Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Astrologi’ Category

Trekk et lettelsens sukk, – vi er ute av Skorpionen!!! Solsystemet åpner nå et helt nytt kapittel. Skytten slår an tonen for verdensbegivenhetene og ditt personlige liv i den neste måneden. Skorpionen forbindes med død, smerte, lidelse og undergang. For dommedag, ragnarokk, armageddon eller det som verre er, vil Skorpionen være det helt rette stjernetegnet å introdusere en slik begivenhet for maksimal effekt. Det skjedde ikke. Corona-dragen ligger fortsatt i hulen sin og ser situasjonen an, – ser det ut til.

Skorpionen har sine lyse sider, for all del. Døden er undervurdert. Alternativet er jo mye verre. Tenk hvis det ikke var noen død? Det vil jo være som en fest som aldri tar slutt, og du ikke kan gå hjem og sove ut rusen. Selv hver natt må vi ha en pause fra verden da vi ikke klarer å ta flere opplevelser og må samle krefter for en ny dag. Skorpionen er bedre enn sitt rykte. Det er også terapeuten, detektiven, helbrederen og den livreddende kirurgen i Zodiaken. Ikke et stygt ord om Skorpionen. Det kan straffe seg. De liker nemlig hevn, – jo søtere jo bedre.

I Skytten blir du løftet opp i lyset av inspirasjon og håp med vingesus fra englene rundt ørene. Sterkt tiltrengt etter å ha vært innesperret mellom fire vegger store deler av en regnfull høst med storm og orkan fossende ute av enhver TV-skjerm og nyhetskanal. Skytten er festen som blir arrangert for de som overlevde terapitimen i Skorpionen, fortsatt med nervene i behold og humør nok til å le av den siste Corona-vitsen. Om ham som sjanglet til legen og full av Corona. Testen var positiv og viste 2,5 i promille.

Selvsagt ikke noe å le av, men Skytten er hemningsløs på det området. De forteller det rett fra leveren, – interessant nok et organ hersket over av Jupiter, – den samme planeten som hersker over Skytten. (Kun astrologer synes det er morsomt og ser poenget.)

Solens ankomst i Skytten 22.november lover godt. Det er lys i tunnelen og det er ikke et motgående tog. Trespannet av Pluto, Jupiter og Saturn mellom 23-27 grader Steinbukken er fortsatt tre løse kanoner på dekk det er all grunn til å ta på alvor. Og så seiler Mars opp i et kvadratur og kan som i mars i år bli en ny gnist for å få disse kanonene til å eksplodere. Er det nå Trump vil erklære at han heller vil være diktator enn å gi stafettpinnen videre til Good Bye Then? Det ville ligne Skyttens sans for humor med noe slikt.

Den andre muligheten er at samfunnsstrukturene rystes i sine grunnvoller for det er jo det tross alt det Steinbukken handler om. Struktur, orden, fundament, samfunnets grunnmur som for tiden virker noe ustødig.

Dette er en historisk mulighet til å våkne opp. Skytten handler nettopp om visdom, forståelse, innsikt og høyere kunnskap. Hvis nok mennesker verden over får hodene sine ut av massepsykosen, vekk fra TV-skjermen og ut i den virkelige verden, er det en mulighet for at denne tyranniske maktovertakelsen mislykkes. Folket, frihet og godhet seirer til slutt. Skytten er det rette stjernetegnet for at dette skal kunne skje.

Mars i Væren i denne måneden kan vise krigsplaneten fra sin aller mest slagkraftige side. Folk blir rett og slett forbanna og har fått nok av lock-down, masker og andre løgner. Kanskje vintersolverv, når solen snur 21.desember og går inn i Steinbukken blir et vendepunkt hvor lysets krefter vinner. Vintersolverv er feiringen av at lyset vinner over mørket. Både Saturn og Jupiter forlater da Steinbukken og lar gledesdreperen Pluto være tilbake i Steinbukken, og går begge inn i 0 grader Vannmannen.

  Mahatma Gandhi sa det så fint:

«When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it…always.»

Read Full Post »

Astrologi-og-vitenskap

Astrologi og vitenskap beskriver verden like forskjellig som de blinde som undersøkte hver deres del av en elefant. Astrologi er ikke feil, men ser verden fra et annet perspektiv. Vitenskap fokuserer på fenomenene på livets scene. Astrologi går bak kulissene til dataspråket på livets virtuelle dataskjerm. Det kan åpne en annen dør til livets mysterium.

En astrologiskole blir godkjent
Det har vakt oppsikt at en astrologiskole har fått offentlig godkjenning. Studenter ved Astrologiskolen Herkules kan nå få studielån og studiepoeng ved at skolen er blitt en godkjent fagskole. Avgjørelsen har rystet den akademiske borgen i sine grunnvoller. Vitenskapens riddere har tatt på seg rustningene, funnet fram de største lansene og ridd til nærmeste TV-studio og avisredaksjon for å bekjempe vranglære og andre okkulte overlevninger fra middelalderen. Grunnen er enkel. I deres hode er astrologi per definisjon tull og tøys. Stjerner og planeter kan jo umulig ha noen innflytelse i livet på jorden. Det er aldri blitt bevist, hevdes det. Derfor er astrologi uvitenkapelig og like tilfeldig som å kaste terninger.

Så tilforlatelig og overbevisende dette argumentet klinger er det bare ett problem. Det er feil. Det finnes vitenskapelig forskning på sammenhenger mellom planetposisjoner og fysiske fenomener. Uvitenheten til vitenskapens fanebærere er her like kunnskapsløs som til astrologi forøvrig. Antakelig har de aldri lest en astrologibok. De har aldri undersøkt astrologi på egenhånd, men gjentar bare andres meninger. Frekkheten til å uttale seg om et fag de ikke kjenner har de dog beholdt.

Gauquelin-studiene
De mest omfattende statistiske studiene av astrologiske korrelasjoner kommer fra det franske ekteparet Francoise og Michel Gauquelin. Utenom kjennskap til astrologi var de begge spesialister i statistikk fra Sorbonne. Studiet av sammenhenger mellom planetariske mønstre og fysiske fenomener var deres livsverk. Fra 1949 til 1988 samlet de et statistisk materiale på over 30 000 fødselshoroskoper. De er særlig kjent for å ha vist at blant idrettsutøvere er det en signifikant overrepresentasjon av Mars på en bestemt plassering i fødselshoroskopet. Dette er blitt kalt for «Mars-effekten». De fant også det samme mønsteret for flere andre planeter i forhold til ulike yrker. For eksempel Saturn i forhold til vitenskapsmenn eller månen i forhold til forfattere.

Det finnes studier som ikke har funnet sammenhenger mellom stjernetegn og yrker. En slik sammenheng ville være lett å forstå, men verken livet eller astrologi er så enkelt. Empiriske undersøkelser av astrologi krever en kraftigere linse for å se større detaljer i analysen av horoskoper. Videre krever det kjennskap til astrologi, hvilket de fleste innenfor vitenskap mangler. Fram for å innrømme sin uvitenhet brukes heller Uvitenhetens induktive metode: «Det jeg ikke kjenner til kan umulig eksistere.»

Makten til å definere kunnskap
Når forskning gir uønskede resultater eller går i mot etablerte oppfatninger finnes det rikelig med strategier for å avvise dem. Metodene er ikke gode nok, det statistiske materialet er mangelfullt, studiene ikke tilstrekkelig reproduserbare, resultatene er ikke publisert i prestisjetunge nok publikasjoner og så videre.

GalileiIngen kan overbevises mot sin vilje. Uansett hvor mye forskning og dokumentasjon som legges på bordet hjelper det ingenting dersom viljen til å endre oppfatning mangler. Derfor nektet datidens vitenskapsmenn å tro sine egne øyne da Galilei slapp kuler fra det skjeve tårn i Pisa for å vise at en tung og lett kule falt til jorden samtidig, stikk i strid med aristotelisk fysikk. Derfor nektet de medisinske autoritetene å tro Dr. Semmelweis da han beviste at leger og jordmødres håndhygiene forhindret massedød av kvinner og barn i barselfeber som herjet Europas fødeklinikker på midten av 1800-tallet. Et så alvorlig problem, kunne umulig ha å en så enkel løsning, ble det sagt. Derfor tror fortsatt ernæringseksperter at kolesterol forårsaker hjerte- og karsykdommer selv om det for lengst er bevist at det er en myte. (1)

Overfor Gauquelin-studiene aktiveres disse fortregningsmekanismene vitenskapshistorien har rikelig med eksempler på. Det er en illusjon å tro at vitenskapen er rasjonell. Den er kun rasjonell innenfor et begrenset område. Når grunnforutsetninger trues er det ikke fornuft og logikk som bringer fram ny kunnskap, men makt, posisjoner og prestisje innenfor vitenskapsmiljøet. Det er vel og bra at kunnskap er makt. Men makten til å definere kunnskap er større.

Kolisko-effekten
Lili_Kolisko_imageLilli Kolisko (1889-1976) var en forsker innenfor antroposofi og en av Rudolf Steiners mest betydningsfulle elever. Hun utførte en rekke naturvitenskapelig eksperimenter der i blant en undersøkelse av sammenhenger mellom planetariske konstellasjoner og kjemiske reaksjoner. I flere eksperimenter brukte hun salter fra metaller oppløst i vann og undersøkte krystalliseringsprosessen til fast stoff. Normalt er dette en vanlig kjemisk reaksjon, men hun oppdaget at det oppstod forsinkelser i krystalliseringen avhengig av vinkelavstanden mellom planeter.

Når Saturn var i samme posisjon som solen og månen ble krystalliseringen av salter fra bly sterkt forsinket eller forstyrret i forhold til tider uten slike planetaspekter. Dette er siden blitt kalt for «Kolisko-effekten», og viser at det er en sammenheng mellom enkelte kjemiske reaksjoner og planeters matematiske vinkelavstander i forhold til hverandre.

Flere forskere har siden gjentatt disse eksperimentene med ulike metaller og bekreftet resultatene. Her finnes også de vanlige innvendingene for å diskreditere ubehagelige forskningsresultater med konsekvenser for etablerte forestillinger.

Astrologiske erfaringer
Ut over disse eksemplene på empirisk forskning på sammenhenger mellom planeter og fysiske fenomener er det i den astrologiske praksis at den største forekomsten av slike sammenhenger viser seg. I møte med klienter som oppsøker en astrolog for rådgivning finnes det største erfaringsmaterialet. Dette er anekdotisk og enkeltstående beretninger, det laveste stadiet av dokumentasjon, men nødvendigvis ikke verdiløst av den grunn. Ikke alt kan telles, måles eller veies. Livets mangfoldighet er ofte mer nyansert. Kvantifiserbare metoder er flott, men hva astrologi angår er kvalitative metoder overfor det indre liv til enkeltmennesker mer relevant. Her er noen eksempler fra min egen praksis gjennom 20 år som praktiserende astrolog.

Den psykologiske dynamikken mellom barn og foreldre setter dype spor i psyken, og kan ofte beskrives med forholdsvis stor treffsikkerhet på grunnlag av fødselshoroskopet. Eller som en klient sa: «Det som en psykolog brukte et halvt år på å finne ut, ble sagt i de første fem minuttene.» Eller en annen. «Etter tre måneder sa psykologen at nå burde vi se nærmere på mitt forhold til min far, – hvilken var det første astrologen sa innenfor de føste 30 sekundene.» Dette skyldes ikke synske eller spesielle intuitive evner, men kunnskaper om å lese horoskopet, – et kart over planetene i solsystemet på et bestemt tidspunkt og sted.

Det er mulig å si noe om miljøet i barndomshjemmet og spesielt hvordan klienten som barn opplevde hver av foreldrene og forholdet mellom dem. Dersom en av foreldrene var syk, i en krise omkring fødselen, ofte fraværende, deprimert eller misbrukte alkohol vil det ofte være synlig i bestemte planetaspekter. Det er mange faktorer i dette bildet og det aldri så mekanisk at det samme planetariske mønsteret gir likt utslag for alle. Det er nyanser og variasjoner. Det er også tilfeller hvor et tydelig mønster likevel ikke kan ha noen effekt.

Temaer knyttet til makt og avmakt hvor en av foreldrene kan være alt fra dominerende til hustyrann er et annet aspekt som forårsaker bestemte psykologiske forsvarsmønstre og som en astrologisk konsultasjon vil kunne oppdage, bevisstgjøre og beskrive hvordan det fortsatt som voksen vil påvirke den enkeltes liv. Å bli avvist, få manglende aksept og oppleve den ene av foreldrene som streng, dømmende og kritiserende er også et kjent mønster. Foreldre kan også være inspirerende, kjærlighetsfulle og vise seg fra sine beste sider. Det etterlater ikke det samme behovet for å søke hjelp og veiledning, og konsultasjonen konsentrerer seg mest om hvor skoen trykker, selv om talenter, ressurser, verdier og livsmål også er viktig å tydeliggjøre.

To eksempler
Horoskopet beveger seg også i tid. Det vil si at det er mulig å tidfeste hendelser i livet, både i fortid og framtid. En spesiell konstellasjon i horoskopet fikk meg til å spørre klienten: «Da du var 15 år skjedde det et markant skifte i livet ditt hvor du gikk fra å være innadvendt til mer utadvendt. I din relasjon til andre fant du en ny måte å uttrykke deg på og det ga deg etterhvert en fornyet identitet og oppfatning av deg selv. Er det noe du kan kjenne deg igjen i?»

Klienten fortalte at gjennom hele barndommen hadde han vært for seg selv, uten venner, ble mobbet på skolen og isolerte seg. I den alderen skjedde en uforklarlig forandring. Han ble plutselig inkludert i vennegjengen, fikk fornyet tro på seg selv og ble i løpet av kort tid langt mer utadvendt enn før og det hadde holdt seg like siden.

Senere kom en kvinne med samme konstellasjon og fikk det samme spørsmålet. For henne var vendepunktet i 12 års alderen. Først svarte hun at dette kunne hun ikke kjenne seg igjen i. Men etter press kom det for en dag at hun var født med en ryggskade. Hele barndommen hadde hun gått med et jernkorsett med en stor begrensning på lek og bevegelighet. Da hun ble 12 år ble korsettet fjernet og ryggen var frisk. Hun kunne bade, danse, leke og fikk et helt nytt liv! (2)

Hvordan virker astrologi?
Dette er enkeltstående tilfeller. Med tilstrekkelig mange av dem blir det et erfaringsmateriale mange astrologer sitter inne med. Praksisen er levende fordi det oppleves kontinuerlig at kartet stemmer med terrenget. Ikke alltid, men ofte.

Hvordan astrologi virker er det ingen som riktig vet. Det er en ukjent faktor de fleste astrologer må leve med. Selv innen legevitenskapen brukes medisiner det kun kjennes virkningen av og ikke årsaken.

I forsøkene på å forklare sammenhenger mellom solsystemet og fenomener på jorden finnes ulike tilnærminger. Fysisk ved at planetene antas å ha en energimessig påvirkning, uten at dette er målt eller dokumentert. En annen forklaring antar at det finnes en form for korresponderende speiling mellom makro- og mikrokosmos reflektert gjennom de astrologiske symbolene ut fra prinsippet, «som der oppe, så her nede». En tredje forklaring er at vi lever i en besjelet verden med en iboende intelligens. Astrologi er et språk som kommunikerer med universets sjel. (3)

Fra vitenskapens språk er disse forklaringene selvsagt lite å slå i bordet med, og snarere argumenter for å avvise astrologi som spekulativt og overtroisk eller esoterisk, okkult og mystisk.

Verden er en illusjon

Earth_1Astrologi og vitenskap tilhører imidlertid to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Vitenskapen har et materialistisk grunnsyn og en overbevisning om at vi lever i en fysisk virkelig verden. Dette til tross for at dagens fysikk konstaterer at fast stoff er en illusjon. Verdens byggeklosser av molekyler og atomer oppløses i pre-atomære partikler, energi, tomrom og til slutt ingenting, eller hva enkelte fysikere kaller ubegrenset potensialitet. Eller med Arthur Eddington; «something unknown, is doing we don’t know what.»

En annen forståelse er at verden ikke er virkelig. Verden finnes, men det gjør også en drøm om natten, en film på kino eller internett. Ingenting er virkelig i denne verden i betydningen av noe fast, permanent og varig. Fenomenenes verden av opplevelser er en kontant strøm av bevegelse og forandring. En dans mellom motsatte krefter som kun eksisterer så lenge det er energi i bevegelse. Dersom alle datamaskinene som opprettholder internett skrus av finnes det ikke lenger noe internett.

Verden er muligens skapt på en lignende måte og er egentlig en drømmeverden, en sinnstilstand eller bevissthet i fysisk form. Det er en logisk konsekvens av det faktum at verderommet har ingen slutt. For hva er utenfor der igjen? Eksistens er ikke fysisk fordi det har ingen avgrensning. Det har ingen begynnelse eller slutt. Det finnes kun én virkelighet. Det finnes ikke en virkelighet utenfor som denne virkeligheten kan observeres fra. Virkeligheten i seg selv eller eksistens er utenfor tid og rom. Verden er dens effekt innenfor tid og rom, slik bølgene er en effekt av havet. Havet som årsak er uavhengig av bølgene, mens bølgene som en effekt er avhengig av havet. Havet og bølgene er forskjellige, men likevel det samme, – begge består av vann.

Fenomenenes verden er foranderlige og forbigående. Derfor kan øyeblikket ikke fastholdes. Derfor er dagen i går eller livet ditt fram til nå borte for alltid. Hadde det vært virkelig ville det kunne bli hentet fram igjen. Verden er som et musikkstykke som kun kan oppleves og eksisterer så lenge musikken spiller. Instrumentet som er musikkens årsak er varig, men musikken varierer.

Alt står skrevet i stjernene
For å holde oss til musikalske metaforer er planetenes bevegelser som et kosmisk symfoniorkester og skaper livets dans. Astrologi går til årsakene bak livets fenomener og har derfor i mange sivilisasjoner, inklusiv vår egen, vært den opprinnelige vitenskapen.

Verden kan sammenlignes med bildene på en TV- eller dataskjerm, alt skapt av matematiske kombinasjoner av digitale signaler i et komplekst elektronisk dataspråk. Kanskje er verden en lignende virtuell virkelighet hvor nettopp de matematiske kombinasjonene av elektromagnetiske impulser fra stjerner og planeter skaper opplevelsene på livets scene. Livet er grunnleggende matematisk, – astrologi er livets algebra.

Til sammenligning med TV eller data er «grafikken» og «oppløsningen» i vår verden så god at de fleste tror verden er virkelig. De forstår ikke at vi lever i en drømmeverden, – livets matrix som et dataspill hvor stjernehimmelen generer den virtuelle virkeligheten vi tar inn gjennom de fem sansene og i sinnets tankeprosesser av følelser, intellekt og ego.

Alt står skrevet i stjernene, sies det. Teoretisk skulle astrologi følgelig kunne forklare alt. Den astrologiske kunnskapen skraper imidlertid kun overflaten. Selv et livslangt studie når sjeldent lenger enn til strandkanten skuende ut over et åpent hav av det ukjente og uforklarlige.

Denne idealistiske virkelighetsoppfatningen er ikke astrologi alene om, men finnes i de fleste skapelsesmyter, mytologier og religioner verden over. Godt illustrert i Platons berømte hulelignelse, i indisk filosofi eller i moderne varianter som Matrix filmene. Det materialistiske synet vi serveres i dag som en udiskutabel virkelighet er kun en annen modell og forslag til virkelighetsoppfatning. Går vi det nærmere etter i sømmene er det et trossystem og skiller seg i prinsippet ikke fra andre mytologier og religioner. (4)

Platons-hulelignelse

Et annet paradigme
Vitenskapsteoretikeren Thomas S. Kuhn introduserte begrepet om paradigmer og vitenskapelige revolusjoner. (5) I følge Kuhn er ikke kunnskap kumulativ og jevnt voksende slik Karl Popper mente, men en sprangvis prosess hvor en virkelighetsoppfatning eller en kunnskapsmodell skiftes ut med en annen. En slik overgang skjer sjeldent uten kamp. Det etablerte motsetter seg forandring og kjemper i mot ny kunnskap som truer dets posisjon.

Kunnskap fra et paradigme er ikke overførbart til et annet, og som regel kun gyldig innenfor sitt eget paradigme. Dem som kategorisk avviser astrologi bør kjenne sin besøkelsestid og forstå meningsløsheten i å kritisere kunnskap tilhørende et annet paradigme. Astrologi må forstås og respekteres på egne premisser og innenfor den kunnskapsmessige referanserammen og virkelighetsoppfatningen den tilhører.

Et nytt paradigme gjør oss nødvendigvis ikke klokere, men det er et annet perspektiv. Studier av astrologi er en invitasjon til å se verden gjennom andre briller og tilegne seg kunnskap ellers ikke tilgjengelig fra et materialistisk syn. Det kan være en berikelse overfor mange av livets hemmeligheter som fortsatt forblir et mysterium. Det bør fylle oss med undring, – uansett paradigme.

Noter:

1. «I midten av forrige århundre oppstod hypotesen om at kolesterol var sykdomsframkallende. Merkelig at noen kunne komme på tanken om at et for kroppen naturlig og livsviktig stoff kunne være sykdomsfremkallende. Men det skjedde dessverre.
Siden da har bedraget levd videre, og står nok sterkere enn noen gang i det medisinske fagmiljøet.

I boken «Det store kolesterolbedraget» gir legen og forskeren Malcolm Kendrick  urovekkende avsløringer om tette økonomiske bånd mellom den farmasøytiske industrien og legevitenskapen. Kolesterolsenkende medisiner er i følge Kendrick «i beste fall virkningsløse, i verste fall skadelige og i noen tilfeller dødelige.»

Tor Ole Kjellevand, lege ved Ullevål og Rikshospitalet i Oslo.

2. For den astrologiske interesserte var denne konstellasjonen knyttet til Merkur retrograd i begge fødselshoroskopene. Det er vesentlig at begge hadde Ascendanten i et av de to Merkur-styrte tegnene, Tvillingene eller Jomfruen. Når Merkur gikk direkte i direksjon, altså antall dager etter fødselen, tilsvarer det antall år. På det tidspunktet var det å forvente et markert skift i det personlige uttrykket og relasjon til omgivelsene av å være innadvendt til å bli utadvendt og dannet grunnlaget for å spørre om akkurat det.

3. Robert Hand sier det slik: «Det aller viktigste prinsippet er at Universet oppfører seg som om det er et levende vesen. Det snakker til oss! Som med all kommunikasjon mellom bevisste vesener er språket en avtale eller overenskomst mellom begge parter. Universet snakker til å oss på alle mulige måter, og planetene er en av flere muligheter. Det er en lang rekke språk Universet bruker til å snakke til oss med. Men når jeg sier dette, mener jeg ikke det fysiske universet, men jeg snakker om verdens sjel.»

4. Når vitenskapen går ut over sitt opprinnelig grunnlag og blir en virkelighetsoppfatning er det ikke lenger vitenskap. Moderne forklaringer på verdens opprinnelse, menneskets utvikling og kosmologisk forståelse skiller seg i prinsippet ikke fra andre former for mytologi, religion og trossystemer. Vi har fått et nytt trossystem med like sterke forsvarsverker mot kjetteri og vranglære som det alltid har vært. Kjettere blir ikke lenger brent på bålet eller sendt til nærmeste torturkammer, men blir stigmatisert, latterliggjort, utstøtt eller mister jobben om de utfordrer de oppleste og vedtatte sannhetene.

Ingen av vitenskapens grunnforutsetninger er empirisk bevist. Det er kun spekulasjoner og tro, men fremstår som udiskutable sannheter. Disse er Big Bang, evolusjon, gravitasjon og heliosentrisme. Ingen stiller spørsmål ved disse ustraffet. Vi er like religiøse som vi alltid har vært. Men vi har fått en langt farligere og mer forførende religion fordi den utgir seg ikke for å være en tro, men sannhet.

5. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.

Artikkel publisert i Medium nr 5 – 2019

 

Read Full Post »

Erna-Solberg

Det stormer rundt oss. Økonomien knaker i sine grunnvoller. Frykten sniker seg rundt hushjørnene, 1-meters regelen isolerer oss, demokratiske friheter er satt på vent og samfunnet går gjennom store endringer. Kapteinen på skuten i henholdsvis USA og Norge er Donald Trump og Erna Solberg. Blir seilasen kraftig nok vil mange foretrekke sterkt lederskap. Våre friheter vil villig byttes ut med håp, arbeidsplasser, helse og trygghet. Norges suverenitet kan gå samme vei, i bytte med en taburett i en verdensregjering. Slik har demokratier avgått ved døden før. Vil det skje igjen, – også i Norge?

Valgår i USA
3. november går den valgdeltakende delen av det amerikanske folk til de elektroniske urnene for å gi Donald Trump fornyet tillitt eller mistillit. Foreløpig ser få kandidater ut til å kunne utfordre ham, dess mindre Hillary Clinton utsetter pensjonisttilværelsen, finjusterer medisineringen og kaster seg inn på oppløpssiden i kappløpet om plassen i førersetet på verdens, enn så lenge, ledende supermakt. Trump har klart seg gjennom den første presidentperioden uten de alt for store ripene i lakken. Han har ikke startet noen kriger. Han har unnlatt løfter om å stanse tortur, slik hans forgjenger ikke maktet å innfri. Verden har måtte venne seg til enda en ny cowboy i presidentstolen. Kravene til folkeskikk og anstendighet i det politiske toppsjiktet er blitt vesentlig senket med en bajas i verdens viktigste yrke. Mange kjenner på avmaktsfølelsen når verdens supermakt ledes av en president så fjernt fra den politiske kulturen, dannelsen og idealene Amerika en gang var grunnlagt på. Etter Vietnam, Irak, Afghanistan og endeløse kriger og statskupp verden over har drømmen om Amerika falmet. Mange hyller likevel Trump i fravær av alternativer, men ikke de samme som en gang elsket Amerika.

Ropet etter den sterke mann
Det politiske klimaet fram mot valget kan by på kraftige høststormer etter måneder med Corona-frykt, ‘lock-down’, ‘social distancing’, munnbind, økonomisk sammenbrudd, massearbeidsledighet, økende misnøye og protester blant store deler av det amerikanske folk. Bortsett fra at presidenter i USA ikke blir valgt, men utvalgt, er sannsynligheten stor for at verden må leve med sirkus Trump i fire år til. De fleste presidenter i USA blir gjenvalgt dess mindre de blir skutt. Trumps kandidatur ligger godt an i løypen.

Krisetilstandene sender et kraftig ekko fra 1930-årenes Europa. Ropet etter den sterke mann vil vende tilbake. Folk vil samle seg om den første og beste farsfigur som kan levere det minste halmstrå av håp i bytte mot demokratiske friheter. Det har skjedd i historien igjen og igjen. Vil det også skje med Trump?

Da Hitlers nazistiske håndlangere satte fyr på Riksdagen i Berlin i 1933 og la skylden på kommunistiske terrorister fikk Tyskland nye terrorlover. Det juridiske og konstitusjonelle grunnlaget ble lagt til rette for at Hitler kort tid etter kunne innsette seg selv som diktator. Det samme har skjedd i USA. Etter terrorangrepene på Tvillingtårnene 11.september 2001, også omtalt som det amerikanske nødnummeret 911, fikk USA lignende terrorlovgivning, The Patriotic Act. Den sittende presidenten har nå fullmakter til å bli enerådende etter sitt eget forgodtbefinnende, uten å spørre verken Senatet eller Kongressen. Er det kun et tidsspørsmål til Trump bruker dette trumfkortet og skifter yrkestittel fra president til diktator? Hvor USA samtidig skifter konstitusjon fra skinndemokrati til politistat og åpent diktatur? Vil EU og mange andre land gjøre det samme?

Den skjulte makten
Historiebøkene vil gjerne ha oss til å tro av verdensbegivenhetene er tilfeldige og styres av enkeltpersoner. Uten Adolf Hitler, hadde det ikke blitt noen 2. verdenskrig. Hadde det ikke vært for Lee Harvey Oswald ville John F. Kennedy kunne nyte sitt otium på et gamlehjem på Floridas solkyst. Fortsatt med vakre Jaqueline ved sin side, og hun hadde sluppet å gifte seg med den ekle greske milliardæren Onassis, – et ekteskap ingen riktig forstod.

Slik fungerer ikke historien. Det er en sterk undervurdering av den skjulte makten som tekker i trådene på den politiske scenen, fremskaffer aktørene, legger forholdene til rette og plasserer dem der. Eller slik Franklin D. Roosevelt uttrykte det: «I politikk skjer ingenting tilfeldig. Hvis det gjør kan du vedde på at det var planlagt slik.»

Den skjulte makten er usynlig, uangripelig og vanskelig å forstå nettopp fordi den er skjult, hemmelig og forbeholdt de innvidde og innsiderne i systemet. Godt organisert i en pyramidestruktur hvor alle følger ordre etter prinsippet, ‘need to know’, slik at kun den øverste eliten har full oversikt og kontrollerer systemet. Selvsagt er dette en grov forenkling, men i prinsippet er verden en gigantisk maurtue hvor alle har sin plass, og ingenting overlatt til tilfeldighetene. Kun effektene er synlige av en makt bak kulissene som kontroller alle nivåer av samfunnet: Religion, vitenskap, utdannelse, økonomi, politikk, militærvesen, politi, rettsapparat, massemedia, kultur, filmindustrien, musikkbransjen og selvsagt internett gjennom giganter som Facebook, Youtube og Google.

En ny verdensorden
På en slik bakgrunn må vi forstå endringene som skjer i verden i dag. Det er for nærsynt å studere enkeltpersoner og enkeltbegivenheter. De må ses på bakgrunn av det sentrale politiske temaet i de neste 10 årene; innføringen av en ny verdensorden, New World Order. Dette har politiske ledere verden over snakket om i de siste 30 årene. Dette er hva norske politikere bærer en FN-pinn på jakkekraven for å signalisere sin tilslutning til. Det er prosessen av voksende globalisering mot en stadig mer sentralstyrt verden. Men først må økonomien knuses, samfunnet slik vi kjenner det opphøre, alle demokratiske friheter fjernes og en stor del av verdens befolking reduseres, før er ny verdensregjering blir en realitet. Kina blir antakeligvis verdens fremtidige supermakt etter modell av Aldous Huxley og George Orwells framtidsvisjoner, slik Kina mer eller mindre har implementert det allerede i dag.

Virkemidlene for å oppnå dette er satt i aksjon. Nedstegning av verden som følge av Corona har fjernet de fleste demokratiske rettigheter og vil ha katastrofale økonomiske konsekvenser. Det nytter lite å påpeke at dødstallene for vanlig sesonginfluensa er de tredobbelte av Corona. Likevel innfører styresmaktene verden over ekstremt drastiske tiltak. Det er bare begynnelsen på omfattende samfunnsendringer i årene som kommer. Donald Trump vil fortsatt stå på broen som kaptein på vår tids Titanic en god stund framover.

En Krepse-nasjon
Fra et astrologisk synspunkt styrker det Trumps kandidatur at hans personlige planetenergier er på bølgelengde med USAs horoskop. Med 4.juli som nasjonaldag er USA en Krepse-nasjon. Hjemmefølelsen står såpass sterkt at de færreste amerikanere bryr seg om å lære et annet språk enn sitt eget. TV, Coca Cola, hamburgere og junk-food gjorde tidlig den amerikanske befolkning til stuegriser og med like tidlig verdensrekord i fedme. Få nasjoner har flere TV-seere per kvadratkilometer enn dem. Ingen kriger kan være for langt unna for å true nasjonens sikkerhet. Utenom Nord Korea er ingen land mer pansret og beskyttet enn USA. Med Trumps ambisjoner om å overgå Den kinesiske muren er veggen mot Mexico fortsatt under bygging. Landets utstrakte krepseklør i form av verdens største krigsmaskin holder kontinuerlig terrorister, gorillastater, bananrepublikker og fiender på behørig avstand, uansett hvor de måtte befinne seg i verden. Heller ikke innad på hjemlige fronter tar ordensmakten med silkehansker på urokråker. Amerikanske fengsler har over 2 millioner fanger. 20 prosent av alle fanger i verden sitter bak lås og slå i et amerikansk fengsel.

Trump og astrologien

Donald-Trump

Trump har tre planeter i Krepsen, Merkur, Saturn og Venus. De legger seg på samlingen av Venus, Jupiter, Solen og Merkur i samme tegn i USAs horoskop. Det tyder på at han oppfattes som en mann av folket og gir stemme til nasjonens sjel. Siden Elvis har få bidratt til å personifisere den stereotype oppfatningen av amerikanere mer enn Donald Trump. Alt er stort og ‘larger than life’ i USA. Eller som en venn uttrykte det. «Det som er bra i USA, er sykt bra. Det som er dårlig i USA, er sykt dårlig.» Utvilsomt er USA et land av ekstreme kontraster og ytterligheter, karakteristisk for en slik konsentrasjon av planetenergier både i personlige horoskoper og for nasjoner.

Trumps Sol og Uranus på USAs Mars i Tvillingene er ikke et godt tegn på en nasjon som har spesialisert seg på krig. Han er ikke den rette til å ha atomkofferten ved siden av sengen. Tvillingene er impulsive, mentalt hyperaktive, skiftende, ustabile og rastløse. Med opprørsplaneten Uranus like i nærheten kan denne effekten ganges med ti. Tvillingene har en dobbelthet også et Janusansikt. For det meste er de sosiale, hyggelige og omgjengelige, men brått kan humøret skifte og de blir avvisende, irrasjonelle, kyniske, kalkulerende og brutalt hensynsløse. Det er noe kaldt over Tvillingene og speiler noe av Merkurs opportunistiske, uansvarlige, barnslige og luftige natur. Utvilsomt har Trump en mørkere side på lager og har liten medfølelse når det må knuses egg for å lage omelett.

Stormannsgalskapens vekst og fall
29° Løven er et gradtall verdt å holde øye med hos maktpersoner fordi det sammenfaller med fiksstjernen Regulus. Når en planet i horoskopet innenfor en grads nøyaktighet treffer dette punktet i Zodiaken gir det ofte karakteristiske uttrykk knyttet til den aktuelle planeten. I følge tradisjonelle tolkninger fører det til, «mot, nobelhet, ambisjoner, maktutøvelse, misbruk, despoti og stormannsgalskap. Et aristokratisk og kongelig sus kan følge med i dragsuget med høy sigarføring og majestetisk stil. Men suksess har en betingelse av å overkomme fristelsen til å ta hevn. Den som feiler vil møte sitt nemesis med ydmykelse, tap av status, posisjon, bli dratt gjennom gatene og kastet for ulvene.»

Trumps Mars er under innflytelse av Regulus med en mulig nedtur i vente slik det ofte går med diktatorer når de blir styrtet.

Bill Gates er også verdt å nevne i denne sammenhengen med sin Pluto-Jupiter konjunksjon sammenfallende med Regulus. Hans rolle som verdens datakonge og nå selvutnevnt vaksinegeneral kan komme til å dele en lignende skjebne.

Hva med Erna?
Uten alt for store personlige sammenligninger, har Erna Solberg en lignende rolle som Trump i kraft av å være landets statsleder. Stortingvalget er først i 2021 og mye kan skje innen den tid. Under Corona-krisen er hun i manges øyne, nærmest en nasjonens Winston Churchill og i ferd med å heve sin status til den nye Landsmoderen. En rolle hun i så tilfellet overtar etter Gro Harlem Brundtland fra hennes tre regjeringsperioder fra 1981-1996. Sjansene for at statsministeren også etter 2021 fortsatt heter Erna er store. Også på bakgrunn av astrologien, med flere sammenfallende trekk med hennes amerikanske kollega.

Horoskopet
Fiskenes tegn er ikke hva en mest forbinder med statsledere og slagkraftige politikere, men med forgjengere som Jens Stoltenberg og Mikhail Gorbatsjov er det utvilsomt håp også for Erna. Horoskopet hennes er enkelt, men med få konsentrerte og sterke konstellasjoner som gir stor gjennomslagskraft. Særlig opposisjonen mellom Solen og Pluto er en storslegge og karakteristisk for en person som søker makt, vet å bruke den og ofrer gjerne eget velvære til fordel for å ha rett og nå sine mål.

Fiskenes emosjonelle innflytelse er indirekte og gjør at hun som sin forgjenger Jens, ofte holder seg i bakgrunnen og trør først til når det er nødvendig. Hun styrer med en rolig autoritet og slik Gorbatsjov fikk Sovjetstaten til å gå i oppløsning, klarer kanskje Erna noe lignende med Grunnloven. Hun gjorde allerede et forsøk på statskupp under Corona-krisen ved å foreslå at regjeringen måtte få diktatoriske fullmakter til å kunne sette Stortinget til side. Det lykkes ikke i første omgang, men kanskje i neste?

Erna og Norges horoskop
I Norges horoskop vibrerer hennes energier i Fiskene i takt med nasjonens Neptun, med en mulig bedøvende effekt til følge. Hun kan bli betraktet som en reddende engel, få gudinnestatus og en aura av blendende makt. Antakelig vil hun få hele befolkingen vaksinert enten de vil eller ei. Likevel kommer det nok ikke til redde store deler av befolkningen. Corona-viruset kan mutere til en mer aggressiv og uovervinnelig variant og myndigheter, helsevesen og begravelsesbyråer blir maktesløse i det dødstallene stiger i uoverskuelige antall. 5 G vil også bli lagt ut over landet under hennes styre med ytterligere subtil påvirkning på folkehelsen med mulige mystiske sykdommer og symptomer til følge. Neptun har en tendens til å tilsløre. Myndighetene ville ikke bare kreve munnbind, men også bind for øynene i det voksende sensur tar strupetak på ytringsfriheten. Den avgår en stille død i det statskontrollen og overvåkingssamfunnet spinner sitt edderkoppnett ut over bygder, byer og alle de tusen hjem.

Månen i Krepsen er en litt for hjemmekjær plassering for en statsminister, men alliert med Mars sender det henne på krigsstien klar for å følge ordre i det den nye verdensorden sakte men sikkert marsjerer fram og Norge går på billigsalg til den internasjonale storkapitalen bit for bit. Videre er hennes Sol og Merkur på landets Saturn. Det utfordrer henne til å ta ansvar for nasjonen og på bølgelengde med måten makt håndteres på her i formyndermenneskenes hjemland. Nordmenn trenger ingen vakthunder til å passe på dem, de passer på hverandre.

Norges første diktator?
Jupiter-Saturn konjunksjon var gjennom historien karakteristisk for konger. I Steinbukken er dette en sterk plassering og bidrar til at hun kan håndtere makt. Med Jupiter med på laget kan både visjoner, toleranse og de kompromissvillige egenskapene et liv i politikken krever følge med på kjøpet. Hun har nettopp vært gjennom sin andre Saturn return, hvor Saturn vender tilbake for annen gang til der den var da hun ble født. Et viktig vendepunkt. For henne sammenfalt det med Corona-krisen og ble en innvielse i lederskap i en kritisk tid.

Dersom Corona-krisen går inn i sin andre fase og tilstandene forverrer seg, skal en ikke se bort fra at Erna Solberg vil innføre enevelde, gjøre som hun tidligere har bedt om å sette Stortinget til side, og si som mange kvinner, – dette er så alvorlig at her må jeg bestemme. I så tilfellet vil Erna Solberg få mer til felles med Donald Trump enn mange vil kunne styre sin begeistring for, og bli Norges første diktator.

Erna Solberg 24.februar 1961, kl. 19.50, Bergen
Fødselstidspunkt usikkert. Det kom til forfatteren i en drøm hvor han møtte Erna Solberg og spurte henne. Hvis hun er født tidligere på dagen vil hun ha Månen i Tvillingene.

Erna-Solberg_horoskopNB. I følge en kilde som skal ha kontaktet datteren er Ernas Solbergs fødselstidspunkt kl. 17. Det gir henne Løve-Ascendant. Det er spesielt interessant fordi den er på 29 grader Løven sammenfallende med fikstjernen Regelus omtalt for både Donald Trump og Bill Gates. Det er en signatur ofte er til stede i horoksoper til personer som søker makt og har stor makt og hvor Erna Solberg altså også tar del.

 

Norge, 7. juni 1905 kl. 11, Oslo.

Donald Trump 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

USA, 4. juli 1776, kl. 17.10, Philadelphia, USA.

PS. Artikkel tidligere publisert i Medium nr 4 – 2020.

 

Read Full Post »

Astrologi og Corona

Hva sier stjernene om den dramatiske tiden vi befinner oss i? Går det snart over, eller har vi større ting i vente? Med utgangspunkt i forutsigelser gjort i oktober 2019 i artikklen: 2020 – året det ble så bratt,  i Mediums Årshoroskop for 2020, foretas en gjennomgang av de store linjene i de største planetariske syklusene med stor innvirkning på historien og verdenssamfunnet. Gjennomgangen forutsetter et visst kjennskap til astrologi, men er forsøkt å imøtekomme lavest mulig terskel inn i astrologiens verden.

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Astrologiske betraktninger skrevet i oktober 2019 og publisert i Mediums Årshoroskop for 2020. Artikkelen er kommentert i april 2020 i videoen: Astrologi og Corona.

Den gang Charlie Chaplin fikk verden til å le, Sigurd Hoel skrev Syndere i sommersol, champagnen fløt og sparkepikene sprellet livlig på scenene i London, Paris og Berlin ble det snakket om «De glade 20 årene». Det spørs om ettertiden kommer til å si det samme om de 20 årene vi nå innleder. Kanskje er det kun pessimisten som vil bli lykkelig over planetkonstellasjonene for året som kommer, mens vi andre må se lyst på framtiden med fantasiens hjelp?

Artikkel: 2020 – året det ble så bratt

Read Full Post »

Alle ønsker å oppleve den store kjærligheten, men ikke alle finner den. Mange faller for feil partner og det er vanskelig ved første øyekast å avgjøre hvilken type en person er, hva han eller hun liker, trenger eller ønsker. Astrologiens forførelseskunst er ditt hemmelige våpen i jakten på det optimale kjærlighetsforholdet. Med utgangspunkt i stjernetegnene, deres personligheter, lyster, behov, styrker og svakheter innvies du i kjærlighetens mysterier.

Foredrag på Alternativmessen – Sunn Livsstil Bergen 6.mars 2020

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Få trodde Donald Trump ville finne veien til Det hvite hus. Nå er han her. Blir det en presidentperiode med happy ending, eller har USA fått en ny kaptein klar til å seile Titanic inn i vinternatten? Vi forsøker med astrologien å finne svar.

En degenerert kultur
For mange var valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton som å velge mellom tannverk på høyere eller venstre siden av munnen. Trumps suksess kan nok skyldes det amerikanske folkets misnøye med det politiske systemet. Med Hillary Clinton ville det bli enda en av haukene fra den politiske eliten, mens Donald Trump er et friskt pust, et nytt ansikt og en handlingens mann klar for å knuse egg for å lage omelett.

I en nasjon hvor kunnskapsnivået er i fritt fall, utdanningssystemet er i krise og det korporative mediemonopolet gjør folk stadig dummere, er Donald Trump et symptom på samfunnsmessig degenerering og økonomisk, politisk og kulturelt forfall. Det er et langt sprang fra Georg Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og andre av grunnleggerne av den amerikanske konstitusjonen til Donald Trump.

Den amerikanske drømmen er over
Etter 2. verdenskrig ble stafettpinnen som verdens ledende stormakt brakt videre fra Storbritannia til USA. Gjennom historien har verden alltid hatt et sentrum for politisk herredømme og lederrollen innen kunst, kultur, utdannelse, vitenskap, teknologi og levestandard. Det begynte i sivilisasjonens vugge i Asia og flyttet stadig lenger mot vest til Midt-Østen, Romerriket, Europa og etter 2.verdenskrig til USA. Denne storhetstiden for USA har passert middagshøyden. Den amerikanske drømmen er over, og med Donald Trump våkner vi til en amerikansk virkelighet som blir alt annet enn en drøm. Få sa det bedre enn Leonard Cohen: Du kommer neppe til å like det som kommer etter Amerika.

Et moderne kongehus
I USA blir ikke presidenter valgt, de blir utvalgt. Josef Stalin sa det ganske greit, det viktigste er ikke hvem folket stemmer på, men hvem som teller stemmene. I USA foregår valget ved hjelp av elektroniske stemmemaskiner. De er levert av et privat firma hvor myndighetene av patentmessige hensyn ikke har tilgang på programvaren eller mulighet til å kontrollere at maskinene leverer riktige resultater. Dette er en grei ordning hvis valgresultatet ikke går i ønsket retning, og skulle det likevel skje står alltid høyesterett klar til å omgjøre et valgresultat slik det for eksempel skjedde med Al Gore til fordel for George Bush Den Andre. Når presidentvervet kan gå i arv fra far til sønn slik det skjedde i Bush familien og fra mann til kone, slik det nesten skjedde hos familien Clinton, ligner det mer på et monarki enn en republikk. Uansett er presidenten kun en gallionsfigur på et skip hvor helt andre krefter enn presidenten styrer kursen.

Når demokratier dør
Valget av Donald Trump sender et dystert ekko fra Mussolini og Hitler. Det en gang kapitalistiske systemet av fri konkurranse og frie markedskrefter har gått over i sin neste fase av monopolisme og videre til korporatisme. Det er en form for kommunisme hvor korporasjonene i form av multinasjonale selskaper eier og kontrollerer det meste av samfunnet og ikke minst staten og det politiske systemet. De styrer lovene og tilrettelegger for en politikk som først og fremst tjener eierne av korporasjonene og ikke folket. Resultatet er makt og rikdom konsentrert på stadig færre hender. En liten overklasse kontrollerer og har tilgang på det meste av landets ressurser, middelklassen går i oppløsning og de fleste i samfunnet blir eiendomsløse, underbetalte, fattige og bør betrakte seg som heldige hvis de har en jobb.

Gjennom de nye terrorlovene etter 9/11 har USA fulgt den samme framgangsmåten som Mussolini og Hitler. De ble begge valgt gjennom demokratiske valg, men gjennom lovendringer ble det gjort juridisk mulig for den sittende statslederen etter for eget forgodtbefinnende å innsette seg selv som diktator. Denne muligheten har nå også Donald Trump. Antakeligvis er det kun et tidsspørsmål til en krisesituasjon oppstår og han finner det maktpåliggende og mye enklere å være diktator slik han er vant med. Donald Trump er kun ett av flere trinn i en systematisk prosess av å avvikle et demokrati. Med Donald Trump som president ligger alt til rette for å gjøre USA til en politistat og et korporativt styrt diktatur.

En eksplosiv blanding
Når et horoskop faller på en astrologs øyne er det tre ting en ser på først, – Solen, Månen og Ascendanten. Det er de tre mest dominerende kreftene som preger personligheten. Følgelig forsøker en å danne seg et bilde av hvordan disse tre kreftene funger sammen. Så hvordan er en person med Solen i Tvillingene, Månen i Skytten og med Løve-Ascendant?

Utvilsomt er dette en eksplosiv blanding, når Tvillingene er lufttegn og Skytten og Løven er ildtegn. Både Månen og Ascendanten er hvordan en person projiserer seg utad og Solen står for det egentlige innholdet. Ordtaket, tomme tønner romler mest, har sjeldent passet bedre.

Både Månen i Skytten og Løveascendanten gir grunnlaget for en voldsom framtoning, stort engasjement og hvor det snakkes med store bokstaver. Skytten tenker stort, elsker frihet og hater begrensninger, har en tendens til å føle seg overlegen og overvurderer ofte seg selv. Dette blir ikke bedre i Løven hvor selvoptatthet og forfengelighet erstatter de siste rester av klokskap og refleksjon som Skytten tross alt leverer i gode stunder.

Med Solen i Tvillingene er det livlig med ideer, ofte impulsiv tenkning og en tendens til å ri flere hester samtidig. Det kan bli til mange baller i luften og Tvillingens største svakhet er overfladiskhet, løgnaktighet og en tendens til å velge de raskeste og enkleste løsningene. Han har tross alt klart å snakke seg til å bli president og ikke uten grunn. Det harmoniske aspektet til Jupiter kan vekke mange av Tvillingenes positive egenskaper av organisasjonstalent, lagspiller og en god formidler. Det er mye positivt å si om dette horoskopet, og når sjokket har lagt seg skal en kanskje være forsiktig med alt for sterk forhåndsdømming. Kanskje er han bare en intelligent person som forsøker å spille dum. Det er tross alt lettere enn omvendt.

Bekymringer
En av flere bekymringer er dog at han mangler jord i horoskopet. Det vil si at ingen av planetene er i jordtegn, men horoskopet er dominert av luft og ild og vann. Et fraværende jordtegn viser ofte mangel på bakkekontakt, manglende tålmodighet, utholdenhet og liten evne til å ta det med ro. Franklin D. Roosevelt anbefalte en leder å være som en gammel sko. Det vil si en som har gått mye, er godt slitt, er rund i kantene og med et avslappet og flegmatisk temperament. Donald Trump har ingen av delene.

Blant bekymringene er også Solens tette kontakt med Uranus. Det gjør ham til en opprører, rebell, eksentrisk, en som liker å bryte grenser og provosere. Han har lite i mot å få folk mot seg, tvert i mot trives han med det. Han kan handle impulsivt, være uforutsigbar, har sansen for å overraske og slår til som lyn fra en klar himmel. Som forretningsmann kan dette være et talent for å se muligheter og gripe sjanser andre ikke våger, men som president i et stormaktpolitisk klima enda under sterk innflytelse av den hissige spenningen mellom Pluto og Uranus, er dette langt fra gode nyheter.

Merkur uten aspekter i Krepsen er en løs kanon. Tenkningen er dominert av følelser i et sinn lett påvirket av impulser, stemninger, innfall og humørsvingninger. At Merkur er uten aspekter forsterker tendensen fra Sol-Uranus konjunksjonen med å være alene, av oppleve å ha verden i mot seg og ofte med egenrådighet og hensynsløshet til følge.

Konfliktsky, vil man neppe kunne kalle Donald Trump. Med både krigsplaneten Mars og katastrofeplaneten Pluto tett på Ascendanten og Solen som horoskophersker i konjunksjon med revolusjonsplaneten Uranus er dette signaturen på en person en ikke har lyst å bli uvenner med.

Følelseslivet
Her er sterke følelser godt kamuflert av en machio-fasade, store ord og handlekraft. Det er ofte dype og såre følelser begravd når Saturn er i Krepsen. Her stikker de uforløste temaene omkring omsorg, nærhet og intimitet dypt. Med Saturns tette kontakt med Venus er han særlig sårbar overfor avvisning fra kvinner. Av frykt for å bli avvist og vise egen sårbarhet foretrekker han å dominere kvinner. Hans avslørte degraderende og vulgære omtale av kvinner er utvilsomt ekte nok. Ekteskapet med en 24 år yngre fotomodell er neppe uttrykk for et modent kjærlighetsforhold. Ingen afrodiasia er bedre enn makt og penger. Mange kvinner faller for det på tross av utseende, alder eller rar frisyre.

Denne følelsesmessige umodenheten viser seg i det meste denne mannen gjør og sier i en nærmest karikatur av den vestlige verdens dekadente verdier av selvopptatthet, grådighet og hensynsløshet.

Trump-og-Mussolini

Trump og Mussolini
Flere har bemerket ansiktsuttrykk, gester og portrettlikhet med den italienske diktatoren Benito Mussolini (1883-1945). Likhetene slutter ikke her, også horoskopene viser sammenfall i temperament og med mange av de samme drivkreftene. Begge horoskopene har en dominans av de samme tre tegnene, Tvillingene, Løven og Krepsen. Det gir den samme eksplosive blandingen av ild og luft, og med en sterk følelsesmessig komponent fra vanntegnet Krepsen i tillegg. Saturn spiller også en lignende rolle overfor Mussolini ved å være i tett sammenfall med Månen slik den er det for Trumps del i forhold til Venus. Det gir dem et felles tema omkring avvisning fra kvinner og et sterkt behov for selvhevdelse og dominans overfor kvinner som en kompensasjon.

Mussolini mangler også planeter med jord i horoskopet, med unntak og Uranus og Neptun som i en slik sammenheng er av mindre betydning. Den samme manglende graden av virkelighetsnærhet ser ut til å mangle, og med tilsvarende tro på selvkonstruerte luftslott.

Mussolini ble lynsjet og drept i 1945 og Trump ble født året etter. Det utelukker ikke en lynrask inkarnasjonsmessig resirkulering, selv om det astrologisk ikke er tydelige tegn på at det har vært tilfellet.

Mussolini_horoskop_1

USAs horoskop

USA-og-Trumps_horoskoper

Donald Trump har mange sammenfallende planeter med USAs horoskop. Månen viser hvordan offentlige og berømte personer blir oppfattet av publikum. Når hans Måne er på USAs Ascendant er han nærmest en personifisering av folkementaliteten og viser USAs sanne ansikt slik det fremstår i verden for tiden. Et folk får tydeligvis de politikerne de fortjener.

Hans lykkeplanet Jupiter på USAs Saturn viser at han er i stand til å tenne håp og optimisme der hvor de fleste føler skoen trykke. Hvor det er vanskeligheter og begrensninger tilbyr han løsninger.

Hans planeter i Krepsen harmonerer godt med USAs horoskop med både Solen, Venus og Jupiter i dette tegnet. Det er en signatur på at han er på bølgelengde med folkesjelen og det beste USA for tiden kan fremskaffe som deres leder. Mange, særlig hvite, vil se i ham en ekte amerikaner, hva nå det enn er.

Hans Sol og Uranus knytter seg til USAs Mars og Uranus. Det er et illevarslende tegn fordi han gir energi til USAs allerede aggressive krigslyst. Den minste provokasjon vil lett kunne komme ut av proporsjoner hvor han finner fram storsleggen istedenfor fluesmekkeren. Denne mannen ved spakene i verdens mest krigshissende nasjon er foruroligende.

Donald Trumps Sol havner nøyaktig på Descendanten i USAs horoskop. Mens Ascendanten er soloppgangspunktet i horoskopet er Descendanten det motsatte, der hvor solen og de øvrige planetene går ned under horisonten. Mens Ascendanten er hvor en nasjon fødes og oppstår, er Descendanten hvor den opphører og går under. Når Donald Trumps Sol plasserer seg på dette punktet er dette kanskje en dypere symbolikk og viser at med Donald Trump er USAs storhetstid over. USA har nådd sin solnedgang og seiler nå inn i formørket framtid. Stormakter har gått under før – USA er neppe noe unntak.

Logo_poesi

Benito Mussolini 29. juli 1883, kl. 14.00, Dovia Il Predappio, Italia
Donald Trump, 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

Read Full Post »

Er du feil stjernetegn?

feil_2

Det går rykter om at alle stjernetegnene er 23 grader feil. Er du Kreps blir du Tvilling, Vannmann blir til Steinbukk osv. Men stemmer det, – eller er det bare et forsøk på diskreditere astrologi? Hva er egentlig stjernetegnene? Det er to typer Zodiak, – den sideriske og den tropiske. Hva er forskjellen? Astrologi er geosentrisk, for de fleste innenfor en heliosentrisk modell. Rydd opp i forvirringen og finn ut hvilket stjernetegn du egentlig tilhører. Og hva er forresten sann geosentrisme?

Foredrag med Christian Paaske på Alternativmessen – Sunn Livsstil, Stavanger 23. september 2019.

Read Full Post »

Astrologi-og-vitenskap

En astrologiskole har fått offentlig godkjenning. Avgjørelsen har rystet den akademiske borgen i sine grunnvoller. Vitenskapens riddere har tatt på seg rustningene, funnet fram de største lansene og ridd til nærmeste TV-studio og avisredaksjon for å bekjempe vranglære og andre okkulte levninger fra middelalderen. Grunnen er enkel. I deres hode er astrologi tull og tøys. Stjerner og planeter kan umulig ha noen innflytelse på livet slik astrologi hevder. Det er aldri blitt bevist. Astrologi er like tilfeldig som å kaste terninger.

Feil, – det finnes vitenskapelig forskning på sammenhenger mellom planetposisjoner og fysiske fenomener. Uvitenheten til vitenskapens fanebærere er like kunnskapsløs som til astrologi forøvrig. De har aldri undersøkt astrologi på egenhånd, men gjentar kun dogmer og fordommer.

Gauquelin-studiene
De mest omfattende statistiske studiene av astrologiske korrelasjoner kommer fra Michel Gauquelin, spesialist i statistikk. Fra 1949 til 1988 undersøkte han over 30 000 fødselshoroskoper. Særlig signifikant var overrepresentasjon av Mars på en bestemt plassering i horoskopet hos idrettsutøvere. Det samme mønsteret ble funnet for Saturn i forhold til vitenskapsmenn og månen i forhold til forfattere.

Ingen kan overbevises mot sin vilje. Uansett hvor mye dokumentasjon hjelper det ingenting dersom viljen til å endre oppfatning mangler. Derfor nektet datidens vitenskapsmenn å tro sine egne øyne da Galilei slapp kuler fra det skjeve tårn i Pisa for å vise at en tung og lett kule falt til jorden samtidig, stikk i strid med datidens fysikk.

Overfor Gauquelin-studiene aktiveres disse fortregningsmekanismene vitenskapshistorien har rikelig med eksempler på. Vitenskapen er kun rasjonell innenfor et begrenset område. Når grunnforutsetninger trues er det ikke fornuft og logikk som bringer fram ny kunnskap, men makt, posisjoner og prestisje innenfor vitenskapsmiljøet. Ja, kunnskap er makt, men makten til å definere kunnskap er større.

Hvordan virker astrologi?
Det finnes ingen entydige svar å hvordan astrologi virker. Det finnes ulike forslag. Fysisk ved at planetene antas å ha en energimessig påvirkning, uten at dette er målt eller dokumentert. Eller symbolsk gjennom en form for korresponderende holografisk speiling mellom makro- og mikrokosmos reflektert gjennom de astrologiske symbolene ut fra prinsippet, «som der oppe, så her nede». Fra et vitenskapelig synspunkt er dette lite overbevisende, men heller argumenter for å avvise astrologi som overtroisk, okkult eller mystisk.

Astrologi og vitenskap tilhører imidlertid to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Vitenskapen har et materialistisk grunnsyn og en overbevisning om at vi lever i en fysisk virkelig verden. Til tross for at fysikk konstaterer at fast stoff er en illusjon. Verdens byggeklosser av molekyler og atomer oppløses i pre-atomære partikler, energi, tomrom og til slutt ingenting. Hva Arthur Eddington kalte; «something unknown, is doing we don’t know what.»

En idealistisk forståelse er at verden ikke er virkelig. Verden finnes, men det gjør også en drøm om natten, en film eller internett. Det er ikke virkelig i betydningen av noe varig og uforanderlig. Alle fenomener er en kontant strøm av forandring. En dans mellom motsatte krefter som kun eksisterer så lenge det er energi i bevegelse. Dersom alle datamaskinene som opprettholder internett skrus av, er alle dataverdens syntetiske opplevelser borte. Fra et idealistisk perspektiv er verden en drøm, en sinnstilstand eller bevissthet i fysisk form.

Verden kan sammenlignes med bildene på en dataskjerm, skapt av matematiske kombinasjoner av digitale signaler i et komplekst elektronisk dataspråk. Verden er muligens en lignende virtuell virkelighet hvor de matematiske kombinasjonene av elektromagnetiske impulser fra de innbyrdes bevegelsene av stjerner og planeter i solsystemet er verdens indre urverk og iboende intelligens som projiserer opplevelsene på livets scene. Alt står skrevet i stjernene, sies det. Kanskje derfor har astrologi og astronomi vært av sentral betydning og den opprinnelige vitenskapen i mange sivilisasjoner, inklusivt vår egen?

En idealistisk filosofisk posisjon er ikke astrologi alene om, men finnes i mytologier, religioner, hos Platon eller i moderne varianter som Matrix filmene. Det vitenskapen i dag serverer som en udiskutabel virkelighet er kun en annen modell ut fra en materialistisk virkelighetsoppfatning basert på trosforutsetninger som alle andre.

Et annet paradigme
Vitenskapsteoretikeren Thomas S. Kuhn introduserte begrepet om paradigmer og vitenskapelige revolusjoner. I følge Kuhn er ikke kunnskap jevnt voksende, men en sprangvis prosess hvor en virkelighetsoppfatning eller kunnskapsmodell skiftes ut med en annen.

Kunnskap fra et paradigme er ikke overførbart til et annet, og som regel kun gyldig innenfor eget paradigme. Dem som kategorisk avviser astrologi kan med fordel kjenne sin besøkelsestid og forstå meningsløsheten i å kritisere kunnskap tilhørende et annet paradigme. Astrologi må forstås og respekteres på egne premisser og innenfor den kunnskapsmessige referanserammen og virkelighetsoppfatningen den tilhører.

Et nytt paradigme gjør oss nødvendigvis ikke klokere, men det er et annet perspektiv. Studier av astrologi er en invitasjon til å se verden gjennom andre briller og få kunnskap ellers ikke tilgjengelig fra et materialistisk syn. Det kan være en berikelse overfor mange av livets hemmeligheter. Det bør fylle oss med undring, – uansett paradigme.

PS. Se også: Er astrologi vitenskapelig

Read Full Post »

_Skjermbilde

Astrologi er naturvitenskap og den opprinnelige vitenskapen av nettopp den grunn. Verden er matematisk. Astrologi er livets algebra. Slik de elektroniske signalene i en datamaskin i deres komplekse matematiske kombinasjoner genererer all grafikken på en dataskjerm, på lignende vis er de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter «dataspråket» i livets virtuelle virkelighet. Derfor står alt skrevet i stjernene. Den astrologiske praksis skraper imidlertid kun overflaten av universets egen iboende intelligens.

Dette er selvsagt umulig å forstå fra et mekanisk materialistisk perspektiv, til det er tenkemåten for fastfrosset og ute av stand til å forstå at livet er et bevissthetsfenomen. Verdensrommet har ingen slutt, – det kan ikke ha noen slutt fordi ikke-eksistens finnes ikke. Tid og rom er koordinatene i den illusjonen og drømmeverden vi kaller livet. Innenfor vår verden er tid og rom bestemt av stjernene og planetenes bevegelser. Få vitenskaper er mer essensielt til å gripe dette enn astrologi.

Mer info her:

Read Full Post »

Older Posts »