Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Vedanta’ Category

En introduksjon til kunnskapens yoga, jnana yoga, advaita vedanta og Bhagavad Gita.

En fordragsserie – følg den her:

Read Full Post »

kunnskapens-yoga_web

Yoga har tatt verden med storm, men den viktigste grenen av yoga er enda ikke oppdaget av yogautøvere flest. Noen gjør yoga for å komme i form, for avspenning eller for å finne indre ro fra hverdagens stress og mas. Andre er åndelig søkere og for dem tilbyr yoga alle åndelige veiers ultimate mål, frigjøring. De fleste tror at dette kan oppnås gjennom hard trening, asketisk livsførsel, årevis med meditasjon for til slutt å ende med en fantastisk opplevelse. Dette er en feil oppfattelse fordi frigjøring er ikke en opplevelse, men en forståelse. Det er ingenting du kan gjøre for å bli fri, fordi du er fri allerede. Problemet er at de fleste er uvitende om dette. Uvitenhet fjernes ikke gjennom handlinger, men gjennom kunnskap.

Denne kunnskapen kalles vedanta og finnes detaljert beskrevet i det klassiske indiske skriftet Bhagavad Gita. Dette er en av verdenslitteraturens mest berømte dialoger hvor det forklares hvem jeg er, hvordan å handle i verden og hvordan bli fri. For mange er Bhagavad Gita et religiøst skrift og med lignende status for en hindu som Det nye testamente har for en kristen. Her finnes imidlertid en kunnskap ut over religion i en logisk basert vitenskap om virkelighetens ikke-dualistiske natur. Her ikke noe å tro på, kun noe å forstå. Få bøker er oversatt og kommentert mer enn Bhagavad Gita. Nå er den kommet i en ny norsk utgave oversatt og med kommentarer.

En bør ikke la seg skremme og tro at dette er bare teori. Dette er kunnskap om deg – og du er ingen teori. Din egentlige natur er bevissthet – den har ingen begynnelse eller slutt, den forandrer seg aldri, er alltid den samme og er det eneste faste punktet i en stadig foranderlig verden. Bevisstheten er virkelig, alt annet er en drømmeverden og en illusjon. De fleste er fanget i livets matrix med den forkrøplende troen på å være en begrenset liten person med en kropp, personlighet, alder, kjønn og et sted å bo, tyrannisert av lyster, frykt og begjær fanget i et døende dyr. Å forstå at jeg er grenseløs, uforanderlig, alminnelig, ubekymret, ikke-dualistisk bevissthet er frigjøring.

Les utdrag her

Kunnskapens YOGA, en introduksjon til Bhagavad Gita & vedanta
Christian Paaske
160 sider
Yogasenteret, Stavanger, 2016

Pris: 300 kr
Kan bestilles fra: paaske@online.no

Read Full Post »

Plakat-Bhagavad-Gita

Read Full Post »

Omslag_ForsideBibelen inneholder perler av visdom oversett i bokstavelige tolkninger i motsetning til symbolske. Døde Jesus på korset, eller er det en symbolsk historie om å dø fra sin gamle identitet og få ny kunnskap i en transformasjon av Jesus til Kristus? Er det snarere et universelt budskap i alle religioner og åndelige tradisjoner av selverkjennelse og frigjøring?

Dette er ikke en teologisk avhandling, men er ment å underholde, provosere, spekulere, vekke idéer og invitere til å utforske nye tenkemåter på et tema overmodent for fornyelse i en tid hvor vi har gått åndelig konkurs. Verden sett gjennom det materialstiske postmoderne kikkhullet er uten mening, håp eller retning. Vi kan alt, men forstår ingenting, i en kultur med stor kunnskap, men ingen visdom.

«Hvem er det gitt å tolke Bibelen? Hvem vet hva sannhet er? Christian Paaske utfordrer etablerte sannheter, og jeg håper at han med denne boken kan inspirere og gi mot til flere om å tenke nytt og tenke selv i forhold til Bibelen.»

Silje Trym Mathiassen, Dialogprest Kirkelig dialogsenter

«Jeg deler innsikten at bevissthet står over materie, materie oppstår av bevissthet og ikke omvendt, og at verden er Gud i en annen form, og mange, mange andre gode innsikter som her formidles – og med et språk enhver journalist kan misunne, så lett å forstå og lese, – det flyter, og det har vært en glede å lese!»

Helge Hognestad, Prest.dr.theol.

«Christian Paaske lægger sine begavede refleksioner frem, så vi andre kan tale videre sammen. Og med ham. Om vi er enige eller ej har ikke betydning. Det er tonen, der skal bære, den mellemmenneskelige tone, kærligheden til verden. Den har han.»

Charlotte Rørth, Journalist, forfatter av boken; Jeg møtte Jesus

NB ! Ta en kikk på innsiden av boken.

Bibelens skjulte kunnskap
Esoterisk symbolikk og universell visdom
Christian Paaske
151 sider
Pris: 300 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

Read Full Post »

Ganesh

Genesh

I hinduismens vrimlende gudegalleri
er Ganesh en spennende fantasi.

Han var sønn til Paravati den store diva
og faren var den berømte guden Shiva.

I tusen år reiste han til en fjelltopp for å meditere
men en vakker dag ville han Parvati visitere.

Skitten, uflidd etter så mange år så han ut som en lasaron
ved slottsporten ble han derfor nektet å besøke sin matron

Parvati lå nemlig i badekaret ble det sagt
mens Ganesh passet porten og stod på vakt.

Hva Shiva ikke visste da døren smekket igjen med et drønn
var at det ble besørget av hans egen sønn.

Ikke over mitt lik sa Ganesh rett ut,
til Shiva som nå var blitt sint som en stut.

I raseriet som fulgte trakk Shiva den treforkete kniv
og tok den lille guttens liv.

Hodet trillet og blodet fløt
og der lå Ganesh ganske død.

Parvati hadde hørt at noe var på gang
og skjelte ut Shiva så det sang.

Shiva la avgårde og det første han fant,
var hodet til en sovende elefant.

Det hogg han av og returnerte
og dermed sønnens hode reparerte.

Gutten våknet til liv
og atter ble det i harmoni.

Dette er selvsagt en historie uten logikk
men er ladet med en dypere symbolikk.

Dette er om transformasjon og forvandling
hvordan alle må dø fra sitt gamle jeg for at det skal bli forandring.

Elefantens hode symboliser kunnskapen fra visdommens sti
og er det som må til for å sette oss fri.

Som et sidesprang er det en parallell til en det gikk likedan
nemlig Jesus den berømte en tømmermann

Han var også en gudesønn som døde og gjenoppstod
for å symbolisere denne form for transformasjon.

Å tolke dette bokstavelig slik mange gjør er for banalt
og gjør at de oppfatter historien ganske så galt.

Med Ganesh er det jo opplagt at historien er symbolikk
og Jesus skjebne passer jo på en prikk.

Med Ganesh er vi likevel ikke ferdig
det er flere symboler for dem som er litt mer iherdig.

Ganesh har en stor mage for eksempel
det er for å symbolisere sjelens tempel.

Ganesh er symbol på Selvet, bevisstheten og alt som er
det er det næreste av det nære og alltid her.

Det fyller alt og er helt og komplett
i eksistensens ikke-dualitiske natur hvor vi alle er ett.

Snabelen er også utrykk for denne visdom
hvilket det neppe hersker noen tvil om.

Likedan at han sitter på en fot uten å miste balansen
er del av denne symbolske elegansen

Ved sine føtter har Ganesh en liten mus eller rottelignende dyr
for å symbolisere at uten å kontrollere lyster og begjær går alt over styr.

En avbrukket støttann er nok et ikke-dualistisk symbol
som gjør Ganesh til et slikt sentralt åndelig idol.

For de fleste er Ganesh en søt liten elefant med gudommelig natur
og tilbes daglig i Indias religiøse kultur.

Den dypere symbolikken er for de som forstår
at Selvet er det som aldri forgår.

Transformasjon gjennom kunnskap er den åndelige vei
og hisorien om Ganesh symboliser ditt eget jeg.

For flere dikt

Read Full Post »

Annonse_Meditasjon

Bestill boken her:

Read Full Post »

Hvem er jeg?

Who-am-I

Alle vet hvem de er. Det er det mest opplagte av alt. Alle vet de eksisterer og er bevisst. Eksistens og bevissthet har ingen begynnelse eller slutt, det bare er. Jeg er denne væren. Jeg er subjektet og alt annet er objekter. Jeg er det som aldri forandrer seg i en alltid forandrende verden.

Feielaktig tror det fleste likevel at de er kroppen og den bestemte personen med et navn, alder, kjønn, personlighet, stjernetegn, utdannelse, jobb, relasjoner, nasjonalitet, personummer og et sted og bo. Denne sammenblandingen mellom subjekt og objekt er uvitenhet og dualisme.

Det er ingenting jeg kan gjøre for å fjerne uvitenhet, den kan kun fjernes gjennom kunnskap av å forstå at verden er ikke-dualistisk. Det er den høyeste kunnskap å forstå at jeg er det.

I en ikke-dualistisk verden er det ingen adskilhet. Det finnes ikke en virkelighet utenfor denne hvor denne virkeligheten kan observeres. Jeg er denne virkeligheten. Når jeg forstår det blir jeg ingenting, men samtidig alt. Og det er alt.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »