Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Samfunn’ Category

ripp-offDet er synd på restaurant-næringen i Norge. Mest synd på grunn av manglende evne til å tjene og forstå sitt publikum. Et restaurantbesøk i Norge er så dyrt at folk flest foretrekker å spise hjemme. Vi går ut for å unne oss litt luksus i helgene, ved spesielle anledninger eller hvis jobben betaler. Restauranter i Norge er ikke et sted folk møtes til daglig. Det er ikke oaser av liv som trekker folk vekk fra TV’en og ut av stuene. Vi har en restaurant-kultur hvor det å gå ut å spise er ekslusivt og oftest urimelig dyrt.

Restaurant-næringen har ingen hemninger med å eksponere sin prispolitikk når noen centimenter med rødvin koster minst det femdobbelte av prisen i butikken. Øl er billigere. I butikken koster en halvliter 27 kroner. Serveres den samme ølen på en restaurant koster den tett på hundrelappen. Altså en firedobling av en vare som fra restaurantens side krever minimalt med arbeid annet enn å kunne åpne et kjøleskap eller dra i en ølkran. Å spise og drikke på en restaurant i Norge koster raskt vekk tusen kroner. I tillegg vil de ha tips.

Det er vanskelig å drive restaurant i Norge. Få bransjer oppsøkes mer av konkursspøkelset enn denne. Mye skyldes skatter, avgifter, alkoholpolitikk, lønninger og et regelverk som tvinger restaurantene inn i en ond sirkel av ekslusivitet og jevnt over skyhøye priser. Å snu denne trenden for å skape en annen restaurant-kultur er derfor ikke bare restaurantenes ansvar, men en samfunnsutfordring og spørsmål om hva slags restaurant-kultur vil vi ha.

Takket være velstandsbølgen som har skyllet inn over landet de siste tiårene har vi hatt råd til å spise og drikke dyrt. På restaurantene har pengene sittet løst, men straks økonomiske nedgangstider melder seg blir restaurantbesøk det første de fleste velger vekk. Mye tyder på at vi går tider i møte hvor livremmen må strammes inn. Mange vil ikke har råd til å gå ut. Liv vil forsvinne fra gatene, utestedene og hvor folk møtes. De fleste vil sitte hjemme i tider hvor vi burde søke fellesskap og være sammen. Vi trenger en helt ny restaurant-politikk. Nye måter å tenke på i forhold til å servere mat og drikke. Dessverre er det fortsatt slik at det skal koste dyrt å ha det godt i Norge. Få steder rammer det hardere enn i restaurantnæringen. I utlandet får de det til, men hvorfor ikke i Norge?

Read Full Post »

conspiracy

Ungdom er stadig mer opptatt av konspirasjonsteorier. Det går som en farsott på internett. 11.september, Månelanding, Satellitter, Romstasjonen, Flat jord, NASA, Chemtrails, Vaksiner, Kennedymordet, 5 G, dinosaurer, historieforfalskning og mye annet, er tema som går igjen.

Lærere slår nå alarm og er skeptisk til denne interessen. De sier vi ikke må miste tilliten til myndighetene og konspirasjonsteorier undergraver denne tryggheten i samfunnet. Konspirasjonsteorier er nemlig alltid falske, og myndighetenes offiselle forklaringer er alltid de riktige….?

Å kalle noe for en konspirasjonsteori tror mange er et argument. Det er ikke et argument i det hele tatt, men en hersketeknikk. Det er usaklig fordi det definerer et tema som feil basert på en ytre karakteristikk og ikke på innhold. Denne form for retorikk er skadelig for kritisk samfunnsanalyse.

Det er beklagelig at kritisk analyse og sannhetssøken har degenert til denne form for retorisk propaganda. Tendensene til neste skritt ser vi allerede. Enkelte tema blir ulovlige. De sensureres og fjernes på internett, nektes publisert i aviser og media og personer risikerer straff og fengsel for å ytre kritiske meninger om samfunnsmessige forhold. Å karakterisere kritisk samfunnsanalyse som konspirasjonsteorier er begynnelsen på avskaffelsen av demokratiets viktigste forutsetning: Ytringsfrihet.

Read Full Post »

Slutten på Amerika

trump

Brød og sirkus faktoren i et samfunn er omvendt proporsjonal med innbyggernes frihet. Sjeldent er det mer tydelig enn i dag. Mens underholdningen fosser i strie strømmer fra TV, internett og mobiltelfoner bedøves vi til handlingslammelse, maktesløshet og politisk apati. Diktatur, overvåking, kontroll og avvikling av demokratiet innføres trinn for trinn, like umerkelig som froskene i gryten som ikke merker at vannet blir stadig varmere.

Shutdown – når staten kollapser
Nylig innførte Donald Trump en «Shutdown» med stans av lønnsutbetalingene til 800.000 statlige ansatte. Det utgjør en fjerdedel av det amerikanske statsapparatet. 420 000 av dem med sentrale sikkerhetsfunksjoner var fortsatt tvunget til å gå på jobb. Fra 22. desember 2018 varte nedstegningen i fem uker. Trump har enda ikke fått bevilgningene han vil ha til Mexico-muren. Nå truer han med å stenge ned statsapparatet igjen – eller erklære en nasjonal krise og innføre unntakstilstander av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det skremmende er at Donald Trump har alle de juridiske lovene tilrettelagt for å kunne gjøre akkurat det.

Spillereglene endres
Da Tvillingtårnene gikk i bakken 11. september 2001 sendte det USA og verden i sjokk og handlingslammelse. Bortsett fra Bush-administrasjonen som bare seks uker etter fikk haste-vedtatt The Patriotic Act. Grunnleggende konstitusjonelle lover ble dermed satt til side og endret. Det førte til en ny terrorlovgivning som juridisk setter demokrati og borgernes rettssikkerhet ut av funksjon. Hitler gjorde det samme da nazistene satte fyr på Riksdagen i Berlin i 1933 og la skylden på kommunistiske terrorister. Kort tid etter kom nye terrorlover og la det juridiske grunnlaget for hans senere inntreden som diktator.

Politisk komedie
Media, så vel amerikanske, utenlandske og norske nyhetskanaler er satt helt ut av spill. Dette er så dramatisk og nærmest uvirkelig at det faller utenfor journalisters virkelighetsoppfatning. Følgelig havner saken langt fra førstesidene, men nevnes som mindre viktige saker. Det parkeres blant Donalds Trumps mange klovneopptredener og betraktes nærmest som en form for politisk underholdning. Med Trump er amerikansk politikk blitt så surrealistisk at mange klarer ikke å skille mellom fiksjon og virkelighet. Når verdens ledende politiker oppfører seg som en despot gått amok i en James Bond film er det et hån mot de siste rester av sunn fornuft som enda måtte finnes blant tenkende amerikanere.

Historien gjentar seg
Stormakter kommer og går. Maktens sentrum har alltid beveget seg vestover. Fra de tidlige kulturer og imperier i Kina og India. Til Midtøsten, Babylon og da Alexander den Store underla seg verden. Så tok Romerriket over, så Europa, det engelske imperiet og etter 2. verdenskrig ble USA dagens ledende supermakt.
Denne stormaktstiden smuldrer nå foran øynene våre. Metoden er en systematisk plan av hvordan å avvikle et demokrati. Hitler, Mussolini, Pinochet og diktatorer før har alle brukt den. Dagens USA sender et ekko fra mellomkrigstidens Europa og senere 2.verdenskrig. Skal vi noensinne lære av historien har det aldri vært viktigere enn nå.

PS. Naomi Wolf: The End of America

Read Full Post »

E-verk ute av kurs

Smartmeter-radiation-2

Automatiske strømmålere er på vei inn i de tusen hjem. Det har Stortinget bestemt. Norges Vassdrag- og energidirektorat, NVE, gjør likevel unntak for personer som av ulike grunner ikke ønsker denne installasjonen. Den vanligste er helsemessig. Mange opplever helseplager fra elektromagnetisk stråling og ønsker å beskytte seg. El-overfølsomhet er foreløpig ingen anerkjent medisinsk diagnose. Det var heller ikke kvikksølvforgiftning den gang ekspertene mente amalgan var et uskadelig og harmløst tannfyllingsmateriale. Nå vet vi bedre. Overfor automatiske strømmålere tar leger flest likevel sine pasienters bekymringer og erfaringer på alvor og utsteder den nødvendige legeattesten for fritak.

Å gå mot strømmen og reservere seg har blant strømkundene hos Jæren everk fått sin pris. Nylig mottok jeg et krav på 2000 kr i årsgebyr for manuell avlesning av strømmen på min hytte på Ogna. Gebyret virker urimelig tatt i betraktning at jeg selv jevnlig registrerer strømforbruket direkte i deres datasystem via internett.

Gebyret står neppe i forhold til det merarbeidet dette må påføre everket. I de fleste sammenhenger er slike fantasipriser ulovlig. Everket må kunne dokumentere at behandlingen av samtlige av deres strømkunder med reservasjon representerer en utgift i den størrelsesorden. Det er også tvilsomt om everket har rett til å sende denne regningen til strømkunden. I og med at NVE tillater unntak bør det være everkets oppgave å legge forholdene til rette for dette alternativet. Gebyret kan også oppfattes som et forsøk på skremsel og straff og setter everket i et enda dårligere lys. Å reservere seg mot automatisk strømmåler er ikke ulovlig. Everket har derfor ingen myndighet til verken å true, bøtelegge eller straffe kunder med fritak.

Statens strålevern har ingen egen faglig ekspertise til undersøke de automatiske strømmålernes effekt på mennesker og dyr. De støtter seg på en utenlandsk uavhengig ekspertgruppe som har konkludert med at strålingen fra automatiske strømmålere representerer ingen helsemessig risiko av betydning. Det er garantien til den norske befolkning.

Disse strømmålerne er en ut av stadig flere trådløse funksjoner i tillegg til mobilmaster, WIFI, TV, dataskjermer og mobiltelefoner. Den totale elektromagnetiske doseringen i innemiljøet tas sjeldent i betraktning. I mange tilfeller kan det være mer enn kroppen tåler. Symptomene som rapporteres kan være alt fra ubehag, søvnproblemer, nervøsitet, hodepine og verste tilfeller invaliditet. Når selv flere blant de mest teknologivennlige og positivt innstilte blir rammet er dette symptomer langt ut over innbilning og bør tas på alvor.

Det er en krenkelse av privatlivet når en ikke lenger kan bestemme over sin egen bolig. Installasjon av automatiske strømmålere bør derfor være valgfritt. Det har regelverket gitt rom for. Jæren everk bør ikke straffe kunder som benytter sin rett til å be om fritak. Jæren everk bør ta til fornuft, utvise et minimum av anstendighet og respektere at elektromagnetisk stråling kan ha langt større helsemessige konsekvenser enn vi foreløpig er klar over.

PS. Aktuelle linker:

http://www.folkets-stralevern.no/

https://stoppsmartmaalerne.no/

http://smartskandalen.info/ og

http://einarflydal.com.

 

Read Full Post »

Fanget av nettet?

Devil

Internett er flotte greier,
men det fører oss på ville veier.

Vi har latt oss av teknologi bedøve,
det er grunnen til at alle er blitt så forbanna sløve.

Test deg selv, når leste du siste en bok,
som virkelig gjorde deg klok?

Visdom og intelligens kommer ikke med å trykke på en knapp,
det er hvor selv for de smarteste det glapp.

Når sosiale medier har erstattet menneskelig kontakt,
da er det i grunnen bare å si godnatt.

Å tenke selv er for de fleste blitt umulig,
med en informasjonsstorm i stiv kuling.

Film og video er blitt den rene fornøyelsen,
men er for hjernen hva sukker er for fordøyelsen.

Ferdigtygde opplevelser er kun syntetiske abligøyer,
og gjør alle til en flokk idiotiske sauer.

Klar til styres og kontrolleres i makthavernes spill,
og stikkes på spyd i nærmeste grill.

Det kalles et nett fordi det spinnes av en edderkopp,
og slavebinner alle i sinn og kropp.

Tiden er kommet for en ny giv,
skru av datamaskinen og mobilen og få deg et liv.

Read Full Post »

Smartmeter-radiation-2

Lyse liker teknologi. Deres siste teknologiske løsning er at alle skal ha automatisk strømmåler. Det krever Stortinget. Den type forskning offisielle myndigheter benytter seg av viser at det er umulig å bli syk av denne form elektromagnetisk stråling. Et voksende antall personer som hevder de likevel blir syke kan derfor ikke tas på alvor. Den slags hysteri og hypokondri bør de derfor selv betale for. Nå vil Lyse pålegge slike strømkunder et gebyr på 3000 kr i året for å kompensere for ekstraarbeidet manuell registering av strømforbruket påfører selskapet.

Lyse har i dag 144 000 strømkunder. Dersom bare en prosent av disse ber om fritak for smart strømmåler ber Lyse i så tilfellet om en kompensasjon på 43 millioner kroner. For at Lyse ikke skal fremstå som kriminelle må de dokumentere at dette er de faktiske utgiftene. Hvis ikke er dette ren utpressing og en form for selvjustis en forbinder med mafiavirksomhet og ikke en rettsstat. Lyses krav overfor disse strømkundene må etterprøves av domstolene, hvis fremste oppgave en skulle tro er å beskytte borgerne mot denne form for maktmisbruk.

Lyse truer også kunder som nekter å installere nye strømmålere uten å ha søkt om fritak med å kutte strømmen. I praksis betyr det å ekskludere slike personer fra samfunnet. For går det an å fungere i dag uten strøm, utenom å bo på gaten eller i telt i skogen? Bibliotekene må i så tilfellet belage seg på å utvide datakapasiteten betraktelig ettersom det blir et av de få stedene folk kan sjekke e-post, betale regninger og kommunikere med et stadig mer datastyrt og elektronisk samfunn.

Dette skjer imidlertid i dag i land vi pleide å sammenligne oss med, USA, England og store deler av Europa. Stadig flere bor på gaten og faller utenfor samfunnet fordi de ikke passer inn i systemet. Dette er veien den vestlige verden beveger seg og det vil også komme til Norge. Lyse gir bare en smaksprøve på hvilke maktmidler som vil tas i bruk for å ekskludere utilpasningsdyktige individer fra samfunnet.

Smarte strømmålere er bare begynnelsen på en lang serie av tiltak for overvåking, kontroll og fjernstyring av hver enkelt samfunnsborger. Det ultimate målet er mikro-chipping av hele befolkningen. En slik databrikke de fleste har installert i bilen og på bankkortet kommer snart inn under huden. Den vil brukes til å betale med, helseopplysninger og til å finne savnede personer. For øyeblikket blir dette tilbudt frivillig og fremhevet hvor smart dette er. Flere firmaer i USA krever obligatorisk mikro-chipping av sine ansatte. Ellers kan de jo ikke åpne dører, identifiseres og på andre måter fungere i bedriftens høyteknologiske hverdag. I Sverige som er foregangsland på så mange spennende områder er det nå mulig å kjøpe togbilleter med en mikro-chip under huden.

Dette har vi i vente og det vil garantert også komme virkemidler mot dem som motsetter seg utviklingen. Lyses bøtelegging av strømkunder som ikke følger strømmen er kun en forsmak på fremtidens smarte løsninger. Teknologi er blitt et Frankensteinmonster som nå tar over kontrollen. Teknologi var en gang hjelpemidler for økt frihet, nå er vi blitt dets slaver.

barcode3-300x249

Read Full Post »

Betal skatt med glede

Military-Spending-600x377

All land er mafia styrte. Det kan nesten ikke være på annen måte. I Norge betaler vi beskyttelsespenger i form av skatt til staten for å få beskyttelse mot noen av livets største trusler: Sult, arbeidsledighet, sykdom, alderdom, ulykker, lovløshet, kriminalitet, vold og krig.

Norge, et land på størrelse med en middels storby, har kun er symbolsk militært forsvar helt ute av stand til å beskytte oss mot Russland eller Kina om de fikk lyst å overta våre vakre fjorder, nordsjøoljen og landets mange vinmonopol. Derfor betaler vi kontingent til verdens største krigsmakt USA for at den sterkeste gutten i gaten beskytter oss mot andre bøller i nabolaget. Å stå på god for med USA handler ikke bare om penger, kjøpe deres jagerfly og ødsle Oljefondet på amerikanske tapsprosjekter, men å hoppe når USA sier hopp. Det er vi blitt ganske flinke til etterhvert og blir raskt straffet ved å gå i utakt.

Slik har verden vært siden Babylon, Romertiden og lenge før det.  – så betal dine beskyttelsespenger med glede. Så lenge verden styres av tyranner, despoter og psykopater kan vi ikke ha et annet system. Vi får det systemet vi fortjener når milliardene har gitt fra seg makten til en ekslusiv elite som skyr ingen midler for å herske over massene. Vi må bare være glad for at det ikke er verre, – i hvert fall ikke hos oss.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »