Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Astrologi’ Category

Er du feil stjernetegn?

feil_2

Det går rykter om at alle stjernetegnene er 23 grader feil. Er du Kreps blir du Tvilling, Vannmann blir til Steinbukk osv. Men stemmer det, – eller er det bare et forsøk på diskreditere astrologi? Hva er egentlig stjernetegnene? Det er to typer Zodiak, – den sideriske og den tropiske. Hva er forskjellen? Astrologi er geosentrisk, for de fleste innenfor en heliosentrisk modell. Rydd opp i forvirringen og finn ut hvilket stjernetegn du egentlig tilhører. Og hva er forresten sann geosentrisme?

Foredrag med Christian Paaske på Alternativmessen – Sunn Livsstil, Stavanger 23. september 2019.

Read Full Post »

Astrologi-og-vitenskap

En astrologiskole har fått offentlig godkjenning. Avgjørelsen har rystet den akademiske borgen i sine grunnvoller. Vitenskapens riddere har tatt på seg rustningene, funnet fram de største lansene og ridd til nærmeste TV-studio og avisredaksjon for å bekjempe vranglære og andre okkulte levninger fra middelalderen. Grunnen er enkel. I deres hode er astrologi tull og tøys. Stjerner og planeter kan umulig ha noen innflytelse på livet slik astrologi hevder. Det er aldri blitt bevist. Astrologi er like tilfeldig som å kaste terninger.

Feil, – det finnes vitenskapelig forskning på sammenhenger mellom planetposisjoner og fysiske fenomener. Uvitenheten til vitenskapens fanebærere er like kunnskapsløs som til astrologi forøvrig. De har aldri undersøkt astrologi på egenhånd, men gjentar kun dogmer og fordommer.

Gauquelin-studiene
De mest omfattende statistiske studiene av astrologiske korrelasjoner kommer fra Michel Gauquelin, spesialist i statistikk. Fra 1949 til 1988 undersøkte han over 30 000 fødselshoroskoper. Særlig signifikant var overrepresentasjon av Mars på en bestemt plassering i horoskopet hos idrettsutøvere. Det samme mønsteret ble funnet for Saturn i forhold til vitenskapsmenn og månen i forhold til forfattere.

Ingen kan overbevises mot sin vilje. Uansett hvor mye dokumentasjon hjelper det ingenting dersom viljen til å endre oppfatning mangler. Derfor nektet datidens vitenskapsmenn å tro sine egne øyne da Galilei slapp kuler fra det skjeve tårn i Pisa for å vise at en tung og lett kule falt til jorden samtidig, stikk i strid med datidens fysikk.

Overfor Gauquelin-studiene aktiveres disse fortregningsmekanismene vitenskapshistorien har rikelig med eksempler på. Vitenskapen er kun rasjonell innenfor et begrenset område. Når grunnforutsetninger trues er det ikke fornuft og logikk som bringer fram ny kunnskap, men makt, posisjoner og prestisje innenfor vitenskapsmiljøet. Ja, kunnskap er makt, men makten til å definere kunnskap er større.

Hvordan virker astrologi?
Det finnes ingen entydige svar å hvordan astrologi virker. Det finnes ulike forslag. Fysisk ved at planetene antas å ha en energimessig påvirkning, uten at dette er målt eller dokumentert. Eller symbolsk gjennom en form for korresponderende holografisk speiling mellom makro- og mikrokosmos reflektert gjennom de astrologiske symbolene ut fra prinsippet, «som der oppe, så her nede». Fra et vitenskapelig synspunkt er dette lite overbevisende, men heller argumenter for å avvise astrologi som overtroisk, okkult eller mystisk.

Astrologi og vitenskap tilhører imidlertid to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Vitenskapen har et materialistisk grunnsyn og en overbevisning om at vi lever i en fysisk virkelig verden. Til tross for at fysikk konstaterer at fast stoff er en illusjon. Verdens byggeklosser av molekyler og atomer oppløses i pre-atomære partikler, energi, tomrom og til slutt ingenting. Hva Arthur Eddington kalte; «something unknown, is doing we don’t know what.»

En idealistisk forståelse er at verden ikke er virkelig. Verden finnes, men det gjør også en drøm om natten, en film eller internett. Det er ikke virkelig i betydningen av noe varig og uforanderlig. Alle fenomener er en kontant strøm av forandring. En dans mellom motsatte krefter som kun eksisterer så lenge det er energi i bevegelse. Dersom alle datamaskinene som opprettholder internett skrus av, er alle dataverdens syntetiske opplevelser borte. Fra et idealistisk perspektiv er verden en drøm, en sinnstilstand eller bevissthet i fysisk form.

Verden kan sammenlignes med bildene på en dataskjerm, skapt av matematiske kombinasjoner av digitale signaler i et komplekst elektronisk dataspråk. Verden er muligens en lignende virtuell virkelighet hvor de matematiske kombinasjonene av elektromagnetiske impulser fra de innbyrdes bevegelsene av stjerner og planeter i solsystemet er verdens indre urverk og iboende intelligens som projiserer opplevelsene på livets scene. Alt står skrevet i stjernene, sies det. Kanskje derfor har astrologi og astronomi vært av sentral betydning og den opprinnelige vitenskapen i mange sivilisasjoner, inklusivt vår egen?

En idealistisk filosofisk posisjon er ikke astrologi alene om, men finnes i mytologier, religioner, hos Platon eller i moderne varianter som Matrix filmene. Det vitenskapen i dag serverer som en udiskutabel virkelighet er kun en annen modell ut fra en materialistisk virkelighetsoppfatning basert på trosforutsetninger som alle andre.

Et annet paradigme
Vitenskapsteoretikeren Thomas S. Kuhn introduserte begrepet om paradigmer og vitenskapelige revolusjoner. I følge Kuhn er ikke kunnskap jevnt voksende, men en sprangvis prosess hvor en virkelighetsoppfatning eller kunnskapsmodell skiftes ut med en annen.

Kunnskap fra et paradigme er ikke overførbart til et annet, og som regel kun gyldig innenfor eget paradigme. Dem som kategorisk avviser astrologi kan med fordel kjenne sin besøkelsestid og forstå meningsløsheten i å kritisere kunnskap tilhørende et annet paradigme. Astrologi må forstås og respekteres på egne premisser og innenfor den kunnskapsmessige referanserammen og virkelighetsoppfatningen den tilhører.

Et nytt paradigme gjør oss nødvendigvis ikke klokere, men det er et annet perspektiv. Studier av astrologi er en invitasjon til å se verden gjennom andre briller og få kunnskap ellers ikke tilgjengelig fra et materialistisk syn. Det kan være en berikelse overfor mange av livets hemmeligheter. Det bør fylle oss med undring, – uansett paradigme.

PS. Se også: Er astrologi vitenskapelig

Read Full Post »

_Skjermbilde

Astrologi er naturvitenskap og den opprinnelige vitenskapen av nettopp den grunn. Verden er matematisk. Astrologi er livets algebra. Slik de elektroniske signalene i en datamaskin i deres komplekse matematiske kombinasjoner genererer all grafikken på en dataskjerm, på lignende vis er de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter «dataspråket» i livets virtuelle virkelighet. Derfor står alt skrevet i stjernene. Den astrologiske praksis skraper imidlertid kun overflaten av universets egen iboende intelligens.

Dette er selvsagt umulig å forstå fra et mekanisk materialistisk perspektiv, til det er tenkemåten for fastfrosset og ute av stand til å forstå at livet er et bevissthetsfenomen. Verdensrommet har ingen slutt, – det kan ikke ha noen slutt fordi ikke-eksistens finnes ikke. Tid og rom er koordinatene i den illusjonen og drømmeverden vi kaller livet. Innenfor vår verden er tid og rom bestemt av stjernene og planetenes bevegelser. Få vitenskaper er mer essensielt til å gripe dette enn astrologi.

Mer info her:

Read Full Post »

Rahu-Ketu

Likheten mellom vestlig og indisk astrologi er at begge bruker de samme planetene og stjernetegnene og med noenlunde samme betydning. Dog legger indisk astrologi mindre vekt på de ytre planetene, Uranus, Neptun og Pluto, men holder seg mest til de tradisjonelle syv.

Den største forskjellen er at vestlig og indisk astrologi bruker to forskjellige typer Zodiak. Vestlig den tropiske, dvs. Solens bane og en inndeling av denne i 12 like store deler. Det er stjernetegnene. Indisk den sideriske, dvs. stjernetegnene relatert til konstellasjonene av fiksstjerner. I praksis betyr dette at det er 23° forskjell mellom disse to Zodiakene. Det betyr at 2/3 av menneskeheten får «feil» stjernetegn, og må justeres tilbake til det forrige tegnet. Tvillinger blir Tyrer, Værer blir Fisker m.m. Dette kan for mange være vanskelig å svelge, og ikke minst stemmer svært dårlig med ens egen erfaring av stjernetegnene. Det er nok den største grunnen til at mange ikke fortsetter studiene av indisk astrologi, i hvert fall ikke hvis man først kjenner til vestlig astrologi.

Denne uoverensstemmelesen mellom to typer Zodiaken har media gjort et stort nummer ut av og trukket konklusjonen at alle stjernetegnene er feil. Det er kun å avsløre sin uvitenhet. Disse systemene må holdes adskilt, slik venstre- og høyrekjøring fungerer helt fint hver for seg, men sjeldent i kombinasjon. Det er som å si at alle i England kjører på feil side av veien – så teit er dette.

En spennende forskjell er mellom måneknutene, eller nodene. I vestlig astrologi er dette punkter i Månens bane i forhold til ekliptikken. I indisk astrologi er nodene planeter !!! Rahu og Ketu, slangens hode og hale. Disse planetene er riktignok usynlige, men blant annet årsak til eklipsene !

I vestlig astrologi er Solen, Månen og Ascendanten de tre viktigste kreftene og i den rekke følgen. I indisk astrologi er den rekkefølgen omvendt.

En kan si at vestlig astrologi er mer psykologisk og person orientert ved å følge den   tropiske Zodiaken som er solens ekliptiske bane. Indisk astrologi er mer sjelelig orientert ved å se individet i forhold til større karmiske og kosmiske sykluser ved en Zodiak relatert til fiksstjernene og ikke Solen.

En annen forskjell er at et indisk horoskop er firkantet, mens et vestlig er en sirkel. Vestlige horoskoper var tidligere firkantet, så denne forskjellen er i form mer enn i innhold.

Indisk astrologi er mer konkret i den forstand at planetenergiene oppfattes som konkrete fysiske krefter. De kan derfor motvirkes ved hjelp av metaller, edelstener, mantra, urter m.m. som er en viktig del av den astrologiske rådgivningen. Videre oppfattes planetenes som levende guder.

Vestlig astrologi har etter innførelsen av den heliosentriske modellen mistet denne kontakten med stjernehimmelen og planetenergiene er kun symbolske. Dette er en vesentlig forskjell og som en geosentrisk forståelsen av astrologi vil kunne bringe tilbake igjen. Det vil revolusjonere astrologien og gjenetablere astrologi som hva det egentlig er: den opprinnelige vitenskapen om hvordan verden virker.

Dette er mer utdypet her:

Read Full Post »

Read Full Post »

How Astrology Works

Astrology is the mathematical computer-language of the virtual reality of life. An introduction to true geocentrism from a non-dual perspective. Life is a dualistic phenomenon within non-dual consciousness. Although the world appears physical, it is still a dream world in time and space, within existence outside of time a space. The world itself has no physcial locality, because the universe does not have en end… Think about it.

 

Read Full Post »

Julegave-idé

Gavekort_astrologi

Read Full Post »

Older Posts »