Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Astrologi’ Category

Astrologi og Corona

Hva sier stjernene om den dramatiske tiden vi befinner oss i? Går det snart over, eller har vi større ting i vente? Med utgangspunkt i forutsigelser gjort i oktober 2019 i artikklen: 2020 – året det ble så bratt,  i Mediums Årshoroskop for 2020, foretas en gjennomgang av de store linjene i de største planetariske syklusene med stor innvirkning på historien og verdenssamfunnet. Gjennomgangen forutsetter et visst kjennskap til astrologi, men er forsøkt å imøtekomme lavest mulig terskel inn i astrologiens verden.

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Astrologiske betraktninger skrevet i oktober 2019 og publisert i Mediums Årshoroskop for 2020. Artikkelen er kommentert i april 2020 i videoen: Astrologi og Corona.

Den gang Charlie Chaplin fikk verden til å le, Sigurd Hoel skrev Syndere i sommersol, champagnen fløt og sparkepikene sprellet livlig på scenene i London, Paris og Berlin ble det snakket om «De glade 20 årene». Det spørs om ettertiden kommer til å si det samme om de 20 årene vi nå innleder. Kanskje er det kun pessimisten som vil bli lykkelig over planetkonstellasjonene for året som kommer, mens vi andre må se lyst på framtiden med fantasiens hjelp?

Artikkel: 2020 – året det ble så bratt

Read Full Post »

Alle ønsker å oppleve den store kjærligheten, men ikke alle finner den. Mange faller for feil partner og det er vanskelig ved første øyekast å avgjøre hvilken type en person er, hva han eller hun liker, trenger eller ønsker. Astrologiens forførelseskunst er ditt hemmelige våpen i jakten på det optimale kjærlighetsforholdet. Med utgangspunkt i stjernetegnene, deres personligheter, lyster, behov, styrker og svakheter innvies du i kjærlighetens mysterier.

Foredrag på Alternativmessen – Sunn Livsstil Bergen 6.mars 2020

Read Full Post »

Donald-Trump_horoscope

Få trodde Donald Trump ville finne veien til Det hvite hus. Nå er han her. Blir det en presidentperiode med happy ending, eller har USA fått en ny kaptein klar til å seile Titanic inn i vinternatten? Vi forsøker med astrologien å finne svar.

En degenerert kultur
For mange var valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton som å velge mellom tannverk på høyere eller venstre siden av munnen. Trumps suksess kan nok skyldes det amerikanske folkets misnøye med det politiske systemet. Med Hillary Clinton ville det bli enda en av haukene fra den politiske eliten, mens Donald Trump er et friskt pust, et nytt ansikt og en handlingens mann klar for å knuse egg for å lage omelett.

I en nasjon hvor kunnskapsnivået er i fritt fall, utdanningssystemet er i krise og det korporative mediemonopolet gjør folk stadig dummere, er Donald Trump et symptom på samfunnsmessig degenerering og økonomisk, politisk og kulturelt forfall. Det er et langt sprang fra Georg Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og andre av grunnleggerne av den amerikanske konstitusjonen til Donald Trump.

Den amerikanske drømmen er over
Etter 2. verdenskrig ble stafettpinnen som verdens ledende stormakt brakt videre fra Storbritannia til USA. Gjennom historien har verden alltid hatt et sentrum for politisk herredømme og lederrollen innen kunst, kultur, utdannelse, vitenskap, teknologi og levestandard. Det begynte i sivilisasjonens vugge i Asia og flyttet stadig lenger mot vest til Midt-Østen, Romerriket, Europa og etter 2.verdenskrig til USA. Denne storhetstiden for USA har passert middagshøyden. Den amerikanske drømmen er over, og med Donald Trump våkner vi til en amerikansk virkelighet som blir alt annet enn en drøm. Få sa det bedre enn Leonard Cohen: Du kommer neppe til å like det som kommer etter Amerika.

Et moderne kongehus
I USA blir ikke presidenter valgt, de blir utvalgt. Josef Stalin sa det ganske greit, det viktigste er ikke hvem folket stemmer på, men hvem som teller stemmene. I USA foregår valget ved hjelp av elektroniske stemmemaskiner. De er levert av et privat firma hvor myndighetene av patentmessige hensyn ikke har tilgang på programvaren eller mulighet til å kontrollere at maskinene leverer riktige resultater. Dette er en grei ordning hvis valgresultatet ikke går i ønsket retning, og skulle det likevel skje står alltid høyesterett klar til å omgjøre et valgresultat slik det for eksempel skjedde med Al Gore til fordel for George Bush Den Andre. Når presidentvervet kan gå i arv fra far til sønn slik det skjedde i Bush familien og fra mann til kone, slik det nesten skjedde hos familien Clinton, ligner det mer på et monarki enn en republikk. Uansett er presidenten kun en gallionsfigur på et skip hvor helt andre krefter enn presidenten styrer kursen.

Når demokratier dør
Valget av Donald Trump sender et dystert ekko fra Mussolini og Hitler. Det en gang kapitalistiske systemet av fri konkurranse og frie markedskrefter har gått over i sin neste fase av monopolisme og videre til korporatisme. Det er en form for kommunisme hvor korporasjonene i form av multinasjonale selskaper eier og kontrollerer det meste av samfunnet og ikke minst staten og det politiske systemet. De styrer lovene og tilrettelegger for en politikk som først og fremst tjener eierne av korporasjonene og ikke folket. Resultatet er makt og rikdom konsentrert på stadig færre hender. En liten overklasse kontrollerer og har tilgang på det meste av landets ressurser, middelklassen går i oppløsning og de fleste i samfunnet blir eiendomsløse, underbetalte, fattige og bør betrakte seg som heldige hvis de har en jobb.

Gjennom de nye terrorlovene etter 9/11 har USA fulgt den samme framgangsmåten som Mussolini og Hitler. De ble begge valgt gjennom demokratiske valg, men gjennom lovendringer ble det gjort juridisk mulig for den sittende statslederen etter for eget forgodtbefinnende å innsette seg selv som diktator. Denne muligheten har nå også Donald Trump. Antakeligvis er det kun et tidsspørsmål til en krisesituasjon oppstår og han finner det maktpåliggende og mye enklere å være diktator slik han er vant med. Donald Trump er kun ett av flere trinn i en systematisk prosess av å avvikle et demokrati. Med Donald Trump som president ligger alt til rette for å gjøre USA til en politistat og et korporativt styrt diktatur.

En eksplosiv blanding
Når et horoskop faller på en astrologs øyne er det tre ting en ser på først, – Solen, Månen og Ascendanten. Det er de tre mest dominerende kreftene som preger personligheten. Følgelig forsøker en å danne seg et bilde av hvordan disse tre kreftene funger sammen. Så hvordan er en person med Solen i Tvillingene, Månen i Skytten og med Løve-Ascendant?

Utvilsomt er dette en eksplosiv blanding, når Tvillingene er lufttegn og Skytten og Løven er ildtegn. Både Månen og Ascendanten er hvordan en person projiserer seg utad og Solen står for det egentlige innholdet. Ordtaket, tomme tønner romler mest, har sjeldent passet bedre.

Både Månen i Skytten og Løveascendanten gir grunnlaget for en voldsom framtoning, stort engasjement og hvor det snakkes med store bokstaver. Skytten tenker stort, elsker frihet og hater begrensninger, har en tendens til å føle seg overlegen og overvurderer ofte seg selv. Dette blir ikke bedre i Løven hvor selvoptatthet og forfengelighet erstatter de siste rester av klokskap og refleksjon som Skytten tross alt leverer i gode stunder.

Med Solen i Tvillingene er det livlig med ideer, ofte impulsiv tenkning og en tendens til å ri flere hester samtidig. Det kan bli til mange baller i luften og Tvillingens største svakhet er overfladiskhet, løgnaktighet og en tendens til å velge de raskeste og enkleste løsningene. Han har tross alt klart å snakke seg til å bli president og ikke uten grunn. Det harmoniske aspektet til Jupiter kan vekke mange av Tvillingenes positive egenskaper av organisasjonstalent, lagspiller og en god formidler. Det er mye positivt å si om dette horoskopet, og når sjokket har lagt seg skal en kanskje være forsiktig med alt for sterk forhåndsdømming. Kanskje er han bare en intelligent person som forsøker å spille dum. Det er tross alt lettere enn omvendt.

Bekymringer
En av flere bekymringer er dog at han mangler jord i horoskopet. Det vil si at ingen av planetene er i jordtegn, men horoskopet er dominert av luft og ild og vann. Et fraværende jordtegn viser ofte mangel på bakkekontakt, manglende tålmodighet, utholdenhet og liten evne til å ta det med ro. Franklin D. Roosevelt anbefalte en leder å være som en gammel sko. Det vil si en som har gått mye, er godt slitt, er rund i kantene og med et avslappet og flegmatisk temperament. Donald Trump har ingen av delene.

Blant bekymringene er også Solens tette kontakt med Uranus. Det gjør ham til en opprører, rebell, eksentrisk, en som liker å bryte grenser og provosere. Han har lite i mot å få folk mot seg, tvert i mot trives han med det. Han kan handle impulsivt, være uforutsigbar, har sansen for å overraske og slår til som lyn fra en klar himmel. Som forretningsmann kan dette være et talent for å se muligheter og gripe sjanser andre ikke våger, men som president i et stormaktpolitisk klima enda under sterk innflytelse av den hissige spenningen mellom Pluto og Uranus, er dette langt fra gode nyheter.

Merkur uten aspekter i Krepsen er en løs kanon. Tenkningen er dominert av følelser i et sinn lett påvirket av impulser, stemninger, innfall og humørsvingninger. At Merkur er uten aspekter forsterker tendensen fra Sol-Uranus konjunksjonen med å være alene, av oppleve å ha verden i mot seg og ofte med egenrådighet og hensynsløshet til følge.

Konfliktsky, vil man neppe kunne kalle Donald Trump. Med både krigsplaneten Mars og katastrofeplaneten Pluto tett på Ascendanten og Solen som horoskophersker i konjunksjon med revolusjonsplaneten Uranus er dette signaturen på en person en ikke har lyst å bli uvenner med.

Følelseslivet
Her er sterke følelser godt kamuflert av en machio-fasade, store ord og handlekraft. Det er ofte dype og såre følelser begravd når Saturn er i Krepsen. Her stikker de uforløste temaene omkring omsorg, nærhet og intimitet dypt. Med Saturns tette kontakt med Venus er han særlig sårbar overfor avvisning fra kvinner. Av frykt for å bli avvist og vise egen sårbarhet foretrekker han å dominere kvinner. Hans avslørte degraderende og vulgære omtale av kvinner er utvilsomt ekte nok. Ekteskapet med en 24 år yngre fotomodell er neppe uttrykk for et modent kjærlighetsforhold. Ingen afrodiasia er bedre enn makt og penger. Mange kvinner faller for det på tross av utseende, alder eller rar frisyre.

Denne følelsesmessige umodenheten viser seg i det meste denne mannen gjør og sier i en nærmest karikatur av den vestlige verdens dekadente verdier av selvopptatthet, grådighet og hensynsløshet.

Trump-og-Mussolini

Trump og Mussolini
Flere har bemerket ansiktsuttrykk, gester og portrettlikhet med den italienske diktatoren Benito Mussolini (1883-1945). Likhetene slutter ikke her, også horoskopene viser sammenfall i temperament og med mange av de samme drivkreftene. Begge horoskopene har en dominans av de samme tre tegnene, Tvillingene, Løven og Krepsen. Det gir den samme eksplosive blandingen av ild og luft, og med en sterk følelsesmessig komponent fra vanntegnet Krepsen i tillegg. Saturn spiller også en lignende rolle overfor Mussolini ved å være i tett sammenfall med Månen slik den er det for Trumps del i forhold til Venus. Det gir dem et felles tema omkring avvisning fra kvinner og et sterkt behov for selvhevdelse og dominans overfor kvinner som en kompensasjon.

Mussolini mangler også planeter med jord i horoskopet, med unntak og Uranus og Neptun som i en slik sammenheng er av mindre betydning. Den samme manglende graden av virkelighetsnærhet ser ut til å mangle, og med tilsvarende tro på selvkonstruerte luftslott.

Mussolini ble lynsjet og drept i 1945 og Trump ble født året etter. Det utelukker ikke en lynrask inkarnasjonsmessig resirkulering, selv om det astrologisk ikke er tydelige tegn på at det har vært tilfellet.

Mussolini_horoskop_1

USAs horoskop

USA-og-Trumps_horoskoper

Donald Trump har mange sammenfallende planeter med USAs horoskop. Månen viser hvordan offentlige og berømte personer blir oppfattet av publikum. Når hans Måne er på USAs Ascendant er han nærmest en personifisering av folkementaliteten og viser USAs sanne ansikt slik det fremstår i verden for tiden. Et folk får tydeligvis de politikerne de fortjener.

Hans lykkeplanet Jupiter på USAs Saturn viser at han er i stand til å tenne håp og optimisme der hvor de fleste føler skoen trykke. Hvor det er vanskeligheter og begrensninger tilbyr han løsninger.

Hans planeter i Krepsen harmonerer godt med USAs horoskop med både Solen, Venus og Jupiter i dette tegnet. Det er en signatur på at han er på bølgelengde med folkesjelen og det beste USA for tiden kan fremskaffe som deres leder. Mange, særlig hvite, vil se i ham en ekte amerikaner, hva nå det enn er.

Hans Sol og Uranus knytter seg til USAs Mars og Uranus. Det er et illevarslende tegn fordi han gir energi til USAs allerede aggressive krigslyst. Den minste provokasjon vil lett kunne komme ut av proporsjoner hvor han finner fram storsleggen istedenfor fluesmekkeren. Denne mannen ved spakene i verdens mest krigshissende nasjon er foruroligende.

Donald Trumps Sol havner nøyaktig på Descendanten i USAs horoskop. Mens Ascendanten er soloppgangspunktet i horoskopet er Descendanten det motsatte, der hvor solen og de øvrige planetene går ned under horisonten. Mens Ascendanten er hvor en nasjon fødes og oppstår, er Descendanten hvor den opphører og går under. Når Donald Trumps Sol plasserer seg på dette punktet er dette kanskje en dypere symbolikk og viser at med Donald Trump er USAs storhetstid over. USA har nådd sin solnedgang og seiler nå inn i formørket framtid. Stormakter har gått under før – USA er neppe noe unntak.

Logo_poesi

Benito Mussolini 29. juli 1883, kl. 14.00, Dovia Il Predappio, Italia
Donald Trump, 14.juni 1946, kl. 10.54, New York, USA

Read Full Post »

Er du feil stjernetegn?

feil_2

Det går rykter om at alle stjernetegnene er 23 grader feil. Er du Kreps blir du Tvilling, Vannmann blir til Steinbukk osv. Men stemmer det, – eller er det bare et forsøk på diskreditere astrologi? Hva er egentlig stjernetegnene? Det er to typer Zodiak, – den sideriske og den tropiske. Hva er forskjellen? Astrologi er geosentrisk, for de fleste innenfor en heliosentrisk modell. Rydd opp i forvirringen og finn ut hvilket stjernetegn du egentlig tilhører. Og hva er forresten sann geosentrisme?

Foredrag med Christian Paaske på Alternativmessen – Sunn Livsstil, Stavanger 23. september 2019.

Read Full Post »

Astrologi-og-vitenskap

En astrologiskole har fått offentlig godkjenning. Avgjørelsen har rystet den akademiske borgen i sine grunnvoller. Vitenskapens riddere har tatt på seg rustningene, funnet fram de største lansene og ridd til nærmeste TV-studio og avisredaksjon for å bekjempe vranglære og andre okkulte levninger fra middelalderen. Grunnen er enkel. I deres hode er astrologi tull og tøys. Stjerner og planeter kan umulig ha noen innflytelse på livet slik astrologi hevder. Det er aldri blitt bevist. Astrologi er like tilfeldig som å kaste terninger.

Feil, – det finnes vitenskapelig forskning på sammenhenger mellom planetposisjoner og fysiske fenomener. Uvitenheten til vitenskapens fanebærere er like kunnskapsløs som til astrologi forøvrig. De har aldri undersøkt astrologi på egenhånd, men gjentar kun dogmer og fordommer.

Gauquelin-studiene
De mest omfattende statistiske studiene av astrologiske korrelasjoner kommer fra Michel Gauquelin, spesialist i statistikk. Fra 1949 til 1988 undersøkte han over 30 000 fødselshoroskoper. Særlig signifikant var overrepresentasjon av Mars på en bestemt plassering i horoskopet hos idrettsutøvere. Det samme mønsteret ble funnet for Saturn i forhold til vitenskapsmenn og månen i forhold til forfattere.

Ingen kan overbevises mot sin vilje. Uansett hvor mye dokumentasjon hjelper det ingenting dersom viljen til å endre oppfatning mangler. Derfor nektet datidens vitenskapsmenn å tro sine egne øyne da Galilei slapp kuler fra det skjeve tårn i Pisa for å vise at en tung og lett kule falt til jorden samtidig, stikk i strid med datidens fysikk.

Overfor Gauquelin-studiene aktiveres disse fortregningsmekanismene vitenskapshistorien har rikelig med eksempler på. Vitenskapen er kun rasjonell innenfor et begrenset område. Når grunnforutsetninger trues er det ikke fornuft og logikk som bringer fram ny kunnskap, men makt, posisjoner og prestisje innenfor vitenskapsmiljøet. Ja, kunnskap er makt, men makten til å definere kunnskap er større.

Hvordan virker astrologi?
Det finnes ingen entydige svar å hvordan astrologi virker. Det finnes ulike forslag. Fysisk ved at planetene antas å ha en energimessig påvirkning, uten at dette er målt eller dokumentert. Eller symbolsk gjennom en form for korresponderende holografisk speiling mellom makro- og mikrokosmos reflektert gjennom de astrologiske symbolene ut fra prinsippet, «som der oppe, så her nede». Fra et vitenskapelig synspunkt er dette lite overbevisende, men heller argumenter for å avvise astrologi som overtroisk, okkult eller mystisk.

Astrologi og vitenskap tilhører imidlertid to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Vitenskapen har et materialistisk grunnsyn og en overbevisning om at vi lever i en fysisk virkelig verden. Til tross for at fysikk konstaterer at fast stoff er en illusjon. Verdens byggeklosser av molekyler og atomer oppløses i pre-atomære partikler, energi, tomrom og til slutt ingenting. Hva Arthur Eddington kalte; «something unknown, is doing we don’t know what.»

En idealistisk forståelse er at verden ikke er virkelig. Verden finnes, men det gjør også en drøm om natten, en film eller internett. Det er ikke virkelig i betydningen av noe varig og uforanderlig. Alle fenomener er en kontant strøm av forandring. En dans mellom motsatte krefter som kun eksisterer så lenge det er energi i bevegelse. Dersom alle datamaskinene som opprettholder internett skrus av, er alle dataverdens syntetiske opplevelser borte. Fra et idealistisk perspektiv er verden en drøm, en sinnstilstand eller bevissthet i fysisk form.

Verden kan sammenlignes med bildene på en dataskjerm, skapt av matematiske kombinasjoner av digitale signaler i et komplekst elektronisk dataspråk. Verden er muligens en lignende virtuell virkelighet hvor de matematiske kombinasjonene av elektromagnetiske impulser fra de innbyrdes bevegelsene av stjerner og planeter i solsystemet er verdens indre urverk og iboende intelligens som projiserer opplevelsene på livets scene. Alt står skrevet i stjernene, sies det. Kanskje derfor har astrologi og astronomi vært av sentral betydning og den opprinnelige vitenskapen i mange sivilisasjoner, inklusivt vår egen?

En idealistisk filosofisk posisjon er ikke astrologi alene om, men finnes i mytologier, religioner, hos Platon eller i moderne varianter som Matrix filmene. Det vitenskapen i dag serverer som en udiskutabel virkelighet er kun en annen modell ut fra en materialistisk virkelighetsoppfatning basert på trosforutsetninger som alle andre.

Et annet paradigme
Vitenskapsteoretikeren Thomas S. Kuhn introduserte begrepet om paradigmer og vitenskapelige revolusjoner. I følge Kuhn er ikke kunnskap jevnt voksende, men en sprangvis prosess hvor en virkelighetsoppfatning eller kunnskapsmodell skiftes ut med en annen.

Kunnskap fra et paradigme er ikke overførbart til et annet, og som regel kun gyldig innenfor eget paradigme. Dem som kategorisk avviser astrologi kan med fordel kjenne sin besøkelsestid og forstå meningsløsheten i å kritisere kunnskap tilhørende et annet paradigme. Astrologi må forstås og respekteres på egne premisser og innenfor den kunnskapsmessige referanserammen og virkelighetsoppfatningen den tilhører.

Et nytt paradigme gjør oss nødvendigvis ikke klokere, men det er et annet perspektiv. Studier av astrologi er en invitasjon til å se verden gjennom andre briller og få kunnskap ellers ikke tilgjengelig fra et materialistisk syn. Det kan være en berikelse overfor mange av livets hemmeligheter. Det bør fylle oss med undring, – uansett paradigme.

PS. Se også: Er astrologi vitenskapelig

Read Full Post »

_Skjermbilde

Astrologi er naturvitenskap og den opprinnelige vitenskapen av nettopp den grunn. Verden er matematisk. Astrologi er livets algebra. Slik de elektroniske signalene i en datamaskin i deres komplekse matematiske kombinasjoner genererer all grafikken på en dataskjerm, på lignende vis er de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter «dataspråket» i livets virtuelle virkelighet. Derfor står alt skrevet i stjernene. Den astrologiske praksis skraper imidlertid kun overflaten av universets egen iboende intelligens.

Dette er selvsagt umulig å forstå fra et mekanisk materialistisk perspektiv, til det er tenkemåten for fastfrosset og ute av stand til å forstå at livet er et bevissthetsfenomen. Verdensrommet har ingen slutt, – det kan ikke ha noen slutt fordi ikke-eksistens finnes ikke. Tid og rom er koordinatene i den illusjonen og drømmeverden vi kaller livet. Innenfor vår verden er tid og rom bestemt av stjernene og planetenes bevegelser. Få vitenskaper er mer essensielt til å gripe dette enn astrologi.

Mer info her:

Read Full Post »

Older Posts »