Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Diverse’ Category

Orgel_1

After my first week in India a book about the famous indian guru Neem Karoli Baba fell into my hands. I am familiar with this extraordinary being who towers over most of the gurscene. He is one of a few exceptionally rare beings living on the earth plane at different times, difficult to fathom or comprehend by any human standard. Many would say he is God in human form. Maharaji as he also goes by, is the guru of Ram Das, author of Be Here Now, by the way. A book and person who introduced Maharaji to the booming generation of spiritual seekers in the Western world in the 1960’s. Many were turned on to yoga, meditation and traveled to India on a spiritual quest in search of the blessings and grace of a real guru.

Now a touch of the guru’s grace seemed to come my way too. By picking up the book, marveling over his presence and calling to mind many of the amazing stories told about him was the trigger for the magic of India to unfold.

Shortly after reading a few pages the inspiration came to mind that I should get myself an indian harmonium while I am here for the next three months. I have played the harmonium for 25 years and it is a part of my daily practice to sing a chant or two before meditation. At other times to lift the mood or when playing with my mantra friends in our mantra band.

Talking to the locals came in handy. Within two minutes everything was arranged for a taxi to pick me up the next morning and take me to a music shop. No reason to thank Maharaji quite yet, but when the taxi driver has a statue of Hanuman on the dashboard, it is time to become suspicious. Maharaji is not only devoted to the famous indian monkey god Hanuman, but many believe, he is Hanuman!

After several hours of nervously rollercoaster riding and gracefully flamenco dancing through the maze of cars, trucks, scooters, bikes, pedestrians, cows, dogs and monkeys of indian traffic, we made it to the shop. A beautiful, well crafted and good sounding harmonium was found. After some feeble attempts of bargaining the price was setteled. But then, just before drawing the credit card, the taxi driver discovered a rusty key. Much was done to fix it, but it still sounded as a nasty cold. I decided to take my chance.  Colds pass and so might this one with the right cure and care. The opportunity for further ajustment of the price to my advantage was not to be missed.

Orgel_2

Maharaji probably thought the price was too high, because coming back home the key sounded just as harmonious as all the others, without a trace of squeack, rust or other discomfort!

Thanks Maharaji !

But a couple of hours later doubts set in.

– Was this really the invisible hand of Maharaji at play here, or was the rational mind about to throw the wild card of coincidence?

– So the next time I sat down to play, the key was rusty again……

– I let the harmonium rest for the night. A prayer of gratitude from the depth of my heart and request on behalf of the rusty key on the harmonium was sent to Maharaji before going off to sleep.

Next morning the key once again was healthy and sound again!

OM HAM HANUMAN NAMAHA

 

Read Full Post »

Space

Science-fiction har gjort mange forelsket og fascinert av verdensrommet. Romforskning og alle bragdene utenfor atmosfæren har skapt en gradvis overgang fra science-fiction til vitenskap, fra avstandsforelskelse til ekte kjærlighet. Men hvor går grensene mellom fantasi og virkelighet i dette feltet?

Kognitiv dissonans
GPN-2000-001672Den første og direkte TV- overførte månelandingen i 1969 viste at med kontroll over massemedia kan folk flest innbilles til å tro det meste, uansett hvor absurd og hinsides.

Behovet for tillit til autoritetene, frykten for å gå i utakt med flokken og redselen for å stå alene, er større enn behovet for sannhet og friheten til å tenke selv. Udødelig beskrevet i eventyret om keiserens nye klær.

De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning. Å få det utfordret, forstyrret og bli revet vekk fra den mentale komfortsonen er noe de færreste setter pris på. Presentert overfor fakta eller opplevelser i konflikt med personlig virkelighetsoppfatning gripes de fleste av en form for mental lammelse. Fenomenet kalles kognitiv dissonans.

BrainwashDenne form for indre konflikt utløser en rekke psykologiske funksjoner. Det vanligste er ubehag, irritasjon og raseri. Deretter følger bortforklaring, latterliggjøring, bagatellisering, fortregning og fornektelse. Det kan også oppstå hallusinasjoner hvor sanseinntrykkene fordreies slik at en ser og hører kun det en har behov for. Siste stadiet er mentalt sammenbrudd hvor sinnet splintres og for overlevelse oppstår spaltede personligheter. Dette benyttes i tortur, mental programmering og hjernevask.

BrianwashFolk flest er imidlertid mer enn villig til å foreta denne hjernevasken på egenhånd og holder en høy renslighetsstandard av å tenke, tro og mene i overensstemmelse med den offisielle programmeringen gjennom massemedia, utdanning, religion og vitenskap.

Vitenskapisme
Vitenskap er ikke en virkelighetsoppfatning. Vitenskap er å etablere sann kunnskap ut fra definerte kriterier for sannhet. Disse kan ikke bevises, men er et valg. Sanseerfaring og logisk deduksjon er slike gyldige kriterier. Sann kunnskap må kunne bevises. Det skjer enten gjennom observerbare eksperimenter eller selvinnlysende logiske sammenhenger av typen 2+2=4. Når vitenskap går ut over disse vilkårene er det ikke lenger vitenskap, men spekulasjon.

science_worshipI vitenskapens og teknologiens seiersgang i de siste 500 årene har det oppstått et hybris. Iveren etter å utkonkurrere og erstatte religion har gjort vitenskapen til en religion. Vitenskapisme er ikke vitenskap, men en virkelighetsoppfatning mer forførende enn religion fordi den poserer som sannhet. Det blir en kvasi-religion hvor dens medlemmene ikke er klar over at de tilhører et trossamfunn. De ser ikke en gang problemet når de bekjenner; – Jeg tror ikke på Gud, jeg forholder meg bare til virkeligheten.

Syntetisk virkelighetsoppfatning
Denne «virkeligheten» består i at livet oppstod for millioner av år siden med en voldsom eksplosjon kalt Big Bang. Så utviklet universet seg i kaotiske og tilfeldige mutasjoner i en prosess av prøving og feiling hvor de mest vellykkete og tilpasningsdyktige overlevde. Slik oppstod evolusjon.  Nedstammet fra apene ble mennesket født inn i en verden uten mening.

TrumpAndEvolution550

Videre er jorden er en kule som spinner rundt solen i et solsystem hvor planetene går i baner holdt på plass av gravitasjon. Big Bang, evolusjon, heliosentrisme og gravitasjon er aldri blitt bevist og oppfyller ikke kriteriene for sann kunnskap. Likevel blir disse fire grunnforutsetningene oppfattet og behandlet som udiskutable, absolutte og universelle sannheter. Slik oppstår dogmer. Disse trosforestillingene danner grunnlaget for vår tids religion eller en syntetisk virkelighetsoppfatning, vitenskapisme.

Atmosfære og vakuum
Earth_vacuumJorden er omgitt av en atmosfære bestående av oksygen, nitrogen og edelgasser. Det er luften vi puster og luftrykket som omgir oss. Angivelig holdes atmosfæren på plass av tyngdekraften. Det skaper en slags togkupé-effekt hvor på tross av jordens påståtte omdreiningshastighet på 1500 km/t på overflaten merker vi ikke farten og piloter trenger ikke ta hensyn til jordrotasjonen.

Atmosfæren går videre gradvis over til vakuum hevdes det fra vitenskapelig hold. En togkupé eller trykk-kabinen i et fly er omgitt av metall som holder luften på plass, men for jordens del finnes det ikke noe slikt. Her eksiterer atmosfære og vakuum side om side.

Navigasjon i vakuum
Det hevdes at gravitasjonskraften blir svakere jo høyere opp et objekt kommer for til slutt å gå gradvis over i vektløshet i det objektet forlater atmosfæren. Her finnes to muligheter. Enten vil objektet i en slik høyde bli fanget av gravitasjonskraften og gå i bane rundt jorden slik tilfellet er for jordens angivelige 20 000 satellitter og den internasjonale romstasjonen. Den andre muligheten er at en rakett kan fortsette videre ut i verdensrommet og unngå i havne i bane rundt jorden. Videre er også hvordan 20 000 vedlikeholdsfrie satellitter kan plasseres i bestemte baner uten å kollidere med hverandre stoff til ettertanke.

lem_blastoffFor en rakett som forlater atmosfæren reiser spørsmålet seg hvordan det er mulig å navigere i vakuum. En båt drives framover av vann som yter motstand til propellene, en rakettmotor drives framover av luften. Men i vakuum finnes ingen slik motstand – hvordan er det mulig å navigere noe som helst?

Det har jo vært på TV
Science-fiction bøker, tegneserier og filmene 2001 Space Odossey, ET, Star Wars og andre har gått sin seiersgang verden over. Underholdningsindustrien var forløperen til det som senere kom gjennom nyhetskanalene, TV, massemedia, lærebøkene og romforskning. I likhet med den gradvise overgangen fra tyngde til vektløshet og fra atmosfære til vakuum, ser vi nå en tredje gradvis overgang fra fantasi til virkelighet. Alle tre virker like usannsynlige.

Vi er blitt vist bilder av astronauter i verdensrommet, bemannede turer til månen, biljøring i månelandskapet, ekspedisjoner til Mars, fantastiske bilder fra verdensrommet og ikke minst bilder av jorden. For all det – tro gjerne på verdensrommet, men vit at det er en tro og ikke vitenskap. Kun i en hjernevasket og propagandastyrt befolkning blir en fantasi sann når mange nok tror på det.

Men det gjelder nok ikke for deg?

TV-BRAINWASHING-02-672x372

 

Read Full Post »

BOKBAD: Hvem er jeg?

Jeg presenterer min siste nye bok: Hvem er jeg?

Sted: Helgåleiren – Ogna
Tid: Onsdag 11.oktober kl. 19.30
Entre: 100,- kr

Read Full Post »

God stemning på messen 22.-24.september. Masse folk, fornøyde utstillere, foredragsholdere og publikum. En helg hvor alle storkoste seg og lot seg bade i healing, krystaller, healing, naturmedisin, astrologi, spådom, massasje, håndlesning, smykker, røkelse, tarotkort, engler og mye, mye mer… Vi tok inn litt av stemningen.

Read Full Post »

Bhanu_1Sorg fylte manges hjerter med nyheten om Bhanu Foxleys bortgang 2. juli, 65 år gammel. Bhanu kom opprinnelig fra India, men flyttet med familien til London da hun var 20 år. Åtte år senere møtte hun Steven. De giftet seg og holdt sammen livet ut. Oljen trakk dem til Stavanger. I 1981 fikk Steven jobb som ingeniør og Bhanu som sekretær. Etterhvert ga de slipp på faste jobber og skapte sitt eget næringsgrunnlag. De engasjerte seg særlig i ernæring, selvutvikling og åndelige studier.

Bhanu utviklet sin egen terapeutiske metode, emosjonell kinesiologi. I kombinasjon med hennes talent som menneskekjenner og empatiske natur behersket hun kunsten å komme inn under huden og skape trygghet og fortrolighet. Hun oppdaget raskt hvor skoen trykket og kunne bringe de mest dyptliggende indre konflikter til overflaten for bearbeidelse og helbredelse. Mange er henne takknemlig for å ha sluppet negative tankemønstre og åpnet til friere liv. Hun ga individuelle behandlinger, men hennes undervisning ble stadig mer etterspurt. Store deler av året ble tilbrakt på reiser i India, Bangladesh, Libanon, Bharain, Italia, Romania, England og særlig Tyrkia hvor hun samlet et stort publikum blant terapeuter og generelt interesserte.

Ofte gjør egne utfordringer de fleste til terapeuter. Det gjaldt også for Bhanu. En gang lot hun en bemerkning falle til en yogalærer om at hun ikke var interessert i helsekost fordi det var for dyrt. «Det er antakelig fordi du ikke synes du fortjener det», kom det raskt tilbake. Hun innså at det speilet at hun ikke satte nok pris på seg selv. Hun tok grep. Maten i huset som alltid hadde vært vegansk ble til beste kvalitet. Trening og sunne vaner ble livsstil for både henne og familien. Å gjenvinne selvtillit og verdsette seg selv ble senere essensen av hennes terapeutiske metode. Deres datter Sharmila er i dag personlig trener og pilatesinstruktør.

Bhanu hadde en sjelden evne til å kombinere det humoristiske med livets alvor. Latteren kom raskt, smilet satt lett, men aldri overfladisk. Gjennom å vise sin egen menneskelighet, sårbarhet og åpne hjerte inviterte hun andre til det samme.

– Din nære familie, dine mange venner og de utallige hjulpet av dine evner og klokskap vil alltid minnes deg med glede, takknemlighet og smil. Takk Bhanu!

Kremasjon har funnet sted.
Minnestund i Hafrsfjordsenteret v/ Revheim kirke.
Søndag 13.august kl.13. Alle hjertelig velkommen.

Hilsner og kondolanser til Bhanus minne kan sendes til: inthevortex@hotmail.no
Mer informasjon om minnestunden kontakt Sharmila: Tel: 90200193

Read Full Post »

Ray_Maor_breatharian

Å leve på luft og kjærlighet er ikke bare for de lykkelig forelskede. Harde fakta viser at kroppen kan omprogrammeres til å leve på finere former for energi enn mat, i dager, måneder og mange år. Ray Maor viser vei til en revolusjonerende ny livsstil.

Å leve uten mat
Ray Maor er en Breatharian. Det vi si at mens vi andre er av avhengig av våre daglige måltider ernærer hans seg på lys, chi eller prana. Han spiser riktignok et par ganger i uken, ikke fordi kroppen hans trenger mat, men fordi det er godt å spise og for ikke å falle helt utenfor i sosiale sammenhenger. Ray Maor er ikke den eneste som lever på denne måten.

jasmuheenDen australske kvinnen Jasmuheen har i de siste 30 årene levd tilsvarende, med lange perioder helt uten mat, og på det jevne med sporadisk inntak av små mengder mat og drikke, men likevel langt fra et normalt kaloriinntak.

Et historisk berømt eksempel er den tyske nonnen Therese Neumann (1898-1962). I mange år levde hun bare på en daglig nattverdsobelat i tillegg til at hun ved hver fullmåne hadde stigmatiseringer hvor hun mistet store mengder blod fra hendene hvor Jesus ble naglet til korset. I India finnes flere eksempler på yogier med en slik livsstil. Paret Akahi og Camila er også verdt å nevne. De har levd uten mat i mange år. Hun gjennomførte til og med et vellykket svangerskap og fødte et velskapt barn helt uten å spise. Se intervju med dem her.

Akahi-og-Camila

Kritiske røster
Fenomenet sprenger grensene for hva de fleste tror er mulig. En bok utgitt i 1949 av den katolske skribenten Hilda Graef mener å ha avslørt Therese Neumann som en svindler. Skeptikerne kunne endelig slappe av. Det kunne de også etter et 7 dagers eksperiment med Jasmuheen i regi av det australske TV programmet 60 Minutes i 1998. Det måtte avlyses bare etter to dager fordi det var alvorlig fare for hennes liv og helse. Flere personer som har prøvd seg på å følge hennes anbefalinger av verken å spise eller drikke har også omkommet. Det er delte meninger om Breatharianism. Noen mener dette er mulig, andre at det er ren svindel, galskap og farlig i det hele tatt å informere om.

Et år uten mat
Ray Maor var blant en av dem. Etter 5 års tjeneste i det israelske militæret og utdannelse som dataingeniør var han en ung mann med bakkekontakt og et realistisk syn på livet, helt inntil han møtte og ble nær venn med en person som ikke spiste. Han kunne se med sine egne øyne at vennen ikke var noen lystløgner, levde i beste velgående og med energi og positiv utstråling langt ut over det vanlige.

Fenomenet tiltrakk ham. Han begynte å eksperimentere med faste og etter noen års forberedelse var han mentalt klar til å innlede en tre ukers innvielsesprosess. Han trakk seg tilbake til et stille sted i naturen hvor han kunne være alene og uten kontakt med omverdenen. I den første uken levde han helt uten verken mat eller drikke. Han gjennomgikk en dyp indre helbredelsesprosess og foretok en omprogrammering av kroppen og psyken til å gå fra å ernære seg gjennom mat til prana, chi eller kosmisk energi. Etter dette var han ikke lenger avhengig av mat og han fortsatte å leve et år uten å spise. Nå inkluderer han litt mat fra tid til annen, men mest for nytelsen, det sosiale og ikke fordi han strengt tatt trenger det.

BookDette er det blitt bok av; «A year without food», i tillegg til at han arranger kurser hvor han fører andre gjennom den samme innvielsesproessen han selv gjennom gikk, men redusert til 10 dager.

TV-eksperimentet
I Isreal vakte dette en god del mediaoppmerksomhet. I 2013 bestemte israelsk fjernsyn seg for å lage et program om Ray Maor. TV-teamets lege mente at det ikke er mulig å overleve mer enn fire dager uten vann og mat. Ray foreslo derfor å doble dette og inngikk i et eksperiment i 8 dager. Han lot seg isolere i et hus med konstant videoovervåking og med daglig legeundersøkelse. I motsetning til Jasmuheen hvor et lignende eksperiment måtte avbrytes, viste Rays blodprøver og andre kroppslige parametere som blodtrykk og puls ingen tegn til endring i løpet av disse 8 dagene. Han var like sunn og frisk etter de 8 dagene som han hadde før innen eksperimentet.

Å leve på lys
Med denne graden av dokumentasjon sliter skeptikerne. Dette er ikke lenger anekdoter, tre fjær som er blitt til fem høns og andre gode vandrehistorier. Det er snarere en vitenskapelig utfordring å forstå hva som skjer. Tydeligvis finnes det andre former for ernæring enn bare mat og drikke, men at kroppen kan nyttiggjøre seg mer subtile energiformer også kjent som prana eller chi, i større eller mindre grad.

I prinsippet er lys, luft eller energi-ernæring for alle med en normalt sunn kropp. Det er ikke en form for faste, men en omprogrammering av kroppen til å utnytte energikilder vi alle i større eller mindre grad allerede tar i bruk. Mange kan nok bli tiltrukket av ideen av å kunne leve uten mat. Det gir unektelig en frihet å slippe å være avhengig av tre måltider om dagen og hva det innebærer av planlegging, innkjøp, tilberedelse, spising, oppvask fordøyelse, toalettbesøk og mulig vektøking. Det er også et økonomisk og ressursmessig aspekt til mat. Dersom menneskeheten ikke lenger er avhengig av mat kan de fleste si opp jobben, slippe alle dyrene fri og slutte å hogge ned regnskogen for å gi beitemarker til hamburgerindustrien. Å slappe av og nyte livet kan bli vår viktigste fremtidige beskjeftigelse. Dette er radikalt. Foreløpig er dette en praksis for de få. Mange kan være tiltrukket av denne form for frihet, men de fleste trenger litt mer tid til å bli klar for denne livsstilen.

Tilbake til paradis
Det har alltid fantes ekstraordinære mennesker. Å leve på lys er ikke noe nytt. Ned gjennom historien har det vært mange eksempler. Det nye er at med vår tid av massekommunikasjon og høynet kunnskapsnivå åpner det dører for at stadig flere ser lysernæring som en realistisk mulighet for kortere eller lenger perioder av deres liv. Potensialet til å leve uten mat er grensesprengende, det vil kunne forandre verden radikalt og måten vi oppfatter oss selv. Det vil gi oss en frihet få trodde ville være mulig. Vi vil til fulle forstå at vi ikke er materielle vesener, men energi, lys og bevissthet er vår natur. Vi kan gjøre slutt på forbannelsen av at vi skal spise vårt brød i vårt ansikts sved. Vi kan vende til bake til paradis og leve slik livet er ment å leves, med ubegrenset frihet og glede.

Se også: Kommentarer til Ray Maors horoskop

PS. Ray Maor kommer på Alternativmessen i Stavanger 22.-24. september 2017

 

Read Full Post »

BokFor de helt store reiseopplevelsene finnes neppe bedre reisefølge enn Torbjørn Færøvik. Han skriver så levende, spennende og kunnskapsrikt fra alle sine reiser i Asia at de fleste vil oppleve ti ganger mer i godstolen foran peisen gjennom hans bøker, enn å foreta reisene selv.

Her er en historiker, forfatter og journalist med svart belte i globetrotting. Han tar leseren med på de mest avsidesliggende steder svært langt fra masseturismens oppgåtte stier. Samtidig gir han innblikk i svunne tider, gamle kulturer, historie, ferske politiske realiteter og fascinerende egne opplevelser fra steder hvor knapt engler våger å ferdes.

Lesing er også en måte å reise på hvor sinnet fremkaller opplevelsene, fremfor å måtte oppsøke dem selv ute i verden. Det første er lettere, billigere og tar mindre tid. Det siste er utvilsomt mer lærerikt, engasjerende og levende. Det ene utelukker ikke det andre. Mange blir nok inspirert til å lese mer. Andre til å reise mer, eller begge deler.

Veien til Xanadu – en reise i Marco Polos fotspor, er i likhet med de fleste av hans dusin bøker utstyrt med en terning med seks prikker og 160 000 solgte eksemplarer. Fra Venezia og videre gjennom Tyrkia, Iran, Pakistan, Kina og Mongolia brukes alle typer framkomstmidler fra gondoler til kameler, men ingen fly. Turen tar 3 måneder. Adskillig kortere enn Marco Polos tur på 19 år.

Marco Polos fortellinger fra Kina har gått sin seiersgang gjennom verden helt siden dens utgivelse på 1300 tallet. Mange var kritiske selv den gang og trodde Marco Polo var en skrønemaker. Også i senere tid har kritiske røster blant Marco Poloforskere hevdet at han slett ikke var i Kina, men at historien er oppdiktet basert på informasjon fra andre reisende, og en hel verden gjennom hundrevis av år er blitt holdt for narr.

Blant innvendingene hevdes det at Marco Polo ikke nevner det kinesiske muren, skrifttegnene, den hyppige tedrikkingen eller kinesernes merkelige estetiske sans ved å snøre mange kvinners føtter. Dog er mye korrekt som bruken av kompasset, kull, pengesedler, beskrivelse av layouten til byen Beijing, det yrende båtlivet på Den gule flod og Yangtsekiang, og han er den første som forteller oss at det finnes en øy i havet øst for Kina som heter Japan. Og mye mer.

Det er med denne tvilen i bagasjen at Torbjørn Færøvik legger ut på sin reise for å finne ut om Marco Polo var en bløffmaker eller om han fortjener tittelen som en av verdenshistoriens store oppdagere. Her skal ikke røpes konklusjonen.

På besøk på den kinesiske muren informerer den kinesiske guiden Færøvik at de amerikanske astronautene hevdet at de kunne se den kinesiske muren fra månen. Dette har kineserne i alle år tatt til seg og har vært standardinformasjon til alle turister besøkende verdens mest berømte mur. Det er imidlertid ikke mulig å kunne se fra månen. Så kanskje også månelandingene var en bløff? Når et slikt spørsmål stilles til Marco Polo, må det vel også kunne stilles til vår tids oppdagelsesreise med minst like stor status? Men det er nok for mye å forvente at Færøvik vil begi seg ut på en slik tur for å finne sannheten? Aldri si aldri. Se ikke bort fra at Færøviks neste tur blir til månen – jeg kommer garantert til å kjøpe boken !

Veien til Xanadu – en reise i Marco Polos fotspor
Torbjørn Færøvik
Cappelen Damm – 2014
450 sider

Read Full Post »

Older Posts »