Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Musikk’ Category

Meditasjon

Etter å ha undevist i meditasjon i 40 år har jeg en innrømmelse å komme med – meditasjon er stort sett bortkastet tid. Det er en trening i navlebeskuelse, eksklusivitet og innadvendthet. Det er import fra Østen, mens Vesten har sine egne teknikker for å finne ro, inspirasjon og indre styrke. Hvorfor hoppe over bekken etter vann, når tradisjonene av klassisk musikk i vår egen kultur har langt mer å gi enn å sitte i timevis passivt stirrende på innsiden av øyelokkene?

Navlebeskuelse satt i system
Meditasjon er egentlig spesialiserte teknikker utviklet i Østen beregnet på mystikere, yogier, munker og andre som ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnet for å søke mystiske opplevelser og utforske indre landskaper hinsides den alminnelige verden. I Østen og India spesielt er det en del av kulturen i langt større grad enn vår, med en slik tilbaketrekning for de få kvalifiserte for en slik eksklusiv livsstil.

På 1960-tallet ble deler av denne indiske kulturen eksportert til Vesten, gitt en ny innpakning, kommersialisert, tilpasset et vestlig publikum og indiske guruer lærte millioner å meditere. Det hjalp godt på markedsføringen når Beatles og andre av popkulturens kjendiser reiste til India og satte seg ved føttene til en av de fremste meditasjonsguruene den gangen. Det startet og forsterket en trend i tiden.

Mange har fått et mer harmonisk liv, mer energi, mer indre ro og mindre stress takket være disse teknikkene. Men det har også gjort dem mer innadvendte, selvopptatte og eksklusive med sterkt fokus på eget velvære og følsomhet. Å være tilstede i øyeblikket er blitt det nye slagordet. Nærvær, fokus og nyte hvert øyeblikk er nøkkelen til et meningsfullt liv fylt med opplevelser av høy kvalitet. Meditasjon og mindfulness er en form for navlebeskuelse satt i system.

Et forførende system
Meditasjon blir enda mer forførende for dem som virkelig tar dette seriøst, slik jeg gjorde. De starter fjellklatringen opp den bratte åndelige fjellveggen på vei opp mot toppen. Der hvor Jesus, Buddha, Yogananda og flere av de helt store åndelige kanonene befinner seg badet i lys, kjærlighet og evig lykksalighet. Ja, hvem vil ikke bli som dem?

Bare en gir avkall på verden, kutter ut familie og venner, flytter inn i en ashram, mediterer lenge nok, spiser vegetarmat, faster og følger strenge asketiske regler skal nok den kosmiske orgasmen komme til slutt. Enkelte får ekstatiske opplevelser av og til, men hverdagen kommer likevel alltid tilbake igjen. Slik skapes en avhengighet til å oppleve det en gang til. Etter det blir meditasjon stort sett en skuffelse for at det ikke skjedde denne gangen heller. På det jevne er meditasjon en trening i organisert kjedsomhet.

Så lenge målet og gullet i enden av regnbuen for den åndelige søkende oppfattes som en grensesprengende og transformerende opplevelse, er det i prinsippet lik all annen streben etter opplevelser. Det være seg, penger, sex, nytelse, makt, berømmelse eller anerkjennelse. En reise til Syden eller en tur til India til en guru er i prinsippet det samme. Det er begge deler en søken etter opplevelser. Åndelig materialisme kalles det.

Hele det åndelige sirkuset på jakt etter spesielle og mer subtile opplevelser enn hva forbrukersamfunnet kan tilby er underholdning. Fra et eksistensielt synspunkt av selvforståelse, personlig forvandling og frigjøring er det en blindvei. I det lange løp fører det kun til frustrasjon, desillusjonering og virkelighetsflukt. Guruene går i samme fellen. Med enkelte hederlige unntak finnes det knapt den guru uten lik i lasten av skandaler knyttet til misbruk av sex, makt, berømmelse eller penger.

Planlagt svermeri
Når Beatles reiste til India for å lære å meditere var dette en nøye planlagt mediebegivenhet. Det var en del av en strategi for å vende store deler av ungdomsgenerasjonen i Vesten vekk fra politisk aktivisme, samfunnskritikk, borgerrettigheter for svarte i USA, amerikansk imperialisme og særlig motstand mot Vietnamkrigen. Sammen med hippiebevegelsen, fri sex, kvinnefrigjøring, oppløsning av normer og frislippet av narkotika og rusmidler var dette virkemidler iscenesatt for å skape en slik effekt. Med kontroll over massemedia, musikkindustrien og motebransjen skapes trender for politisk korrekthet, moter og kulturen generelt.

Kulturens utvikling bestående av folks virkelighetsoppfatning, tro, tenkemåte, interesser, verdier, idealer, valg og hvilke varer de vil kjøpe, er alt for viktig til å overlates til tilfeldighetene. Vi tror dens slag utvikler seg spontant og organisk, men siden tidenes morgen skjer den slags ved design.

Religion var makthavernes første middel for kontroll over tankelivet for å holde kustus på en befolking av undersåtter og slaver og sørge for lydighet til konge og øvrighet. I takt med økt utdanning, vitenskapenes framvekst, boktrykkerkunsten og generelt høyere kunnskapsnivå mistet religion for mange sin effekt. Andre virkemidler måtte til og i vår tid fordekt som den vitenskapelige virkelighetsoppfatningen som den nye religionen. Denne form for kvasi-religion er ikke så lett å oppdage fordi den poserer ikke som tro, men som sannhet. Det er likevel et bedrag hvor makthavernes permanente behovet av kontroll over massene skinner igjennom. Den gang som nå.

New Age
New Age var ikke et spontant fenomen som sprang ut av unge menneskers søken etter en dypere mening i livet, men er plantet, økonomisk støttet og designet for å passivisere og sende deler av ungdomsgenerasjonen ut i en mystisk og virkelighetsfjern retning. Ungdommer har alltid vært søkende, men dette behovet ble styrt vekk fra Vestens egne tradisjoner i litteratur, teater, musikk og filosofi og inn i en østlig sump av indisk røkelse, karismatiske guruer, religiøse sekter og eksotisk atmosfære.

Rolls Royce guruen, Osho eller Bhagwan Shree Rajneesh var en av de mer populære. Tilbudet om fri sex og åndelig frigjøring i én og samme pakke var et fluepapir på vestlige ungdommer med sansen for denne kombinasjonen av Zorba og Buddha. Men det fantes noe for enhver smak i et marked som siden har vokst til yoga, tantrisk sex, sjamanisme, kanalisering, healing, astrologi, krystaller, engler, meditasjon, rebirthing osv. For all del, det finnes mye meningsfullt å hente her, men store deler av det er også en virkelighetsflukt og en form for svermeri vekk fra et mer realistisk grep på livet og det samfunnet vi befinner oss i.

Musikkens transformerende kraft
Ingenting påvirker oss, samfunnet og kulturen mer enn musikk. Musikk går forut for samfunnsutviklingen. Marx tok feil. Det er ikke de økonomiske kreftene som driver samfunnet, men idéene. Satt på spissen er moderne vestlig sivilisasjon drevet fram av Bach, Mozart og Beethoven. Sammen med flere andre komponister i deres samtid brakte de nye impulser inn i verden. De var levende gjødsel på en åker som gjennom det meste av den mørke Middelalderen hadde ligget brakk. Impulsene spredde seg videre i de andre kunstformene til litteratur, teater, malerkunst og videre til filosofi, psykologi, vitenskap og endelig til industri, økonomi, politikk og velferdsamfunn.

Fra et esoterisk synspunkt er antakelig den form musikk kanalisert fra høyere åndskrefter som virkemidler for å drive kulturen, bevissthetsnivået og vår menneskelighet framover. Barokkmusikken med sine faste og forutsigbare rytmer og struktur speiler et feudalsamfunn hvor alt var fastlagt fra vugge til grav. Ingen gjorde opprør, alle ble ved sin lest og innfant seg i en samfunnsordenen innstiftet av Gud. Kunstidealet var å vise denne guddommelige storheten, stabiliteten og harmonien i samfunnet. Det ga trygghet, men ingen frihet.

Dette endret seg med romantikken. Med Mozart ble det myket opp på formene, ting begynte å flyte, det individuelle uttrykket gjorde seg gjeldene i en lengsel etter større bevegelsesfrihet, mer luft og åpenhet. Med Beethoven er denne impulsen av individets framvekst vokst til en voldsom ustoppelig kraft. Det kulminerte med Napoleon, den lille mannen fra fattige kår som kronet seg selv til keiser. Framveksten av individet har vært vestlig sivilisasjons største prosjekt. Fra et individ med sin identitet i fellesskapet til det moderne mennesket med identitet i seg selv.

Forfattere som Ibsen og Dostojevski tok denne impulsen videre i litteraturen og synliggjorde menneskets følelsesliv og tabubelagte hemmeligheter på en så direkte måte at det sjokkerte de fleste. For så å kulminere med Freud som satte ord på forbudte tema som seksualitet, drifter og begjær og sjokkerte enda fler. Det sprengte grenser og åpnet opp nye landskaper, men musikken gikk først. Freud ville blitt brent på bålet om han hadde publisert sine verker på Beethovens tid, men musikkens innflytelse er mer uangripelig, trenger dypere og har derfor mye større påvirkningskraft.

Dehumanisering
Gjennom det meste av vår kultur var klassisk musikk selve definisjonen på musikk. Det var gullstandarden og all annen musikk var som fluer rundt en lysende lampe. I de siste 50 årene har dette endret seg. Populærmusikken har tatt over og klassisk musikk er blitt en musikksjanger for de spesielt interesserte.

Denne utfasingen av klassisk musikk har ikke skjedd tilfeldig. Kontrollen over musikkbransjen er blitt styrt i en slik retning. Ikke bare fordi Beatles, Rolling Stones, Abba, Madonna og hærskaren av kunstig skapt populærmusikk solgte bedre, men fordi det inngår i en kynisk agenda av å bedøve, fordumme, avpolitisere, passivisere og sløve menneskeheten til maktesløse lønns- og gjeldsslaver ute av stand til å gjøre opprør, men tilpasser seg et stadig mer ensrettet og usynlig autoritært samfunn. Prosjektet er økende dehumanisering med en voksende dose av sex, vold, meningsløshet og økt råskap gjennom film, musikk, underholdning og massemedia generelt. Filmer som viser menneskelig storhet, høye idealer, godhet, rettferdighet, integritet, livsglede vises knapt. Isteden fremstilles mennesket stadig mer mekanisk, feilbarlig, mislykket, voldelig, primitivt, sexfiksert og robotaktig. Selvsagt finnes unntak, men trenden er tydelig.

Klassisk musikk
For å motvirke dette er meditasjon en avsporing fordi det fører ingen steder hen. Det er ingen utvikling i å sitte med lukkede øyne og se på innsiden av øyenlokkene. Ja, en blir roligere til sinns, mer harmonisk og mer motstandsdyktig mot stress. Men det er ingen prosess slik et stykke klassisk musikk eller god litteratur er. God musikk går fra første note rett til sjelen. Det tar deg på en reise gjennom følelser, håp, smerte, savn, sorg, inspirasjon, begeistring, entusiasme, håpløshet, sinne, aggresjon, forelskelse, nytelse, lengsel og utvider hele registeret av følelser og stemninger, alt som gjør oss levende og til hele mennesker.

Klassisk musikk uttrykker dette med en helt annen rikdom, dybde, intensitet og kvalitet enn hva populærmusikk noen sinne er i nærheten av. Klassisk musikk er ikke i samme grad tilgjengelig som den siste hiten drønnende ut av radioen. Klassisk musikk, på samme måte som god litteratur, krever mye av lytteren eller leseren. Å fullt ut verdsette klassisk musikk må læres og er en av utdanningssystemets mange mangler. Det krever modenhet å lytte til klassisk musikk, men en modenhet som musikken selv i stor grad vil bidra til.

Meditasjon eller klassisk musikk?
Mye vitenskapelig forskning er gjort med meditasjon og mindfulness og vist en rekke gunstige virkninger. Noen av dem er reduksjon av blodtrykk, balanse mellom hjernehalvdelene, bedre læring, økt selvtillit, lavere hjernefrekvenser, økt endorfinproduksjon og til og med endring av gener til et varig lavere stressnivå. Utvilsomt har en daglig praksis av 30 minutter med slike mentale øvelser en positiv effekt på de fleste, men antakelig vil den samme tiden anvendt til å lytte til klassisk musikk være større.

Aktiv lytting til utfordrende musikk har en ekspanderende virkning på hjernen. Nye tankebaner aldri før utforsket åpnes opp i det synapsene i hjernecellene fyrer løs som et nyttårsfyrverkeri og bygger nye nevrologiske nettverk. Det ekspanderer hjernekapasiteten og åpner samtidig opp for en utvidet tenkemåte som ser stadig nye muligheter og er klar til å ta fatt på livet med begeistring, mot, styrke og inspirasjon. Effekten er enda større ved å selv spille et instrument. Det er dokumentert økt intelligens og bedre læring hos elever som også lærer å spille et instrument og får musikalsk trening. Som et apropos i tider hvor sang tas ut av læreplanen for norske skoler.

I liten grad har meditasjon denne kraften i seg. En kommer ut av meditasjon forfrisket og uthvilt, men ikke med lys i øynene, renset og full av energi slik finalen på et godt musikkverk kan avstedkomme i hendene på dyktige musikere. Når Hilary Kahn eller Anne Sophie Mutter spiller Mendelsohns fiolinkonsert eller Leif Ove Andsnes spiller en Rachmaninovs pianokonsert, har de kanskje trent hver eneste dag i et helt år bare på å kunne fremføre dette musikkstykket feilfritt og gi publikum en så høynet og enestående opplevelse.

Klassisk musikk er en gullgruve
Med dagens tilgang på musikk finnes knapt det musikkstykke fra de siste 500 år i vestlig musikkhistorie som ikke er tilgjengelig. Youtube er i tillegg overflommende av konsertopptak hvor en kan se virtuosene utfolde sine ekstraordinære musikalske ferdigheter, hvis en ikke akkurat har en symfoniorkester i nærheten.

Dersom meditasjon og mindfulness er meningsfulle praksiser, så for all del fortsett, men hva med å prøve et eksperiment i en periode og se om klassisk musikk gjør samme jobben, og kanskje enda bedre? Ikke bare på den umiddelbare effekten, men på humør, syn på livet, energinivået og tanker og følelser generelt.

Og for dem som sitter med hodet i heavy metal, rap og hva annet populært av siste mote det meste av dagen, prøv klassisk musikk også. Det kan være litt som å gå fra junkfood til helsekost og en brå overgang for de fleste. Se på det som en kur, fordi klassisk musikk er medisin.

Ingenting påvirker kulturen og samfunnet mer enn musikk. For en positiv utvikling av enkeltindividet, samfunnet og verden trenger vi klassisk musikk mer enn noen sinne for å bringe oss tilbake til vår menneskelighet.

PS. Det unnskyldes for alle bombastiske uttalelser, men større utdypning, nyanser og begrunnelser vil gjøre denne artikkelen alt for lang. Bombastiske uttalser er relative i forhold ulikt ståsted.

Read Full Post »

AHIMSA – Mantra group

Om Gam Ganapataye Namaha

Mantra group since 1996 – still going strong. For a period called Mantra Boys, but as Kaja our beloved flutist and musician came along, we changed to back to the original name, Ahimsa.

Recording: Atha Yoga Center, Stavanger, Norway – 2013

Kaja Wibe Fiksdal – Flute and jambe
Easwaran Thambiayah – Tabla and drum
Christian Paaske – Harmonium

Read Full Post »