Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

Running

Sylvi Listhaug har truffet en betent nerve i hennes uttalelse på Facebook om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Et nærmest samlet Storting, norsk presse og det meste av politiske synsere overgår hverandre i fordømmelse. Arne Strand i Dagsvavisen kaller det for den verste politiske uttalelsen i etterkrigstiden og ekspertene mener dette er høyrekstrem hat-retorikk. Arbeiderpartiet kobler dette sammen med 22.juli og mener at Sylvi Listhaug håner ofrene etter massakren på Utøya.

At dette er langt fra hva Sylvi Listhaug mener spiller ingen rolle fordi dette er en sak som kan utnyttes for helt andre mål enn moralsk indignasjon. AP tapte forrige valg så det suste. Med mistillitsforslag mot justisministeren kan AP nå utnytte dette moralske kaoset og tilrane seg regjeringsmakten. Nå kan Jonas Gahr Støre endelig bli statsminister likevel.

Bortsett fra dette skitne spillet og en uhederlig og kynisk måte å bli landets øverste leder fortjener Sylvi Listhaugs uttalelse å ses i den konteksten den antakelig er ment og fra perspektivet av landets justisminister.

En stein i skoen for enhver justisminister er utvilsomt Mullar Krekar. Han er leder for en terroristorganisasjon, men har i årevis fått beskyttelse og fritt opphold. Mer nærliggende og snarere elefanten i rommet, er det faktum at tusenvis av identitetsløse asylsøkere oppholder seg i Norge. Mange blir i landet også etter avslag på søknader om asyl og går under jorden. Muligens er antallet på størrelse med en middels norsk by.

Enkelte av dem kan være krigsforbrytere, kriminelle og terrorister. Dette skal selvsagt ikke mistenkeliggjøre alle asylsøkere, men overfor personer uten identitet har landets innbyggere i prinsippet ingen sikkerhet. Frp er vel det eneste partiet som mener at det er viktigere å beskytte norske borgere mot personer myndighetene ikke vet hvem er ved å plassere identitetsløse asylsøkere på lukkede mottak.

I en slik kontekst er spissformuleringen verken uhyrlig eller høyre-ekstrem. Den er sann. Sylvi Listhaug er justisminister. Beskyttelse av norske borgere er hennes fremste anliggende. Hun gjør bare jobben sin.

Read Full Post »

real-ghost-story-good-and-evil

«Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see»
Strawberry Fields – The Beatles.

Takk for gratisabonnement på Klassekampen. Med sin marxistiske fortid poserer den som radikal og kritisk. Det er den kanskje innenfor den etablerte virkelighetsoppfatningen, men når hele dette paradigmet er grunnleggende feil, så blir alt feil. Her er beskrivelsen av et annet paradigme jeg mener er mer korrekt og i større grad i overensstemmelse med virkeligheten.

Livet er et bevissthetsfenomen
Verden slik vi opplever den er The Matrix. Det er en drømmeverden. Det er en konstant flux av bevegelse, slik elektroner bombarderes mot en TV-skjerm og fremkaller bilder. Livet er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig. Livet finnes for all del, men det gjør også en drøm om natten, en film, et dataspill eller internett. Fjern strømmen fra alle datamaskinene og det er ikke noe internett lenger.

Livet er ikke et fysisk objekt, fordi et fysisk objekt må ha en avgrensning og lokalitet. Det må begynne og slutte et sted. Med et spørsmål som hvor slutter verdensrommet er det åpenbart at verden ikke er fysisk, men et fenomen i tid og rom omsluttet av ubegrenset eksistens og evighet. (Se evt. video: What is under the flat earth.)

Denne drømmeverdenen må vi likevel forholde oss til fordi vi tror den er virkelig. På grunn av denne uvitenheten om virkelighetens natur har vi en sjelelig rolle å spille på livets scene. Vi må delta i livets drama og gjøre våre sjelelige oppgaver og møte livets utfordringer.

Dette er beskrevet i flere åndelige tradisjoner. Vi finner det i Bibelen, Bhagavad Gita, hos Platon, Shakespeare, Strindberg og interessant nok, også i maktelitens egen spirituelle praksis, satanisme.

Med Aristoteles skjedde det er brudd med dette grunnleggende idealistiske synet. Verden ble ikke lenger åndelig eller et bevissthetsfenomen slik hans læremester Platon hevdet, men livet er fysisk, naturen og verden er den virkelige verden. En slik virkelighetsoppfatning har siden dannet grunnlaget for materialistisk vitenskap og utgjør fundamentet av uvitenhet i de flestes virkelighetsoppfatning. Livet er jo virkelig og fysisk – hvem kan nekte for det? Men selv fysikken sier at fast stoff ikke finnes. Gå langt nok inn i atomet, så ender det i ingenting, eller hva fysikere kaller ubegrenset potensialitet. Utenfor tid og rom, uten lokalitet og tilsvarende ubegrenset ekistens og bevissthet.

PlatoLivets mål er å forstå dette og frigjøre seg fra dette mentale fangenskapet. Med et slikt feil utgangspunkt er mennesket stort sett forhindret fra å kunne tilegne seg dette perspektivet og denne muligheten til den ultimate frigjøringen. Det fanger mennesket og gjør dem til slaver i The Matrix, fremragende beskrevet i Platons berømte hulelignelse. Få forstår dette, like lite som de forstår Platon, fordi de kan ikke la være å se verden gjennom sine materialistiske briller.

Livet er et kosmisk drama mellom det gode og det onde.
Livet er et sjelelig psykodrama hvor hver enkelt sjel gis utfordringer og muligheter som aldri ville vært mulig om det ikke fantes ondskap. Hvordan vil du kunne tilgi, dersom det ikke er noen å tilgi? Hvordan kan du utvise mot, styrke og godhet om ikke noen skapte farlige og urettferdige situasjoner? Hvordan kan du overkomme ekstrem frykt uten å bli konfrontert med det mest infame av terror og lidelse?

I et større hierarki av engler, åndsvesener, demoner, djevler og menneskelige individuelle sjeler spiller alle ulike roller. Det er ingen grunn til å ta det personlig. Det er bare et spill. En kinoforestilling ment som underholdning. Men det blir veldig personlig når jeg tror at jeg er en person. «God is a comedian, with an audience too nervous to laugh.»

På jorden finnes to raser, de gode og de onde

Good and evil

De onde dyrker mørket, de gode lyset. Selv de fleste onde elsker Gud og respekterer en intelligent skapelse av spillet. De gode ønsker å tjene, ofre og stille sin vilje til disposisjon for Gud. De onde vil spille livet etter andre regler. De foretrekker sine egne og vil benytte sin frie vilje til å tjene seg selv. De har sin egen gud Satan og Lucifer og sin egen perverterte religionsutøvelse, sort magi eller satanisme. Det er den ultimate egoisme, hvor den enkelte er drevet av makt til å kunne gjøre hva han eller hun vil uten konsekvenser. «Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.» som Crowley uttrykte det.

Det er grunnleggende genetiske forskjeller på de to rasene. I sin rene form er satanistene ikke mennesker. De er psykopater i menneskelig form, har en egen tilfredstillelse av å påføre andre smerte og lidelse og lever av en form for psykisk vampyrisme. Det er grader av psykopater. Negative følelser gjennom menneskelige lidelser er mat for dem. Derfor drives de til å skape krig, sult, katastrofer, kriminalitet, sykdom og voldsorgier for å sikre en jevn strøm av denne form for næring.

De ser på seg selv som en herskerrase på samme måte som en sauebonde ser på flokken sin. Han mister ikke nattesøvnen ved å sende 500 sauer til slaktehuset, like lite som herskerrasen bekymrer seg for å ofre tusenvis og millioner av menneskeliv. Det forholdet mennesker i dag har til dyr og industrielt dyrehold hvor millioner av dyr slaktes hver eneste dag er sammenligningsbart med slik herskerrasen ser på oss. For dem er vi bare en saueflokk.

sheep

Maktens modell
Dersom livet på jorden er organisert på denne måten spiller det ganske stor rolle hvem som er på innsiden og hvem som er på utsiden. Herskerrasen har siden tidenes morgen styrt livet på jorden. Det er henvisninger til det i Bibelen og enda mer eksplisitt i Enoks bok. De gjenkjenner hverandre og er nøye med å bevare sine blå blodsbånd intakt. Legg merke til den systematiske bruken av blått og rødt i svært mange sammenhenger for å symbolisere denne polariteten. I kraft av ofte høy intelligens og kontakter på utenomjordiske plan har de organisert seg som konger, hærførere, prester og maktpersoner og tatt kontroll over saueflokken av mennesker. De har videre organisert seg i en eksklusiv maktelite av konger, adelige og aristokrati med frihet fra loven, ekstrem makt og rikdom, mens resten av menneskeheten er slaver og lydige soldater som har marsjert inn i døden i en endeløs rekke av kriger. Denne maktmodellen har eksistert siden tidenes morgen og til dags dato. Formene har forandret seg, men herskerrasen og programmet er det samme. En ekslusiv overklasse av ekstrem makt og rikdom hersker over en menneskehet av slaver.

new-world-order-pyramid-of-power

Urbefolkninger verden over er blitt utryddet i millioner ikke så mye for å ta deres land og ressurser, men mest for å utrydde deres kultur og virkelighetsoppfatning som ikke føyet seg inn i denne modellen. (Mesterlig fremstilt i denne videoen: Flat Earth – Digging Deeper – ODD TV.)

Alt er under kontroll
For å kunne bevare denne maktmodellen er det viktig å ha kontroll på lovene, utdannelsessystemet, religion, vitenskap, teknologi, militæret, massemedia, politiske prosesser og økonomien. For konger i gamle dager var dette forholdsvis enkelt, men i takt med samfunnsutviklingen, økt kunnskap og utdannelse har metodene for denne form for kontroll blitt adskillig mer komplekst. Før var det lett å kontrollere massene med religion, med fryktinngytende trusler om å brenne i helvete innpodet i folket hver søndag, men nå krever det helt andre metoder for å holde kontroll over tankelivet og sørge for lydige samfunnsborgere som holder seg innenfor flokken, går i takt og ikke gjør opprør.

Endeløse løgner og bedrag
Til dette skapes en endeløs rekke av løgner og bedrag. Kriger iscenesettes med nazistene og kommunistene mot resten av verden. Slik internasjonal finans finansierte begge sidene under Napoleonskrigene skjedde det også med Hitler og Stalin. Både den russiske revolusjonen og nazistenes maktovertakelse ble finansiert med amerikansk og jødisk kapital.

Radikal og militant islam blir i dag finansiert og utstyrt med våpen av de samme kreftene. Samtidig som store deler av den arabiske befolkning som en trojansk hest blir masseimportert til samtlige land i den vestlige verden. Samtidig som massemedia promoterer det styrte politiske korrekte evangeliet av multikulturalisme, toleranse og raushet for å ta i mot flyktninger fra land makthaverne selv bomber sønder og sammen for å skape en flyktningekrise. Folk flest ser ikke denne strategien av på ny skape motsetninger i verden og legge grunnlaget for en ny verdenskrig. På ny skal verdenskartet ommøbleres slik verdenskriger gjør. Det er en styrt avvikling av den vestlige verden slik vi kjenner den, og tilrettelegelsen for fremtidens nye verdensorden – New World Order.

Det ser ut som USA og Russland er fiender, men det er begge ulike territorier styrt av medlemmene av den samme klubben. Makteliten er internasjonal. De er forbundet og organisert i et intrikat nettverk av hemmelige samfunn, foreninger og organisasjoner systematisk organisert i en hierarkisk pyramideform med en sentral makt tronende øverst. Politikk er kun et skuespill, en manipulert og styrt prosess med en klar agenda hvor verdensbegivenhetene er for alvorlig til å bli overlatt til tilfeldighetene.

Historien er ikke en prosess av tilfeldige og kaotiske krefter. Det ser slik ut, historievitenskap fremstiller det slik og massemedia bringer det videre totalt blind for de egentlige kreftene som styrer den historiske utviklingen.

Det er klart at dette er langt fra så enkelt. Detaljene er langt mer nyansert fordi makthaverne må spille dette spillet etter reglene for at maktmisbruket ikke skal bli for tydelig. Kunsten er å opprettholde illusjonen av frihet, mens samfunnet egentlig er et diktatur. Men dersom en ikke kan se de store linjene, vil en heller ikke forstå detaljene og hva som egentlig skjer.

Ta en pause og hør hva John Lennon hadde å si ….

Kritisk samfunnsanalyse
Omfattende kritisk samfunnsanalyse finnes som avslører alt dette for dem som samler nok informasjon til å samle alle puslespillbrikkene og etterhvert forstå en stadig større del av bildet. Retorisk kalles den slags avsløringer for konspirasjonsteorier og er i medias og de flestes forblendete øyne per definisjon feil. Går en inn i dette feltet vil en oppdage at den offisielle virkelighetsoppfatningen er stort sett feil om det aller meste.

Det var ikke Lee Harvey Oswald som skjøt Kennedy. Kanskje var det sjåføren slik Zapruderfilmen viser. Eller Kennedy ble ikke drept i det hele tatt og alt var bare iscenesatt. 9/11 var en kontrollert nedrivning har mange fått med seg. Princess Diana ble kanskje drept av britisk etterretning, men var det også bare iscenesatt? Elvis og John Lennon lever kanskje videre, de ble bare fjernet fra plakaten og sin offentlige rolle? Eller døde Paul McCartney i 1966 – sjekk ut den. De har aldri vært på månen, også det skjedde bare på TV. Til og med NASA innrømmer det. Finnes overhodet verdenrommet – eller er det bare science fiction? Atombomber finnes de? Ja, vi har sett det på TV, så det må jo være sant.

Slike spørsmål og gåter kan mange leve med og har forståelse for at makthaverne må lyve av og til. Når det viser seg at jorden er flat, og at vi lever på en spinnende kule er løgn, begynner bedragene å innta ganske store proporsjoner. Selv det, er bare begynnelsen på en forfalskning av en langt mer kompleks verden og ikke minst historisk utvikling.

Avsløringer med hensikt
Det er meningen dette skal avsløres og gjennomskues. Makthaverne rent faktisk dytter sannheten opp i ansiktet på oss ved flere anledninger. Det er ingen tilfeldighet at logoen i FN er en flat jord. Men siden ingen oppdaget det måtte makthaverne selv hjelpe til og plantet informasjonen. Så omkring 2014 begynte de første flat jord videoene å poppe opp på internett og har siden spredd seg.

Hensikten er å teste reaksjonen. Hvordan reagerer folk flest når de blir presentert for ugjendrivelige fysiske bevis på at jorden er flat? Så opplagt som å se forskjell på en pizza og en fotball.

Kognitiv dissonans
Når 99,9 prosent reagerer med kognitiv dissonans, vet makthaverne at den ideologiske kontrollen og den kollektive hjernevasken er så godt som komplett. Keiserens nye klær fungerer hver gang. Kognitiv dissonans vil si at keiseren umulig kan gå naken. Derfor er det som vises fram nødt å være sant. Hva flat jord angår, kan vitenskapen umulig ta feil om så grunnleggende, derfor er uansett hva som fremlegges av bevis nødt til å være feil. I prinsippet betyr dette at folk kan presenteres for nærmest hva som helst, og folk vil tro det. De har behov for å tro det, fordi trygghet er for de fleste viktigere enn sannhet.

Derfor øker nå mengden av avsløringer i media fordi det bevisst plantes. Vi blir introdusert til at Hollywood styres av pedofile satanistiske nettverk. Vi får høre at hjernevaskingsprogrammene nazistene drev med i konsentrasjonsleirene fortsatte i USA etter krigen med uforminsket styrke på hundre tusener av amerikanske borgere og kidnappete barn.

The truth is hidden in plain sight
Sannheten vises i full åpenhet og særlig gjennom film. Filmer som Avatar, Truman Show, The Matrix og nylig serien Stranger Things er detaljerte og presise og forteller hvordan verden egentlig er, men forkledd som fiksjon, mens det egentlig beskriver virkeligheten. Selvsagt ikke alt som tyter ut av Hollywood er sant, men det foretas systematiske avsløringer for å gjemme sannheten i full åpenhet.

Fanget i narrespillet
Dersom en ikke forstår dette og ikke er i stand til å se de store linjene vil en forbli fanget i narrespillet. En vil tro at det som fremstilles på TV, står i avisene, undervises på skolen og hva den hellige vitenskapen har kommet fram til, er stort sett sant og et korrekt bilde av en sivilisasjon som aldri har vært smartere enn nå. Da er en oppdatert og tror en vet hva som foregår. Ja, mange detaljer innenfor narrespillet er sanne og korrekte innenfor det etablerte paradigmet. Men i det en står utenfor i et annet paradigme, med en annen virkelighetsoppfatning, blir det gamle paradigmet meningsløst og i hovedsak grunnleggende feil.

Slik har verden alltid vært
Livet på dette eksistensplanet, denne drømmeverdenen har alltid vært et drama mellom lys og mørke, mellom ondskap og godhet. Denne maktmodellen ville kunne avskaffes om nok mennesker gjennomskuet den. Saueflokken ville kunne overta makten fordi folket har den reelle makten. Det ser ikke ut til å skje med det første, så en må snarere akseptere livet slik det utfolder seg. Delta i spillet og konsentrere seg om det området av livet en har kontroll over og uføre sine sjelelige forpliktelser og ansvar etter beste evne.

Bortsett fra det er livet en fantastisk gave og vi lever i en unik tid hvor tilgangen på informasjon og kunnskap er enestående i historien. Det er ingen grunn til å klage, fordi i og med at jeg er her, betyr at det jeg på et tidspunkt har villet være her. Eller for å avslutte med Leonard Cohen;

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

 

Read Full Post »

redblue_pill

I DET STORE OG HELE spiller det ingen rolle om jorden er rund eller flat. Heller ikke hvem som skjøt Kennedy, var 9/11 en inside job eller er Obama homo? Var de noensinne på månen, er verdensrommet bare en bløff og satellitter bare tull? Sprøyter de luften full av kjemikalier for å sløve oss ned, påføres vi sykdommer gjennom vaksinering og blir vi til slutt microchippet i en ny verdensorden av slaver og roboter?

VERDEN SLIK JEG OPPLEVER DEN er uansett en illusjon. Det er The Matrix. Det er et drama og et skuespill hvor vi alle spiller ulike roller. Den virkelige utfordringen er å gjennomskue spillet, forstå hvem jeg er og bli fri. Løsningen på dette finnes ikke i å studere livets drama, det er som drama flest underholdning og selvalgt psykodrama for sjelens vekst og utvikling.

PlatoPLATON HADDE RETT. Livet er en illusjon. Vi er som slaver lenket til gulvet i en kino og tror at det som vises på lerretet er virkelig. Det er kun en sjelden slave som kan bryte lenkene av uvitenhet, forstå hvordan kinoen virker og forene seg med lyskilden som gir verden liv. Denne kunnskapen har vært med oss siden tidenes morgen, men ble etter Aristoteles erstattet med troen på at den fysiske verden er den virkelige. Den fysiske verden finnes, for all del, men den er bare ikke virkelig.

PÅ LIVETS SCENE foregår en kamp mellom det gode og det onde. Det er umulig ikke å la seg involvere. Det er en krig Krishna i Bhagavad Gita sier vi må kjempe. Vi må delta i livets drama, men vi trenger kunnskapen til å forstå at det bare er et spill. Denne kunnskapen vil kunne sette oss fri og realisere livets ultimate mål.

 

Sannheten vises i full åpenhet. Her er friumerersymbolikk så det holder. Legg merke til sjakkbrett gulvet i gangen, og den lille detaljen med en globus i bakgrunnen.
Uansett – scenen er genial – the truth is hidden in plain sight.

 

Read Full Post »

Tintin

Flat jord er plantet. Det gir myndighetene et effektivt middel til å måle bevissthetsnivået i befolkningen og graden av vellykket programmering og kontroll. Flat jord debatten har utviklet seg til et sirkus med mange artister og en god del klovner. Selv er jeg en nyttig idiot for å gi myndighetene en håndsrekning i informasjon de selv har plantet. Det er meningen at du skal bli presentert for flat jord – for å se hvordan du reagerer. Er du en del av saueflokken eller blant de få sorte fårene enda med evnen til å tenke selv?

DET ER BLITT KLART FOR MEG at flat jord er tema som er blitt plantet. Indoktrineringen, programmeringen og den totale aksepten av den heliosentriske modellen har vært så vellykket at ingen i moderne tider har fattet mistanke. Etter Appolloferdene til månen og bildene fra verdensrommet er det hevet over enhver tvil at vi lever på en rund jordklode. Det er blitt det mest selvfølgelige av alt. I kontrast representerer flat jord fortidens paradigme, den ultimate uvitenhet og vi ser med overbærende medlidenhet på tider hvor de ikke visste bedre.

PÅ TROSS AV antakelig bevisst publiserte bilder fra NASA av jorden med synlige tegn på feil og manipulering var det ikke nok til å vekke mistanke. I alt materialet fra månelandingene var det også mye som ikke stemte, men likevel gikk det rett hjem hos de aller fleste. Det virker som myndighetene ikke bryr seg med å skjule sine løgner og forbrytelser, men tvert i mot etterlater spor fordi det er meningen at de skal gjennomskues. Sannheten gjemmes i full åpenhet.

9/11 OG DET ANGIVELIGE FLYET som styrtet inn i Pentagon var en terroraksjon så dårlig gjennomført at det var meningen at kritisk tenkende ville forstå at dette var myndighetenes eget verk. Mange har skjønt det, men hva flat jord angår måtte myndighetene antakelig selv hjelpe til og plante denne informasjonen. Det skjedde omkring 2014. Da begynte de første flat jord videoene å poppe opp på Youtube. Siden har det spredd seg og stadig flere har engasjert seg i temaet.

I DAG HAR FLAT JORD DEBATTEN utviklet seg til et sirkus med enkelte artister og en god del klovner. Blant konspirasjonsteorier viser flere av de mest sentrale og ledende aktørene seg å være shills. Det vil si profesjonelle agenter som på oppdrag fra makthaverne etablerer seg som autoriteter, samler et publikum og bygger opp tillit og troverdighet. Det gjør de ved å spre genuin informasjon blandet med en tilstrekkelig mengde desinformasjon. De kommer i posisjon til å styre debatten, sette dagsorden og på denne måten velger tema som er viktige og tema som skal ignoreres eller bekjempes. Kjente slike shills er Alex Jones en beviselig CIA agent, Steven Greer, David Icke, David Wilcock, Flat Earth Society, Mark Sargent, Patricia Steere med flere. Selv første mann ut med flat jord Eric Dubay kommer under tvil. Hans stunt med å gi Hitler oppreisning skader utvilsomt flat jord saken og blir av mange brukt for alt det er verdt. Flat jord er blitt et felt kraftig infisert av slike parasitter,  virus og troll for å sabotere debatten, avspore, latterliggjøre og etterlate et inntrykk av at flat jord stort sett er en gjeng med tullinger.

FLAT JORD HAR FOR MAKTHAVERNE en viktig funksjon. Ved å plante flat jord og andre konspirasjoner kan myndighetene måle bevissthetsnivået i befolkningen. Vietnamkrigen, for hva vi vet, var mest noe som skjedde på TV. Stort sett var media den eneste informasjonskilden. I krig er som kjent det første offeret sannheten. Vietnamkrigen var utvilsomt et faktum, men om krigen utspilte seg slik den er blitt gjengitt i media og går inn i  historien er et annet spørsmål. Bildene som ble vist var nok til å vekke en voldsom motstand og makthaverne kunne måle den politiske motstandskraften i befolkningen.

SÅ HVA SKJER når verden blir presentert for informasjon om at jorden er flat?
Hvor mange reagerer?
Hvor mange forsvarer hva de er blitt fortalt og programert til?
Hvor mange er i stand til å tenke kritisk og selvstendig?
Og hvem er det som tenker slik og ikke stoler på myndighetene?

SLIK KAN FLAT JORD og lignende tema fungere som et effektivt måleinstrument for å se hvor store deler av befolkningen er indoktrinert og lojale til den offisielle virkelighetsoppfatningen. Samtidig har de et middel til å sile ut de svarte fårene i saueflokken som nekter å gå i takt.

MIN ROLLE i forbindelse med flat jord er å være varsleren i saueflokken til å fortelle alle de andre om min nyoppdagete sannhet. Det er meningen at slike sannhetsapostler og meningstyranner skal være nyttige idioter og gi makthaverne en håndsrekning med å spre informasjon de selv har plantet for å teste reaksjonen i befolkningen.

RESULTATET ER fra makthavernes side utrolig vellykket. Den aller største delen av befolkningen er nå totalt programmert. De har utviklet en avhengighet til sin virkelighetsoppfatning til en slik grad at de aktivt bekjemper flat jord, uansett hvor sant det måtte være og uansett hvor mye bevis som legges på bordet. Selv å presentere sannheten i full åpenhet som for eksempel med en flat jord i FNs logo, hjelper det ikke. Indoktrineringen er komplett. Befolkningen kan nå presenteres for nærmest hva som helst uansett hvor absurd. Bare det har vært på TV –  så er det sant.

Forhenværende FBI sjef J. Edgar Hoover skal ha sagt det treffende: «The indivdual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monterous he cannot believe it exists.»

nation

Read Full Post »

Obama

I DAG UTTALER flere astronauter i NASA at det for mennesker ikke er mulig å passere Low Level Orbit. Dette skyldes det angivelige høyradioaktive Van Allan beltet utenfor jordens atmosfære. Low Level Orbit er mellom 160 – 2000 km over jordoverflaten.

PRESIDENT OBAMA sa det slik i en tale ved Kennedy Space Center, 16.mai 2013
«Early in the next decade a set of crewed flights will test and prove the systems required for flights beyond Low Level Orbit.»

AVSTANDEN til månen regnes å være 384 400 km, altså mer enn 200 ganger lenger.

IMPLIKASJONEN av en slik uttalelse er at de aldri har vært på månen.
Denne logiske konklusjonen er få i stand til å trekke.
Klarer du?

MAKTHAVERNES SPESIALITET av å gjemme sannheten i full åpenhet demonstreres igjen. Nok en gang paraderer keiseren naken gjennom gatene, mens folket står lamslått og nekter å tro sine egne øyne. De roper hurra, hyller de nye gjennomsiktige «klærne» og går hjem og snakker om den siste moten og det fantastiske skuet til alle sine venner og bekjente. Nå er imidlertid folk flest så bedøvet at de nekter å lytte til barnet som forteller sannheten.

DOUBLE BIND – kalles denne form for dobbelkommunikasjon av å sende to motstridende beskjeder samtidig. For eksempel å si til et barn at det er elsket samtidig som det blir slått, straffet eller avvist. Det skaper mental forvirring og verste fall tilstander som schizofreni og psykoser.

SLIK BARN ER avhengig av tillit til foreldre og autoriteter gjelder det også for dem som tror på vitenskap, romforskning og NASA. En slik dobbelkommunikasjon fra NASA sender de fleste rett inn i fortregning, fornektelse og fast overbevisning om at dette kan de aldri ha sagt. Det må være manipulert eller tatt ut av sin sammenheng. Og i tilfellet de har sagt det – kan de i hvert fall umulig mene det. Dem som aksepterer disse uttalelsene kommer opp med fantasifulle forklaringer på hvordan de i 1969-72 fant smutthull gjennom Van Allen beltet slik at de trygt kom seg fram og tilbake til månen likevel.
Det finnes heldigvis en forklaring på alt.

Her er en del kilder, – sjekk selv.

https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI

https://www.youtube.com/watch?v=0vOXj3aRueY

https://www.youtube.com/watch?v=t4IPtJwuR0M

https://www.youtube.com/watch?v=UEs850_gxlo

https://www.nasa.gov/about/obamaspeechfeature.html

Read Full Post »

Hvem drepte Kennedy?

kennedyedit

22. november 1963 ble John F. Kennedy myrdet. Det er i år 54 år siden. Hendelsen rystet og sjokkerte en hel verden. Hvem skjøt og hvem stod bak står fortsatt ubesvart. Mange har forsøkt. Etter hundrevis av bøker og utallige dokumentarfilmer lever spørsmålene fortsatt videre. Her er mitt bidrag:

Hvem skjøt?
Lee Harvey Oswald kan umiddelbart sjekkes ut av saken. Han var en syndebukk på forhånd utvalgt til å være morderen. Fra hvor Oswald befant seg var det fysisk umulig å kunne treffe på så lang avstand. Skuddene fra tre skarpskyttere på gresshøyden fra siden av kortesjene traff og såret presidenten og guvernøren. Skytingen skapte panikk i folkemengden. I kaoset snudde sjåføren seg og skjøt presidenten på kloss hold med det fatale skuddet.

Zapruder

En amatørfotograf filmet hendelsen. Filmen kjent som Zapruder-filmen, ble lenge holdt hemmelig av Time-Life Magazine, men ble i senere år frigitt og kan ses på Youtube. Filmen må ses i langsom kino og bilde for bilde. Filmen virker autentisk, MEN kan også være manipulert. Et endelig svar på hvem som skjøt kan derfor ikke stadfestes med sikkerhet, men sjåfør-teorien virker som den mest sannsynlige. Myndighetene nekter fortsatt å frigi det som er igjen av Kennedys hodeskalle. Det ville kunne bekrefte om det dødelige skuddet kom fra kloss hold. Uansett vil heller ikke slik informasjon være til å stole på. Løsningen vil for alltid forbli spekulasjoner.

Et statskupp
Det som dog er hevet over enhver tvil er at dette var et statskupp. Beviset på dette ligger i alle omstendighetene før og etter. Det var av et format kun myndighetene kunne planlegge, iscenesette og gjennomføre. Presidenten skulle fjernes og Lyndon B. Johnsen ventet i kulissene. De politiske grunnene var mange. John F. Kennedy innsatte sin yngre bror Robert Kennedy som justisminister med en klar målsetting av å ta et oppgjør med organisert kriminalitet. Mafiavirksomhet strakk seg langt inn i både FBI og CIA og begge disse organisasjonene skulle svekkes. Videre uttalte presidenten å ta et oppgjør med skjult makt i ‘secret societies’ som for USAs del er omfattende. Den største problemet var nok at han ville avvikle amerikanernes begynnende engasjementet i Vietnam som i hans tid kun bestod av militære rådgivere. Noe av det første Johnson foretok seg som president var å sette inn bakkestyrker i Vietnam og starte full krigføring.

Kennedy

Et rituelt mord
Drapet på presidenten var mer enn stormaktspolitikk, men også angrep mot menneskeheten. Det var et rituelt mord for å slukke et lys av håp som med Kennedy var blitt tent i en formørket verden. John F. Kennedy sammen sin vakre kone Jaqueline og deres barn forvandlet Det hvite hus til et kongehus. Mangeårig gubbevelde ble avløst av en ung president som ga tegn til å ville gjøre verden til et bedre sted. Han engasjerte seg i de svartes borgerrettigheter, han reddet verden fra atomkrig under Cubakrisen og ga USA et ansikt store deler av verden elsket. Han tente et håp i verden om en bedre framtid. Han holdt inspirerende taler og ble en elsket symbolsk konge for store deler av menneskeheten på tvers av raser, kulturer og landegrenser.

Omfattende okkult symbolikk inngikk i drapsstedet, tidspunktet, aktørene og begravelses seremonien. For de innvidde var det et religiøst offerritual i deres perverse verden av maktutøvelse og psykisk vampyrisme av å ernære seg av den negative energien den kollektive sorgen, mørket og håpløsheten dette utløste.

Det ble ytterligere forsterket av de etterfølgende mordene på Martin Luther King og Robert Kennedy også utført på bestilling av de samme mørke kreftene. USA har aldri kommet seg etter disse mordene. Når det er mulig å skyte en president i full åpenhet uten at mordet oppklares sender makthaverne et tydelig signal til folket om deres maktesløshet. Mordene utløste i USA en kraftig økning i kriminalitet, selvmord, narkotikabruk og oppbrudd i en befolkning som hadde mistet håp. Det viktigste med Kennedymordet var at det var et angrep mot menneskeheten og det amerikanske folk. De tapte sin framtid. God Bless America.

jfk-bible

Med hånden på Bibelen overtar Lyndon B. Johnsen presidentembetet – statskuppet gjennomført.

Read Full Post »

Space

Science-fiction har gjort mange forelsket og fascinert av verdensrommet. Romforskning og alle bragdene utenfor atmosfæren har skapt en gradvis overgang fra science-fiction til vitenskap, fra avstandsforelskelse til ekte kjærlighet. Men hvor går grensene mellom fantasi og virkelighet i dette feltet?

Kognitiv dissonans
GPN-2000-001672Den første og direkte TV- overførte månelandingen i 1969 viste at med kontroll over massemedia kan folk flest innbilles til å tro det meste, uansett hvor absurd og hinsides.

Behovet for tillit til autoritetene, frykten for å gå i utakt med flokken og redselen for å stå alene, er større enn behovet for sannhet og friheten til å tenke selv. Udødelig beskrevet i eventyret om keiserens nye klær.

De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning. Å få det utfordret, forstyrret og bli revet vekk fra den mentale komfortsonen er noe de færreste setter pris på. Presentert overfor fakta eller opplevelser i konflikt med personlig virkelighetsoppfatning gripes de fleste av en form for mental lammelse. Fenomenet kalles kognitiv dissonans.

BrainwashDenne form for indre konflikt utløser en rekke psykologiske funksjoner. Det vanligste er ubehag, irritasjon og raseri. Deretter følger bortforklaring, latterliggjøring, bagatellisering, fortregning og fornektelse. Det kan også oppstå hallusinasjoner hvor sanseinntrykkene fordreies slik at en ser og hører kun det en har behov for. Siste stadiet er mentalt sammenbrudd hvor sinnet splintres og for overlevelse oppstår spaltede personligheter. Dette benyttes i tortur, mental programmering og hjernevask.

BrianwashFolk flest er imidlertid mer enn villig til å foreta denne hjernevasken på egenhånd og holder en høy renslighetsstandard av å tenke, tro og mene i overensstemmelse med den offisielle programmeringen gjennom massemedia, utdanning, religion og vitenskap.

Vitenskapisme
Vitenskap er ikke en virkelighetsoppfatning. Vitenskap er å etablere sann kunnskap ut fra definerte kriterier for sannhet. Disse kan ikke bevises, men er et valg. Sanseerfaring og logisk deduksjon er slike gyldige kriterier. Sann kunnskap må kunne bevises. Det skjer enten gjennom observerbare eksperimenter eller selvinnlysende logiske sammenhenger av typen 2+2=4. Når vitenskap går ut over disse vilkårene er det ikke lenger vitenskap, men spekulasjon.

science_worshipI vitenskapens og teknologiens seiersgang i de siste 500 årene har det oppstått et hybris. Iveren etter å utkonkurrere og erstatte religion har gjort vitenskapen til en religion. Vitenskapisme er ikke vitenskap, men en virkelighetsoppfatning mer forførende enn religion fordi den poserer som sannhet. Det blir en kvasi-religion hvor dens medlemmene ikke er klar over at de tilhører et trossamfunn. De ser ikke en gang problemet når de bekjenner; – Jeg tror ikke på Gud, jeg forholder meg bare til virkeligheten.

Syntetisk virkelighetsoppfatning
Denne «virkeligheten» består i at livet oppstod for millioner av år siden med en voldsom eksplosjon kalt Big Bang. Så utviklet universet seg i kaotiske og tilfeldige mutasjoner i en prosess av prøving og feiling hvor de mest vellykkete og tilpasningsdyktige overlevde. Slik oppstod evolusjon.  Nedstammet fra apene ble mennesket født inn i en verden uten mening.

TrumpAndEvolution550

Videre er jorden er en kule som spinner rundt solen i et solsystem hvor planetene går i baner holdt på plass av gravitasjon. Big Bang, evolusjon, heliosentrisme og gravitasjon er aldri blitt bevist og oppfyller ikke kriteriene for sann kunnskap. Likevel blir disse fire grunnforutsetningene oppfattet og behandlet som udiskutable, absolutte og universelle sannheter. Slik oppstår dogmer. Disse trosforestillingene danner grunnlaget for vår tids religion eller en syntetisk virkelighetsoppfatning, vitenskapisme.

Atmosfære og vakuum
Earth_vacuumJorden er omgitt av en atmosfære bestående av oksygen, nitrogen og edelgasser. Det er luften vi puster og luftrykket som omgir oss. Angivelig holdes atmosfæren på plass av tyngdekraften. Det skaper en slags togkupé-effekt hvor på tross av jordens påståtte omdreiningshastighet på 1500 km/t på overflaten merker vi ikke farten og piloter trenger ikke ta hensyn til jordrotasjonen.

Atmosfæren går videre gradvis over til vakuum hevdes det fra vitenskapelig hold. En togkupé eller trykk-kabinen i et fly er omgitt av metall som holder luften på plass, men for jordens del finnes det ikke noe slikt. Her eksiterer atmosfære og vakuum side om side.

Navigasjon i vakuum
Det hevdes at gravitasjonskraften blir svakere jo høyere opp et objekt kommer for til slutt å gå gradvis over i vektløshet i det objektet forlater atmosfæren. Her finnes to muligheter. Enten vil objektet i en slik høyde bli fanget av gravitasjonskraften og gå i bane rundt jorden slik tilfellet er for jordens angivelige 20 000 satellitter og den internasjonale romstasjonen. Den andre muligheten er at en rakett kan fortsette videre ut i verdensrommet og unngå i havne i bane rundt jorden. Videre er også hvordan 20 000 vedlikeholdsfrie satellitter kan plasseres i bestemte baner uten å kollidere med hverandre stoff til ettertanke.

lem_blastoffFor en rakett som forlater atmosfæren reiser spørsmålet seg hvordan det er mulig å navigere i vakuum. En båt drives framover av vann som yter motstand til propellene, en rakettmotor drives framover av luften. Men i vakuum finnes ingen slik motstand – hvordan er det mulig å navigere noe som helst?

Det har jo vært på TV
Science-fiction bøker, tegneserier og filmene 2001 Space Odossey, ET, Star Wars og andre har gått sin seiersgang verden over. Underholdningsindustrien var forløperen til det som senere kom gjennom nyhetskanalene, TV, massemedia, lærebøkene og romforskning. I likhet med den gradvise overgangen fra tyngde til vektløshet og fra atmosfære til vakuum, ser vi nå en tredje gradvis overgang fra fantasi til virkelighet. Alle tre virker like usannsynlige.

Vi er blitt vist bilder av astronauter i verdensrommet, bemannede turer til månen, biljøring i månelandskapet, ekspedisjoner til Mars, fantastiske bilder fra verdensrommet og ikke minst bilder av jorden. For all det – tro gjerne på verdensrommet, men vit at det er en tro og ikke vitenskap. Kun i en hjernevasket og propagandastyrt befolkning blir en fantasi sann når mange nok tror på det.

Men det gjelder nok ikke for deg?

TV-BRAINWASHING-02-672x372

 

Read Full Post »

Older Posts »