Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Religion og livssyn’ Category

soul journey Prinsesse Märtha Louise er yndet mobbeoffer for tiden. I tidligere Aftenblad redaktør Thor Bjarne Bores faste lørdagsspalte ble hennes nye firmanavn, Soulspring, kommentert med, «Same shit, just different wrapping.» Uten engelsk språkfølelse høres dette kanskje ikke så ille ut, men oversatt til norsk er det vulgært. Muligens var denne billedteksten et påfunn fra en av avisens medarbeidere på overtid, eller kan en tidligere redaktør av Aftenbladet virkelig synke så dypt?

Neste mann ut er professor Tomas Sundnes Drønen. I en gjestekommentar på selveste avisalteret på side 2 får han lov å boltre seg i sin nestekjærlige kristne selvgodhet om prinsessen i tåkeland. Essens er hvor ille det er å snakke med de døde, men først tas leseren gjennom en hoderystende gjennomgang av absurde religioner og hva primitive mennesker kan finne på å tro på.

Det er alltid lurt å telle vinduene sine når man skal kaste med stein. Religiøse flest bør vel neppe snakke for høyt om andres absurditeter. Rasjonelt kan man vel neppe kalle det kristne trosgrunnlaget. Uansett er det unektelig et paradoks at våre dagers kristne ypperste har en slik aversjon mot å ha kontakt med de døde. Er det ikke nettopp dem som forteller oss at Jesus fortsatt lever, og ber og snakker til ham på daglig basis?

Denne voldsomme forargelsen over prinsesse Märtha Louise omgang med engler og andre åndsvesener fra geistlig hold handler om noe helt annet. Kirken vil ha monopol på åndslivet. Konkurrenter skal stenges ute, latterliggjøres, motarbeides og hånes. Prinsesse Märthas synd er ikke at hun tror på engler eller at det er mulig å kommunisere med de døde, – men at hun gir blaffen i kirkelige autoriteter og forholder seg til sine egne personlige opplevelser. For slike synder brant heksebålene liflig i fordums tider, – nå er aviser og media vår tids heksejakt.

Publisert i Stavanger Aftenblad 30.september 2014

Read Full Post »

 

James-Swartz-India_image_320_wJeg har funnet utrolig stor inspirasjon ved å lytte og lese inngående til James Swartz. Han presenterer Vedanta. Det er ingen filosofi, det er snarere en vitenskap om sinnet, tilværelsen og hvordan det meste er skrudd sammen. Jeg har stor sans for dette – og kanskje du også. Take it or leave it…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8UHESkSCFU

 

Read Full Post »

Lite ydmyk kritikk

Hildegard-von-Bingen«Dagens ord» er den siste rest av Aftenbladets lange religiøse fortid og en daglig oppmuntring til avisens kristne lesere. Helga Laake leser denne spalten som fanden leser Bibelen. Ved flere anledninger har hun hatt hoderystende kommentarer til hvilke unntak fra logikk og sunn fornuft som i denne spalten ofres på religionens alter, i sterk kontrast til avisens øvrige rasjonalitet og bakkekontakt. 

Nylig falt det henne tungt for brystet at Arne Monsen i denne spalten fremstilte den kristne mystikeren og helgenen Hildegard von Bingen (1098 – 1179) som en ydmyk kvinne. Fra et feministisk synspunkt har ydmyke kvinner gått ut på dato skal vi tro Helga Laake. Arne Monsen må derfor slutte å skrive tull fordi historien viser at Hildegard von Bingen var en svært så selvstendig, slagkraftig og på alle måter sterk kvinne. Hun ble tidlig leder av et klostersamfunn. Flere av skriftene hennes er bevart og omfatter utenom religion, medisin, musikk, etikk og kosmologi. Det virker som Helga Laake ikke helt forstår dybden i en slik religiøs mystiker som har etterlatt et slikt sterkt avtrykk i historien. Det er ingen motsetning mellom å være en sterk kvinne overfor mennesker og samtidig ydmyk overfor Gud.

Det er og forblir et mysterium hvordan vi kom inn i verden og hvordan verden i det hele tatt ble til. De evige spørsmålene kan verken religion eller vitenskap gi fullgode svar på. Hva annet kan vi være enn ydmyke overfor dette mirakelet mange i fravær av et bedre ord kaller for Gud? I vår egodyrkende kultur hvor penger, personlig nytelse og selvforherligelse er kulturens høyeste verdier er ydmykhet en svakhet. Fra et åndelig perspektiv er det en styrke.

Ps. I serien refuserte innlegg i Stavanger Aftenblad

Read Full Post »

crystal-ball

Prinsesse Märtha Louises ser ut til å ta seg en pause fra englene og interesser seg nå mer for smykker. Nylig viste hun sin kolleksjon i Stavanger. Dette er ikke hvilken som helst smykker, men dekorert med krystaller med spesielle frekvenser. Akkurat den siste setningen sender hele smykkekolleksjonen over i det alternative og utrolig nok, med neste stoppested teologien. Dialogprest Silje Trym Mathiassen med spesialfelt å gjøre kristendommen mer spiselig for de alternative, og det alternative mer spiselig for kirken, rykker ut i Aftenbladet i en kronikk for en begrepsavklaring.

Ingen med kjennskap til fysikk vil benekte at krystaller har spesielle frekvenser. Krystaller brukes i en lang rekke tekniske apparater de fleste bruker hver dag. En radio ble i gamle dager kalt et krystallapparat, hvor krystall ble brukt til å lokalisere ulike elektromagnetiske frekvenser eller radiobølger. De fleste klokker, dess mindre man fortsatt sverger til mekaniske urverk, drives av kvartskrystaller, fordi denne type krystall avgir elektromagnetiske frekvenser med så stor presisjon at det brukes til å måle tid.

Når Silje Trym Mathiassen reiser spørsmålet om kristne kan ta akupunktur eller oppsøke naturmedisin, kan hun like godt spørre om kristne kan gå med klokker. Det såkalt alternative er et bredt felt hvor bare en liten del omhandler tro og livssyn. Det skurrer derfor når det blir en teologisk diskusjon straks noe lukter det minste alternativt. Akupunktur, ulike former for naturmedisin, healing, massasje, helsekost, økologisk mat, astrologi eller yoga i den form det drives i Vesten har ingenting med religion å gjøre, selv om det kan være basert på andre virkelighetsoppfatninger enn materialistisk vitenskap eller en gang har hatt røtter i religion.  Krystaller og deres energimessige og terapeutiske effekter er erfaringsbasert kunnskap og faller i samme kategori.

Dette er snarere et uttrykk for vår tids firkantete kunnskapshorisont med kun et par bokser til rådighet for å plassere ulike typer menneskelig erfaring. Når noe ikke passer inn i etablert vitenskap er det kun to bokser igjen, religion og ulike former for bedrag. Det alternative faller oftest mellom de to siste kategoriene, men slik har det alltid vært med ny kunnskap. Det er likevel betryggende at kirken ikke lenger brenner alternativt tenkende på bålet, men går nå inn for dialog. Verden går tross alt fremover.

Read Full Post »

jesus-in-meditation

Tidene forandrer seg og nå skal Domkirken i Stavanger  tilby meditasjon, vel og merke kristen meditasjon. Gunnar Grøsland er nylig ansatt som musikk- og kommunikasjonsansvarlig og vil skape rom for stillhet og meditasjon. Det er gledelig at meditasjon finner veien inn i vår åndelige storstue.

Kristen meditasjon kan imidlertid gi inntrykk av at man må tilhøre en religion for å meditere, og at meditasjon er en religiøs praksis med følgelig buddhistiske, hinduistiske og muslimske meditasjonsformer. Dette er delvis riktig da de fleste religioner benytter meditasjon, men meditasjon i seg selv er en nøytral praksis uavhengig av tro.

Meditasjon kan inndeles i tre nivåer; avspenning, konsentrasjon og meditasjon. De fleste når sjeldent lenger enn til avspenning. Det kalles likevel meditasjon og i dag i den litt mer populære betegnelsen mindfulness. Det består i å roe tankene, senke skuldrene, etablere en jevn pusterytme, redusere hjerneaktiviteten, dempe stresshormoner, øke endorfinene, balansere hjernehalvdelene, pluss en rekke andre fysiologiske og psykologiske effekter som gjør at de fleste føler seg forfrisket og uthvilt med en slik praksis. Vanligvis benyttes en mental teknikk for å fremkalle slike avspenningseffekter. En halv time med lytting til fuglesang eller klassisk musikk vil nok gjøre samme jobben, men hvem har tid til det? Da er det bedre å gå på kurs og bli pålagt slike terapeutiske pauser i hverdagen. Med våre travle liv, ofte hektiske arbeidsdag og med sinnet kontinuerlig bombardert med inntrykk fra massemedia, internett, film og fjernsyn er det vanskelig å nå dypere nivåer av ro enn dette.

Konsentrasjon består i å introdusere et objekt i sinnet for vedvarende oppmerksomhet. Her kommer religionene inn i bildet fordi religiøse bilder, personer eller symboler brukes ofte som objekt for konsentrasjon.  Objektet, det være seg en gudeskikkelse, et mantra, symbol, pusten i nesen eller uendelighet spiller imidlertid en sekundær rolle. Det viktigste er prosessen av konsentrasjon. Objektet er kun et hjelpemiddel til oppnå enhet med det som det konsentreres på.

Når konsentrasjonen blir så fullkommen at sinnet blir ett med det som det retter oppmerksomheten mot oppstår det høyeste nivået av meditasjon. Dette er kun de færreste forunt å oppleve, selv om mange har opplevd det glimtvis i ulike former for ekstase. Dette er en tilstand ut over sinnet, en tilstand av ren væren, ren oppmerksomhet, ren bevissthet. Det lar seg ikke beskrive, men kan kun oppleves. Her finnes ingen religion, dette er ut over religionene, men dit alle religioner peker. Jesus kalte det å bli ett med Gud, andre kaller det samadhi, nirvana, selvrealisering eller opplysning.

Følelig har det sine begrensninger å knytte meditasjon til ulike religioner. Like mye som det har sine begrensninger å knytte Gud til en bestemt religion. Ingen har patent på stillhet, og det finnes ikke en spesiell kristen stillhet.

Read Full Post »

eye of the world

Alternativmessen nærmer seg. Snart er det kø utenfor Folkets Hus av personer som vil sikre seg 15 minutter hos de mest kjente synske og andre stjerner i spådomsbransjen. De mest ettertraktede fyller opp avtaleboken sin for helgen i løpet av den første halve timen messen åpner. Slik er det hvert år. I tillegg er medieseanser med kontakt med døde også godt representert. Ut over det handler Alternativmessen om langt mer enn spådom, synske evner og medier, men er et bredspektret marked over et voksende felt som går under betegnelsen det alternative.

Hvorfor så skeptisk?
Aftenbladet har rettet et kritisk blikk på mediet Lisa Williams og hennes påståtte evner  av å kommunisere med døde. Journalisten trekker konklusjon at dette er et spekulativt og et kvalmt forretningskonsept for å lure mest mulig penger ut av folk naive nok til tro at det mulig å kontakte døde.
Tatt i betraktning at Aftenbladet en gang var en kristen avis, og at den vestlige kulturarven er basert på en bok hvor det vrimler av mirakler, overnaturlige fenomener og rikelig kontakt med guder, demoner, djevler, engler og sjelelige vesener er det paradoksalt med en slik motvilje mot den minste lukt av noe overnaturlig. Spådom, kontakt med døde, synske evner, healing og mirakler har eksistert siden tidenes morgen. Dette er ikke noe nytt overflodsfenomen i en tid hvor vi har gått tom for underholdning. I dag inntar det nye former gjennom teletorgtjenester, medieshow i Konserthuset, alternative terapeuter og ulike kreative tilbud for å bedre folks liv, lindre smerte, helbrede sykdommer og gi håp.

Et variert landskap
Med de materialistiske brillene finnes ingenting overnaturlig. Alt dette blir dermed bare sprøyt, tull og svindel og man slipper å forholde seg til at virkeligheten kanskje er annerledes enn man tror. For dem som tror det er mer mellom himmel og jord er paranormale fenomener imidlertid en realitet.
Med et slikt utgangspunkt handler det mer om en kvalitetsvurdering enn om for eller i mot. I dette landskapet er det store variasjoner og synske evner er rent faktisk en del av et mer primitivt bevissthetsnivå beslektet med hva vi finner i dyreriket. Synske evner kan også oppstå som følge av slag mot hodet eller være bivirkninger av mentale forstyrrelser. Diskriminering i bruk av slike evner er derfor også varierende og det er nødvendigvis ikke en sammenheng mellom verken intelligens eller sjelelig modenhet. Derfor kommer det også mye banalt ut av ulike former for spådom og kanalisering og folk blir ikke nødvendigvis smartere bare fordi de er døde. Den langt mer interessante delen av synske evner er det som kommer fra høyere former for bevissthet og når genuine åndelige mestere gir seg til kjenne gjennom medier og formidler kunnskap, visdom, visjoner og åpenbaringer langt ut over vanlig menneskelig kunnskap. Dette er den andre ytterligheten av skalaen. De fleste medier, synske og healere befinner seg et sted midt i mellom. Publikum har derfor også et ansvar i å være kritisk til hvem en vil lytte til, la seg veilede av og høre på råd fra. Sunn skepsis kommer godt med også på alternativmessen.

Read Full Post »

Kultur eller humbug?

Flat jord

Det berømte mediet Lisa Williams gjester igjen Stavanger Konserthus for en helaftens seanse hvor det opprettes kontakt med døde. Aftenbladet reiser spørsmålet om dette er kultur. Dette er i gråsonen, sier konserthusdirektør Per-Harald Nilsson, men kryper til korset fordi duften av penger overvinner ubehaget ved å svelge en kamel.
 

For den rette balansen hentes også inn eksperthjelp på området fra humanetiker Even Gran leder for aksjonen «Ingen liker å bli lurt». Hans ekspertise begrenser seg til at kontakt med døde per definisjon er umulig. Derfor er Lisa Williams og andre i hennes bransje humbugmakere og i beste fall en tryllekunstnere. Det redder i det minste konserthusdirektøren, fordi trylling er jo både underholdning og kultur.
  

Aftenbladet har tydeligvis fått fatt i et medlem fra «Flat-jord foreningen», for å høre om deres syn på en rund jord. Dette er en kollisjon av virkelighetsoppfatninger, og den ene kan rent faktisk være like sann som den andre. Det er et valg av referanserammer, og et slikt valg er i siste instans basert på tro.  
 

Det kan med rette reises spørsmålet om mediumseanser er kultur, men spørsmålet om kontakt med døde er mulig blir en annen debatt. Akkurat her sviktet den balanserte fremstillingen fordi materialisme-fundamentalistene i Human Etisk Forbund må vel være de siste til å kunne svare på metafysiske spørsmål? Burde ikke noen fra «Rund-jord foreningen» også fått lov til å uttale seg?

Read Full Post »

Older Posts »

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 877 andre følgere