Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

E-verk ute av kurs

Smartmeter-radiation-2

Automatiske strømmålere er på vei inn i de tusen hjem. Det har Stortinget bestemt. Norges Vassdrag- og energidirektorat, NVE, gjør likevel unntak for personer som av ulike grunner ikke ønsker denne installasjonen. Den vanligste er helsemessig. Mange opplever helseplager fra elektromagnetisk stråling og ønsker å beskytte seg. El-overfølsomhet er foreløpig ingen anerkjent medisinsk diagnose. Det var heller ikke kvikksølvforgiftning den gang ekspertene mente amalgan var et uskadelig og harmløst tannfyllingsmateriale. Nå vet vi bedre. Overfor automatiske strømmålere tar leger flest likevel sine pasienters bekymringer og erfaringer på alvor og utsteder den nødvendige legeattesten for fritak.

Å gå mot strømmen og reservere seg har blant strømkundene hos Jæren everk fått sin pris. Nylig mottok jeg et krav på 2000 kr i årsgebyr for manuell avlesning av strømmen på min hytte på Ogna. Gebyret virker urimelig tatt i betraktning at jeg selv jevnlig registrerer strømforbruket direkte i deres datasystem via internett.

Gebyret står neppe i forhold til det merarbeidet dette må påføre everket. I de fleste sammenhenger er slike fantasipriser ulovlig. Everket må kunne dokumentere at behandlingen av samtlige av deres strømkunder med reservasjon representerer en utgift i den størrelsesorden. Det er også tvilsomt om everket har rett til å sende denne regningen til strømkunden. I og med at NVE tillater unntak bør det være everkets oppgave å legge forholdene til rette for dette alternativet. Gebyret kan også oppfattes som et forsøk på skremsel og straff og setter everket i et enda dårligere lys. Å reservere seg mot automatisk strømmåler er ikke ulovlig. Everket har derfor ingen myndighet til verken å true, bøtelegge eller straffe kunder med fritak.

Statens strålevern har ingen egen faglig ekspertise til undersøke de automatiske strømmålernes effekt på mennesker og dyr. De støtter seg på en utenlandsk uavhengig ekspertgruppe som har konkludert med at strålingen fra automatiske strømmålere representerer ingen helsemessig risiko av betydning. Det er garantien til den norske befolkning.

Disse strømmålerne er en ut av stadig flere trådløse funksjoner i tillegg til mobilmaster, WIFI, TV, dataskjermer og mobiltelefoner. Den totale elektromagnetiske doseringen i innemiljøet tas sjeldent i betraktning. I mange tilfeller kan det være mer enn kroppen tåler. Symptomene som rapporteres kan være alt fra ubehag, søvnproblemer, nervøsitet, hodepine og verste tilfeller invaliditet. Når selv flere blant de mest teknologivennlige og positivt innstilte blir rammet er dette symptomer langt ut over innbilning og bør tas på alvor.

Det er en krenkelse av privatlivet når en ikke lenger kan bestemme over sin egen bolig. Installasjon av automatiske strømmålere bør derfor være valgfritt. Det har regelverket gitt rom for. Jæren everk bør ikke straffe kunder som benytter sin rett til å be om fritak. Jæren everk bør ta til fornuft, utvise et minimum av anstendighet og respektere at elektromagnetisk stråling kan ha langt større helsemessige konsekvenser enn vi foreløpig er klar over.

PS. Aktuelle linker:

http://www.folkets-stralevern.no/

https://stoppsmartmaalerne.no/

http://smartskandalen.info/ og

http://einarflydal.com.

 

Read Full Post »

Fanget av nettet?

Devil

Internett er flotte greier,
men det fører oss på ville veier.

Vi har latt oss av teknologi bedøve,
det er grunnen til at alle er blitt så forbanna sløve.

Test deg selv, når leste du siste en bok,
som virkelig gjorde deg klok?

Visdom og intelligens kommer ikke med å trykke på en knapp,
det er hvor selv for de smarteste det glapp.

Når sosiale medier har erstattet menneskelig kontakt,
da er det i grunnen bare å si godnatt.

Å tenke selv er for de fleste blitt umulig,
med en informasjonsstorm i stiv kuling.

Film og video er blitt den rene fornøyelsen,
men er for hjernen hva sukker er for fordøyelsen.

Ferdigtygde opplevelser er kun syntetiske abligøyer,
og gjør alle til en flokk idiotiske sauer.

Klar til styres og kontrolleres i makthavernes spill,
og stikkes på spyd i nærmeste grill.

Det kalles et nett fordi det spinnes av en edderkopp,
og slavebinner alle i sinn og kropp.

Tiden er kommet for en ny giv,
skru av datamaskinen og mobilen og få deg et liv.

Read Full Post »

Smartmeter-radiation-2

Lyse liker teknologi. Deres siste teknologiske løsning er at alle skal ha automatisk strømmåler. Det krever Stortinget. Den type forskning offisielle myndigheter benytter seg av viser at det er umulig å bli syk av denne form elektromagnetisk stråling. Et voksende antall personer som hevder de likevel blir syke kan derfor ikke tas på alvor. Den slags hysteri og hypokondri bør de derfor selv betale for. Nå vil Lyse pålegge slike strømkunder et gebyr på 3000 kr i året for å kompensere for ekstraarbeidet manuell registering av strømforbruket påfører selskapet.

Lyse har i dag 144 000 strømkunder. Dersom bare en prosent av disse ber om fritak for smart strømmåler ber Lyse i så tilfellet om en kompensasjon på 43 millioner kroner. For at Lyse ikke skal fremstå som kriminelle må de dokumentere at dette er de faktiske utgiftene. Hvis ikke er dette ren utpressing og en form for selvjustis en forbinder med mafiavirksomhet og ikke en rettsstat. Lyses krav overfor disse strømkundene må etterprøves av domstolene, hvis fremste oppgave en skulle tro er å beskytte borgerne mot denne form for maktmisbruk.

Lyse truer også kunder som nekter å installere nye strømmålere uten å ha søkt om fritak med å kutte strømmen. I praksis betyr det å ekskludere slike personer fra samfunnet. For går det an å fungere i dag uten strøm, utenom å bo på gaten eller i telt i skogen? Bibliotekene må i så tilfellet belage seg på å utvide datakapasiteten betraktelig ettersom det blir et av de få stedene folk kan sjekke e-post, betale regninger og kommunikere med et stadig mer datastyrt og elektronisk samfunn.

Dette skjer imidlertid i dag i land vi pleide å sammenligne oss med, USA, England og store deler av Europa. Stadig flere bor på gaten og faller utenfor samfunnet fordi de ikke passer inn i systemet. Dette er veien den vestlige verden beveger seg og det vil også komme til Norge. Lyse gir bare en smaksprøve på hvilke maktmidler som vil tas i bruk for å ekskludere utilpasningsdyktige individer fra samfunnet.

Smarte strømmålere er bare begynnelsen på en lang serie av tiltak for overvåking, kontroll og fjernstyring av hver enkelt samfunnsborger. Det ultimate målet er mikro-chipping av hele befolkningen. En slik databrikke de fleste har installert i bilen og på bankkortet kommer snart inn under huden. Den vil brukes til å betale med, helseopplysninger og til å finne savnede personer. For øyeblikket blir dette tilbudt frivillig og fremhevet hvor smart dette er. Flere firmaer i USA krever obligatorisk mikro-chipping av sine ansatte. Ellers kan de jo ikke åpne dører, identifiseres og på andre måter fungere i bedriftens høyteknologiske hverdag. I Sverige som er foregangsland på så mange spennende områder er det nå mulig å kjøpe togbilleter med en mikro-chip under huden.

Dette har vi i vente og det vil garantert også komme virkemidler mot dem som motsetter seg utviklingen. Lyses bøtelegging av strømkunder som ikke følger strømmen er kun en forsmak på fremtidens smarte løsninger. Teknologi er blitt et Frankensteinmonster som nå tar over kontrollen. Teknologi var en gang hjelpemidler for økt frihet, nå er vi blitt dets slaver.

barcode3-300x249

Read Full Post »

Betal skatt med glede

Military-Spending-600x377

All land er mafia styrte. Det kan nesten ikke være på annen måte. I Norge betaler vi beskyttelsespenger i form av skatt til staten for å få beskyttelse mot noen av livets største trusler: Sult, arbeidsledighet, sykdom, alderdom, ulykker, lovløshet, kriminalitet, vold og krig.

Norge, et land på størrelse med en middels storby, har kun er symbolsk militært forsvar helt ute av stand til å beskytte oss mot Russland eller Kina om de fikk lyst å overta våre vakre fjorder, nordsjøoljen og landets mange vinmonopol. Derfor betaler vi kontingent til verdens største krigsmakt USA for at den sterkeste gutten i gaten beskytter oss mot andre bøller i nabolaget. Å stå på god for med USA handler ikke bare om penger, kjøpe deres jagerfly og ødsle Oljefondet på amerikanske tapsprosjekter, men å hoppe når USA sier hopp. Det er vi blitt ganske flinke til etterhvert og blir raskt straffet ved å gå i utakt.

Slik har verden vært siden Babylon, Romertiden og lenge før det.  – så betal dine beskyttelsespenger med glede. Så lenge verden styres av tyranner, despoter og psykopater kan vi ikke ha et annet system. Vi får det systemet vi fortjener når milliardene har gitt fra seg makten til en ekslusiv elite som skyr ingen midler for å herske over massene. Vi må bare være glad for at det ikke er verre, – i hvert fall ikke hos oss.

Read Full Post »

sicilian-mafia-godfather

Den nye bompakken for Nord-Jæren og bompenger generelt beviser at demokrati er avskaffet i Norge, – hvis det noen sinne har vært innført? Hvert annet år sendes befolkningen til urnene for å velge sine representanter til å ta beslutninger på fellesskapets vegne med total kontroll over innbyggernes liv fra vugge til grav. Slike valg er en omstendelig prosess med mye byråkrati, frivillig arbeid og mange søvnløse netter. Bare unntaksvis foretas det direkte folkeavstemning i spesielle saker som kongevalg eller medlemskap i EU. Til det siste meldte politikerne oss inn likevel gjennom EØS-avtalen som i praksis er medlemskap uten stemmerett. Noen saker er rett og slett for viktige til å bli overlatt til folket å bestemme.

Takket være internett, datamaskiner og mobiltelefoner er valg på politiske saker nå ikke mer enn et par tastetrykk unna. Nå kan politikerne endelig omsette sine festtaler til handling og la folket bestemme i saker som angår dem, deres liv, økonomi og framtid. Bompenger er et eksempel. Ble det lagt ut til folkeavstemning ville landet blitt fritt for bomstasjoner over natten.

Med et system hvor politikerne bestemmer om det skal avholdes valg over enkeltsaker passer bukken den berømte havresekken, eller mer korrekt, fellesskapets pengesekk. Politikere er blitt en egen klasse av maktpersoner hvis mål er å få til mest mulig. Ikke å tjene folket de er satt til å representere, men først og fremst styrke sin egen makt og innflytelse. Skatteskruen er deres fremste redskap og strammes derfor maksimalt i form av skatter, avgifter og gebyrer hvor straffen er utpantning, konfiskering eller fengsel om en unnlater å betale beskyttelsespenger til skattefuten. Bompenger er kun en annen form for beskatning for dem som ikke har oppdaget det.

Guleroten om rushtidsavgift er kun et spill for galleriet med total forakt for demokratiske likhetsidealer. En dobling av bompengeavgiften i rushtiden er en ren gave til dem med god råd. Nå får de veien for seg selv i denne tiden, mens de svakere økonomisk stilte tvinges til å gå, sykle eller ta bussen, mens Teslaene, BMWene og Mercedesene frakter matpakkekjørerne til og fra kontorene sine.

Faktum er at overfor politikerne er folket maktesløse. Den nye bompakken for Nord-Jæren er kun en bekreftelse, et monument over politikerforakt og et hån mot det folket de er satt til å tjene.

Problemet er ikke hvilke politikere vi har, men selve idéen at folket må gi sin makt til representanter og autoriteter satt til å styre dem. Teknologien som politikerne alltid har kalt framskritt, innovasjon og utvikling gjør det nå mulig å overlate beslutningene der de hører hjemme, – hos folket. La folket få si sin mening. Bompengepakken for Nord-Jæren er en opplagt sak for digital folkeavstemning.

Read Full Post »

Punsh

Vi har folkestyre og demokrati i Norge. Det praktiseres annet hvert år i henholdsvis Kommune- og Stortingsvalg. Etter det tar politikerne resten av beslutningene for oss i såkalt representativt folkestyre. Å sende hele befolkningen til stemmeurnene var lenge en omstendelig byråkratisk prosess med masse papirarbeid, tellekorps og søvnløse netter. Med internett er valg ikke lenger enn et par tastetrykk unna. Det er nå fullt mulig å innføre ekte folkestyre, hvor det kan stemmes over alle viktige saker.

Dette vil selvsagt skremme vettet av våre politikere. Ingenting frykter de mer enn nettopp demokrati. Internett kan gi makten tilbake folket, hvor den alltid har hørt hjemme. Vi kan nå virkeliggjøre sant demokrati.

Dette kommer ikke til å skje og beviser at demokrati er en farse. Demokrati hører hjemme i festtaler og propaganda for å opprettholde illusjonen av frihet og folkestyre, mens folket for lengst er fratatt all makt og har gitt den til vår nye makt-elite; politikerne.

Ikke det at jeg tilslutter meg denne form for demokrati om det var mulig. Jeg er enig med Platon, filosofene bør styre samfunnet. Intelligens i samfunnet er alt for ulikt fordelt, – viktige beslutninger bør tas på grunnlag av intelligens og ikke popularitet.

Read Full Post »

BrainwashDet er nesten ikke til å tro, men siste nytt i konspirasjonsteorier er at jorden ikke er rund, men flat. En voksende menighet av faktafornektere på Youtube og i kommentarfeltene i sosiale media hevder i fullt alvor at jorden er flat.

En debatt vitenskapen gjorde seg ferdig med på 1500-tallet har altså blusset opp igjen. Vel, det er ikke helt riktig, fordi på 1800-tallet var det faktisk en aktiv debatt i vitenskapelige kretser. Jorden som en roterende kule var langt fra den selvfølge det er i dag. Det ble utført en rekke eksperimenter, publikasjoner og bøker. Men så kom verdenskrigene og folk fikk viktigere ting å tenke på. Debatten sloknet ikke før månelandingene på TV og bildene av jorden fra verdensrommet.

Knusende bilder
Det er blant annet disse bildene fra verdensrommet faktafornekterne stiller spørsmål ved. De mener de er forfalsket. Robert Simmon designer i NASA innrømmer riktignok at mange av bildene av jorden må tas på kortere avstand for å få fram nok detaljer og blir deretter satt sammen som komposittbilder i Photoshop og andre dataprogrammer. Derfor blir mange av bildene av jorden så forskjellige fra år til år. Her er to eksempler på to offisielle NASA bilder fra henholdsvis 2012 og 2013 hvor Amerika er halvert i størrelse fra et år til et annet. Dette betyr nok bare at rådatene er forskjellige og ikke at bildene er forfalsket.

Jorden_2012_2013

   Et annet bilde flat jord tilhengerne trekker fram er nattfoto av stjernehimmelen med 6-8 timers eksponering som kan tas flere steder på jorden. De hevder at med unntak av Nordstjernen som står stille, er det alle stjernene og planetene som beveger seg, og jorden står stille.

Polaris

Igjen ser vi eksempel på faktafornektelse hvor noen stoler mer på slike amatørfoto enn de vitenskapelige fakta at jorden spinner på sin egen akse i 1500 km/t og rundt solen i 10 700 km/t. Solsystemet beveger seg i 800 000 km/t rundt galaksen og en slik runde tar 240 millioner år. Videre beveger galaksen seg i over en million km/t gjennom verdensrommet.

Kritikerne hevder at med slike hastigheter bør stjernebildene på himmelen endre seg, for de har vært uendret i de siste 2000 år. De forstår selvsagt ikke hvor uendelig langt vekke disse stjernene er, så slike hastigheter kan neppe spille noen rolle.

Er vann vannrett?
Et av de første flat jord eksperimentene går tilbake til 1883 hvor engelskmannen Samuel Rowbotham utførte det såkalte Bedfordeksperimentet. På en 9,7 km lang kanal stod han med en kikkert ved vannflaten i den ene enden, og en assistent stod med et flagg i den andre. I følge jordens krumning er dette flagget 7,31 meter under horisonten, men var fortsatt synlig.

Lignende observasjoner er gjort av Frihetsgudinnen i USA. Den er synlig på 96 km avstand. Monumentets høyde er 93 m er 632 m under horisonten. Det samme gjelder Chicago skyline som ses over lignende avstander over Michigan sjøen, eller Isle of Man som kan ses fra England på en avstand av 109 km.

Frihetsgudinnen_1

Slike observasjoner er selvsagt forførende, men når en ikke har hørt om lysbrytning, luftspeilinger og at lys kan løfte seg over store avstander, får det noen til å tro at vann er vannrett og at verdenshavene dermed ikke kan forme seg til en kule.

Normalt går lys i rett linje, som for eksempel når båter forsvinner i horisonten og som kritikerne hevder fortsatt er synlig i kikkert. Uansett er det situasjoner hvor det ikke er lysbrytning eller luftspeiling. Flat jord tilhengerne velger systematisk slike unntakstilfeller hvor temperaturforholdene i atmosfæren gjør slike fenomener mulig og kaller det bevis.

Hvem skal vi stole på?
Flat jord tilhengerne stoler altså mer på observasjoner enn vitenskapelige forklaringer. De går fra den ene villfarelsen til den andre og til slutt får noe til å ligne på en teori. Faktafornektelse er i dag et voksende problem. Det er en farlig tendens av ikke å stole på ekspertene. Det har alltid vært elever som tror de vet bedre enn læreren. Det har alltid vært kverulanter som tror de vet best. Ikke hør på dem. Stol på fagfolk, vitenskap og for all del, ikke tenk selv.

Reading-News

Read Full Post »

Older Posts »