Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Corona’ Category

Kan vi stole på Nakstad?

Fra myndighetenes fremste rådgivere i den største nasjonale krisen siden 2. verdenskrig må det forventes høyeste etterrettelighet i omgang med fakta. Det er derfor alvorlig når assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, gir feil informasjon. Det har skjedd ved flere anledninger og sist 16.november i en diskusjon om koronarestriksjonene i Radiokontakten på NRK P 1.

Det finnes grenser for når overdrivelser blir løgn. Å lyve er alvorlig. Å spre unødvendig frykt med store konsekvenser for manges liv er enda verre. Det er pressens oppgave å korrigere og motsi slike usannheter. Eller er det slik som Bent Høie instruerte Christian Strand i Debatten på NRK at når det gjelder korona må det ikke sås tvil om myndighetenes forklaringer?  

Overlege Pernille Bruusgaard er blant dem som er ukomfortable med flere av Nakstads påstander i dette radioprogrammet. Hun faktasjekket dem opp mot Folkehelseinstituttets tall:

1. Nakstad: Litt over 100 000 nordmenn har vært syke, det vil si, smittet med korona i Norge.
Fakta: 28 963 var registrert smittet på det tidspunktet.

2. Nakstad: Mange tusen har vært innlagt på sykehus.
Fakta: 1464 har vært innlagt på sykehus.

3. Nakstad: Over tusen har vært innlagt i intensivavdeling.
Fakta: 288 har vært innlagt på intensivavdeling.

4. Nakstad: 600 – 2000 smittes i Norge hver dag, mange og 90 prosent av dem blir syke.
Fakta: En slik daglig smitteøkning stor overhodet ikke i forhold til faktiske registreringer. Men enda mer alvorlig. 90 prosent blir ikke syke, men 14 prosent av de som tester positivt blir syke.

5. Nakstad: I toppår med influensa er det cirka 900 innleggelser.
Fakta: I toppsesongen 2017-18 var det 7600 innleggelser. Antall dødsfall var 1400. Dagens koronarelaterte dødsfall er pr dato 300.

Media generelt slår stort opp antall smittede. Det underslås imidlertid at kun et fåtall av disse har symptomer og er ikke syke. I følge Dr. Ellen Maria Elida Beck-Evertsener det mer medisinsk korrekt å kalle dem bærere og ikke smittede. Og videre i følge henne utgjør bærere ingen smittefare.

I følge en omfattende britisk studie har 86 prosent av dem som tester positivt for korona ikke symptomer. Denne studien ble ledet av professor Irene Petersen ved University College London. Publisert i tidsskriftet Clinical Epidomology. Studien ble utført på 36 000 personer. Britiske familier ble koronatestet hver eneste uke i perioden mellom april og juni, uansett om noen i husholdningen hadde symptomer eller ikke. (Clinical Epidomology: Three Quarters of People with SARS-CoV-2 Infection are Asymptomatic: Analysis of English Household Survey Data. 8. October 2020)

Det er bekymringsfullt at assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad er så dårlig orientert og tillates å spre falsk informasjon uten å bli verken korrigert, miste jobben eller politianmeldt.

PS. NRK ved programleder Margunn Øwre melder at Nakstads uttalelser er blitt korrigert i Radiokontakten 19.november.

Read Full Post »

Astrologi og Corona

Hva sier stjernene om den dramatiske tiden vi befinner oss i? Går det snart over, eller har vi større ting i vente? Med utgangspunkt i forutsigelser gjort i oktober 2019 i artikklen: 2020 – året det ble så bratt,  i Mediums Årshoroskop for 2020, foretas en gjennomgang av de store linjene i de største planetariske syklusene med stor innvirkning på historien og verdenssamfunnet. Gjennomgangen forutsetter et visst kjennskap til astrologi, men er forsøkt å imøtekomme lavest mulig terskel inn i astrologiens verden.

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Astrologiske betraktninger skrevet i oktober 2019 og publisert i Mediums Årshoroskop for 2020. Artikkelen er kommentert i april 2020 i videoen: Astrologi og Corona.

Den gang Charlie Chaplin fikk verden til å le, Sigurd Hoel skrev Syndere i sommersol, champagnen fløt og sparkepikene sprellet livlig på scenene i London, Paris og Berlin ble det snakket om «De glade 20 årene». Det spørs om ettertiden kommer til å si det samme om de 20 årene vi nå innleder. Kanskje er det kun pessimisten som vil bli lykkelig over planetkonstellasjonene for året som kommer, mens vi andre må se lyst på framtiden med fantasiens hjelp?

Artikkel: 2020 – året det ble så bratt

Read Full Post »

Flock-of-sheep

Den hvite
Corona er en helt tilfeldig virus oppstått fra flaggermus i Kina. Det går snart over bare vi deltar i dugnaden. Vasker vi hender, holder 2 meter avstand, sitter hjemme, laster ned appen og følger myndighetenes anbefalinger vender samfunnet snart tilbake til normalen. Alt vil bli som før. Erna Solberg er en dyktig statsleder. Alle begrensninger av demokratiske friheter er et nødvendig onde og bare midlertidig. Konspirasjonsteorier er ondsinnete, forvirrete, skadelige og alltid feil. Media leverer nyheter til å stole på. Dette går bra. Vi sitter i livbåten nå og hjelpen er på vei. Snart kommer vaksinen og da er vi reddet. Liker ikke svarte sauer. De er alt for negative og dessuten er deres skrekkscenarier så usannsynlige at de faller på sin egen urimelighet.

Den grå
Det er noe som ikke stemmer. Dette virker helt ute av proporsjoner. Det er en overreaksjon å stenge ned hele verden på grunn av en virus som knapt tar menneskeliv i forhold til vanlig influensa. Mange sier også virus ikke smitter gjennom luft eller overflater, men kun gjennom væsker som blod, spytt, og vaksiner. Kanskje er det et forsøk på å selge vaksiner? Det er uansett alvorlig bekymringsfullt, men best ikke å tenke for mye på det. Det er så mange rare konspirasjonsteorier der ute. Det er farlig å tro på dem. Dette går nok over hvis vi holder oss i ro.

Den nyklipte
Dette er en opprydning og utrensning av all korrupsjonen og maktmisbruket i verden. Trump og kretsen rundt ham er i ferd med å ordne opp. «Deep State» skal fjernes og Q-bevegelsen vil skape en ny, fri og fantastisk verden med Trump som verdensfrelser. Dr. Shiva Ayyadurai og andre gode krefter arbeider innenfor det politiske systemet. Bill Gates, Dr. Fauci og andre vil bli avsatt. Folk vil gjøre opprør og den diktatoriske maktovertakelsen av verden vil mislykkes.

Den svarte
Corona er biologisk krigføring mot menneskeheten. Det er første trinn i implementering av en ny verdensorden, New World Order. Dette inkluderer en dramatisk reduksjon av verdens befolkning. Første stadie er å skape nok frykt i befolkningen til frivillig la seg vaksinere når vaksinen snart kommer. Samt legitimere tvungen vaksinering for dem som ikke vil. Samtidig opprettes 5 G. Befolkningen tvinges vekk fra hytter og utkantstrøk og inn i byer og tettsteder. En vaksinert befolkning i kombinasjon med 5 G er et biologisk våpen hvor folk vil dø i millioner, – antakelig milliarder. Dødeligheten vil bli forklart med at Corona-viruset har mutert til en mer aggressiv form. Det vil ikke være noen «vitenskapelig påvist sammenheng» mellom vaksine, 5 G og dødelighet. Et perfekt våpen. På tide å våkne opp, helst før sauetransporten når slaktehuset.

NB ! Mer info:

Se intervju med Dr. Rashid Buttar. Det ble fjernet fra Youtube etter 9 millioner visninger. Finnes fortsatt på Bitchute:

https://www.bitchute.com/video/hEJo0N8693RL/

 

 

Read Full Post »