Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Astrologi’ Category

_Skjermbilde

Astrologi er naturvitenskap og den opprinnelige vitenskapen av nettopp den grunn. Verden er matematisk. Astrologi er livets algebra. Slik de elektroniske signalene i en datamaskin i deres komplekse matematiske kombinasjoner genererer all grafikken på en dataskjerm, på lignende vis er de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter «dataspråket» i livets virtuelle virkelighet. Derfor står alt skrevet i stjernene. Den astrologiske praksis skraper imidlertid kun overflaten av universets egen iboende intelligens.

Dette er selvsagt umulig å forstå fra et mekanisk materialistisk perspektiv, til det er tenkemåten for fastfrosset og ute av stand til å forstå at livet er et bevissthetsfenomen. Verdensrommet har ingen slutt, – det kan ikke ha noen slutt fordi ikke-eksistens finnes ikke. Tid og rom er koordinatene i den illusjonen og drømmeverden vi kaller livet. Innenfor vår verden er tid og rom bestemt av stjernene og planetenes bevegelser. Få vitenskaper er mer essensielt til å gripe dette enn astrologi.

Mer info her:

Read Full Post »

Rahu-Ketu

Likheten mellom vestlig og indisk astrologi er at begge bruker de samme planetene og stjernetegnene og med noenlunde samme betydning. Dog legger indisk astrologi mindre vekt på de ytre planetene, Uranus, Neptun og Pluto, men holder seg mest til de tradisjonelle syv.

Den største forskjellen er at vestlig og indisk astrologi bruker to forskjellige typer Zodiak. Vestlig den tropiske, dvs. Solens bane og en inndeling av denne i 12 like store deler. Det er stjernetegnene. Indisk den sideriske, dvs. stjernetegnene relatert til konstellasjonene av fiksstjerner. I praksis betyr dette at det er 23° forskjell mellom disse to Zodiakene. Det betyr at 2/3 av menneskeheten får «feil» stjernetegn, og må justeres tilbake til det forrige tegnet. Tvillinger blir Tyrer, Værer blir Fisker m.m. Dette kan for mange være vanskelig å svelge, og ikke minst stemmer svært dårlig med ens egen erfaring av stjernetegnene. Det er nok den største grunnen til at mange ikke fortsetter studiene av indisk astrologi, i hvert fall ikke hvis man først kjenner til vestlig astrologi.

Denne uoverensstemmelesen mellom to typer Zodiaken har media gjort et stort nummer ut av og trukket konklusjonen at alle stjernetegnene er feil. Det er kun å avsløre sin uvitenhet. Disse systemene må holdes adskilt, slik venstre- og høyrekjøring fungerer helt fint hver for seg, men sjeldent i kombinasjon. Det er som å si at alle i England kjører på feil side av veien – så teit er dette.

En spennende forskjell er mellom måneknutene, eller nodene. I vestlig astrologi er dette punkter i Månens bane i forhold til ekliptikken. I indisk astrologi er nodene planeter !!! Rahu og Ketu, slangens hode og hale. Disse planetene er riktignok usynlige, men blant annet årsak til eklipsene !

I vestlig astrologi er Solen, Månen og Ascendanten de tre viktigste kreftene og i den rekke følgen. I indisk astrologi er den rekkefølgen omvendt.

En kan si at vestlig astrologi er mer psykologisk og person orientert ved å følge den   tropiske Zodiaken som er solens ekliptiske bane. Indisk astrologi er mer sjelelig orientert ved å se individet i forhold til større karmiske og kosmiske sykluser ved en Zodiak relatert til fiksstjernene og ikke Solen.

En annen forskjell er at et indisk horoskop er firkantet, mens et vestlig er en sirkel. Vestlige horoskoper var tidligere firkantet, så denne forskjellen er i form mer enn i innhold.

Indisk astrologi er mer konkret i den forstand at planetenergiene oppfattes som konkrete fysiske krefter. De kan derfor motvirkes ved hjelp av metaller, edelstener, mantra, urter m.m. som er en viktig del av den astrologiske rådgivningen. Videre oppfattes planetenes som levende guder.

Vestlig astrologi har etter innførelsen av den heliosentriske modellen mistet denne kontakten med stjernehimmelen og planetenergiene er kun symbolske. Dette er en vesentlig forskjell og som en geosentrisk forståelsen av astrologi vil kunne bringe tilbake igjen. Det vil revolusjonere astrologien og gjenetablere astrologi som hva det egentlig er: den opprinnelige vitenskapen om hvordan verden virker.

Dette er mer utdypet her:

Read Full Post »

Read Full Post »

How Astrology Works

Astrology is the mathematical computer-language of the virtual reality of life. An introduction to true geocentrism from a non-dual perspective. Life is a dualistic phenomenon within non-dual consciousness. Although the world appears physical, it is still a dream world in time and space, within existence outside of time a space. The world itself has no physcial locality, because the universe does not have en end… Think about it.

 

Read Full Post »

Julegave-idé

Gavekort_astrologi

Read Full Post »

Heliocentric

Noe av det første vi lærer på skolen er at jorden er rund. Før Kopernikus introduserte det heliosentriske verdenbildet på 1500 tallet og Columbus oppdaget Amerika trodde de at jorden er flat. Nå vet vi bedre. Jorden er en kule som spinner på sin egen akse med en hastighet på overflaten på 1500 km/t. Jorden går videre i bane rundt solen i 107 200 km/t. Hele solsystemet beveger seg videre rundt Melkeveigalaksen i 800 000 km/t. En runde rundt Melekveigalaksen for vårt solsystem tar 240 millioner år i denne hastigheten. Og hele galaksen beveger seg videre gjennom verdensrommet i over en million km/t.

Earth_vacuumPå tross av disse enorme hastighetene merker vi ingen bevegelse. Det skyldes gravitasjons-
kraften som holder atmosfæren på plass og dermed skaper en slags togkupé-effekt hvor alt forblir innenfor et lukket system. Atmosfæren på jorden går likevel gradvis over i vakuum og vektløshet og til slutt ut i verdensrommet.

satelitterDersom objekter som satellitter, romskip eller romstasjoner kommer utenfor jordens atmosfære har gravitasjons-
kraften også den effekten at de da går i bane rundt jorden i 6000 – 8000 km/t. Denne kraften er videre hva som holder hele solsystemet på plass og holder planetene i bane rundt solen med matematisk forutigbarhet i tusenvis av år.

Dette står i lærebøkene. Dette er offisiell vitenskap. Det er bare ett problem knyttet til dette. Det er aldri blitt bevist. Dette er ikke basert på vitenskapelige eksperimenter, men på abstrakte matematiske modeller.

Allerede på midten av 1800 tallet ble det reist innvendinger innen vitenskapelige kretser mot denne modellen. Flere eksperimenter ble utført for å bevise at jorden er rund og beveger seg rundt solen, men de mislyktes. Inntil Einstein gjennom matematiske modeller kunne bevise at alt er relativt.

I den senere tid har denne debatten blusset opp igjen særlig på internett. Det etterspørres ikke bare bevis på vitenskapens påstander, men det leveres motbevis på at jorden ikke er rund, – men flat. Jorden er da et flatt plan som står stille og solen, månen, planeter og stjerner, med unntak av Nordstjernen beveger seg rundt jorden. Dette er slik vi alle opplever verden og kan observere den.

Flat-Earth_1

Problemstillingen er egentlig veldig enkel. Alt vi trenger gjøre er å måle om jorden har en kurve over en stor vannoverflate. Alle slike målinger over store avstander i forhold til kjente landemerker viser konsistent at det finnes ingen kurve. For eksempel er Chicago Skyline synlig fra den andre siden av Michigan sjøen. Det er en avstand på over 70 km og ville bety at Chicago burde være over 350 m under horisonten og ikke synlig dersom vi bor på en kule. Luftspeiling eller lysbrytning (fraksjon) er en usannsynlig bortforklaring.

Chicago-Skyline_1

Dette er et ekstremt kontroversielt og for mange et svært ubehagelig tema. Ikke på grunn av logikken, men på grunn av konsekvensene. Fravær av kurve på jordens overflate er bare ett av mange ugjendrivelige bevis på at jorden ikke er en kule. Mange forsøker å klassifisere dette temaet som en konspirasjonsteori. Men dette er fysikk.

Fear_3

Det er et enkelt ærlig spørsmål, vel verdt å stille. Bor vi på en spinnende kule som beveger seg gjennom verdensrommet i en svimlende ufattelig hastighet, eller på et flatt stabilt plan? Er mennesket bare et ubetydelig støvkorn i et univers oppstått av kaos og tilfeldigheter og uten mening? Eller er mennesket kronverket og i sentrum av en intelligent designet skapelse med harmoni, orden og mening?

gogle earth

Read Full Post »

sweden

Varsellampene har lenge lyst rødt for svensk integreringspolitikk. Mange svenske politikere mener at innvandring og et multikulturell samfunn er en velsignelse for Sverige. Andre tror at problemene er forbigående, vil gå seg til og frykter at kritikk av innvandring fremmer rasistiske holdninger. Andre mener tilstandene er katastrofale og Sverige nærmer seg et økonomisk, sosialt og politisk sammenbrudd.

Verdens øyne rettes mot Sverige
Nylig kritiserte Donald Trump Sverige for mislykket integreringspolitikk. Blant de politisk korrekte og journalister oppstod de vanlige allergiske hosteanfallene mot det meste Trump sier. Nok en gang ble det lettere å skyte pianisten, når en ikke liker musikken. Statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokratarna kunne ikke forstå problemet.

– Jeg ble som mange andre overrasket av Trumps kommentar, sa Stefan Löfven, i følge Aftonbladet.

– Sverige, som mange andre land, står foran mange muligheter så vel som utfordringer. Jeg tror det gjelder alle land i verden, påpekte Löfven.

Sveriges tidligere utenriksminister, Carl Bildt, reagerte slik:

– Hva har han røykt?

Det er mange som ikke forstår hva som skjer med Sverige. Men at de har et problem når det gjelder integrering og innvandring må man være enten journalist eller politiker for ikke å forstå.

Forsker: Situasjonen er katastrofal
I over 50 bydeler i Sverige har politiet ikke lenger kontroll. De karakteriseres som «no-go»-soner. Verken politi, brannvesen, post, håndverkere eller ambulansepersonell begir seg inn i disse områdene uten ekstra beskyttelse, skuddsikre vester og politieskorte.

– Her blir de angrepet med stein, jernstenger og til og med molotovcocktails, sier politibetjent Biljana Flyberg til NRK.

Hun leder nærpolitiets team i de flerkulturelle forstedene Rinkeby, Tensta og Husby utenfor Stockholm. Bander og utenlandske kriminelle nettverk har tatt over og innbyggerne i disse områdene er rettsløse.

Eksplosjon i antall seksualforbrytelser og voldtekter gjør at kvinner ikke lenger tørr gå ut alene. Det sier 35% av spurte kvinner i Sverige. 20 300 seksualforbrytelser ble anmeldt i Sverige i 2014, seks ganger mer enn i Norge, og har plassert Sverige på voldtektstoppen i Europa. Skoler installerer metalldetektorer og egne sikkerhetsporter. Politi, lærere og sosialarbeidere flykter fra jobbene sine i utsatte områder som Malmö hvor 40 prosent av byens 300 000 innbyggere har innvandrerbakgrunn.

Både pressen og politiet får munnkurv for ikke å beskrive hvor ille tilstandene er. Enkelte tar dog bladet for munnen som forsker på terrorisme og radikalisering ved det svenske forsvarsakademiet Magnus Ranstorp. Han mener at situasjonen Sverige befinner seg i er katastrofal. Han tror imidlertid ikke at politiets advarsel vil gjøre tilstrekkelig inntrykk på den politiske ledelsen.

– I de verste områdene har ekstremister overtatt, mens svenskene står som apatiske tilskuere og ser på. Hele rettsfølelsen og tryggheten er truet av at politiet er ved å bukke under og det ser bare ut til å bli verre, sier han.

Rekordstor innvandring
Ingen land i Europa tar i mot flere innvandrere og asylsøkere enn Sverige i forhold til folketall. I perioden 2000 – 2006 økte den årlige innvandringen med 60 000, for deretter å stige til 100 000 i året fram til 2015. I 2015 tok Sverige i mot 160 000 innvandre. I 2016 økte innvandringen med 150 000 bare på familiegjenforening. Det totale oversikten for 2016 er uklar.

I 2011 var det 1,4 millioner første generasjons innvandrere i Sverige. Deres barn og barnebarn er svenske og tas ikke med i statistikken. Innvandrere utgjorde 15 prosent av befolkningen i Sverige i 2011. I Norge to år senere var 12 prosent av befolkningen innvandrere. I dag har statistikerne ikke oversikten eller publiserer av politisk korrekte grunner ikke de faktiske forholdene. Sverige har i dag snarere 3 millioner innvandrere og utgjør 30 prosent av befolkningen.

Svenske politikere er preget av fornektelse. Kritikk av innvandring er ensbetydende med å være rasist og strutsepolitikken fortsetter med uforminsket styrke. Det svenske velferdssamfunnet er truet og innbyggerne vil ikke kunne forvente at staten i fremtiden vil kunne levere ytelser til utdanning, helse, pensjon og andre offentlige goder som Sverige lenge har vært et mønsterland for.

Eksplosjonens hjemland
Vi er ikke alene om å ha et langstrakt land, det gjelder også for vårt naboland i øst, – landet som mange utlendinger forbandt med høye, blonde og frigjorte kvinner, ubegrenset sosialomsorg, Nobelpris og trafikksikre biler fra Volvo. I Sverige kan du kan kjøre hundrevis av kilometer gjennom et landskap hvor alt du ser er furuskog, rødmalte hus og innsjøer. Det pleide å være langt mellom nyheter fra Sverige fordi landet var så fredelig, stille og velordnet.

Når Sverige først kommer i nyhetsbildet er det ofte stort og voldsomt. Da Ingemar Johansson ble verdensmester i boksing i 1959, Estoniaulykken i 1994, attentatet på Olof Palme i 1986 og senere politikeren Anna Lindh som ble stukket ned på åpen gate i 2003. Den gang var mord sjeldent i Sverige. Bare i Malmö og omegn myrdes nå en person hver fjortende dag, med 27 mord registrert i 2016. Tidene har forandret seg i Sverige.

I horoskopet for Sverige kan noe av denne hardtslående og eksplosive effekten tilskrives den hissige krigsplaneten Mars på Ascendanten. Sverige var lenge et foregangsland kjent for produksjon av jern, solide biler, kniver, våpen og jagerfly. Det mest eksplosive bidraget er nok Alfred Nobels oppfinnelse av dynamitt i 1863. Det kom anleggsbransjen til gode, fikk fart på tunnel- og jernbanebygging og revolusjonerte krigsindustrien verden over.

For å lette samvittigheten for alle liv sprengt i filler på grunn av Sverige blir Nobels fredspris delt ut hvert år til personer som har utmerket seg i å skape fred på jorden. Mahatma Gandhi har aldri fått prisen, det er derimot Henry Kissinger og Barack Obama. Nå er det riktignok Norge som tar hånd om utdelingen av fredsprisen, prisene i litteratur og vitenskap tar Sverige seg av selv. At det eksploderer i Sverige er ironisk og tankevekkende tatt i betraktning at det er eksplosjonens hjemland.

«Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle, och det ska man i Sverige vara väldigt glad för!»

                                 Laila Freivald – Socialdemokraterna

Les også artikkelen: Sverige – gratulerer med dagen – kommnetarer til horoskopet.

Read Full Post »

Older Posts »