Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Meditasjon’ Category

MeditationMindfulness har fått dominere i alt for lang tid. Det er ingenting galt med mindfulness, tvert i mot. Det er metode mange har glede og utbytte av og som det er ingen grunn til ikke å anbefale. Mindfulness har likevel overtatt den rollen meditasjon en gang hadde. Det som fra 1960 og fram til årtusenskiftet ble kalt meditasjon skiftet nærmest navn til mindfulness. Delvis er det den samme vinen bare på en ny flaske, men som vinkjennere vet er det forskjell på viner og årganger. Hva meditasjon angår finnes det mer fylde, det er av eldre årgang og mindfulness er rett og slett en litt billigere vin eller meditasjon-light.

Tiden er moden for å la meditasjon spille førstefiolin igjen og plassere mindfulness litt lenger bak i orkesteret. Dette rollebyttet skjedde i takt med at yoga og meditasjon ble main stream og integrert i kulturen som etablerte treningsformer. Med denne anekteringen inn i vestlig kultur måtte både yoga og meditasjon bli mer stuerene. Mye av mystikken, gurusirkuset og de religøse undertonene måtte bort. Det er forståelig. Det ble behov for enklere teknikker, pluss at det er alltid spennende med noe nytt, selv om det kanskje kun er etiketten som forandret. Den beste meditasjonsteknikken er fortsatt den du praktiserer hver dag.

Read Full Post »