Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Donald Trump’

Erna-Solberg

Det stormer rundt oss. Økonomien knaker i sine grunnvoller. Frykten sniker seg rundt hushjørnene, 1-meters regelen isolerer oss, demokratiske friheter er satt på vent og samfunnet går gjennom store endringer. Kapteinen på skuten i henholdsvis USA og Norge er Donald Trump og Erna Solberg. Blir seilasen kraftig nok vil mange foretrekke sterkt lederskap. Våre friheter vil villig byttes ut med håp, arbeidsplasser, helse og trygghet. Norges suverenitet kan gå samme vei, i bytte med en taburett i en verdensregjering. Slik har demokratier avgått ved døden før. Vil det skje igjen, – også i Norge?

Valgår i USA
3. november går den valgdeltakende delen av det amerikanske folk til de elektroniske urnene for å gi Donald Trump fornyet tillitt eller mistillit. Foreløpig ser få kandidater ut til å kunne utfordre ham, dess mindre Hillary Clinton utsetter pensjonisttilværelsen, finjusterer medisineringen og kaster seg inn på oppløpssiden i kappløpet om plassen i førersetet på verdens, enn så lenge, ledende supermakt. Trump har klart seg gjennom den første presidentperioden uten de alt for store ripene i lakken. Han har ikke startet noen kriger. Han har unnlatt løfter om å stanse tortur, slik hans forgjenger ikke maktet å innfri. Verden har måtte venne seg til enda en ny cowboy i presidentstolen. Kravene til folkeskikk og anstendighet i det politiske toppsjiktet er blitt vesentlig senket med en bajas i verdens viktigste yrke. Mange kjenner på avmaktsfølelsen når verdens supermakt ledes av en president så fjernt fra den politiske kulturen, dannelsen og idealene Amerika en gang var grunnlagt på. Etter Vietnam, Irak, Afghanistan og endeløse kriger og statskupp verden over har drømmen om Amerika falmet. Mange hyller likevel Trump i fravær av alternativer, men ikke de samme som en gang elsket Amerika.

Ropet etter den sterke mann
Det politiske klimaet fram mot valget kan by på kraftige høststormer etter måneder med Corona-frykt, ‘lock-down’, ‘social distancing’, munnbind, økonomisk sammenbrudd, massearbeidsledighet, økende misnøye og protester blant store deler av det amerikanske folk. Bortsett fra at presidenter i USA ikke blir valgt, men utvalgt, er sannsynligheten stor for at verden må leve med sirkus Trump i fire år til. De fleste presidenter i USA blir gjenvalgt dess mindre de blir skutt. Trumps kandidatur ligger godt an i løypen.

Krisetilstandene sender et kraftig ekko fra 1930-årenes Europa. Ropet etter den sterke mann vil vende tilbake. Folk vil samle seg om den første og beste farsfigur som kan levere det minste halmstrå av håp i bytte mot demokratiske friheter. Det har skjedd i historien igjen og igjen. Vil det også skje med Trump?

Da Hitlers nazistiske håndlangere satte fyr på Riksdagen i Berlin i 1933 og la skylden på kommunistiske terrorister fikk Tyskland nye terrorlover. Det juridiske og konstitusjonelle grunnlaget ble lagt til rette for at Hitler kort tid etter kunne innsette seg selv som diktator. Det samme har skjedd i USA. Etter terrorangrepene på Tvillingtårnene 11.september 2001, også omtalt som det amerikanske nødnummeret 911, fikk USA lignende terrorlovgivning, The Patriotic Act. Den sittende presidenten har nå fullmakter til å bli enerådende etter sitt eget forgodtbefinnende, uten å spørre verken Senatet eller Kongressen. Er det kun et tidsspørsmål til Trump bruker dette trumfkortet og skifter yrkestittel fra president til diktator? Hvor USA samtidig skifter konstitusjon fra skinndemokrati til politistat og åpent diktatur? Vil EU og mange andre land gjøre det samme?

Den skjulte makten
Historiebøkene vil gjerne ha oss til å tro av verdensbegivenhetene er tilfeldige og styres av enkeltpersoner. Uten Adolf Hitler, hadde det ikke blitt noen 2. verdenskrig. Hadde det ikke vært for Lee Harvey Oswald ville John F. Kennedy kunne nyte sitt otium på et gamlehjem på Floridas solkyst. Fortsatt med vakre Jaqueline ved sin side, og hun hadde sluppet å gifte seg med den ekle greske milliardæren Onassis, – et ekteskap ingen riktig forstod.

Slik fungerer ikke historien. Det er en sterk undervurdering av den skjulte makten som tekker i trådene på den politiske scenen, fremskaffer aktørene, legger forholdene til rette og plasserer dem der. Eller slik Franklin D. Roosevelt uttrykte det: «I politikk skjer ingenting tilfeldig. Hvis det gjør kan du vedde på at det var planlagt slik.»

Den skjulte makten er usynlig, uangripelig og vanskelig å forstå nettopp fordi den er skjult, hemmelig og forbeholdt de innvidde og innsiderne i systemet. Godt organisert i en pyramidestruktur hvor alle følger ordre etter prinsippet, ‘need to know’, slik at kun den øverste eliten har full oversikt og kontrollerer systemet. Selvsagt er dette en grov forenkling, men i prinsippet er verden en gigantisk maurtue hvor alle har sin plass, og ingenting overlatt til tilfeldighetene. Kun effektene er synlige av en makt bak kulissene som kontroller alle nivåer av samfunnet: Religion, vitenskap, utdannelse, økonomi, politikk, militærvesen, politi, rettsapparat, massemedia, kultur, filmindustrien, musikkbransjen og selvsagt internett gjennom giganter som Facebook, Youtube og Google.

En ny verdensorden
På en slik bakgrunn må vi forstå endringene som skjer i verden i dag. Det er for nærsynt å studere enkeltpersoner og enkeltbegivenheter. De må ses på bakgrunn av det sentrale politiske temaet i de neste 10 årene; innføringen av en ny verdensorden, New World Order. Dette har politiske ledere verden over snakket om i de siste 30 årene. Dette er hva norske politikere bærer en FN-pinn på jakkekraven for å signalisere sin tilslutning til. Det er prosessen av voksende globalisering mot en stadig mer sentralstyrt verden. Men først må økonomien knuses, samfunnet slik vi kjenner det opphøre, alle demokratiske friheter fjernes og en stor del av verdens befolking reduseres, før er ny verdensregjering blir en realitet. Kina blir antakeligvis verdens fremtidige supermakt etter modell av Aldous Huxley og George Orwells framtidsvisjoner, slik Kina mer eller mindre har implementert det allerede i dag.

Virkemidlene for å oppnå dette er satt i aksjon. Nedstegning av verden som følge av Corona har fjernet de fleste demokratiske rettigheter og vil ha katastrofale økonomiske konsekvenser. Det nytter lite å påpeke at dødstallene for vanlig sesonginfluensa er de tredobbelte av Corona. Likevel innfører styresmaktene verden over ekstremt drastiske tiltak. Det er bare begynnelsen på omfattende samfunnsendringer i årene som kommer. Donald Trump vil fortsatt stå på broen som kaptein på vår tids Titanic en god stund framover.

En Krepse-nasjon
Fra et astrologisk synspunkt styrker det Trumps kandidatur at hans personlige planetenergier er på bølgelengde med USAs horoskop. Med 4.juli som nasjonaldag er USA en Krepse-nasjon. Hjemmefølelsen står såpass sterkt at de færreste amerikanere bryr seg om å lære et annet språk enn sitt eget. TV, Coca Cola, hamburgere og junk-food gjorde tidlig den amerikanske befolkning til stuegriser og med like tidlig verdensrekord i fedme. Få nasjoner har flere TV-seere per kvadratkilometer enn dem. Ingen kriger kan være for langt unna for å true nasjonens sikkerhet. Utenom Nord Korea er ingen land mer pansret og beskyttet enn USA. Med Trumps ambisjoner om å overgå Den kinesiske muren er veggen mot Mexico fortsatt under bygging. Landets utstrakte krepseklør i form av verdens største krigsmaskin holder kontinuerlig terrorister, gorillastater, bananrepublikker og fiender på behørig avstand, uansett hvor de måtte befinne seg i verden. Heller ikke innad på hjemlige fronter tar ordensmakten med silkehansker på urokråker. Amerikanske fengsler har over 2 millioner fanger. 20 prosent av alle fanger i verden sitter bak lås og slå i et amerikansk fengsel.

Trump og astrologien

Donald-Trump

Trump har tre planeter i Krepsen, Merkur, Saturn og Venus. De legger seg på samlingen av Venus, Jupiter, Solen og Merkur i samme tegn i USAs horoskop. Det tyder på at han oppfattes som en mann av folket og gir stemme til nasjonens sjel. Siden Elvis har få bidratt til å personifisere den stereotype oppfatningen av amerikanere mer enn Donald Trump. Alt er stort og ‘larger than life’ i USA. Eller som en venn uttrykte det. «Det som er bra i USA, er sykt bra. Det som er dårlig i USA, er sykt dårlig.» Utvilsomt er USA et land av ekstreme kontraster og ytterligheter, karakteristisk for en slik konsentrasjon av planetenergier både i personlige horoskoper og for nasjoner.

Trumps Sol og Uranus på USAs Mars i Tvillingene er ikke et godt tegn på en nasjon som har spesialisert seg på krig. Han er ikke den rette til å ha atomkofferten ved siden av sengen. Tvillingene er impulsive, mentalt hyperaktive, skiftende, ustabile og rastløse. Med opprørsplaneten Uranus like i nærheten kan denne effekten ganges med ti. Tvillingene har en dobbelthet også et Janusansikt. For det meste er de sosiale, hyggelige og omgjengelige, men brått kan humøret skifte og de blir avvisende, irrasjonelle, kyniske, kalkulerende og brutalt hensynsløse. Det er noe kaldt over Tvillingene og speiler noe av Merkurs opportunistiske, uansvarlige, barnslige og luftige natur. Utvilsomt har Trump en mørkere side på lager og har liten medfølelse når det må knuses egg for å lage omelett.

Stormannsgalskapens vekst og fall
29° Løven er et gradtall verdt å holde øye med hos maktpersoner fordi det sammenfaller med fiksstjernen Regulus. Når en planet i horoskopet innenfor en grads nøyaktighet treffer dette punktet i Zodiaken gir det ofte karakteristiske uttrykk knyttet til den aktuelle planeten. I følge tradisjonelle tolkninger fører det til, «mot, nobelhet, ambisjoner, maktutøvelse, misbruk, despoti og stormannsgalskap. Et aristokratisk og kongelig sus kan følge med i dragsuget med høy sigarføring og majestetisk stil. Men suksess har en betingelse av å overkomme fristelsen til å ta hevn. Den som feiler vil møte sitt nemesis med ydmykelse, tap av status, posisjon, bli dratt gjennom gatene og kastet for ulvene.»

Trumps Mars er under innflytelse av Regulus med en mulig nedtur i vente slik det ofte går med diktatorer når de blir styrtet.

Bill Gates er også verdt å nevne i denne sammenhengen med sin Pluto-Jupiter konjunksjon sammenfallende med Regulus. Hans rolle som verdens datakonge og nå selvutnevnt vaksinegeneral kan komme til å dele en lignende skjebne.

Hva med Erna?
Uten alt for store personlige sammenligninger, har Erna Solberg en lignende rolle som Trump i kraft av å være landets statsleder. Stortingvalget er først i 2021 og mye kan skje innen den tid. Under Corona-krisen er hun i manges øyne, nærmest en nasjonens Winston Churchill og i ferd med å heve sin status til den nye Landsmoderen. En rolle hun i så tilfellet overtar etter Gro Harlem Brundtland fra hennes tre regjeringsperioder fra 1981-1996. Sjansene for at statsministeren også etter 2021 fortsatt heter Erna er store. Også på bakgrunn av astrologien, med flere sammenfallende trekk med hennes amerikanske kollega.

Horoskopet
Fiskenes tegn er ikke hva en mest forbinder med statsledere og slagkraftige politikere, men med forgjengere som Jens Stoltenberg og Mikhail Gorbatsjov er det utvilsomt håp også for Erna. Horoskopet hennes er enkelt, men med få konsentrerte og sterke konstellasjoner som gir stor gjennomslagskraft. Særlig opposisjonen mellom Solen og Pluto er en storslegge og karakteristisk for en person som søker makt, vet å bruke den og ofrer gjerne eget velvære til fordel for å ha rett og nå sine mål.

Fiskenes emosjonelle innflytelse er indirekte og gjør at hun som sin forgjenger Jens, ofte holder seg i bakgrunnen og trør først til når det er nødvendig. Hun styrer med en rolig autoritet og slik Gorbatsjov fikk Sovjetstaten til å gå i oppløsning, klarer kanskje Erna noe lignende med Grunnloven. Hun gjorde allerede et forsøk på statskupp under Corona-krisen ved å foreslå at regjeringen måtte få diktatoriske fullmakter til å kunne sette Stortinget til side. Det lykkes ikke i første omgang, men kanskje i neste?

Erna og Norges horoskop
I Norges horoskop vibrerer hennes energier i Fiskene i takt med nasjonens Neptun, med en mulig bedøvende effekt til følge. Hun kan bli betraktet som en reddende engel, få gudinnestatus og en aura av blendende makt. Antakelig vil hun få hele befolkingen vaksinert enten de vil eller ei. Likevel kommer det nok ikke til redde store deler av befolkningen. Corona-viruset kan mutere til en mer aggressiv og uovervinnelig variant og myndigheter, helsevesen og begravelsesbyråer blir maktesløse i det dødstallene stiger i uoverskuelige antall. 5 G vil også bli lagt ut over landet under hennes styre med ytterligere subtil påvirkning på folkehelsen med mulige mystiske sykdommer og symptomer til følge. Neptun har en tendens til å tilsløre. Myndighetene ville ikke bare kreve munnbind, men også bind for øynene i det voksende sensur tar strupetak på ytringsfriheten. Den avgår en stille død i det statskontrollen og overvåkingssamfunnet spinner sitt edderkoppnett ut over bygder, byer og alle de tusen hjem.

Månen i Krepsen er en litt for hjemmekjær plassering for en statsminister, men alliert med Mars sender det henne på krigsstien klar for å følge ordre i det den nye verdensorden sakte men sikkert marsjerer fram og Norge går på billigsalg til den internasjonale storkapitalen bit for bit. Videre er hennes Sol og Merkur på landets Saturn. Det utfordrer henne til å ta ansvar for nasjonen og på bølgelengde med måten makt håndteres på her i formyndermenneskenes hjemland. Nordmenn trenger ingen vakthunder til å passe på dem, de passer på hverandre.

Norges første diktator?
Jupiter-Saturn konjunksjon var gjennom historien karakteristisk for konger. I Steinbukken er dette en sterk plassering og bidrar til at hun kan håndtere makt. Med Jupiter med på laget kan både visjoner, toleranse og de kompromissvillige egenskapene et liv i politikken krever følge med på kjøpet. Hun har nettopp vært gjennom sin andre Saturn return, hvor Saturn vender tilbake for annen gang til der den var da hun ble født. Et viktig vendepunkt. For henne sammenfalt det med Corona-krisen og ble en innvielse i lederskap i en kritisk tid.

Dersom Corona-krisen går inn i sin andre fase og tilstandene forverrer seg, skal en ikke se bort fra at Erna Solberg vil innføre enevelde, gjøre som hun tidligere har bedt om å sette Stortinget til side, og si som mange kvinner, – dette er så alvorlig at her må jeg bestemme. I så tilfellet vil Erna Solberg få mer til felles med Donald Trump enn mange vil kunne styre sin begeistring for, og bli Norges første diktator.

Erna Solberg 24.februar 1961, kl. 19.50, Bergen
Fødselstidspunkt usikkert. Det kom til forfatteren i en drøm hvor han møtte Erna Solberg og spurte henne. Hvis hun er født tidligere på dagen vil hun ha Månen i Tvillingene.

Erna-Solberg_horoskopNB. I følge en kilde som skal ha kontaktet datteren er Ernas Solbergs fødselstidspunkt kl. 17. Det gir henne Løve-Ascendant. Det er spesielt interessant fordi den er på 29 grader Løven sammenfallende med fikstjernen Regelus omtalt for både Donald Trump og Bill Gates. Det er en signatur ofte er til stede i horoksoper til personer som søker makt og har stor makt og hvor Erna Solberg altså også tar del.

 

Norge, 7. juni 1905 kl. 11, Oslo.

Donald Trump 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

USA, 4. juli 1776, kl. 17.10, Philadelphia, USA.

PS. Artikkel tidligere publisert i Medium nr 4 – 2020.

 

Read Full Post »