Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Vedanta’ Category

real-ghost-story-good-and-evil

«Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see»
Strawberry Fields – The Beatles.

Takk for gratisabonnement på Klassekampen. Med sin marxistiske fortid poserer den som radikal og kritisk. Det er den kanskje innenfor den etablerte virkelighetsoppfatningen, men når hele dette paradigmet er grunnleggende feil, så blir alt feil. Her er beskrivelsen av et annet paradigme jeg mener er mer korrekt og i større grad i overensstemmelse med virkeligheten.

Livet er et bevissthetsfenomen
Verden slik vi opplever den er The Matrix. Det er en drømmeverden. Det er en konstant flux av bevegelse, slik elektroner bombarderes mot en TV-skjerm og fremkaller bilder. Livet er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig. Livet finnes for all del, men det gjør også en drøm om natten, en film, et dataspill eller internett. Fjern strømmen fra alle datamaskinene og det er ikke noe internett lenger.

Livet er ikke et fysisk objekt, fordi et fysisk objekt må ha en avgrensning og lokalitet. Det må begynne og slutte et sted. Med et spørsmål som hvor slutter verdensrommet er det åpenbart at verden ikke er fysisk, men et fenomen i tid og rom omsluttet av ubegrenset eksistens og evighet. (Se evt. video: What is under the flat earth.)

Denne drømmeverdenen må vi likevel forholde oss til fordi vi tror den er virkelig. På grunn av denne uvitenheten om virkelighetens natur har vi en sjelelig rolle å spille på livets scene. Vi må delta i livets drama og gjøre våre sjelelige oppgaver og møte livets utfordringer.

Dette er beskrevet i flere åndelige tradisjoner. Vi finner det i Bibelen, Bhagavad Gita, hos Platon, Shakespeare, Strindberg og interessant nok, også i maktelitens egen spirituelle praksis, satanisme.

Med Aristoteles skjedde det er brudd med dette grunnleggende idealistiske synet. Verden ble ikke lenger åndelig eller et bevissthetsfenomen slik hans læremester Platon hevdet, men livet er fysisk, naturen og verden er den virkelige verden. En slik virkelighetsoppfatning har siden dannet grunnlaget for materialistisk vitenskap og utgjør fundamentet av uvitenhet i de flestes virkelighetsoppfatning. Livet er jo virkelig og fysisk – hvem kan nekte for det? Men selv fysikken sier at fast stoff ikke finnes. Gå langt nok inn i atomet, så ender det i ingenting, eller hva fysikere kaller ubegrenset potensialitet. Utenfor tid og rom, uten lokalitet og tilsvarende ubegrenset ekistens og bevissthet.

PlatoLivets mål er å forstå dette og frigjøre seg fra dette mentale fangenskapet. Med et slikt feil utgangspunkt er mennesket stort sett forhindret fra å kunne tilegne seg dette perspektivet og denne muligheten til den ultimate frigjøringen. Det fanger mennesket og gjør dem til slaver i The Matrix, fremragende beskrevet i Platons berømte hulelignelse. Få forstår dette, like lite som de forstår Platon, fordi de kan ikke la være å se verden gjennom sine materialistiske briller.

Livet er et kosmisk drama mellom det gode og det onde.
Livet er et sjelelig psykodrama hvor hver enkelt sjel gis utfordringer og muligheter som aldri ville vært mulig om det ikke fantes ondskap. Hvordan vil du kunne tilgi, dersom det ikke er noen å tilgi? Hvordan kan du utvise mot, styrke og godhet om ikke noen skapte farlige og urettferdige situasjoner? Hvordan kan du overkomme ekstrem frykt uten å bli konfrontert med det mest infame av terror og lidelse?

I et større hierarki av engler, åndsvesener, demoner, djevler og menneskelige individuelle sjeler spiller alle ulike roller. Det er ingen grunn til å ta det personlig. Det er bare et spill. En kinoforestilling ment som underholdning. Men det blir veldig personlig når jeg tror at jeg er en person. «God is a comedian, with an audience too nervous to laugh.»

På jorden finnes to raser, de gode og de onde

Good and evil

De onde dyrker mørket, de gode lyset. Selv de fleste onde elsker Gud og respekterer en intelligent skapelse av spillet. De gode ønsker å tjene, ofre og stille sin vilje til disposisjon for Gud. De onde vil spille livet etter andre regler. De foretrekker sine egne og vil benytte sin frie vilje til å tjene seg selv. De har sin egen gud Satan og Lucifer og sin egen perverterte religionsutøvelse, sort magi eller satanisme. Det er den ultimate egoisme, hvor den enkelte er drevet av makt til å kunne gjøre hva han eller hun vil uten konsekvenser. «Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.» som Crowley uttrykte det.

Det er grunnleggende genetiske forskjeller på de to rasene. I sin rene form er satanistene ikke mennesker. De er psykopater i menneskelig form, har en egen tilfredstillelse av å påføre andre smerte og lidelse og lever av en form for psykisk vampyrisme. Det er grader av psykopater. Negative følelser gjennom menneskelige lidelser er mat for dem. Derfor drives de til å skape krig, sult, katastrofer, kriminalitet, sykdom og voldsorgier for å sikre en jevn strøm av denne form for næring.

De ser på seg selv som en herskerrase på samme måte som en sauebonde ser på flokken sin. Han mister ikke nattesøvnen ved å sende 500 sauer til slaktehuset, like lite som herskerrasen bekymrer seg for å ofre tusenvis og millioner av menneskeliv. Det forholdet mennesker i dag har til dyr og industrielt dyrehold hvor millioner av dyr slaktes hver eneste dag er sammenligningsbart med slik herskerrasen ser på oss. For dem er vi bare en saueflokk.

sheep

Maktens modell
Dersom livet på jorden er organisert på denne måten spiller det ganske stor rolle hvem som er på innsiden og hvem som er på utsiden. Herskerrasen har siden tidenes morgen styrt livet på jorden. Det er henvisninger til det i Bibelen og enda mer eksplisitt i Enoks bok. De gjenkjenner hverandre og er nøye med å bevare sine blå blodsbånd intakt. Legg merke til den systematiske bruken av blått og rødt i svært mange sammenhenger for å symbolisere denne polariteten. I kraft av ofte høy intelligens og kontakter på utenomjordiske plan har de organisert seg som konger, hærførere, prester og maktpersoner og tatt kontroll over saueflokken av mennesker. De har videre organisert seg i en eksklusiv maktelite av konger, adelige og aristokrati med frihet fra loven, ekstrem makt og rikdom, mens resten av menneskeheten er slaver og lydige soldater som har marsjert inn i døden i en endeløs rekke av kriger. Denne maktmodellen har eksistert siden tidenes morgen og til dags dato. Formene har forandret seg, men herskerrasen og programmet er det samme. En ekslusiv overklasse av ekstrem makt og rikdom hersker over en menneskehet av slaver.

new-world-order-pyramid-of-power

Urbefolkninger verden over er blitt utryddet i millioner ikke så mye for å ta deres land og ressurser, men mest for å utrydde deres kultur og virkelighetsoppfatning som ikke føyet seg inn i denne modellen. (Mesterlig fremstilt i denne videoen: Flat Earth – Digging Deeper – ODD TV.)

Alt er under kontroll
For å kunne bevare denne maktmodellen er det viktig å ha kontroll på lovene, utdannelsessystemet, religion, vitenskap, teknologi, militæret, massemedia, politiske prosesser og økonomien. For konger i gamle dager var dette forholdsvis enkelt, men i takt med samfunnsutviklingen, økt kunnskap og utdannelse har metodene for denne form for kontroll blitt adskillig mer komplekst. Før var det lett å kontrollere massene med religion, med fryktinngytende trusler om å brenne i helvete innpodet i folket hver søndag, men nå krever det helt andre metoder for å holde kontroll over tankelivet og sørge for lydige samfunnsborgere som holder seg innenfor flokken, går i takt og ikke gjør opprør.

Endeløse løgner og bedrag
Til dette skapes en endeløs rekke av løgner og bedrag. Kriger iscenesettes med nazistene og kommunistene mot resten av verden. Slik internasjonal finans finansierte begge sidene under Napoleonskrigene skjedde det også med Hitler og Stalin. Både den russiske revolusjonen og nazistenes maktovertakelse ble finansiert med amerikansk og jødisk kapital.

Radikal og militant islam blir i dag finansiert og utstyrt med våpen av de samme kreftene. Samtidig som store deler av den arabiske befolkning som en trojansk hest blir masseimportert til samtlige land i den vestlige verden. Samtidig som massemedia promoterer det styrte politiske korrekte evangeliet av multikulturalisme, toleranse og raushet for å ta i mot flyktninger fra land makthaverne selv bomber sønder og sammen for å skape en flyktningekrise. Folk flest ser ikke denne strategien av på ny skape motsetninger i verden og legge grunnlaget for en ny verdenskrig. På ny skal verdenskartet ommøbleres slik verdenskriger gjør. Det er en styrt avvikling av den vestlige verden slik vi kjenner den, og tilrettelegelsen for fremtidens nye verdensorden – New World Order.

Det ser ut som USA og Russland er fiender, men det er begge ulike territorier styrt av medlemmene av den samme klubben. Makteliten er internasjonal. De er forbundet og organisert i et intrikat nettverk av hemmelige samfunn, foreninger og organisasjoner systematisk organisert i en hierarkisk pyramideform med en sentral makt tronende øverst. Politikk er kun et skuespill, en manipulert og styrt prosess med en klar agenda hvor verdensbegivenhetene er for alvorlig til å bli overlatt til tilfeldighetene.

Historien er ikke en prosess av tilfeldige og kaotiske krefter. Det ser slik ut, historievitenskap fremstiller det slik og massemedia bringer det videre totalt blind for de egentlige kreftene som styrer den historiske utviklingen.

Det er klart at dette er langt fra så enkelt. Detaljene er langt mer nyansert fordi makthaverne må spille dette spillet etter reglene for at maktmisbruket ikke skal bli for tydelig. Kunsten er å opprettholde illusjonen av frihet, mens samfunnet egentlig er et diktatur. Men dersom en ikke kan se de store linjene, vil en heller ikke forstå detaljene og hva som egentlig skjer.

Ta en pause og hør hva John Lennon hadde å si ….

Kritisk samfunnsanalyse
Omfattende kritisk samfunnsanalyse finnes som avslører alt dette for dem som samler nok informasjon til å samle alle puslespillbrikkene og etterhvert forstå en stadig større del av bildet. Retorisk kalles den slags avsløringer for konspirasjonsteorier og er i medias og de flestes forblendete øyne per definisjon feil. Går en inn i dette feltet vil en oppdage at den offisielle virkelighetsoppfatningen er stort sett feil om det aller meste.

Det var ikke Lee Harvey Oswald som skjøt Kennedy. Kanskje var det sjåføren slik Zapruderfilmen viser. Eller Kennedy ble ikke drept i det hele tatt og alt var bare iscenesatt. 9/11 var en kontrollert nedrivning har mange fått med seg. Princess Diana ble kanskje drept av britisk etterretning, men var det også bare iscenesatt? Elvis og John Lennon lever kanskje videre, de ble bare fjernet fra plakaten og sin offentlige rolle? Eller døde Paul McCartney i 1966 – sjekk ut den. De har aldri vært på månen, også det skjedde bare på TV. Til og med NASA innrømmer det. Finnes overhodet verdenrommet – eller er det bare science fiction? Atombomber finnes de? Ja, vi har sett det på TV, så det må jo være sant.

Slike spørsmål og gåter kan mange leve med og har forståelse for at makthaverne må lyve av og til. Når det viser seg at jorden er flat, og at vi lever på en spinnende kule er løgn, begynner bedragene å innta ganske store proporsjoner. Selv det, er bare begynnelsen på en forfalskning av en langt mer kompleks verden og ikke minst historisk utvikling.

Avsløringer med hensikt
Det er meningen dette skal avsløres og gjennomskues. Makthaverne rent faktisk dytter sannheten opp i ansiktet på oss ved flere anledninger. Det er ingen tilfeldighet at logoen i FN er en flat jord. Men siden ingen oppdaget det måtte makthaverne selv hjelpe til og plantet informasjonen. Så omkring 2014 begynte de første flat jord videoene å poppe opp på internett og har siden spredd seg.

Hensikten er å teste reaksjonen. Hvordan reagerer folk flest når de blir presentert for ugjendrivelige fysiske bevis på at jorden er flat? Så opplagt som å se forskjell på en pizza og en fotball.

Kognitiv dissonans
Når 99,9 prosent reagerer med kognitiv dissonans, vet makthaverne at den ideologiske kontrollen og den kollektive hjernevasken er så godt som komplett. Keiserens nye klær fungerer hver gang. Kognitiv dissonans vil si at keiseren umulig kan gå naken. Derfor er det som vises fram nødt å være sant. Hva flat jord angår, kan vitenskapen umulig ta feil om så grunnleggende, derfor er uansett hva som fremlegges av bevis nødt til å være feil. I prinsippet betyr dette at folk kan presenteres for nærmest hva som helst, og folk vil tro det. De har behov for å tro det, fordi trygghet er for de fleste viktigere enn sannhet.

Derfor øker nå mengden av avsløringer i media fordi det bevisst plantes. Vi blir introdusert til at Hollywood styres av pedofile satanistiske nettverk. Vi får høre at hjernevaskingsprogrammene nazistene drev med i konsentrasjonsleirene fortsatte i USA etter krigen med uforminsket styrke på hundre tusener av amerikanske borgere og kidnappete barn.

The truth is hidden in plain sight
Sannheten vises i full åpenhet og særlig gjennom film. Filmer som Avatar, Truman Show, The Matrix og nylig serien Stranger Things er detaljerte og presise og forteller hvordan verden egentlig er, men forkledd som fiksjon, mens det egentlig beskriver virkeligheten. Selvsagt ikke alt som tyter ut av Hollywood er sant, men det foretas systematiske avsløringer for å gjemme sannheten i full åpenhet.

Fanget i narrespillet
Dersom en ikke forstår dette og ikke er i stand til å se de store linjene vil en forbli fanget i narrespillet. En vil tro at det som fremstilles på TV, står i avisene, undervises på skolen og hva den hellige vitenskapen har kommet fram til, er stort sett sant og et korrekt bilde av en sivilisasjon som aldri har vært smartere enn nå. Da er en oppdatert og tror en vet hva som foregår. Ja, mange detaljer innenfor narrespillet er sanne og korrekte innenfor det etablerte paradigmet. Men i det en står utenfor i et annet paradigme, med en annen virkelighetsoppfatning, blir det gamle paradigmet meningsløst og i hovedsak grunnleggende feil.

Slik har verden alltid vært
Livet på dette eksistensplanet, denne drømmeverdenen har alltid vært et drama mellom lys og mørke, mellom ondskap og godhet. Denne maktmodellen ville kunne avskaffes om nok mennesker gjennomskuet den. Saueflokken ville kunne overta makten fordi folket har den reelle makten. Det ser ikke ut til å skje med det første, så en må snarere akseptere livet slik det utfolder seg. Delta i spillet og konsentrere seg om det området av livet en har kontroll over og uføre sine sjelelige forpliktelser og ansvar etter beste evne.

Bortsett fra det er livet en fantastisk gave og vi lever i en unik tid hvor tilgangen på informasjon og kunnskap er enestående i historien. Det er ingen grunn til å klage, fordi i og med at jeg er her, betyr at det jeg på et tidspunkt har villet være her. Eller for å avslutte med Leonard Cohen;

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

 

Read Full Post »

Tiden er en illusjon

Hvor slutter fortiden og nåtiden begynner? Og hvor slutter nåtiden og framtiden begynner? Faktum er at det finnes ingen tid. Tid er en mental konstruksjon for å måle avstanden mellom opplevelser. Hvis tid ikke finnes – har du i hvert fall god tid.

Read Full Post »

Hva er åndelighet?

Foredrag på Alternativmessen i Stavanger 2017 med Christian Paaske.

Lengselen etter en dypere mening og innhold i livet gjør mange til åndelige søkere. Drevet av en følelse av mangel leter mange etter svaret i mange ulike åndelige retninger, lærere og guruer. Slik gutten i den kjente boken Alkymisten fant skatten han lette etter hjemme i sin egen hage etter en lang reise, er hemmeligheten om deg selv gjemt hvor du minst venter det. Det du leter etter har du allerede.

Read Full Post »

Hva er frihet?

Frihet er forståelsen at bevissthet er fri og upåvirket av opplevelser. Frihet er ikke å få det du vil ha, men forståelsen av at min lykke og frihet ikke er uavhengig av opplevelser. Uvitenheten om dette fører til avhengighet av opplevelser og dermed ufrihet.

Read Full Post »

Hva er lykke?

De fleste søker etter lykken feil sted i ting, objekter og ulike opplevelser. Opplevelser gir en kortvarig tilfredstillelse, og en smerte og savn når tilfredstillelsen er over. Jo større tilfredstillelse, jo større er ofte smerten. Opplevelser kommer og går og gir ingen varig lykke. Å forstå deg selv er nøkkelen til varig tilfredshet.

Read Full Post »

Self Inquiry: Who am I ?

The most fundamental question. It is completely obvious because everyone knows ones own self. Everyone knows that I exist and is conscious. But understanding the implications of that knowing is the key to solving the fundamental problem of human existence. To overcome the sense of lack, limitation and inadequacy by being ignorant of my own nature.

Read Full Post »

Elefantguden Ganesh er en av de mer sentrale og populære gudene i det hinduistiske gudegalleriet. I all sin fargerikdom er det et spektukulært symbol på selvet og bevissthet. Som mange andre religiøse og spirituelle symboler gir det form til noe som er uten form.

Read Full Post »

Older Posts »