienteringen blir utfordret, men er det ikke nettopp det som har drevet vitenskapen framover?

Serien fortjener ros for å bringe oss ut av komfortsonen, teste evnen til å ta inn nye tanker og la seg utfordre av det ukjente. Angrep er ikke det beste forsvar overfor det ukjente. Dagbladets patetiske stormangrep med de aller største slakteredskapene var omvendt proporsjonalt med journalistens egen frykt og sneversynthet. Så lettskremte er heldigvis ikke de fleste TV-seere. De våger å tenke i nye baner og la seg inspirere av serier som viser at verden tross alt går framover.

 

Logo_poesi

Read Full Post »

Older Posts »