Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Helse og livsstil’ Category

Rå eller kokt mat?

Read Full Post »

Mat som medisin

Read Full Post »

Når verdens første atombomber ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945 fikk verden se hvilke krefter atomenergi er, samtidig som det ble gjort erfaringer om skadevirkningene av radioaktiv stråling. Største delen av disse byene ble lagt i ruiner og flere hundre tusen døde momentant. 

   Blant de overlevende var det imidlertid stor variasjon i hvem som kunne motstå slike massive strålingsdoser. Særlig bemerkelsesverdig er historien til den japanske legen Dr. Tatsuichiro Akizuki (1916-2005) som arbeidet på et sykehus i Nagasaki kun 1,5 kilometer fra bombens nedslag. 

   Alle i dette området døde av stråling unntatt Dr. Akizuki, hans stab og hans pasienter. I et område som amerikanerne advarte mot å oppholde seg i de neste 75 årene gikk de rundt i sandaler, uten verneutstyr og hjalp mange av ofrene i ruinene. Dr. Akizuki viet resten av sitt liv til å forske på hvorfor dette fenomenet kunne oppstå. Han fikk selv ingen bivirkninger av de massive stråledosene, levde et langt og produktivt liv og døde 89 år gammel. 

I sin bok, Documentary of A-bombed Nagasaki, beskriver han sine opplevelser. Han mener det først og fremst var maten han og sykehuspersonalet spiste som reddet deres liv. De spiste enkel tradisjonell japansk kost bestående av misosuppe, upolert ris, enkle grønnsaker og tang.     

PS. Denne type kosthold er beskrevet i Mat som medisin, samt mer om betydningen av et mineralrikt kosthold for å motvirke den stadig økende graden av stråling vi utsettes for. 

Les mer om Dr. Akizuki og kosthold og stråling på Dr. Bjørn Øverbys – Helsebloggen:

Read Full Post »

I de siste 50 årene har kosthold og ernæring vært gjennom en revolusjon.  Med voksende kunnskap er vi blitt mange erfaringer rikere, men det er fortsatt stor usikkerhet omkring hva er et sunt kosthold. Det vrimler av råd og anbefalinger og kostholdsteoriene spriker i alle retninger med motsatte meninger om det meste. 

Her gis det et kompass for å navigere i kostholdsjungelen med en underliggende metode for hvordan mat virker.  En metode som tar individuelle hensyn og ikke greier alle over en kam, men tar klima, årstid, alder, aktivitet og ikke minst helsetilstand med i betraktning.

Nøkkelen er å forstå mat som energi. Det vil si samspillet mellom utvidende og sammentrekkende krefter, eller yin og yang, som mat, naturen og alle fenomener er under innflytelse av.  Denne kunnskapen går langt tilbake til gamle medisinske tradisjoner i Østen, men er like aktuell og virkningsfull i vår tid. 

Sykdom oppstår fra dette perspektivet når kroppen kommer ut av balanse. Legekunst er å gjenopprette balansen gjennom ulike naturlige metoder og hvor mat er helt sentralt. Her lærer du hvordan å forstå sykdom og nøkkelen til sunnhet ved å bruke mat som medisin. 

45 års erfaringer med kosthold og helse er nå samlet mellom to permer. 

Pris 300 kr + porto
164 sider
Bestilling: paaske@online.no

Read Full Post »

Food

Lavkarbo-kosthold er i vinden. Med god grunn, fordi mange blir friske av å gå over på denne type kosthold. Ved å skjære drastisk ned på inntaket av karbohydrater opplever mange at helseplager forsvinner og generelt bedre helse og velvære.

Problemet er imidlertid ikke karbohydratene, men forekomsten av sopp og parasitter i tarmsystemet. Dette gjelder for de aller fleste takket være endringer i jordbruk, matkvalitet, industrialisering, medikamentbruk og andre forstyrrende faktorer for en sunn tarmflora. Parasitter og sopp som Candida og andre ernærer seg primært av sukker i ulike varianter. Ved å redusere tilgangen avlaster det immunforsvaret med en positiv helse-effekt til følge.

Det er likevel kun en halvveis løsning. Det er å gå fra en ytterlighet til en annen. Det er flere negative sider ved et lav-karbo kosthold som gjør det langt fra et optimalt og varig kosthold.

Det er noe grunnleggende feil med et kosthold som reduserer og nærmest eliminer det største næringskilden i all mat. Av proteiner, fett og karbohydrater er sistnevnte den mest forekommende. Alle sivilisasjoner er basert på korn. Ja, mange har problemer med korn, men problemet er ikke kornet, men kroppens evne til å fordøye det. Målet må være å gjenopprette god nok tarmhelse til å kunne følge Fader vår, og gi oss vårt daglige brød.

Vi lever ikke i steinalderen lenger. Lavkarbo er et ekslusivt kosthold som ikke tar hensyn til omkostningene kjøttindustrien har for miljøet, verdens befolkning og viktig for svært mange, dyrene.

Videre har inntak av høyt innhold av animalske produkter en formørkede effekt på sinnet. Ved bokstavelig talt å spise døde dyr opptar man også de subtile minnene av frykt og lidelse dyrene har vært utsatt for. Ubevisst påvirker det psyken og fører til økt materialisme, lavere åndelige aspirasjoner og jevnt over et grovt, ufølsomt, lite inspirerende, rastløst og aggressivt tankeliv. Dem som har vært veganere i en periode vil forstå dette bedre i form av større mental klarhet, mer lykke og et lysere og optimistisk sinn.

Vi trenger kunnskaper om god tarmhelse, kosthold og hvordan gjenopprette sunnhet. Lavkarbo er et viktig bidrag, men det er en reaksjon på et usunn tilstand og ikke en varig løsning.

Read Full Post »

Terje

Et paradigmeskifte i ny forståelse og behandling av kreftsykdommer.
Er det mulig å snakke vitenskapen og medisinindustrien til fornuft?

I 2016 ble Terje Toftenes angrepet av en form for lymfekreft ingen til dato i Norge har overlevd, – utenom ham. Med unntak av strålebehandling takket han nei, til konvensjonell behandling. Isteden fulgte han en alternativ rute av radikal kostomlegging og ulike former for støttende behandling. Åtte måneder senere var han symptomfri. Etter tre år er han fortsatt frisk. Han har overlevd statistikken med minst ett år for denne type kreftsykdom.

I sin forespørsel om han kunne forvente kontakt fra forskningsavdelingen ved sykehuset ble han avvist. Ved Radiumhospitalet forsker de nemlig kun på syke pasienter, ikke friske, fikk han vite. Hans tilfelle var derfor uten vitenskapelig interesse.

Å kurere seg for kreft ved hjelp alternative metoder er langt fra enestående. Det finnes utallige lignende veldokumenterte tilfeller. Kost- og livsstilsendringer ved å redusere det som skader og øke det som støtter er et gjennomgående trekk og ofte med tillegg av ulike naturmedisinske behandlingsmetoder. Reaksjonen fra legestanden er heller ikke utypisk. Pasienter som blir helbredet på feil måte er ikke bare uten interesse, men en direkte trussel mot etablert kunnskap, dens institusjoner, autoriteter, økonomi, prestisje og makt. Det medisinske paradigmet er under angrep. Å bevare den etablerte oppfatningen av kreft er en alvorlig forhindring for ny kunnskap. Vitenskapsteoretikere har for lengst beskrevet disse reaksjonære kreftene og påvist hvordan ny kunnskap ikke er en gradvist vekst, men kjempes fram gjennom sprang og vitenskapelige revolusjoner.

Terje Toftenes er en slik revolusjonær som går på barrikadene for en ny forståelse av kreft. Han taler Roma mitt i mot og hevder at dagens kreftforståelse er grunnleggende feil. Årsakene ligger ikke i genene, men primært i kost- og livsstil. Han er en moderne Dr. Semmelweis. Legen som i sin tid viste at ved å innføre hygiene på fødeklinikkene forsvant den dramatiske dødeligheten som herjet europeiske sykehus på 1800-tallet. Dr. Semmelweis ble ignorert, bekjempet og døde i fengsel ansett som en gal mann. Løsningen kunne umulig være så enkel på et så alvorlig problem, ble det sagt. Det var først når Pasteur femti år senere kom med en vitenskapelig forklaring på Semmelweis oppdagelse at hygiene ble akseptert og obligatorisk. I mellomtiden betalte utallige kvinner og barn med sine liv for vitenskapens arroganse og leger som nektet å skifte mening. Semmelweis dokumentasjon på fravær av dødelighet var ikke nok. Uten en teoretisk og vitenskapelig forklaring kom han ingen vei.

Filmskaperen og videoprodusenten Terje Toftenes har nå laget film om sin egen kamp mot kreft og vei til sunnhet. Han presenterer sin egen historie, men går et langt skritt videre for å finne forklaringer på hvorfor han ble frisk. I liten grad henvender han seg til den alternative verden som allerede deler hans syn, men vil vise at det finnes forklaringer allerede innen vitenskap til støtte for hans oppfatning og som vil kunne revolusjonere dagens kreftbehandling. Terje Toftenes prosjekt er å snakke vitenskapen til fornuft. På tross av at han falt utenfor det medisinske systemet, har han fortsatt tillit til vitenskapen. Han vil ikke starte noen grasrotbevegelse, men vil forandre systemet innenfra og bekjempe det på sine egne premisser. Han vil ikke ha revolusjon, men reformer. La oss håpe det fører fram.

Revolusjoner er ofte blodige. Det bestående lar seg sjeldent overtale til å gi fra seg makten frivillig og uten kamp. Hvor sannsynlig er det at medisinindustrien vil pakke sammen en lukrativ forretning med omsetning og fortjenester på nivå med olje? Det brukes svimlende summer på kreftforskning. På tross av de enorme økonomiske fortjenestene mangler det likevel ikke på frekkhetens nådegaver til å starte innsamlingsaksjoner og tigge om penger til mer forskning. Det forskes minimalt på alternativ medisin. Det er lite penger å hente i kosthold og livsstilsendringer. Vitenskapelig forskning har som mål å løse kreftgåten på betingelsen av at løsningen kan finnes i patenterbare medisiner som kan genere fortjeneste for medisinindustrien og dens aksjonærer. Kampen om kreft er antakelig langt mer en kamp om makt enn om fornuft.

Terje Toftenes har sitt eget bevis og flere forskere i ryggen, men hva hjelper det når de oppleste og vedtatte sannhetene sier noe annet? Kunnskap er makt, men makten til å definere kunnskap er større.

Bortsett fra fraværet av å problematisere de maktpolitiske kreftene innen vitenskap og medisinindustrien er dette en høyst severdig film. Det er en film som redder liv og inspirerer til å ta ansvar for egen helse. Det er virkelig å håpe at filmen får den plass den fortjener i den almene offentlighet og kan bidra til å forandre grunnleggende holdninger til hvordan vi tenker omkring sykdom og helse. Denne prosessen er på glid innenfor det etablerte helsevesenet. Det skjer endringer. Denne filmen er et viktig skritt til en større helhetlig forståelse og gir levende håp overfor en av vår tids største helsetrusler. Denne filmen angår oss alle.

PS. Filmen kan ses her: frifrakreft.no

Read Full Post »

Medicina

Vårt medisinske system har alt for ensidig vekt på sykdomsbekjempelse ved hjelp av medikamenter og operasjoner i motsetning til mer naturlige metoder. Alternativ behandling fortjener en langt mer nyansert forståelse, mer forskning og større integrering i vårt medisinske system.

Til dato er det registrert ett dødsfall i Norge som følge av alternativ behandling. Dødeligheten ved norske sykehus på grunn av skader utgjør omtrentlig 4.500 hvert år. Dette utgjør 0,6 prosent av alle pasienter og skyldes uventede komplikasjoner, sykehusinfeksjoner, teknisk utstyr som svikter, feil bruk av legemidler, svikt i rutiner og dårlig hygiene. Disse tallene er fra rapporten «I trygge hender» fra 2011 og setter perspektiv på Audhild Skoglunds nylige gjestekommentar i Stavanger Aftenblad hvor hun advarer om farene ved alternativ behandling. Rapporten sender også et ekko fra Ivan Illich berømte sosiologiske studie fra 1975, Medisinsk nemesis. Her påvises det at vårt medisinske system skaper mer sykdom enn det helbreder og kvalifiserer for å kalles en moderne epidemi. Dette er sterk kost, men er tall og fakta om vi våger å se selvkritisk på moderne medisin.

Audhild Skoglund skyts mot alternativ behandling refererer til en amerikansk studie hvor kreftpasienter som supplerer behandling med cellegift, stråling eller hormonbehandling med alternativ behandling. Denne gruppen hadde større dødelighet enn dem som fulgte den konvensjonelle behandlingen konsekvent. Dette får Audhild Skoglund til å advare mot ikke å gå i hva hun kaller alternativfellen, fordi det kan koste dyrt. Det er riktignok ikke alternativ behandling i seg selv som er farlig, men verdifull tid kan gå tapt for å komme i gang med konvensjonell behandling så raskt som mulig.

Nå har imidlertid dagens kreftbehandling sine begrensninger. Generalsekretær for Kreftforeningen Anne Lise Ryel utrykte det i Aftenbladet 12.mars 2016 slik: «To av tre medikamentbehandlinger som gis i dag, er faktisk uten effekt på kreften.» Hvis en ytterligere måler effekten ikke isolert på sykdomsutvikling, men på livslengde, viser flere undersøkelser at dem som tar cellegift for svulstdannende kreftformer i mange tilfeller ikke lever lenger enn dem som ikke gjør det.

Flere har undersøkt dette blant annet Dr. Hardin Jones professor i Medical Physics and Physiology ved Berkley i California. På grunnlag av en studie utført over 25 år på livslengden på kreftpasienter påviste han at ubehandlede pasienter ikke døde tidligere enn dem som mottok ortodoks behandling med operasjoner, cellegift eller stråling. I mange tilfeller levde de lenger. Rapporten ble presentert for American Cancer Society i 1969. The Lancet – Tidsskriftet for the British Medical Association, publiserte i 1980 artikkelen; Failure of Chemotherapy to Prolong Survival in a Group of Patients with Metastatic Breast Cancer. Her slås det fast at den generelle overlevelsen av pasienter med brystkreft har ikke forbedret seg innen for de siste 10 årene, på tross av økende bruk av sammensatte og varierte cellegiftbehandlinger, men med forkortet levealder for noen av pasientene som fikk cellegift. Det finnes flere lignende undersøkelser, men av plasshensyn nevnes kun disse to. (For flere undersøkelser og utdypning.)

Statistikk gjelder ikke for enkeltindivider og en vesentlig faktor for å bli frisk fra kreft er viljen til å leve. Slik det er mulig å gjøre det utroligste i en livsfarlig situasjon er det også mulig å mobilisere kroppens immunforsvar blir faren livstruende nok. Sykdom og helbredelse er ikke en mekanisk prosess, men involverer både kropp, følelser, livssituasjon og psyke. Placebo er bare ett eksempel på psykens helbredende kraft. Durek Verrett er derfor ikke på aldeles ville veier og langt fra alene om å hevde at et underbevisst dødsønske kan sabotere viljen til å leve og dermed hindre helbredelse uansett om det er gjennom konvensjonell eller alternativ behandling.

Konvensjonell kreftbehandling er ikke den eneste løsningen på kreftgåten bare det kan skaffes nok penger til forskning. Kreftbehandling er blitt forbedret på mange områder, men metodene er fortsatt grunnleggende uendret med medikamentell behandling, stråling eller operasjoner. Å tenke alternativt i forhold til kreft er derfor ikke helt ubegrunnet.

Det gjorde Terje Toftenes i 2016 da han ble angrepet av en aggressiv form for lymfekreft med så godt som ingen statistisk sjanse for overlevelse. Han takket nei, til konvensjonell behandling, med unntak av strålebehandling. Gjennom radikal kost- og livsstilsendring og annen støttende behandling var han etter åtte måneder symptomfri. I dag, tre år senere er han fortsatt frisk. Terje Toftenes er tidligere NRK ansatt og selvstendig videoprodusent. Han har nå laget filmen om sin egen reise til sunnhet, men også med en introduksjon til andre innfallsvinkler til kreftgåten både innenfor nye teorier innen moderne kreftforskning og fra et mer alternativt helseperspektiv. Filmen kan ses her.

Dette er et enkeltstående tilfelle, men langt fra enestående. Vitenskapen har til nå utvist motvilje mot å registrere eller forske på slike tilfeller av helbredelser utenfor konvensjonell behandling. I Terje Toftenes tilfelle stilte Radiumhospitalet seg helt avvisende til å undersøke hvorfor han var blitt frisk.

Vårt høyteknologiske medisinske system har gjort revolusjonerende og grensesprengende innovasjoner på mange områder, men henger dramatisk etter overfor kroniske og degenerative sykdommer med alarmerende nedgang i helsetilstanden i befolkningen i epidemiske proporsjoner i hele den vestlige verden. Allerede i 1975 ropte Ivan Illich et alvorlig varsko og oppfordret til en revurdering av vårt medisinske system med alt for ensidig vekt på sykdomsbekjempelse ved hjelp av medikamenter og operasjoner i motsetning til mer naturlige metoder. Alternativ behandling fortjener følgelig en langt mer nyansert forståelse, mer forskning og større integrering i vårt medisinske system.

Read Full Post »

A friend of mine told me about Bone & Body Clinic in India. A friend of hers had been in a wheelchair for 20 years after a traffic accident. With the treatment from Bone & Body Clinic, she is now walking, dancing and running again!

With my own back issues and increasing stiffening over the years due to a rheumatic condition this got my attention. In January 2018 I enrolled in their program.

After 2 months stay I experienced a great improvement with more flexibility, bigger range of movement and dramatically better skin function and reduction of psoriatic skin rashes. This is the beginning of a longer healing journey, but it has turned a gradually degenerating condition around from pessimism to optimism. A gradual process to better health and quality of life is now going in the right direction.

Although many of the results at Bone & Body Clinic can seem miraculous, making the impossible possible, it is a two way process and very demanding. This is not passive treatment, but active training and participation is required. This hard work!

People come from all over the world with a strong motivation to improve their health. This creates a unique environment and highly charged atmosphere of dedication, concentration and compassion and bonding with the others in their healing journey. People come with a variety of conditions, from severe cases to lesser adjustments. The treatment is highly individualized suited to a long range of conditions related to spinal problems, bone- and muscular issues, digestive disorders, – basically most malfunctions of the body.

Check out their website. Really make sure to check out the testimonials. Listen to Raay who after years of scoliosis and migraine finally have found joy. Ajeetdev who is the woman mentioned in the wheelchair tells her story. My story is there also, by the way.

This treatment is now available for the one dedicated. Help is to be found. I really want to share this – if this is for you, make sure to check it out.

And a big thank you from the bottom of my heart to the wonderful work of Ringo, Miranda and all of the dedicated staff. This is indeed life transforming.

PS. Bone & Body Clinic has two locations i India. Goa from October- March and Dharamsala in the north form May-August. A program will also be available in Portugal in September 2018.

Bone & Body Clinic

Read Full Post »

Fastens grunnleggende funksjon, virkning og praktiske utførelse.
Følg en 7 dagers kur – dag for dag.

Read Full Post »

Ray_Maor_breatharian

Å leve på luft og kjærlighet er ikke bare for de lykkelig forelskede. Harde fakta viser at kroppen kan omprogrammeres til å leve på finere former for energi enn mat, i dager, måneder og mange år. Ray Maor viser vei til en revolusjonerende ny livsstil.

Å leve uten mat
Ray Maor er en Breatharian. Det vi si at mens vi andre er av avhengig av våre daglige måltider ernærer hans seg på lys, chi eller prana. Han spiser riktignok et par ganger i uken, ikke fordi kroppen hans trenger mat, men fordi det er godt å spise og for ikke å falle helt utenfor i sosiale sammenhenger. Ray Maor er ikke den eneste som lever på denne måten.

jasmuheenDen australske kvinnen Jasmuheen har i de siste 30 årene levd tilsvarende, med lange perioder helt uten mat, og på det jevne med sporadisk inntak av små mengder mat og drikke, men likevel langt fra et normalt kaloriinntak.

Et historisk berømt eksempel er den tyske nonnen Therese Neumann (1898-1962). I mange år levde hun bare på en daglig nattverdsobelat i tillegg til at hun ved hver fullmåne hadde stigmatiseringer hvor hun mistet store mengder blod fra hendene hvor Jesus ble naglet til korset. I India finnes flere eksempler på yogier med en slik livsstil. Paret Akahi og Camila er også verdt å nevne. De har levd uten mat i mange år. Hun gjennomførte til og med et vellykket svangerskap og fødte et velskapt barn helt uten å spise. Se intervju med dem her.

Akahi-og-Camila

Kritiske røster
Fenomenet sprenger grensene for hva de fleste tror er mulig. En bok utgitt i 1949 av den katolske skribenten Hilda Graef mener å ha avslørt Therese Neumann som en svindler. Skeptikerne kunne endelig slappe av. Det kunne de også etter et 7 dagers eksperiment med Jasmuheen i regi av det australske TV programmet 60 Minutes i 1998. Det måtte avlyses bare etter to dager fordi det var alvorlig fare for hennes liv og helse. Flere personer som har prøvd seg på å følge hennes anbefalinger av verken å spise eller drikke har også omkommet. Det er delte meninger om Breatharianism. Noen mener dette er mulig, andre at det er ren svindel, galskap og farlig i det hele tatt å informere om.

Et år uten mat
Ray Maor var blant en av dem. Etter 5 års tjeneste i det israelske militæret og utdannelse som dataingeniør var han en ung mann med bakkekontakt og et realistisk syn på livet, helt inntil han møtte og ble nær venn med en person som ikke spiste. Han kunne se med sine egne øyne at vennen ikke var noen lystløgner, levde i beste velgående og med energi og positiv utstråling langt ut over det vanlige.

Fenomenet tiltrakk ham. Han begynte å eksperimentere med faste og etter noen års forberedelse var han mentalt klar til å innlede en tre ukers innvielsesprosess. Han trakk seg tilbake til et stille sted i naturen hvor han kunne være alene og uten kontakt med omverdenen. I den første uken levde han helt uten verken mat eller drikke. Han gjennomgikk en dyp indre helbredelsesprosess og foretok en omprogrammering av kroppen og psyken til å gå fra å ernære seg gjennom mat til prana, chi eller kosmisk energi. Etter dette var han ikke lenger avhengig av mat og han fortsatte å leve et år uten å spise. Nå inkluderer han litt mat fra tid til annen, men mest for nytelsen, det sosiale og ikke fordi han strengt tatt trenger det.

BookDette er det blitt bok av; «A year without food», i tillegg til at han arranger kurser hvor han fører andre gjennom den samme innvielsesproessen han selv gjennom gikk, men redusert til 10 dager.

TV-eksperimentet
I Isreal vakte dette en god del mediaoppmerksomhet. I 2013 bestemte israelsk fjernsyn seg for å lage et program om Ray Maor. TV-teamets lege mente at det ikke er mulig å overleve mer enn fire dager uten vann og mat. Ray foreslo derfor å doble dette og inngikk i et eksperiment i 8 dager. Han lot seg isolere i et hus med konstant videoovervåking og med daglig legeundersøkelse. I motsetning til Jasmuheen hvor et lignende eksperiment måtte avbrytes, viste Rays blodprøver og andre kroppslige parametere som blodtrykk og puls ingen tegn til endring i løpet av disse 8 dagene. Han var like sunn og frisk etter de 8 dagene som han hadde før innen eksperimentet.

Å leve på lys
Med denne graden av dokumentasjon sliter skeptikerne. Dette er ikke lenger anekdoter, tre fjær som er blitt til fem høns og andre gode vandrehistorier. Det er snarere en vitenskapelig utfordring å forstå hva som skjer. Tydeligvis finnes det andre former for ernæring enn bare mat og drikke, men at kroppen kan nyttiggjøre seg mer subtile energiformer også kjent som prana eller chi, i større eller mindre grad.

I prinsippet er lys, luft eller energi-ernæring for alle med en normalt sunn kropp. Det er ikke en form for faste, men en omprogrammering av kroppen til å utnytte energikilder vi alle i større eller mindre grad allerede tar i bruk. Mange kan nok bli tiltrukket av ideen av å kunne leve uten mat. Det gir unektelig en frihet å slippe å være avhengig av tre måltider om dagen og hva det innebærer av planlegging, innkjøp, tilberedelse, spising, oppvask fordøyelse, toalettbesøk og mulig vektøking. Det er også et økonomisk og ressursmessig aspekt til mat. Dersom menneskeheten ikke lenger er avhengig av mat kan de fleste si opp jobben, slippe alle dyrene fri og slutte å hogge ned regnskogen for å gi beitemarker til hamburgerindustrien. Å slappe av og nyte livet kan bli vår viktigste fremtidige beskjeftigelse. Dette er radikalt. Foreløpig er dette en praksis for de få. Mange kan være tiltrukket av denne form for frihet, men de fleste trenger litt mer tid til å bli klar for denne livsstilen.

Tilbake til paradis
Det har alltid fantes ekstraordinære mennesker. Å leve på lys er ikke noe nytt. Ned gjennom historien har det vært mange eksempler. Det nye er at med vår tid av massekommunikasjon og høynet kunnskapsnivå åpner det dører for at stadig flere ser lysernæring som en realistisk mulighet for kortere eller lenger perioder av deres liv. Potensialet til å leve uten mat er grensesprengende, det vil kunne forandre verden radikalt og måten vi oppfatter oss selv. Det vil gi oss en frihet få trodde ville være mulig. Vi vil til fulle forstå at vi ikke er materielle vesener, men energi, lys og bevissthet er vår natur. Vi kan gjøre slutt på forbannelsen av at vi skal spise vårt brød i vårt ansikts sved. Vi kan vende til bake til paradis og leve slik livet er ment å leves, med ubegrenset frihet og glede.

Se også: Kommentarer til Ray Maors horoskop

PS. Ray Maor kommer på Alternativmessen i Stavanger 22.-24. september 2017

 

Read Full Post »

Older Posts »