Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Kurs’ Category

Krishna

Bhagavad Gita er kremen av all åndelig litteratur. I dette klassiske verket fra de eldste indiske visdomstradisjonene finnes essensen av all åndelig søken og utvikling. Få krystallklar og transformerende innsikt i livets mest grunnleggende spørsmål:

Hvem er jeg?
Hva er meningen med livet?
Hvordan handle i verden?
Hva er lykke?
Hvordan bli fri?

Christian Paaske
Oversetter av Bhagavad Gita til norsk. Han har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Onsdag kl. 20 – 22.30
Start: 12. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Kunnskapens yoga, – en introduksjon til Bhagavad Gita og vedanta.
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Read Full Post »

Flat-earth-and-tree

Astrologi er et språk. Det er gudenes språk hvor alt står skrevet i stjernene. Det er dataspråket i livets virtuelle virkelighet. Universets hemmelige koder er de matematiske kombinasjonene mellom stjernehimmelens kontinuerlige konstellasjoner av stjerner og planeter. Astrologi er livets algebra.

For å få tilgang på denne fascinerende verden for selvinnsikt, dyp psykologisk kunnskap og hvordan alt i livet henger sammen må du lære språket. Det krever en innsats, villighet til å lære og et åpent og fleksibelt sinn.

Hovedmål for kurset er å lære å tolke ditt og andres horoskoper.

1. gang: Universets skapelse – polaritet, elementer og kvaliteter
2.
gang: Planetene – gudenes verden og den grunnleggende energien
3.
gang: Stjernetegnene – livets utrykk
4. gang:
Husene – livet på jorden
5. gang:
Aspektene – energien i horoskopet
6.
gang: Horoskopet – tolkning
7.
gang: Astrologi og parforhold
8.
gang: Horoskopet i fortid, nåtid og framtid

Christian Paaske
Begynte med fag-astrologi i 2001. Astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007. Han er praktiserende astrolog, forfatter av boken Praktisk Astrologi og en stort antall astrologiske artikler.

8 kvelder
Tirsdag kl. 20 – 22.30
Start: 11. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Praktisk Astrologi
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Read Full Post »

Spirituality-and-Healing

Kreative, suksessfulle og lykkelige personer har ofte en ting til felles – de mediterer. Gjennom en dynamisk foredragsserie lærer du teknikker og kunnskap med kraft til å gi overskudd, klarhet og inspirasjon. Meditasjon riktig praktisert vil transformere ditt liv.

1. gang: Tilbake til kildene
Vedaskriftene og vedanta
Livet – et bevissthetsfenomen
Livets matrix – verden som illusjon
Dualisme – livets fangenskap
Jeg er kilden til lykke

Praksis: Meditasjon med pust og mantra

2. gang: Universet – hvor kommer vi fra?
Den åndelige verden – det kausale plan
Den sjelelige verden – det subtile plan
Den fysiske verden – det grove plan

Praksis: Mantra-meditasjon

3. gang: Mennesket – hvem er jeg?
Reinkarnasjon
Underbevisstheten – det kausale plan
Sinnets natur – det subtile plan
Kroppen – det grove plan
Våken, drøm og søvn

Praksis: Gayatri-meditasjon

4. gang: Fire veier til frigjøring
Kunnskap – Jnana yoga
Handling – Karma yoga
Kjærlighet – Bhakti yoga
Teknikkene – Raja yoga

Praksis: Mindfulness-meditasjon

5. gang: Meditasjons 8 stadier
Universelle etiske verdier
Etiske leveregler
Stillinger
Pusteøvelser
Avspenning
Konsentrasjon
Meditasjon
Frigjøring

Praksis: Chakra-meditasjon

6. gang: Kvalifikasjoner for frigjøring

Praksis: Meditasjon for selv-healing

7. gang: 12 grunner til å meditere
Renser sinnet
Etablerer vitnet – nøkkelen til selvkontroll
Øker konsentrasjonsevnen
Bedre fysisk og mental helse
Skaper et inspirert og våkent sinn
Utvidelse av sansene
Verdsettelse av å være alene
Gir uendelig god tid
Harmoniserer omgivelsene
Åpner for større dimensjoner
Øker eterisk energi
Oppdager Selvet

Praksis: Vennlighets-meditasjon

8. gang: Den integrerte praksis

Praksis: Meditasjon for grupper

Christian Paaske
Yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Mandag kl. 20 – 22.30
Start: 10. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Meditasjon – Selvrefleksjon, transformasjon og frigjøring
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Read Full Post »

Ny foredragsserie: Transformasjon

Layout 1

Read Full Post »

Astrologi og parforhold


 • Hvem passer jeg sammen med?
 • Forstå dine relasjoner bedre
 • Hvordan oppstår god kjemi?
 • Lær om dynamikken i parforhold
 • Lær grunnleggende astrologi

Astrologi er et unikt psykologisk redskap til å forstå deg selv. Ditt forhold til andre i mange typer relasjoner: parforhold, familie, venner og samarbeidspartnere. Dette kurset tar deg gjennom den grunnleggende astrologien hvor du lærer å tolke ditt og andres horoskop. Parforholdsdynamikk er en rød tråd gjennom kurset, og blir et hovedtema fram mot slutten når den astrologiske ABC’en er tilstrekkelig på plass til å bruke astrologi i praksis.

Onsdager kl. 19.30 – 22.00
12 møteganger

Sted: Sola Helsefarm

Kursstart: 14.mars

Les mer:

Read Full Post »

Meditasjon og Selvutvikling

 • Mental klarhet
 • Energi  og overskudd
 • Mindre stress
 • Effektive beslutninger
 • Bli kjent med deg selv
 • Fokus på livet

Meditasjon er i hjertet av selvutvikling. Konsentrasjon, oppmerksomhet og indre ro gir deg større gjennomslagskraft i alt du gjør. Meditasjon er nøkkelen til å virkeliggjøre deg selv og alle dine iboende ressurser, drømmer og mål i livet.

Mandager kl. 19.30 – 22.00
12 møteganger

Sted: Sola Helsefarm

Kursstart: 12.mars

Les mer:

Read Full Post »